Samsung St88 User Manual Estonian (5.86 MB)

ST88 Language

Download Samsung St88 User Manual Estonian (5.86 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Klõpsake teemat - Page 1

ST88/ST89 See kasutusjuhend sisaldab üksikasjalikke juhiseid kaamera kasutamise kohta. Palun lugege seda juhendit hoolikalt. Levinumad küsimused Lühiülevaade Sisukord Põhifunktsioonid Lisafunktsioonid Pildistusvalikud Taasesitus/redigeerimine Seaded Lisad Indeks Klõpsake teemat

..

– olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi teile või - Page 2

1 Hoidke kaamera kättesaamatuna lastele ja lemmikloomadele. Hoidke kaamerat ja kõiki lisatarvikuid väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või raskeid vigastusi. Ka liikuvad osad ja lisatarvikud võivad tekitada füüsilist ohtu. Ärge jätke kaamerat pikaks ajaks otsese päikesevalguse kätte ega kuuma kohta. Pikaajaline päikese käes või äärmusliku temperatuuriga kohas olemine võib tekitada kaamera sisedetailidele jäädavaid kahjustusi. Ärge katke kaamerat ega laadijat teki või muu esemega. Kaamera võib üle..

– olukorrad, mis võivad kahjustada kaamerat või - Page 3

2 Ettevaatust – olukorrad, mis võivad kahjustada kaamerat või muid seadmeid Kaamera pikaajalisel hoiustamisel eemaldage kaamerast aku. Kaamerasse jäetud aku võib aja jooksul lekkida või korrodeeruda ja põhjustada kaamerale tõsiseid kahjustusi. Kasutage üksnes autentseid, tootja poolt soovitatud liitium-ioon- varuakusid. Ärge kahjustage ega kuumutage akut. See võib põhjustada tulekahju või vigastusi. Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, kaableid ja lisaseadmeid. • Sobimatud akud, laadijad, kaablid või lisaseadmed võivad põhjustada aku plahvatuse..

Tervisekaitse- ja ohutusteave - Page 4

3 Tervisekaitse- ja ohutusteave Olge juhtmete või adapterite ühendamisel ning akude ja mälukaartide paigaldamisel ettevaatlik. Kui surute pistikut jõuga, ühendate kaabli valesti või paigaldate aku või mälukaardi valesti, võite sellega kahjustada porte, pistikupesi ja lisaseadmeid. Hoidke magnetribaga kaardid kaamera kerest eemal. Kaardil olev info võib kahjustuda või kustuda. Ärge kasutage kunagi kahjustatud laadijat, akut või mälukaarti. See võib põhjustada elektrilöögi, kaamera rikke või tulekahju. Kontrollige enne kasutamist, kas kaamera töötab korralikult. Tootja ei..

Kasutusjuhendi kokkuvõte - Page 5

4 Autoriõiguse teave • Microsoft Windows ja Windowsi logo on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid. • Mac on Apple Corporationi registreeritud kaubamärk. • microSD™ ja microSDHC™ on SD Associationi registreeritud kaubamärgid. • Selles kasutusjuhendis kasutatavad kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad vastavatele omanikele. • Kaamera tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse kaamera funktsioonide täiendamiseks ette teatamata muuta. • Kasutage kaamerat vastutustundlikult ja täitke kõiki kohalduvaid seadusi ja määrusi. • Ilma eelnev..

Selles kasutusjuhendis kasutatavad tähised - Page 6

5 Selles kasutusjuhendis kasutatavad tähised Võtterežiim Tähis Nutikas Automaatne S Programmeerimine p Reaalajas panoraam N Pilt-pildis d Stseen s Film v Pildistusrežiimi ikoonid Need ikoonid ilmuvad tekstis juhul kui funktsioon on mõnes režiimis kasutatav. Vt alltoodud näidist. Märkus: Režiim s ei pruugi toetada funktsioone kõigi stseenide jaoks. Näiteks: Kasutatav režiimides Programmeerimine ja Film Selles kasutusjuhendis kasutatavad ikoonid Ikoon Funktsioon Lisateave Hoiatused ja ettevaatusabinõud [ ] Kaamera nupud. Näiteks [ Katik ] tähistab päästikut. ( ) Seonduva tea..

Selles kasutusjuhendis kasutatavad väljendid - Page 7

6 Päästiku vajutamine • Vajutage nupp [ Katik ] pooleldi alla: vajutage päästik pooleldi alla • Vajutage nuppu [ Katik ]: vajutage päästik täiesti alla Nupu [ Katik ] pooleldi alla vajutamine Nupu [ Katik ] vajutamine Objekt, taust ja kompositsioon • Objekt : stseeni põhiobjekt, nt isik, loom või kompositsioon • Taust : objekti ümbritsevad esemed • Kompositsioon : objekti ja tausta kombinatsioon Kompositsioon Taust Objekt Säritus (eredus) Särituse määrab valguse hulk, mis siseneb kaamerasse. Säri saate muuta säriaja, ava väärtuse ja ISO tundlikkuse abil. Säritus..

Levinumad küsimused - Page 8

7 Levinumad küsimused Levinumate probleemide lahendamine pildistusvalikute muutmise abil. Objekti silmad on punased. Selle põhjuseks on kaamera välgu peegeldus. • Seadistage välgu valikuks Punasilmsus või Punas. parandus . (lk 52) • Kui foto on juba tehtud, valige redigeerimismenüüst Punas. parandus . (lk 86) Piltidel on tolmutäpid. Kui õhus on tolmuosakesed, võivad need välgu kasutamisel pildile jääda. • Lülitage välk välja või hoiduge pildistamisest tolmuses kohas. • ISO tundlikkuse reguleerimine. (lk 54) Fotod on udused. Vähese valgusega pildistamine või kaamer..

Lühiülevaade - Page 9

8 Lühiülevaade Inimeste pildistamine • d režiim f 38 • s režiim > Iluvõte f 41 • s režiim > Intelligentne portree f 42 • Režiim Punasilmsus/Punas. parandus (punasilmsuse vältimiseks või korrigeerimiseks) f 52 • Näotuvastus f 58 • Autoportree f 59 Öösel või pimedas pildistamine • s režiim > Öö, Päikeseloojang, Koit f 39 • Välguvalikud f 52 • ISO tundlikkus (valgustundlikkuse reguleerimiseks) f 54 Tegevuste pildistamine • Pidev, Liikuva obj. ülesvõte f 68 Teksti, putukate või lillede pildistamine • s režiim > Tekst f 39 • Makro f 55 S..

Lisafunktsioonid - Page 10

9 Sisukord Lisafunktsioonid ........................................................................ 32 Nutika automaatse režiimi kasutamine .......................... 33 Režiimi Programmeerimine kasutamine ........................ 35 Reaalajas panoraami režiimi kasutamine ...................... 36 Pilt-pildis režiimi kasutamine ........................................... 38 Stseenirežiimi kasutamine ............................................... 39 Võluraami režiimi kasutamine .......................................... 40 Režiimi Iluvõte kasutamine .................................

Pildistusvalikud - Page 11

10 Sisukord Pildistusvalikud ......................................................................... 48 Eraldusvõime ja kvaliteedi valimine ............................... 49 Eraldusvõime valimine ..................................................... 49 Pildikvaliteedi valimine ..................................................... 50 Taimeri kasutamine ........................................................... 51 Pildistamine pimedas ....................................................... 52 Punasilmsuse vältimine ................................................... 52 Välgu kasutamin..

Taasesitus/redigeerimine - Page 12

11 Sisukord Taasesitus/redigeerimine ......................................................... 72 Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis ................ 73 Taasesitusrežiimi käivitamine ........................................... 73 Fotode vaatamine ............................................................ 79 Videoklipi esitamine ......................................................... 81 Foto redigeerimine ............................................................ 83 Fotode suuruse muutmine ............................................... 83 Foto pööramine ..................

Põhifunktsioonid - Page 13

Põhifunktsioonid Siin on teavet teie kaamera ehituse, ikoonide ja pildistamise põhifunktsioonide kohta. Pakendi sisu …………………………………… 13 Kaamera ehitus ……………………………… 14 Aku ja mälukaardi paigaldamine …………… 17 Aku laadimine ja kaamera sisselülitamine …… 18 Aku laadimine ……………………………… 18 Kaamera sisselülitamine …………………… 18 Algseadistamine ……………………………… 19 Ikoonid ………………………………………… 21 Menüüde või valikute valimine ………………..

Toote karbis on järgmised esemed. - Page 14

Põhifunktsioonid 13 Pakendi sisu Toote karbis on järgmised esemed. Kaamera Vahelduvvooluadapter/ USB-kaabel Taaslaetav aku Rihm Kiirjuhend Valikulised lisatarvikud Kaamerakott A/V-kaabel Akulaadija Mälukaart/ Mälukaardi adapter • Illustratsioonid võivad tootega koos tarnitud esemetest mõnevõrra erineda. • Komplekti mittekuuluvaid lisaseadmeid saate osta jaemüüjalt või Samsungi teeninduskeskusest. Samsung ei vastuta probleemide eest, mis on tingitud heakskiitmata lisaseadmete kasutamisest.

..

Sobib USB- ja A/V-kaablitele - Page 15

Põhifunktsioonid 14 USB ja A / V port Sobib USB- ja A/V-kaablitele Kaamera ehitus Enne kui alustate, tutvuge kaamera osade ja funktsioonidega. Akupesa kaas Mälukaardi ja aku sisestamiseks Statiivi kinnitus Kõlar Katikunupp AF-sihiku valgustus/taimeri tuli Välk Objektiiv Mikrofon Toitenupp

..

Põhifunktsioonid - Page 16

Põhifunktsioonid 15 Kaamera ehitus Olekutuli • Vilgub : ajal mil kaamera salvestab pilti või videot, seda loetakse arvuti või printeri poolt, kui kujutis on fookusest väljas või aku laadmisel on probleem • Põleb : ajal mil kaamera on arvutiga ühendatud, aku laeb või ajal mil kujutis on fookuses Suurendamise nupp • Võtterežiimis : suurendamine või vähendamine • Taasesitusrežiimis : foto piirkonna suurendamine või failide vaatamine pisipiltidena või helitugevuse suurendamine Ekraan Rihma kinnitamine Nupud (lk 16) x y

..

Põhifunktsioonid - Page 17

Põhifunktsioonid 16 Kaamera ehitus Nupud Nupp Kirjeldus Valikutele või menüüdele ligipääsemine. Valige võtterežiim. Režiim Kirjeldus S Nutikas Automaatne : jäädvustage foto kaamera poolt automaatselt valitud stseeni režiimis. p Programmeerimine : jäädvustage foto käsitsi valitud sätetega. N Reaalajas panoraam : jäädvustage ja kombineerige pildiseeria panoraampildi loomiseks. d Pilt-pildis : pildistage või valige täismõõdus taustfoto ning seejärel lisage väiksema foto või video esiplaanile, et luua sünteespilt. s Stseen : soovi korral saate pildistada valikutega, mi..

Aku ja mälukaardi paigaldamine - Page 18

Põhifunktsioonid 17 Aku ja mälukaardi paigaldamine Siin on teavet selle kohta, kuidas paigaldada kaamerasse akut ja mälukaarti. Aku ja mälukaardi eemaldamine Mälukaart Lükake õrnalt kaarti, kuni see kaamera küljest vabaneb, seejärel tõmmake see pilust välja. Taaslaetav aku Akulukk Aku vabastamiseks lükake lukku üles. Kui mälukaarti pole sisestatud, saate ajutiseks salvestamiseks kasutada sisemälu. Mälukaart Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad ülespoole. Taaslaetav aku Paigaldage aku nii, et Samsungi logo jääb ülespoole.

..

Kaamera sisselülitamine taasesitusrežiimis - Page 19

Põhifunktsioonid 18 Aku laadimine ja kaamera sisselülitamine Kaamera sisselülitamine Kaamera sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu [ POWER ]. • Kaamera esmakordsel sisselülitamisel ilmub algseadistuskuva. (lk 19) Kaamera sisselülitamine taasesitusrežiimis Vajutage [ P ]. Kaamera lülitub sisse ja läheb kohe esitusrežiimi. Kui lülitate kaamera sisse, hoides nuppu [ P ] all kuni olekutuli vilgub, ei tee kaamera ühtki heli. Aku laadimine Enne seadme esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima. Ühendage USB kaabli väike ots enda kaamerasse ning lülitage selle te..

<(.5!,11;11>!!!3123012012!!!23;114. - Page 20

Põhifunktsioonid 19 Algseadistamine Kaamera esmakordsel sisselülitamisel ilmub alghäälestuskuva. Järgige allpool toodud samme, et seadistada kaamera põhiseadistused. 4 Valige [ F / t ], et valida ajavöönd ning seejärel vajutage [ o ]. • Suveaja määramiseks vajutage [ D ]. <(.5!,11;11>!!!3123012012!!!23;114. Tagasi DST Ajavöönd London 1 Vajutage [ t ], et valida Language ning vajutage seejärel [ t ] või [ o ]. 2 Keele valimiseks vajutage [ D / c ] ning seejärel vajutage [ o ]. 3 Vajutage [ D / c ], et valida Ajavöönd ning seejärel vajutage [ t ] või [ o ].

..

Ekraan võib erineda, olenevalt valitud keelest. - Page 21

Põhifunktsioonid 20 Algseadistamine 5 Vajutage [ D / c ], et valida Kuupäev/aeg ning valige seejärel [ t ] või [ o ]. Tagasi Seadista Ajavöönd Kuupäev/aeg Kuupäeva tüüp Eesti London AAAA KK PP • Ekraan võib erineda, olenevalt valitud keelest. 6 Vajutage [ F / t ], et valida mõni üksus. 7 Kuupäeva ja kellaaja määramiseks vajutage [ D / c ], seejärel vajutage [ o ]. 8 Vajutage [ D / c ], et valida Kuupäeva tüüp ning valige seejärel [ t ] või [ o ]. 9 Valige [ D / c ], et valida kuupäeva tüüp ning seejärel vajutage [ o ]. Tagasi Seadista Ajavöönd Kuupäev/aeg Kuup..

Pildistusvalikud (vasakul) - Page 22

Põhifunktsioonid 21 3 Pildistusvalikud (vasakul) Ikoon Kirjeldus Aktiivselt liikuv objekt Pildistusrežiim Ava ja säriaeg Pikk säriaeg EV (säri väärtus) Valge tasakaal Näo toon Näo retušeerimine ISO tundlikkus Nutikas fi lter Pildi reguleerimine (teravus, kontrast ja küllastus) Heli salvestus sees Sarivõte Optiline pildistabilisaator (OIS) Ikoonid Kaamera ekraanile kuvatavad ikoonid muutuvad vastavalt valitud režiimile või määratud valikutele. 1 3 2 Ikoon Kirjeldus Foto resolutsioon Intelli suumi sisselülitamisel Suuminäidik Suumimäär Praegune kuupäev ja kellaaeg 2 Pild..

Võtterežiimi naasmiseks vajutage [ - Page 23

Põhifunktsioonid 22 Menüüde või valikute valimine Valiku või menüü valimiseks vajutage [ m ] või [ f ]. Eelmisesse menüüsse naasmine Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage uuesti nuppu [ m ]. Võtterežiimi naasmiseks vajutage [ Katik ] poolenisti alla. [MENU] kasutamine Valikute valimiseks vajutage [ m ] ning seejärel valige [ D / c / F / t ] või [ o ]. 1 Vajutage võtterežiimis [ m ]. 2 Valige valik või menüü. • Üles või alla liikumiseks vajutage [ D ] või [ c ]. • Vasakule või paremale liikumiseks vajutage [ F ] või [ t ]. 3 Vajutage [ o ], et kinnitada esilet..

Näiteks valgustasakaalu valiku valimiseks - Page 24

Põhifunktsioonid 23 Menüüde või valikute valimine 5 Vajutage [ D / c ], et valida Valge Tasakaal ning vajutage seejärel [ t ] või [ o ]. Foto suurus Kvaliteet EV ISO Valge Tasakaal Nutikas fi lter Näotuvastus Välju Tagasi 6 Vajutage [ F / t ], et valida Valge tasakaalu suvand. Tagasi Teisalda Päevavalgus 7 Vajutage sätete salvestamiseks [ o ]. Näiteks valgustasakaalu valiku valimiseks Programmeerimise režiimis: 1 Vajutage võtterežiimis [ M ]. 2 Valige p . 3 Vajutage [ m ]. Pildistamine Heli Ekraan Sätted Välju Muuda Foto suurus Kvaliteet EV ISO Valge Tasakaal Nutikas fi lt..

Pildistusvalikutele pääsete juurde, vajutades nuppu [ - Page 25

Põhifunktsioonid 24 Menüüde või valikute valimine [Fn] kasutamine Pildistusvalikutele pääsete juurde, vajutades nuppu [ f ], kuid mõned valikud ei ole saadaval. Näiteks valgustasakaalu valiku valimiseks Programmeerimise režiimis: 1 Vajutage võtterežiimis [ M ]. 2 Valige p . 3 Vajutage [ f ]. Foto suurus Välju Teisalda 4 Vajutage [ D / c ], et kerida valikuni . Valge Tasakaal Välju Teisalda 5 Vajutage [ F / t ], et valida Valge tasakaalu suvand. Päevavalgus Välju Teisalda 6 Vajutage sätete salvestamiseks [ o ].

..

Ekraani ja heli seadistamine - Page 26

Põhifunktsioonid 25 Ekraani ja heli seadistamine Kuidas muuta põhilist ekraaniteavet ja helisätteid. Heli seadistamine Määrake heli, mida kaamera esitab ajal mil erinevaid funktsioone kasutate. 1 Vajutage võtte- või esitusrežiimis [ m ]. 2 Valige O ¡ Lühike piiks . 3 Tehke valik. Valik Kirjeldus Väljas Kaamera ei tee ühtegi heli. 1/2/3 Kaamera teeb heli. Ekraani tüübi seadistamine Pildistamise või Taasesituse režiimide jaoks saate valida ekraani tüübi. Iga tüüp kuvab erineva pildistamise või taasesitamise informatsiooni. Vt alltoodud tabel. Kuvab kogu pildistamise info...

Põhifunktsioonid - Page 27

Põhifunktsioonid 26 Pildistamine Kuidas nutikas Automaatne režiimis lihtsalt ja kiiresti pilte teha. 4 Vajutage nupp [ Katik ] fokuseerimiseks pooleldi alla. • Roheline raam tähendab, et subjekt on fookuses. • Punane raam tähendab, et objekt on fookusest väljas. 5 Vajutage pildistamiseks [ Katik ]. 6 Vajutage jäädvustatud pildi vaatamiseks [ P ]. • Pildi kustutamiseks vajutage [ f ] ning valige Jah . 7 Pildistusrežiimi naasmiseks vajutage [ P ]. Nõuandeid selgemate piltide saamiseks leiate leheküljelt 30. 1 Vajutage võtterežiimis [ M ]. 2 Valige S . 3 Joondage kaadris olev..

Põhifunktsioonid - Page 28

Põhifunktsioonid 27 Pildistamine Digitaalne suum Digitaalset suumi toetatakse võtterežiimis vaikimisi. Kui suurendate võtterežiimis ning suumi indikaator jääb digitaalsesse ulatusse, kasutab teie kaamera Digitaalset suumi. Kasutades korraga 5X optilist ja 5X digisuumi, on võimalik saavutada kuni 25-kordne suurendus. Optiline ulatus Digitaalne ulatus Suuminäidik • Digitaalset suumi ei saa kasutada koos efektiga Nutikas Filter või valikuga Nutika puudutuse AF. • Kui kasutate pildistamisel digitaalset suumi, võib foto kvaliteet olla tavapärasest madalam. ps Suurendamine Suumi m..

Põhifunktsioonid - Page 29

Põhifunktsioonid 28 Pildistamine Intelli suum Kui suuminäidik on Intelli vahemikus, siis kasutab kaamera Intelli suumi. Foto resolutsioon Intelli suumi kasutamisel muutub sõltuvalt suumimäärast. Kasutades korraga optilist ja Intelli suumi, on võimalik saavutada kuni 10-kordne suum. Optiline ulatus Intelli vahemik Suuminäidik Foto resolutsioon Intelli suumi sisselülitamisel • Intelli suumi ei saa kasutada koos efektiga Nutikas Filter või valikuga Jälitamise AF. • Intelli suum aitab pildistada väiksema kvaliteedikaoga, võrreldes digitaalse suumiga. Siiski on kvaliteet halvem v..

Kaamera värisemise vähendus (OIS) - Page 30

Põhifunktsioonid 29 Pildistamine Kaamera värisemise vähendus (OIS) Kaamera värisemist on võimalik võtterežiimis optiliselt vähendada. S Enne parandamist S Pärast parandamist 1 Vajutage võtterežiimis [ m ]. 2 Valige a ¡ OIS . 3 Tehke valik. Ikoon Kirjeldus Väljas : OIS desaktiveerub. Sees : OIS aktiveerub. ps • OIS ei pruugi korralikult töötada järgmistel juhtudel: - kui te liigutate kaamerat, järgnedes liikuvale objektile - kui te kasutate digitaalset suumi - kui kaamera väriseb liiga palju - kui säriaeg on pikk (nt öövõtete puhul) - kui aku on liiga tühi - lähivõ..

Nõuanded selgema pildi saamiseks - Page 31

Põhifunktsioonid 30 Kaamera õigesti hoidmine Kontrollige, ega midagi ei jää läätse, välklambi ega mikrofoni ette. Katiku nupu pooleldi alla vajutamine Vajutage nupp [ Katik ] pooleldi alla ja reguleerige fookust. Kaamera muudab teravust ja säri automaatselt. Kaamera muudab ava ja säriaega automaatselt. Fookuseraam • Kui fookusraam muutub roheliseks, siis vajutage pildistamiseks nuppu [ Katik ]. • Kui fookusraam on punane, siis muutke kompositsiooni ja vajutage nupp [ Katik ] uuesti alla. Kaamera värisemise vähendamine Kaamera värisemise optiliseks vähendamiseks seadistage o..

Objekti fookusesse saamine - Page 32

Põhifunktsioonid 31 Objekti fookusesse saamine Objekti võib olla raske fokuseerida järgmistel juhtudel: - objekti ja tausta vahel on liiga väike kontrast (nt kui objekt kannab riideid, mis on värvilt taustaga sarnased) - kui objekti taga olev valgusallikas on liiga hele - objekt on särav või peegeldav - kui objektil on horisontaalsed mustrid, näiteks ribakardinad - objekt ei asu kaadri keskel Lülitage välk sisse. (lk 52) Kasutage Pidev või Liikuva obj. ülesvõte funktsioone. (lk 68) Fookuseluku kasutamine Vajutage nupp [ Katik ] fokuseerimiseks pooleldi alla. Kui objekt on fooku..

Lisafunktsioonid - Page 33

Nutika automaatse režiimi kasutamine …………………… 33 Režiimi Programmeerimine kasutamine ………………… 35 Reaalajas panoraami režiimi kasutamine ………………… 36 Pilt-pildis režiimi kasutamine ……………………………… 38 Stseenirežiimi kasutamine ………………………………… 39 Võluraami režiimi kasutamine …………………………… 40 Režiimi Iluvõte kasutamine ……………………………… 41 Intelligentse portree režiimi kasutamine ………………… 42 Naljanäo režiimi kasutamine ………………………..

Kaamera valib automaatselt stseeni. Ekraani vasakus - Page 34

Lisafunktsioonid 33 Nutika automaatse režiimi kasutamine Nutikas automaatrežiimis valib teie kaamera automaatselt sobivad sätted lähtudes tuvastatud stseenist. Nutikas automaatrežiim on kasulik juhul, kui te ei ole erinevatele oludele sobivate sätetega tuttav. Ikoon Kirjeldus Tagantvalgustusega portreed Portreed Objektide lähivõtted Teksti lähivõtted Päikeseloojangud Selge taevas Metsased alad Lähivõtted värvikirevatest objektidest Kaamerat stabiliseeritakse statiiviga (pimedas pildistamisel) Aktiivselt liikuvad objektid Ilutulestikud (statiivi kasutamisega) 4 Vajutage nupp [ ..

Nutika automaatse režiimi kasutamine - Page 35

Lisafunktsioonid 34 Nutika automaatse režiimi kasutamine • Kui kaamera sobivat stseenirežiimi ei tuvasta, siis kasutab see S režiimi vaikemääranguid. • Olenevalt objekti paiknemisest või valgustusest ei pruugi kaamera valida portreerežiimi isegi sellisel juhul kui nägu on tuvastatud. • Sõltuvalt võttetingimustest, nagu kaamera värin, valgustus või kaugus objektini, ei pruugi kaamera valida õiget stseenirežiimi. • Kui objekt liigub, ei pruugi kaamera režiimi tuvastada isegi statiivi kasutamisel. • Režiimis S kulutab kaamera akut enam, kuna muudab sobiva stseeni vali..

Režiimi Programmeerimine kasutamine - Page 36

Lisafunktsioonid 35 Režiimi Programmeerimine kasutamine Programmeerimisrežiimis on võimalik määrata enamikku valikuid peale säriaja ja ava, viimased määrab kaamera automaatselt. 1 Vajutage võtterežiimis [ M ]. 2 Valige p . 3 Määrake soovitud valikud. • Valikute loendi leiate jaotisest „Pildistusvalikud“. (lk 48) 4 Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [ Katik ] teravustamiseks poolenisti alla. 5 Vajutage pildistamiseks nuppu [ Katik ].

..

Reaalajas panoraami režiimi kasutamine - Page 37

Lisafunktsioonid 36 Reaalajas panoraami režiimi kasutamine Reaalajas panoraami režiimis saate jäädvustada laia panoraamstseeni ühele fotole. Jäädvustage ja kombineerige pildiseeria panoraampildi loomiseks. 5 Hoidke all nuppu [ Katik ] ning liigutage kaamerat panoraamvõtte tegemise suunas. • Kui pildiotsija on järgmise stseeni jaoks joondatud, jäädvustab kaamera järgmise foto automaatselt. 6 Kui olete lõpetanud, vabastage [ Katik ]. • Kui olete kõik vajalikud pildid jäädvustanud, ühendab kaamera need ühte panoraamfotosse. S Pildistamisnäidis 1 Vajutage võtterežiimis ..

Reaalajas panoraami režiimi kasutamine - Page 38

Lisafunktsioonid 37 Reaalajas panoraami režiimi kasutamine • Panoraampilte jäädvustades saavutate parima kvaliteedi, kui väldite järgnevat: - kaamera liigutamine liiga kiirelt või aeglaselt - liiga vähene kaamera liigutamine järgneva kujutise jäädvustamiseks - kaamera liigutamine ebaühtlastel kiirustel - kaamera raputamine - kaamera suuna muutmine pilti jäädvustades - pimeduses pildistamine - lähedal asuvate liikuvate objektide pildistamine - pildistamine oludes kus eredus või valguse värv on muutlik • Reaalajas panoraami režiimi valimine lülitab välja digitaalse ja o..

Pilt-pildis režiimi kasutamine - Page 39

Lisafunktsioonid 38 Pilt-pildis režiimi kasutamine Režiim Pilt-pildis võimaldab pildistada või valida täismõõdus taustfoto ning seejärel väiksema foto või video esiplaanile paigutada. 6 Vajutage [ o ] ning seejärel vajutage [ D / c / F / t ], et lisamiskoha suurust muuta. 7 Vajutage sätte salvestamiseks [ o ]. 8 Teravustamiseks vajutage nupp [ Katik ] poolenisti alla ning foto pildistamiseks ja lisamiseks vajutage [ Katik ] lõpuni alla. • Sisestamisaken muutub suuremaks, kui te nupu [ Katik ] pooleldi alla vajutate, et saaksite kontrollida, kas objekt on fookuses või mitte. ..

Stseenu režiimi muutmiseks vajutage [ - Page 40

Lisafunktsioonid 39 Stseenirežiimi kasutamine Režiimis Stseen saate pildistada konkreetse stseeni jaoks eelhäälestatud valikutega. Valik Kirjeldus Maastik Vaikelustseenide ja maastike jäädvustamine. Tekst Trükitud või elektrooniliste dokumentide selge jäädvustamine. Päikeseloojang Päikeseloojangu pildistamine loomulike punaste ja kollaste toonidega. Koit Päikesetõusu pildistamine. Tagavalgus Tagant valgustatud objektide pildistamine. Rand ja lumi Vähendage liivalt või lumelt peegelduva päikesevalguse tõttu alavalgustatud subjekte. • Stseenu režiimi muutmiseks vajutage [..

Võluraami režiimis saate fotodele rakendada erinevaid - Page 41

Lisafunktsioonid 40 Stseenirežiimi kasutamine 6 Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [ Katik ] teravustamiseks poolenisti alla. 7 Vajutage pildistamiseks nuppu [ Katik ]. Võluraami režiimis on resolutsioon automaatselt . Võluraami režiimi kasutamine Võluraami režiimis saate fotodele rakendada erinevaid raamiefekte. Sõltuvalt valitud raamist muutub fotode kuju ja meeleolu. 1 Vajutage võtterežiimis [ M ]. 2 Valige s ¡ Võluraam . 3 Vajutage klahvi [ m ]. 4 Valige a ¡ Raam . 5 Tehke valik. Tagasi Teisalda Fresko

..

Režiimi Iluvõte kasutamine - Page 42

Lisafunktsioonid 41 Stseenirežiimi kasutamine Režiimi Iluvõte kasutamine Iluvõtte režiimis saate teha portreid näo puuduste peitmise võimalusega. 1 Vajutage võtterežiimis [ M ]. 2 Valige s ¡ Iluvõte . 3 Vajutage [ m ]. 4 Valige a ¡ Näo toon . 5 Tehke valik. • Näiteks võib naha heledamaks muutmiseks suurendada sätet Näo toon. Tagasi Teisalda Tase 2 6 Vajutage [ m ]. 7 Valige a ¡ Näo viimistlus . 8 Tehke valik. • Näiteks võib iluvigade peitmiseks suurendada Näo viimistluse sätet. Tagasi Teisalda Tase 2 9 Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [ Katik ] teravus..

Intelligentse portree režiimi kasutamine - Page 43

Lisafunktsioonid 42 Stseenirežiimi kasutamine Intelligentse portree režiimi kasutamine Intelligentse portree režiimil on võimalik stseenist lähiportreesid automaatselt ekstraktida ja salvestada. Kui kaamera tuvastab stseenil näo, suurendatakse nägu automaatselt ja kärbitakse nägu ümbritsev pilt. Kaamera salvestab seejärel nii kogu stseeni kui lähiportreed kolme eraldi faili. 1 Vajutage võtterežiimis [ M ]. 2 Valige s ¡ Intelligentne portree . 3 Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [ Katik ] teravustamiseks poolenisti alla. 4 Vajutage pildistamiseks nuppu [ Katik ]. ..

Kaamera tuvastab näo vastavat funktsiooni kasutades. - Page 44

Lisafunktsioonid 43 Stseenirežiimi kasutamine Naljanäo režiimi kasutamine Naljanäo režiimil saate pildistatud nägu naljakate efektidega moonutada. 1 Vajutage võtterežiimis [ M ]. 2 Valige s ¡ Naljanägu . 3 Suunake kaamera objekti näole. • Kaamera tuvastab näo vastavat funktsiooni kasutades. 4 Vajutage [ m ]. 5 Valige a ¡ Naljaefekt ¡ naljakas efekt. • Seejärel saate vaadata nägu, millele on lisatud valitud efekt. Tagasi Nina üles Teisalda 6 Vajutage [ m ]. 7 Valige a ¡ Moonde aste . 8 Moondeastme reguleerimine. 9 Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [ Katik ] t..

Uduste piltide vältimiseks kasutage statiivi. - Page 45

Lisafunktsioonid 44 Stseenirežiimi kasutamine 6 Tehke valik. • Kui valite AUTO , siis reguleeritakse ava või säriaega automaatselt. 7 Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [ Katik ] teravustamiseks poolenisti alla. 8 Vajutage pildistamiseks nuppu [ Katik ]. • Uduste piltide vältimiseks kasutage statiivi. • Öise režiimi kasutamisel on teravustamise valikud blokeeritud. Öörežiimi kasutamine Öörežiimis saab pikendada säriaega. Ülesärituse vältimiseks suurendage ava väärtust. 1 Vajutage võtterežiimis [ M ]. 2 Valige s ¡ Öö . 3 Vajutage [ m ]. 4 Valige a ¡ Pi..

Koos kaadrikiiruse tõusuga paistab tegevus loomulikum, - Page 46

Lisafunktsioonid 45 Videorežiimi kasutamine Videorežiimis saab salvestada kuni 20 minuti pikkuseid HD-videoid. Kaamera salvestab videod MJPEG failidena. • Mõned mälukaardid ei toeta kõrglahutusega salvestamist. Kui teie kaamera ei toeta, seadistage eraldusvõime madalamaks. • Aeglase kirjutamiskiirusega mälukaardid ei võimalda kasutada kõrgelahutusega videot. Kõrglahutusega videote salvestamiseks kasutage suurema kirjutuskiirusega mälukaarte. • Video salvestamise ajal suumides võib kaamera salvestada suurenduse töö käigus tekkivat müra. suumimise heli vähendamiseks kas..

Videorežiimi kasutamine - Page 47

Lisafunktsioonid 46 Videorežiimi kasutamine 9 Määrake soovitud valikud. • Valikute loendi leiate jaotisest "Pildistusvalikud". (lk 48) 10 Salvestamise alustamiseks vajutage nuppu [ Katik ]. 11 Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti nuppu [ Katik ]. Salvestuse peatamine Kaameraga on võimalik salvestuse ajal videot ajutiselt peatada. Selle funktsiooniga saab ühte videosse salvestada erinevaid stseene. Peata Salvesta • Vajutage [ o ], et teha salvestamise ajal paus. • Jätkamiseks vajutage [ o ].

..

Kaamera valib automaatselt stseeni. Ekraani vasakus - Page 48

Lisafunktsioonid 47 Videorežiimi kasutamine Režiimi Nutikas stseenituvastus kasutamine Nutikas stseenituvastusrežiimis valib teie kaamera automaatselt sobivad sätted lähtudes tuvastatud stseenist. 1 Vajutage võtterežiimis [ M ]. 2 Valige v . 3 Vajutage [ m ]. 4 Valige v ¡ Nutikas stseenituvastus ¡ Sees . 5 Joondage kaadris olev objekt. • Kaamera valib automaatselt stseeni. Ekraani vasakus ülaservas ilmub vastava stseeni ikoon. Ikoon Kirjeldus Maastikud Päikeseloojangud Selge taevas Metsased alad 6 Salvestamise alustamiseks vajutage nuppu [ Katik ]. 7 Salvestamise lõpetamiseks ..

Kuidas võtterežiimis valikuid määrata. - Page 49

Pildistusvalikud Kuidas võtterežiimis valikuid määrata. Eraldusvõime ja kvaliteedi valimine ………… 49 Eraldusvõime valimine ……………………… 49 Pildikvaliteedi valimine ……………………… 50 Taimeri kasutamine …………………………… 51 Pildistamine pimedas ………………………… 52 Punasilmsuse vältimine ……………………… 52 Välgu kasutamine …………………………… 52 ISO tundlikkuse reguleerimine ……………… 54 Kaamera fookuse muutmine ………………… 55 Makrofunktsiooni kasutamine ……………… 55 A..

Eraldusvõime ja kvaliteedi valimine - Page 50

Pildistusvalikud 49 Eraldusvõime ja kvaliteedi valimine Siin on teavet selle kohta, kuidas muuta pildi eraldusvõime ja kvaliteedi sätteid. Ikoon Kirjeldus 1984 X 1488 : printimiseks A5-formaadis paberile. 1920 X 1080 : printige A5-formaadis paberile panoraamproportsioonis (16:9) või taasesitamiseks HDTV-s. 1024 X 768 : e-kirjale manustamiseks. Video resolutsiooni määramine 1 Video salvestamise režiimis vajutage [ m ]. 2 Valige v ¡ Filmi mõõtmed . 3 Tehke valik. Ikoon Kirjeldus 1280 X 720 HQ : HD-failid taasesitamiseks HDTV-s. 640 X 480 : failid taasesitamiseks analoogteleris. 320 ..

Eraldusvõime ja kvaliteedi valimine - Page 51

Pildistusvalikud 50 Eraldusvõime ja kvaliteedi valimine Pildikvaliteedi valimine Foto ja video kvaliteedi määramine. Pildi suurem kvaliteet tähendab ka suuremaid faile. Foto kvaliteedi määramine Kaamera tihendab ja salvestab tehtud fotod JPEG-vormingus. 1 Vajutage võtterežiimis [ m ]. 2 Valige a ¡ Kvaliteet . 3 Tehke valik. Ikoon Kirjeldus Üliterav : tehke ülihea kvaliteediga pilte. Terav : tehke hea kvaliteediga pilte. Normaalne : tehke normaalse kvaliteediga pilte. pds Video kvaliteedi määramine Kaamera tihendab ja salvestab tehtud videod vormingus MJPEG. 1 Video salvestamise..

Taimeri kasutamine - Page 52

Pildistusvalikud 51 Taimeri kasutamine Siin on teavet selle kohta, kuidas viivitusega pildistamiseks taimerit seadistada. Spdsv 3 Vajutage taimeri käivitamiseks nuppu [ Katik ]. • AF-sihiku/taimeri tuli vilgub. Kaamera teeb määratud ajal võtte automaatselt. • Taimeri tühistamiseks vajutage [ Katik ] või [ t ]. • Olenevalt valitud näotuvastuse või fookusala funktsioonidest ei pruugi mõned taimeri funktsioonid olla kasutatavad. • Valangvõttega pildistamisel pole taimerivalikud kasutatavad. 1 Vajutage võtterežiimis [ t ]. Väljas 2 Tehke valik. Ikoon Kirjeldus Väljas : tai..

Vajutage võtterežiimis [ - Page 53

Pildistusvalikud 52 Pildistamine pimedas Kuidas teha pilte öösel või nõrgas valguses. Välgu kasutamine Kui pildistate pimedas või vajate piltidele enam valgust, siis kasutage välku. 1 Vajutage võtterežiimis [ F ]. Automaatne 2 Tehke valik. Ikoon Kirjeldus Väljas : • Välku ei kasutata. • Kui pildistate nõrga valgusega, siis kuvab kaamera värinahoiatuse ikooni . Spds Punasilmsuse vältimine Kui te pildistate inimest pimedas ning välku kasutades, siis võib inimese silmadesse jääda punane kuma. Selle ärahoidmiseks valige Punasilmsus või Punas. parandus . Vt ka välguvalik..

Pildistamine pimedas - Page 54

Pildistusvalikud 53 Pildistamine pimedas Ikoon Kirjeldus Punasilmsus : • Kui objekt või taust on tume, siis sähvatab välk punasilmsuse vähendamiseks kaks korda. • 2 välgu vahel on paus. Enne teist välku ei tohi liigutada. Automaatne : kui objekt või taust on tume, siis toimib välk automaatselt. Automaatne : kaamera valib Nutika automaatse režiimis tuvastatud stseeni jaoks sobiliku välgu seade. Kasutatavad valikud võivad võttetingimustest sõltuvalt erineda. • Valangvõtte kasutamisel ning Autoportree või Pilgut. tuvastus valimisel välku kasutada ei saa. • Veenduge, et ..

ISO tundlikkuse reguleerimine - Page 55

Pildistusvalikud 54 Pildistamine pimedas ISO tundlikkuse reguleerimine ISO tundlikkus on fi lmi valgustundlikkuse mõõt de fi neerituna Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) poolt. Mida kõrgema ISO tundlikkuse te valite, seda tundlikumaks valguse suhtes teie kaamera muutub. Kasutage kõrgemat ISO tundlikkust, et jäädvustada paremaid pilte ning vähendada kaamera värisemist ajal mil välku ei kasutata. 1 Vajutage võtterežiimis [ m ]. 2 Valige a ¡ ISO . 3 Tehke valik. • Valige objekti eredusest ja valgustusest lähtudes sobiva ISO tundlikkuse määramiseks . Kõrgem ISO tu..

Automaatse fookuse kasutamine - Page 56

Pildistusvalikud 55 Kaamera fookuse muutmine Kuidas reguleerida kaamera fookust vastavalt objektile ja võttetingimustele. Automaatse fookuse kasutamine Teravate piltide tegemiseks valige sobiv fookus vastavalt teie vahemaale objektist. 1 Vajutage võtterežiimis [ c ]. Normaalne (AF) Spsv Makrofunktsiooni kasutamine Kuidas kasutada sellistest objektide nagu lilled või putukad lähivõtete tegemiseks makrot. • Uduste piltide vältimiseks püüdke hoida kaamerat kindlalt. • Kui vahemaa objektini on väiksem kui 40 cm, lülitage välk välja. psv

..

Jälitamise automaatse fookuse kasutamine - Page 57

Pildistusvalikud 56 Kaamera fookuse muutmine 3 Fokuseerige objekt, mida jälitada soovite ja vajutage nuppu [ o ]. • Objekti ümber ilmub fookuseraam, mis objekti jälitab, kui te kaameraga liigute. • Valge raam tähendab, et teie kaamera jälitab objekti. • Roheline raam tähendab, et objekt on fookuses, kui te nupu [ Katik ] pooleldi alla vajutate. 4 Vajutage pildistamiseks nuppu [ Katik ]. 2 Tehke valik. Ikoon Kirjeldus Normaalne (AF) : teravustamine objektidele, mis on kaugemal kui 80 cm. 250 cm, kui kasutate suumi. Makro : fokuseerige objektile, mis on 5-80 cm kaugusel. 100-250 c..

Fookuse piirkonna reguleerimine - Page 58

Pildistusvalikud 57 Kaamera fookuse muutmine Fookuse piirkonna reguleerimine Selgemad pildid saate, kui valite sobiva fookuse piirkonna vastavalt objekti asukohale stseenil. 1 Vajutage võtterežiimis [ m ]. 2 Valige a ¡ Fookuse piirkond . 3 Tehke valik. Ikoon Kirjeldus Keskele AF : teravustab kaadri keskele (sobib juhul, kui objektid asuvad kaadri keskmes või selle lähedal). Mitu AF : fokuseerib üheksast võimalikust alast ühele või mitmele. Jälitamise AF : teravusta objektile ja jälgi seda. (lk 56) Kasutatavad valikud võivad võttetingimustest sõltuvalt erineda. ps • Juhul kui..

Näotuvastuse kasutamine - Page 59

Pildistusvalikud 58 Näotuvastuse kasutamine Kui kasutate Näotuvastust, siis suudab teie kaamera automaatselt ära tunda inimnägusid. Kui fokuseerite inimese näole, reguleerib kaamera särituse automaatselt. Suletud silmade tuvastamiseks kasutage funktsiooni Pilgut. tuvastus , naeratuse jäädvustamiseks funktsiooni Pilt naeratamisel . Kasutada saab ka funktsiooni Nutikas näo tuvastamine , mis registreerib näod ja seab nendele fokuseerimise tähtsuse järjekorda. ps Näotuvastus Kaamera tuvastab ühes stseenis kuni 10 nägu. 1 Vajutage võtterežiimis [ m ]. 2 Valige a ¡ Näotuvastus ..

Näotuvastuse kasutamine - Page 60

Pildistusvalikud 59 Näotuvastuse kasutamine Autoportree tegemine Soovi korral saate pildistada iseennast. Kaamera määrab fookuskauguse lähivõtte jaoks ning annab valmis olles piiksuga märku. 1 Vajutage võtterežiimis [ m ]. 2 Valige a ¡ Näotuvastus ¡ Autoportree . 3 Komponeerige võte läätsega enda poole. 4 Kui kuulete lühikest helisignaali, vajutage nuppu [ Katik ]. Kui näod asuvad keskel, siis piiksub kaamera kiiresti. Kui lülitate valiku Helitugevus sätetes välja, siis kaamera ei piiksu. (lk 99) Naeratuse pildistamine Kaamera teeb automaatselt võtte, kui tuvastab naerat..

Nutika näotuvastuse kasutamine - Page 61

Pildistusvalikud 60 Näotuvastuse kasutamine Nutika näotuvastuse kasutamine Kaamera registreerib automaatselt näod, mida sageli pildistate. Funktsioon Nutikas näotuvastamine annab fookuse prioriteedi automaatselt sellistele ja lemmiknägudele. Funktsioon on kasutatav ainult sisestatud mälukaardiga. 1 Vajutage võtterežiimis [ m ]. 2 Valige a ¡ Näotuvastus ¡ Nutikas näo tuvastamine . • : näod, mis te olete registreerinud lemmikutena. (Nägude lemmikuks registreerimise kohta vt lk 61.) • : näod, mille kaamera on automaatselt registreerinud. Silmade pilgutamise tuvastamine Kui k..

Nägude registreerimine lemmikutena (My Star) - Page 62

Pildistusvalikud 61 Näotuvastuse kasutamine Nägude registreerimine lemmikutena (My Star) Oma lemmiknäod saab registreerida, et seada nende fokuseerimine ja säritus tähtsuse järjekorda. See funktsioon on saadaval vaid mälukaardi kasutamisel. 1 Vajutage võtterežiimis [ m ]. 2 Valige a ¡ Nutikas FR-redigeerimine ¡ My Star . 3 Joondage objekti nägu ovaalse juhtjoonega ja vajutage näo registreerimiseks [ Katik ]. Tagasi Seadista • Olenevalt valgustingimustest, objekti poosi järskudest muutustest ning sellest, kas objekt kannab prille või mitte, võib kaamera näod valesti ära t..

Teie lemmiknäod tähistatakse nägude loendis tähisega - Page 63

Pildistusvalikud 62 Näotuvastuse kasutamine Lemmiknägude vaatamine 1 Vajutage võtterežiimis [ m ]. 2 Valige a ¡ Nutikas FR-redigeerimine ¡ Nägude loend . • Lemmiknägude järjestuse muutmiseks vajutage [ f ], seejärel valige Redigeeri kohta . (lk 74) • Lemmiknäo kustutamiseks vajutage [ f ], seejärel valige suvand Kustuta My Star . (lk 75) • Nägude registreerimisel pildistage üht isikut korraga. • Parima tulemuse nimel tehke objekti näost 5 fotot: eest, vasakult, paremalt, ülalt ja alt. • Vasakult, paremalt, ülalt ja alt pilte jäädvustades, juhendage subjekti seda..

Säri suurendamisega muutub foto eredamaks. - Page 64

Pildistusvalikud 63 Heleduse ja värvi reguleerimine Siin on teavet selle kohta, kuidas parema pildikvaliteedi saamiseks heledust ja värvi reguleerida. 3 Valige särituse reguleerimiseks arv. • Säri suurendamisega muutub foto eredamaks. • Säri muutmisel ilmub allnäidatud ikoon. 4 Vajutage sätete salvestamiseks [ o ]. • Kui olete säri häälestanud, salvestatakse see häälestus automaatselt. Üle- või alasärituse vältimiseks peate võib-olla säriarvu hiljem muutma. • Kui te ei suuda leida sobivat säritust, valige AEB (Automaatne särituse tugi). Kaamera teeb kolm fotot j..

ACB-funktsioon on alati Nutikas automaatses režiimis. - Page 65

Pildistusvalikud 64 Heleduse ja värvi reguleerimine 3 Tehke valik. Ikoon Kirjeldus Väljas : ACB on väljas. Sees : ACB on sees. • ACB-funktsioon on alati Nutikas automaatses režiimis. • Valangvõttega või nutika fi ltriga pildistamisel pole ACB kasutatav. Tagavalguse kompenseerimine (ACB) Kui valgusallikas on objekti taga või objekti ja tausta vahel on suur kontrastsus, jäävad objektid pildile enamasti tumedana. Sellisel juhul kasutage automaatse kontrastitasakaalu (ACB) valikut. S Ilma ACB-ta S ACB-ga 1 Vajutage võtterežiimis [ m ]. 2 Valige a ¡ ACB . p

..

Heleduse ja värvi reguleerimine - Page 66

Pildistusvalikud 65 Heleduse ja värvi reguleerimine Ikoon Kirjeldus Punkt : • Kaamera mõõdab ainult kaadri keskel oleva valguse intensiivsust. • Kui objekt pole kaadri keskmes, ei pruugi pilt särituda korrektselt. • Sobib tagavalgusega objektile. Keskel : • Kaamera arvestab kogu kaadri keskmise valgustatuse nii, et rõhk on asetatud keskele. • Sobib piltidele, kus objektid on kaadri keskel. Mõõtmisvaliku muutmine Mõõtmisrežiim viitab viisile, kuidas kaamera mõõdab valguse hulka. Piltide heledus ja valgustus erineb valitud mõõtmisrežiimist sõltuvalt. 1 Vajutage võtt..

Heleduse ja värvi reguleerimine - Page 67

Pildistusvalikud 66 Heleduse ja värvi reguleerimine Valige Valge tasakaalu säte Pildi värv sõltub valgusallika tüübist ja kvaliteedist. Kui tahate, et teie pildi värvid oleksid realistlikud, valige valgustingimustega sobiv värvustasakaalu häälestus, nt Automaatne VT, Päevavalgus, Pilvine, Volfram. Automaatne VT Päevavalgus Pilvine Volfram pv 1 Vajutage võtterežiimis [ m ]. 2 Valige a või v ¡ Valge Tasakaal . 3 Tehke valik. Ikoon Kirjeldus Automaatne VT : valgustingimustest lähtuv automaatne valge tasakaalu määramine. Päevavalgus : õues, päikeselisel päeval tehtavad pi..

Heleduse ja värvi reguleerimine - Page 68

Pildistusvalikud 67 Heleduse ja värvi reguleerimine Valge tasakaalu ise määramine Värvustasakaalu saab kohandada, pildistades valget pinda, nt paberilehte sellistes valgustingimustes, milles tahate pildistada. Värvustasakaalu funktsioon aitab teil foto värvid sobitada tegelike värvidega. 1 Vajutage võtterežiimis [ m ]. 2 Valige a või v ¡ Valge Tasakaal . 3 Kerige valikule Mõõt: katik . 4 Suunake objektiiv valgele paberilehele ning vajutage nuppu [ Katik ].

..

Valangu režiimide kasutamine - Page 69

Pildistusvalikud 68 Valangu režiimide kasutamine Kiiresti liikuvate objektide tabamine või loomulike näoilmete ja žestide tabamine fotodel võib olla raske. Raske võib olla ka särituse korrektne reguleerimine ning õige valgusallika valimine. Sellistel juhtudel valige üks valangurežiimidest. p Ikoon Kirjeldus Liikuva obj. ülesvõte : kaamera teeb pilte (6 võtet sekundis,maksimaalselt 30 võtet) nii kaua, kuni hoiate all nuppu [ Katik ]. AEB : • Kaamera teeb kolm fotot järjest, kõik erineva säriga: normaalne, alasäritatud ja ülesäritatud. • Uduste piltide vältimiseks kas..

Efektide rakendamine/piltide redigeerimine - Page 70

Pildistusvalikud 69 Efektide rakendamine/piltide redigeerimine Pildistamise ajal kasutatavad fi ltrid Ikoon Kirjeldus Normaalne : efekt puudub Miniatuur : objektile miniatuurse välimuse andmiseks tilt-shift-efekti rakendamine. Vinjettimine : rakendage Lomo kaamerate retro-värve, suurt kontrasti ja tugevat vinjetiefekti. Pooltooni täpp : pooltooniefekti rakendamine. Visand : pliiatsijoonise efekti rakendamine. Kalasilm : tumendab kaadri servad ja moonutab objekti, imiteerides kalasilm-objektiivi mõju. Uduvastane : muudab pildi selgemaks. Klassikaline : must-valge pilt. Retro : seepiatoo..

Efektide rakendamine/piltide redigeerimine - Page 71

Pildistusvalikud 70 Efektide rakendamine/piltide redigeerimine Video salvestamise ajal kasutatavad fi ltrid Ikoon Kirjeldus Normaalne : efekt puudub Paletiefekt 1 : loob terava kontrasti ja tugevate värvidega elava mulje. Paletiefekt 2 : muudab stseenid puhtaks ja selgeks. Paletiefekt 3 : rakendab pehme pruuni tooni. Paletiefekt 4 : tekitab külma ja monotoonse ilme. Miniatuur : objektile miniatuurse välimuse andmiseks tilt-shift-efekti rakendamine. Vinjettimine : rakendage Lomo kaamerate retro-värve, suurt kontrasti ja tugevat vinjetiefekti. Kalasilm : moonutab lähedalasuvaid objekte,..

Efektide rakendamine/piltide redigeerimine - Page 72

Pildistusvalikud 71 Efektide rakendamine/piltide redigeerimine Kujutise korrigeerimine Piltide teravuse, küllastatuse ja kontrasti häälestamine. 1 Vajutage võtterežiimis [ m ]. 2 Valige a ¡ Kujutise korrigeerimine . 3 Tehke valik. • Kontrast • Teravus • Küllastus -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2 Kujutise korrigeerimine Kontrast Teravus Kü lastus Tagasi Teisalda p 4 Vajutage iga väärtuse korrigeerimiseks [ F / t ]. Kontrast Kirjeldus - Vähendab värvi ja heledust. + Suurendab värvi ja heledust. Teravus Kirjeldus - Pehmendab piltide servi (sobib piltide redigeerimis..

Taasesitus/redigeerimine - Page 73

Taasesitus/redigeerimine Siin on teavet selle kohta, kuidas pilte ja videoklippe vaadata ning fotosid redigeerida. Samuti saate tutvuda, kuidas ühendada oma kaamerat arvutiga, fotoprinteriga või teleriga. Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis ………………………………… 73 Taasesitusrežiimi käivitamine ……………… 73 Fotode vaatamine …………………………… 79 Videoklipi esitamine ………………………… 81 Foto redigeerimine …………………………… 83 Fotode suuruse muutmine …………………… 83 Foto pööramine …………..

Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis - Page 74

Taasesitus/redigeerimine 73 Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis Kuidas esitada fotosid või videoid ning kuidas hallata faile. Pildifaili informatsioon Kasutusel olev mälu Failiteave Ikoon Kirjeldus Prindijärjestus on määratud (DPOF) Kaitstud fail Fotol on registreeritud nägu (saadaval vaid mälukaardi kasutamisel) Kausta nimi – faili nimi Faili andmete kuvamiseks ekraanil, toksake [ D ]. Taasesitusrežiimi käivitamine Taasesitusrežiimi abil saate vaadata teie kaamerasse salvestatud pilte ning esitada videoid. 1 Vajutage [ P ]. • Kuvatakse kõige viimane fail. • Kui k..

Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis - Page 75

Taasesitus/redigeerimine 74 Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis Lemmiknägude hindamine Saate järjestada enda lemmiknäod. Lemmiknägude funktsioon on kasutatav üksnes kaamerasse sisestatud mälukaardiga. 1 Taasesitusrežiimis vajutage [ m ]. 2 Valige u ¡ Näoloendi redigeerimine ¡ Redigeeri kohta . 3 Valige loendist nägu ning toksake seejärel [ o ]. 2 3 4 6 7 8 5 9 Seadista Tagasi Näoloendi redigeerimine 4 Vajuta [ D / c ], et muuta näo järjestust ning seejärel vajuta [ f ]. Videofaili informatsioon Esita Jäädvustamine Ikoon Kirjeldus v Videofail Kaitstud fail Kausta ..

Failide vaatamine kategooriate kaupa Nutikas albumis - Page 76

Taasesitus/redigeerimine 75 Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis Failide vaatamine kategooriate kaupa Nutikas albumis Failide vaatamine kategooriate, nt kuupäeva, näo või failitüübi kaupa. 1 Pöörake taasesitusrežiimis nuppu [ Suum ] vasakule. 2 Vajutage [ m ]. 3 Valige kategooria. Tüüp Kuupäev Värv Nädal Esivaade Tagasi Seadista Valik Kirjeldus Tüüp Võimaldab vaadata faile tüübi järgi. Kuupäev Võimaldab vaadata faile salvestamise kuupäeva järgi. Värv Võimaldab vaadata faile pildil domineeriva värvi järgi. Nädal Võimaldab vaadata faile salvestamise näda..

Failide vahel kiirelt liikumiseks toksake ja hoidke [ - Page 77

Taasesitus/redigeerimine 76 Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis Failide vaatamine pisipiltidena See funktsioon võimaldab vaadata failide pisipilte. Pisipiltide vaatamiseks (3 korraga) keerake esitusrežiimis nuppu [ Suum ] vasakule. Enamate pisipiltide (9 või 20 korraga) vaatamiseks keerake nuppu [ Suum ] veel üks või kaks korda vasakule. Eelnevasse vaatesse naasmiseks keerake nuppu [ Suum ] paremale. Filter Toiming Kirjeldus Failide vahel liikumine Vajutage [ D / c / F / t ]. Failide kustutamine Vajutage [ f ] ning valige seejärel Jah . 4 Failide vahel liikumiseks vajutage [..

Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis - Page 78

Taasesitus/redigeerimine 77 Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis Failide kaitsmine Faile on võimalik kogemata kustutamise eest kaitsta. 1 Taasesitusrežiimis vajutage [ m ]. 2 Valige u ¡ Kaitse ¡ Vali . • Kõigi failide kaitsmiseks valige Kõiki ¡ Lukusta . 3 Kerige failini, mida soovite kaitsta, ning vajutage [ o ]. • Valiku tühistamiseks vajutage uuesti nuppu [ o ]. Vali Seadista Kaitstud faili ikoon 4 Vajutage [ f ]. Kaitstud faili ei saa kustutada ega pöörata. Failide kustutamine Taasesitusrežiimis kustutamiseks failide valimine Üksiku faili kustutamine Teil on võ..

Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis - Page 79

Taasesitus/redigeerimine 78 Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis Kõigi failide kustutamine. Võimalik on valida ka kõik failid ning kustutada need korraga. 1 Taasesitusrežiimis vajutage [ m ]. 2 Valige u ¡ Kustuta ¡ Kõiki . 3 Kui ilmub hüpiksõnum, valige Jah . • Kõik kaitsmata failid kustutatakse. Failide kopeerimine mälukaardile Failide kopeerimine sisemälust mälukaardile. 1 Taasesitusrežiimis vajutage [ m ]. 2 Valige u ¡ Kopeeri kaardile . 3 Kui ilmub hüpiksõnum, valige Jah . Mitme faili kustutamine Võimalik on valida ka mitu faili ning kustutada need korraga. ..

Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis - Page 80

Taasesitus/redigeerimine 79 Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis Toiming Kirjeldus Suurendatud piirkonna liigutamine Vajutage [ D / c / F / t ]. Suurendatud foto kärpimine Vajutage [ o ] ning valige seejärel Jah . (Kärgitud fail salvestatakse uue failina. Algne fail säilib algsel kujul.) Kui vaatate teise kaameraga tehtud fotosid, võib suumimäär olla erinev. Fotode vaatamine Foto osa suurendamine või fotode vaatamine slaidiesitusena. Foto suurendamine Foto ühe osa suurendamiseks keerake esitusrežiimis nuppu [ Suum ]. Välja suumimiseks keerake nuppu [ Suum ] vasakule. Suu..

Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis - Page 81

Taasesitus/redigeerimine 80 Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis Slaidiesituse mängimine Fotode slaidiesitusele efektide ja heli lisamine. Slaidiesituse funktsioon ei toimi videote puhul. 1 Taasesitusrežiimis vajutage [ m ]. 2 Valige C . 3 Määrake slaidiseansi efekti valik. • Slaidiseansi käivitamiseks ilma efektita jätkake 4. sammuga. * Vaikesäte Valik Kirjeldus Käivita Määrake, kas slaidiesitust korrata või mitte. ( Esita , Korduv esitus ) Pildid Võimaldab määrata fotod, mida slaidiseansina vaadata. • Kõiki *: kõigi fotode vaatamine slaidiseansina. • Kuupäe..

Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis - Page 82

Taasesitus/redigeerimine 81 Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis * Vaikesäte Valik Kirjeldus Muusika Taustaheli määramine. Efekt • Kaadrivahetusefekti määramine. ( Väljas *, Rahulik , Särav , Lõõgastav , Elav , Mahe ) • Efektide tühistamiseks valige Väljas . • Kui kasutate valikut Efekt, määratakse fotode vaheliseks intervalliks 1 sekund. 4 Valige Käivita ¡ Esita . • Valige Korduv esitus , et slaidiesitlust korduvesitada. 5 Slaidiesituse vaatamine. • Slaidiesituse peatamiseks vajutage [ o ]. • Slaidiesituse jätkamiseks vajutage [ o ]. • Vajutage [ o ],..

Pildi eraldusvõime on sama kui algsel videol. - Page 83

Taasesitus/redigeerimine 82 Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis Pildi eraldamine videost. 1 Vajutage video vaatamise ajal [ o ] punktis, millest tahate pildi teha. 2 Vajutage [ c ]. • Pildi eraldusvõime on sama kui algsel videol. • Eraldatud pilt salvestatakse uue failina.

..

Foto salvestamiseks alguspildina valige suvand - Page 84

Taasesitus/redigeerimine 83 Foto redigeerimine Teave fotode redigeerimise kohta. • Kaamera salvestab redigeeritud foto uue failina. • Kui redigeerite fotosid, siis salvestab kaamera need automaatselt madalama resolutsiooniga. Keeratud või käsitsi muudetud suurusega fotode resolutsiooni automaatselt ei vähendata. • Panoraamvõtteid ei ole võimalik redigeerida. Foto pööramine 1 Valige taasesitusrežiimis foto ja vajutage nuppu [ m ]. 2 Valige e ¡ Pööramine . 3 Tehke valik. Tagasi Teisalda Paremale 90 ˚ Kaamera kirjutab originaalfaili üle. Fotode suuruse muutmine Muutke foto s..

Salvestatakse 2 kärbitud järjestikuse nimega portreed. - Page 85

Taasesitus/redigeerimine 84 Foto redigeerimine Lähiportree loomine Ekstraktige olemasolevast fotost üks nägu. 1 Valige taasesitusrežiimis foto ja vajutage nuppu [ m ]. 2 Valige e ¡ Intelligentne portree . 3 Foto kärpimiseks valitud näo ümbert valige Salvesta . • Salvestatakse 2 kärbitud järjestikuse nimega portreed. Salvesta Tagasi Teisalda Intelligentse portree funktsioon ei toimi, kui: - nägu ei tuvastata - tuvastatakse rohkem kui 2 nägu - tuvastatud näo pindala on suurem kui teatud suhtarv Nutika fi ltri efektide rakendamine Eriefektide rakendamine fotodel. 1 Valige taase..

Tumedate objektide redigeerimine (ACB) - Page 86

Taasesitus/redigeerimine 85 Foto redigeerimine Piltide töötlemine Siit leiate informatsiooni selle kohta kuidas parandada punasilmsust, kohandada nahatooni, eredust, kontrasti või küllastust. Kui foto keskosa on tume, saate seda eredamaks reguleerida. Kaamera salvestab redigeeritud foto uue failina, kuid võib selle madalamale resolutsioonile konverteerida. Tumedate objektide redigeerimine (ACB) 1 Valige taasesitusrežiimis foto ja vajutage nuppu [ m ]. 2 Valige e ¡ Kujutise korrigeerimine ¡ ACB . 3 Vajutage sätete salvestamiseks [ o ]. Ikoon Kirjeldus Vinjettimine : rakendage Lomo k..

Numbri kasvades muutub nahatoon heledamaks ja - Page 87

Taasesitus/redigeerimine 86 Foto redigeerimine Punasilmsuse eemaldamine 1 Valige taasesitusrežiimis foto ja vajutage nuppu [ m ]. 2 Valige e ¡ Kujutise korrigeerimine ¡ Punas. parandus . 3 Vajutage sätete salvestamiseks [ o ]. Nägude retušeerimine 1 Valige taasesitusrežiimis foto ja vajutage nuppu [ m ]. 2 Valige e ¡ Kujutise korrigeerimine ¡ Näo viimistlus . 3 Vajutage [ o ]. 4 Vajutage [ F / t ], et korrigeerida naha tooni. • Numbri kasvades muutub nahatoon heledamaks ja siledamaks. 5 Vajutage sätete salvestamiseks [ o ]. Ereduse, kontrasti ja küllastatuse reguleerimine 1 Va..

Printimisjärjestuse loomine (DPOF) - Page 88

Taasesitus/redigeerimine 87 Foto redigeerimine Müra lisamine fotole 1 Valige taasesitusrežiimis foto ja vajutage nuppu [ m ]. 2 Valige e ¡ Kujutise korrigeerimine ¡ Lisa müra . 3 Vajutage sätete salvestamiseks [ o ]. Printimisjärjestuse loomine (DPOF) Fotode valimine printimiseks ning prindivalikute salvestamine Digital Print Order Formati (DPOF) vormingus. Mugavaks printimiseks DPOF-ühilduvatel printeritel salvestatakse see teave teie mälukaardil kausta MISC. 1 Taasesitusrežiimis vajutage [ m ]. 2 Valige u ¡ DPOF ¡ Standard ¡ Vali . • Kõigi fotode printimiseks valige Kõiki..

Fotode printimine pisipiltidena - Page 89

Taasesitus/redigeerimine 88 Foto redigeerimine Fotode printimine pisipiltidena Trükkige pilte pisipiltidena, et neid kõiki korraga kontrollida. 1 Taasesitusrežiimis vajutage [ m ]. 2 Valige u ¡ DPOF ¡ Register . 3 Kui ilmub hüpiksõnum, valige Jah . • Mälukaardi võite viia DPOF-toega fototöökotta, samuti saate printida fotod kodus otse DPOF-ühilduvale printerile. • Paberist suuremate mõõtmetega fotodel lõigatakse vasak ja parem serv ära. Jälgige, et fotode mõõtmed sobiksid valitud paberiga. • Sisemälus salvestatud fotodele DPOF valikuid määrata ei saa. • Kui mä..

Kaamera läheb teleriga ühendamisel automaatselt - Page 90

Taasesitus/redigeerimine 89 Failide vaatamine teleris Kuidas näidata pilte või videoid, ühendades kaamera A/V-kaabli abil teleriga. 6 Lülitage teler sisse ning valige teleripuldi abil A/V videosisendi režiim. 7 Lülitage kaamera sisse. • Kaamera läheb teleriga ühendamisel automaatselt esitusrežiimi. 8 Kasutage fotode vaatamiseks ja videoklippide esitamiseks kaamera nuppe. • Olenevalt teleri mudelist võib esineda digitaalset müra ning osa pildist ei pruugi olla nähtav. • Olenevalt teleri sätetest ei pruugi pildid olla teleriekraani keskel. 1 Vajutage võtte- või esitusrež..

Failide teisaldamine Windows-arvutisse - Page 91

Taasesitus/redigeerimine 90 Failide teisaldamine Windows-arvutisse Kuidas teisaldada faile Windows-arvutisse, redigeerida neid Intelli-studio abil ning veebi üles laadida. • Nõuded on üksnes soovituslikud. Olenevalt arvuti seisukorrast ei pruugi programm töötada isegi siis, kui arvuti vastab nõuetele. • Kui teie arvuti nõuetele ei vasta, võib videote esitamisel tõrkeid olla või videote redigeerimine kauem aega võtta. • Enne Intelli-studio kasutamist installige DirectX 9.0c või uuem versioon. • Kaamera ühendamiseks irdkettana peab arvuti kasutama Windows XP, Windows Vist..

Failide teisaldamine Intelli-studio abil - Page 92

Taasesitus/redigeerimine 91 Failide teisaldamine Windows-arvutisse 5 Lülitage kaamera sisse. • Kui Intelli-studio installimisaken avaneb, järgige installimise juhiseid, et installimine lõpetada. • Kui Intelli-studio on teie arvutisse installitud, tuvastab arvuti kaamera ja käivitab Intelli-studio automaatselt. Kui määrate USB valikuks Vali režiim , valige hüpikaknas Arvuti . 6 Valige arvutis sihtkaust, seejärel vajutage nuppu Jah . • Kaameras salvestatud uued failid teisaldatakse automaatselt valitud kausta. • Kui kaameras uusi faile pole, siis uute failide salvestamise hü..

Failide teisaldamine Windows-arvutisse - Page 93

Taasesitus/redigeerimine 92 Failide teisaldamine Windows-arvutisse Intelli-studio kasutamine Intelli-studio on programm, millega saab faile esitada ja redigeerida. Täpsema info saamiseks valige programmiribalt Help (Spikker) ¡ Help (Spikker). • Kaamera püsivara saate värskendada, valides programmiribalt Web Support (Veebitugi) ¡ Upgrade fi rmware for the connected device (Värskenda ühendatud seadme püsivara). • Faile ei saa redigeerida otse kaameras. Edastage failid enne redigeerimist mõnesse arvuti kausta. • Intelli-studio toetab järgmisi vorminguid: - Videod: MP4 (Video: ..

Kuidas ühendada kaamerat arvutiga irdkettana. - Page 94

Taasesitus/redigeerimine 93 Failide teisaldamine Windows-arvutisse Failide edastamine, ühendades kaamera irdkettana Kuidas ühendada kaamerat arvutiga irdkettana. 1 Vajutage võtte- või esitusrežiimis [ m ]. 2 Valige n ¡ PC-tarkvara ¡ Väljas . 3 Lülitage kaamera välja. 4 Ühendage kaamera ja arvuti USB-kaabli abil. Peate USB kaabli väikese otsa kaamerasse ühendama. Kui sisestate vale kaabliotsa võite faile kahjustada. Tootja ei vastuta andmete kaotsimineku eest. Nr. Kirjeldus 1 Menüüde avamine. 2 Valitud kaustas asuvate failide kuvamine. 3 Foto redigeerimise režiimile lülitum..

Olekutuli vilgub failide ülekandmise ajal. Oodake, kuni - Page 95

Taasesitus/redigeerimine 94 Failide teisaldamine Windows-arvutisse Kaamera lahutamine (Windows XP puhul) Windows Vista ja Windows 7 puhul on USB-kaabli lahutamise viisid sarnased. 1 Veenduge, et olekutuli ei vilgu. • Olekutuli vilgub failide ülekandmise ajal. Oodake, kuni vilkumine lõpeb. 2 Klõpsake arvutiekraani alaserva tööriistariba paremas otsas . 3 Klõpsake hüpikteadet. 4 Klõpsake teateakent, mis näitab et kaamera võib ohutult eemaldada. 5 Eemaldage USB-kaabel. Kuni Intelli-studio käib, ei saa kaamerat ohutult eemaldada. Sulgege enne kaamera lahutamist programm. 5 Lülitag..

Failide teisaldamine Mac-arvutisse - Page 96

Taasesitus/redigeerimine 95 Failide teisaldamine Mac-arvutisse Kui ühendate kaamera Mac-arvutiga, tunneb arvuti seadme automaatselt ära. Failid saab otse kaamerast ilma ühtegi programmi installimata arvutisse edastada. Toetatakse on Mac OS 10.4 või uuemat versiooni. 3 Lülitage kaamera sisse. • Arvuti tunneb kaamera automaatselt ära ja kuvab irdketta ikooni. Kui määrate USB valikuks Vali režiim , valige hüpikaknas Arvuti . 4 Topeltklõpsake irdketta ikooni. 5 Lohistage või salvestage failid oma arvutisse. 1 Lülitage kaamera välja. 2 Ühendage kaamera USB-kaabli abil Mac-arvuti..

Mõned printerid ei pruugi teatud valikuid toetada. - Page 97

Taasesitus/redigeerimine 96 Fotode trükkimine PictBridge'i fotoprinteril Fotosid saab printida PictBridge'iga ühilduva printeriga, ühendades oma kaamera otse printeriga. Printimissätete kon fi gureerimine Prindisätete kon fi gureerimiseks vajutage [ m ]. Pildid Suurus Ekraanilaotus Tüüp Kvaliteet Üks pilt Automaatne Automaatne Automaatne Automaatne Välju Prindi Valik Kirjeldus Pildid Saate valida, kas prinditakse praegune foto või kõik fotod. Suurus Prindisuuruse määramine. Ekraanilaotus Ühele paberilehele trükitavate fotode arvu määramine. Tüüp Paberitüübi määramin..

Siit leiate teavet kaamera seadete kon - Page 98

Seaded Siit leiate teavet kaamera seadete kon fi gureerimise kohta. Seadete menüü …………………………………………… 98 Seadete menüü avamine ………………………………… 98 Heli ……………………………………………………… 99 Ekraan …………………………………………………… 99 Sätted ………………………………………………… 100

..

Seadete menüü avamine - Page 99

Seaded 98 Seadete menüü Kuidas kaamerat kon fi gureerida. 3 Valige kategooria. Välju Tagasi Helitugevus Käivitusheli Katiku heli Lühike piiks AF heli Keskmine Väljas 1 1 Sees 4 Tehke valik. Tagasi Seadista Helitugevus Käivitusheli Katiku heli Lühike piiks AF heli Väljas Vaikne Keskmine Vali 5 Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu [ m ]. Seadete menüü avamine 1 Vajutage võtte- või esitusrežiimis [ m ]. 2 Valige mõni menüü. Välju Muuda Pildistamine Heli Ekraan Sätted Helitugevus Käivitusheli Katiku heli Lühike piiks AF heli Valik Kirjeldus O Heli : mitmesuguste k..

Seadete menüü - Page 100

Seaded 99 Seadete menüü Heli * Vaikesäte Üksus Kirjeldus Helitugevus Määrake kõigi helide tugevus. ( Väljas , Vaikne , Keskmine *, Vali ) Käivitusheli Kaamera sisselülitamisel kõlava heli määramine. ( Väljas *, 1 , 2 , 3 ) Katiku heli Määrake päästiku vajutamisel kaamera poolt tehtav heli. ( Väljas , 1 *, 2 , 3 ) Lühike piiks Määrake nuppude vajutamisel või režiimi vahetamisel kaamera poolt tehtav heli. ( Väljas , 1 *, 2 , 3 ) AF heli Päästiku poolenisti allavajutamisel kõlava heli määramine. ( Väljas , Sees *) Ekraan * Vaikesäte Üksus Kirjeldus Funktsioonid..

Seadete menüü - Page 101

Seaded 100 Seadete menüü * Vaikesäte Üksus Kirjeldus Ekraani eredus Võimaldab reguleerida ekraani eredust. ( Automaatne *, Tume , Normaalne , Ere ) Esitusrežiimis fi kseeritakse Normaalne , isegi kui valite Automaatne . Kiirvaade Määrake, kas tehtud pilt kuvatakse või mitte enne võtterežiimi naasmist. ( Väljas , Sees *) Energia säästja Kui te 30 sekundi vältel toiminguid ei soorita, siis lülitub kaamera automaatselt energiasäästu režiimi. ( Väljas *, Sees ) • Energiasäästu režiimis kaamera kasutamise jätkamiseks vajutage mistahes nuppu peale [ POWER ]. • Isegi k..

Intelligentne portree - Page 102

Seaded 101 Seadete menüü * Vaikesäte Üksus Kirjeldus Faili nr. Võimaldab määrata, kuidas faile nimetada. • Lähtestamine : uue mälukaardi sisestamisel, mälukaardi vormindamisel või kõigi failide kustutamisel 0001-st algava failinumeratsiooni määramine. • Seeria *: uue mälukaardi sisestamisel, mälukaardi vormindamisel või kõigi failide kustutamisel viimasest failinumbrist algava numeratsiooni määramine. • Esimese kausta vaikenimi on 100PHOTO ja esimese faili vaikenimi on SAM_0001. • Failinumbrid kasvavad ühekaupa alates numbrist SAM_0001 kuni numbrini SAM_9999. ..

Seadete menüü - Page 103

Seaded 102 Seadete menüü * Vaikesäte Üksus Kirjeldus Videoväljund Teie regiooni videosignaali väljundi määramine. • NTSC : USA, Kanada, Jaapan, Korea, Taiwan, Mehhiko • PAL (toetab ainult BDGHI-d): Austraalia, Austria, Belgia, Hiina, Taani, Inglismaa, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Kuveit, Malaisia, Holland, Uus-Meremaa, Norra, Singapur, Hispaania, Rootsi, Šveits, Tai AF lamp Määrake valguse automaatne sisselülitumine pimedas kohas teravustamise abistamiseks. ( Väljas , Sees *) USB Kaamera USB-kaabli abil arvuti või printeriga ühendamisel kasutatava režiimi valik..

Teave veateadete, tehniliste andmete ja hoolduse kohta. - Page 104

Lisad Teave veateadete, tehniliste andmete ja hoolduse kohta. Tõrketeated ………………………………………………… 104 Kaamera hooldus …………………………………………… 105 Kaamera puhastamine ………………………………… 105 Kaamera kasutamine ja hoidmine ……………………… 106 Teave mälukaartide kohta ……………………………… 107 Teave aku kohta ………………………………………… 110 Enne teeninduskeskusse pöördumist …………………… 114 Kaamera tehnilised andmed ……………………………..

Tõrketeated - Page 105

Lisad 104 Tõrketeated Tõrketeate kuvamisel proovige järgmisi abinõusid. Tõrketeade Soovituslik abinõu Faili tõrge Kustutage kahjustatud fail või võtke ühendust teeninduskeskusega. Failisüsteemi ei toetata. Kaamera ei toeta sisestatud mälukaardi FAT- failistruktuuri. Vormindage mälukaart kaameras. Patarei/aku tühjeneb Paigaldage laetud aku või laadige aku. Mälu täis Kustutage mittevajalikud failid või sisestage uus mälukaart. Pildifaile ei ole Tehke fotosid või sisestage fotosid sisaldav mälukaart. Tõrketeade Soovituslik abinõu Kaardi tõrge • Lülitage kaamera välj..

Kaamera puhastamine - Page 106

Lisad 105 Kaamera hooldus Kaamera korpus Pühkige õrnalt pehme ja kuiva lapiga. • Ärge kunagi kasutage seadme puhastamisel benseeni, vedeldeid ega alkoholi. Need lahused võivad kaamerat kahjustada või väärtalitlusi põhjustada. • Ärge vajutage objektiivi katte peale ega kasutage selle puhastamisel õhuga puhastuspintslit. Kaamera puhastamine Kaamera objektiiv ja ekraan Kasutage tolmu eemaldamiseks õhuga puhastuspintslit ja pühkige objektiivi õrnalt pehme lapiga. Kui tolm ei eemaldu, kandke puhastuspaberi tükile objektiivi puhastusvahendit ja pühkige õrnalt.

..

Kaamera kasutamine ja hoidmine - Page 107

Lisad 106 Kaamera hooldus Ladustamine pikemaks ajaks. • Kui jätate kaamera pikemaks ajaks seisma, pange see tihendatud konteinerisse koos absorbendiga, nt silikageeliga. • Pikemaks ajaks seisma jäetaval kaameral võtke akud välja. Kaamerasse jäetud aku võib aja jooksul lekkida või korrodeeruda ja põhjustada kaamerale tõsiseid kahjustusi. • Kui akud pole kasutuses, tühjenevad need aja jooksul ja enne kasutamist peab need uuesti laadima. • Hetke kuupäev ja kellaaeg võivad lähtestuda, kui kaamera lülitatakse sisse pärast kaamera ja aku eraldamist kauemaks, kui 40 tunniks...

Teave mälukaartide kohta - Page 108

Lisad 107 Kaamera hooldus • Kaamera pinda kattev värv või metallosad võivad tundliku nahaga inimestel põhjustada allergiat, naha sügelemist, ekseemi või paistetust. Kui puutute mõne sellise sümptomiga kokku, lõpetage viivitamatult kaamera kasutamine ja konsulteerige arstiga. • Ärge sisestage kaamera avaustesse või pesadesse võõrkehi. Vale kasutuse tagajärjel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla. • Ärge laske kaamerat hooldada kvali fi tseerimata personalil ega proovige seda ise hooldada. Kahjustused, mis on tekkinud kvali fi tseerimata hoolduse tagajärjel, ei ..

Mälukaardi maht - Page 109

Lisad 108 Kaamera hooldus Mälukaardi maht Mälukaardi maht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt erineda. Need näitajad põhinevad 1 GB microSD kaardil. Fotod Suurus Üliterav Terav Normaalne 105 206 303 120 234 343 140 275 406 166 323 469 319 607 858 522 954 1336 858 1431 1878 1582 2505 3006 Videod Suurus 30 kdr sek 15 kdr sek Ligikaudu 3' 59" Ligikaudu 7' 23" Ligikaudu 9' 11" Ligikaudu 17' 46" Ligikaudu 32' 49" Ligikaudu 59' 33" * Ülalpool toodud arvud on mõõdetud ilma suumi kasutamata. Suumi kasutamisel võib kasutatav salvestusaeg muutuda. Salvestuse koguaja m..

Tootja ei vastuta andmete kaotsimineku eest. - Page 110

Lisad 109 Kaamera hooldus • Vältige mälukaartide kokkupuudet vedelike, mustuse ja võõrkehadega. Kui kaart on määrdunud, pühkige seda enne kaamerasse panekut pehme lapiga. • Vältige vedelike, mustuse ja võõrainete kokkupuudet mälukaartide ja mälukaardipesaga. See võib mälukaartide või kaamera töös tõrkeid põhjustada. • Kui kannate mälukaarti kaasas, kasutage selle kaitsmiseks staatiliste laengute eest ümbrist. • Teisaldage olulised andmed muudele kandjatele, nt kõvakettale, CD-le või DVD-le. • Kui kasutate kaamerat pikka aega, siis võib mälukaart soojeneda...

Kasutage ainult Samsungi heakskiidu saanud akusid. - Page 111

Lisad 110 Kaamera hooldus Aku tööiga Keskmine pildistamisaeg/ Fotode arv Katsetingimused (täielikult laetud akuga) Fotod Ligikaudu 125 min/ Ligikaudu 250 pilti Aku kestvust mõõdeti järgmistes tingimustes: režiimis p , pimedas, resolutsiooniga, Terav kvaliteediga, OIS sisselülitatud. 1. Seadke välklamp suvandile Sundvälk , tehke üks võte ja suumige sisse või välja. 2. Seadke välklamp suvandile Väljas , tehke üks võte ja suumige sisse või välja. 3. Sooritage sammud 1 ja 2, oodates iga sammu vahel 30 sekundit. Korrake protsessi 5 minuti vältel ning lülitage kaamera seejä..

Kaitske akusid, laadijaid ja mälukaarte vigastuste eest - Page 112

Lisad 111 Kaamera hooldus Ettevaatusabinõud aku kasutamisel Kaitske akusid, laadijaid ja mälukaarte vigastuste eest Vältige akude sattumist kontakti metallesemetega, kuna see võib tekitada ühenduse aku + ja – klemmide vahel ning põhjustada aku ajutise või püsiva kahjustuse, tulekahju või elektrilöögi. Märkused aku laadimise kohta • Kui olekutuli ei põle, veenduge, et aku on paigaldatud õigesti. • Kui kaamera on laadimise ajal sisse lülitatud, ei pruugi aku lõpuni täis laadida. Enne aku laadimist lülitage kaamera välja. • Ärge kaamerat aku laadimise ajal kasutage...

Märkused ühendatud arvutiga laadimise kohta - Page 113

Lisad 112 Kaamera hooldus • Toitekaabli ühendamisel laetud akuga kaameraga lülitub olekutuli ligikaudu 30 minutiks sisse. • Välgu kasutamine ja videote salvestamine tühjendab akut kiiresti. Laadige akut seni, kuni punane olekutuli kustub. • Kui olekutuli vilgub punasena, ühendage kaabel uuesti või eemaldage aku ja paigaldage uuesti. • Kui laete akut ning kaabel on ülekuumenenud või kui temperatuur on liiga kõrge, võib olekutuli punasena vilkuda. laadimine algab, kui aku jahtub. • Akude ülelaadimine võib aku tööiga lühendada. Kui laadimine on lõpetatud, ühendage ka..

Aku hooletu või ebaõige käsitsemine võib kaasa - Page 114

Lisad 113 Kaamera hooldus Aku hooletu või ebaõige käsitsemine võib kaasa tuua kehavigastusi või lõppeda surmaga. Ohutuse tagamiseks järgige aku õige käsitsemise juhiseid. • Vale käsitsemise tagajärjel võib aku süttida või plahvatada. Kui märkate aku juures deformatsioone, pragusid või muid kõrvalekaldeid, lõpetage viivitamatult aku kasutamine ja võtke ühendust teeninduskeskusega. • Kasutage ainult autentseid, tootja poolt soovitatud akulaadijaid ning adaptreid ja laadige akusid ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. • Ärge pange akusid küttekehade..

Enne teeninduskeskusse pöördumist - Page 115

Lisad 114 Enne teeninduskeskusse pöördumist Kui teil on probleeme kaamera kasutamisega, proovige enne teeninduskeskusega ühendusevõttu järgmisi probleemilahendusprotseduure. Kui olete soovitatud lahendusi proovinud ja probleem ei kao, võtke ühendust kaupluse või teeninduskeskusega. Kui toote kaamera teeninduskeskusesse, tooge kindlasti ka kõik muud komponendid, mis võisid vea tekkele kaasa aidata, nt mälukaart ja aku. Olukord Soovituslik abinõu Ei saa pildistada • Mälukaardil ei ole ruumi. Kustutage mittevajalikud failid või sisestage uus mälukaart. • Vormindage mälukaar..

Enne teeninduskeskusse pöördumist - Page 116

Lisad 115 Enne teeninduskeskusse pöördumist Olukord Soovituslik abinõu Välk hakkab ootamatult tööle Välgu võib esile kutsuda staatiline elekter. Kaamera ei ole rikkis. Kuupäev ja kellaaeg on valed Määrake ekraani seadetes kuupäev ja kellaaeg. (lk 100) Ekraan või nupud ei tööta korralikult Eemaldage aku ja paigaldage uuesti. Kaamera ekraan reageerib loiult Kui kasutate kaamerat väga madalatel temperatuuridel, siis võib see põhjustada kaamera ekraani rikke või värvikao. Et kaamera ekraan töötaks korralikult, kasutage kaamerat mõõdukatel temperatuuridel. Tõrge mälukaa..

Enne teeninduskeskusse pöördumist - Page 117

Lisad 116 Enne teeninduskeskusse pöördumist Olukord Soovituslik abinõu Teler ei kuva fotosid • Kontrollige, et kaamera oleks teleriga A/V-kaabli abli korrektselt ühendatud. • Veenduge, et teie mälukaardil on pilte. Teie arvuti ei tunne kaamerat ära • Veenduge, et USB-kaabel on õigesti ühendatud. • Veenduge, et kaamera on sisse lülitatud. • Veenduge, et kasutate toetatavat operatsioonisüsteemi. Arvuti katkestab kaamera ühenduse failide edastamise ajal Failide edastust võib häirida staatiline elekter. Ühendage USB-kaabel lahti ja ühendage uuesti. Arvuti ei esita video..

Kaamera tehnilised andmed - Page 118

Lisad 117 Kaamera tehnilised andmed Ulatus Lainurk (W) Tele (T) Normaalne (AF) 80 cm – lõpmatus 250 cm – lõpmatus Makro 5 – 80 cm 100 – 250 cm Automaatmakro 5 cm – lõpmatus 100 cm – lõpmatus Säriaeg • Nutikas automaatne: 8–1/2000 sek. • Programmeerimine: 1–1/2000 sek. • Öö: 8–1/2000 sek. Säritus Juhtimine Programmeerimise AE Mõõtmine Mitu, Punkt, Keskel, Näotuvastus Kompensatsioon ±2EV (1/3 EV samm) ISO-ekvivalent Automaatne, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 Pildiandur Tüüp 1/2,3" (ligikaudu 7,76 mm) CCD Pildipiksleid Ligik..

Kaamera tehnilised andmed - Page 119

Lisad 118 Kaamera tehnilised andmed Välk Režiim Väljas, Punas. parandus, Aeglane sünk, Sundvälk, Punasilmsus, Automaatne Ulatus • Lainurk: 0,3–4,2 m (ISO Auto) • Tele: 0,5–1,6 m (ISO Auto) Laadimisaeg Ligikaudu 5 sek. Värina vähendus Optiline pildistabilisaator (OIS) Efekt Pildistamisrežiim • Nutikas fi lter: Normaalne, Miniatuur, Vinjettimine, Pooltooni täpp, Visand, Kalasilm, Uduvastane, Klassikaline, Retro, Negatiiv • Kujutise korrigeerimine: Kontrast, Teravus, Küllastus Videovõtterežiim Nutikas fi lter: Normaalne, Paletiefekt 1, Paletiefekt 2, Paletiefekt 3, Pa..

Kaamera tehnilised andmed - Page 120

Lisad 119 Kaamera tehnilised andmed Taasesitus Tüüp Üksikpilt, pisipildid, muusika ja efektidega mitme slaidi esitlus, fi lmiklipp, Nutikas album* * Nutika albumi kategooria: Tüüp, Kuupäev, Värv, Nädal, Esivaade Redigeeri Suuruse muutmine, Pööramine, Intelligentne portree, Nutikas fi lter, Kujutise korrigeerimine, Kärbi Efekt • Kujutise korrigeerimine: ACB, Punas. parandus, Näo viimistlus, Eredus, Kontrast, Küllastus, Lisa müra • Nutikas fi lter: Normaalne, Miniatuur, Vinjettimine, Pehme teravustamine, Vana fi lm 1, Vana fi lm 2, Pooltooni täpp, Visand, Kalasilm, Udu..

Kaamera tehnilised andmed - Page 121

Lisad 120 Kaamera tehnilised andmed Liidesed Digitaalne väljundpesa USB 2.0 Helisisend/väljund Sisekõlar (Mono), mikrofon (Mono) Videoväljund A/V: NTSC, PAL (valitav) Alalisvoolu sisendpesa 5,0 V Vooluallikas Taaslaetav aku Liitium-ioonaku (BP70A, 700 mAh) Ühenduse tüüp Mikro USB (5 otsaga) Vooluallikas võib piirkonnast sõltuvalt teistsugune olla. Mõõtmed (L x K x P) 93,5 X 56,4 X 16,9 mm (ilma väljaulatuvate osadeta) Kaal 114,5 g (ilma aku ja mälukaardita) Töötemperatuur 0–40° C Tööniiskus 5–85 % Tarkvara Intelli-studio Tehnilised andmed võivad jõudluse parandamisek..

Sõnastik - Page 122

Lisad 121 Sõnastik Kompositsioon Kompositsioon tähendab fotograa fi as objektide paigutust fotol. Tavaliselt annab hea kompositsiooni ühe kolmandiku reeglist kinnipidamine. DCF (Kaamera failisüsteemi projekteerimise reeglid) Digitaalkaamerate failivormingu ja failisüsteemi de fi neerimiseks Jaapani Elektroonika- ja Infotehnoloogiatööstuse Assotsiatsiooni (JEITA) poolt loodud spetsi fi katsioon. Teravussügavus Kaugus lähima ja kaugeima rahuldavalt terava punkti vahel fotol. Teravussügavus sõltub objektiivi avast, fookuskaugusest ning kaamera ja objekti vahelisest kaugusest. Nä..

Sõnastik - Page 123

Lisad 122 Sõnastik Välk Välklamp, mis võimaldab nõrga valgusega oludes saavutada piisava säri. Fookuskaugus Kaugus objektiivi keskosast fookuseni (millimeetrites). Pikemad fookuskaugused tingivad kitsama vaatevälja ning objekti suurendamise. Lühemad fookuskaugused tingivad laiema vaatenurga. Pildiandur Digitaalkaamera füüsiline detail, mis sisaldab pildi iga piksli asukohta. Iga pildipunkt jäädvustab sellele särituse ajal langeva valguse ereduse. Levinud anduritüüpideks on CCD (laengsidestusseadis) ja CMOS (täiend-metalloksiidpooljuht). ISO tundlikkus Kaamera valgustundlikku..

Sõnastik - Page 124

Lisad 123 Sõnastik Müra Digitaalfotol olevad valesti tõlgendatud pikslid, mis ilmnevad valesti paiknevate või juhuslike eredate pikslitena. Müra tekib tavaliselt siis, kui pildistatakse kõrge tundlikkusega või kui tundlikkus pimedas kohas automaatselt määratakse. OIS (Optiline pildistabilisaator) Funktsioon tasandab pildistamise ajal reaalajas kaamera rappumist ja vibreerimist. Digitaalse stabilisaatoriga võrreldes ei toimu seejuures pildi kvaliteedi halvenemist. Optiline suum See on üldsuum, mis suurendab kujutist objektiivi abil ega halvenda pildi kvaliteeti. Kvaliteet Digitaal..

Sõnastik - Page 125

Lisad 124 Sõnastik Säriaeg Säriaeg on katiku avamise ja sulgemise vahele jääv aeg. See on oluline tegur foto heleduse määramisel, kuna muudab läbi ava pääsevat ning andurile jõudvat valgushulka. Lühike säriaeg jätab valguse läbipääsemiseks vähem aega ning pilt jääb tumedam, samuti „külmutab“ see liikuvad objektid. Vinjettimine Pildi ereduse või küllastatuse vähenemine pildi servades võrreldes pildi keskosaga. Vinjettimisega saab koondada tähelepanu pildi keskel olevatele objektidele. Värvustasakaal (valge tasakaal) Värvi (tavaliselt põhivärvide punase, rohe..

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks - Page 126

Lisad 125 Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste & elektroonikaseadmete jäätmed) (kehtib Euroopa Liidus ja muudes eri jäätmesüsteemidega Euroopa riikides) Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taas..

Indeks - Page 127

Lisad 126 Indeks A AF-i heli 99 AF-i tuli 102 AF-sihiku valgustus Asukoht 14 Seaded 102 Ajasätted 20 Ajavööndi sätted 19, 100 Aku Ettevaatusabinõu 111 Laadimine 18 Sisestamine 17 Alguspilt 99 Arvutiga ühendamine Mac 95 Windows 90 Automaatne kontrastsuse tasakaal (ACB) Pildistusrežiim 64 Taasesitusrežiim 85 Automaatne särituse tugi (AEB) 68 Autoportree 59 Avat. lähtek. lit.-d 102 A/V pesa 14 D Digitaalne suum 27 Digital Print Order Format, digitaalse prindijärjestuse vorming (DPOF) 87 E Ekraani eredus 100 Ekraani tüüp 25 Energiasäästurežiim 100 Eraldusvõime Pildistusrežiim ..

Indeks - Page 128

Lisad 127 Kontrast Pildistusrežiim 71 Taasesitusrežiim 86 Kujutise korrigeerimine ACB 64 Eredus Pildistusrežiim 63 Taasesitusrežiim 86 Kontrast Pildistusrežiim 71 Taasesitusrežiim 86 Küllastus Pildistusrežiim 71 Taasesitusrežiim 86 Lisa müra 87 Punasilmsus 86 Teravus 71 Kuupäev/aeg 20, 100 Küllastus Pildistusrežiim 71 Taasesitusrežiim 86 L Laadimine 18 Liikuva obj. ülesvõte 68 Lähtestamine 100 M Makro Automaatmakro 56 Makro 56 Normaalne (AF) 56 Menüü nupp 16 Mõõtmine Keskele 65 Mitu 65 Punkt 65 Mälukaart Ettevaatusabinõu 109 Vaheleht 17 My Star Asetus 74 Registreerimi..

Indeks - Page 129

Lisad 128 Indeks Suum Suumi heli sätted 45 Suumi kasutamine 27 Suurendusnupp 15 Suurendamine 79 Säritus 63 T Taasesitusnupp 16 Taasesitusrežiim 73 Taimer Pildistusrežiim 51 Taimeri tuli 14 Teeninduskeskus 114 Teravus 71 Toitenupp 14 Tõrketeated 104 O Olekutuli 15 Optiline pildistabilisaator (OIS) 29 P Pakendi sisu 13 PictBridge 96 Pildi eraldamine videost. 82 Pildi kvaliteet 50 Pilgut. tuvastus 60 Pilt-pildis režiim 38 Pisipildid 76 Portreede pildistamine Autoportree 59 Intelligentne portree 42 Naeratuse pildistamine 59 Naljanägu 43 Nutikas näotuvastus 60 Näotuvastus 58 Pilgut. tuv..

Indeks - Page 130

Lisad 129 Indeks U USB-pesa 14 V Vajutage päästik poolenisti alla 30 Valangurežiimid Automaatne särituse tugi (AEB) 68 Liikuva obj. ülesvõte 68 Pidev 68 Valge Tasakaal 66 Valikulised lisatarvikud 13 Video Pildistusrežiim 45 Taasesitusrežiim 81 Videoväljund 102 Vormindamine 100 Võluraami režiim 40 Välk Aeglane sünkroonimine 53 Automaatne 53 Punasilmsus 53 Punasilmsuse parandus 53 Sundvälk 53 Väljas 52

..

- Page 131

Müügijärgse hoolduse ja päringute tegemise kohta leiate teavet garantiidokumendist, mis oli ostetud tootega kaasas, või meie veebilehelt www.samsung.com.

..

Sponsored links

Latest Update