Samsung St88 User Manual Hungarian (6.11 MB)

ST88 Language

Download Samsung St88 User Manual Hungarian (6.11 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

ST88/ST89 - Page 1

A használati utasítás a fényképez ő gép használatára vonatkozó részletes utasításokat tartalmaz. Olvassa el fi gyelmesen. Gyakori kérdések Gyors áttekintés Tartalom Alapfunkciók Kiegészít ő funkciók Fényképezési beállítások Lejátszás és szerkesztés Beállítások Függelékek Tárgymutató Kattintson egy témakörre ST88/ST89

..

– Olyan helyzetekre hívja fel a - Page 2

1 Tartsa a készüléket kisgyermekekt ő l és háziállatoktól távol. Tartsa a fényképez ő gépet és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok el ő l elzárt helyen. Az apró alkatrészek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat. A mozgó alkatrészek és tartozékok emellett sérülésveszélyesek is. Ne tegye ki a fényképez ő gépet huzamosabb ideig er ő s napfény hatásának vagy magas h ő mérsékletnek. Ne tegye ki a készüléket tartósan közvetlen napfénynek vagy széls ő séges h ő mérsékletnek, ellenkez ő esetben a fénykép..

fi - Page 3

2 Vigyázat! – Olyan helyzetekre hívja fel a fi gyelmet, amelyek a fényképez ő gép vagy más készülékek károsodását okozhatják. Ha el ő reláthatólag hosszabb ideig nem használja a fényképez ő gépet, vegye ki bel ő le az akkumulátort. A bent hagyott akkumulátor id ő vel elkezdhet szivárogni, vagy korrodálhat, és ezzel a fényképez ő gép súlyos károsodását okozhatja. Csak eredeti, a gyártó által ajánlott lítium ion csereakkumulátort használjon. Óvja az akkumulátort a h ő t ő l és sérülést ő l. Ellenkez ő esetben t ű zveszély vagy személ..

3 - Page 4

3 Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók A kábelek és adapterek csatlakoztatásakor, valamint az akkumulátorok és memóriakártyák behelyezésekor legyen óvatos. A csatlakoztatók er ő ltetése, a hibásan csatlakoztatott kábelek, illetve hibásan behelyezett akkumulátorok vagy memóriakártyák károsíthatják a portokat, a csatlakozókat és a tartozékokat. A mágnescsíkkal rendelkez ő kártyákat tartsa távol a fényképez ő gép tokjától. Ellenkez ő esetben a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek vagy elveszhetnek. Soha ne használjon sérült tölt ő t, a..

A Használati utasítás vázlata - Page 5

4 Szerz ő i jogi információk • A Microsoft Windows márkanév és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. • A Mac az Apple Corporation bejegyzett védjegye. • A microSD™ és microSDHC™ az SD Association bejegyzett védjegyei. • A használati utasításban szerepl ő védjegyek és a kereskedelmi nevek a megfelel ő tulajdonosok tulajdonát képezik. • A fényképez ő gép m ű szaki jellemz ő i vagy jelen útmutató tartalma a fényképez ő gép funkcióinak módosítása esetén el ő zetes értesítés nélkül változhatnak. • Használja fel..

A használati utasításban használt jelek - Page 6

5 A használati utasításban használt jelek Fényképezési mód Jelzés Intelligens automata S Program p Él ő panoráma N Kép a képben d Téma s Videó v A fényképezési üzemmódok ikonjai Ezek az ikonok megjelennek a szövegben, amikor egy funkció elérhet ő egy adott üzemmódban. Lásd az alábbi táblázatot. Megjegyzés: s üzemmódban nem használható minden funkció minden témához. Például: Program és Videó üzemmódban elérhet ő A használati utasításban használt ikonok Ikon Funkció Egyéb tudnivalók Biztonsági fi gyelmeztetések és óvintézkedések [ ]..

ő - Page 7

6 Az exponáló gomb megnyomása • Az [ Exponáló ] gomb lenyomása félig: nyomja le félig az Exponáló gombot. • Az [ Exponáló ] gomb lenyomása: nyomja le teljesen az Exponáló gombot. Az [ Exponáló ] gomb lenyomása félig Az [ Exponáló ] gomb lenyomása Téma, háttér és kompozíció • Téma : a kép legfontosabb része, például egy személy, állat vagy csendélet. • Háttér : a témát körülvev ő képrész. • Kompozíció : a téma és a háttér együtt. Kompozíció Háttér Téma Megvilágítás (fényer ő ) A fényképez ő gépbe jutó fénymennyisé..

7 - Page 8

7 Gyakori kérdések Ismerje meg a leggyakoribb hibajelenségek megoldását a fényképezési beállítások módosításával. A fotóalany szeme vörös a képen. Ennek oka a fényképez ő gép vakujának visszatükröz ő dése. • Válassza vakubeállításnál a Vörösszem vagy Vörösszem jav. lehet ő séget. (52. oldal) • Ha már elkészítette a fényképet, válassza a Szerkesztés menüben a Vörösszem jav. lehet ő séget. (86. oldal) A fényképen porszemek láthatók. Amennyiben a leveg ő ben por részecskék találhatók, akkor a vakuval készített képeken azok megj..

ő - Page 9

8 Gyors áttekintés Emberek fényképezése • d üzemmód f 38 • s üzemmód > Modellfotó f 41 • s üzemmód > Intelligens portré f 42 • Vörösszem/Vörösszem jav. (a vörösszem hatás megel ő zésére vagy javítására) f 52 • Arcfelismerés f 58 • Önarckép f 59 Fényképezés éjszaka vagy sötétben • s üzemmód > Éjszakai, Alkony, Hajnal f 39 • Vakubeállítások f 52 • ISO-érték (a fényérzékenység beállítása) f 54 Mozgásban lév ő objektumok fényképezése • Sorozat, Mozgásrögzítés f 68 Szöveg, rovarok és virágok fényképezé..

Tartalom - Page 10

9 Tartalom Kiegészít ő funkciók .................................................................. 32 Az Intelligens automata üzemmód használata .............. 33 A Program üzemmód használata .................................... 35 Az Él ő panoráma üzemmód használata ......................... 36 A Kép a Képben üzemmód használata ........................... 38 Téma üzemmód használata ............................................. 39 A B ű vös keret üzemmód használata ................................ 40 A Modellfotó üzemmód használata ...........................

Tartalom - Page 11

10 Tartalom Fényképezési beállítások ........................................................ 48 A felbontás és a képmin ő ség beállítása ......................... 49 A kívánt felbontás kiválasztása ........................................ 49 A képmin ő ség kiválasztása .............................................. 50 Az önkioldó használata .................................................... 51 Fényképezés sötétben ...................................................... 52 Vörösszem hatás megel ő zése ......................................... 52 A vaku ..

Tartalom - Page 12

11 Tartalom Lejátszás és szerkesztés ........................................................ 72 Fényképek és videók megtekintése Lejátszás üzemmódban ..................................................................... 73 A Lejátszás üzemmód elindítása ...................................... 73 Fényképek megtekintése ................................................. 79 Videofelvétel lejátszása ................................................... 81 Fénykép szerkesztése ...................................................... 83 Fényképek átméretezése ...........

Alapfunkciók - Page 13

Alapfunkciók Ismerje meg a fényképez ő gép részeit, ikonjait és fényképezési alapfunkcióit. Kicsomagolás ………………………………… 13 A fényképez ő gép kialakítása ………………… 14 Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése …………………………………… 17 Az akkumulátor feltöltése és a fényképez ő gép bekapcsolása ………………………………… 18 Az akkumulátor feltöltése …………………… 18 A fényképez ő gép bekapcsolása …………… 18 A kezdeti beállítások elvégzése ………………..

Külön beszerezhet - Page 14

Alapfunkciók 13 Kicsomagolás A termék dobozában az alábbi tételeket találja. Fényképez ő gép Hálózati adapter/ USB-kábel Akkumulátor Csuklószíj Rövid kezelési útmutató Külön beszerezhet ő tartozékok A fényképez ő gép tokja A/V-kábel Tölt ő Memóriakártya/ Memória kártya adapter • A képen látható tartozékok kis mértékben eltér ő ek lehetnek a termék mellé biztosított kiegészít ő kt ő l. • További tartozékokat vásárolhat a forgalmazóknál vagy Samsung márkaszervizekben. A Samsung nem vállal felel ő sséget a jóvá nem hagyott tart..

Alapfunkciók - Page 15

Alapfunkciók 14 USB-port és A/V-csatlakozó USB-kábel és A/V-kábel fogadására A fényképez ő gép kialakítása Els ő lépésként ismerje meg a fényképez ő gép részeit és azok funkcióit. Akkumulátortartó-fedél Itt lehet behelyezni az akkumulátort és a memóriakártyát. Állványcsatlakozó Hangszóró Exponáló gomb Autofókusz-segédfény/ Önkioldó jelz ő fény Vaku Objektív Mikrofon Bekapcsoló gomb

..

Alapfunkciók - Page 16

Alapfunkciók 15 A fényképez ő gép kialakítása Állapotjelz ő LED • Villog : amikor a készülék fénykép vagy videó mentését végzi, számítógép vagy nyomtató olvassa az adatait, amikor a kép nem éles, vagy amikor az akkumulátor töltésével probléma van • Folyamatosan világít : amikor a készülék számítógéphez csatlakozik, tölti az akkumulátort vagy amikor a kép éles Zoomoló gomb • Fényképezés üzemmódban : közelítés és távolítás • Lejátszás üzemmódban : a fénykép egy részének nagyítása, fájlok megtekintése bélyegképként ..

Alapfunkciók - Page 17

Alapfunkciók 16 A fényképez ő gép kialakítása Gombok Gomb Leírás Beállítások és menük elérése. Válasszon fényképezési módot. Üzemmód Leírás S Intelligens automata : fénykép készítése a fényképez ő gép által automatikusan kiválasztott tematikus üzemmódban. p Program : fénykép készítése a kézi beállítások segítségével. N Él ő panoráma : egy képsorozat készítése és összef ű zése panorámaképpé. d Kép a képben : szintetizált fénykép készítéséhez készítsen vagy válasszon egy teljes méret ű háttérképet és illesszen e..

Akkumulátorrögzít - Page 18

Alapfunkciók 17 Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése Ismerkedjen meg az akkumulátor és a külön beszerezhet ő memóriakártya fényképez ő gépbe való behelyezésével. Az akkumulátor és a memóriakártya eltávolítása Memóriakártya Nyomja le a kártyát óvatosan, amíg ki nem oldódik a fényképez ő gépb ő l, majd húzza ki a b ő vít ő helyr ő l. Akkumulátor Akkumulátorrögzít ő retesz Az akkumulátor kioldásához csúsztassa felfelé a reteszt. Amennyiben nem helyezett memóriakártyát a készülékbe, akkor a gép bels ő memóriáját is haszn..

Alapfunkciók - Page 19

Alapfunkciók 18 Az akkumulátor feltöltése és a fényképez ő gép bekapcsolása A fényképez ő gép bekapcsolása A fényképez ő gép ki- és bekapcsolásához nyomja meg a [ POWER ]. • Amikor el ő ször kapcsolja be a fényképez ő gépet, a kezdeti beállító képerny ő jelenik meg. (19. oldal) A fényképez ő gép bekapcsolása Lejátszás üzemmódban Nyomja meg a [ P ] gombot. A fényképez ő gép bekapcsol, és azonnal Lejátszás üzemmódba áll be. Ha úgy kapcsolja be a fényképez ő gépet, hogy a [ P ] gombot nyomva tartja, amíg a töltésjelz ő lámpa villo..

<(.5!,11;11>!!!3123012012!!!23;114. - Page 20

Alapfunkciók 19 A kezdeti beállítások elvégzése A fényképez ő gép els ő bekapcsolásakor megjelenik a kezdeti beállító képerny ő . A fényképez ő gép alapbeállításainak megadásához kövesse az alábbi lépéseket. 4 A kívánt id ő zóna beállításához nyomja meg a [ F / t ] gombot, majd nyomja meg az [ o ] gombot. • A nyári id ő számítás beállításához nyomja meg a [ D ] gombot. <(.5!,11;11>!!!3123012012!!!23;114. Vissza Nyári id ő számítás Id ő zóna London 1 Nyomja meg az [ t ] gombot a Language lehet ő ség kiválasztásához, majd nyom..

Alapfunkciók - Page 21

Alapfunkciók 20 A kezdeti beállítások elvégzése 5 Nyomja meg a [ D / c ] gombot a Dátum/id ő beállítása kiválasztásához, majd nyomja meg a [ t ] vagy [ o ] gombot. Vissza Beá lítás Id ő zóna Dátum/id ő beállítása Dátumtípus Magyar London ÉÉÉÉ HH NN • A kiválasztott nyelv függvényében a képerny ő ett ő l eltér ő lehet. 6 Az egyes tételek kiválasztásához nyomja meg a [ F / t ] gombot. 7 A dátum és id ő beállításához nyomja meg a [ D / c ] gombot, majd nyomja meg az [ o ] gombot. 8 Nyomja meg a [ D / c ] gombot a Dátumtípus kiválasztásáh..

Alapfunkciók - Page 22

Alapfunkciók 21 Az ikonok ismertetése A kijelz ő n megjelen ő ikonok a kiválasztott üzemmódtól és a megadott beállításoktól függ ő en változnak. 1 3 2 Ikon Leírás Fénykép felbontás az Intelli zoom bekapcsolt állapota esetén Zoomolás jelz ő Nagyítási arány Pontos id ő és dátum 2 Fényképezési beállítások (jobb) Ikon Leírás A fénykép felbontása A videó felbontása Képsebesség Képmin ő ség Fénymérés Vaku Önkioldó Automata fókusz beállítás Arcfelismerés 1 Fényképezési adatok Ikon Leírás Még készíthet ő képek száma Nincs memóri..

A [MENU] használata - Page 23

Alapfunkciók 22 Beállítások és menük kiválasztása Egy beállítás vagy menüpont kiválasztásához nyomja meg a [ m ] vagy [ f ] gombot. Visszatérés az el ő z ő menüre Az el ő z ő menüre való visszatéréshez nyomja meg újra a [ m ] gombot. Fényképezés üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg félig az [ Exponáló ] gombot. A [MENU] használata A beállítások kiválasztásához nyomja meg a [ m ] gombot, majd nyomja meg a [ D / c / F / t ] vagy [ o ] gombot. 1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [ m ] gombot. 2 Válasszon egy beállítást vagy menüponto..

Alapfunkciók - Page 24

Alapfunkciók 23 Beállítások és menük kiválasztása 5 Nyomja meg a [ D / c ] a Fehéregyensúly kiválasztásához, majd nyomja meg a [ t ] vagy [ o ] lehet ő séget. Fotóméret Min ő ség EV ISO Fehéregyensúly Intelligens sz ű r ő Arcfelismerés Kilépés Vissza 6 Egy fehéregyensúly opció beállításához nyomja meg a [ F / t ] gombot. Vissza Lépés Napfény 7 A beállítások elmentéséhez nyomja meg az [ o ] gombot. Például a fehéregyensúly lehet ő ség kiválasztása Program üzemmódban: 1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [ M ] gombot. 2 Válassza a p ik..

Az [Fn] használata - Page 25

Alapfunkciók 24 Beállítások és menük kiválasztása Az [Fn] használata A fényképezési beállításokat a [ f ] gombot megnyomva is megnyithatja, ilyenkor azonban nem minden beállítás érhet ő el. Például a fehéregyensúly lehet ő ség kiválasztása Program üzemmódban: 1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [ M ] gombot. 2 Válassza a p ikont. 3 Nyomja meg a [ f ] gombot. Fotóméret Kilépés Lépés 4 Nyomja meg a [ D / c ] gombot a lehet ő ségre görgetéshez. Fehéregyensúly Kilépés Lépés 5 Egy fehéregyensúly opció beállításához nyomja meg a [ F / t..

A hang beállítása - Page 26

Alapfunkciók 25 A kijelzés és a hang beállítása Ismerje meg, hogyan lehet megadni a hangbeállításokat, valamint hogy milyen alapinformációk jelenjenek meg a fényképez ő gép kijelz ő jén. A hang beállítása A fényképez ő gép által a m ű veletek végrehajtásakor kiadott hangjelzés beállítása. 1 Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban nyomja meg a [ m ] gombot. 2 Válassza a O ¡ Hangjelzés lehet ő séget. 3 Válasszon egy beállítást. Beállítás Leírás Ki A fényképez ő gép nem ad ki hangot. 1/2/3 A fényképez ő gép hangot ad ki. A kijelz ő t..

Alapfunkciók - Page 27

Alapfunkciók 26 Fényképek készítése Ismerje meg, hogyan készíthet könnyen és gyorsan fényképeket Intelligens automata üzemmódban. 4 A fókuszáláshoz nyomja le félig az [ Exponáló ] gombot. • A zöld keret azt jelenti, hogy a fókuszbeállítás pontos. • A piros keret azt jelzi, hogy hibás a fókuszbeállítás (a téma életlen). 5 A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az [ Exponáló ] gombot. 6 A rögzített fénykép megtekintéséhez nyomja meg a [ P ] gombot. • Egy fénykép törléséhez nyomja meg a [ f ] gombot, majd válassza az Igen lehet ő ..

Digitális zoom - Page 28

Alapfunkciók 27 Fényképek készítése Digitális zoom Fényképezés üzemmódban a digitális zoom alapértelmezetten támogatott. Amennyiben fényképezési módban ráközelít egy témára és a zoomolás jelz ő a digitális tartományban van, akkor a fényképez ő gép a digitális zoomot használja. Az 5X optikai és a 5X digitális zoom együttes használatával 25-szeres nagyítást érhet el. Optikai tartomány Digitális tartomány Zoomolás jelz ő • A digitális zoom az Intelligens sz ű r ő effektekkel és a Témakövet ő AF funkcióval nem használható együtt. • ..

Alapfunkciók - Page 29

Alapfunkciók 28 Fényképek készítése Intelli zoom Ha a zoomolás jelz ő az Intelli tartományban van, a fényképez ő gép Intelli zoomot használ. Intelli zoom esetén a fénykép felbontása a nagyítási arány függvényében változik. Az Optikai és Intelli zoom együttes használatával 10-szeres nagyítást érhet el. Optikai tartomány Intelli tartomány Zoomolás jelz ő Fénykép felbontás az Intelli zoom bekapcsolt állapota esetén • Az Intelli zoom nem használható az Intelligens sz ű r ő effektusok vagy a Témakövet ő AF funkció használata esetén. • Az Int..

Alapfunkciók - Page 30

Alapfunkciók 29 Fényképek készítése A fényképez ő gép bemozdulásának csökkentése (OIS, optikai képstabilizálás) A fényképez ő gép bemozdulásának csökkentése optikai úton Fényképezés üzemmódban. S Javítás el ő tt S Javítás után 1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [ m ] gombot. 2 Válassza a a ¡ OIS lehet ő séget. 3 Válasszon egy beállítást. Ikon Leírás Ki : Az OIS kikapcsolásra került. Be : Az OIS bekapcsolásra került. ps • El ő fordulhat, hogy az alábbi esetekben az optikai képstabilizálás funkció nem m ű ködik megfelel ő e..

Alapfunkciók - Page 31

Alapfunkciók 30 Tartsa megfelel ő en a fényképez ő gépet Gy ő z ő djön meg róla, hogy semi sem takarja az objektívet, vakut és mikrofont. Nyomja le félig az Exponáló gombot A fókusz beállításához nyomja le félig az [ Exponáló ] gombot. A fényképez ő gép automatikusan beállítja a fókuszt és a megvilágítást. A fényképez ő gép automatikusan beállítja a rekesznyílás és zársebesség értékét. Fókuszkeret • A fénykép elkészítéséhez nyomja meg az [ Exponáló ] gombot, amikor a fókuszáló keret zöldre vált. • Módosítsa a keret helyét,..

A hibás fókuszbeállítás megel - Page 32

Alapfunkciók 31 A hibás fókuszbeállítás megel ő zése Nehéz lehet fókuszba állítani a témát az alábbi esetekben: - gyenge a kontraszt a téma és a háttér között (például a fotóalany a háttérhez hasonló szín ű ruhát visel.) - túl er ő s a téma mögötti fényforrás (ellenfény) - a téma fényes vagy tükröz ő dik - a téma vízszintes mintázatú, amilyen például egy red ő ny - a téma nem a fókuszáló keret közepén helyezkedik el Kapcsolja be a vakut. (52. oldal) Használja a Sorozat vagy Mozgásrögzítés funkciót. (68. oldal) A fókuszzár haszn..

ő - Page 33

Az Intelligens automata üzemmód használata …………… 33 A Program üzemmód használata ………………………… 35 Az Él ő panoráma üzemmód használata ………………… 36 A Kép a Képben üzemmód használata …………………… 38 Téma üzemmód használata ……………………………… 39 A B ű vös keret üzemmód használata ……………………… 40 A Modellfotó üzemmód használata ……………………… 41 Az Intelligens portré üzemmód használata ……………… 42 A Vicces arc üzemmód használata ……………………..

Az Intelligens automata üzemmód használata - Page 34

Kiegészít ő funkciók 33 Az Intelligens automata üzemmód használata Az Intelligens automata üzemmódban a fényképez ő gép automatikusan kiválasztja a megfelel ő fényképez ő gép beállításokat az érzékelt tématípus alapján. Az Intelligens automata üzemmód akkor hasznos, ha valaki nem ismeri a fényképez ő gép különféle tematikus üzemmódokhoz tartozó beállításait. Ikon Leírás Portré háttérvilágítással Portré Közeli felvétel készítése tárgyakról vagy fotóalanyokról Közeli felvétel készítése szövegr ő l Alkony Tiszta kék ég Erd ő..

Az Intelligens automata üzemmód használata - Page 35

Kiegészít ő funkciók 34 Az Intelligens automata üzemmód használata • Amennyiben a fényképez ő gép nem észlel megfelel ő tematikus üzemmódot, akkor a S üzemmód alapértelmezett beállításait használja. • Még ha arcot érzékel is a fényképez ő gép, lehet, hogy nem választja ki a portré üzemmódot. Ez a téma helyzetét ő l és a megvilágítástól függ. • El ő fordulhat, hogy a készülék nem a megfelel ő tematikus üzemmódot választja ki. Ez a fényképezés körülményeit ő l, például a fényképez ő gép bemozdulásától, a megvilágítást..

A Program üzemmód használata - Page 36

Kiegészít ő funkciók 35 A Program üzemmód használata Program üzemmódban több beállítást is megadhat, kivétel a zársebesség és a rekesznyílás, amelyeket a fényképez ő gép állít be automatikusan. 1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [ M ] gombot. 2 Válassza a p ikont. 3 Adja meg a kívánt beállításokat. • A beállítások listáját lásd a "Fényképezési beállítások" részben. (48. oldal) 4 Állítsa be a témát a keres ő mez ő be, majd a fókusz beállításához nyomja le félig az [ Exponáló ] gombot. 5 A fénykép elkészítéséhez nyomja ..

Az Él - Page 37

Kiegészít ő funkciók 36 Az Él ő panoráma üzemmód használata Él ő Panoráma üzemmódban széles panoráma jelenet rögzíthet ő egyetlen képen. Egy képsorozat készítése és összef ű zése panorámaképpé. 5 Lenyomott [ Exponáló ] gombbal lassan forgassa el a fényképez ő gépet abba az irányba, amely lehet ő vé teszi a panorámakép többi részének rögzítését. • Amikor a keres ő be van állítva a következ ő képre, a fényképez ő gép automatikusan elkészíti a fényképet. 6 Amikor végzett, engedje fel az [ Exponáló ] gombot. • Amikor minden ..

Az Él - Page 38

Kiegészít ő funkciók 37 Az Él ő panoráma üzemmód használata • A panorámaképek készítésekor a legjobb eredmény elérése érdekében kerülje a következ ő ket: - a fényképez ő gép túl gyors, vagy túl lassú mozgatása - a fényképez ő gép túlságosan kis mérték ű elmozdítása a következ ő fénykép készítéséhez - a fényképez ő gép egyenetlen sebességgel történ ő mozgatása - a fényképez ő gép rázása - a fényképezési irány módosítása fénykép készítése közben - felvételek készítése sötét helyeken - a közelben mozgó tár..

Exponáló - Page 39

Kiegészít ő funkciók 38 A Kép a Képben üzemmód használata Kép a képben üzemmódban teljes méret ű háttérképek készíthet ő k vagy választhatók, majd egy kisebb kép választható el ő képnek. 6 A beillesztési méret módosításához nyomja meg a [ o ] gombot, majd nyomja meg a [ D / c / F / t ] gombot. 7 A beállítások elmentéséhez nyomja meg a [ o ] gombot. 8 Élességállításhoz nyomja le félig az [ Exponáló ] gombot, majd nyomja le az [ Exponáló ] gombot a fénykép rögzítéséhez és beillesztéséhez. • Nagyobb beillesztési ablak jelenik meg, am..

Exponáló - Page 40

Kiegészít ő funkciók 39 Téma üzemmód használata Téma üzemmódban az adott témához optimalizált gyári beállításokkal készíthet fényképeket. Beállítás Leírás Tájkép Csendéletek és tájképek készítése. Szöveg Tiszta felvételek készítése nyomtatott vagy elektronikus formátumú dokumentumokról. Alkony Tájkép készítése naplementekor, természetesnek t ű n ő vörösekkel és sárgákkal. Hajnal Tájkép készítése napfelkeltekor. Ellenfény Ellenfényben lév ő témák fényképezése. Vízpart/hó A homokról vagy hóról visszaver ő d ő napsü..

Freskó - Page 41

Kiegészít ő funkciók 40 Téma üzemmód használata 6 Állítsa be a témát a keres ő mez ő be, majd a fókusz beállításához nyomja le félig az [ Exponáló ] gombot. 7 A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az [ Exponáló ] gombot. A fényképez ő gép B ű vös keret üzemmódban a felbontást automatikusan értékre állítja. A B ű vös keret üzemmód használata A B ű vös keret üzemmódban különböz ő keret hatásokat állíthat be a fényképeihez. A fényképek alakja és érzete a kiválasztott kerett ő l függ ő en változik. 1 Fényképezés üze..

A Modellfotó üzemmód használata - Page 42

Kiegészít ő funkciók 41 Téma üzemmód használata A Modellfotó üzemmód használata Modellfotó üzemmódban portrét készíthet az arcbeli hibák elrejtésével. 1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [ M ] gombot. 2 Válassza a s ¡ Modellfotó lehet ő séget. 3 Nyomja meg a [ m ] gombot. 4 Válassza a a ¡ Arctónus lehet ő séget. 5 Válasszon egy beállítást. • Például, a b ő rszín világosabbá tételéhez növelje az arctónus beállítás értékét. Vissza Lépés Szint 2 6 Nyomja meg a [ m ] gombot. 7 Válassza a a ¡ Arc retusálás . lehet ő séget 8 Vál..

ő - Page 43

Kiegészít ő funkciók 42 Téma üzemmód használata Az Intelligens portré üzemmód használata Intelligens portré üzemmód a jelenetben az önálló témákról közeli portrék vonhatók ki és menthet ő k el. Amikor a fényképez ő gép egy arcot érzékel a jelenetben, automatikusan kinagyítja és kivágja a képet az arc körül. Ezután a fényképez ő gép három különálló fájlban elmenti a teljes jelenetet és a két közeli portrét. 1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [ M ] gombot. 2 Válassza a s ¡ Intelligens portré lehet ő séget. 3 Állítsa be a tém..

A Vicces arc üzemmód használata - Page 44

Kiegészít ő funkciók 43 Téma üzemmód használata A Vicces arc üzemmód használata Vicces arc üzemmódban a téma arca vicces effektusokkal torzítható el. 1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [ M ] gombot. 2 Válassza a s ¡ Vicces arc lehet ő séget. 3 Irányítsa a fényképez ő gépet a téma arcára. • A fényképez ő gép az arcérzékel ő funkció segítségével érzékeli az arcokat. 4 Nyomja meg a [ m ] gombot. 5 Válassza a a ¡ Vicces effektus ¡ egy vicces effektust. • A kijelz ő n megtekinthet ő az effekttel torzított arc. Vissza Pisze orr Lépés 6 ..

Az Éjszakai üzemmód használata - Page 45

Kiegészít ő funkciók 44 Téma üzemmód használata 6 Válasszon egy beállítást. • Ha az AUTO értéket választja, a fényképez ő gép automatikusan állítja be a rekesznyílás értéket és a zársebességet. 7 Állítsa be a témát a keres ő mez ő be, majd a fókusz beállításához nyomja le félig az [ Exponáló ] gombot. 8 A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az [ Exponáló ] gombot. • A képek elmosódásának elkerülése érdekében használjon állványt. • Az éjszakai üzemmód használatakor a fókusztávolság opciók nem állnak rendelkezé..

A Videó üzemmód használata - Page 46

Kiegészít ő funkciók 45 A Videó üzemmód használata Videó üzemmódban lehet ő sége van legfeljebb 20 perc hosszúságú videofelvételt készíteni magas min ő ségben. A fényképez ő gép a videókat MJPEG formátumban menti el. • Néhány memóriakártya nem teszi lehet ő vé a nagyfelbontású felvételt. Amennyiben a memóriakártyája ilyen, válasszon alacsonyabb felbontást. • Az alacsony írási sebesség ű memóriakártyák nem támogatják a nagyfelbontású videók készítését. Nagy felbontású videók rögzítéséhez használjon gyorsan írható memória..

A Videó üzemmód használata - Page 47

Kiegészít ő funkciók 46 A Videó üzemmód használata 9 A kívánt beállítások megadása. • A beállítások listáját lásd a "Fényképezési beállítások" részben. (48. oldal) 10 A felvétel elindításához nyomja meg az [ Exponáló ] gombot. 11 A felvétel leállításához nyomja meg újra az [ Exponáló ] gombot. Felvétel szüneteltetése A fényképez ő gép lehet ő séget ad a felvétel ideiglenes szüneteltetésére is. Ennek köszönhet ő en több témát rögzíthet egyetlen videóra. Stop Rögzítés • A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg az [ o ] g..

A Videó üzemmód használata - Page 48

Kiegészít ő funkciók 47 A Videó üzemmód használata Az Intelligens színhely felismerés üzemmód használata Az Intelligens színhely felismerés üzemmódban a fényképez ő gép automatikusan kiválasztja a megfelel ő fényképez ő gép beállításokat az érzékelt tématípus alapján. 1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [ M ] gombot. 2 Válassza a v ikont. 3 Nyomja meg a [ m ] gombot. 4 Válassza a v ¡ Intelligens színhely felismerés ¡ Be lehet ő séget. 5 Állítsa be a témát a keres ő ben. • A fényképez ő gép automatikusan kiválaszt egy tematikus ü..

ő - Page 49

Fényképezési beállítások Ismerje meg, hogyan állíthatja be a Fényképezés üzemmódban. A felbontás és a képmin ő ség beállítása …… 49 A kívánt felbontás kiválasztása ……………… 49 A képmin ő ség kiválasztása ………………… 50 Az önkioldó használata ……………………… 51 Fényképezés sötétben ……………………… 52 Vörösszem hatás megel ő zése ……………… 52 A vaku használata …………………………… 52 Fényérzékenység (ISO) beállítása ………… 54 A fókusz beállítása ……………..

A kívánt felbontás kiválasztása - Page 50

Fényképezési beállítások 49 A felbontás és a képmin ő ség beállítása Ismerje meg, hogyan módosíthatja a kép felbontását és a képmin ő ség-beállításokat. Ikon Leírás 1984 X 1488 : nyomtatás A5 méret ű papírra. 1920 X 1080 : nyomtatás A5-ös papírra panoráma (16:9) oldalaránnyal vagy megtekintés HDTV-n. 1024 X 768 : csatolás e-mailhez. A videó felbontásának megadása 1 Videó üzemmódban nyomja meg az [ m ] gombot. 2 Válassza a v ¡ Videoméret lehet ő séget. 3 Válasszon egy beállítást. Ikon Leírás 1280 X 720 HQ : magas min ő ség ű fájlok..

fi - Page 51

Fényképezési beállítások 50 A felbontás és a képmin ő ség beállítása A képmin ő ség kiválasztása Fénykép és videó min ő ségének beállítása. A jobb min ő ség ű képek fájlmérete nagyobb. A fénykép min ő ségének megadása A fényképez ő gép a JPEG formátumban készített képeket tömörítve menti el. 1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [ m ] gombot. 2 Válassza a a ¡ Min ő ség lehet ő séget. 3 Válasszon egy beállítást. Ikon Leírás Extra fi nom : fényképek készítése kiváló min ő ségben. Finom : fényképek készítése j..

Az önkioldó használata - Page 52

Fényképezési beállítások 51 Az önkioldó használata Ismerje meg, hogyan kell az önkioldót használni a fényképezés késleltetéséhez. Spdsv 3 Az id ő zít ő t az [ Exponáló ] gomb megnyomásával indíthatja el. • Az autofókusz-segédfény/az id ő zít ő jelz ő diódája villog. A fényképez ő gép a megadott id ő letelte után automatikusan készít egy fényképet. • Az önkioldó leállításához nyomja meg az [ Exponáló ] vagy a [ t ] gombot. • A választott arcfelismerési beállítástól vagy fókusz terület beállítástól függ ő en bizonyos id ..

A vaku használata - Page 53

Fényképezési beállítások 52 Fényképezés sötétben Ismerje meg, hogyan fényképezhet éjszaka vagy rossz fényviszonyok között. A vaku használata Amikor sötétben fényképez, vagy amikor több fényre van szüksége, használja a vakut. 1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [ F ] gombot. Auto 2 Válasszon egy beállítást. Ikon Leírás Ki : • A vaku nem villan. • A fényképez ő gépen megjelenik a bemozdulásra fi gyelmeztet ő jelzés , amikor rossz fényviszonyok között fényképez. Spds Vörösszem hatás megel ő zése Ha sötétben vakuval készít fényk..

fi - Page 54

Fényképezési beállítások 53 Fényképezés sötétben Ikon Leírás Vörösszem : • Ha a téma vagy a háttér sötét, akkor a vaku a vörösszem hatás csökkentése érdekében kétszer villan. • A vaku két villanása közt eltelik egy kis id ő . A második felvillanás el ő tt ne mozdítsa el a fényképez ő gépet. Auto : ha a téma vagy a háttér sötét, a vaku automatikusan villan. Auto : a fényképez ő gép választja ki a megfelel ő vakubeállítást az Intelligens automata üzemmódban érzékelt témához. A választható beállítások a kiválasztott fényké..

fi - Page 55

Fényképezési beállítások 54 Fényképezés sötétben Fényérzékenység (ISO) beállítása Az ISO érték eredetileg a fi lm fényérzékenysége a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO, International Organization for Standardization) el ő írásainak megfelel ő en. Minél magasabb ISO értéket választ, annál nagyobb lesz a fényképez ő gép fényérzékenysége. Amikor nem használja a vakut, a jobb képek készítése érdekében használjon magasabb ISO értéket és csökkentse a fényképez ő gép rázkódását. 1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [ m ] go..

A fókusz beállítása - Page 56

Fényképezési beállítások 55 A fókusz beállítása Ismerje meg, hogyan állíthatja be a fényképez ő gépet a témának és a fényképezési körülményeknek megfelel ő en. Autofókusz használata Éles fényképek készítéséhez pontosan kell beállítani a fókusztávolságot, azaz a téma távolságát a fényképez ő gépt ő l. 1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [ c ] gombot. Normál (AF) Spsv A makró használata MakróAkkor használja a makró üzemmódot, ha közelr ő l szeretné fényképezni a témát, például egy virágot vagy rovart. • Próbálja tel..

A fókusz beállítása - Page 57

Fényképezési beállítások 56 A fókusz beállítása 3 Állítsa a fókuszt arra a témára, amelyet követni szeretne, majd nyomja meg az [ o ] gombot. • A fókusz keret megjelenik a témán és követi azt, ahogy a fényképez ő gép mozog. • A fehér keret azt jelzi, hogy a fényképez ő gép követi a témát. • Az [ Exponáló ] gomb félig történ ő megnyomásakor megjelen ő zöld keret azt jelzi, hogy a téma fókuszbeállítása pontos. 4 A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az [ Exponáló ] gombot. 2 Válasszon egy beállítást. Ikon Leírás Normál ..

A fókusz terület beállítása - Page 58

Fényképezési beállítások 57 A fókusz beállítása A fókusz terület beállítása Élesebb képeket tud készíteni, ha a képterületen a téma helyét kijelölve megadja, mely területre fókuszáljon a készülék. 1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [ m ] gombot. 2 Válassza a a ¡ Fókusz terület lehet ő séget. 3 Válasszon egy beállítást. Ikon Leírás Középpontos AF : fókuszálás a keret közepére (akkor érdemes használni, ha a téma a képterület közepén vagy ahhoz közel helyezkedik el). Többmez ő s AF : fókuszálás 9 lehetséges terület közül..

58 - Page 59

Fényképezési beállítások 58 Az Arcfelismerés funkció használata Arcfelismerés üzemmódban a fényképez ő gép automatikusan felismeri az emberi arcot. Amikor emberi arcra fókuszál, a fényképez ő gép automatikusan állítja be a megvilágítási értékeket. Behunyt szemek érzékeléséhez használja a Pislogás érzékelés funkciót, illetve mosolygó arc rögzítéséhez használja a Mosoly felismerés funkciót. Az Intelligens arcfelismer ő funkcióval meg is jegyeztetheti a készülékkel az arcot, és el ő nyben részesítheti az arra történ ő fókuszálást. p..

Hanger - Page 60

Fényképezési beállítások 59 Az Arcfelismerés funkció használata Önarckép készítése Önmagunk lefényképezése. A fényképez ő gép fókusztávolsága közeli felvételre van állítva, és hangot ad, amikor készen áll. 1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [ m ] gombot. 2 Válassza a a ¡ Arcfelismerés ¡ Önarckép lehet ő séget. 3 Szerkessze meg a képet úgy, hogy az objektív felhasználó felé nézzen. 4 Amikor egy rövid hangjelzést hall, nyomja meg az [ Exponáló ] gombot. Amikor az arcok a kép közepén találhatók, a fényképez ő gép gyorsabban cs..

Az Intelligens arcfelismer - Page 61

Fényképezési beállítások 60 Az Arcfelismerés funkció használata Az Intelligens arcfelismer ő funkció használata A fényképez ő gép automatikusan megjegyzi a gyakran fényképezett arcokat. A fényképez ő gép az Intelligens arcfelismer ő funkcióval fókuszáláskor el ő nyben részesíti a gyakran fényképezett és kedvenc arcokat. Ez a szolgáltatás csak memóriakártya használata esetén érhet ő el. 1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [ m ] gombot. 2 Válassza a a ¡ Arcfelismerés ¡ Intelligens arcfelismer ő lehet ő séget. • : Kedvenc arcként rögz..

Vissza - Page 62

Fényképezési beállítások 61 Az Arcfelismerés funkció használata Arcok megjegyeztetése kedvenc arcokként (My Star) A kedvenc arcokat megjegyeztetheti, hogy kés ő bb a fókusz és a megvilágítás beállításakor a fényképez ő gép ezeket az arcokat részesítse el ő nyben. Ez a szolgáltatás csak memóriakártya használata esetén érhet ő el. 1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [ m ] gombot. 2 Válassza a a ¡ Intelligens FR szerkesztés ¡ My Star lehet ő séget. 3 Igazítsa a fotóalany arcát az ovális segédvonalhoz, majd az arc megjegyeztetéséhez nyomja..

A listán a kedvenc arcokat egy - Page 63

Fényképezési beállítások 62 Az Arcfelismerés funkció használata A kedvenc arcok megtekintése 1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [ m ] gombot. 2 Válassza a a ¡ Intelligens FR szerkesztés ¡ Arclista lehet ő séget. • A kedvenc arcok fontossági sorrendjének megváltoztatásához nyomja meg az [ f ] gombot, majd válassza a Rangsorolás Szerkesztése lehet ő séget. (74. oldal) • A kedvenc arcok törléséhez nyomja meg az [ f ] gombot, majd válassza a My Star törlése lehet ő séget. (75. oldal) • A legjobb eredmény érdekében a fotóalany arcáról 5 fotó..

AEB - Page 64

Fényképezési beállítások 63 A fényer ő és a színek beállítása Ismerje meg, hogyan állíthatja be a fényer ő t és a színeket a jobb képmin ő ség érdekében. 3 A megvilágítás beállításához válasszon egy értéket. • A fénykép a megvilágítási érték növelésekor egyre világosabb lesz. • A megvilágítási érték módosításakor az alábbi ikon jelenik meg a kijelz ő n. 4 A beállítások elmentéséhez nyomja meg az [ o ] gombot. • A megvilágítás érték módosítása után a fényképez ő gép eltárolja az új értéket. Lehet, hogy az alul-..

Ikon - Page 65

Fényképezési beállítások 64 A fényer ő és a színek beállítása 3 Válasszon egy beállítást. Ikon Leírás Ki : ACB kikapcsolva. Be : ACB bekapcsolva. • Az ACB szolgáltatás Intelligens automata üzemmódban mindig be van kapcsolva. • A sorozatfelvétel üzemmód használatakor az ACB funkció és intelligens sz ű r ő beállítások nem elérhet ő ek. Az ellenfény javítása (ACB) Ha a fényforrás a téma mögött helyezkedik el, vagy ha nagyon er ő s a kontraszt a téma és a háttér között, a téma valószín ű leg túlságosan sötét lesz a fényképen. Ilye..

Szpot - Page 66

Fényképezési beállítások 65 A fényer ő és a színek beállítása Ikon Leírás Szpot : • A fényképez ő gép csak a képterület kell ő s közepén méri a fénymennyiséget. • Ha a téma nem a keret közepén helyezkedik el, el ő fordulhat, hogy helytelen lesz a megvilágítás. • Ellenfényben lév ő témákhoz ajánlott használni. Központi súlyozott : • A fényképez ő gép átlagolja a fénymér ő által a teljes képterületen mért értékeket, a középs ő területre fektetve a f ő hangsúlyt. • Olyan fényképekhez érdemes használni, ahol a téma a ..

Ikon - Page 67

Fényképezési beállítások 66 A fényer ő és a színek beállítása A fehéregyensúly beállítás kiválasztása A fénykép színei függenek a fényforrás típusától és min ő ségét ő l is. Ha azt szeretné, hogy a fénykép életh ű legyen, a fehéregyensúly beállításához válassza ki az aktuális megvilágítás típust. Ez lehet például Auto fehéregy., Napfény, Felh ő s id ő vagy Izzólámpa. Auto fehéregy. Napfény Felh ő s id ő Izzólámpa pv 1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [ m ] gombot. 2 Válassza a a vagy v ¡ Fehéregyensúly lehet ő sé..

67 - Page 68

Fényképezési beállítások 67 A fényer ő és a színek beállítása Saját fehéregyensúly beállítás meghatározása A fehéregyensúlyt saját maga is meghatározhatja oly módon, hogy az adott fényviszonyok vagy megvilágítás típus mellett lefényképez egy tisztán fehér felületet, például egy darab papírt. A fehéregyensúly funkcióval a színek az aktuális témához igazíthatók. 1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [ m ] gombot. 2 Válassza a a vagy v ¡ Fehéregyensúly lehet ő séget. 3 Görgessen a Mérés : Exponáló gomb . 4 Irányítsa az objektív..

Drive - Page 69

Fényképezési beállítások 68 Sorozatfelvételi üzemmódok használata Gyorsan mozgó témákról meglehet ő sen nehéz fényképeket készíteni, ahogy nem egyszer ű elkapni a fotóalany természetes arckifejezését sem, és mozdulatait sem könny ű lefényképezni. Valamint nehézkes lehet az expozíció helyes beállítása és a megfelel ő fényforrás kiválasztása. Ezekben az esetekben válasszon a Sorozatfelvételi üzemmódok közül. p Ikon Leírás Mozgásrögzítés : az [ Exponáló ] gombot teljesen lenyomva a fényképez ő gép fényképeket készít (másodpercenk..

Intelligens sz - Page 70

Fényképezési beállítások 69 Effektusok alkalmazása/Képek beállítása Fénykép készítésekor elérhet ő sz ű r ő k Ikon Leírás Normál : nincs effektus Miniat ű r : témák miniatürizálása makett (tilt-shift) hatás alkalmazásával. Címkézés : alkalmazza Lomo (nagysebesség ű felvételt készít ő ) fényképez ő gépek régies színeit, er ő s kontrasztjait és er ő teljes háttérelmosását. Féltónusú pont : fél tónus effektus alkalmazása. Szkeccs : tollvonás effektus alkalmazása. Halszem : a keret széleinek kifeketítése, és a tárgyak torzítás..

Ikon - Page 71

Fényképezési beállítások 70 Effektusok alkalmazása/Képek beállítása Videofelvétel készítésekor elérhet ő sz ű r ő k Ikon Leírás Normál : nincs effektus Paletta hatás 1 : élénk megjelenés éles kontraszttal és telített színekkel. Paletta hatás 2 : témák megjelenítése tisztán és természetesen. Paletta hatás 3 : enyhe barna árnyalat alkalmazása. Paletta hatás 4 : h ű vös, egy tónusú effektus alkalmazása. Miniat ű r : témák miniatürizálása makett (tilt-shift) hatás alkalmazásával. Címkézés : alkalmazza Lomo (nagysebesség ű felvételt k..

Kontraszt - Page 72

Fényképezési beállítások 71 Effektusok alkalmazása/Képek beállítása Képek beállítása Módosítsa a fényképek élességét, színtelítettségét vagy kontrasztját. 1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [ m ] gombot. 2 Válassza a a ¡ Képbeállítás lehet ő séget. 3 Válasszon egy beállítást. • Kontraszt • Képélesség • Színtelítettség -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 Képbeállítás Kontraszt Képélesség Színtelítettség Vissza Lépés p 4 Az egyes értékek beállításához nyomja meg a [ F / t ] gombot. Kontraszt Leírás - A színe..

ő - Page 73

Lejátszás és szerkesztés Ismerje meg, hogyan játszhat le képeket és videókat, és hogyan szerkeszthet fényképeket. Megtudhatja azt is, hogyan lehet a fényképez ő gépet számítógéphez, fényképnyomtatóhoz és tévéhez csatlakoztatni. Fényképek és videók megtekintése Lejátszás üzemmódban ………………………………… 73 A Lejátszás üzemmód elindítása …………… 73 Fényképek megtekintése …………………… 79 Videofelvétel lejátszása ……………………… 81 Fénykép szerkesztése ………………………… 83 Fényképek..

A Lejátszás üzemmód elindítása - Page 74

Lejátszás és szerkesztés 73 Fényképek és videók megtekintése Lejátszás üzemmódban Ismerje meg, hogyan tekinthet meg fényképeket, hogyan játszat le videókat és hogyan kezelheti a fájlokat. Fényképfájl információk Elfoglalt memória Fájl információk Ikon Leírás Nyomtatásmegrendelés (DPOF) beállítva Védett fájl A kép megjegyzett arcot tartalmaz (csak memóriakártya használata esetén jelenik meg). Mappanév–Fájlnév A fájl információk képerny ő n történ ő megjelenítéséhez nyomja meg a [ D ] gombot. A Lejátszás üzemmód elindítása A fény..

Kedvenc arcok rangsorolása - Page 75

Lejátszás és szerkesztés 74 Fényképek és videók megtekintése Lejátszás üzemmódban Kedvenc arcok rangsorolása Kedvenc arcait tetszés szerint rangsorolhatja. A kedvenc arc funkció csak memóriakártya behelyezése esetén használható. 1 Lejátszás üzemmódban nyomja meg a [ m ] gombot. 2 Válassza a u ¡ Kedvenc arcok lista szerkesztés ¡ Rangsorolás Szerkesztése lehet ő séget. 3 Válasszon ki egy arcot a listáról, majd nyomja meg az [ o ] gombot. 2 3 4 6 7 8 5 9 Beá lítás Vissza Kedvenc arcok lista szerkesztés 4 Valamely arc rangsorolásának módosításához ..

Beállítás - Page 76

Lejátszás és szerkesztés 75 Fényképek és videók megtekintése Lejátszás üzemmódban Fájlok megtekintése kategóriánként az Intelligens albumban Fájlok megtekintése kategóriák, mint pl. dátum, arc vagy fájltípus szerint. 1 Lejátszás üzemmódban fordítsa balra a [ Zoomoló ] gombot. 2 Nyomja meg a [ m ] gombot. 3 Válasszon kategóriát. Típus Dátum Szín Hét Arc Vissza Beá lítás Beállítás Leírás Típus A fájlok megtekintése fájltípusonként. Dátum A fájlok megtekintése mentésük dátuma szerint. Szín A fájlok megtekintése uralkodó színeik ala..

Lapozás a fájlok - Page 77

Lejátszás és szerkesztés 76 Fényképek és videók megtekintése Lejátszás üzemmódban A fájlok megtekintése bélyegképként Keresés a fájlok bélyegképei között. Bélyegképek megjelenítéséhez Lejátszás üzemmódban fordítsa el a [ Zoomoló ] gombot balra (3 bélyegkép). Több bélyegkép megjelenítéséhez fordítsa el a [ Zoomoló ] gombot balra egyszer vagy kétszer (9 vagy 20 bélyegkép). Az el ő z ő nézetre visszatéréshez fordítsa jobbra a [ Zoomoló ] gombot. Sz ű r ő Kívánt m ű velet Leírás Lapozás a fájlok között Nyomja meg a [ D / c / F / ..

Választás - Page 78

Lejátszás és szerkesztés 77 Fényképek és videók megtekintése Lejátszás üzemmódban A fájlok védelme A fájlok véletlen törlés elleni védelme. 1 Lejátszás üzemmódban nyomja meg a [ m ] gombot. 2 Válassza a u ¡ Védelem ¡ Kiválasztás lehet ő séget. • Az összes fájl védelméhez válassza az Összes ¡ Lezárás menüpontot. 3 Görgessen a védeni kívánt fájlhoz, majd nyomja meg az [ o ] gombot. • A kijelölés törléséhez nyomja meg ismét az [ o ] gombot. Választás Beá lítás Védett fájl ikon 4 Nyomja meg a [ f ] gombot. A védett fájl nem tör..

Fájlok másolása a memóriakártyára - Page 79

Lejátszás és szerkesztés 78 Fényképek és videók megtekintése Lejátszás üzemmódban Összes fájl törlése Összes fájl kijelölése és egyidej ű törlése. 1 Lejátszás üzemmódban nyomja meg a [ m ] gombot. 2 Válassza a u ¡ Törlés ¡ Összes lehet ő séget. 3 Amikor megjelenik az el ő ugró üzenet, válassza a Igen lehet ő séget. • Minden nem védett fájl törlésre kerül. Fájlok másolása a memóriakártyára A beépített memóriában tárolt fájlok átmásolása memóriakártyára. 1 Lejátszás üzemmódban nyomja meg a [ m ] gombot. 2 Válassza a u ¡..

Kívánt m - Page 80

Lejátszás és szerkesztés 79 Fényképek és videók megtekintése Lejátszás üzemmódban Kívánt m ű velet Leírás A nagyítási terület mozgatása Nyomja meg a [ D / c / F / t ] gombot. A nagyított fénykép vágása Nyomja meg az [ o ] gombot, majd válassza az Igen lehet ő séget. (A kivágott kép új fájlként kerül mentésre. Az eredeti fénykép az eredeti formátumában marad.) Más fényképez ő gép által készített képek megtekintésekor a nagyítási arány eltérhet. Fényképek megtekintése Nagyítsa ki egy fénykép egy részét, vagy tekintse meg a képeke..

Beállítás - Page 81

Lejátszás és szerkesztés 80 Fényképek és videók megtekintése Lejátszás üzemmódban Diavetítés Fényképeit diavetítés formájában, különböz ő effektusokkal és zenei aláfestéssel is megtekintheti. A diavetítés funkció videók esetén nem használható. 1 Lejátszás üzemmódban nyomja meg a [ m ] gombot. 2 Válassza a C ikont. 3 Válasszon diavetítési effektet. • Ha effektek nélkül szeretné indítani a diavetítést, ugorjon a 4 lépésre. * Alapérték Beállítás Leírás Indítás Adja meg, hogy szeretné-e végteleníteni a diavetítést. ( Lejátszás..

Indítás - Page 82

Lejátszás és szerkesztés 81 Fényképek és videók megtekintése Lejátszás üzemmódban * Alapérték Beállítás Leírás Zene Válasszon háttérhangot. Effektus • A fényképek közötti váltási átmenet effektus beállítása. ( Ki *, Nyugodt , Ragyogó , Pihentet ő , Vidám , Kedves ) • Az effektusok törléséhez válassza a Ki lehet ő séget. • Az Effektus opció kiválasztásakor a fényképek váltása közötti id ő tartam 1 másodperc. 4 Válassza az Indítás ¡ Lejátszás lehet ő séget. • A diavetítés végtelenítéséhez válassza az Ismételt lejáts..

• - Page 83

Lejátszás és szerkesztés 82 Fényképek és videók megtekintése Lejátszás üzemmódban Kép rögzítése videóból 1 Videó megtekintése közben nyomja meg az [ o ] gombot azon a ponton, ahol szeretne képet rögzíteni. 2 Nyomja meg a [ c ] gombot. • A rögzített kép felbontása megegyezik az eredeti videó méretével. • A rögzített képet új fájlként menti a készülék.

..

Forgatás - Page 84

Lejátszás és szerkesztés 83 Fénykép szerkesztése Ismerje meg, hogyan szerkesztheti az elkészített fényképeket. • A fényképez ő gép a szerkesztett fényképeket új fájlként menti el. • Fényképek szerkesztésekor a fényképez ő gép automatikusan alacsonyabb felbontásra konvertálja a képeket. A kézileg elforgatott vagy átméretezett képeket a fényképez ő gép nem konvertálja automatikusan alacsonyabb felbontásra. • A panoráma fényképek nem szerkeszthet ő k. Fénykép elforgatása 1 Lejátszás üzemmódban jelöljön ki egy fényképet, majd nyomja m..

: nincs effektus - Page 85

Lejátszás és szerkesztés 84 Fénykép szerkesztése Közeli portrék készítése Önálló téma arcának kivonása egy meglév ő videofelvételb ő l. 1 Lejátszás üzemmódban jelöljön ki egy fényképet, majd nyomja meg az [ m ] gombot. 2 Válassza a e ¡ Intelligens portré lehet ő séget. 3 Az érzékelt arc körül a fénykép kivágásához válassza a Mentés lehet ő séget. • A két kivágott portré folytatólagos fájlnevekkel kerülnek elmentésre. Mentés Vissza Lépés Az intelligens portré funkció a következ ő esetekben nem használható: - nincs érzékelhet..

Ikon - Page 86

Lejátszás és szerkesztés 85 Fénykép szerkesztése A fényképek módosítása Ismerje meg, hogyan javíthatja ki a vörösszem hatást, állíthatja be a b ő rtónust, fényer ő t, kontrasztot vagy szaturációt. Ha a fénykép közepe sötét, akkor a megfelel ő beállítással világosíthat rajta. A fényképez ő gép a szerkesztett képet új fájlként menti (el ő fordulhat, hogy csökkenti a fénykép felbontását). Sötét objektumok beállítása (ACB) 1 Lejátszás üzemmódban jelöljön ki egy fényképet, majd nyomja meg az [ m ] gombot. 2 Válassza a e ¡ Képbeáll..

Világosság - Page 87

Lejátszás és szerkesztés 86 Fénykép szerkesztése A vörösszem-hatás kiküszöbölése 1 Lejátszás üzemmódban jelöljön ki egy fényképet, majd nyomja meg az [ m ] gombot. 2 Válassza a e ¡ Képbeállítás ¡ Vörösszem jav. lehet ő séget. 3 A beállítások elmentéséhez nyomja meg az [ o ] gombot. Arc retusálás 1 Lejátszás üzemmódban jelöljön ki egy fényképet, majd nyomja meg a [ m ] gombot. 2 Válassza a e ¡ Képbeállítás ¡ Arc retusálás lehet ő séget. 3 Nyomja meg a [ o ] gombot. 4 A b ő rtónus beállításához nyomja meg a [ F / t ] gombot. •..

87 - Page 88

Lejátszás és szerkesztés 87 Fénykép szerkesztése A fénykép öregítése 1 Lejátszás üzemmódban jelöljön ki egy fényképet, majd nyomja meg a [ m ] gombot. 2 Válassza a e ¡ Képbeállítás ¡ Öregített lehet ő séget. 3 A beállításai elmentéséhez nyomja meg a [ o ] gombot. Nyomtatásmegrendelés (DPOF) készítése Jelölje ki a nyomtatni kívánt fényképeket, majd mentse el a nyomtatási tulajdonságokat a Digitális Nyomtatásmegrendel ő Ű rlapon (Digital Print Order Format = DPOF). A készülék az adatokat elmenti a memóriakártya MISC mappájába, így az..

DPOF - Page 89

Lejátszás és szerkesztés 88 Fénykép szerkesztése A fényképek kinyomtatása bélyegképként Az összes fénykép egyidej ű megtekintéséhez nyomtassa ki a fényképeket bélyegképként. 1 Lejátszás üzemmódban nyomja meg a [ m ] gombot. 2 Válassza a u ¡ DPOF ¡ Index lehet ő séget. 3 Amikor megjelenik az el ő ugró üzenet, válassza a Igen lehet ő séget. • Ezt követ ő en a memóriakártyát beviheti egy olyan fotószaküzletbe vagy más fényképnyomtató szolgáltatóhoz, ahol képesek a DPOF (digitális nyomtatásmegrendel ő ű rlap) szolgáltatás használatá..

Video jel - Page 90

Lejátszás és szerkesztés 89 A fájlok megtekintése tévén A fényképek vagy videók megtekintéséhez csatlakoztassa a fényképez ő gépet egy tévékészülékhez a külön beszerezhet ő A/V kábellel. 6 Kapcsolja be a tévét, és a tévé távirányítójával válassza ki az A/V videó forrást. 7 Kapcsolja be a fényképez ő gépet. • A fényképez ő gép a TV készülékhez csatlakoztatáskor automatikusan átvált Lejátszás üzemmódba. 8 Tekintse meg a fényképeket vagy játssza le a videókat a fényképez ő gép gombjaival vezérelve. • A TV típusától függ ..

Elem - Page 91

Lejátszás és szerkesztés 90 Fájlok átvitele Windows alapú számítógépre Az elkészített fájlokat áttöltheti Windows alapú számítógépére, szerkesztheti ő ket az Intelli-studio programmal, majd feltöltheti ő ket az internetre. • A fenti követelmények tájékoztató jelleg ű ek. El ő fordulhat, hogy a fényképez ő gép a számítógép egyedi kon fi gurációja miatt nem megfelel ő en m ű ködik még akkor sem, ha a számítógép egyébként teljesíti a fenti követelményeket. • Ha a számítógép nem felel meg a követelményeknek, el ő fordulhat, hogy..

Igen - Page 92

Lejátszás és szerkesztés 91 Fájlok átvitele Windows alapú számítógépre 5 Kapcsolja be a fényképez ő gépet. • Amikor az Intelli-studio telepít ő felugróablak megjelenik a számítógép képerny ő jén, kövesse a képerny ő n megjelen ő utasításokat. • Miután az Intelli-studio telepítésre került a számítógépen, a számítógép felismeri a fényképez ő gépet és automatikusan elindítja az Intelli-studio alkalmazást. Amennyiben az Üzemmód kiválasztása USB beállítást választotta, a felugró ablakban válassza a Számítógép lehet ő séget. 6 ..

Az Intelli-studio program használata - Page 93

Lejátszás és szerkesztés 92 Fájlok átvitele Windows alapú számítógépre Az Intelli-studio program használata Az Intelli-studio lehet ő vé teszi a fájlok lejátszását és szerkesztését. A részleteket lásd a program eszköztárában található súgóban (elérés: a program eszköztárában a Help (Súgó) ¡ Help (Súgó) menüpontra kattintva). • A fényképez ő gépe fi rmware a Web Support (Webes támogatás) ¡ Upgrade fi rmware for the connected device (A csatlakoztatott eszköz fi rmware-ének frissítése) paranccsal is frissíthet ő a program eszköztárá..

PC szoftver - Page 94

Lejátszás és szerkesztés 93 Fájlok átvitele Windows alapú számítógépre Fájlátvitel a fényképez ő gépet cserélhet ő lemezként csatlakoztatva a számítógéphez A fényképez ő gépet cserélhet ő lemezként is csatlakoztathatja a számítógéphez. 1 Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban nyomja meg a [ m ] gombot. 2 Válassza a n ¡ PC szoftver ¡ Ki lehet ő séget. 3 Kapcsolja ki a fényképez ő gépet. 4 Csatlakoztassa a fényképez ő gépet a számítógéphez az USB-kábel segítségével. Az USB-kábel kisebb végét a fényképez ő géphez kell csatlak..

Üzemmód kiválasztása - Page 95

Lejátszás és szerkesztés 94 Fájlok átvitele Windows alapú számítógépre A fényképez ő gép leválasztása (Windows XP) Windows Vista és Windows 7 operációs rendszereknél a fényképez ő gép eltávolításának m ű velete megegyezik. 1 Ellen ő rizze, hogy a töltésjelz ő led nem villog-e. • A fájlok átvitelekor a töltésjelz ő led villog. Várja meg, amíg abbahagyja. 2 Kattintson a számítógép képerny ő jének jobb alsó sarkában lév ő rendszertálcán a ikonra. 3 Kattintson a felugró üzenetre. 4 Kattintson a fényképez ő gép biztonságos eltávolí..

Üzemmód kiválasztása - Page 96

Lejátszás és szerkesztés 95 Fájlok átvitele Mac számítógépre Ha Macintosh számítógéphez csatlakoztatja a fényképez ő gépet, a számítógép automatikusan felismeri a készüléket. A fájlokat közvetlenül, bármiféle program telepítése nélkül átviheti a fényképez ő gépr ő l a számítógépre. A fényképez ő gép a Mac OS 10.4 vagy magasabb verziószámú változataival használható. 3 Kapcsolja be a fényképez ő gépet. • A számítógép automatikusan felismeri a készüléket, és megjelenik a képerny ő n a cserélhet ő lemez ikon. Amennyiben az ..

A nyomtatási beállítások megadása - Page 97

Lejátszás és szerkesztés 96 Fényképek nyomtatása PictBridge fényképnyomtatóval Fényképek nyomtatása PictBridge-kompatibilis nyomtatóval a fényképez ő gépet közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztatva. A nyomtatási beállítások megadása A nyomtatási beállítások testre szabásához nyomja meg a [ m ] gombot. Képek Méret Elrend. Típus Min ő ség Egy kép Auto. Auto. Auto. Auto. Kilépés Nyomtatás Beállítás Leírás Képek Adja meg, hogy az aktuális képet vagy az összes képet szeretné-e kinyomtatni. Méret Állítsa be a nyomtatási méretet. Elrend. Áll..

Beállítások menü - Page 98

Beállítások A fényképez ő gép beállításainak megadásához lásd a beállítási lehet ő ségeket. Beállítások menü …………………………………………… 98 A beállítási menü megnyitása …………………………… 98 Hang ……………………………………………………… 99 Kijelz ő …………………………………………………… 99 Beállítások ……………………………………………… 100

..

A beállítási menü megnyitása - Page 99

Beállítások 98 Beállítások menü Ismerje meg, hogyan szabhatja testre fényképez ő gépe beállításait. 3 Válassza ki a kívánt elemet. Kilépés Vissza Hanger ő Kezd ő hang Zárhang Hangjelzés AF hang Közepes Ki 1 1 Be 4 Válasszon egy beállítást. Vissza Beá lítás Hanger ő Kezd ő hang Zárhang Hangjelzés AF hang Ki Halk Közepes Er ő s 5 Az el ő z ő képerny ő re visszatéréshez nyomja meg a [ m ] gombot. A beállítási menü megnyitása 1 Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban nyomja meg a [ m ] gombot. 2 Válassza ki a kívánt menüt. Kilépés Vált..

Beállítások menü - Page 100

Beállítások 99 Beállítások menü Hang * Alapérték Elem Leírás Hanger ő Az összes hang hangerejének beállítása. ( Ki , Halk , Közepes *, Er ő s ) Kezd ő hang A fényképez ő gép bekapcsolásakor hallható hang beállítása. ( Ki *, 1 , 2 , 3 ) Zárhang Az Exponáló gomb megnyomásakor a fényképez ő gép által kiadott hang beállítása. ( Ki , 1 *, 2 , 3 ) Hangjelzés A Exponáló gomb megnyomásakor illetve üzemmód-váltáskor a fényképez ő gép által kiadott hang beállítása. ( Ki , 1 *, 2 , 3 ) AF hang Az Exponáló gomb félig történ ő megnyomásakor..

Beállítások menü - Page 101

Beállítások 100 Beállítások menü * Alapérték Elem Leírás Kijelz ő fényer ő A kijelz ő fényerejének beállítása. ( Auto. *, Sötét , Normál , Világos ) Lejátszás üzemmódban akkor is Normál fényerej ű lesz a kijelz ő , ha egyébként az Auto. fényer ő -beállítás van megadva. Gyorsnézet A készített fénykép megtekintésének be vagy kikapcsolása, miel ő tt a készülék visszaáll Fényképezés üzemmódba. ( Ki , Be *) Energiatak. Ha több mint fél percig nem csinál vele semmit, a fényképez ő gép automatikusan energiatakarékos üzemmódra áll ..

Beállítások menü - Page 102

Beállítások 101 Beállítások menü * Alapérték Elem Leírás Fájl számozás A fájlok elnevezési módjának megadása. • Visszaállítás : ezt kiválasztva a fájlok számozása új memóriakártya behelyezése, a memóriakártya formázása vagy az összes fájl törlése után ismét 0001-r ő l kezd ő dik. • Sorozat *: ezt kiválasztva a fájlok számozása új memóriakártya behelyezése, a memóriakártya formázása vagy az összes fájl törlése után az el ő z ő számtól folytatódik. • Az els ő mappa alapértelmezett neve 100PHOTO, az els ő fájlé SAM_0001..

Beállítások menü - Page 103

Beállítások 102 Beállítások menü * Alapérték Elem Leírás Video jel A kimeneti videojel beállítása annak az országnak megfelel ő en, ahol él. • NTSC : amerikai Egyesült Államok, Japán, Kanada, Korea, Mexikó, Tajvan. • PAL (csak a BDGHI rendszert ismeri a készülék): Anglia, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Kína, Kuvait, Magyarország, Malajzia, Németország, Norvégia, Olaszország, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szingapúr, Thaiföld, Új-Zéland. AF segédfény Annak beállítása, hogy sötét helyen automatikusan bek..

ő - Page 104

Függelékek Tudjon meg többet a hibaüzenetekr ő l, m ű szaki paraméterekr ő l és karbantartási teend ő kr ő l. Hibaüzenetek ……………………………………………… 104 A fényképez ő gép karbantartása …………………………… 105 A fényképez ő gép tisztítása …………………………… 105 A fényképez ő gép használata és tárolása ……………… 106 A memóriakártyák ismertetése ………………………… 107 Az akkumulátor ismertetése ……………………………… 110 Szervizbe adás el ő tt ………………..

Fájl számozás - Page 105

Függelékek 104 Hibaüzenetek Amikor a következ ő hibaüzenetek valamelyike jelenik meg, próbálja orvosolni a problémát az alább leírtak szerint. Hibaüzenet Javasolt elhárítási mód Fájlhiba Törölje a sérült fájlt, vagy keressen fel egy szervizt. A fájlrendszer nem támogatott. A fényképez ő gép nem ismeri a behelyezett memóriakártya FAT fájlrendszerét. Formázza a memóriakártyát a fényképez ő gépben. Lemerült akkumulátor Helyezzen be feltöltött akkumulátort, vagy töltse fel a készülékben lév ő t. Memória megtelt Törölje a szükségtelen fáj..

105 - Page 106

Függelékek 105 A fényképez ő gép karbantartása A fényképez ő gép váza Törölje át puha, száraz ruhával. • Soha ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztítására. Ezek károsíthatják a fényképez ő gépet, vagy hibás m ű ködéséhez vezethetnek. • A lencsevéd ő t ne nyomja meg, és ne fúvassa kézi pumpával. A fényképez ő gép tisztítása A fényképez ő gép objektívje és kijelz ő je Kézi pumpával fújja le a port, majd óvatosan törölje le az objektívet és a kijelz ő t puha ruhával. Ha porszemek maradnak bármelyik..

106 - Page 107

Függelékek 106 A fényképez ő gép karbantartása Tárolás hosszabb ideig • Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a fényképez ő gépet, akkor helyezze egy lezárt dobozba valamilyen nedvességszívó anyaggal együtt (pl. szilikon gél). • Ha el ő reláthatólag hosszabb ideig nem használja a fényképez ő gépet, vegye ki bel ő le az akkumulátort. A bent hagyott akkumulátor id ő vel elkezdhet szivárogni, vagy korrodálhat, és ezzel a fényképez ő gép súlyos károsodását okozhatja. • Id ő vel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat el ő t..

Használható memóriakártyák - Page 108

Függelékek 107 A fényképez ő gép karbantartása • A fényképez ő gép küls ő felületén található festék és a fémborítás érzékeny b ő r ű személyeknél allergiás reakciókat, viszketést, ekcémát vagy duzzanatot okozhat. Ha ilyen tüneteket tapasztal, azonnal hagyja abba a fényképez ő gép használatát, és forduljon orvoshoz. • A fényképez ő gép egyik rekeszébe, kártyanyílásába vagy egyéb csatlakozóhelyébe se helyezzen be nem oda való tárgyakat. A helytelen használat miatt bekövetkez ő hibákra nem vonatkozik a jótállás. • Szakképzet..

A memóriakártya kapacitása - Page 109

Függelékek 108 A fényképez ő gép karbantartása A memóriakártya kapacitása A memóriakártyák kapacitása a fényképezett témától és a felvételi körülményekt ő l függ ő en eltér ő . Az 1 GB-os microSD kártya kapacitása a következ ő : Fényképek Méret Extra fi nom Finom Normál 105 206 303 120 234 343 140 275 406 166 323 469 319 607 858 522 954 1336 858 1431 1878 1582 2505 3006 Videók Méret 30 kép/mp 15 kép/mp Kb. 3' 59" Kb. 7' 23" Kb. 9' 11" Kb. 17' 46" Kb. 32' 49" Kb. 59' 33" * A fenti mérési adatok zoom funkció használata nélkül készültek. A felv..

109 - Page 110

Függelékek 109 A fényképez ő gép karbantartása • Ügyeljen arra, hogy a memóriakártyákat ne érje folyadék vagy szennyez ő dés, és ne érintkezzenek idegen anyagokkal. Ha a memóriakártya elkoszolódott, a fényképez ő gépbe helyezés el ő tt törölje tisztára puha ruhával. • Ügyeljen arra, hogy ne érintkezhessen folyadék, szennyez ő dés vagy idegen anyag a memóriakártyákkal vagy a memóriakártya foglalattal. Ett ő l hibás m ű ködés léphet fel a memóriakártyánál vagy a fényképez ő gépnél. • A memóriakártyát tokban szállítsa, hogy megv..

• - Page 111

Függelékek 110 A fényképez ő gép karbantartása Az akkumulátor élettartama Átlagos fényképezési id ő / Fényképszám Ellen ő rzési körülmények (ha az akkumulátor teljesen fel van töltve) Fényképek Kb. 125 perc/ Kb. 250 fotó Az akkumulátor élettartamát az alábbi körülmények között mértük: p üzemmódban, sötétben, felbontásnál, Finom képmin ő ségnél, OIS bekapcsolt állapotában. 1. Derítés vakubeállítás, egy fénykép készítése, közelít ő vagy távolító zoomolás. 2. Ki vakubeállítás, egy fénykép készítése, közelít ő vagy t..

111 - Page 112

Függelékek 111 A fényképez ő gép karbantartása Az akkumulátor töltésével kapcsolatos fi gyelmeztetések Védje a sérülésekt ő l az akkumulátort, a tölt ő t és a memóriakártyát Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkez ő je között, ami az akkumulátor átmeneti vagy tartós károsodásához vezethet, illetve t ű z- és áramütés veszélyét is magában hordozza. Néhány szó az akkumulátor töltésér ő l • Ha a töltésjelz ő LED nem világít, ellen ő rizze..

112 - Page 113

Függelékek 112 A fényképez ő gép karbantartása • Amikor a teljesen feltöltött akkumulátor esetén újracsatlakoztatja a tölt ő kábelt, a töltésjelz ő led körülbelül 30 percre bekapcsol. • A vakuhasználat és a videofelvétel gyorsan lemeríti az akkumulátort. Addig töltse az akkumulátort, míg a vörös töltésjelz ő ki nem kapcsol. • Ha a töltésjelz ő fény vörösen villog, csatlakoztassa újra a kábelt, vagy vegye ki az akkumulátort, majd helyezze vissza. • Ha olyankor tölti az akkumulátort, amikor a kábel túl van hevülve, vagy túl meleg van, a..

Ártalmatlanítási irányelvek - Page 114

Függelékek 113 A fényképez ő gép karbantartása Ha nem megfelel ő en vagy fi gyelmetlenül kezeli az akkumulátort, akár halálos kimenetel ű személyi sérülést is okozhat. Az akkumulátor biztonságos kezelése érdekében tartsa be az alábbi utasításokat: • Az akkumulátor lángra lobbanhat vagy felrobbanhat, ha nem kezeli megfelel ő en. Ha bármilyen deformálódást, repedést vagy egyéb rendellenességet tapasztal az akkumulátoron, azonnal fejezze be a használatát, és keressen fel egy szervizt. • Csak eredeti, a gyártó által ajánlott tölt ő t és adapter..

Szervizbe adás el - Page 115

Függelékek 114 Szervizbe adás el ő tt Ha a fényképez ő gép nem m ű ködik megfelel ő en, végezze el az alábbi hibakeresési m ű veleteket, miel ő tt szakemberhez fordulna. Ha a probléma a hibakeresés végrehajtása után is fennáll, forduljon a helyi márkakeresked ő höz vagy szakszervizhez. Ha szervizbe viszi a fényképez ő gépet, minden olyan tartozékát is mellékelje, amely érintett lehet a hibában, így a memóriakártyát és az akkumulátort is. Jelenség Javasolt elhárítási mód Nem lehet fényképet készíteni • Nincs több hely a memóriakártyán. T..

Szervizbe adás el - Page 116

Függelékek 115 Szervizbe adás el ő tt Jelenség Javasolt elhárítási mód A vaku váratlanul elvillan A vaku a statikus elektromosság miatt is elvillanhat. Ez a jelenség nem min ő sül hibának. Helytelen dátum és id ő jelenik meg Állítsa be a dátumot és az id ő t a kijelz ő beállítási menüben. (100. oldal) A képerny ő vagy a gombok nem m ű ködnek. Vegye ki az akkumulátort, majd helyezze vissza. A kijelz ő rosszul látható. Ha nagyon alacsony h ő mérsékleten használja a fényképez ő gépet, a kijelz ő hibásan m ű ködhet vagy helytelen színeket adhat v..

Szervizbe adás el - Page 117

Függelékek 116 Szervizbe adás el ő tt Jelenség Javasolt elhárítási mód A tévén nem jelennek meg a fényképek • Ellen ő rizze, hogy helyesen van-e a fényképez ő gép az A/V kábellel a televízióhoz csatlakoztatva. • Ellen ő rizze, hogy vannak-e fényképek a memóriakártyán. A számítógép nem ismeri fel a fényképez ő gépet. • Ellen ő rizze, hogy helyesen van-e csatlakoztatva az USB-kábel. • Ellen ő rizze, hogy be van-e kapcsolva a fényképez ő gép. • Ellen ő rizze, hogy támogatott operációs rendszert használ-e. A fájlok átvitele közben a sz..

• - Page 118

Függelékek 117 A fényképez ő gép m ű szaki adatai Tartomány Nagylátószög (W) Teleobjektív (T) Normál (AF) 80 cm–végtelen 250 cm–végtelen Makro 5–80 cm 100–250 cm Auto makro 5 cm–végtelen 100 cm–végtelen Zársebesség • Intlligens Auto: 8–1/2000 mp. • Program: 1–1/2000 mp. • Éjszakai: 8–1/2000 mp. Megvilágítás Vezérlés Program AE Fénymérés Többpontos, Szpot, Központi súlyozott, Arcfelismerés Helyesbítés ±2FÉ (1/3 FÉ lépésköz) ISO egyenérték Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 Képérzékel ő Tí..

118 - Page 119

Függelékek 118 A fényképez ő gép m ű szaki adatai Vaku Üzemmód Ki, Vörösszem jav., Lassú szinkron, Derítés, Vörösszem, Auto Tartomány • Nagylátószög: 0,3–4,2 m (ISO Auto) • Teleobjektív: 0,5–1,6 m (ISO Auto) Töltési id ő Körülbelül 5 mp. Bemozdulás elleni védelem Optikai képstabilizálás (OIS) Effektus Fényképezési mód • Intelligens sz ű r ő : Normál, Miniat ű r, Címkézés, Féltónusú pont, Szkeccs, Halszem, Páramentesítés, Klasszikus, Régies, Negatív • Képbeállítás: Kontraszt, Képélesség, Színtelítettség Videó rögzít..

Lejátszás - Page 120

Függelékek 119 A fényképez ő gép m ű szaki adatai Lejátszás Típus Egy kép, Bélyegképek, Diavetítés zenével és effektusokkal, Videoklip, Intelligens album* * Az Intelligens album kategóriái: Típus, Dátum, Szín, Hét, Arc Szerkesztés Átméretezés, Forgatás, Intelligens portré, Intelligens sz ű r ő , Képbeállítás, Képkivágás Effektus • Képbeállítás: ACB, Vörösszem jav., Arc retusálás, Világosság, Kontraszt, Színtelítettség, Öregített • Intelligens sz ű r ő : Normál, Miniat ű r, Címkézés, Lágy fókusz, Régi fi lm 1, Régi fi lm 2..

120 - Page 121

Függelékek 120 A fényképez ő gép m ű szaki adatai Illeszt ő felület Digitális kimeneti csatlakozó USB 2.0 Hangbemenet/ kimenet Bels ő hangszóró (Monó), Mikrofon (Monó) Videokimenet A/V: NTSC, PAL (választható) Egyenfeszültség ű tápcsatlakozó 5,0 V Tápáramforrás Akkumulátor Lítium ion akkumulátor (BP70A, 700mAh) Csatlakozó típusa Micro USB (5 t ű s) A tápáramforrás egyes országokban eltér ő lehet. Méretek (szélesség x magasság x hosszúság) 93,5 X 56,4 X 16,9 mm (kiugró részek nélkül) Tömeg 114,5 g (akkumulátor és memóriakártya nélkül) Ü..

Szószedet - Page 122

Függelékek 121 ACB (Automatikus kontrasztkiegyensúlyozás) Ezzel a funkcióval automatikusan javítható a képek kontrasztja olyan esetben, ha a téma háttérvilágítást kap, vagy ha jelent ő s kontrasztbeli eltérés van a téma és a háttér között. AEB (Automatikus rekeszléptetés) Ezzel a funkcióval a fényképez ő gép automatikusan több képet rögzít különböz ő megvilágítási értékek mellett, ezzel el ő segítve a megfelel ő megvilágítású kép elkészítését. AF (Automatikus fókusz) Olyan rendszer, ami automatikus a témára fókuszálja a fényképez..

Szószedet - Page 123

Függelékek 122 Szószedet DPOF (Digitális nyomtatásmegrendel ő ű rlap) Nyomtatási adatok (pl. kiválasztott képek, másolatok száma, stb.) memóriakártyára írásához használt formátum. A fotó szaküzletekben található DPOF-kompatibilis nyomtatók a kényelmesebb nyomtatás érdekében képesek beolvasni a kártyán tárolt nyomtatási információkat. EV (Fényérték) Azon zársebességeknek és rekesznyílás értékeknek a kombinációja, amelyek azonos megvilágítást eredményeznek. EV kompenzáció Ezzel a funkcióval korlátozott lépésközben, de gyorsan kompenz..

Szószedet - Page 124

Függelékek 123 Szószedet JPEG (Joint Photographic Experts Group, azaz egyesített fényképészeti szakért ő csoport) Digitális képek veszteséges tömörítési eljárása. A JPEG formátumú képek a tömörítésüknél fogva csökkentik a fájl méretét, miközben a kép felbontása csak minimális mértékben csökken. LCD (Liquid Crystal Display, azaz folyadékkristályos kijelz ő ) Az elektronikai fogyasztási cikkeknél gyakran alkalmazott megjelenítési technológia A kijelz ő nek a színek újrael ő állításához szüksége van külön háttérvilágításra (pl. CCF..

Szószedet - Page 125

Függelékek 124 Szószedet Zársebesség A zársebesség a rekesz nyitásához és zárásához használt id ő t jelzi, és kulcsfontosságú szerepe van az elkészített fénykép fényerejének meghatározásában, mivel ez a paraméter szabályozza a rekesznyíláson keresztül a képérzékel ő höz jutó fény mennyiségét. A gyorsabb zársebesség kevesebb id ő t biztosít a fény bejutásához, így a fénykép sötétebb lesz, ugyanakkor könnyebben rögzíthet ő k a mozgásban lév ő témák és fotóalanyok. Címkézés Ezzel a funkcióval csökkenthet ő a kép széleinek ..

125 - Page 126

Függelékek 125 A termék megfelel ő selejtezése (Villamos és elektronikus hulladékok) (Érvényes az Európai Unióban és más szelektív hulladékgy ű jtést alkalmazó európai országokban) Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. tölt ő egység, fejhallgató, USB-kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megel ő zése érdekében ezeket a tárgyakat kü..

Tárgymutató - Page 127

Függelékek 126 Tárgymutató A A fájlok védelme 77 A fényképez ő gép karbantartása 105 A fényképez ő gép leválasztása 94 A fényképez ő gép m ű szaki adatai 117 AF hang 99 AF-segédfény 102 A kijelz ő típusa 25 A kioldógomb gomb lenyomása félig 30 Akkumulátor Behelyezés 17 Töltés 18 Vigyázat 111 Arcfelismerés 58 Arc retusálás Fényképezési mód 41 Lejátszás üzemmód 86 Autofókusz-segédfény Beállítások 102 Hely 14 Automatikus kontrasztkiegyensúlyozás (ACB) Fényképezési mód 64 Lejátszás üzemmód 85 Automatikus rekeszléptetés (AEB) 68 A/V-..

Tárgymutató - Page 128

Függelékek 127 Fényer ő sség Fényképezési mód 63 Lejátszás üzemmód 86 Fényképek nyomtatása 96 Fényképek szerkesztése 83 Fénymérés Központi súlyozott 65 Szpot 65 Többpontos 65 Fókusz terület Követ ő AF 57 Középpontos AF 57 Többmez ő s AF 57 Formázás 100 Funkció gomb 16 Gy Gyorsnézet 100 H Hangbeállítások 25 Hibaüzenetek 104 I Id ő beállítások 20 Id ő zóna beállítások 19, 100 Ikonok Fényképezési mód 21 Lejátszás üzemmód 73 Intelligens album 75 Intelligens arcfelismer ő 60 Intelligens automata üzemmód 33 Intelligens portré Fénykép..

Tárgymutató - Page 129

Függelékek 128 M Makró Auto Makro 56 Makró 56 Normál (AF) 56 Megvilágítás 63 Memóriakártya Behelyezés 17 Vigyázat! 109 Menü gomb 16 Modellfotó üzemmód 41 Mosoly felismerés 59 Mozgásrögzítés 68 My star Megjegyzés 61 Rangsorolás 74 Törlés 75 N Nagyítás 79 Nyelvi beállítások 100 Nyílt f.kód licencek 102 O Optikai képstabilizálás (OIS) 29 Ö Önarckép 59 Önkioldó Az önkioldó jelz ő diódája 14 Fényképezési mód 51 P PictBridge 96 Pislogás érzékelés 60 Portré készítése Arcfelismerés 58 Intelligens arcfelismer ő 60 Intelligens portré 42 Mode..

Tárgymutató - Page 130

Függelékek 129 Z Zoomoló Zoomolás funkció használata 27 Zoomolási hang beállításai 45 Zoomológomb 15 V Vaku Auto 53 Derítés 53 Ki 52 Lassú szinkron 53 Vörös szem 53 Vörösszem jav. 53 Vicces arc 43 Videó Fényképezési mód 45 Lejátszás üzemmód 81 Videokimenet 102 Videó üzemmód 45 Visszaállítás 100 Vörös szem Fényképezési mód 52 Lejátszás üzemmód 86 Tárgymutató

..

- Page 131

Az ügyfélszolgálattal és egyéb kérdésekkel kapcsolatban nézze át a termékhez kapott jótállást, vagy keresse fel webhelyünket a www.samsung.com címen.

..

Sponsored links

Latest Update