Povezava fotoaparata s tiskalnikom - Nikon COOLPIX L25 Manual

Sponsored links

E
15
Razdelek z informacijami
Povezava fotoaparata s tiskalnikom
1
Izklopite fotoaparat.
2
Vklopite tiskalnik.
Preverite nastavitve tiskalnika.
B
Opombe o viru napajanja
Pri povezovanju fotoaparata s tiskalnikom naj bo baterija napolnjena, da se fotoaparat ne bo
nepričakovano izklopil.
Če imate električni vmesnik EH-65A (na voljo posebej), se lahko fotoaparat napaja iz električne vtičnice. Ne
uporabljajte druge znamke ali drugega modela električnega napajalnika, saj lahko to povzroči pregrevanje
ali okvaro fotoaparata.
C
Tiskanje slik
Poleg tiskanja slik, ki jih prenesete v računalnik iz svojega tiskalnika, in tiskanja prek neposredne povezave
fotoaparata s tiskalnikom sta na voljo še naslednji možnosti za tiskanje slik, shranjenih na pomnilniški kartici:
Vstavite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico na tiskalniku, ki podpira DPOF.
Nesite pomnilniško kartico v fotografski studio.
Če želite tiskati s temi metodami, podajte slike in število kopij na pomnilniško kartico z možnostjo
Print
order (Naročilo za tiskanje)
v meniju predvajanja (
E
29).

Sponsored links