Nikon Coolpix L25 User Manual Slovenian (11 mb)

COOLPIX L25 Language

Download Nikon Coolpix L25 User Manual Slovenian (11 mb)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Referenčni priročnik - Page 1

DIGITALNI FOTOAPARAT Referenčni priročnik

..

- Page 2

Informacije o blagovnih znamkah • Microsoft, Windows in Windows Vista so ali registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah. • Macintosh, Mac OS in QuickTime so blagovne znamke družbe Apple Inc., ki so tržno zaščitene v ZDA in drugih državah. • Adobe in Acrobat so registrirane blagovne znamke družbe Adobe Systems Inc. • Logotipi SDXC, SDHC in SD so blagovne znamke družbe SD-3C, LLC. • PictBridge je blagovna znamka. • Vsa druga trgovska imena, omenjena v temu priročniku in drugih dokumentih, priloženih k izdelk..

i - Page 3

i Uvod Deli fotoaparata Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja Fotografske funkcije Funkcije predvajanja Snemanje in predvajanje videoposnetkov Splošna nastavitev fotoaparata Razdelek z informacijami Tehnični podatki in stvarno kazalo

..

Preverjanje vsebine paketa - Page 4

ii Uvod Uvod Preberite najprej Zahvaljujemo se vam za nakup digitalnega fotoaparata Nikon COOLPIX L26 ali COOLPIX L25. Pred uporabo fotoaparata preberite poglavje »Za vašo varnost« ( A viii) in se seznanite z vsebino navodil za uporabo. Ko navodila za uporabo preberete, jih shranite na priročno mesto za poznejšo uporabo in iskanje koristnih nasvetov, ki vam bodo v neprecenljivo pomoč pri uporabi vašega novega fotoaparata. Preverjanje vsebine paketa Če ugotovite, da kakšen kos manjka, se obrnite na prodajno mesto, kjer ste fotoaparat kupili. * Priložene baterije so le preskusna raz..

Pritrjevanje pasu fotoaparata - Page 5

iii Uvod Pritrjevanje pasu fotoaparata O navodilih za uporabo Če želite nemudoma pričeti uporabljati svoj fotoaparat, preberite poglavje »Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja« ( A 9). Če želite izvedeti več o delih fotoaparata in informacijah, ki so prikazane na zaslonu, si oglejte razdelek »Deli fotoaparata« ( A 1). 2 1 1 2 COOLPIX L26 COOLPIX L25

..

Druge informacije - Page 6

iv Uvod Druge informacije • Simboli in ustaljene označbe Za lažje iskanje želenih informacij so v navodilih za uporabo uporabljeni naslednji simboli in ustaljene označbe: • V tem priročniku sta imeni izdelkov »COOLPIX L26« in »COOLPIX L25« včasih okrajšani kot »L26« in »L25«. • »Pomnilniške kartice« se v tem priročniku nanašajo na pomnilniške kartice SD, SDHC in SDXC. • Tovarniška nastavitev, ki velja ob nakupu, se imenuje »privzeta nastavitev«. • Na zaslonu fotoaparata prikazana imena menijskih elementov, imena gumbov fotoaparata in sporočila, prikazana n..

Informacije in previdnostni ukrepi - Page 7

v Uvod Informacije in previdnostni ukrepi Vseživljenjsko izobraževanje Podjetje Nikon je v sklopu »vseživljenjskega izobraževanja« zavezano k podpori in izobraževanju za izdelke. Stalno posodobljene informacije so dostopne na naslednjih spletnih mestih: • Za uporabnike v ZDA: http://www.nikonusa.com/ • Za uporabnike v Evropi in Afriki: http://www.europe-nikon.com/support/ • Za uporabnike v Aziji, Oceaniji in na Srednjem Vzhodu: http://www.nikon-asia.com/ Obiščite ta spletna mesta, da boste vedno imeli dostop do najnovejših informacij o izdelkih, namigov, odgovorov na pogosta..

O navodilih - Page 8

vi Uvod O navodilih • Brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Nikon ni dovoljeno nobenega dela navodil, priloženih temu izdelku, na noben način razmnoževati, prenašati, kopirati, shranjevati v sistem za shranjevanje ali prevajati v kateri koli jezik. • Nikon si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni specifikacije strojne ter programske opreme, opisane v teh navodilih. • Nikon ne prevzema odgovornosti za poškodbe, nastale pri uporabi tega izdelka. • Ker smo se izredno potrudili, da bi bile informacije v navodilih za uporabo pravilne in celo..

Upoštevajte opozorila v zvezi z avtorskimi pravicami - Page 9

vii Uvod • Upoštevajte opozorila v zvezi z avtorskimi pravicami Kopiranje ali razmnoževanje avtorsko zaščitenih ustvarjalnih del, kot so knjige, glasba, slike, lesorezi, grafike, zemljevidi, risbe, filmi in fotografije, urejajo narodni in mednarodni zakoni o avtorskih pravicah. Izdelka ne uporabljajte za izdelovanje nezakonitih kopij ali za kršenje zakonov o avtorskih pravicah. Odstranjevanje naprav za shranjevanje podatkov Upoštevajte, da brisanje slik ali formatiranje naprav za shranjevanje podatkov, kot so pomnilniške kartice in vgrajeni pomnilniki, originalnih slikovnih podatko..

Za vašo varnost - Page 10

viii Uvod Za vašo varnost Da preprečite poškodbo izdelka Nikon, telesne poškodbe vas in drugih oseb, pred uporabo opreme skrbno preberite varnostne ukrepe v celoti. Shranite jih na mestu, kjer bodo na voljo vsem, ki uporabljajo izdelek. OPOZORILA V primeru okvare opremo izklopite Če se začne iz fotoaparata ali adapterja kaditi ali če zavohate nenavaden vonj, izklopite adapter in nemudoma odstranite baterije ter pri tem pazite, da se ne opečete. Nadaljnja uporaba lahko povzroči poškodbe. Ko odstranite ali izključite vir napajanja, nesite opremo na pregled v pooblaščeni servisni ..

Uvod - Page 11

ix Uvod S pasom za fotoaparat ravnajte previdno Pasa nikoli ne nameščajte okrog vratu dojenčku ali otroku. Hranite zunaj dosega otrok Še posebno pazite, da dojenček baterije ali drugih majhnih delov ne daje v usta. Ne ostajajte dlje časa v stiku s fotoaparatom, polnilnikom baterij ali z električnim vmesnikom, ko so naprave vklopljene ali v uporabi Deli naprav se segrejejo. Če pustite, da se naprave dlje časa dotikajo kože, lahko pride do nizkotemperaturnih opeklin. Pri ravnanju z baterijami bodite previdni Zaradi neustrezne uporabe lahko baterija začne puščati ali eksplodira. P..

Uvod - Page 12

x Uvod • Baterije za polnjenje EN-MH2 uporabljajte samo z Nikonimi digitalnimi fotoaparati. Baterije podpirajo COOLPIX L26/L25. • Baterije vstavite pravilno. • Pazite, da ne povzročite kratkega stika, ter ne razstavljajte baterij in ne odstranjujte oziroma poškodujte njene izolacije ali ohišja. • Baterije ne izpostavljajte ognju ali preveliki vročini. • Baterije ne potapljajte oziroma je ne izpostavljajte vodi. • Ne prenašajte in ne shranjujte baterije skupaj s kovinskimi predmeti, kot so ogrlice ali lasne sponke. • Kadar je baterija popolnoma prazna, lahko začne pušča..

Uvod - Page 13

xi Uvod Pri uporabi polnilnika za baterije (na voljo ločeno) upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe • Hranite na suhem! Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali električnega udara. • Prah na kovinskih delih vtikača ali okoli njih odstranite s suho krpo. Nadaljnja uporaba lahko privede do požara. • Med nevihtami z grmenjem ne uporabljajte napajalnega kabla in se ne približujte polnilniku. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do električnega udara. • Kabla ne poškodujte, spreminjajte, upogibajte in ne vlecite na silo ter nanj..

Uvod - Page 14

xii Uvod Uporabite ustrezne kable Za povezovanje z vhodnimi in izhodnimi priključki uporabljajte le priložene kable oz. kable Nikon, ki so izdelani za ta namen, tako da upoštevate predpise v zvezi z izdelkom. S premičnimi deli ravnajte previdno Pazite, da si ne priščipnete prstov ali drugih predmetov s pokrovom objektiva ali drugimi premičnimi deli. CD-ROM-i Napravi priložene plošče CD-ROM niso zvočne zgoščenke in kot take niso primerne za predvajanje na avdionapravah. Predvajanje CD-jev na takšnih predvajalnikih lahko povzroči izgubo sluha ali poškodbo predvajalnika. Pri up..

Če napravo uporabljate - Page 15

xiii Uvod Če napravo uporabljate v bolnišnici ali letalu, jo izklopite V letalu jo ugasnite med pristankom in vzletom. Upoštevajte navodila v bolnišnici, kadar ste v bolnišnici. Elektromagnetno valovanje, ki ga oddaja fotoaparat, lahko zmoti elektronske sisteme letala ali instrumente v bolnišnici.

..

Simbol za ločeno zbiranje odpadkov - Page 16

xiv Uvod Opombe Simbol za ločeno zbiranje odpadkov v evropskih državah . Simbol označuje, da je treba izdelek odstraniti ločeno. Spodnje zahteve veljajo le za evropske uporabnike: • Izdelek je določen za ločeno zbiranje in odstranjevanje na ustreznem zbirališču. Ne odvrzite ga skupaj z gospodinjskimi odpadki. • Več informacij dobite pri prodajalcu ali lokalnih oblasteh, zadolženih za ravnanje z odpadki. Ta simbol na bateriji kaže, da se uporabljene baterije zbira na ločeno. Naslednje velja le za uporabnike v Evropskih državah: • Vse baterije, ne glede na to, ali so s simb..

Kazalo vsebine - Page 17

xv Uvod Kazalo vsebine Uvod ........................................................................ ii Preberite najprej ......................................................... ii Preverjanje vsebine paketa ......................................... ii Pritrjevanje pasu fotoaparata .................................... iii O navodilih za uporabo ................................................ iii Informacije in previdnostni ukrepi ......................... v Za vašo varnost ........................................................ viii OPOZORILA .............................................

Uvod - Page 18

xvi Uvod Spreminjanje velikosti fotografij (Image Mode (Način slike)) ................................... 60 Nastavitve načina delovanja za zajem slike (velikost in kakovost slik) ............................................ 60 Funkcije, ki jih ni mogoče uporabljati hkrati.. 62 Izostritev ...................................................................... 63 Uporaba funkcije zaznavanja obrazov .............. 63 Zaklepanje izostritve .................................................... 64 Funkcije predvajanja ...................................... 65 Povečava med predvajanjem ..........

xvii - Page 19

xvii Uvod Meni za predvajanje ......................................... E 29 a Print Order (Naročilo za tiskanje) (izdelava naročila za tiskanje DPOF) .......... E 29 b Slide Show (Diaprojekcija) ........................ E 32 d Protect (Zaščita) ............................................. E 33 f Rotate Image (Obrni sliko) ........................ E 35 h Copy (Kopiranje) (kopiranje med notranjim pomnilnikom in pomnilniško kartico) ...... E 36 Meni za videoposnetke .................................. E 38 Movie Options (Možnosti videoposnetkov) ............................ E 38 Autofoc..

Tehnični podatki in stvarno kazalo - Page 20

xviii Uvod Tehnični podatki in stvarno kazalo ........ F 1 Skrb za izdelek ....................................................... F 2 Fotoaparat ..................................................................... F 2 Baterije ............................................................................. F 4 Pomnilniške kartice .................................................. F 6 Čiščenje in shranjevanje ..................................... F 7 Čiščenje ........................................................................... F 7 Shranjevanje ....................................

Deli fotoaparata - Page 21

1 Deli fotoaparata Deli fotoaparata To poglavje opisuje sestavne dele fotoaparata in pojasnjuje informacije, ki so prikazane na zaslonu. Ohišje fotoaparata ..................................................... 2 Zaslon ......................................................................... 6 Način delovanja za fotografiranje ................................................................... 6 Način delovanja za predvajanje ....................................................................... 8 Če želite nemudoma pričeti uporabljati fotoaparat, preberite poglavje »Osnove fotograf..

Zaprt pokrov objektiva - Page 22

2 Deli fotoaparata Deli fotoaparata Ohišje fotoaparata COOLPIX L26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zaprt pokrov objektiva 1 Gumb za sprostitev sprožilca .............................. 26 2 Nadzor povečave ........................................................ 24 f : širokokotno .................................................... 24 g : telefoto ............................................................. 24 h : predvajanje sličic ........................................ 67 i : zoom med predvajanjem ...................... 66 j : pomoč ............................................................

Deli fotoaparata - Page 23

3 Deli fotoaparata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 16 13 14 11 1 Zaslon .................................................................................. 6 2 Lučka bliskavice ........................................................... 50 3 Gumb b ( e , gumb za snemanje videoposnetka) ............................................................ 78 4 Gumb A (načina delovanja za fotografiranje) ........................................ 34, 35, 43, 47 5 Gumb c (za predvajanje) ................................... 29 6 Večnamenski izbirnik 7 Gumb k (za potrditev izbire) 8 Gumb d .....................

Zaprt pokrov objektiva - Page 24

4 Deli fotoaparata COOLPIX L25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zaprt pokrov objektiva 1 Gumb za sprostitev sprožilca .............................. 26 2 Nadzor povečave ........................................................ 24 f : širokokotno .................................................... 24 g : telefoto ............................................................. 24 h : predvajanje sličic ........................................ 67 i : zoom med predvajanjem ...................... 66 j : pomoč ............................................................... 35 3 Stikalo za vklop in izklop..

Deli fotoaparata - Page 25

5 Deli fotoaparata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 13 14 1 Zaslon .................................................................................. 6 2 Lučka bliskavice ........................................................... 50 3 Gumb b ( e , gumb za snemanje videoposnetka) ............................................................ 78 4 Gumb A (načina delovanja za fotografiranje) ........................................ 34, 35, 43, 47 5 Gumb c (za predvajanje) ................................... 29 6 Večnamenski izbirnik 7 Gumb k (za potrditev izbire) 8 Gumb d .....................

Način delovanja za fotografiranje - Page 26

6 Deli fotoaparata Zaslon • Prikaz informacij na zaslonu med fotografiranjem in predvajanjem se spreminja glede na nastavitve in način uporabe fotoaparata. Informacije se po privzeti nastavitvi prikažejo ob vklopu in med upravljanjem fotoaparata, prikaz pa se po nekaj sekundah izklopi ( Monitor settings (Nastavitve zaslona) ( A 86) > Photo info (Informacije o fotografiji) > Auto info (Samodejni prikaz informacij) ). Način delovanja za fotografiranje 9 9 9 9 9 9 F 3.2 F 3.2 +1.0 +1.0 1 / 2 5 0 1 / 2 5 0 2 9 m 0 s 2 9 m 0 s 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..

Deli fotoaparata - Page 27

7 Deli fotoaparata * Možnosti E , q in O so prikazane na L26, možnosti K , K in P pa na L25. 1 Način delovanja za fotografiranje ......................................... 34, 35, 43, 47 2 Način za makrofotografiranje .............................. 55 3 Indikator za zoom ............................................... 24, 55 4 Indikator izostritve ...................................................... 26 5 Indikator AE/AF-L .................................................. E 4 6 Način delovanja z bliskavico ................................ 50 7 Kazalnik kartice Eye-Fi ...................

Način delovanja za predvajanje - Page 28

8 Deli fotoaparata Način delovanja za predvajanje * Možnosti E , q in O so prikazane na L26, možnosti K , K in P pa na L25. 1 m 0 s 1 m 0 s 9 9 9 / 9 9 9 9 9 9 / 9 9 9 1 m 0 s 1 m 0 s 9 9 9 9 / 9 9 9 9 9 9 9 9 / 9 9 9 9 9 9 9 9 . J P G 9 9 9 9 . J P G 9 9 9 / 9 9 9 9 9 9 / 9 9 9 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 1 2 : 0 0 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 1 2 : 0 0 15 16 7 8 10 b a 1 2 3 4 12 14 9 6 11 13 5 1 Datum posnetka ......................................................... 16 2 Čas posnetka ................................................................. 16 3 Indikator stanja baterije ......................

Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja - Page 29

9 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja Priprave Pripravljalni korak 1 Vstavite bateriji ...................................................................................... 10 Pripravljalni korak 2 Vstavite pomnilniško kartico ............................................................. 13 Pripravljalni korak 3 Nastavitev zaslonskega jezika, datuma in ure ............................ 16 Fotografiranje Korak 1 Vklopite fotoaparat in izberite način fotografiranja ......................................... 20 Korak 2 Kadrirajte sliko..

Alkalni bateriji LR6/L40 (velikosti AA) (priloženi) - Page 30

10 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja Pripravljalni korak 1 Vstavite bateriji 1 Odprite pokrov prostora za baterije/reže za pomnilniško kartico. • Preden odprete pokrov predalčka za baterije/reže za pomnilniško kartico, fotoaparat obrnite na glavo, da baterije ne padejo ven. 2 Vstavite bateriji. • Preverite, ali sta pozitivni (+) in negativni (–) pol baterij pravilno usmerjena, kot je prikazano na etiketi ob odprtini prostora za baterije, nato pa vstavite bateriji. 3 Zaprite pokrov prostora za baterije/reže za pomnilniš..

Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja - Page 31

11 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja B Odstranjevanje baterij • Izklopite fotoaparat in se prepričajte, da sta zaslon in lučka za vklop izklopljena, še preden odprete pokrov predalčka za baterije/reže za pomnilniško kartico. • Fotoaparat, baterija ali pomnilniška kartica so lahko takoj po uporabi fotoaparata vroči. Pri odstranjevanju baterij ali pomnilniške kartice bodite previdni. B Opombe o baterijah • Pred uporabo preberite in upoštevajte opozorila glede baterije na strani ix ter v poglavju »Baterije« ( F 4). • Ne kombinirajte starih in novih baterij ali ..

Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja - Page 32

12 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja C Opombe o omrežnem viru napajanja • Za napajanje fotoaparata prek električne vtičnice lahko uporabite električni napajalnik EH-65A (na voljo ločeno; E 64). • V nobenem primeru ne uporabljajte električnega napajalnika druge znamke ali drugega modela razen EH-65A. Če ne boste upoštevali tega opozorila, se lahko fotoaparat pregreje ali poškoduje.

..

Pripravljalni korak 2 Vstavite pomnilniško kartico - Page 33

13 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja Pripravljalni korak 2 Vstavite pomnilniško kartico 1 Izklopite fotoaparat in odprite pokrov prostora za baterije/reže za pomnilniško kartico. • Ko se fotoaparat izklopi, se izklopita tudi lučka za vklopljen fotoaparat in zaslon. • Preden odprete pokrov predalčka za baterije/reže za pomnilniško kartico, fotoaparat obrnite na glavo, da baterije ne padejo ven. 2 Vstavite pomnilniško kartico. • Pomnilniško kartico potisnite tako daleč, da zaslišite klik. B Vstavljanje pomnilniške kartice Če napačno vstavite pomnilniško karti..

Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja - Page 34

14 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja Odstranjevanje pomnilniške kartice • Izklopite fotoaparat in se prepričajte, da sta zaslon in lučka za vklop izklopljena, še preden odprete pokrov predalčka za baterije/reže za pomnilniško kartico. Pomnilniško kartico nežno potisnite v fotoaparat ( 1 ), da delno izskoči, nato jo izvlecite ( 2 ). Ne vlecite je postrani. • Fotoaparat, baterija in pomnilniška kartica so lahko takoj po uporabi fotoaparata vroči. Pri odstranjevanju baterije ali pomnilniške kartice bodite previdni. Notranji pomnilnik in pomnilniške kartice Podatk..

Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja - Page 35

15 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja Odobrene pomnilniške kartice Naslednje kartice Secure Digital (SD) so bile testirane in odobrene za uporabo v tem fotoaparatu. • Za snemanje videoposnetkov je priporočeno uporabljati pomnilniške kartice SD šestega ali hitrejšega hitrostnega razreda. Snemanje videoposnetka se lahko nenadoma prekine, če uporabljate pomnilniško kartico z nižjo hitrostjo. 1 Če boste pomnilniško kartico uporabljali z bralnikom kartic ali s podobnimi napravami, morajo te podpirati pomnilniške kartice velikosti 2 GB. • Za podrobnosti o zgoraj naveden..

Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja - Page 36

16 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja Pripravljalni korak 3 Nastavitev zaslonskega jezika, datuma in ure Ob prvem vklopu fotoaparata se prikažeta okno za izbiro jezika ter okno za nastavljanje datuma in ure fotoaparata. 1 Za vklop fotoaparata pritisnite stikalo za vklop/ izklop. • Ob vklopu fotoaparata zasveti lučka za vklopljen aparat (zelena), nato pa se vklopi zaslon (lučka ob vklopljenem aparatu se izklopi, ko se vklopi zaslon). 2 Želeni jezik izberite z gumbom H ali I na večnamenskem izbirniku, nato pa pritisnite gumb k . 3 Z gumbom H ali I izberite možnost Yes (Da)..

Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja - Page 37

17 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja 4 Z gumbom J ali K izberite svoj domači časovni pas, nato pa pritisnite gumb k . • Za nastavitev poletnega časa pritisnite gumb H . Ko omogočite funkcijo za poletni čas, se na vrhu zaslona prikaže simbol W . Pritisnite gumb I , če želite onemogočiti funkcijo poletnega časa. 5 Za izbiro zapisa datuma pritisnite gumb H ali I in nato gumb k . 6 Z gumbi H , I , J ali K nastavite datum in čas, nato pa pritisnite gumb k . • Izberite element: pritisnite gumb K ali J (s tem preklapljate med možnostmi D (Dan) , M (Mesec) , Y (Leto) , ..

Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja - Page 38

18 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja 8 Pritisnite gumb A . • Objektiv se podaljša in prikaže se zaslon za izbiro načina delovanja za fotografiranje. 9 Ko se prikaže Easy auto mode (Enostavni samodejni način) , pritisnite gumb k . • Fotoaparat preklopi v način za fotografiranje, kar vam omogoča fotografiranje v enostavnem samodejnem načinu ( A 20). • Za izbiro drugega načina fotografiranja pritisnite gumb H ali I na večnamenskem izbirniku, nato pa pritisnite gumb k . Press this button in shooting mode for shooting-mode selection menu. Easy auto mode

..

Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja - Page 39

19 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja C Spreminjanje nastavitev jezika, datuma in ure • Nastavitve lahko spremenite v nastavitvenem meniju z ( A 86) z nastavitvami Language (Jezik) ( E 55) in Time zone and date (Časovni pas in datum) ( E 41). • Funkcijo poletnega časa lahko vklopite ali izklopite, če v nastavitvenem meniju z izberete možnost > Time zone and date (Časovni pas in datum) ( E 41) > Time zone (Časovni pas) . Ob vklopu funkcije se čas prestavi za eno uro naprej, ob izklopu pa za eno uro nazaj. Ko je izbran cilj potovanja ( x ), se časovna razlika med..

Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja - Page 40

20 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja Korak 1 Vklopite fotoaparat in izberite način fotografiranja 1 Za vklop fotoaparata pritisnite stikalo za vklop/ izklop. • Objektiv se raztegne in zaslon se vklopi. 2 Pritisnite gumb A . • Na zaslonu se prikaže meni za izbiro načina fotografiranja, kjer lahko izberete želeni način delovanja za fotografiranje. 3 Z gumbom H ali I na večnamenskem izbirniku izberite način fotografiranja, nato pritisnite gumb k . • V prikazanem primeru gre za način G (enostavni samodejni). Easy auto mode

..

Preverite indikator stanja baterije in število - Page 41

21 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja 4 Preverite indikator stanja baterije in število preostalih posnetkov. Indikator stanja baterije Število preostalih posnetkov Prikazano je število slik, ki jih lahko posnamete. • Ko v fotoaparatu ni pomnilniške kartice, se na zaslonu prikaže simbol C , posnetki pa se shranjujejo v notranji pomnilnik (pribl. 20 MB). • Število preostalih posnetkov je odvisno od količine prostega spomina v notranjem pomnilniku fotoaparata ali pomnilniški kartici ter od kakovosti in velikosti slik (glede na nastavitev načina delovanja za zajem slike..

Funkcija za varčevanje z energijo (samodejni izklop) - Page 42

22 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja C Funkcija za varčevanje z energijo (samodejni izklop) Če nekaj časa ne izvedete nobene funkcije, se bo zaslon izklopil, fotoaparat pa bo preklopil v način pripravljenosti, lučka ob vključenem aparatu pa bo utripala. Če fotoaparata ne uporabljate še približno nadaljnje tri minute, se ta samodejno izklopi. Kadar je fotoaparat v načinu pripravljenosti, se zaslon znova vklopi, če pritisnete enega od spodaj naštetih gumbov: ➝ stikalo za vklop/izklop, gumb za sprostitev sprožilca, gumb A (način za fotografiranje), gumb c (predvaja..

Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja - Page 43

23 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja Korak 2 Kadrirajte sliko 1 Fotoaparat držite pri miru. • Prstov, las, pasa fotoaparata in drugih predmetov ne približujte objektivu, bliskavici, pomožni luči za izostritev (samo L26) in mikrofonu. • Pri snemanju portretov (»pokončna« usmerjenost) obrnite fotoaparat tako, da je bliskavica nad objektivom. 2 Izberite motiv. • Ko fotoaparat določi scenski način, se ikona scenskega načina spremeni ( A 34). • Ko fotoaparat zazna človeški obraz, ga uokviri z rumeno dvojno črto (območje izostritve). • Pri fotografiranju nečl..

Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja - Page 44

24 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja Uporaba povečave Optično povečavo lahko aktivirate z nadzorom povečave. • Če želite motiv približati, nadzor povečave obrnite proti g (telefoto). • Če želite motiv oddaljiti in zajeti večje območje, nadzor povečave obrnite proti f (širokokotno). Ob vklopu fotoaparata je povečava v najbolj širokokotnem položaju. • Če pritisnete gumb za povečavo, se na vrhu zaslona prikaže indikator povečave. Digitalna povečava Če obrnete nadzor povečave proti g in ga pridržite v tem položaju, ko je fotoaparat v položaju najve..

Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja - Page 45

25 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja C Digitalna povečava in interpolacija Za razliko od optične povečave digitalna povečava uporablja postopek digitalne obdelave slik, ki se imenuje interpolacija ter rahlo poslabša kakovost slike glede na način za fotografiranje ( A 60) in povečavo digitalnega načina. Interpolacija se uporablja na položajih povečave, ki presegajo vrednost V med fotografiranjem. Ko povečavo povečate tako, da je za položajem V , se zažene interpolacija in indikator povečave zasveti rumeno, s čimer označi, da je interpolacija vklopljena. Položaj..

Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja - Page 46

26 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja Korak 3 Izostrite in fotografirajte 1 Pritisnite sprožilec do polovice ( A 27). • Ko fotoaparat zazna obraz: Fotoaparat izostri obraz v dvojnem okvirju. Ko je predmet izostren, območje v dvojnem okvirju zasveti zeleno. • Ko fotoaparat ne zazna obraza: Fotoaparat izostri motiv, ki je na sredini slike. Ko fotoaparat izostri motiv, se območje izostritve obarva zeleno. • Pri uporabi digitalne povečave fotoaparat izostri motiv na sredini slike, pri čemer območje izostritve ni označeno. Ko fotoaparat izostri motiv, se indikator izostr..

Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja - Page 47

27 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja Gumb za sprostitev sprožilca Pritisnite do polovice Za nastavitev izostritve in osvetlitve (hitrost sprožilca in vrednost zaslonke) pritisnite gumb za sprostitev sprožilca do polovice, toliko da začutite upor. Če gumb za sprostitev sprožilca držite pritisnjen do polovice, ostaneta izostritev in osvetlitev zaklenjeni. Povsem pritisnite Sprožilec pritisnite do polovice, nato pa ga povsem pritisnite in posnemite fotografijo. Sprožilca ne pritiskajte na silo, ker lahko premaknete fotoaparat in povzročite zameglitev slike. Gumb pritisni..

Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja - Page 48

28 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja B Samodejno ostrenje Ostrenje fotoaparata v naslednjih situacijah morda ne bo delovalo, kot bi moralo. V nekaterih redkih primerih se lahko zgodi, da se motiv ne izostri, tudi če območje izostritve in indikator izostritve svetita zeleno: • Glavni motiv je zelo temen • V prizor so vključeni zelo različno osvetljeni predmeti (ko je na primer predmet od zadaj osvetljen s soncem in zato zelo temen) • Med predmetom in okolico ni kontrasta (ko na primer fotografirate nekoga, ki je oblečen v belo majico in stoji pred belo steno) • Pred..

Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja - Page 49

29 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja Korak 4 Predvajanje fotografij 1 Pritisnite gumb c (za predvajanje). • Fotoaparat preklopi v način delovanja za predvajanje in zadnja shranjena slika je prikazana v celozaslonskem načinu. 2 Z večnamenskim izbirnikom izberite fotografijo za prikaz. • Prikaz predhodne fotografije: H ali J • Prikaz naslednje fotografije: I ali K • Odstranite pomnilniško kartico iz fotoaparata, da lahko predvajate fotografije, shranjene v notranjem pomnilniku fotoaparata. Ob številki trenutne fotografije/skupnem številu fotografij se prikaže znak ..

Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja - Page 50

30 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja C Ogled fotografij • Med branjem s pomnilniške kartice ali notranjega pomnilnika so fotografije lahko za kratek čas prikazane pri nizki ločljivosti. • Med predvajanjem posnetkov, na katerih je bil med fotografiranjem zaznan obraz osebe ( A 63) ali hišnega ljubljenčka ( A 42), se lahko fotografije glede na usmerjenost obraza pri predvajanju samodejno zasučejo. C Dodatne informacije • Povečava med predvajanjem ➝ A 66 • Prikaz sličic, koledarski prikaz ➝ A 67 • Funkcije, ki so na voljo v načinu delovanja za predvajanje (P..

Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja - Page 51

31 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja Korak 5 Brisanje fotografij 1 Če želite izbrisati sliko, ki je trenutno prikazana na zaslonu, pritisnite gumb l . 2 Želeno metodo brisanja izberite z gumbom H ali I na večnamenskem izbirniku, nato pa pritisnite gumb k . • Current image (Trenutna slika) : izbriše se samo trenutna fotografija. • Erase selected images (Izbriši izbrane slike) : izberete in izbrišete lahko več fotografij ( A 32). • All images (Vse slike) : vse fotografije bodo izbrisane. • Za izhod brez brisanja pritisnite gumb d . 3 Z gumbom H ali I izberite mož..

Upravljanje zaslona za brisanje izbranih fotografij - Page 52

32 Osnove fotografiranja, snemanja in predvajanja Upravljanje zaslona za brisanje izbranih fotografij 1 Fotografijo za brisanje izberite z gumbom J ali K na večnamenskem izbirniku, nato pritisnite gumb H za prikaz y . • Če želite izbiro preklicati, pritisnite I , da odstranite y . • Za preklop na celozaslonsko predvajanje obrnite nadzor povečave ( A 2, 4) proti g ( i ), za preklop na prikaz sličic pa obrnite nadzor povečave proti f ( h ). 2 Vsem fotografijam, ki jih želite izbrisati, dodajte simbol y , nato pa pritisnite gumb k za potrditev izbora. • Prikaže se potrditveno pog..

Funkcije, nastavljive z večnamenskim izbirnikom - Page 53

33 Fotografske funkcije Fotografske funkcije V tem poglavju so opisani vsi razpoložljivi načini za fotografiranje in funkcije, ki so na voljo v sklopu posameznih načinov. Izberete lahko različne načine za fotografiranje in prilagodite nastavitve glede na razmere fotografiranja in svoje fotografske želje. G (enostavni samodejni način) .............................. 34 Scenski način delovanja (fotografiranje, prilagojeno scenam) .... 35 Način pametnega portreta (fotografiranje obrazov z nasmeški) ......................... 43 A (Samodejni način) .......................................

(enostavni samodejni način) - Page 54

34 Fotografske funkcije Fotografske funkcije G (enostavni samodejni način) Ko objektiv usmerite proti motivu, fotoaparat samodejno izbere optimalni scenski način. Samodejna izbira scene Fotoaparat samodejno izbere eno od spodnjih scen, ko ga usmerite proti motivu: • e Portrait (Portret) ( A 36) • f Landscape (Pokrajina) ( A 36) • h Night portrait (Nočni portret) ( A 37) • g Night landscape (Nočna pokrajina) ( A 39) • i Close-up (Bližnji posnetek) ( A 39) • j Backlighting (Svetloba od zadaj) ( A 40) • U Druge scene Sprememba nastavitev G (enostavnega samodejnega načina) ..

Za ogled opisa (pomoči) posamezne scene - Page 55

35 Fotografske funkcije Scenski način delovanja (fotografiranje, prilagojeno scenam) Ko izberete eno od naslednjih scen, fotoaparat samodejno izbere optimalne nastavitve za izbrano sceno. * Prikaže se ikona zadnje izbrane scene. Vstopite v način delovanja za fotografiranje M gumb A (način za fotografiranje) M način b (druga ikona od zgoraj*) M KM H , I , J , KM izberite gumb za sceno M gumb k b Portrait (Portret) (privzeta nastavitev; A 36) c Landscape (Pokrajina) ( A 36) d Sports (Šport) ( A 37) e Night portrait (Nočni portret) ( A 37) f Party/indoor (Zabava/znotraj) ( A 37) Z Beach..

Spreminjanje nastavitev v scenskem meniju - Page 56

36 Fotografske funkcije Spreminjanje nastavitev v scenskem meniju • Z gumbi H ( X ), I ( p ), J ( n ) in K ( o ) na večnamenskem izbirniku lahko nastavite pripadajoče funkcije, ki so odvisne od izbrane scene. ➝ »Funkcije, nastavljive z večnamenskim izbirnikom« ( A 49), »Privzete nastavitve« ( A 58) • Funkcije, ki jih je mogoče nastaviti s pritiskom gumba d ➝ Način slike, ki pomeni kombinacijo velikosti in kakovosti posnetkov ( A 60) Lastnosti posamezne scene b Portrait (Portret) Uporabite ta način za portrete. • Ko fotoaparat zazna obraz, ga izostri ( A 63). • Uporabit..

Image mode (Način slike) - Page 57

37 Fotografske funkcije d Sports (Šport) Ta način uporabite za fotografiranje športnih dogodkov. Fotoaparat posname niz zaporednih fotografij, ki jasno prikazujejo gibanje premikajočih se motivov. • Fotoaparat izostri območje na sredini slike. • Če želite posneti niz fotografij eno za drugo, do konca pritisnite in pridržite gumb za sprostitev sprožilca. Fotoaparat neprekinjeno posname do štiri slike s hitrostjo približno 1,2 posnetka na sekundo, ko je način Image mode (Način slike) , nastavljen na vrednost P (za L26) ali i (za L25). • Fotoaparat sliko ostri, tudi če gumb..

Fotografske funkcije - Page 58

38 Fotografske funkcije Z Beach (Obala) Posname svetlobo motivov, kot so plaže ali s soncem obsijane vodne površine. • Fotoaparat izostri območje na sredini slike. z Snow (Sneg) Fotografirajte svetost s soncem obsijanega snega. • Fotoaparat izostri območje na sredini slike. h Sunset (Sončni zahod) Ohrani intenzivne barvne odtenke sončnih zahodov in vzhodov. • Fotoaparat izostri območje na sredini slike. i Dusk/dawn (Mrak/zora) Ohrani barve pri fotografiranju pri šibki naravni svetlobi pred sončnim vzhodom ali zahodom. • Ko je sprožilec pritisnjen do polovice, območje izos..

Night landscape (Nočna pokrajina) - Page 59

39 Fotografske funkcije j Night landscape (Nočna pokrajina) Čudoviti posnetki nočne pokrajine nastanejo ob uporabi daljšega časa osvetlitve. • Ko je sprožilec pritisnjen do polovice, območje izostritve in indikator izostritve ( A 7) vedno svetita zeleno. k Close-up (Bližnji posnetek) Ta način uporabite za fotografiranje rož, žuželk in majhnih predmetov od blizu. • Način za makrofotografiranje ( A 55) je omogočen in fotoaparat samodejno približa na najbližji položaj, ki ga lahko izostri. • Fotoaparat izostri območje na sredini slike. Če želite kadrirati sliko na pre..

Fotografske funkcije - Page 60

40 Fotografske funkcije l Museum (Muzej) Za fotografiranje v prostorih, kjer je bliskavica prepovedana (na primer v muzejih in galerijah), ali v primerih, ko ne želite uporabiti bliskavice. • Fotoaparat izostri območje na sredini slike. • Fotoaparat zajame niz največ desetih posnetkov, medtem ko gumb za sprostitev sprožilca držite pritisnjen do konca, najostrejši posnetek v nizu pa se samodejno izbere in shrani (izbirnik najboljšega posnetka). m Fireworks show (Ognjemet) Za fotografiranje svetlobe ognjemeta se uporablja daljši čas osvetlitve. • Fotoaparat izostri v neskončno..

Panorama assist (Pomočnik za panoramsko fotografiranje) - Page 61

41 Fotografske funkcije U Panorama assist (Pomočnik za panoramsko fotografiranje) Nastavitev uporabite za zajem niza posnetkov, ki jih boste pozneje v računalniku sestavili v eno panoramsko fotografijo ( E 2). • Z gumbom H , I , J ali K na večnamenskem izbirniku izberite smer, v kateri boste premikali fotoaparat med fotografiranjem, nato pa pritisnite gumb k . • Ko naredite prvi posnetek, si na zaslonu oglejte, kako se bo prvi posnetek povezal z naslednjim posnetkom, in naredite naslednji posnetek. Naredite poljubno število posnetkov za panoramsko fotografijo. Ko končate, pritisnit..

Pet portrait (Portret hišnega ljubljenčka) - Page 62

42 Fotografske funkcije O Pet portrait (Portret hišnega ljubljenčka) Ta način uporabite pri fotografiranju psov in mačk. Kadar fotoaparat zazna obraz psa ali mačke, ga izostri. Privzeta nastavitev je, da fotoaparat samodejno sproži sprožilec, ko zaključi izostritev (samodejna sprožitev za portret hišnega ljubljenčka). • Na zaslonu, ki se prikaže po izboru načina scene O Pet portrait (Portret hišnega ljubljenčka) , izberite Single (Enojno) ali Continuous (Neprekinjeno) . - Single (Enojno) : vsaka slika se zajame posebej. - Continuous (Neprekinjeno) : Ko je izostren obraz, fo..

Smile timer (Časomerilec nasmeha) - Page 63

43 Fotografske funkcije Način pametnega portreta (fotografiranje obrazov z nasmeški) Kadar fotoaparat zazna nasmejan obraz, lahko samodejno naredi posnetek, ne da bi vi sploh pritisnili gumb za sprostitev sprožilca (časomerilec nasmeha). Uporabite lahko možnost mehčanja kože, ki omehča barvne tone človeških obrazov. 1 Izberite motiv. • Ko fotoaparat zazna človeški obraz, se okrog obraza prikaže dvojna rumena obroba (območje izostritve). Ko fotoaparat izostri zaznani obraz, se dvojna obroba za trenutek obarva zeleno, izostritev pa se zaklene. • Fotoaparat lahko zazna do tri..

Spreminjanje nastavitev načina pametnega portreta - Page 64

44 Fotografske funkcije Spreminjanje nastavitev načina pametnega portreta • Funkcije, nastavljive z večnamenskim izbirnikom ( A 49) ➝ Način delovanja z bliskavico ( A 50), samosprožilec ( A 53) in izravnava osvetlitve ( A 57) • Funkcije, ki jih je mogoče nastaviti s pritiskom gumba d ➝ Možnosti, ki so na voljo v meniju pametnega portreta ( A 45) B Opombe o načinu pametnega portreta • Digitalne povečave ni mogoče uporabiti. • V določenih razmerah fotoaparat morda ne bo mogel zaznati obrazov ali nasmehov. • »Opombe o funkciji zaznavanja obrazov« ➝ A 63 C Samodejni ..

Možnosti, ki so na voljo v meniju pametnega portreta - Page 65

45 Fotografske funkcije Možnosti, ki so na voljo v meniju pametnega portreta Pri uporabi načina pametnega portreta F lahko spremenite naslednje nastavitve. Izberite način pametnega portreta ( A 43) M gumb dM zavihek F Možnost Opis A Image mode (Način slike) Izberete lahko kombinacijo velikosti in kakovosti slike, ki se uporablja za shranjevanje posnetkov ( A 60). Če spremenite nastavitev načina delovanja za zajem slike, bo sprememba veljala za vse načine delovanja za fotografiranje. 60 Skin softening (Mehčanje kože) Omogočite mehčanje kože. Uporabite možnost mehčanja kožnih ..

Uporaba funkcije mehčanja kože - Page 66

46 Fotografske funkcije Uporaba funkcije mehčanja kože Ko se sprožilec sproži v enem od naslednjih načinov za fotografiranje, fotoaparat zazna enega ali več človeških obrazov (do tri) in obdela sliko tako, da zmehča kožne tone na obrazu. • Portrait (Portret) ( A 36) in Night portrait (Nočni portret) ( A 37) v načinu G (enostavnem samodejnem načinu) • Scenskem načinu Portrait (Portret) ( A 36) ali Night portrait (Nočni portret) ( A 37) • Način pametnega portreta ( A 43) Mehčanje kože lahko prav tako uporabite na shranjenih fotografijah ( A 68, E 8). B Opombe o mehčan..

Funkcije, ki jih ni mogoče uporabljati hkrati - Page 67

47 Fotografske funkcije A (Samodejni način) Uporablja se za splošne posnetke. Nastavitve lahko v meniju za fotografiranje ( A 48) prilagodite glede na razmere fotografiranja in vrsto posnetka, ki ga želite narediti. • Fotoaparat izostri območje na sredini slike. Spreminjanje nastavitev načina A (Samodejno) • Funkcije, nastavljive z večnamenskim izbirnikom ( A 49) ➝ Način delovanja z bliskavico ( A 50), samosprožilec ( A 53), način za makrofotografiranje ( A 55) in izravnava osvetlitve ( A 57) • Funkcije, ki jih je mogoče nastaviti s pritiskom gumba d ➝ Možnosti, ki so n..

Funkcije, ki jih ni mogoče uporabljati hkrati - Page 68

48 Fotografske funkcije Možnosti, ki so na voljo v meniju za samodejno fotografiranje Pri uporabi načina A (samodejno) lahko spremenite naslednje nastavitve. Izberite način A (samodejno) ( A 47) M gumb dM zavihek A Možnost Opis A Image mode (Način slike) Izberete lahko kombinacijo velikosti in kakovosti slike, ki se uporablja za shranjevanje posnetkov ( A 60). Nastavitev se uporabi tudi pri drugih načinih za fotografiranje. 60 White balance (Nastavitev beline) Če želite, da se barve na sliki ujemajo s tistimi, ki jih vidi človeško oko, vam omogoča prilagoditev nastavitev beline, ..

Funkcije, nastavljive z večnamenskim izbirnikom - Page 69

49 Fotografske funkcije Funkcije, nastavljive z večnamenskim izbirnikom Med fotografiranjem lahko z večnamenskim izbirnikom H , I , J in K nastavite naslednje funkcije. Razpoložljive funkcije Razpoložljivost funkcij je odvisna od načina delovanja za fotografiranje, kot je prikazano v nadaljevanju. • Za več informacij o privzetih nastavitvah posameznih načinov delovanja si oglejte razdelek »Privzete nastavitve« ( A 58). 1 Odvisno od scene, ki jo izbere fotoaparat. ➝ »Privzete nastavitve« ( A 58) 2 Odvisno od scene. ➝ »Privzete nastavitve« ( A 58) 3 Odvisno od nastavitve v ..

Uporaba bliskavice (načini delovanja z bliskavico) - Page 70

50 Fotografske funkcije Uporaba bliskavice (načini delovanja z bliskavico) Nastavite lahko način delovanja z bliskavico. 1 Na večnamenskem izbirniku pritisnite možnost H ( m , način delovanja z bliskavico). 2 Želeni način izberite z gumbom H ali I na večnamenskem izbirniku, nato pa pritisnite gumb k . • Razpoložljivi načini delovanja z bliskavico ➝ A 51 • Če v nekaj sekundah ne vklopite nastavitve tako, da pritisnete gumb k , se izbira prekliče. • Ko je izbran način U (samodejno), se za nekaj sekund prikaže ikona D ne glede na nastavitev Monitor settings (Nastavitve za..

Razpoložljivi načini delovanja z bliskavico - Page 71

51 Fotografske funkcije Razpoložljivi načini delovanja z bliskavico U Auto (Samodejno) Pri šibki svetlobi se bliskavica sproži samodejno. V Auto with red-eye reduction (Samodejno z zmanjšanjem učinka rdečih oči) Zmanjša učinek rdečih oči na portretih, ki nastane zaradi uporabe bliskavice ( A 52). W Off (Izklopljeno) Bliskavica se ne bo sprožila. • Pri fotografiranju v slabših svetlobnih razmerah priporočamo uporabo trinožnika za stabilizacijo fotoaparata. X Fill flash (Doosvetlitev) Bliskavica se sproži vselej, ko posnamete fotografijo. Za »doosvetlitev« (iluminacija) s..

napredno zmanjšanje učinka rdečih oči - Page 72

52 Fotografske funkcije C Nastavitev načina delovanja z bliskavico • Nastavitev je odvisna od načina delovanja za fotografiranje. ➝ »Razpoložljive funkcije« ( A 49) ➝ »Privzete nastavitve« ( A 58) • Nekaterih nastavitev ni mogoče uporabljati v kombinaciji z drugimi funkcijami ( A 62). • Nastavitev načina delovanja z bliskavico, uporabljena v načinu A (Samodejno), bo ostala shranjena v pomnilniku tudi po izklopu fotoaparata. C Zmanjšanje učinka rdečih oči Fotoaparat uporablja napredno zmanjšanje učinka rdečih oči (vgrajen sistem za odstranitev učinka rdečih oči..

Pet portrait (Portret hišnega ljubljenčka) - Page 73

53 Fotografske funkcije Uporaba samosprožilca Samosprožilec fotoaparata naredi posnetek približno deset sekund po pritisku gumba za sprostitev sprožilca. Samosprožilec je uporaben, kadar želite biti prisotni na fotografiji ali kadar želite preprečiti zamegljeno fotografijo zaradi tresenja, kar se lahko pojavi ob pritisku gumba za sprostitev sprožilca. Pri fotografiranju s samosprožilcem priporočamo uporabo trinožnika. 1 Na večnamenskem izbirniku pritisnite gumb J ( n , samosprožilec). 2 Z gumbom H ali I na večnamenskem izbirniku izberite ON , nato pritisnite gumb k . • Prik..

Pritisnite gumb za sprostitev sprožilca - Page 74

54 Fotografske funkcije 4 Pritisnite gumb za sprostitev sprožilca do konca. • Vklopi se samosprožilec in na zaslonu so prikazane sekunde do sprostitve zaklopa. Med odštevanjem samosprožilca utripa lučka za samosprožilec. Lučka neha utripati sekundo pred fotografiranjem in enakomerno sveti, dokler se ne sprosti zaklop. • Ob sprostitvi zaklopa se samosprožilec nastavi na OFF (Izklopljeno). • Če želite samosprožilec ustaviti, preden se fotografija posname, znova pritisnite gumb za sprostitev sprožilca. F 3.2 F 3.2 1 / 2 5 0 1 / 2 5 0

..

Uporaba načina za makrofotografiranje - Page 75

55 Fotografske funkcije Uporaba načina za makrofotografiranje Pri uporabi načina za makrofotografiranje lahko fotoaparat L26 izostri motive, ki so od objektiva oddaljeni približno 10 cm. Fotoaparat L25 lahko izostri motive, ki so od objektiva oddaljeni približno 3 cm. Ta funkcija je koristna za posnetke cvetov in drugih manjših motivov od blizu. 1 Na večnamenskem izbirniku pritisnite gumb I ( p , način za makrofotografiranje). 2 Z gumbom H ali I na večnamenskem izbirniku izberite ON , nato pritisnite gumb k . • Prikaže se ikona načina za makrofotografiranje ( F ). • Če v neka..

Opombe o uporabi bliskavice - Page 76

56 Fotografske funkcije B Opombe o uporabi bliskavice Bliskavica morda ne bo mogla osvetliti celotnega predmeta na razdalji, manjši od 50 cm za L26 in manjši od 30 cm za L25. C Samodejno ostrenje Med fotografiranjem slik v načinu za makrofotografiranje izvaja fotoaparat neprekinjeno ostrenje, dokler sprožilca ne pritisnete do polovice in tako zaklenete izostritev. V tem primeru bo morda slišen zvok ostrenja fotoaparata. C Nastavitev načina za makrofotografiranje • Načina za makrofotografiranje ni mogoče uporabiti v nekaterih načinih delovanja za fotografiranje. ➝ »Privzete nas..

Vplivate lahko na skupno svetlost fotografij. - Page 77

57 Fotografske funkcije Prilagoditev osvetlitve (Exposure Compensation (Izravnava osvetlitve)) Vplivate lahko na skupno svetlost fotografij. 1 Na večnamenskem izbirniku pritisnite možnost K ( o , izravnava osvetlitve). 2 Za izbiro kompenzacijske vrednosti za izravnavo osvetlitve uporabite gumb H ali I na večnamenskem izbirniku. • Za osvetlitev posnetka uporabite pozitivno (+) izravnavo osvetlitve. • Za potemnitev posnetka uporabite negativno (–) izravnavo osvetlitve. 3 Pritisnite gumb k , da uporabite vrednost izravnave. • Če v nekaj sekundah ne pritisnete gumba k , se nastavite..

(enostavni samodejni; - Page 78

58 Fotografske funkcije Privzete nastavitve Privzete nastavitve posameznih načinov delovanja za fotografiranje so opisane v nadaljevanju. Flash (Bliskavica) ( A 50) Self-timer (Samosprožilec) ( A 53) Makro ( A 55) Exposure compensation (Izravnava osvetlitve) ( A 57) G (enostavni samodejni; A 34) U 1 Izklopljeno Izklopljeno 2 0.0 F (pametni portret; A 43) U 3 Izklopljeno 4 Izklopljeno 5 0.0 A (samodejno; A 47) U Izklopljeno Izklopljeno 0.0 Scenski način b ( A 36) V Izklopljeno Izklopljeno 5 0.0 c ( A 36) W 5 Izklopljeno Izklopljeno 5 0.0 d ( A 37) W 5 Izklopljeno 5 Izklopljeno 5 0.0 e ( A..

Funkcije, ki jih ni mogoče uporabljati hkrati - Page 79

59 Fotografske funkcije 1 Izberete lahko U (samodejno) ali W (izklopljeno). Če izberete možnost U (samodejno), fotoaparat samodejno nastavi optimalni način delovanja z bliskavico za izbrano sceno. 2 Nastavitve ni mogoče spremeniti. Samodejno preklopi v način za makrofotografiranje, kadar fotoaparat izbere scenski način Close-up (Bližnji posnetek) . 3 Ni mogoče uporabljati, kadar je nastavitev Blink proof (Proti mežikanju) nastavljena na možnost On (Vklopljeno) . 4 Možno nastaviti, kadar je nastavitev Smile timer (Časomerilec nasmeha) nastavljena na možnost Off (Izklopljeno) . 5..

Image mode (Način slike) - Page 80

60 Fotografske funkcije Spreminjanje velikosti fotografij (Image Mode (Način slike)) Pod možnostjo Image mode (Način slike) v meniju za fotografiranje lahko izberete kombinacijo velikosti slike in razmerja stiskanja, ki se uporablja za shranjevanje posnetkov. Izberite način delovanja za zajem slike, ki najbolj ustreza predvidenemu namenu uporabe fotografij in zmogljivosti notranjega pomnilnika ali pomnilniške kartice. Nastavitve načina delovanja za zajem slike (velikost in kakovost slik) 1 Skupno število zajetih slikovnih točk ter število vodoravno in navpično zajetih slikovnih to..

Opombe o načinu delovanja za zajem slike - Page 81

61 Fotografske funkcije C Opombe o načinu delovanja za zajem slike • Nastavitev se uporabi tudi pri drugih načinih za fotografiranje. • Nekaterih nastavitev ni mogoče uporabljati v kombinaciji z drugimi funkcijami ( A 62). C Število posnetkov, ki jih je mogoče shraniti V spodnji preglednici je navedeno približno število fotografij, ki jih je mogoče shraniti v notranji pomnilnik in pomnilniško kartico velikosti 4 GB. Upoštevajte, da je zaradi stiskanja JPEG število slik, ki jih lahko shranite, zelo odvisno od kompozicije slike. Poleg tega je število odvisno tudi od znamke pom..

Funkcije, ki jih ni mogoče uporabljati hkrati - Page 82

62 Fotografske funkcije Funkcije, ki jih ni mogoče uporabljati hkrati Nekaterih nastavitev fotografiranja ne morete uporabljati z drugimi funkcijami. Omejena funkcija Možnost Opisi Flash mode (Način delovanja z bliskavico) Continuous (Neprekinjeno) ( A 48) Če je izbrana možnost Continuous (Neprekinjeno) , BSS ali Multi-shot 16 (16 fotografij hkrati) , bliskavice ni mogoče uporabiti. Blink proof (Proti mežikanju) ( A 45) Če je nastavitev Blink proof (Proti mežikanju) nastavljena na možnost On (Vklopljeno) , bliskavice ni mogoče uporabiti. Self-timer (Samosprožilec) Smile timer (..

Obraz, ki je najbliže središčni točki v okvirju - Page 83

63 Fotografske funkcije Izostritev Uporaba funkcije zaznavanja obrazov V naslednjih načinih delovanja za fotografiranje se fotoaparat uporablja zaznavanje obrazov za samodejno izostritev človeških obrazov. Če fotoaparat zazna več kot en obraz, dvojna obroba obda obraz, na katerem se bo izvedla izostritev, okrog ostalih obrazov pa se prikaže enojna obroba. • Če fotoaparat ob pritisku gumba za sprostitev sprožilca do polovice ne zazna nobenega obraza, ta izostri motiv na sredini slike. Način delovanja za fotografiranje Število obrazov, ki jih je mogoče zaznati Območje izostritve..

Zaklepanje izostritve - Page 84

64 Fotografske funkcije Zaklepanje izostritve Ko fotoaparat izostri motiv, ki je na sredini slike, lahko uporabite funkcijo zaklepanja izostritve za izostritev motivov zunaj središča. Naslednji postopek uporabite, ko fotografirate v načinu A (samodejno). 1 Fotoaparat usmerite tako, da je motiv na sredini slike. 2 Pritisnite sprožilec do polovice. • Preverite, ali je območje izostritve obarvano zeleno. • Izostritev in osvetlitev se zakleneta. 3 Gumb za sprostitev sprožilca pridržite do polovice in spremenite kompozicijo slike. • Zagotovite, da boste ohranili enako razdaljo med f..

Funkcije, ki so na voljo v načinu delovanja za - Page 85

65 Funkcije predvajanja Funkcije predvajanja V tem poglavju so opisane funkcije, ki so na voljo med predvajanjem posnetkov. Povečava med predvajanjem ................................. 66 Prikaz sličic, koledarski prikaz ................................ 67 Funkcije, ki so na voljo v načinu delovanja za predvajanje (Playback Menu (Meni za predvajanje)) .... 68 Povezava fotoaparata s televizorjem, računalnikom ali tiskalnikom ................................. 69 Uporaba programa ViewNX 2 ................................. 71 Nameščanje programa ViewNX 2 .....................................

Fotografija je prikazana v - Page 86

66 Funkcije predvajanja Funkcije predvajanja Povečava med predvajanjem Če v načinu za celozaslonsko predvajanje ( A 29) obrnete gumb za nadzor povečave proti g ( i ), se poveča sredina slike, prikazane na zaslonu. • Stopnjo povečave spremenite z vrtenjem nadzora povečave proti f ( h ) in g ( i ). Fotografije lahko približate do približno 10×. • Za premikanje po približani fotografiji uporabite gumbe H , I , J in K na večnamenskem izbirniku. • Pri predvajanju fotografij, posnetih s funkcijo zaznavanja obrazov ( A 63) ali zaznavanja hišnih ljubljenčkov ( A 42), fotoaparat ..

Prikaz sličic, koledarski prikaz - Page 87

67 Funkcije predvajanja Prikaz sličic, koledarski prikaz Gumb za nadzor povečave obrnite na f ( h ) v načinu za celozaslonsko predvajanje ( A 29), da prikažete slike v »kontaktnih kopijah« sličic. • Na enem zaslonu si lahko ogledate več fotografij hkrati, kar olajša iskanje želene fotografije. • Število prikazanih sličic lahko spremenite z vrtenjem nadzora povečave proti f ( h ) in g ( i ). • Fotografijo izberite s pritiskom gumba H , I , J ali K na večnamenskem izbirniku, nato pa pritisnite gumb k za prikaz izbrane fotografije v celozaslonskem načinu. • Kadar je prik..

Funkcije predvajanja - Page 88

68 Funkcije predvajanja Funkcije, ki so na voljo v načinu delovanja za predvajanje (Playback Menu (Meni za predvajanje)) Med ogledovanjem slik v načinu za celozaslonsko predvajanje ali predvajanje sličic lahko spodaj navedene funkcije nastavite s pritiskom gumba d ( A 3, 5) za prikaz menija. * Fotografije urejate in shranite kot ločene datoteke. Veljajo pa določene omejitve ( E 5, E 6). Na primer fotografij, posnetih z nastavitvijo Image mode (Način slike) ( A 60) na možnost l 4608×2592 za L26 in l 3584×2016 za L25, ni mogoče urejati in iste funkcije za urejanje ni mogoče večkra..

Funkcije predvajanja - Page 89

69 Funkcije predvajanja Povezava fotoaparata s televizorjem, računalnikom ali tiskalnikom Za še večji užitek pri delu s fotografijami in videoposnetki lahko fotoaparat povežete s televizorjem, računalnikom ali tiskalnikom. • Preden fotoaparat povežete z zunanjo napravo, mora biti baterija dovolj napolnjena, fotoaparat pa izklopljen. Za več informacij o načinih povezovanja in nadaljnjih postopkih si poleg tega dokumenta oglejte tudi dokumentacijo, ki ste jo prejeli skupaj z zunanjo napravo. Vtič vstavite naravnost. Izhodni priključek USB/avdio/video Kako odpreti pokrov priključ..

Ogledovanje fotografij na televizorju - Page 90

70 Funkcije predvajanja Ogledovanje fotografij na televizorju E 12 Fotografije in videoposnetke iz fotoaparata si lahko ogledate na televizorju. Način povezave: Video in avdio vtiče dodatnega avdio video kabla EG-CP14 priključite v vhodne priključke televizorja. Ogledovanje in organiziranje posnetkov na računalniku A 71 Če posnetke prenesete v računalnik, lahko poleg predvajanja fotografij in videoposnetkov izvajate tudi preprosto retuširanje in upravljate slikovne podatke. Način povezovanja: fotoaparat povežite v vhodni priključek USB na računalniku s priloženim kablom USB UC-..

Vaša zbirka orodja za delo s slikami - Page 91

71 Funkcije predvajanja Uporaba programa ViewNX 2 ViewNX 2 je celovit programski paket za prenašanje, ogledovanje, obdelovanje in objavljanje posnetkov. Program ViewNX 2 namestite z namestitvene CD-ROM zgoščenke ViewNX 2. Nameščanje programa ViewNX 2 • Potrebna je internetna povezava. Združljivi operacijski sistemi Windows • Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (Service Pack 1) • Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2) • Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) Vaša zbirka orodja za delo s ..

Mac OS X (različica 10.5.8, 10.6.8, 10.7.2) - Page 92

72 Funkcije predvajanja Mac OS • Mac OS X (različica 10.5.8, 10.6.8, 10.7.2) Najnovejše informacije o združljivosti z operacijskimi sistemi najdete na spletni strani družbe Nikon. 1 Zaženite računalnik in namestitveno CD-ROM zgoščenko ViewNX 2 vstavite v CD-ROM pogon. • Mac OS: Ko se odpre okno ViewNX 2 , dvokliknite ikono Welcome (Pozdravljeni) . 2 V pogovornem oknu za izbiro jezika izberite želeni jezik, da se odpre namestitveno okno. • Če želeni jezik ni na voljo, kliknite Region Selection (Izbira regije) , da izberete drugo regijo, nato izberite želeni jezik (gumb Regi..

Funkcije predvajanja - Page 93

73 Funkcije predvajanja 4 Prenesite program iz spleta. • Ko se odpre okno Software Download (Prenos programa) , kliknite I agree - Begin download (Sprejmem - prenesi zdaj) . • Za namestitev programa sledite navodilom na zaslonu. 5 Namestitveni program zaprite, ko se odpre okno, ki sporoča, da je namestitev končana. • Windows: Kliknite Yes (Da) . • Mac OS: Kliknite OK (V redu) . Nameščena je naslednja programska oprema: • program ViewNX 2 (sestavljen iz treh naslednjih modulov) - Nikon Transfer 2: za prenos posnetkov v računalnik - ViewNX 2: za ogledovanje, obdelovanje in tisk..

Določite, kako naj se slike kopirajo v računalnik. - Page 94

74 Funkcije predvajanja Prenos posnetkov v računalnik 1 Določite, kako naj se slike kopirajo v računalnik. Izberite enega od naslednjih načinov: • Neposredna povezava USB : izklopite fotoaparat in se prepričajte, da je pomnilniška kartica v fotoaparatu. Povežite fotoaparat z računalnikom s pomočjo priloženega kabla USB. Vklopite fotoaparat. Za prenos slik, ki so shranjene v notranjem pomnilniku fotoaparata, odstranite pomnilniško kartico iz fotoaparata, preden fotoaparat povežete z računalnikom. • Reža za kartico SD : Če ima računalnik režo za kartico SD, kartico lahko ..

Start Transfer (Začetek prenosa) - Page 95

75 Funkcije predvajanja 2 Prenesite posnetke v računalnik. • Preverite, ali je ime povezanega fotoaparata ali izmenljivega diska prikazano kot »Source (Vir)« na naslovni vrstici »Options (Možnosti)« za Nikon Transfer 2 ( 1 ). • Kliknite Start Transfer (Začetek prenosa) ( 2 ). • Pri privzetih nastavitvah se v računalnik kopirajo vse slike s pomnilniške kartice. 3 Prekinite povezavo. • Če je fotoaparat priključen v računalnik, izključite fotoaparat in odklopite kabel USB. Če uporabljate bralnik kartic ali režo za kartice, v operacijskem sistemu računalnika izberite ust..

Ročni zagon programa ViewNX 2 - Page 96

76 Funkcije predvajanja Oglejte si slike Zaženite ViewNX 2. • Ko je prenos končan, se slike prikažejo v programu ViewNX 2. • Za več informacij o uporabi programa ViewNX 2 glejte zaslonsko pomoč. C Ročni zagon programa ViewNX 2 • Windows : Dvokliknite bližnjico ViewNX 2 na namizju. • Mac OS : Kliknite ikono ViewNX 2 v »docku«.

..

Snemanje in predvajanje videoposnetkov - Page 97

77 Snemanje in predvajanje videoposnetkov Snemanje in predvajanje videoposnetkov Videoposnetke preprosto posnamete s pritiskom gumba b ( e , gumb za snemanje videoposnetkov). Snemanje videoposnetkov ..................................... 78 Spreminjanje nastavitev za snemanje videoposnetkov (meni za videoposnetke) .................................................................................. 81 Predvajanje videoposnetkov .................................. 82 9 7 0 9 7 0 1 5 m 0 s 1 5 m 0 s 7 m 3 0 s 7 m 3 0 s

..

Videoposnetke preprosto posnamete s pritiskom gumba - Page 98

78 Snemanje in predvajanje videoposnetkov Snemanje in predvajanje videoposnetkov Snemanje videoposnetkov Videoposnetke preprosto posnamete s pritiskom gumba b ( e , gumb za snemanje videoposnetkov). • Ko pomnilniška kartica ni vstavljena (npr. med uporabo notranjega pomnilnika fotoaparata), so Movie options (Možnosti videoposnetkov) ( A 81, E 38) nastavljene na m VGA (640×480) . n HD 720p (1280×720) ni mogoče izbrati. 1 Odprite zaslon za fotografiranje. • Prikaže se ikona izbrane možnosti videoposnetkov. Privzeta nastavitev je n HD 720p (1280×720) ( A 81). • Pri snemanju video..

Snemanje in predvajanje videoposnetkov - Page 99

79 Snemanje in predvajanje videoposnetkov B Opombe o shranjevanju podatkov Ko posnamete fotografijo ali videoposnetek, med shranjevanjem slik ali filmov utripa število preostalih posnetkov oz. preostali čas snemanja. Med shranjevanjem fotografij oz. videoposnetkov ni dovoljeno odpirati pokrova predalčka za baterije/reže za pomnilniško kartico . Podatki o slikah in videoposnetkih se lahko izgubijo in fotoaparat ali pomnilniška kartica se lahko poškoduje. B Opombe o snemanju videoposnetkov • Za snemanje videoposnetkov je priporočeno uporabljati pomnilniške kartice SD s hitrostjo 6 ..

Snemanje in predvajanje videoposnetkov - Page 100

80 Snemanje in predvajanje videoposnetkov C Možnosti videoposnetkov in največja dolžina videoposnetka Vse vrednosti so približne. Največja dolžina videoposnetka je odvisna tudi od vrste pomnilniške kartice, ne samo od njene zmogljivosti. 1 Ko uporabljate notranji pomnilnik, n HD 720p (1280×720) ni mogoče izbrati. 2 Največja velikost datoteke za posamezen videoposnetek je 4 GB, največja dolžina posameznega videoposnetka pa je 29 minut, čeprav je v pomnilniški kartici dovolj prostora za daljši posnetek. Preostali čas snemanja, prikazan na zaslonu med snemanjem videoposnetka, v..

Spreminjanje nastavitev za snemanje videoposnetkov (meni - Page 101

81 Snemanje in predvajanje videoposnetkov Spreminjanje nastavitev za snemanje videoposnetkov (meni za videoposnetke) Spremenite lahko naslednje nastavitve. Vstopite v način delovanja za fotografiranje M gumb dM zavihek D M gumb k Možnost Opis A Movie options (Možnosti videoposnetkov) Na voljo so naslednje vrste videoposnetkov: n HD 720p (1280×720) , m VGA (640×480) in W QVGA (320×240) . Ko ni vstavljena pomnilniška kartica (npr. ko uporabljate notranji pomnilnik fotoaparata), je privzeta nastavitev m VGA (640×480) . E 38 Autofocus mode (Način samodejne izostritve) (samo L26) Če iz..

Funkcije, ki so na voljo med predvajanjem - Page 102

82 Snemanje in predvajanje videoposnetkov Predvajanje videoposnetkov Za preklop v način delovanja za predvajanje pritisnite gumb c . Videoposnetke označuje ikona možnosti videoposnetkov ( A 81). Za predvajanje videoposnetkov pritisnite gumb k . Funkcije, ki so na voljo med predvajanjem Na vrhu zaslona so prikazani gumbi za predvajanje. Želeni kontrolnik izberite z gumbom J ali K na večnamenskem izbirniku. Na voljo so spodnje funkcije. Funkcija Ikona Opis Previjanje nazaj A Držite gumb k , če želite previti videoposnetek nazaj. Naprej B Držite gumb k , če želite previti videoposne..

Snemanje in predvajanje videoposnetkov - Page 103

83 Snemanje in predvajanje videoposnetkov Prilagajanje glasnosti Glasnost med predvajanjem prilagajate z obračanjem nadzora povečave proti g ali f ( A 2, 4). Brisanje videoposnetkov Za brisanje videoposnetka slednjega izberite v načinu za celozaslonsko predvajanje ( A 29) ali predvajanje sličic ( A 67) in pritisnite gumb l ( A 31). 4 s 4 s Indikator glasnosti B Opombe o predvajanju videoposnetkov Fotoaparat ne more predvajati videoposnetkov, posnetih z drugo znamko ali modelom digitalnega fotoaparata.

..

84 - Page 104

84

..

Splošna nastavitev fotoaparata - Page 105

85 Splošna nastavitev fotoaparata Splošna nastavitev fotoaparata V tem poglavju so opisane različne nastavitve, ki jih lahko prilagodite v nastavitvenem meniju z . Za več informacij o posamezni nastavitvi preberite poglavje »Nastavitveni meni« v razdelku z informacijami ( E 40). Set up Welcome screen Time zone and date Monitor settings Print date Motion detection AF assist Electronic VR 9 7 0 9 7 0 1 5 m 0 s 1 5 m 0 s

..

Splošna nastavitev fotoaparata - Page 106

86 Splošna nastavitev fotoaparata Splošna nastavitev fotoaparata Nastavitveni meni Z izbiro zavihka z v nastavitvenem meniju lahko prilagodite naslednje nastavitve. Pritisnite gumb dM zavihek z (nastavitve) M gumb k Možnost Opis A Welcome screen (Pozdravni zaslon) Tukaj lahko nastavite, da se ob vklopu fotoaparata prikaže pozdravni zaslon ali ne. E 40 Time zone and date (Časovni pas in datum) Omogoča nastavitev ure ter izbiro domačega časovnega pasu in želenih časovnih pasov. E 41 Monitor settings (Nastavitve zaslona) Omogoča prilagoditev zaslona z informacijami o fotografiji in ..

Splošna nastavitev fotoaparata - Page 107

87 Splošna nastavitev fotoaparata Format memory (Formatiranje pomnilnika)/Format card (Formatiranje kartice) Omogoča formatiranje notranjega pomnilnika ali pomnilniške kartice. E 54 Language (Jezik) Spremenite lahko zaslonski jezik fotoaparata. E 55 Video mode (Videonačin) Omogoča prilagajanje nastavitev povezave s televizorjem. E 55 Blink warning (Opozorilo o mežikanju) Omogoča izbiro nastavitve zaznavanja zaprtih oči ob fotografiranju oseb s funkcijo zaznavanja obrazov. E 56 Eye-Fi upload (Nalaganje s kartico Eye-Fi) Omogoča izbiro nastavitve pošiljanja slik s kartice Eye-Fi v f..

88 - Page 108

88

..

Razdelek z informacijami - Page 109

E 1 E Razdelek z informacijami Razdelek z informacijami Razdelek z informacijami vsebuje podrobnejše informacije o uporabi fotoaparata in koristne nasvete za njegovo uporabo. Fotografiranje Uporaba pomočnika za panoramsko fotografiranje .................................. E 2 Predvajanje Urejanje fotografij ................................................................................................... E 5 Povezava fotoaparata s televizorjem (ogled posnetkov na televizorju) ................................................................... E 12 Povezava fotoaparata s tiskalnikom (Direc..

Uporaba pomočnika za panoramsko fotografiranje - Page 110

E 2 Razdelek z informacijami Razdelek z informacijami Uporaba pomočnika za panoramsko fotografiranje Fotoaparat izostri motiv, ki je na sredini slike. Najboljše rezultate boste dosegli, če boste uporabili stojalo. * Prikaže se ikona zadnje izbrane scene. 1 Z večnamenskim izbirnikom izberite smer in pritisnite gumb k . • Prikažejo se smerne ikone panorame, ki prikazujejo, v kateri smeri bodo slike sestavljene. Izberite smer, v kateri boste slike združili in dopolnili panoramski posnetek; desno ( I ), levo ( J ), navzgor ( K ) ali navzdol ( L ). • Prikaže se rumena ikona smeri pan..

Opombe o pomočniku za panoramsko fotografiranje - Page 111

E 3 Razdelek z informacijami 3 Posnemite naslednjo fotografijo. • Kadrirajte naslednjo sliko tako, da ena tretjina slike prekriva prvo sliko, in pritisnite gumb za sprostitev sprožilca. • Ponavljajte proces, dokler ne posnamete toliko slik, kot jih potrebujete za celotno panoramo. 4 Ko zaključite s fotografiranjem, pritisnite gumb k . • Fotoaparat se ponastavi na korak 1. 9 6 9 9 6 9 1 5 m 0 s 1 5 m 0 s End End 9 6 7 9 6 7 1 5 m 0 s 1 5 m 0 s End End B Opombe o pomočniku za panoramsko fotografiranje • Potem ko posnamete prvo sliko, ni več mogoče spreminjati nastavitev načina b..

Razdelek z informacijami - Page 112

E 4 Razdelek z informacijami C Indikator R V scenskem načinu Panorama assist (Pomočnik za panoramsko fotografiranje) so osvetlitev, nastavitev beline in izostritev za vse slike v panorami fiksirane na vrednosti prve slike v vsaki seriji. Ko naredite prvo sliko, je prikazan simbol R , ki kaže, da so osvetlitev, nastavitev beline in izostritev zaklenjeni. C Združevanje fotografij v panoramsko fotografijo (Panorama Maker 6) • Prenesite slike v računalnik ( A 74) in jih s programom Panorama Maker 6 združite v eno panoramo. • Program Panorama Maker 6 namestite s priložene namestitvene..

Opombe glede urejanja slik - Page 113

E 5 Razdelek z informacijami Urejanje fotografij Funkcije za urejanje S fotoaparatom lahko urejate slike in jih shranite kot ločene datoteke ( E 63). Na voljo so spodnje funkcije za urejanje. Funkcija za urejanje Opis D-Lighting ( E 7) Ustvari kopijo trenutne slike, na kateri z dodajanjem svetlobe in kontrasta osvetli temne dele slike. Skin softening (Mehčanje kože) ( E 8) Uporabite možnost mehčanja kožnih tonov človeških obrazov. Small picture (Majhna slika) ( E 9) Ustvari majhne kopije slik, primerne za pošiljanje v e-poštnih prilogah. Obrezovanje ( E 10) Obrežite del slike. Up..

Skin softening (Mehčanje kože) - Page 114

E 6 Razdelek z informacijami C Omejitve pri urejanju slik Kadar urejeno kopijo nadalje spreminjate z drugo funkcijo za urejanje, preverite naslednje omejitve. • Kopije, ustvarjene s funkcijami za urejanje, ne morejo biti nadalje urejene z isto funkcijo, s katero ste jih ustvarili. • Pri kombiniranju funkcij majhne slike ali obrezovanja z drugo funkcijo za urejanje uporabite funkciji po uporabi druge funkcije za urejanje. • Mehčanje kože lahko uporabite na slikah, ki ste jih posneli s funkcijo mehčanja kože ( E 22). C Originalne in urejene slike • Kopije, ustvarjene s funkcijami ..

D-Lighting: povečevanje svetlosti in kontrasta - Page 115

E 7 Razdelek z informacijami I D-Lighting: povečevanje svetlosti in kontrasta Ustvari kopijo trenutne slike, na kateri z dodajanjem svetlobe in kontrasta osvetli temne dele slike. Z gumbom H ali I na večnamenskem izbirniku izberite OK (V redu) , nato pritisnite gumb k . • Izvirna različica se prikaže na levi strani, primer urejene različice pa se prikaže na desni. • Nova, urejena kopija se shrani kot ločena slika. • Kopije, ustvarjene s to funkcijo, prepoznate po ikoni c , prikazani med predvajanjem. Pritisnite gumb c (način predvajanja) M gumb dM I D-Lighting M gumb k D - L i..

Skin Softening (Mehčanje kože): mehčanje tonov kože - Page 116

E 8 Razdelek z informacijami e Skin Softening (Mehčanje kože): mehčanje tonov kože Fotoaparat zazna obraze na sliki in izdela kopijo z mehkejšimi obraznimi kožnimi toni. 1 S pritiskom možnosti H ali I na večnamenskem izbirniku izberite želeno stopnjo mehčanja in pritisnite gumb k . • Prikaže se potrditveno okno, v katerem je obraz, na katerem je bil izveden učinek mehčanja kože, povečan na sredini zaslona. • Za izhod iz menija brez shranjevanja kopije pritisnite gumb J . 2 Preverite predogled kopije in pritisnite gumb k . • Zmehčajo se toni kože do 12 obrazov, in sice..

Za ustvarjanje majhne kopije trenutne slike. - Page 117

E 9 Razdelek z informacijami g Small Picture (Majhna slika): pomanjšanje velikosti slike Za ustvarjanje majhne kopije trenutne slike. 1 Želeno velikost kopije izberite z gumbom H ali I na večnamenskem izbirniku, nato pa pritisnite gumb k . 2 Izberite možnost Yes (Da) in pritisnite gumb k . • Nova, urejena kopija se shrani kot ločena slika z razmerjem stiskanja 1:16. • Kopija se prikaže v črnem okvirju. Pritisnite gumb c (način predvajanja) M gumb dM g Small picture (Majhna slika) M gumb k 320 × 240 160 × 120 640 × 480 Small picture Yes No Create small picture file? C Dodatne ..

Obrezovanje: ustvarjanje obrezane kopije - Page 118

E 10 Razdelek z informacijami a Obrezovanje: ustvarjanje obrezane kopije Ustvarite kopijo z delom, ki je viden na zaslonu, ko je označena možnost u z vklopljeno povečavo med predvajanjem ( A 66). 1 V načinu za celozaslonsko predvajanje ( A 29) obrnite gumb za povečavo proti g ( i ), da povečate sliko. • Če želite obrezati sliko, prikazano v »pokončni postavitvi« (portret), približajte sliko, dokler ne izgineta črni letvici na obeh straneh zaslona. Obrezana slika se prikaže v postavitvi »Ležeče«. Če želite obrezati sliko v trenutno nastavljeni »pokončni postavitvi« (..

Razdelek z informacijami - Page 119

E 11 Razdelek z informacijami C Velikost slike Ker se območje, ki se shrani, zmanjša, se zmanjša tudi velikost slike (slikovne točke) obrezane kopije. Če je velikost obrezane kopije 320 × 240 ali 160 × 120, je okrog fotografije prikazan črn okvirček, na levi strani zaslona v načinu delovanja za predvajanje pa je prikazana ikona majhne fotografije A . C Dodatne informacije Imena datotek in map ➝ E 63

..

Razdelek z informacijami - Page 120

E 12 Razdelek z informacijami Povezava fotoaparata s televizorjem (ogled posnetkov na televizorju) Fotoaparat povežite s televizorjem z dodatnim avdio-/videokablom ( E 64) in na ekranu predvajajte fotografije ali videoposnetke. 1 Izklopite fotoaparat. 2 Povežite fotoaparat s televizorjem. • Rumeni vtič avdio-/videokabla vstavite v videovhod, beli vtič pa v avdiovhod televizorja. 3 Na televizorju izberite zunanji videovhod. • Podrobnosti najdete v dokumentaciji, priloženi televizorju. 4 Fotoaparat vklopite tako, da pridržite gumb c . • Fotoaparat preklopi v način za predvajanje,..

Opombe o priključevanju kabla - Page 121

E 13 Razdelek z informacijami B Opombe o priključevanju kabla Preden povežete kabel, se prepričajte, da je priključek fotoaparata pravilno usmerjen. Kabla ne priključujete v fotoaparat na silo. Kabel odklopite tako, da za vtič ne vlečete pod kotom. B Če slike niso prikazane na televizorju Poskrbite, da bodo nastavitve videonačina fotoaparata pod možnostjo Video mode (Videonačin) ( E 55) v nastavitvenem meniju skladne s standardom, ki ga uporablja vaš televizor.

..

Povezava fotoaparata s tiskalnikom (Direct Print) - Page 122

E 14 Razdelek z informacijami Povezava fotoaparata s tiskalnikom (Direct Print) Uporabniki tiskalnikov, ki so združljivi s tehnologijo PictBridge ( F 20), lahko fotoaparat priklopijo neposredno na tiskalnik in tiskajo slike brez uporabe računalnika. Pri tiskanju slik sledite spodnjim postopkom. Fotografiranje Slike za tiskanje in število kopij izberitepod možnostjo Print order (Naročilo za tiskanje) ( E 29) Povežite fotoaparat s tiskalnikom ( E 15) Natisnite vsako sliko posebej ( E 17) Natisnite več slik ( E 19) Ko je prenos zaključen, izklopite fotoaparat in odstranite kabel USBPovezava fotoaparata s tiskalnikom - Page 123

E 15 Razdelek z informacijami Povezava fotoaparata s tiskalnikom 1 Izklopite fotoaparat. 2 Vklopite tiskalnik. • Preverite nastavitve tiskalnika. B Opombe o viru napajanja • Pri povezovanju fotoaparata s tiskalnikom naj bo baterija napolnjena, da se fotoaparat ne bo nepričakovano izklopil. • Če imate električni vmesnik EH-65A (na voljo posebej), se lahko fotoaparat napaja iz električne vtičnice. Ne uporabljajte druge znamke ali drugega modela električnega napajalnika, saj lahko to povzroči pregrevanje ali okvaro fotoaparata. C Tiskanje slik Poleg tiskanja slik, ki jih prenesete..

Razdelek z informacijami - Page 124

E 16 Razdelek z informacijami 3 Fotoaparat povežite s tiskalnikom prek priloženega kabla USB. • Zagotovite, da so priključki pravilno orientirani. Ne poskušajte vstavljati priključkov pod kotom in ne uporabljajte sile, kadar priključujete ali odstranjujete kabel USB. 4 Vklopite fotoaparat. • Če je pravilno priključen, bo na zaslonu fotoaparata prikazan zagonski zaslon PictBridge , sledil pa mu bo zaslon Print selection (Natisni izbrano) . Print selection 3 2 N O . 3 2 2 0 1 2 1 5 / 0 5

..

Ko pravilno priklopite fotoaparat na tiskalnik ( - Page 125

E 17 Razdelek z informacijami Tiskanje posameznih slik Ko pravilno priklopite fotoaparat na tiskalnik ( E 15), sledite postopku, opisanem spodaj, če želite natisniti sliko. 1 Z večnamenskim izbirnikom izberite želeno sliko in pritisnite gumb k . • Za preprostejšo izbiro slik obrnite nadzor povečave proti f ( h ), da preklopite na način prikaza 12 sličic. Obrnite nadzor povečave proti g ( i ), da preklopite na način celozaslonskega predvajanja. 2 Izberite možnost Copies (Kopije) in pritisnite gumb k . 3 Izberite želeno število kopij (do devet) in pritisnite gumb k . Print sele..

Trenutno število kopij/skupno - Page 126

E 18 Razdelek z informacijami 4 Izberite možnost Paper size (Velikost papirja) in pritisnite gumb k . 5 Izberite želeno velikost papirja in pritisnite gumb k . • Če želite velikost papirja določiti v nastavitvah tiskalnika, v meniju za velikost papirja izberite možnost Default (Privzeto) . 6 Izberite možnost Start print (Začetek tiskanja) in pritisnite gumb k . 7 Začne se tiskanje. • Ko je tiskanje končano, se na zaslonu znova prikaže izbor za tiskanje, prikazan v koraku 1. Start print prints 0 0 4 PictBridge Copies Paper size Paper size Default A4 100×150 mm 4×6 in. 8×10 ..

Ko pravilno priklopite fotoaparat na tiskalnik ( - Page 127

E 19 Razdelek z informacijami Tiskanje več slik Ko pravilno priklopite fotoaparat na tiskalnik ( E 15), sledite postopku, opisanem spodaj, če želite natisniti več slik. 1 Ko se prikaže zaslon Print selection (Natisni izbrano) , pritisnite gumb d . 2 Z večnamenskim izbirnikom izberite možnost Paper size (Velikost papirja) in pritisnite gumb k . • Za izhod iz menija za tiskanje pritisnite gumb d . 3 Izberite želeno velikost papirja in pritisnite gumb k . • Če želite velikost papirja določiti v nastavitvah tiskalnika, v meniju za velikost papirja izberite možnost Default (Privz..

Print selection (Natisni izbrano) - Page 128

E 20 Razdelek z informacijami Print selection (Natisni izbrano) Izberite fotografije (do 99) in število kopij posamezne fotografije (do devet). • Pritisnite J ali K na večnamenskem izbirniku in izberite slike, nato pa z gumbom H ali I določite število kopij posamezne fotografije. • Fotografije, izbrane za tiskanje, so označene s simbolom ( y ) in številko, ki označuje število kopij za tiskanje. Če ne določite števila kopij za slike, se bo izbor preklical. • Za preklop na celozaslonsko predvajanje obrnite nadzor povečave proti g ( i ), če se želite vrniti na prikaz 12 sli..

DPOF printing (Tiskanje DPOF) - Page 129

E 21 Razdelek z informacijami 5 Začne se tiskanje. • Ko je tiskanje končano, se na zaslonu znova prikaže meni za tiskanje, prikazan v koraku 2. DPOF printing (Tiskanje DPOF) Natisnite slike, za katere je bilo ustvarjeno naročilo za tiskanje z možnostjo Print order (Naročilo za tiskanje) ( E 29). • Ko se prikaže zaslon na desni, izberite možnost Start print (Začetek tiskanja) in pritisnite gumb k za začetek tiskanja. Za vrnitev v meni za tiskanje izberite možnost Cancel (Prekliči) in pritisnite gumb k . • Za ogled trenutnega naročila za tiskanje izberite možnost View imag..

Skin Softening (Mehčanje kože) - Page 130

E 22 Razdelek z informacijami Meni pametnega portreta • Za več informacij o načinu Image mode (Način slike) si oglejte poglavje »Spreminjanje velikosti fotografij (Image Mode (Način slike))« ( A 60). Skin Softening (Mehčanje kože) Omogočite mehčanje kože. Ikona trenutne nastavitve je prikazana na zaslonu, ko je fotoaparat v načinu za fotografiranje ( A 6). Če je izbrana nastavitev Off (Izklopljeno) , na zaslonu ni ikone. Stopnje učinka mehčanja kože ne morete potrditi na motivu na zaslonu za fotografiranje. Stopnjo mehčanja kože preverite v načinu za predvajanje. Izberi..

Smile Timer (Časomerilec nasmeha) - Page 131

E 23 Razdelek z informacijami Smile Timer (Časomerilec nasmeha) Fotoaparat zazna človeške obraze in nato samodejno naredi posnetek, ko zazna še nasmeh. Ikona trenutne nastavitve je prikazana na zaslonu, ko je fotoaparat v načinu za fotografiranje ( A 6). Če je izbrana nastavitev Off (Izklopljeno) , na zaslonu ni ikone. Blink Proof (Proti mežikanju) Fotoaparat samodejno sproži zaklop dvakrat vselej, ko zajamete sliko. Slika, na kateri ima slikana oseba odprte oči, se shrani. Ikona trenutne nastavitve je prikazana na zaslonu, ko je fotoaparat v načinu za fotografiranje ( A 6). Če j..

Auto (Samodejno) (privzeta nastavitev) - Page 132

E 24 Razdelek z informacijami Meni za fotografiranje (v načinu A (Samodejno)) • Za več informacij o načinu Image mode (Način slike) si oglejte poglavje »Spreminjanje velikosti fotografij (Image Mode (Način slike))« ( A 60). White Balance (Nastavitev beline) (Prilagoditev barvnega odtenka) Barva svetlobe, ki se odbija od predmeta, je odvisna od barve svetlobnega vira. Človeški možgani lahko prilagodijo spremembe v barvah svetlobnega vira, tako da so beli predmeti videti beli, ne glede na to, ali so v senci, na neposredni sončni svetlobi ali osvetljeni z volframovo svetlobo. Digi..

Razdelek z informacijami - Page 133

E 25 Razdelek z informacijami Uporaba funkcije Preset Manual (Ročna prednastavitev) Ročna prednastavitev se uporablja pri osvetlitvi z različnimi vrstami svetlobe ali za kompenzacijo pri osvetlitvi v močni barvi, ko želenega učinka ni bilo mogoče doseči z nastavitvami beline, kot sta Auto (Samodejno) in Incandescent (Klasična žarnica) (da so na primer slike, posnete pri rdeči svetlobi, videti, kot bi bile posnete pri beli svetlobi). Za merjenje vrednosti nastavitve beline pri osvetlitvi, ki se uporablja med fotografiranjem, glejte spodnji postopek. 1 Bel ali siv motiv osvetlite s..

Opombe o nastavitvi beline - Page 134

E 26 Razdelek z informacijami 4 Kadrirajte referenčni predmet v okno za merjenje. 5 Pritisnite gumb k in izberite vrednost za ročno prednastavitev. • Zaklop se sprosti in nastavi se nova vrednost za nastavitev beline. Ne shrani se nobena slika. Preset manual Cancel Measure Okno za merjenje B Opombe o nastavitvi beline • Nekaterih nastavitev ni mogoče uporabljati v kombinaciji z drugimi funkcijami ( A 62). • Bliskavico nastavite na možnost W (izklopljeno), kadar je nastavitev beline na kateri koli drugi nastavitvi kot Auto (Samodejno) in Flash (Bliskavica) ( A 50). B Opombe o ročn..

Continuous Shooting (Neprekinjeno fotografiranje) - Page 135

E 27 Razdelek z informacijami Continuous Shooting (Neprekinjeno fotografiranje) Nastavitev spremenite na Continuous (Neprekinjeno) ali BSS (izbirnik najboljšega posnetka). Ikona trenutne nastavitve je prikazana na zaslonu, ko je fotoaparat v načinu za fotografiranje ( A 6). Če je izbrana nastavitev Single (Enojno) , na zaslonu ni ikone. Izberite način A (samodejno) M gumb dM zavihek A M Continuous (Neprekinjeno) Možnost Opis U Single (Enojno) (privzeta nastavitev) Fotoaparat ob pritisku gumba za sprostitev sprožilca posname eno sliko. V Continuous (Neprekinjeno) Ko gumb za sprostitev ..

Color Options (Barvne možnosti) - Page 136

E 28 Razdelek z informacijami Color Options (Barvne možnosti) Poživite barve ali shranite enobarvne slike. Ikona trenutne nastavitve je prikazana na zaslonu, ko je fotoaparat v načinu za fotografiranje ( A 6). Če je izbrana možnost Standard color (Standardne barve) , ni prikazana nobena ikona. Barvni odtenki na zaslonu se med fotografiranjem spreminjajo glede na izbrano možnost barve. Izberite način A (samodejno) M gumb dM zavihek A M Color options (Barvne možnosti) Možnost Opis n Standard color (Standardne barve) (privzeta nastavitev) Uporabite za slike z naravnimi barvami. o Vivi..

Select images (Izberite slike) - Page 137

E 29 Razdelek z informacijami Meni za predvajanje • Za več informacij o funkcijah za urejanje slik preberite poglavje »Urejanje fotografij« ( E 5). a Print Order (Naročilo za tiskanje) (izdelava naročila za tiskanje DPOF) Pri tiskanju slik, shranjenih na pomnilniško kartico, s katerim od naslednjih načinov, se možnost Print order (Naročilo za tiskanje) v meniju za predvajanje uporabi za izdelavo digitalnih »naročil za tiskanje«. • Vstavite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico na tiskalniku, ki podpira DPOF ( F 20). • Nesite pomnilniško kartico v fotografsk..

Razdelek z informacijami - Page 138

E 30 Razdelek z informacijami 2 Izberite fotografije (do 99) in število kopij posamezne fotografije (do devet). • Pritisnite J ali K na večnamenskem izbirniku in izberite slike, nato pa z gumbom H ali I določite število kopij posamezne fotografije. • Fotografije, izbrane za tiskanje, so označene s kljukico in številko, ki označuje število kopij za tiskanje. Če ne določite števila kopij za slike, se bo izbor preklical. • Obrnite nadzor povečave proti g ( i ), da preklopite na celozaslonsko predvajanje. Obrnite nadzor povečave proti f ( h ), da preklopite nazaj na prikaz 12..

Razdelek z informacijami - Page 139

E 31 Razdelek z informacijami B Opombe o tiskanju datuma posnetka in informacij o fotografiranju Ko sta v možnosti naročila za tiskanje vključeni možnosti Date (Datum) in Info (Informacije) , se datum posnetka in informacije o fotografiranju natisnejo na fotografije, če uporabljate tiskalnik, združljiv s tehnologijo DPOF ( F 20), ki podpira natis datuma posnetka in informacij o fotografiranju. • Informacij o fotografiranju ni mogoče natisniti, če je fotoaparat prek priloženega kabla USB povezan s tiskalnikom, združljivim s tehnologijo DPOF ( E 21). • Upoštevajte, da se nastav..

Slide Show (Diaprojekcija) - Page 140

E 32 Razdelek z informacijami b Slide Show (Diaprojekcija) Slike, shranjene v notranjem pomnilniku ali na pomnilniški kartici, lahko predvajate eno za drugo v obliki samodejne »diaprojekcije«. 1 Z večnamenskim izbirnikom izberite možnost Start (Začni) in pritisnite gumb k . • Za samodejno ponavljanje diaprojekcije izberite možnost Loop (Zanka) in pritisnite gumb k , nato pa izberite možnost Start (Začni) . Ko je možnost za ponovni začetek izbrana, se označi s kljukico ( w ). 2 Diaprojekcija se začne. • Med predvajanjem diaprojekcije pritisnite gumb K ali I na večnamenskem ..

Razdelek z informacijami - Page 141

E 33 Razdelek z informacijami d Protect (Zaščita) Zaščitite izbrane fotografije pred nenamernim brisanjem. Izberite slike, ki jih želite zaščititi, ali prekličite zaščito za predhodno zaščitene slike na zaslonu za izbor slik. ➝ »Zaslon za izbiro fotografij« ( E 34) Ne pozabite, da s formatiranjem notranjega pomnilnika fotoaparata ali pomnilniške kartice trajno izbrišete zaščitene datoteke ( E 54). Zaščitene fotografije so med predvajanjem ( A 8) označene z ikono s . Pritisnite gumb c (način delovanja za predvajanje) M gumb dM Playback menu (Meni za predvajanje) M d P..

Select images (Izberite slike) - Page 142

E 34 Razdelek z informacijami Zaslon za izbiro fotografij Pri uporabi spodnjih funkcij se ob izbiranju slik prikaže zaslon, ki je enak tistemu na desni. • Print order (Naročilo za tiskanje) > Select images (Izberite slike) ( E 29) • Protect (Zaščita) ( E 33) • Rotate image (Obrni sliko) ( E 35) • Copy (Kopiranje) > Selected images (Izbrane slike) ( E 36) • Welcome screen (Pozdravni zaslon) > Select an image (Izberite sliko) ( E 40) • Brisanje fotografije > Erase selected images (Izbriši izbrane slike) ( A 31) Izberite fotografije po spodaj opisanem postopku. 1 S..

Opombe o obračanju fotografij - Page 143

E 35 Razdelek z informacijami f Rotate Image (Obrni sliko) Določite, kako naj bodo posnete fotografije obrnjene med predvajanjem. Fotografije lahko zavrtite za 90 stopinj v smeri urnega kazalca ali za 90 v nasprotni smeri urnega kazalca. Izberite sliko na zaslonu za izbiro slik ( E 34). Ko se prikaže zaslon Rotate image (Obrni sliko), pritisnite večnamenski izbirnik J ali K , da se slika zavrti za 90 stopinj. Če želite zaključiti prikazani položaj, pritisnite gumb k in shranite podatke o položaju skupaj s sliko. Pritisnite gumb c (način predvajanja) M gumb dM Playback menu (Meni za..

Copy (Kopiranje) (kopiranje med notranjim pomnilnikom in - Page 144

E 36 Razdelek z informacijami h Copy (Kopiranje) (kopiranje med notranjim pomnilnikom in pomnilniško kartico) Kopiranje slik iz notranjega pomnilnika na pomnilniško kartico in obratno. 1 Z večnamenskim izbirnikom izberite cilj, kamor želite kopirati slike, in pritisnite gumb k . • Camera to card (Iz fotoaparata v kartico) : za kopiranje fotografij iz notranjega pomnilnika v pomnilniško kartico. • Card to camera (Iz kartice v fotoaparat) : za kopiranje fotografij iz pomnilniške kartice v notranji pomnilnik. 2 Izberite možnost za kopiranje in pritisnite na gumb k . • Selected ima..

Print order (Naročilo za tiskanje) - Page 145

E 37 Razdelek z informacijami B Opombe o kopiranju slik • Kopirate lahko datoteke vrst JPEG in AVI. • Delovanje ni zagotovljeno s slikami, posnetimi s fotoaparati drugih znamk ali pri računalniško spremenjenih slikah. • Pri kopiranju slik, za katere je možnost Print order (Naročilo za tiskanje) ( E 29) omogočena, se nastavitve naročila za tiskanje ne kopirajo. Vendar, če kopirate slike, za katere je Protect (Zaščita) ( E 33) omogočena, se kopira tudi nastavitev zaščite. C Če se pokaže sporočilo »Memory contains no images. (V pomnilniku ni slik.)« Če je v fotoaparatu ..

Movie Options (Možnosti videoposnetkov) - Page 146

E 38 Razdelek z informacijami Meni za videoposnetke Movie Options (Možnosti videoposnetkov) Izberite želeno možnost videoposnetka za snemanje. Večje velikosti slik in bitne hitrosti videoposnetkov pomenijo boljšo kakovost in večjo velikost datotek z videoposnetki. * Ko pomnilniška kartica ni vstavljena (npr. med uporabo notranjega pomnilnika fotoaparata), je nastavitev m VGA (640×480) . • Bitna hitrost videoposnetka je količina video podatkov, posneta na sekundo. • Hitrost sličic je približno 30 sličic na sekundo v kateri koli možnosti. • Možnosti videoposnetkov in najve..

Autofocus Mode (Način samodejne izostritve) (samo L26) - Page 147

E 39 Razdelek z informacijami Autofocus Mode (Način samodejne izostritve) (samo L26) Izberite, kako naj fotoaparat ostri sliko v načinu za videoposnetke. Vstopite v način delovanja za fotografiranje M gumb dM zavihek eM Autofocus mode (Način samodejne izostritve) Možnost Opis A Single AF (Enojni AF) (privzeta nastavitev) Izostritev se zaklene, ko za začetek snemanja pritisnete gumb b ( e , gumb za snemanje videoposnetka). Izberite to možnost, če bo razdalja med fotoaparatom in motivom ostala dokaj konstantna. B Full-time AF (Neprekinjen AF) Fotoaparat nenehno ostri sliko. Izberite t..

Welcome Screen (Pozdravni zaslon) - Page 148

E 40 Razdelek z informacijami Nastavitveni meni Welcome Screen (Pozdravni zaslon) Konfigurirajte pozdravni zaslon, ki se prikaže ob vklopu fotoaparata. Gumb dM zavihek z M Welcome screen (Pozdravni zaslon) Možnost Opis None (Brez) (privzeta nastavitev) Fotoaparat se preklopi v način delovanja za fotografiranje ali slikanje, ne da prikaže pozdravni zaslon. COOLPIX Fotoaparat prikaže pozdravni zaslon in se preklopi v način delovanja za fotografiranje ali predvajanje. Select an image (Izberite sliko) Prikaže sliko, izbrano za pozdravni zaslon. Ko se prikaže zaslon za izbor slike, izber..

Time Zone and Date (Časovni pas in datum) - Page 149

E 41 Razdelek z informacijami Time Zone and Date (Časovni pas in datum) Nastavite uro fotoaparata. Gumb dM zavihek z M Time zone and date (Časovni pas in datum) Možnost Opis Date and time (Datum in čas) Prilagodite lahko nastavitve datuma in ure fotoaparata. Za nastavitev posameznega elementa, prikazanega na zaslonu, uporabite večnamenski izbirnik. • Izberite element: pritisnite možnost K ali J (s tem preklapljate med možnostmi D (Dan) , M (Mesec) , Y (Leto) , uro in minutami ). • Urejanje osvetljenega elementa: pritisnite gumb H ali I . • Uporabite nastavitev: izberite nastavi..

Datum in ura na zaslonu se spremenita glede na trenutno - Page 150

E 42 Razdelek z informacijami Izbira časovnega pasu cilja potovanja 1 Z večnamenskim izbirnikom izberite možnost Time zone (Časovni pas) in pritisnite gumb k . 2 Izberite možnost x Travel destination (Cilj potovanja) in pritisnite gumb k . • Datum in ura na zaslonu se spremenita glede na trenutno izbrano regijo. 3 Pritisnite gumb K . • Prikaže se zaslon potovalnega cilja. L o n d o n , C a s a b l a n c a Time zone and date 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 1 5 : 3 0 Time zone Date and time Date format D/M/Y Time zone 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 1 5 : 3 0 Home time zone Travel destination L o n d o n ,..

Home time zone (Domač časovni pas) - Page 151

E 43 Razdelek z informacijami 4 Pritisnite možnost J ali K in izberite časovni pas cilja potovanja. • Če obstaja poletni čas, pritisnite H , da omogočite funkcijo poletnega časa. Na vrhu zaslona se prikaže W in ura fotoaparata se prestavi naprej za eno uro. Pritisnite gumb I , če želite onemogočiti funkcijo poletnega časa. • Pritisnite gumb k , da uporabite časovni pas cilja potovanja. • Potem ko nastavite časovni pas cilja potovanja, se na zaslonu izpiše ikona Z , medtem ko je fotoaparat v načinu za fotografiranje. Back 1 1 : 3 0 – 0 4 : 0 0 E DT: N e w Yo r k To r o..

Date and time (Datum in čas) - Page 152

E 44 Razdelek z informacijami C Časovni pasovi Fotoaparat podpira spodaj navedene časovne pasove. Za časovne pasove, ki niso našteti spodaj, nastavite uro fotoaparata v možnosti Date and time (Datum in čas) na lokalni čas. UTC +/– Lokacija UTC +/– Lokacija –11 Midway, Samoa +1 Madrid, Paris, Berlin –10 Hawaii, Tahiti +2 Athens, Helsinki, Ankara –9 Alaska, Anchorage +3 Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama –8 PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver +4 Abu Dhabi, Dubai –7 MST (MDT): Denver, Phoenix +5 Islamabad, Karachi –6 CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City +..

Monitor Settings (Nastavitve zaslona) - Page 153

E 45 Razdelek z informacijami Monitor Settings (Nastavitve zaslona) Nastavite možnosti spodaj. Informacije o fotografiji Izberite, ali se naj na zaslonu prikažejo podatki o fotografiji ali ne. Gumb dM zavihek z M Monitor settings (Nastavitve zaslona) Možnost Opis Photo info (Informacije o fotografiji) Izberite informacije, ki bodo med fotografiranjem in predvajanjem prikazane na zaslonu. Brightness (Svetlost) Izbirate lahko med petimi nastavitvami svetlosti zaslona. Privzeta nastavitev je 3 . Način delovanja za fotografiranje Način delovanja za predvajanje Show info (Prikaži informaci..

Razdelek z informacijami - Page 154

E 46 Razdelek z informacijami Framing grid+auto info (Mreža za kadriranje+ samodejni prikaz informacij) Poleg informacij, prikazanih z zgornjo funkcijo Auto info (Samodejni prikaz informacij) , je prikazana mreža za uokvirjanje, s katero lažje kadrirate slike. Mreža med snemanjem videoposnetkov ni prikazana. Prikazane so iste informacije kot v načinu Auto info (Samodejni prikaz informacij) . Movie frame+auto info (Sličica videoposnetka+ samodejni prikaz informacij) Poleg informacij, prikazanih z zgornjo funkcijo Auto info (Samodejni prikaz informacij) , je pred pričetkom snemanja pri..

Print Date (Natis datuma) (natis datuma in ure) - Page 155

E 47 Razdelek z informacijami Print Date (Natis datuma) (natis datuma in ure) Datum in uro nastanka posnetka lahko natisnete na fotografije že med fotografiranjem, kar omogoča tiskanje fotografij z informacijami tudi na tiskalnikih, ki ne podpirajo tiskanja datuma ( E 31). Ikona trenutne nastavitve je prikazana na zaslonu, ko je fotoaparat v načinu za fotografiranje ( A 6). Če je izbrana nastavitev Off (Izklopljeno) , na zaslonu ni ikone. Gumb dM zavihek z M Print date (Natis datuma) Možnost Opis f Date (Datum) Datum je natisnjen na slike. S Date and time (Datum in čas) Datum in ura s..

Electronic VR (Elektronsko zmanjševanje tresljajev) - Page 156

E 48 Razdelek z informacijami Electronic VR (Elektronsko zmanjševanje tresljajev) Izberite nastavitev za elektronsko zmanjšanje tresljajev, ki je v uporabi pri fotografiranju mirujočih slik. Ko je izbrana možnost Auto (Samodejno) , se na zaslonu ( A 6) prikaže R in elektronsko zmanjševanje tresljajev se vklopi glede na razmere slikanja. Gumb dM zavihek z M Electronic VR (Elektronsko zmanjševanje tresljajev) Možnost Opis w Auto (Samodejno) Elektronsko zmanjševanje tresljajev se vklopi v naslednjih razmerah, učinki tresenja fotoaparata pa so zmanjšani pri slikanju mirujočih slik: ..

Opomba o elektronskem zmanjševanju tresljajev - Page 157

E 49 Razdelek z informacijami B Opomba o elektronskem zmanjševanju tresljajev • Med uporabo bliskavice je elektronsko zmanjševanje tresljajev onemogočeno, razen če uporabljate način počasne sinhronizacije. Pomnite, da je elektronsko zmanjševanje tresljajev onemogočeno tudi, ko je način bliskavice počasi sinhroniziran z zmanjševanjem učinka rdečih oči ( A 59). • Če obdobje izpostavljenosti preseže določeno časovno obdobje, elektronsko zmanjševanje tresljajev ne bo delovalo. • Elektronskega zmanjševanja tresljajev ne morete uporabljati, če je nastavitev Blink proof ..

Motion Detection (Zaznavanje gibanja) - Page 158

E 50 Razdelek z informacijami Motion Detection (Zaznavanje gibanja) Vklopite funkcijo za zaznavanje gibanja, če želite zmanjšati učinek tresenja fotoaparata in premikanje motiva med fotografiranjem. Ikona trenutne nastavitve je prikazana na zaslonu, ko je fotoaparat v načinu za fotografiranje ( A 6). Ko fotoaparat zazna tresljaje ali premikanje motiva, se hitrost zaklopa zviša, ikona zaznavanja gibanja pa se obarva zeleno. Če je izbrana nastavitev Off (Izklopljeno) , na zaslonu ni ikone. Gumb dM zavihek z M Motion detection (Zaznavanje gibanja) Možnost Opis U Auto (Samodejno) (privz..

AF Assist (Pomožna luč za izostritev) (samo L26) - Page 159

E 51 Razdelek z informacijami AF Assist (Pomožna luč za izostritev) (samo L26) Omogoči ali onemogoči pomožno luč za AF, ki pomaga samodejni izostritvi, ko je predmet slabo osvetljen. Gumb dM zavihek z M AF assist (Pomožna luč za izostritev) Možnost Opis Auto (Samodejno) (privzeta nastavitev) Pomožna luč za AF bo uporabljena za pomoč pri delovanju ostrenja, ko je motiv slabo osvetljen. Domet luči je približno 1,9 m pri največjem širokokotnem položaju in pribl. 1,1 m pri največjem telefotografskem položaju povečave. Upoštevajte, da se pri nekaterih scenskih načinih delov..

Prilagodite lahko spodnje nastavitve zvoka. - Page 160

E 52 Razdelek z informacijami Sound Settings (Nastavitve zvoka) Prilagodite lahko spodnje nastavitve zvoka. Gumb dM zavihek z M Sound settings (Nastavitve zvoka) Možnost Opis Button sound (Zvok gumbov) Izberite On (Vklopljeno) (privzeta nastavitev) ali Off (Izklopljeno) . Ko je izbrana možnost On (Vklopljeno) , fotoaparat po uspešno zaključenem postopku zapiska enkrat, ko je motiv izostren, zapiska dvakrat in pri odkriti napaki trikrat. Ob vklopu fotoaparata se predvaja začetni zvok. Shutter sound (Zvok zaklopa) Izberite On (Vklopljeno) (privzeta nastavitev) ali Off (Izklopljeno) . Tud..

Kadar se monitor izklopi zaradi varčevanja z energijo - Page 161

E 53 Razdelek z informacijami Auto Off (Samodejni izklop) Če določen čas ne izvedete nobene operacije, se zaslon izklopi, fotoaparat pa preklopi v način pripravljenosti za varčevanje z energijo ( A 22). S to nastavitvijo določite čas, preden fotoaparat preide v način pripravljenosti. Gumb dM zavihek z M Auto off (Samodejni izklop) Možnost Opis Auto off (Samodejni izklop) Izbirate lahko med možnostmi 30 s (privzeta nastavitev), 1 min , 5 min in 30 min . Sleep mode (Način mirovanja) Če je izbrana nastavitev On (Vklopljeno) (privzeta nastavitev) in če ni spremembe v osvetljenosti ..

Format Memory (Formatiranje pomnilnika)/Format Card - Page 162

E 54 Razdelek z informacijami Format Memory (Formatiranje pomnilnika)/Format Card (Formatiranje kartice) To možnost uporabite za formatiranje notranjega pomnilnika ali pomnilniške kartice. S formatiranjem notranjega pomnilnika ali pomnilniških kartic trajno izbrišete vse podatke. Izbrisanih podatkov ni mogoče obnoviti. Pred formatiranjem vse pomembne podatke prenesite v računalnik. Formatiranje notranjega pomnilnika Če želite formatirati notranji pomnilnik, iz fotoaparata odstranite pomnilniško kartico. V nastavitvenem meniju je prikazana možnost Format memory (Formatiranje pomnil..

Razdelek z informacijami - Page 163

E 55 Razdelek z informacijami Language (Jezik) Izbirate lahko med 29 jeziki za prikaz menijev in sporočil. Video Mode (Videonačin) Prilagoditev nastavitev za povezavo s televizorjem. Izbirate lahko med možnostma NTSC in PAL . Gumb dM zavihek z M Language (Jezik) češčina ruščina danščina romunščina nemščina finščina (privzeta nastavitev) švedščina španščina vietnamščina grščina turščina francosko ukrajinščina indonezijščina arabščina italijanščina poenostavljena kitajščina madžarščina tradicionalna kitajščina nizozemščina japonščina norveščina..

Blink Warning (Opozorilo o mežikanju) - Page 164

E 56 Razdelek z informacijami Blink Warning (Opozorilo o mežikanju) Izberite, ali naj fotoaparat s funkcijo zaznavanja obraza ( A 63) zaznava ljudi, ki so pomežiknili, kadar fotografirate v naslednjih načinih: • G (enostavni samodejni način) • scenskem načinu Portrait (Portret) ( A 36) ali Night portrait (Nočni portret) ( A 37) Gumb dM zavihek z M Blink warning (Opozorilo o mežikanju) Možnost Opis On (Vklopljeno) Če fotoaparat zazna, da ena ali več oseb pomežikne na sliki, ki uporablja zaznavanje obraza, se bo pojavilo pogovorno okno Did someone blink? (Je kdo pomežiknil?) ...

Zaslon z opozorilom o mežikanju - Page 165

E 57 Razdelek z informacijami Zaslon z opozorilom o mežikanju Ko je na zaslonu prikazano desno okno Did someone blink? (Je kdo pomežiknil?) , so na voljo spodaj opisani postopki. Če fotoaparata ne uporabljate nekaj sekund, se ta samodejno preklopi nazaj na način delovanja za fotografiranje. Funkcija Opis Povečaj zaznani obraz, ki je pomežiknil. Obrnite nadzor povečave proti g ( i ). Preklop na celozaslonsko predvajanje Obrnite nadzor povečave proti f ( h ). Izbira obraza za prikaz Kadar je fotoaparat že v največjem načinu optične povečave, na drugi obraz preklopite z gumbom J a..

Eye-Fi Upload (Nalaganje s kartico Eye-Fi) - Page 166

E 58 Razdelek z informacijami Eye-Fi Upload (Nalaganje s kartico Eye-Fi) Nastavite, ali naj kartica Eye-Fi v fotoaparatu (na voljo pri tretjem proizvajalcu) pošlje slike v računalnik. Gumb dM zavihek z M Eye-Fi upload (Nalaganje s kartico Eye-Fi) Možnost Opis b Enable (Omogoči) Slike, posnete s tem fotoaparatom, se bodo naložile v predhodno določen računalnik. c Disable (Onemogoči) (privzeta nastavitev) Slike ne bodo naložene. B Opombe o kartici Eye-Fi • Če je signal prešibek, slike ne bodo naložene, čeprav je izbrana možnost Enable (Omogoči) . • Če fotoaparat uporabljat..

Reset All (Ponastavi vse) - Page 167

E 59 Razdelek z informacijami Reset All (Ponastavi vse) Ko izberete možnost Reset (Ponastavi) , se nastavitve fotoaparata obnovijo na privzete vrednosti. Osnovne funkcije fotografiranja Scenski način delovanja Gumb dM zavihek z M Reset all (Ponastavi vse) Možnost Privzeta vrednost Flash mode (Način bliskavice) ( A 50) Auto (Samodejno) Self-timer (Samosprožilec) ( A 53) Izklopljeno Macro mode (Način za makrofotografiranje) ( A 55) Izklopljeno Exposure compensation (Izravnava osvetlitve) ( A 57) 0.0 Možnost Privzeta vrednost Nastavitev scenskega načina delovanja v meniju za izbiro na..

Razdelek z informacijami - Page 168

E 60 Razdelek z informacijami Meni pametnega portreta Shooting menu (Meni za fotografiranje) Meni za videoposnetke Nastavitveni meni Možnost Privzeta vrednost Skin softening (Mehčanje kože) ( E 22) On (Vklopljeno) Smile timer (Časomerilec nasmeha) ( E 23) On (Vklopljeno) Blink proof (Proti mežikanju) ( E 23) Off (Izklopljeno) Možnost Privzeta vrednost Image mode (Način slike) ( A 60) L26: P 4608×3456 L25: i 3648×2736 White balance (Nastavitev beline) ( E 24) Auto (Samodejno) Continuous (Neprekinjeno) ( E 27) Single (Enojno) Color options (Barvne možnosti) ( E 28) Standard color (S..

Razdelek z informacijami - Page 169

E 61 Razdelek z informacijami Drugo • Z izbiro možnosti Reset all (Ponastavi vse) iz pomnilnika izbrišete tudi trenutno številko datoteke ( E 63). Številčenje se nadaljuje od najnižje številke, ki je na voljo. Če želite oštevilčenje ponastaviti na »0001«, izbrišite vse slike, shranjene v notranjem pomnilniku ali na pomnilniški kartici ( A 31), preden izberete Reset all (Ponastavi vse) . • Naslednje nastavitve menija ostanejo nespremenjene, ko se meniji ponastavijo z Reset all (Ponastavi vse) . Shooting menu (Meni za fotografiranje) : prednastavljeni ročni podatki ( E 25)..

Alkalne baterije LR6/L40 (velikosti AA) - Page 170

E 62 Razdelek z informacijami Battery Type (Vrsta baterije) Če želite, da bo fotoaparat prikazoval pravilno raven baterije ( A 21), izberite vrsto, ki se ujema s trenutno uporabljenimi baterijami. Firmware Version (Različica vdelane programske opreme) Ogled trenutne različice vdelane programske opreme. Gumb dM zavihek z M Battery type (Vrsta baterije) Možnost Opis Alkaline (Alkalne) (privzeta nastavitev) Alkalne baterije LR6/L40 (velikosti AA) COOLPIX (Ni-MH) Nikon Nikelj-metal-hidridne baterije za polnjenje EN-MH2 Lithium (Litijeve) Litijeve baterije FR6/L91 (velikosti AA) Gumb dM zav..

Razdelek z informacijami - Page 171

E 63 Razdelek z informacijami Imena datotek in map Slikam in videoposnetkom se imena dodelijo na naslednji način. • Datoteke so shranjene v mape, poimenovane s številko mape, ki ji sledi identifikator »P_« in trimestna zaporedna številka za slike, zajete v scenskem načinu Panorama assist (Pomočnik za panoramsko fotografiranje) (npr. »101P_001«; E 2) in »NIKON« za vse druge slike (npr. »100NIKON«). Ko število datotek v mapi doseže 9999, se ustvari nova mapa. Datotekam se številke dodeljujejo samodejno, prva številka je »0001«. • Datoteke, ki jih kopirate s Copy (Kopira..

Razdelek z informacijami - Page 172

E 64 Razdelek z informacijami Dodatna oprema 1 Za polnjenje baterij EN-MH2 uporabite izključno polnilnik baterij MH-72 ali MH-73. Teh polnilnikov baterij ne uporabljajte za polnjenje drugih vrst baterij. 2 Priloženo fotoaparatu ob nakupu ( A ii). Baterija za polnjenje Ni-MH bateriji za večkratno polnjenje EN-MH2-B2 (komplet dveh baterij EN-MH2) 1 Ni-MH bateriji za večkratno polnjenje EN-MH2-B4 (komplet štirih baterij EN-MH2) 1 Polnilnik baterij Polnilnik baterij MH-72 (vključuje dve nikelj-metal-hibridni bateriji za polnjenje EN-MH2) 1 Polnilnik baterij MH-73 (vključuje štiri nikelj..

Razdelek z informacijami - Page 173

E 65 Razdelek z informacijami Sporočila o napakah Prikazovalnik Vzrok/rešitev A O (utripa) Ura ni nastavljena. Nastavite datum in časa. E 41 Battery exhausted. (Baterija je izpraznjena.) Zamenjajte baterije. 10 Q (rdeča lučka utripa) Fotoaparat ne more izostriti slike. • Ponovno izostrite sliko. • Uporabite zaklepanje izostritve. 26, 28 64 Please wait for the camera to finish recording. (Prosimo, počakajte, da fotoaparat zaključi snemanje.) Počakajte, da se slika shrani in sporočilo izgine z zaslona. – Memory card is write protected. (Pomnilniška kartica je zaščitena pred ..

Razdelek z informacijami - Page 174

E 66 Razdelek z informacijami Card is not formatted. Format card? (Kartica ni formatirana. Formatiram kartico?) Yes (Da) No (Ne) Pomnilniška kartica ni bila formatirana za uporabo v fotoaparatu. Formatiranje izbriše vse podatke, shranjene na pomnilniški kartici. Preden formatirate pomnilniško kartico, izberite možnost No (Ne) in naredite kopije slik, ki jih želite obdržati. Če želite formatirati pomnilniško kartico, izberite možnost Yes (Da) in pritisnite gumb k . F 6 Out of memory. (Ni dovolj pomnilnika.) Pomnilniška kartica je polna. • Izberite manjšo velikost slike. • Iz..

Razdelek z informacijami - Page 175

E 67 Razdelek z informacijami Image cannot be modified. (Slike ni možno spremeniti.) Izbrane slike ni mogoče urejati. • Izberite slike, ki podpirajo funkcijo urejanja. • Videoposnetkov ne morete urejati. E 6 – Cannot record movie. (Videoposnetka ni mogoče posneti.) Napaka časovnega izklopa med shranjevanjem videoposnetka na pomnilniški kartici. Izberite pomnilniško kartico z višjo hitrostjo zapisovanja. 13 Memory contains no images. (V pomnilniku ni slik.) V notranjem pomnilniku oziroma na pomnilniški kartici ni slik. • Odstranite pomnilniško kartico iz fotoaparata, da lahk..

Razdelek z informacijami - Page 176

E 68 Razdelek z informacijami * Nadaljnja navodila in informacije najdete v dokumentaciji, priloženi tiskalniku. System error (Sistemska napaka) Napaka v notranjem vezju aparata. Izključite fotoaparat, odstranite in ponovno vstavite baterijo ter fotoaparat ponovno vključite. Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na prodajalca ali pooblaščenega zastopnika družbe Nikon. 10, 21 Printer error: check printer status. (Napaka tiskalnika: preverite stanje tiskalnika.) Napaka s tiskalnikom. Preverite tiskalnik. Ko težavo odpravite, izberite Resume (Nadaljuj) in za nadaljevanje tiskanja p..

Tehnični podatki in stvarno kazalo - Page 177

F 1 Tehnični podatki in stvarno kazalo Tehnični podatki in stvarno kazalo Skrb za izdelek ............................................................... F 2 Fotoaparat ....................................................................................................................... F 2 Baterije .............................................................................................................................. F 4 Pomnilniške kartice ...................................................................................................... F 6 Čiščenje in shranjevanje ........

Tehnični podatki in stvarno kazalo - Page 178

F 2 Tehnični podatki in stvarno kazalo Tehnični podatki in stvarno kazalo Skrb za izdelek Fotoaparat Za varno in brezhibno uporabo fotoaparata Nikon upoštevajte naslednje varnostne ukrepe in varnostne ukrepe, navedene v poglavju »Za vašo varnost« ( A viii–xiv), ki veljajo za uporabo ali shranjevanje fotoaparata. B Izdelka ne izpostavljajte močnim udarcem Če vam izdelek pade iz rok ali če ga izpostavljate udarcem, lahko pride do okvare. Ne dotikajte se objektiva ter njegovega pokrova in ne pritiskajte nanju. B Hranite na suhem Če v fotoaparat vdre voda, lahko notranje komponente ..

Multi-shot 16 (16 fotografij hkrati) - Page 179

F 3 Tehnični podatki in stvarno kazalo B Fotoaparat izklopite, preden odstranite baterije, električni napajalnik ali pomnilniško kartico Če baterije, električni napajalnik ali pomnilniško kartico odstranite pri vklopljenem fotoaparatu, se lahko fotoaparat ali pomnilniška kartica poškodujeta. Če jih odstranite med izvajanjem shranjevanja ali brisanja podatkov, se lahko podatki izgubijo, pomnilnik fotoaparata ali pomnilniška kartica pa poškoduje. B Opombe glede zaslona • Zasloni in elektronska iskala so izdelani izjemno natančno. Vsaj 99,99% slikovnih točk deluje in največ 0,0..

Tehnični podatki in stvarno kazalo - Page 180

F 4 Tehnični podatki in stvarno kazalo Baterije Pred uporabo preberite in upoštevajte opozorila v poglavju »Za vašo varnost« ( A viii–xiv). B Opombe o uporabi baterij • Rabljene baterije se lahko pregrejejo. Z njimi ravnajte previdno. • Baterij ne uporabite po izteku roka uporabnosti. • Če ste v fotoaparat vstavili izpraznjene baterije, ga ne vklapljajte in izklapljajte. B Nadomestne baterije Priporočamo, da imate glede na lokacijo fotografiranja pri sebi nadomestne baterije. Ponekod po svetu boste morda težko kupili baterije. B Polnjenje baterij Če uporabljajte dodatne bat..

Battery exhausted. (Baterija je izpraznjena.) - Page 181

F 5 Tehnični podatki in stvarno kazalo B Opombe o nikelj-metal-hibridnih baterijah za polnjenje • Če nikelj-metal-hibridne baterije za polnjenje večkrat napolnite, ko te niso povsem izpraznjene, se lahko predčasno prikaže sporočilo Battery exhausted. (Baterija je izpraznjena.) . To se zgodi zaradi »učinka pomnjenja«, pri katerem se zmogljivost baterije s časom zmanjša. Baterije uporabljajte, dokler te niso povsem izpraznjene in tako odpravite »učinek pomnjenja«. • Nikelj-mangan-hibridne baterije za polnjenje se praznijo tudi, ko jih ne uporabljate. Priporočamo polnjenje b..

Tehnični podatki in stvarno kazalo - Page 182

F 6 Tehnični podatki in stvarno kazalo Pomnilniške kartice • Uporabljajte samo pomnilniške kartice Secure Digital. Odobrene pomnilniške kartice ➝ A 15 • Upoštevajte previdnostne ukrepe, navedene v dokumentaciji, ki je priložena pomnilniški kartici. • Na pomnilniško kartico ne lepite oznak ali nalepk. • Pomnilniške kartice ne formatirajte z računalnikom. • Preden v tem fotoaparatu uporabite pomnilniško kartico, kartico najprej s tem fotoaparatom formatirajte, če ste kartico prej uporabljali v drugi napravi. Preden uporabite novo pomnilniško kartico, vam priporočamo,..

Tehnični podatki in stvarno kazalo - Page 183

F 7 Tehnični podatki in stvarno kazalo Čiščenje in shranjevanje Čiščenje Ne uporabljajte alkohola, razredčila ali drugih hitro hlapljivih kemikalij. Shranjevanje Če fotoaparata ne boste uporabljali dalj časa, iz njega odstranite baterije. Za preprečevanje nastanka plesni ali okvare in za zagotovitev dolgega in brezhibnega delovanja fotoaparata vam priporočamo, da enkrat mesečno v fotoaparat vstavite baterije in na njem izvedete nekaj funkcij. Fotoaparata ne shranjujte skupaj z naftalinskimi kroglicami ali na mestih, ki so: • poleg opreme, ki ustvarja močna elektromagnetna po..

Težave z napajanjem, zaslonom, nastavitvami - Page 184

F 8 Tehnični podatki in stvarno kazalo Odpravljanje težav Če fotoaparat ne deluje v skladu s pričakovanji, si oglejte spodnji seznam pogostih težav, preden se obrnete na prodajalca ali pooblaščenega zastopnika družbe Nikon. Težave z napajanjem, zaslonom, nastavitvami Težava Vzrok/rešitev A Fotoaparat se brez opozorila izklopi. • Baterija je prazna. • Fotoaparat se je izklopil zaradi varčevanja z energijo. • Zaradi prehladnega fotoaparata ali baterije je pravilno delovanje onemogočeno. 21 86, E 53 F 4 Zaslon je prazen. • Fotoaparat je izklopljen. • Baterija je prazna. ..

Tehnični podatki in stvarno kazalo - Page 185

F 9 Tehnični podatki in stvarno kazalo Datum in ura snemanja nista pravilna. • Če niste nastavili ure fotoaparata, bo med fotografiranjem in snemanjem videoposnetka na zaslonu utripal indikator »Date not set« (datum ni nastavljen). Slike in videoposnetki, posneti pred nastavitvijo ure, bodo označeni z datumom »00/00/ 0000 00:00« oz. »01/01/2012 00:00« v tem vrstnem redu. V možnosti Time zone and date (Časovni pas in datum) v nastavitvenem meniju nastavite pravi čas in datum. • Uro v fotoaparatu redno primerjajte s točnejšimi viri časa in jo po potrebi ponastavite. 16, 86,..

Tehnični podatki in stvarno kazalo - Page 186

F 10 Tehnični podatki in stvarno kazalo Lastnosti digitalnih fotoaparatov V izjemno redkih primerih se lahko na zaslonu fotoaparata pojavijo nenavadni znaki in fotoaparat preneha delovati. Ta pojav navadno povzroči močna zunanja statična elektrika. Izklopite fotoaparat, odstranite in znova vstavite baterijo ter nato znova vklopite fotoaparat. Če fotoaparat še vedno ne deluje, se obrnite na prodajalca ali pooblaščenega zastopnika družbe Nikon. Če odstranite vir napajanja, kot je opisano zgoraj, lahko pride do izgube podatkov, ki v času nastanka težave še niso bili shranjeni v no..

Tehnični podatki in stvarno kazalo - Page 187

F 11 Tehnični podatki in stvarno kazalo Slike so zamegljene. • Uporabite bliskavico. • Omogočite elektronsko zmanjševanje tresljajev ali zaznavanje gibanja. • Uporabite D (Izbirnik najboljšega posnetka). • Uporabite stojalo in samosprožilec. 50 86, E 48, E 50 40, 48, E 27 53 Na zaslonu so vidni prameni luči ali delnega razbarvanja. Razmazana slika se pojavi zaradi izjemno močne svetlobe, ki sveti na senzor. Kadar fotografirate v načinu Continuous (Neprekinjeno) , nastavljenem na možnost Multi-shot 16 (16 fotografij hkrati) , in kadar snemate videoposnetke, se izogibajte sve..

Tehnični podatki in stvarno kazalo - Page 188

F 12 Tehnični podatki in stvarno kazalo Ob pritisku sprožilca ni zvoka. • V nastavitvenem meniju je izbrana možnost Off (Izklopljeno) za možnost Sound settings (Nastavitve zvoka) > Shutter sound (Zvok zaklopa) . Pri nekaterih načinih in nastavitvah delovanja za fotografiranje zvok ni slišen, četudi izberete možnost On (Vklopljeno) . • Ne prijemajte zvočnika. 86, E 52 3, 5 Pomožna luč za izostritev se ne vklopi (samo L26). Možnost Off (Izklopljeno) je v nastavitvenem meniju nastavljena na AF assist (Pomožna luč za izostritev) . Pomožna luč za AF se morda ne bo vklopila..

S tem fotoaparatom morda ne bo mogoče približati slik, - Page 189

F 13 Tehnični podatki in stvarno kazalo Težave pri predvajanju Kožni toni niso zmehčani. • V določenih razmerah fotografiranja kožni obrazni toni ne bodo zmehčani. • Uporabite Skin softening (Mehčanje kože) v meniju za predvajanje za slike, ki vsebujejo štiri ali več obrazov. 44 68, E 8 Shranjevanje slik traja nekaj časa. Shranjevanje slik v naslednjih situacijah lahko traja dlje časa. • Če je vključena funkcija za zmanjševanje šuma, npr. pri fotografiranju v temnem okolju. • Če je način delovanja z bliskavico nastavljen na V (samodejno z zmanjšanjem učinka rde..

Tehnični podatki in stvarno kazalo - Page 190

F 14 Tehnični podatki in stvarno kazalo Slike niso prikazane na televizorju. • Video mode (Videonačin) trenutno ni nastavljen v nastavitvenem meniju. • V pomnilniški kartici ni slik. Zamenjajte pomnilniško kartico. Odstranite pomnilniško kartico, če želite slike predvajati iz notranjega pomnilnika. 87, E 55 13 Nikon Transfer 2 se ne zažene ob povezavi s fotoaparatom. • Fotoaparat je izklopljen. • Baterija je prazna. • Kabel USB ni pravilno priključen. • Računalnik ne prepozna fotoaparata. • Potrdite sistemske zahteve. • Računalnik ni nastavljen tako, da se Nikon T..

Nikon Digitalni fotoaparat COOLPIX L26 ali COOLPIX L25 - Page 191

F 15 Tehnični podatki in stvarno kazalo Specifikacije Nikon Digitalni fotoaparat COOLPIX L26 ali COOLPIX L25 Vrsta Kompakten digitalni fotoaparat Efektivno število slikovnih pik COOLPIX L26: 16,1 milijonov COOLPIX L25: 10,1 milijonov Slikovni senzor COOLPIX L26: 1 / 2,3 -palčno tipalo tipa CCD; skupno pribl. 16,44 milijona slikovnih točk COOLPIX L25: 1 / 3 -palčno tipalo tipa CCD; skupno pribl. 10,44 milijona slikovnih točk Objektiv 5× optična povečava, objektiv NIKKOR Goriščna razdalja COOLPIX L26: 4.6-23.0 mm (kot prikaza, ki je enakovreden 26-130-milimetrskemu objektivu v 35-m..

Tehnični podatki in stvarno kazalo - Page 192

F 16 Tehnični podatki in stvarno kazalo Zaslon 7,5 cm (3-palčni), pribl. 230.000 točk, TFT LCD s petstopenjsko nastavitvijo svetlosti Pokritost slike (način delovanja za fotografiranje) Pribl. 98% vodoravno in 98% navpično Pokritost slike (način delovanja za predvajanje) Pribl. 100% vodoravno in 100% navpično Shranjevanje Mediji Notranji pomnilnik (pribl. 20 MB), pomnilniška kartica SD/SDHC/SDXC Datotečni sistem skladnost z DCF, Exif 2.3 in DPOF Oblike datotek Fotografije: JPEG Videoposnetki: AVI (združljivi z Motion-JPEG) Velikost slike (slikovne točke) COOLPIX L26: • 16 M (vi..

Tehnični podatki in stvarno kazalo - Page 193

F 17 Tehnični podatki in stvarno kazalo Osvetlitev Merjenje 256-segmentna matrica, sredinsko utežen (digitalna povečava, manjša od 2×), točkovno (digitalna povečava 2× ali več) Nadzor osvetlitve Programirana samodejna osvetlitev z zaznavanjem gibanja in izravnavo osvetlitve (od –2,0 do +2,0 EV v korakih po 1 / 3 EV) Zaklop Mehanski in elektronski sprožilec CCD Hitrost • 1 / 2000 -1 s • 4 s (scenski način delovanja Fireworks show (Ognjemet) ) Zaslonka COOLPIX L26: izbor elektronsko krmiljenega ND-filtra (–2,7 AV) COOLPIX L25: izbor elektronsko krmiljenega ND-filtra (–2 A..

Tehnični podatki in stvarno kazalo - Page 194

F 18 Tehnični podatki in stvarno kazalo Viri napajanja • Dve alkalni bateriji LR6/L40 (velikosti AA) • Litijevi bateriji FR6/L91 (velikosti AA) • Dve nikelj-mangan-hibridni bateriji za polnjenje EN-MH2 (na voljo posebej) • Električni vmesnik EH-65A (na voljo posebej) Trajanje baterije COOLPIX L26: Fotografije*: • Približno 200 posnetkov pri uporabi alkalnih baterij • Približno 680 posnetkov pri uporabi litijevih baterij • Približno 350 posnetkov pri uporabi baterij EN-MH2 Videoposnetki: • Približno 50 minut pri uporabi alkalnih baterij (HD 720p) • Približno 3 ur 20 ..

Tehnični podatki in stvarno kazalo - Page 195

F 19 Tehnični podatki in stvarno kazalo • Če ni drugače navedeno, veljajo vse navedene številke za uporabo fotoaparata s povsem napolnjenimi alkalnimi baterijami LR6/L40 (velikosti AA) pri temperaturi okolice 25°C. * Na osnovi standardov CIPA (Camera and Imaging Products Association) za merjenje uporabnosti baterije za fotoaparate. Izmerjeno pri 23 (±2)°C; z nastavitvijo povečave za vsak posnetek in uporabljeno bliskavico pri vsakem drugem posnetku ter načinom delovanja za zajem slike, nastavljenim na možnost P 4608×3456 za L26, i 3648×2736 za L25. Trajanje baterije je odvisno..

Tehnični podatki in stvarno kazalo - Page 196

F 20 Tehnični podatki in stvarno kazalo Podprti standardi • DCF : Design Rule for Camera File System (standard oblikovanja datotečnega sistema fotoaparata) se v industriji digitalnih fotoaparatov zelo pogosto uporablja za zagotavljanje združljivosti z različnimi znamkami fotoaparatov. • DPOF : Oblika zapisa Digital Print Order Format (digitalna oblika naročila za tiskanje) je industrijski standard, ki omogoča tiskanje slik iz naročil, shranjenih na pomnilniški kartici. • Exif različice 2.3 : datotečni format izmenljivih slik za digitalne fotoaparate (Exif) različice 2.3 je ..

Tehnični podatki in stvarno kazalo - Page 197

F 21 Tehnični podatki in stvarno kazalo Stvarno kazalo Simboli R ................................................................ E4 g (blizu) ........................................................................ 24 G (enostavni samodejni način) .................... 34 f (široko) ................................................................... 24 A Auto mode (Samodejni način) ............... 47 d Gumb ................. 3, 5, 45, 48, 68, 81, 86 A Gumb načina delovanja za fotografiranje ....................................................... 3, 5 l Gumb za brisanje ..................

Tehnični podatki in stvarno kazalo - Page 198

F 22 Tehnični podatki in stvarno kazalo Črno-bela kopija n ............................................... 40 D Date and time (Datum in ura) ............................. 16, 86, E41 Datum .................................................. 16, 86, E41 Diaprojekcija ............................................. 68, E32 Digitalna povečava ................................................ 24 D-Lighting ..................................................... 68, E7 Dodatna oprema ............................................ E64 Dolžina videoposnetka ........................................ 80 ..

Tehnični podatki in stvarno kazalo - Page 199

F 23 Tehnični podatki in stvarno kazalo Izbriši ................................................................................. 31 Izhodni priključek USB/avdio/ video ..................... 3, 5, 69, 74, E12, E14 Izklop bliskavice ......................................................... 51 Izostritev .............................................................. 26, 63 Izravnava osvetlitve ................................................ 57 J JPG ........................................................................... E63 K Kabel USB ........................ 69, 74, E16, E64 Koledar..

Tehnični podatki in stvarno kazalo - Page 200

F 24 Tehnični podatki in stvarno kazalo Panorama Maker 6 .......................... 41, 73, E4 Party/indoor (Zabava/znotraj) f .................. 37 Pas ...................................................................................... iii PictBridge ................................... 70, E14, F20 Playback menu (Meni za predvajanje) ...................... 68, E29 Pokrov objektiva .................................................... 2, 4 Pokrov predalčka za baterije/reže za pomnilniško kartico ................................. 3, 5, 13 Pokrov priključka ..............................

Tehnični podatki in stvarno kazalo - Page 201

F 25 Tehnični podatki in stvarno kazalo Stanje baterije ............................................................ 21 Stikalo za vklop in izklop/lučka ob vključenem aparatu ......................................... 2, 4 Stikalo za vklop/izklop ................................. 20, 21 Sunset (Sončni zahod) h .................................. 38 Svetlost .................................................................. E45 Š Šport d .......................................................................... 37 Število preostalih posnetkov .................... 21, 61 T Time zone (Ča..

26 - Page 202

F 26

..

Brez pisnega dovoljenja podjetja NIKON CORPORATION ni - Page 204

Brez pisnega dovoljenja podjetja NIKON CORPORATION ni dovoljeno nikakršno razmnoževanje tega priročnika, niti v celoti niti delno (dovoljeni so le krajši navedki v člankih ali ocenah). Natisnjeno v Evropi CT1L01(Y0) 6MM266Y0-01

..

Sponsored links

Latest Update