Sony Sel90m28g Operating Instructions Manual Romanian (176.03 Kb)

SEL90M28G Language

Download Sony Sel90m28g Operating Instructions Manual Romanian (176.03 Kb)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Măsuri de precauţie cu privire la utilizarea - Page 1

   –1   –2  (1) (2)  Identificarea componentelor 1 Index parasolar 2 Inel de focalizare 3 Scală de distanţă/Scală factor de mărire 4 Index de distanţă 5 Puncte de contact obiectiv* 6 Buton de menţinere a focalizării 7 Limitator pentru domeniul de focalizare 8 Comutator de compensare a tremurului 9 Index de montare * Nu atingeţi contactele obiectivului.  Ataşarea/demontarea obiectivului Pentru a ataşa obiectivul (consultaţi ilustraţia  –  .) 1 Demontaţi capacele pentru obiectiv frontal şi posterior şi capacul pentru corpul camerei.  Put..

Focalizare automată - Page 2

 Focalizare Există trei modalităţi de focalizare.  Focalizare automată Camera focalizează în mod automat.  DMF (Focalizare manuală directă) După ce camera focalizează în modul de focalizare automată, puteţi efectua manual un reglaj fin.  Focalizare manuală Focalizaţi manual.  Modul de focalizare al acestui obiectiv nu poate fi comutat la unele modele de camere. Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea, vizitaţi site-ul web Sony local sau consultaţi distribuitorul Sony sau unitatea de service autorizată Sony locală. Pentru a comuta între moduri..

Sponsored links

Latest Update