Samsung St88 User Manual Swedish (5.43 MB)

ST88 Language

Download Samsung St88 User Manual Swedish (5.43 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Klicka på ett ämne - Page 1

Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom handboken noggrant. Grundläggande felsökning Översikt Innehåll Standardfunktioner Utökade funktioner Fotograferingsinställningar Uppspelning/Redigering Inställningar Bilagor Index Klicka på ett ämne ST88/ST89

..

– situationer som kan leda till personskador för dig - Page 2

1 Håll kameran utom räckhåll för små barn och husdjur. Håll kameran med alla tillbehör utom räckhåll för små barn och djur. Nedsväljning av smådelar kan orsaka andnöd eller allvarliga skador. Rörliga delar och tillbehör kan också orsaka fysiska skador. Utsätt inte kameran för direkt solljus eller höga temperaturer under någon längre tid. Längre tids exponering för solljus kan orsaka permanent skada på kamerans inre komponenter. Undvik att täcka över kameran eller laddaren med filtar och kläder. Kameran kan överhettas, vilket kan förändra kameran eller orsaka ..

Hälso- och säkerhetsinformation - Page 3

2 Akta – situationer som kan leda till skador på kameran eller annan utrustning Ta ur batterierna ur kameran när du ska förvara den under en längre tid. Om du lämnar kvar batterierna kan de läcka eller korrodera efter en tid och skada kameran allvarligt. Använd endast äkta utbytbara Li-jonbatterier som rekommenderats av tillverkaren. Skada inte och värm inte upp batteriet. Det kan leda till risk för brand eller personskada. Använd endast batterier, laddare, kablar och tillbehör som godkänts av Samsung. • Ej godkända batterier, laddare, kablar och andra tillbehör kan orsak..

Hälso- och säkerhetsinformation - Page 4

3 Hälso- och säkerhetsinformation Var försiktig när du ansluter kablar eller adaptrar och sätter i batterier och minneskort. Om du tvingar i kontakter, ansluter kablar felaktigt eller sätter i batterier och minneskort fel kan portar, kontakter och tillbehör skadas. Förvara kort med magnetremsor på avstånd från kameraväskan. Information som har lagrats på kortet kan skadas eller raderas. Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri eller minneskort. Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller felfunktion på kameran eller orsaka brand. Kontrollera att kameran f..

Bruksanvisningens upplägg - Page 5

4 Upphovsrättsinformation • Microsoft Windows och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. • Mac är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Corporation. • microSD™ och microSDHC™ är registrerade varumärken som tillhör SD Association. • Varumärken och produktnamn som används i den här handboken är respektive ägares egendom. • Kamerans specifikationer och innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande då kamerans funktioner uppgraderas. • Använd kameran ansvarsfullt och följ alla lagar och..

Anvisningar som används i handboken - Page 6

5 Anvisningar som används i handboken Fotograferingsläge Indikator Smart Auto S Program p Live-panorama N Bild i bild d Motiv s Video v Ikoner för fotograferingslägen Dessa ikoner visas i texten när en funktion är tillgänglig i ett läge. Se exemplen nedan. Obs! Läget s kanske inte stöder funktionerna för alla motiv. Till exempel: Tillgängligt i lägena Program och Video Ikoner som används i handboken Ikon Funktion Ytterligare information Säkerhetsvarningar och föreskrifter [ ] Kameraknappar. Till exempel betecknar [ Avtryckaren ] avtryckarknappen. ( ) Sidreferens för mer inf..

Uttryck som används i handboken - Page 7

6 Trycka på avtryckaren • Tryck ned [ Avtryckaren ] halvvägs: trycka ned avtryckaren halvvägs • Tryck ned [ Avtryckaren ]: tryck ned avtryckaren helt Halvvägs nedtryckning av [ Avtryckaren ] Tryck på [ Avtryckaren ] Objekt, bakgrund och komposition • Objekt : bildens huvudmotiv, t.ex. en person, ett djur eller någon sak • Bakgrund : föremålen som omger motivet • Komposition : kombinationen av motiv och bakgrund Komposition Bakgrund Objekt Exponering (ljusstyrka) Exponeringen bestäms av mängden ljus som kommer in i kameran. Du ändrar exponering genom att ange slutarhasti..

Grundläggande felsökning - Page 8

7 Grundläggande felsökning Läs om hur du löser problem genom att ställa in alternativ för fotografering. Motivets ögon är röda. Detta orsakas av en reflexion från kamerans blixt. • Ställ in blixten på Röda ögon eller Röda ögon-reduktion . (sid 52) • Om fotot redan har tagits väljer du Röda ögon-reduktion på redigeringsmenyn. (sid 86) Foton har dammfläckar. Om dammpartiklar förekommer i luften kan du få med dem på bilder vid användning av blixten. • Stäng av blixten eller undvik att fotografera i dammiga miljöer. • Ange alternativ för ISO-känslighet. (s..

Översikt - Page 9

8 Översikt Fotografera människor • d -läge f 38 • s -läge > Skönhetsbild f 41 • s -läge > Inteligent porträtt f 42 • Röda ögon/Röda ögon-reduktion (för att förhindra eler korrigera röda ögon) f 52 • Ansiktsdetektering f 58 • Självporträtt f 59 Mörkerfotografering • s -läge > Natt, Solnedgång, Gryning f 39 • Blixtalternativ f 52 • ISO-känslighet (stäla in ljuskänsligheten) f 54 Ta actionfoton • Serietagning, Rörelse f 68 Fotografera text, insekter och blommor • s -läge > Text f 39 • Makro f 55 Ange exponeringen (ljusstyrkan) • IS..

Utökade funktioner - Page 10

9 Innehåll Utökade funktioner ........................................................... 32 Använda läget Smart Auto .......................................... 33 Använda läget Program ............................................... 35 Använda läget Live-panorama .................................... 36 Använda läget Bild-i-bild ............................................. 38 Använda motivläget ..................................................... 39 Använda läget Magic Frame ........................................ 40 Använda läget Skönhetsbild .............................

Fotograferingsinställningar - Page 11

10 Innehåll Fotograferingsinställningar .............................................. 48 Välja upplösning och kvalitet ....................................... 49 Välja upplösning ......................................................... 49 Välja en bildkvalitet ...................................................... 50 Använda självutlösaren ............................................... 51 Mörkerfotografering ..................................................... 52 Förhindra röda ögon ................................................... 52 Använda blixt .......................

Uppspelning/Redigering - Page 12

11 Innehåll Uppspelning/Redigering .................................................. 72 Visa foton eller videor i uppspelningsläget ................. 73 Starta uppspelningsläget ............................................. 73 Visa foton .................................................................. 79 Spela upp en video .................................................... 81 Redigera ett foto .......................................................... 83 Ändra storlek på ett foto .............................................. 83 Rotera ett foto ......................................

Standardfunktioner - Page 13

Standardfunktioner Lär dig hur kameran ser ut, dess ikoner och standardfunktionerna för fotografering. Packa upp ………………………………… 13 Kamerans utseende ……………………… 14 Sätta i batteriet och minneskortet ………… 17 Ladda batteriet och sätta på kamera …… 18 Ladda batteriet …………………………… 18 Sätta på kamera ………………………… 18 Utföra den initiala inställningen …………… 19 Lär dig ikonerna …………………………… 21 Välja alternativ eller menyer ……………… 22 Använda [MENU] ……..

Produktförpackningen innehåller följande saker. - Page 14

Standardfunktioner 13 Packa upp Produktförpackningen innehåller följande saker. Kamera AC-adapter/ USB-kabel Uppladdningsbart batteri Rem Snabbstartsguide Extra tillbehör Kamerafodral A/V-kabel Batteriladdare Minneskort/ Minneskortsadapter • Bilderna kan skilja sig från de saker som levereras med produkten. • Ytterligare ti lbehör kan köpas hos en återförsäljare e ler ett Samsung servicecenter. Samsung är inte ansvarigt för olyckor som orsakats av andra ti lverkares ti lbehör.

..

Anslutning för USB- och A/V-kabeln - Page 15

Standardfunktioner 14 USB och A/V-port Anslutning för USB- och A/V-kabeln Kamerans utseende Innan du börjar använda kamera bör du bekanta dig med de olika delarna och deras funktioner. Batterilock Sätt i ett minneskort och batteri Stativfäste Högtalare Avtryckare AF-lampa/timerlampa Blixt Objektiv Mikrofon Strömbrytare

..

Standardfunktioner - Page 16

Standardfunktioner 15 Kamerans utseende Statuslampa • Blinkar : När kameran sparar en bild eller video som läses av en dator eller skrivare, när bilden ligger utanför fokus, eller när det finns problem med laddningen av batteriet • Lyser : När kameran är ansluten till en dator, batteriet laddas eller när bilden är fokuserad Zoomknapp • I fotograferingsläget : Zooma in eller ut • I uppspelningsläget : Zooma in en del av ett foto, visa filer som miniatyrer eller ändra volymen Skärm Fästa remmen Knappar (sid 16) x y

..

Standardfunktioner - Page 17

Standardfunktioner 16 Kamerans utseende Knappar Knapp Beskrivning Öppna alternativ eller menyer. Välja fotograferingsläge. Läge Beskrivning S Smart Auto : Ta en bild med ett motivläge som väljs automatiskt av kameran. p Program : Ta en bild med inställningar du har gjort manuellt. N Live-panorama : Lagra och kombinera en serie bilder för att skapa en panoramabild. d Bild i bild : Ta eller välja en bakgrundsbild i full storlek och sedan infoga en mindre bild i förgrunden för att skapa en sammanfogad bild. s Motiv : Ta ett foto med förinställda alternativ för särskilda motiv. v..

Sätta i batteriet och minneskortet - Page 18

Standardfunktioner 17 Sätta i batteriet och minneskortet Hur man sätter i batteriet och ett minneskort (tillbehör) i kameran. Ta ut batteriet och minneskortet Minneskort Tryck varsamt tills kortet lossnar från kamera och dra sedan ut det ur facket. Uppladdningsbart batteri Batterilås Tryck låset uppåt tills batteriet frigörs. Du kan använda det inbyggda minnet för tilfälig lagring om ett minneskort inte sitter i. Minneskort Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända uppåt. Uppladdningsbart batteri Sätt i batteriet med Samsung- logotypen vänd uppåt.

..

Ladda batteriet och sätta på kamera - Page 19

Standardfunktioner 18 Ladda batteriet och sätta på kamera Sätta på kamera Tryck på [ POWER ] för att slå på eller av kameran. • Den ursprungliga inställningsskärmen visar sig när du sätter på kameran första gången. (sid 19) Ställa in kamera i uppspelningsläge Tryck på [ P ]. Kameran startar och uppspelningsläget aktiveras direkt. När du slår på kameran genom att trycka på och håla ned [ P ] tils statuslampan blinkar, hörs inga ljud från kameran. Ladda batteriet Innan du använder kamera första gången måste du ladda batteriet. Koppla in den smala änden av USB-..

Om du vill ställa in sommartid trycker du på [ - Page 20

Standardfunktioner 19 Utföra den initiala inställningen Den ursprungliga inställningsskärmen visas när du sätter på kameran första gången. Följ stegen nedan för att konfigurera kamerans grundinställningar. 4 Tryck på [ F / t ] för att välja en tidszon och tryck sedan på [ o ]. • Om du vill ställa in sommartid trycker du på [ D ]. <(.5!,11;11>!!!3123012012!!!23;114. Ti lbaka DST Tidszon London 1 Tryck på [ t ] för att välja Language , och tryck sedan på [ t ] eller på [ o ]. 2 Tryck på [ D / c ] för att välja ett språk och tryck sedan på [ o ]. 3 Tryck p..

Utföra den initiala inställningen - Page 21

Standardfunktioner 20 Utföra den initiala inställningen 5 Tryck på [ D / c ] för att välja Datum-/tidsinst. och tryck sedan på [ t ] eller [ o ]. Ti lbaka Stä l In Tidszon Datum-/tidsinst. Datumtyp Svenska London ÅÅÅÅ MM DD • Skärmen kan variera beroende på vilket språk som är valt. 6 Tryck på [ F / t ] för att välja ett alternativ. 7 Tryck på [ D / c ] för att ställa in datum och tid och tryck sedan på [ o ]. 8 Tryck på [ D / c ] för att välja Datumtyp och tryck sedan på [ t ] eller [ o ]. 9 Tryck på [ D / c ] för att välja en datumtyp och tryck sedan på [ o..

Fotograferingsalternativ (höger) - Page 22

Standardfunktioner 21 Lär dig ikonerna Ikonerna som visas på kameran ändras beroende på vilket läge eller alternativ du väljer. 1 3 2 Ikon Beskrivning Bildupplösning när Intelli zoom är på Zoomningsindikator Zoomningsgrad Aktuellt datum och aktuell tid 2 Fotograferingsalternativ (höger) Ikon Beskrivning Bildupplösning Videoupplösning Bilder per sek. Fotokvalitet Mätning Blixt Timer Autofokusalternativ Ansiktsdetektering 1 Fotograferingsinformation Ikon Beskrivning Tillgängligt antal foton Minneskort ej isatt (internminne) Isatt minneskort • : Helt laddat • : Delvis laddat..

Gå tillbaka till föregående meny - Page 23

Standardfunktioner 22 Välja alternativ eller menyer För att välja ett alternativ eller en meny trycker du på [ m ] eller [ f ]. Gå tillbaka till föregående meny Tryck på [ m ] igen för att gå tillbaka till föregående meny. Tryck ned [ Avtryckaren ] halvvägs om du vil återgå til fotograferingsläget. Använda [MENU] För att välja alternativ trycker du på [ m ] och sedan på [ D / c / F / t ] eller [ o ]. 1 Tryck på [ m ] i fotograferingsläget. 2 Välj ett alternativ eller en meny. • Tryck på [ D ] eller på [ c ] för att flytta upp eller ned. • Tryck på [ F ] elle..

Välja alternativ eller menyer - Page 24

Standardfunktioner 23 Välja alternativ eller menyer 5 Tryck på [ D / c ] för att välja Vitbalans , och tryck sedan på [ t ] eller på [ o ]. Fotostorlek Kvalitet EV ISO Vitbalans Smartfilter Ansiktsdetektering Avsluta Ti lbaka 6 Tryck på [ F / t ] för att välja ett alternativ för vitbalans. Ti lbaka Flytta Dagsljus 7 Tryck på [ o ] för att spara inställningarna. Välj exempelvis ett alternativ för vitbalans i programläget: 1 Tryck på [ M ] i fotograferingsläget. 2 Välj p . 3 Tryck på [ m ]. Fotografering Ljud Display Instä lningar Avsluta Ändra Fotostorlek Kvalitet EV I..

Välja alternativ eller menyer - Page 25

Standardfunktioner 24 Välja alternativ eller menyer Använda [Fn] Du kan också få fram fotograferingsalternativ genom att trycka på [ f ], men vissa alternativ kanske inte är tillgängliga. Välj exempelvis ett alternativ för vitbalans i programläget: 1 Tryck på [ M ] i fotograferingsläget. 2 Välj p . 3 Tryck på [ f ]. Fotostorlek Avsluta Flytta 4 Tryck på [ D / c ] för att bläddra till . Vitbalans Avsluta Flytta 5 Tryck på [ F / t ] för att välja ett alternativ för vitbalans. Dagsljus Avsluta Flytta 6 Tryck på [ o ] för att spara inställningarna.

..

Ställa in skärm och ljud - Page 26

Standardfunktioner 25 Ställa in skärm och ljud Så här ändrar du kamerans standardfunktioner för visning och ljudinställningar. Ställa in ljud Ställ in ljudet som kameran avger när du utför funktioner. 1 Tryck på [ m ] i fotograferings- eller uppspelningsläget. 2 Välj O ¡ Pipljud . 3 Välj ett alternativ. Alternativ Beskrivning Av Kameran reagerar inte med ljud. 1/2/3 Kameran reagerar med ljud. Ställa in visningstyp Du kan välja visningstyp för fotograferings- eller uppspelningsläge. Varje typ visas med olika fotograferings- eller uppspelningsinformation. Se tabellen nedan..

Se sidan 30 för tips om att ta skarpare foton. - Page 27

Standardfunktioner 26 Ta foton Lär dig hur du tar bilder snabbt och enkelt i läget för Smart Auto. 4 Tryck ned [ Avtryckaren ] halvvägs för att fokusera. • En grön ram innebär att motivet är i fokus. • En röd ram betyder att objektet inte är fokuserat. 5 Tryck ned [ Avtryckaren ] för att ta fotot. 6 Tryck på [ P ] för att visa den lagrade bilden. • Ta bort ett foto genom att trycka på [ f ] och sedan välja Ja . 7 Tryck på [ P ] för att återgå till fotograferingsläge. Se sidan 30 för tips om att ta skarpare foton. 1 Tryck på [ M ] i fotograferingsläget. 2 Välj S..

Standardfunktioner - Page 28

Standardfunktioner 27 Ta foton Digital zoom Digital zoom stöds som standard i fotograferingsläget. Om du zoomar in på ett motiv i fotograferingsläget och zoomindikatorn är i det digitala intervallet använder kameran digital zoom. Genom att använda både 5X optisk zoom och 5X digital zoom kan du zooma in upp till 25 gånger. Optiskt område Digitalt område Zoomningsindikator • Den digitala zoomen är inte ti lgänglig med alternativet Smartfilter e ler Spårning AF. • Om du tar ett foto med den digitala zoomen kan fotokvaliteten bli något sämre. ps Zooma Du kan ta närbilder g..

Standardfunktioner - Page 29

Standardfunktioner 28 Ta foton Intelli zoom Om zoomningsindikatorn finns i området för Intelli zoom använder kameran Intelli zoom. Bildupplösningen varierar beroende på zoomningsförhållandet om du använder Intelli zoom. Genom att använda både optisk zoom och Intelli zoom kan du zooma in upp till 10 gånger. Optiskt område Intelli-område Zoomningsindikator Bildupplösning när Intelli zoom är på • Inte li zoom är inte ti lgängligt med effekten för Smartfiler e ler Spårning AF. • Inte li zoom hjälper dig att lagra en bild med mindre kvalitetsförsämring än med digit..

Reducera kameraskakningar optiskt i fotograferingsläget. - Page 30

Standardfunktioner 29 Ta foton Reducera kameraskakningar (OIS) Reducera kameraskakningar optiskt i fotograferingsläget. S Utan korrigering S Med korrigering 1 Tryck på [ m ] i fotograferingsläget. 2 Välj a ¡ OIS . 3 Välj ett alternativ. Ikon Beskrivning Av : OIS är inaktiverad På : OIS är aktiverad. ps • Det är inte säkert att OIS fungerar korrekt i följande fa l: - Om du flyttar kameran för att följa ett motiv i rörelse. - Om du använder digital zoom. - Om det förekommer mycket kameraskakning. - Om slutarhastigheten är långsam. (exempelvis när du tar bilder på natte..

Tips för att ta skarpare foton - Page 31

Standardfunktioner 30 Håll kameran på rätt sätt Kontrollera att ingenting täcker objektivet, blixten eller mikrofonen. Tryck ned avtryckaren halvvägs Tryck ned [ Avtryckaren ] halvvägs och ställ in fokus. Kameran justerar fokus och exponering automatiskt. Kameran ställer in bländarvärde och slutarhastighet automatiskt. Fokusram • Tryck ned [ Avtryckaren ] för att ta fotot om fokusramen är grön. • Ställ in kompositionen och tryck ned [ Avtryckaren ] halvvägs en gång till om fokusramen är röd. Reducera kameraskakningar Välj alternativet Optisk bildstabilisering för at..

Det kan vara svårt att fokusera objektet när: - Page 32

Standardfunktioner 31 Förhindra att objektet blir ofokuserat Det kan vara svårt att fokusera objektet när: - det är liten kontrast mellan motivet och bakgrunden (t.e.x när motivet bär kläder i samma färg som bakgrunden) - ljuskällan bakom objektet är för stark - motivet är glansigt eller reflekteras - motivet innehåller horisontella mönster som t.ex. persienner - motivet inte är placerat mitt i ramen Använd funktionen Serietagning eller Rörelse. (sid 68) Använda fokuslås Tryck ned [ Avtryckaren ] halvvägs för att fokusera. När objektet är i fokus kan du flytta ramen..

Utökade funktioner - Page 33

Utökade funktioner Lär dig hur du tar en bild och spelar in en video genom att välja ett läge. Använda läget Smart Auto …………………………… 33 Använda läget Program ……………………………… 35 Använda läget Live-panorama ……………………… 36 Använda läget Bild-i-bild …………………………… 38 Använda motivläget ………………………………… 39 Använda läget Magic Frame ………………………… 40 Använda läget Skönhetsbild ………………………… 41 Använda läget Intelligent porträtt ……………..

Använda läget Smart Auto - Page 34

Utökade funktioner 33 Använda läget Smart Auto I läget Smart Auto väljer kameran automatiskt lämpliga kamerainställningar beroende på vilken typ av motiv som identifieras. Läget Smart Auto är praktiskt om du inte känner till hur du ställer in kameran för olika motiv. Ikon Beskrivning Porträtt med bakgrundsbelysning Porträtt Närbild av motiv Närbild av textmotiv Solnedgångar Blå himmel Skogsbevuxna områden Närbilder av färgstarka motiv Kameran stabiliseras eller står på stativ (vid fotografering i mörker) Aktivt rörliga motiv Fyrverkerier (vid användning med stati..

Använda läget Smart Auto - Page 35

Utökade funktioner 34 Använda läget Smart Auto • Om kameran inte identifierar ett lämpligt motivläge använder den standardinstä lningar för läget S . • Även om ett ansikte identifieras är det inte säkert att porträttläget väljs beroende på objektets placering och på belysningen. • Beroende på fotograferingsmiljö, t.ex. kameraskakningar, ljus och avstånd ti l objektet, är det inte a ltid säkert att kameran väljer rätt motiv. • När ett stativ används, är det inte säkert att kameran identifierar läget om motivet rör på sig. • I läget S använder kam..

Använda läget Program - Page 36

Utökade funktioner 35 Använda läget Program I läget Program kan du ställa in de flesta alternativen utom slutarhastighet och bländarvärde, som kameran ställer in automatiskt. 1 Tryck på [ M ] i fotograferingsläget. 2 Välj p . 3 Ange önskade alternativ. • En lista över alternativ finns på "Fotograferingsinställningar". (sid 48) 4 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [ Avtryckaren ] halvvägs för att fokusera. 5 Tryck på [ Avtryckaren ] för att ta fotot.

..

Använda läget Live-panorama - Page 37

Utökade funktioner 36 Använda läget Live-panorama I Live-panoramaläget kan du ta en panoramabild med endast ett foto. Lagra och kombinera en serie bilder för att skapa en panoramabild. 5 Med [ Avtryckaren ] nedtryckt rör du långsamt kameran i den riktning som gör det möjligt att ta resten av panoramabilden. • När sökaren är inriktad på nästa motiv lagrar kameran nästa bild automatiskt. 6 När du är klar aktiverar du [ Avtryckaren ]. • När du har lagrat alla nödvändiga bilder kombinerar kameran dem till en panoramabild. S Exempel på fotografering 1 Tryck på [ M ] i f..

Använda läget Live-panorama - Page 38

Utökade funktioner 37 Använda läget Live-panorama • För bästa resultat ska du undvika följande vid tagning av panoramabilder: - Att flytta kameran för snabbt e ler för långsamt. - Att flytta kameran för lite för att lagra nästa bild. - Att flytta kameran i oregelbunden hastighet. - Att skaka kameran. - Att ändra kamerariktningen när en bild tas. - Att fotografera på mörka platser. - Att filma motiv på nära hå l. - Fotograferingsförhå landen där ljusstyrkan e ler färgen på ljuset ändras. • Genom att välja Live-panoramaläget avaktiveras digitala och optiska ..

Använda läget Bild-i-bild - Page 39

Utökade funktioner 38 Använda läget Bild-i-bild I Bild i bild-läget kan du ta eller välja en bakgrundsbild i full storlek och sedan infoga en mindre bild i förgrunden. 6 Tryck på [ o ] och sedan på [ D / c / F / t ] för att ändra infogningsstorleken. 7 Tryck på [ o ] för att spara inställningen. 8 Tryck ned [ Avtryckaren ] halvvägs för att fokusera och tryck sedan på [ Avtryckaren ] för att ta en bild och infoga den. • Infogningsfönstret visas i större format när du trycker ned [ Avtryckaren ] halvvägs, så att du kan avgöra om motivet är fokuserat eller inte. 9 Try..

Använda motivläget - Page 40

Utökade funktioner 39 Använda motivläget I motivläget kan du ta ett foto med förinställda alternativ för särskilda motiv. Alternativ Beskrivning Landskap Fotografera motiv som stillbilder och landskap. Text Fotografera text tydligt från utskrivna eller elektroniska dokument. Solnedgång Fotografera motiv vid solnedgång, med naturliga röda och gula färger. Gryning Fotografera motiv i gryningen. Motljus Fotografera motiv i motljus. Strand & snö Minska underexponering orsakad av solljus som reflekteras från sand eller snö, för motiv. • Om du vill ändra ett motivläge tr..

Använda läget Magic Frame - Page 41

Utökade funktioner 40 Använda motivläget 6 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [ Avtryckaren ] halvvägs för att fokusera. 7 Tryck på [ Avtryckaren ] för att ta fotot. I läget Magic Frame stäls upplösningen automatiskt in på . Använda läget Magic Frame I läget för Magic Frame kan du använda olika bildramseffekter för dina bilder. Formen och känslan i bilderna ändras beroende på vilken bildram du har valt. 1 Tryck på [ M ] i fotograferingsläget. 2 Välj s ¡ Magic frame . 3 Tryck på [ m ]. 4 Välj a ¡ Ram . 5 Välj ett alternativ. Ti lbaka Flytta Mural

..

Använda läget Skönhetsbild - Page 42

Utökade funktioner 41 Använda motivläget Använda läget Skönhetsbild I läget Skönhetsbild kan du ta ett porträtt med alternativ för att dölja ansiktsdetaljer. 1 Tryck på [ M ] i fotograferingsläget. 2 Välj s ¡ Skönhetsbild . 3 Tryck på [ m ]. 4 Välj a ¡ Ansiktston . 5 Välj ett alternativ. • Öka exempelvis inställningen för ansiktston för att få huden att se ljusare ut. Ti lbaka Flytta Nivå 2 6 Tryck på [ m ]. 7 Välj a ¡ Ansiktsretusch . 8 Välj ett alternativ. • Du kan exempelvis öka inställningen för retuschering av ansikte för att dölja skavanker. Ti l..

Den ursprungliga bilden och 2 beskurna bilder visas på - Page 43

Utökade funktioner 42 Använda motivläget Använda läget Intelligent porträtt I läget Intelligent porträtt kan du ta ut och sparar porträtt i närbild av en individ i ett motiv. När kameran hittar ett ansikte i motivet, förstoras ansiktet automatiskt och bilden beskärs runt ansiktet. Kameran sparar sedan hela motivet och två närbildsporträtt som tre separata filer. 1 Tryck på [ M ] i fotograferingsläget. 2 Välj s ¡ Intelligent porträtt . 3 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [ Avtryckaren ] halvvägs för att fokusera. 4 Tryck på [ Avtryckaren ] för att ta fotot. ..

Kameran hittar ansikten med hjälp av funktionen - Page 44

Utökade funktioner 43 Använda motivläget Använda läget Rolig grimas I läget Rolig grimas kan du förvränga motivets ansikte med roliga effekter. 1 Tryck på [ M ] i fotograferingsläget. 2 Välj s ¡ Rolig grimas . 3 Rikta kameran mot ansiktet i motivet. • Kameran hittar ansikten med hjälp av funktionen ansiktsdetektering. 4 Tryck på [ m ]. 5 Välj a ¡ Rolig effekt ¡ en rolig effekt. • Du kan granska ansiktet med den valda effekten på skärmen. Ti lbaka Uppnäsa Flytta 6 Tryck på [ m ]. 7 Välj a ¡ Distortionsgrad . 8 Ändra distortionsgrad. 9 Arrangera motivet i ramen och..

Använd stativ för att undvika oskärpa. - Page 45

Utökade funktioner 44 Använda motivläget 6 Välj ett alternativ. • Om du väljer AUTO ställs bländarvärde och slutarhastighet in automatiskt. 7 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [ Avtryckaren ] halvvägs för att fokusera. 8 Tryck på [ Avtryckaren ] för att ta fotot. • Använd stativ för att undvika oskärpa. • När man använder läget Natt är inte alternativen för fokusavstånd ti lgängliga. Använda läget Natt I nattläget ska du använda en långsam slutarhastighet för att utöka tiden som slutaren är öppen. Öka bländarvärdet för att förhindra överexpon..

Använda läget Video - Page 46

Utökade funktioner 45 Använda läget Video I filmläget kan du spela in HD-videor med en längd på upp till 20 minuter. Kameran sparar inspelade videor som MJPEG-filer. • Det är inte säkert att ditt minneskort stöder inspelning i HD. Om kortet inte gör det ska du stä la in en lägre upplösning. • Minneskort med långsam skrivhastighet stöder inte höghastighetsvideor. Använd minneskort med hög skrivhastighet för att spela in videoklipp med hög upplösning. • Om du använder zoomfunktionen vid inspelning av en video kanske kameran spelar in ljud av zoomfunktionen. För ..

Använda läget Video - Page 47

Utökade funktioner 46 Använda läget Video 9 Ange önskade inställningar. • En lista över alternativ finns i "Fotograferingsinställningar". (sid 48) 10 Tryck på [ Avtryckaren ] för att börja spela in. 11 Tryck på [ Avtryckaren ] igen när du vill stoppa inspelningen. Pausa inspelning Det går att pausa kameran tillfälligt medan ett videoklipp spelas in. Med den här funktionen kan du spela in olika scener i samma videoklipp. Stopp Spela in • Tryck på [ o ] om du vill pausa inspelningen. • Tryck på [ o ] för att återuppta inspelningen.

..

Använda läget Smart scendetektion - Page 48

Utökade funktioner 47 Använda läget Video Använda läget Smart scendetektion I läget Smart scendetektering väljer kameran automatiskt lämpliga kamerainställningar beroende på vilken typ av motiv som identifieras. 1 Tryck på [ M ] i fotograferingsläget. 2 Välj v . 3 Tryck på [ m ]. 4 Välj v ¡ Smart scendetektion ¡ På . 5 Arrangera ett motiv i ramen. • Kameran väljer motiv automatiskt. En lämplig lägesikon visas längst upp till vänster på skärmen. Ikon Beskrivning Landskap Solnedgångar Blå himmel Skogsbevuxna områden 6 Tryck på [ Avtryckaren ] för att börja sp..

Fotograferingsinställningar - Page 49

Fotograferingsinställningar Läs om hur du ställer in alternativen i fotograferingsläget. Välja upplösning och kvalitet ……………… 49 Välja upplösning ………………………… 49 Välja en bildkvalitet ……………………… 50 Använda självutlösaren …………………… 51 Mörkerfotografering ……………………… 52 Förhindra röda ögon ……………………… 52 Använda blixt ……………………………… 52 Ställa in ISO-tal …………………………… 54 Ändra kamerans fokus …………………… 55 Använda makro ……..

Välja upplösning och kvalitet - Page 50

Fotograferingsinställningar 49 Välja upplösning och kvalitet Lär dig hur du ändrar inställningar för bildupplösning och kvalitet. Ikon Beskrivning 1984 X 1488 : Skriva ut på A5-papper. 1920 X 1080 : Skriva ut på A5-papper i panoramaformat (16:9) eller spela upp på en HDTV. 1024 X 768 : Bifoga till e-post. Ställa in videoupplösning 1 Tryck på [ m ] i videoinspelningsläget. 2 Välj v ¡ Videostorlek . 3 Välj ett alternativ. Ikon Beskrivning 1280 X 720 HQ : Högkvalitetsfiler för uppspelning på en HDTV. 640 X 480 : Filer för uppspelning på en analog TV. 320 X 240 : Ladda u..

Välja upplösning och kvalitet - Page 51

Fotograferingsinställningar 50 Välja upplösning och kvalitet Välja en bildkvalitet Ställ in foto- och videokvalitetsinställningar. Högre bildkvalitet ger större filstorlek. Välja bildkvalitet Kameran komprimerar och sparar foton som du tar i JPEG-format. 1 Tryck på [ m ] i fotograferingsläget. 2 Välj a ¡ Kvalitet . 3 Välj ett alternativ. Ikon Beskrivning Superfin : Ta bilder med superhög kvalitet. Fin : Ta bilder med hög kvalitet. Normal : Ta bilder med normal kvalitet. pds Ställa in videoupplösning Kameran komprimerar och sparar videor du spelar in i MJPEG- format. 1 Tr..

AF-lampan/timerlampan blinkar. Kameran tar ett foto - Page 52

Fotograferingsinställningar 51 Använda självutlösaren Lär dig hur du använder timern för att fördröja bildtagningen. Spdsv 3 Tryck på [ Avtryckaren ] för att starta timern. • AF-lampan/timerlampan blinkar. Kameran tar ett foto automatiskt efter den angivna tiden. • Tryck på [ Avtryckaren ] e ler [ t ] för att avbryta timern. • Timerfunktionen kanske inte är ti lgänglig, beroende på vilka alternativ du valt för ansiktsdetektering e ler fokusområde. • Alternativ för självutlösare är inte ti lgängliga om du anger serietagningsalternativ. 1 Tryck på [ t ] i fotog..

Fotograferingsinställningar - Page 53

Fotograferingsinställningar 52 Mörkerfotografering Lär dig hur du fotograferar på natten eller när ljuset är svagt. Använda blixt Använd blixt när du tar ett foto i svag belysning eller när det behövs mer ljus i fotot. 1 Tryck på [ F ] i fotograferingsläget. Auto 2 Välj ett alternativ. Ikon Beskrivning Av : • Blixten används inte. • Kameran visar skakningsvarningen när du fotograferar i låg belysning. Spds Förhindra röda ögon Om blixten aktiveras när du tar ett foto av en person under mörka förhållanden kan ögonen lysa röda. Välj Röda ögon eller Röda ögon-..

Fotograferingsinställningar - Page 54

Fotograferingsinställningar 53 Mörkerfotografering Ikon Beskrivning Röda ögon : • Blixten avfyras två gånger när motivet eller bakgrunden är mörk för att reducera röda ögon-effekten. • Det finns ett intervall mellan 2 blixtar. Flytta inte kameran förrän blixten utlöses en andra gång. Auto : Blixten aktiveras automatiskt när objektet eller bakgrunden är mörk. Auto : Kameran väljer rätt blixtinställning för det identifierade motivet i Smart Auto-läget. De tillgängliga alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget. • Blixtalternativen är inte ti l..

Högre ISO-tal kan resultera i mer brusiga bilder. - Page 55

Fotograferingsinställningar 54 Mörkerfotografering Ställa in ISO-tal ISO-talet är ett mått på filmens ljuskänslighet enligt definition av ISO (International Organisation for Standardization). Ju högre ISO-tal du väljer, desto känsligare för ljus blir kameran. Använd ett högre ISO-tal för att ta bättre bilder och minska rörelseoskärpan när du inte använder blixt. 1 Tryck på [ m ] i fotograferingsläget. 2 Välj a ¡ ISO . 3 Välj ett alternativ. • Välj för att använda lämpligt ISO-tal i förhållande till ljusstyrkan på objektet och omgivande ljusförhållanden. ..

Fotograferingsinställningar - Page 56

Fotograferingsinställningar 55 Ändra kamerans fokus Läs om hur du justerar kamerans fokus för att passa motiv och fotograferingsförhållanden. Använda autofokus Välj lämpligt fokus beroende på avståndet till objektet för att ta skarpa foton. 1 Tryck på [ c ] i fotograferingsläget. Normal (AF) Spsv Använda makro Välj makro för att ta närbilder på motiv som t.ex. blommor och insekter. • Försök att hå la kameran mycket sti la för att undvika oskärpa. • Stäng av blixten om avståndet ti l motivet är mindre än 40 cm. psv

..

Fotograferingsinställningar - Page 57

Fotograferingsinställningar 56 Ändra kamerans fokus 3 Fokusera på motivet du vill spåra och tryck på [ o ]. • En fokusram visar sig på motivet och följer motivet när du rör på kameran. • Den vita ramen betyder att kameran följer motivet. • Den gröna ramen betyder att motivet är i fokus när du trycker ned [ Avtryckaren ] till hälften. 4 Tryck på [ Avtryckaren ] för att ta fotot. 2 Välj ett alternativ. Ikon Beskrivning Normal (AF) : Fokusera på motiv som är på ett större avstånd än 80 cm. 250 cm när du använder zoomen. Makro : Fokusera på objekt som är på et..

Fotograferingsinställningar - Page 58

Fotograferingsinställningar 57 Ändra kamerans fokus Ställa in fokusområdet Bilderna kan förbättras genom att välja ett lämpligt fokusområde i förhållande till objektets placering i motivet. 1 Tryck på [ m ] i fotograferingsläget. 2 Välj a ¡ Fokusområde . 3 Välj ett alternativ. Ikon Beskrivning Centrerad AF : Fokusera på mitten av ramen (lämpligt när motivet är placerat mitt i bilden). Multi AF : Fokus på ett eller flera av 9 möjliga områden. Spårning AF : Fokusera på och spåra motivet. (sid 56) De tillgängliga alternativen kan variera beroende på fotograferings..

Fotograferingsinställningar - Page 59

Fotograferingsinställningar 58 Använda ansiktsdetektering När du använder alternativ för Ansiktsdetektering identifierar kameran ansikten automatiskt. Exponeringen ställs in automatiskt när kameran fokuserar på ett ansikte. Använd Blinkdetektering för att identifiera slutna ögon eller Leendebild för att lagra ett leende. Du kan också använda Smart ansiktsigenkänning för att registrera ansikten och prioritera fokus på dem. ps Identifiera ansikten Kameran kan känna igen upp till 10 ansikten i ett motiv. 1 Tryck på [ m ] i fotograferingsläget. 2 Välj a ¡ Ansiktsdetekte..

Fotograferingsinställningar - Page 60

Fotograferingsinställningar 59 Använda ansiktsdetektering Ta ett självporträtt Ta ett foto på dig själv. Kameran ställer in fokusavståndet till närbild och sänder sedan ut en signal när den är klar. 1 Tryck på [ m ] i fotograferingsläget. 2 Välj a ¡ Ansiktsdetektering ¡ Självporträtt . 3 Ta en bild med objektivet riktat mot dig. 4 När du hör en kort signal trycker du på [ Avtryckaren ]. När ansikten är placerade i mitten avger kameran snabba signaler. Om du stänger av Volym i ljudinstälningarna, hörs ingen signal från kamera. (sid 99) Ta en leendebild När kamera..

Använda Smart ansiktsigenkänning - Page 61

Fotograferingsinställningar 60 Använda ansiktsdetektering Använda Smart ansiktsigenkänning Kameran registrerar automatiskt ansikten som du fotograferar ofta. Med funktionen för smart ansiktsigenkänning prioriteras fokus automatiskt på dessa ansikten och på favoritansikten. Funktionen för smart ansiktsigenkänning finns endast när du använder ett minneskort. 1 Tryck på [ m ] i fotograferingsläget. 2 Välj a ¡ Ansiktsdetektering ¡ Smart ansiktsigenkänning . • : Ansikten som du har registrerat som favoriter. (För att registrera ansikten som favoriter, se sidan 61.) • : An..

Registrera favoritansikten (My Star) - Page 62

Fotograferingsinställningar 61 Använda ansiktsdetektering Registrera favoritansikten (My Star) Du kan registrera dina favoritansikten för att prioritera fokus och exponering på dessa ansikten. Den här funktionen finns endast när du använder ett minneskort. 1 Tryck på [ m ] i fotograferingsläget. 2 Välj a ¡ Smart FR-redigering ¡ My Star . 3 Ställ in motivets ansikte med den ovala riktlinjen och tryck sedan på [ Avtryckaren ] för att registrera ansiktet. Ti lbaka Stä l In • Kameran kan känna igen och registrera ansikten felaktigt beroende på ljusförhå landen, påfa land..

Dina favoritansikten visas med en - Page 63

Fotograferingsinställningar 62 Använda ansiktsdetektering Visa dina favoritansikten 1 Tryck på [ m ] i fotograferingsläget. 2 Välj a ¡ Smart FR-redigering ¡ Ansiktslista . • För att ändra rankning på favoritansikten trycker du på [ f ] och väljer sedan Redigera rankning . (sid 74) • Ta bort ett favoritansikte genom att trycka på [ f ] och sedan välja Radera . (sid 75) • Ta foton av en person åt gången, när ansiktena registreras. • Ta 5 foton av motivets ansikte för bästa resultat: ett framifrån samt från vänster, höger, ovan och under. • Instruera motivet at..

Bilden visas ljusare när exponeringen ökar. - Page 64

Fotograferingsinställningar 63 Ställa in ljusstyrka och färg Lär dig hur du justerar ljusstyrka och färg för att få bättre bildkvalitet. 3 Välj ett värde för att ställa in exponeringen. • Bilden visas ljusare när exponeringen ökar. • När du ändrar exponeringsvärdet visas ikonen enligt nedan. 4 Tryck på [ o ] för att spara dina inställningar. • När du har justerat exponeringen lagras instä lningen automatiskt. Du kan behöva ändra exponeringsvärdet senare för att undvika över- e ler underexponering. • Om det är svårt att bestämma lämplig exponering kan d..

Funktionen ACB är a ltid aktiverad i läget Smart Auto. - Page 65

Fotograferingsinställningar 64 Ställa in ljusstyrka och färg 3 Välj ett alternativ. Ikon Beskrivning Av : ACB är avaktiverat. På : ACB är aktiverat. • Funktionen ACB är a ltid aktiverad i läget Smart Auto. • ACB-funktionen är inte ti lgänglig när du stä ler in serietagningsalternativ e ler smart filter-alternativ. Kompensera för motljus (ACB) Objektet blir troligtvis för mörkt om det finns en ljuskälla bakom objektet eller om det är stor kontrast mellan objektet och bakgrunden. I dessa fall väljer du inställningen ACB (autokontrastbalans). S Utan ACB S Med ACB 1 Tr..

Ställa in ljusstyrka och färg - Page 66

Fotograferingsinställningar 65 Ställa in ljusstyrka och färg Ikon Beskrivning Spot : • Kameran mäter ljusstyrkan enbart i ramens mittpunkt. • Om objektet inte är placerat i mitten av ramen kan exponeringen bli felaktig. • Lämpligt för objekt med motljus. Center-viktad : • Kameran mäter upp ett medelvärde för hela fokusramen med tyngdpunkt på mitten. • Lämpligt för foton där objektet är placerat mitt i fokusramen. Byta mätningsalternativ Mätningsläget anger på vilket sätt kamera mäter mängden ljus. Dina foton får olika ljusstyrka och kontrast beroende på vil..

Välja en inställning för vitbalans - Page 67

Fotograferingsinställningar 66 Ställa in ljusstyrka och färg Välja en inställning för vitbalans Färgerna i fotot beror på vilken typ och kvalitet ljuskällan har. Om du vill att färgerna ska vara naturtrogna kalibrerar du vitbalansen genom att ange ljusförhållandet, t.ex. Auto VB, Dagsljus, Moln eller Glödlampa. Auto VB Dagsljus Moln Glödlampa pv 1 Tryck på [ m ] i fotograferingsläget. 2 Välj a eller v ¡ Vitbalans . 3 Välj ett alternativ. Ikon Beskrivning Auto VB : Ställ automatiskt in vitbalansen baserat på ljusförhållanden. Dagsljus : För utomhusbilder en solig dag...

Egen inställning av vitbalansen - Page 68

Fotograferingsinställningar 67 Ställa in ljusstyrka och färg Egen inställning av vitbalansen Du kan anpassa vitbalansen genom att ta en bild på en vit yta, exempelvis ett papper, i de ljusförhållanden som du avser att ta bilden. Vitbalansfunktionen hjälper dig att matcha färgerna i bilden med den aktuella scenen. 1 Tryck på [ m ] i fotograferingsläget. 2 Välj a eller v ¡ Vitbalans . 3 Bläddra till Mätning: Slutare . 4 Rikta objektivet mot ett vitt papper och tryck sedan på [ Avtryckaren ].

..

Fotograferingsinställningar - Page 69

Fotograferingsinställningar 68 Använda serietagningslägen Det kan vara svårt att fotografera motiv som rör sig snabbt eller att få naturliga ansiktsuttryck och gester. Dessutom kan det vara svårt att justera exponeringen korrekt och välja en lämplig ljuskälla. I de här fallen ska du välja ett av serietagningslägena. p Ikon Beskrivning Rörelse : När du trycker ned [ Avtryckaren ], tar kameran -foton (6 foton per sekund, maximalt 30 foton). AEB : • Ta 3 foton i följd, vart och ett med olika exponering. normal, underexponerat och överexponerat. • Använd stativ för att un..

Använda effekter/justera bilder - Page 70

Fotograferingsinställningar 69 Använda effekter/justera bilder Tillgängliga filter när du tar en bild Ikon Beskrivning Normal : Ingen effekt Miniatyr : Använd en effekt för lutningsväxling för att få motivet att visas som miniatyr. Vinjett : Använda retrofärger, hög kontrast och starka vinjetteffekter för Lomo-kameror. Halvtonspunkt : Använd en halvtonseffekt. Skiss : Använd en pennskisseffekt. Fisköga : Gör kanterna på ramen svarta för att imitera effekten av ett fiskögeobjektiv. Avdimma : Gör bilden klarare. Klassisk : Använd en svartvit effekt. Retro : Använd en ..

Använda effekter/justera bilder - Page 71

Fotograferingsinställningar 70 Använda effekter/justera bilder Tillgängliga filter när du spelar in en video Ikon Beskrivning Normal : Ingen effekt. Paletteffekt 1 : Skapa ett levande utseende med skarp kontrast och färg. Paletteffekt 2 : Gör motiven rena och klara. Paletteffekt 3 : Tillämpa en mjuk, brun ton. Paletteffekt 4 : Skapa en kall och entonig effekt. Miniatyr : Använd en effekt för lutningsväxling för att få motivet att visas som miniatyr. Vinjett : Använda retrofärger, hög kontrast och starka vinjetteffekter för Lomo-kameror. Fisköga : Förvräng motiv som är n..

Justera skärpa, mättnad och kontrast på dina foton. - Page 72

Fotograferingsinställningar 71 Använda effekter/justera bilder Justera bilder Justera skärpa, mättnad och kontrast på dina foton. 1 Tryck på [ m ] i fotograferingsläget. 2 Välj a ¡ Bildjustering . 3 Välj ett alternativ. • Kontrast • Skärpa • Mättnad -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 Bildjustering Kontrast Skärpa Mättnad Ti lbaka Flytta p 4 Tryck på [ F / t ] för att justera varje värde. Kontrast Beskrivning - Minska färg- och ljusstyrka. + Öka färg- och ljusstyrka. Skärpa Beskrivning - Gör konturerna i fotot mjukare (lämpligt för redigering av fotona i ..

Uppspelning/Redigering - Page 73

Uppspelning/Redigering Lär dig visa bilder, spela upp videoklipp och redigera bilder. Lär dig också att ansluta kameran till datorn, fotoskrivaren eller TV:n. Visa foton eller videor i uppspelningsläget ………………………… 73 Starta uppspelningsläget ………………… 73 Visa foton ………………………………… 79 Spela upp en video ……………………… 81 Redigera ett foto …………………………… 83 Ändra storlek på ett foto ………………… 83 Rotera ett foto …………………………… 83 Skapa en närbild …………………..

Visa foton eller videor i uppspelningsläget - Page 74

Uppspelning/Redigering 73 Visa foton eller videor i uppspelningsläget Lär dig visa foton, spela upp videoklipp och hantera filer. Information om fotofil Minne som används Filinformation Ikon Beskrivning Utskriftsordning har angetts (DPOF) Skyddad fil Fotot inkluderar ett registrerat ansikte (endast tillgängligt när du använder ett minneskort) Mappnamn - Filnamn Tryck på [ D ] för att visa filinformation på skärmen. Starta uppspelningsläget Visa foton eller spela upp videoklipp som har sparats i kameran. 1 Tryck på [ P ]. • Den senast tagna filen visas. • Om kameran stä..

Visa foton eller videor i uppspelningsläget - Page 75

Uppspelning/Redigering 74 Visa foton eller videor i uppspelningsläget Ranka dina favoritansikten Du kan ranka dina favoritansikten. Favoritansiktsfunktionen är bara tillgänglig när du har fört in minneskortet i kameran. 1 Tryck på [ m ] i uppspelningsläget. 2 Välj u ¡ Redigera ansiktslista ¡ Redigera rankning . 3 Välj ett ansikte i listan och tryck sedan på [ o ]. 2 3 4 6 7 8 5 9 Stä l In Ti lbaka Redigera ansiktslista 4 Tryck på [ D / c ] för att ändra rankning av ansiktet och tryck sedan på [ f ]. Filinformation för video Spela Ta bild Ikon Beskrivning v Videofil Skydda..

Visa foton eller videor i uppspelningsläget - Page 76

Uppspelning/Redigering 75 Visa foton eller videor i uppspelningsläget Visa filer per kategori i Smartalbum Visa filer enligt kategori, exempelvis datum, ansikte och filtyp. 1 I uppspelningsläge, vrid [ Zoom ] åt vänster. 2 Tryck på [ m ]. 3 Välj en kategori. Typ Datum Färg Vecka Ansikte Ti lbaka Stä l In Alternativ Beskrivning Typ Visa filer per filtyp. Datum Visa filer per det datum som de sparades. Färg Visa filer per den mest förekommande färgen i bilden. Vecka Visa filer per den veckodag som de sparades. Ansikte Visa filer genom identifierade ansikten och favoritans..

Visa foton eller videor i uppspelningsläget - Page 77

Uppspelning/Redigering 76 Visa foton eller videor i uppspelningsläget Visa filer som miniatyrer Sök bland miniatyrerna av filerna. I uppspelningsläge roterar du [ Zoom ] åt vänster för att visa miniatyrer (3 i taget). Rotera [ Zoom ] åt vänster en gång eller två gånger för att visa fler miniatyrer (9 eller 20 i taget). Vrid [ Zoom ] för att återgå till föregående visning. Filter För att Beskrivning Bläddra bland filer Tryck på [ D / c / F / t ]. Radera filer Tryck på [ f ] och välj sedan Ja . 4 Tryck på [ F / t ] för att bläddra bland filerna. • Tryck på [ ..

Skydda filerna från att raderas av misstag. - Page 78

Uppspelning/Redigering 77 Visa foton eller videor i uppspelningsläget Skydda filer Skydda filerna från att raderas av misstag. 1 Tryck på [ m ] i uppspelningsläget. 2 Välj u ¡ Skydda ¡ Välj . • För att skydda alla filer väljer du Allt ¡ Lås . 3 Bläddra till den fil du vill skydda och tryck på [ o ]. • Tryck på [ o ] igen för att avbryta ditt val. Välj Stä l In Ikon för skyddad fil 4 Tryck på [ f ]. Du kan inte radera eler rotera en skyddad fil. Radera filer Välja filer som ska raderas i uppspelningsläget. Radera en enstaka fil Du kan välja en enstaka fil..

Du kan välja flera filer och radera dem en i taget. - Page 79

Uppspelning/Redigering 78 Visa foton eller videor i uppspelningsläget Radera alla filer Du kan välja flera filer och radera dem en i taget. 1 Tryck på [ m ] i uppspelningsläget. 2 Välj u ¡ Radera ¡ Allt . 3 Välj Ja när popup-meddelandet visas. • Alla oskyddade filer raderas. Kopiera filer till ett minneskort Du kan kopiera filer från det interna minnet till ett minneskort. 1 Tryck på [ m ] i uppspelningsläget. 2 Välj u ¡ Kopiera till kort . 3 Välj Ja när popup-meddelandet visas. Radera flera filer Du kan välja flera filer och radera dem på en gång. 1 Tryck på..

Visa foton eller videor i uppspelningsläget - Page 80

Uppspelning/Redigering 79 Visa foton eller videor i uppspelningsläget För att Beskrivning Flytta det förstorade området Tryck på [ D / c / F / t ]. Beskära det förstorade fotot Tryck på [ o ] och välj sedan Ja . (Den beskärda bilden sparas som en ny fil. Originalbilden behålls i ursprunglig form.) När du visar bilder som togs med en annan kamera kan zoomförhålandet variera. Visa foton Förstora en del av ett foto eller visa foton i ett bildspel. Förstora ett foto Vrid [ Zoom ] i uppspelningsläget för att förstora en del av ett foto. Vrid [ Zoom ] åt vänster för att zoo..

Visa foton eller videor i uppspelningsläget - Page 81

Uppspelning/Redigering 80 Visa foton eller videor i uppspelningsläget Spela upp ett bildspel Använd effekter och ljud för ett bildspel med dina foton. Den här funktionen fungerar inte för videoklipp. 1 Tryck på [ m ] i uppspelningsläget. 2 Välj C . 3 Välj ett alternativ av bildspelseffekt. • Gå till steg 4 om du vill starta bildspelet utan någon effekt. * Standard Alternativ Beskrivning Start Välj om uppspelningen av bildspelet ska upprepas eller inte. ( Spela , Upprepa ) Bilder Ange vilka foton som ska visas i bildspelet. • Allt *: Visa alla foton i ett bildspel. • Datum ..

Visa foton eller videor i uppspelningsläget - Page 82

Uppspelning/Redigering 81 Visa foton eller videor i uppspelningsläget * Standard Alternativ Beskrivning Musik Ange bakgrundsljud. Effekt • Ange en scenförändringseffekt mellan bilder. ( Av *, Lugn , Sken , Avkoppling , Livlig , Fin ) • Välj Av för att avbryta effekterna. • När du använder alternativet Effekt ställs intervallerna mellan bilderna in till 1 sekund. 4 Välj Start ¡ Spela . • Välj Upprepa för att upprepa bildspelet. 5 Visa bildspelet. • Tryck på [ o ] för att pausa bildspelet. • Tryck på [ o ] igen för att återuppta bildspelet. • Tryck på [ o ] och..

Visa foton eller videor i uppspelningsläget - Page 83

Uppspelning/Redigering 82 Visa foton eller videor i uppspelningsläget Ta en bild från ett videoklipp 1 När du visar en video ska du trycka på [ o ] på den punkt där du vill ta en bild. 2 Tryck på [ c ]. • Filstorleken för den lagrade bilden blir samma som originalvideon. • Den lagrade bilden sparas som en ny fil.

..

Lär dig hur du redigerar foton. - Page 84

Uppspelning/Redigering 83 Redigera ett foto Lär dig hur du redigerar foton. • Kameran sparar redigerade foton som nya filer. • När du redigerar bilder konvertererar kameran dem automatiskt ti l en lägre upplösning. Foton som du roterar e ler ändrar storleken på manue lt konverteras inte automatiskt ti l en lägre upplösning. • Det går inte att redigera panoramabilder. Rotera ett foto 1 Välj ett foto och tryck sedan på [ m ] i uppspelningsläget. 2 Välj e ¡ Rotera . 3 Välj ett alternativ. Ti lbaka Flytta Höger 90˚ Kameran skriver över originalfilen. Ändra storlek på..

Ta ut en individs ansikte från ett befintligt foto. - Page 85

Uppspelning/Redigering 84 Redigera ett foto Skapa en närbild Ta ut en individs ansikte från ett befintligt foto. 1 Välj ett foto och tryck sedan på [ m ] i uppspelningsläget. 2 Välj e ¡ Intelligent porträtt . 3 Välj Spara för att beskära fotot runt det ansikte som hittats. • 2 beskurna porträtt sparas med filnamn i ordningsföljd. Spara Ti lbaka Flytta Funktionen Inteligent Portrait fungerar inte när: - inget ansikte detekteras - fler än 2 ansikten detekteras - det detekterade ansiktsområdet är större än en viss proportion Använda Smartfilter-effekter Använda speci..

Justera mörka motiv (ACB) - Page 86

Uppspelning/Redigering 85 Redigera ett foto Ändra dina foton Lär dig hur du korrigerar röda ögon, ändrar hudton och justerar ljusstyrka, kontrast och mättnad. Om mitten av en bild är mörk kan du justera den så att den blir ljusare. Kameran sparar en redigerad bild som en ny fil, men kan konvertera den till en lägre upplösning. Justera mörka motiv (ACB) 1 Välj ett foto och tryck sedan på [ m ] i uppspelningsläget. 2 Välj e ¡ Bildjustering ¡ ACB . 3 Tryck på [ o ] för att spara inställningarna. Ikon Beskrivning Vinjett : Använda retrofärger, hög kontrast och starka vi..

Uppspelning/Redigering - Page 87

Uppspelning/Redigering 86 Redigera ett foto Ta bort röda ögon 1 Välj ett foto och tryck sedan på [ m ] i uppspelningsläget. 2 Välj e ¡ Bildjustering ¡ Röda ögon-reduktion . 3 Tryck på [ o ] för att spara dina inställningar. Retuschering av ansikten 1 Välj ett foto och tryck sedan på [ m ] i uppspelningsläget. 2 Välj e ¡ Bildjustering ¡ Ansiktsretusch . 3 Tryck på [ o ]. 4 Tryck på [ F / t ] för att justera hudtonen. • Ju högre siffra, desto ljusare och mjukare blir hudtonen. 5 Tryck på [ o ] för att spara dina inställningar. Ändra ljusstyrka, kontrast eller mät..

Skapa en utskriftsordning (DPOF) - Page 88

Uppspelning/Redigering 87 Redigera ett foto Lägga till brus till fotot 1 Välj ett foto och tryck sedan på [ m ] i uppspelningsläget. 2 Välj e ¡ Bildjustering ¡ Lägg till brus . 3 Tryck på [ o ] för att spara inställningarna. Skapa en utskriftsordning (DPOF) Välj de bilder du vill skriva ut och spara utskriftsalternativen i DPOF (Digital Print Order Format). Den här informationen sparas i MISC- mappen på minneskortet för bekväm utskrift på DPOF-kompatibla skrivare. 1 Tryck på [ m ] i uppspelningsläget. 2 Välj u ¡ DPOF ¡ Standard ¡ Välj . • Välj Allt för att skriva..

Skriva ut foton som miniatyrer - Page 89

Uppspelning/Redigering 88 Redigera ett foto Skriva ut foton som miniatyrer Skriv ut foton som miniatyrer för att få en överblick över fotona. 1 Tryck på [ m ] i uppspelningsläget. 2 Välj u ¡ DPOF ¡ Index . 3 Välj Ja när popup-meddelandet visas. • Minneskortet kan sedan lämnas ti l en fotoaffär som använder DPOF (Digital Print Order Format). Du kan också skriva ut fotona direkt i hemmet med en DPOF-kompatibel skrivare. • Bilder med mått som är bredare än papperet kan kapas på de vänstra och högra kanterna. Se ti l att bilddimensionerna är kompatibla med det papper d..

Uppspelning/Redigering - Page 90

Uppspelning/Redigering 89 Visa filer på en TV Visa foton eller videor genom att ansluta kameran till en TV med den medföljande A/V-kabeln. 6 Slå på TV:n och välj A/V-videokälla med hjälp av TV:ns fjärrkontroll. 7 Slå på kameran. • Kameran försätts automatiskt i uppspelningsläge när du ansluter den till en TV. 8 Visa foton eller spela upp videor med hjälp av kamerans knappar. • Beroende på TV-mode l kan du se visst digitalt brus e ler så kanske delar av bilden inte visas. • Det är inte he ler säkert att bilden visas centrerat på TV-skärmen på grund av TV:ns inst..

Överföra filer till en Windows-dator - Page 91

Uppspelning/Redigering 90 Överföra filer till en Windows-dator Överför filerna till en Windows-dator, redigera dem med Intelli-studio och överför dem till webben. • Kraven är bara rekommendationer. Enheten kanske inte fungerar som den ska även om datorn uppfy ler kraven, beroende på förhå landen rörande din dator. • Om datorn inte uppfy ler kraven, kanske inte uppspelningen fungerar e ler så kan det ta längre tid att redigera videoklipp. • Insta lera DirectX 9.0c e ler högre innan du använder Inte li-studio. • Din dator måste köra Windows XP, Windows Vista e ler ..

Överföra filer till en Windows-dator - Page 92

Uppspelning/Redigering 91 Överföra filer till en Windows-dator 5 Slå på kameran. • När popup-meddelandet för installationen av Intelli-studio visas på datorskärmen följer du instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen. • När Intelli-studio har installerats på datorn identifieras kameran och datorn startar Intelli-studio automatiskt. Om du stäler in USB-alternativet til Välj läge ska du välja Dator från popup-fönstret. 6 Välj en målmapp på datorn och sedan Ja . • Nya filer som har lagrats på kameran överförs automatiskt till den valda mappen..

Överföra filer till en Windows-dator - Page 93

Uppspelning/Redigering 92 Överföra filer till en Windows-dator Använda Intelli-studio Intelli-studio gör det möjligt för dig att spela upp och redigera filer. Välj Help (hjälp) ¡ Help (hjälp) från programmets verktygsfält för detaljer. • Du kan uppdatera firmware för kameran genom att välja Web Support (Websupport) ¡ Upgrade firmware for the connected device (Uppgradera firmware för den anslutna enheten) från programmets verktygsfält. • Om du inte kan redigera filer direkt på kameran. Överför filer ti l en mapp på din dator före redigering. • Inte li-stu..

Ansluta kameran till datorn som en flyttbar enhet. - Page 94

Uppspelning/Redigering 93 Överföra filer till en Windows-dator Överföra filer genom att ansluta kameran som en flyttbar enhet Ansluta kameran till datorn som en flyttbar enhet. 1 Tryck på [ m ] i fotograferings- eller uppspelningsläget. 2 Välj n ¡ PC-programvara ¡ Av . 3 Stänga av kameran. 4 Anslut kameran till datorn med USB-kabeln. Du måste koppla in den smala änden av USB-kabeln i kameran. Om du vänder kabeln åt fel hål kan filerna skadas. Tilverkaren ansvarar inte för eventuel förlust av data. Nr Beskrivning 1 Öppna menyer. 2 Visa filer i den valda mappen. 3 Änd..

Överföra filer till en Windows-dator - Page 95

Uppspelning/Redigering 94 Överföra filer till en Windows-dator Koppla loss kameran (för Windows XP) Med Windows Vista och Windows 7, liknar sätten att koppla från kameran varandra. 1 Kontrollera att statuslampan inte blinkar. • Statuslampan blinkar vid filöverföringen. Vänta tills den slutar blinka. 2 Klicka på i verktygsfältet längst ned till höger på datorskärmen. 3 Klicka på popup-meddelandet. 4 Klicka på meddelanderutan som anger att kameran kan tas bort på ett säkert sätt. 5 Ta loss USB-kabeln. Kameran kanske inte kan kopplas från säkert under tiden Inteli-stud..

Överföra filer till en Mac-dator - Page 96

Uppspelning/Redigering 95 Överföra filer till en Mac-dator När du ansluter kameran till en Macintosh-dator identifierar datorn kameran automatiskt. Du kan överföra filer direkt från kameran till datorn utan att installera något program. Mac OS 10.4 eler senare stöds. 3 Slå på kameran. • Datorn identifierar kameran automatiskt och ikonen för en flyttbar enhet visas. Om du stäler in USB-alternativet til Välj läge ska du välja Dator från popup-fönstret. 4 Dubbelklicka på ikonen för den flyttbara enheten. 5 Drag eller spara filer till datorn. 1 Stänga av kameran. 2 ..

Skriva ut foton på en fotoskrivare (PictBridge) - Page 97

Uppspelning/Redigering 96 Skriva ut foton på en fotoskrivare (PictBridge) Skriv ut foton på en PictBridge-kompatibel skrivare genom att ansluta kameran direkt till skrivaren. Konfigurera utskriftsinställningar Tryck på [ m ] för att konfigurera utskriftsinställningarna. Bilder Storlek Layout Typ Kvalitet En bild Auto Auto Auto Auto Avsluta Skriv Ut Alternativ Beskrivning Bilder Ange om endast det aktuella fotot eller alla foton ska skrivas ut. Storlek Ställ in utskriftsstorlek. Layout Ange antal bilder som ska skrivas ut på ett enda pappersark. Typ Ange papperstyp. Kvalitet Ange u..

Inställningsmeny - Page 98

Inställningar Tar upp alternativ för att konfigurera kamerainställningar. Inställningsmeny ……………………………………… 98 Öppna kamerans inställningsmeny ………………… 98 Ljud ………………………………………………… 99 Display ……………………………………………… 99 Inställningar ………………………………………… 100

..

Läs om hur du konfigurerar kamerainställningarna. - Page 99

Inställningar 98 Inställningsmeny Läs om hur du konfigurerar kamerainställningarna. 3 Välj en post. Avsluta Ti lbaka Volym Startljud Slutarljud Pipljud AF-ljud Medium Av 1 1 På 4 Välj ett alternativ. Ti lbaka Stä l In Volym Startljud Slutarljud Pipljud AF-ljud Av Låg Medium Hög 5 Tryck på [ m ] om du vill återgå till föregående skärm. Öppna kamerans inställningsmeny 1 Tryck på [ m ] i fotograferings- eller uppspelningsläget. 2 Välj en meny. Avsluta Ändra Fotografering Ljud Display Instä lningar Volym Startljud Slutarljud Pipljud AF-ljud Alternativ Beskrivning O Ljud ..

Funktionsbeskrivning - Page 100

Inställningar 99 Inställningsmeny Ljud * Standard Inställning Beskrivning Volym Ställ in ljudvolymen för alla ljud. ( Av , Låg , Medium *, Hög ) Startljud Ställ in en ljudsignal för när du sätter igång kameran. ( Av *, 1 , 2 , 3 ) Slutarljud Ställ in en ljudsignal för när du trycker på avtryckarknappen på kameran. ( Av , 1 *, 2 , 3 ) Pipljud Ställ in utgående ljud för kamera när du trycker på knapparna eller växlar lägen. ( Av , 1 *, 2 , 3 ) AF-ljud Ställ en ljudsignal för när du trycker ned avtryckaren halvvägs. ( Av , På *) Display * Standard Inställning Besk..

Inställningsmeny - Page 101

Inställningar 100 Inställningsmeny * Standard Inställning Beskrivning LCD Ljusstyrka Ställa in ljusstyrkan på skärmen. ( Auto *, Mörk , Normal , Ljus ) Normal används altid i uppspelningsläget även om du väljer Auto . Snabbvy Ange om du vill granska ett taget foto eller inte innan kameran återgår till fotograferingsläget. ( Av , På *) Strömspar Om inget görs under 30 sekunder, växlar kameran automatiskt till energisparläge-. ( Av *, På ) • I energisparläget ska du trycka på en annan knapp än [ POWER ] för att fortsätta att använda kameran. • Även om du inte st..

Inställningsmeny - Page 102

Inställningar 101 Inställningsmeny * Standard Inställning Beskrivning Fil Nr. Ange hur filer ska namnges. • Återställ : Ange att filnumret ska börja på 0001 när du sätter i ett nytt minneskort, formaterar ett minneskort eller raderar alla filer. • Serier *: Ange att filnumret ska fortsätta i samma sifferserie när du sätter i ett nytt minneskort, formaterar ett minneskort eller raderar alla filer. • Standardnamnet på den första mappen är 100PHOTO och standardnamnet på den första filen är SAM_0001. • Filnumret ökar med ett i taget från SAM_0001 ti l SAM_9999...

Inställningsmeny - Page 103

Inställningar 102 Inställningsmeny * Standard Inställning Beskrivning Video-Ut Välja videoutsignal i utifrån regionen. • NTSC : USA, Kanada, Japan, Korea, Taiwan, Mexiko • PAL (stöder endast BDGHI): Australien, Österrike, Belgien, Kina, Danmark, England, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Kuwait, Malaysia, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand AF-lampa Ställ in en lampa som automatiskt ska tändas på mörka platser för att hjälpa dig att fokusera. ( Av , På *) USB Välj det läge du vill använda när du ansluter kameran till ..

Få information om felmeddelanden, specifikationer och - Page 104

Bilagor Få information om felmeddelanden, specifikationer och underhåll. Felmeddelanden ……………………………………… 104 Kameraunderhåll ……………………………………… 105 Rengöra kameran …………………………………… 105 Använda eller förvara kameran ……………………… 106 Om minneskort ……………………………………… 107 Om batteriet ………………………………………… 110 Innan du kontaktar servicecenter …………………… 114 Kameraspecifikationer ……………………………… 117 Ordli..

Felmeddelanden - Page 105

Bilagor 104 Felmeddelanden När följande felmeddelanden visas försöker du med följande åtgärder. Felmeddelande Föreslagen åtgärd Filfel Radera den skadade filen eller kontakta ett servicecenter. Filsystem stöds inte. Kameran har inte stöd för FAT-filstrukturen på det anslutna minneskortet. Formatera minneskortet i kameran. Svagt batteri Sätt i ett laddat batteri eller ladda batteriet. Minne fullt Radera filer som inte behövs eller sätt i ett nytt minneskort. Ingen bild Ta foton eller sätt i ett minneskort som innehåller foton. Felmeddelande Föreslagen åtgärd Minnesko..

Kameraunderhåll - Page 106

Bilagor 105 Kameraunderhåll Kamerahus Torka av det försiktigt med en torr och mjuk trasa. • Använd aldrig bensen, thinner e ler sprit för att rengöra kameran. Sådana lösningar kan skada kameran e ler göra att den inte fungerar på rätt sätt. • Tryck aldrig på linsskyddet och rengör det inte med blåsbälgen. Rengöra kameran Kameraobjektiv och skärm Använd en blåsbälg med borste för att ta bort damm och torka försiktigt rent objektivet med en mjuk trasa. Om du inte får bort allt damm fuktar du ett rengöringspapper med rengöringsvätska för objektiv och torkar förs..

Använda eller förvara kameran - Page 107

Bilagor 106 Kameraunderhåll Förvaring under längre tidsperioder • När du förvarar kameran under en längre tid ska du placera den i en helt tät behållare med absorberande material, exempelvis kiselpulver (silica gel). • Ta ur batterierna ur kameran när du ska förvara den under en längre tid. Om du lämnar kvar batterierna kan de läcka eller korrodera efter en tid och skada kameran allvarligt. • Även ett batteri som inte används laddas ur och måste laddas igen före användning. • Nuvarande datum och klockslag kan visas när kameran sätts på efter att kamera och batte..

Minneskort som stöds - Page 108

Bilagor 107 Kameraunderhåll • Färg eller metall på utsidan kan orsaka allergi, klåda, eksem eller svullnad för människor med känslig hud. Om du märker något av dessa symptom, sluta genast att använda kameran och kontakta en läkare. • Sätt inte främmande föremål i kamerans fack eller portar. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin. • Lämna inte kameran till obehörig personal för service och försök inte att utföra service på den själv. Eventuella skador som orsakas av obehörig service omfattas inte av garantin. Om minneskort Minneskor..

Minneskortets kapacitet kan variera beroende på - Page 109

Bilagor 108 Kameraunderhåll Minneskortets kapacitet Minneskortets kapacitet kan variera beroende på fotograferingsmiljö och kamerainställningar. Värdena är baserade på ett 1 GB microSD-kort: Foton Storlek Superfin Fin Normal 105 206 303 120 234 343 140 275 406 166 323 469 319 607 858 522 954 1 336 858 1 431 1 878 1 582 2 505 3 006 Videor Storlek 30 BPS 15 BPS Omkring 3' 59" Omkring 7' 23" Omkring 9' 11" Omkring 17' 46" Omkring 32' 49" Omkring 59' 33" * Siffrorna ovan är uppmätta utan användning av zoom. Inspelningstiden kan variera beroende på zoomanvändning. Flera videor har s..

Tilverkaren ansvarar inte för eventuel förlust av data. - Page 110

Bilagor 109 Kameraunderhåll • Förhindra att minneskortet kommer i kontakt med vätskor, smuts eller främmande ämnen. Om minneskortet blir smutsigt måste du torka av det med en mjuk trasa innan du sätter i det i kameran. • Låt inte vätska, smuts eller främmande ämnen komma i kontakt med facket för minneskortet eller minneskortsplatsen. Det kan göra att kameran inte fungerar på rätt sätt. • Använd ett fodral när du bär ett minneskort, för att skydda det från statisk elektricitet. • Överför viktiga data till andra media, som till exempel en hårddisk, CD eller DVD..

Använd endast batterier som är godkända av Samsung. - Page 111

Bilagor 110 Kameraunderhåll Batteriets livslängd Genomsnittstid/ Antal foton Testförhållanden (när batteriet är fulladdat) Foton Cirka 125 min/ Cirka 250 foton Batteriets livslängd har mätts under följande förhållanden: i läget p , i mörker, i upplösningen , Fin kvalitet, OIS på. 1. Ställ in blixten på Utfyllnadsblixt , ta ett enskilt kort och zooma in eller ut. 2. Ställ in blixten på Av , ta ett enskilt kort och zooma in eller ut. 3. Utför steg 1 och 2 och vänta 30 sekunder mellan varje steg. Upprepa processen under 5 minuter och slå sedan av kameran under 1 minut. 4...

Skydda batterier, laddare och minneskort mot skador - Page 112

Bilagor 111 Kameraunderhåll Säkerhetsföreskrifter för batteriet Skydda batterier, laddare och minneskort mot skador Förhindra att batterierna kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batterierna och leda till tillfälliga eller permanenta skador på dem, samt orsaka brand eller elektriska stötar. Information om batteriladdning • Kontrollera att batteriet är rätt isatt om statuslampan inte lyser. • Om kameran är på under laddningen kanske batteriet inte laddas helt. Stäng av kameran innan batteriet laddas. • Använd inte kameran när ..

Information om laddning vid anslutning till en dator - Page 113

Bilagor 112 Kameraunderhåll • Om du har återanslutit strömkabeln när batteriet är fulladdat slås lampan på i omkring 30 minuter. • Batteriet laddas snabbt ur när du använder blixten eller spelar in en video. Ladda batteriet tills den röda indikatorlampan släcks. • Om statuslampan blinkar i rött kopplar du loss kabeln eller tar bort batteriet och sätter sedan i det igen. • Om du laddar batteriet när kabeln är överhettad eller temperaturen för hög, kan statuslampan blinka rött. Laddningen påbörjas så snart batteriet har svalnat. • Om batteriet överladdas kan d..

Ladda endast batteriet enligt metoden som beskrivs i - Page 114

Bilagor 113 Kameraunderhåll Skador eller dödsfall kan inträffa om batteriet hanteras vårdslöst eller felaktigt. För din säkerhet, följ instruktionerna för rätt batterihantering: • Batteriet kan antändas eller explodera om det inte hanteras på rätt sätt. Om du ser några felaktigheter, sprickor eller andra konstigheter på batteriet, kassera genast batteriet och kontakta ett servicecenter. • Använd bara äkta batterier och batteriladdare och -adaptrar som rekommenderats av tillverkaren och ladda batteriet endast på det sätt som beskrivs i handboken. • Placera inte batt..

Innan du kontaktar servicecenter - Page 115

Bilagor 114 Innan du kontaktar servicecenter Försök med följande felsökningsåtgärder, innan du kontaktar ett servicecenter, vid problem med kameran. Kontakta din lokala återförsäljare eller ett servicecenter om du fortfarande har problem efter att ha provat lösningarna som föreslås. När du lämnar kameran til ett servicecenter, se då til att också lämna de andra komponenterna som kan ha bidragit til felet, til exempel minneskortet och batteriet. Situation Föreslagen åtgärd Kan inte ta bilder • Det finns inte tillräckligt med utrymme på minneskortet. Radera filer som..

Innan du kontaktar servicecenter - Page 116

Bilagor 115 Innan du kontaktar servicecenter Situation Föreslagen åtgärd Blixten utlöses oväntat Blixten kan lösas ut på grund av statisk elektricitet. Det är inget fel på kameran. Fel datum och tid anges Ange datum och tid i skärminställningarna. (sid 100) Skärmen eller knapparna fungerar inte Ta bort batteriet och sätt i det igen. Kameraskärmen fungerar dåligt Om kameran används vid mycket låga temperaturer kan det hända att kameraskärmen inte fungerar eller att den missfärgas. Använd kameran i lagom temperaturer så fungerar kameraskärmen bättre. Det är fel på mi..

Innan du kontaktar servicecenter - Page 117

Bilagor 116 Innan du kontaktar servicecenter Situation Föreslagen åtgärd Dina foton syns inte på TV:n • Kontrollera att kameran är ansluten på rätt sätt till TV:n med A/V kabeln. • Kontrollera att minneskortet verkligen innehåller foton. Datorn kan inte identifiera kameran • Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten. • Kontrollera att kameran är påslagen. • Kontrollera att du använder ett lämpligt operativsystem. Datorn kopplar ned kameran medan filer överförs Filöverföringen kan avbrytas på grund av statisk elektricitet. Koppla loss USB-kabeln och anslut d..

Kameraspecifikationer - Page 118

Bilagor 117 Kameraspecifikationer Område Vidvinkel (W) Tele (T) Normal (AF) 80 cm–oändlighet 250 cm–oändlighet Makro 5–80 cm 100–250 cm Auto makro 5 cm–oändlighet 100 cm–oändlighet Slutarhastighet • Smart Auto: 8–1/2 000 sek. • Program: 1–1/2 000 sek. • Natt: 8–1/2 000 sek. Exponering Kontroll Program AE Mätning Multi, Spot, Center-viktad, Ansiktsdetektering Kompensering ±2EV (1/3 EV-steg) ISO-ekvivalent Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 Bildsensor Typ 1/2,3" (Cirka 7,76 mm) CCD Effektiva pixlar Cirka 16,1 megapixlar Totalt ..

Bildfotograferingsläge - Page 119

Bilagor 118 Kameraspecifikationer Blixt Läge Av, Röda ögon-reduktion, Långsam synk., Utfyllnadsblixt, Röda ögon, Auto Område • Vidvinkel: 0,3–4,2 m (ISO Auto) • Tele: 0,5–1,6 m (ISO Auto) Laddningstid Cirka 5 sek. Skakreduktion Optisk bildstabilisering (OIS) Effekt Bildfotograferingsläge • Smartfilter: Normal, Miniatyr, Vinjett, Halvtonspunkt, Skiss, Fisköga, Avdimma, Klassisk, Retro, Negativ • Bildjustering: Kontrast, Skärpa, Mättnad Videolagringsläge Smartfilter: Normal, Paletteffekt 1, Paletteffekt 2, Paletteffekt 3, Paletteffekt 4, Miniatyr, Vinjett, Avdimma, ..

Kameraspecifikationer - Page 120

Bilagor 119 Kameraspecifikationer Uppspelning Typ Enstaka bild, Miniatyrer, Multibildspel med musik och effekter, Videoklipp, Smartalbum* * Smartalbum-kategori: Typ, Datum, Färg, Vecka, Ansikte Redigera Ändra upplösning, Rotera, Intelligent porträtt, Smartfilter, Bildjustering, Beskär Effekt • Bildjustering: ACB, Röda ögon-reduktion, Ansiktsretusch, Ljusstyrka, Kontrast, Mättnad, Lägg till brus • Smartfilter: Normal, Miniatyr, Vinjett, Softat fokus, Gammal film 1, Gammal film 2, Halvtonspunkt, Skiss, Fisköga, Avdimma, Klassisk, Retro, Negativ Lagring Media • Internminne..

Kameraspecifikationer - Page 121

Bilagor 120 Kameraspecifikationer Gränssnitt Digital utgångsanslutning USB 2.0 Ljud ingång/utgång Inbyggd högtalare (mono), mikrofon (mono) Videoutgång A/V: NTSC, PAL (valbart) Anslutning för likström 5,0 V Strömkälla Uppladdningsbart batteri Li-jonbatteri (BP70A, 700 mAh) Anslutningstyp Mikro-USB (5 stift) Strömkällan kan variera beroende på försäljningsland. Mått (B x H x D) 93,5 X 56,4 X 16,9 mm (utan utskjutande delar) Vikt 114,5 g (utan batteri och minneskort) Temperatur (användning) 0–40 °C Luftfuktighet (användning) 5–85 % Programvara Intelli-studio Specifika..

Ordlista - Page 122

Bilagor 121 Ordlista Komposition Komposition inom fotografering betyder att arrangera motiv i ett foto. Vanligtvis leder tredelningsregeln till en bra komposition. DCF (Design rule for Camera File system) Det här är en specifikation för att definiera ett filformat och filsystem för digitalkameror som har skapats av Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA). Skärpedjup Avståndet mellan den närmaste punkten och den som är längst bort som kan fokuseras med acceptable kvalitet i en bild. Skärpedjupet varierar med bländaren, brännvidden och avst..

Ordlista - Page 123

Bilagor 122 Ordlista Blixt Ett snabbt ljussken som bidrar till att skapa rätt exponering i förhållanden med låg belysning. Brännvidd Avståndet från mitten av objektivet till dess fokuspunkt (i millimeter). Längre brännvidder ger smalare synvinkel och motivet förstoras. Kortare brännvidder ger bredare synvinkel. Bildsensor Digitalkamerans fysiska delar som innehåller en bildplats för varje pixel i bilden. Varje fotoplats lagrar ljusstyrkan för ljusmängden som träffar den under en exponering. Vanliga sensortyper är CCD (Charge-coupled Device) och CMOS (Complementary Metal Oxi..

Ordlista - Page 124

Bilagor 123 Ordlista Brus Feltolkade pixlar i en digital bild som visas genom felplacerade eller slumpmässiga, ljusa pixlar. Brus uppstår vanligen när bilder tas med hög känslighet eller när känsligheten ställs in automatiskt på en mörk plats. OIS (optisk bildstabilisering) Den här funktionen kompenserar för skakning och vibration i realtid under fotografering. Det uppstår ingen bildförsämring jämfört med funktionen för digital bildstabilisering. Optisk zoom Det här är en allmän zoom som kan förstora bilder med ett objektiv och inte försämrar bildkvaliteten. Kvalitet..

Slutarhastighet - Page 125

Bilagor 124 Ordlista Slutarhastighet Slutarhastigheten syftar på mängden tid det tar att öppna och stänga slutaren. Det är en viktig faktor för fotots ljusstyrka, eftersom den kontrollerar mängden ljus som passerar genom bländaren innan det når ljussensorn. Å andra sidan ger en snabb slutarhastighet mindre tid att släppa in ljus och fotot blir mörkare och fryser lättare motiv i rörelse. Vinjett En reduktion av bildens ljusstyrka eller mättnad i periferin (yttre kanterna) jämfört med mitten av bilden. Vinjett kan lägga koncentrationen på motiv som finns i mitten av bilden..

Korrekt kassering av den här produkten - Page 126

Bilagor 125 Korrekt kassering av den här produkten (hantering av elektriskt och elektroniskt avfall) (Gäller EU och andra europeiska länder med separata insamlingssystem) Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare s..

Bilagor - Page 127

Bilagor 126 Index A ACB (autokontrastbalans) Fotograferingsläge 64 Uppspelningsläge 85 AEB (automatisk alternativexponering) 68 AF-lampa 102 Inställningar 102 Plats 14 AF-ljud 99 Ansiktsdetektering 58 Ansluta till en dator Mac 95 Windows 90 A/V-port 14 Avtryckare 14 B Batteri Försiktighetsanvisningar 111 Infoga 17 Laddning 18 Bildjustering ACB 64 Kontrast Fotograferingsläge 71 Uppspelningsläge 86 Lägg till brus 87 Ljusstyrka Fotograferingsläge 63 Uppspelningsläge 86 Mättnad Fotograferingsläge 71 Uppspelningsläge 86 Röda ögon 86 Skärpa 71 Bildkvalitet 50 Bildspel 80 Blinkdetek..

Bilagor - Page 128

Bilagor 127 Menyknapp 16 Miniatyrer 76 Minneskort Sätta i 17 Var försiktig 109 Motivläge 39 My Star Avbrott 75 Rankning 74 Registrering 61 O Optisk bildstabilisering (OIS) 29 Leendebild 59 Licener för öppen källkod 102 Live-panorama-läge 36 Ljudinställningar 25 Ljusstyrka Fotograferingsläge 63 Uppspelningsläge 86 M Makro Auto makro 56 Makro 56 Normal (AF) 56 Mätning Centerviktad 65 Multi 65 Spot 65 Mättnad Fotograferingsläge 71 Uppspelningsläge 86 K Kameraspecifikationer 117 Kameraunderhåll 105 Kontrast Fotograferingsläge 71 Uppspelningsläge 86 Koppla från kameran 94 L La..

Bilagor - Page 129

Bilagor 128 P Packa upp 13 Påskrift 101 PictBridge 96 Porträttfotografering Blinkdetektering 60 Intelligent porträtt 42 Läget Skönhetsbild 41 Rolig grimas 43 Självporträtt 59 Programläge 35 R Radera filer 77 Redigera foton 83 Rengöra Kamerahus 105 Objektiv 105 Skärm 105 Retuschering av ansikten Fotograferingsläge 41 Uppspelningsläge 86 Röda ögon Fotograferingsläge 52 Uppspelningsläge 86 Rolig grimas 43 Rörelse 68 Rotera 83 S Serietagningsläge AEB (automatisk alternativexponering) 68 Rörelse 68 Serietagning 68 Servicecenter 114 Självporträtt 59 Skärmens ljusstyrka 100 ..

Bilagor - Page 130

Bilagor 129 V Video Fotograferingsläge 45 Uppspelningsläge 81 Video ut 102 Visa filer Bildspel 80 Miniatyrer 76 Panoramabilder 80 Smartalbum 75 TV 89 Visningstyp 25 Vitbalans 66 Z Zooma Använda zoomen 27 Inställningar av zoomljud 45 Zoomknapp 15 Å Återställ 100 Ö Överföra filer Mac 95 Windows 90 Index

..

fi - Page 131

Information om service och andra frågor fi nns i garantiinformationen som medföljer kameran eller på webbplatsen www.samsung.com

..

Sponsored links

Latest Update