Panasonic Dcg9ec Operating Instructions 15/12/2017 Manual Danish (13.6MB)

DCG9EC Language

Download Panasonic Dcg9ec Operating Instructions 15/12/2017 Manual Danish (13.6MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Betjeningsvejledning - Page 1

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DC-G9 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug. DVQP1415ZA F1217HN0 Displaymeddelelser P321 Fejlfinding P323 Sådan finder du den information, du har brug for P2 Indhold P4 Indholdsfortegnelse efter funktion P10 Menuliste P184

..

Sådan finder du den information, du har brug - Page 2

    2 Sådan finder du den information, du har brug for I nærværende “Betjeningsvejledning til avancerede funktioner” kan du finde den information, du har brug for på følgende sider. Ved at klikke på et sidetal kan du springe frem til den sammenkædede side og hurtigt finde den information, du søger. Søge fra “Indhold” Klik på dette ikon for at hoppe til “Indhold”. P4 Søg fra listen over funktionsnavne P10 Søg fra listen over knapper og kontrolknapper P16 Søg fra listen over skærmbilleder og ikoner P313 Søge fra “Displaymeddelelser” P321 Søge fra ..

Sådan bruger du denne vejledning - Page 3

3 Sådan bruger du denne vejledning ∫ Om symbolerne i teksten • Klik på en krydsreference i teksten for at hoppe til den tilhørende side. • Beskrivelsen i denne betjeningsvejledning er baseret på det udskiftelige objektiv (H-ES12060). Om angivelse af den gældende tilstand Gældende funktioner: Ikonerne angiver de gældende tilstande for en funktion. • Sorte ikoner: Gældende tilstande • Grå ikoner: Ikke-gældende tilstande , og vil være forskellige, afhængigt af de optagelsesfunktioner, der er registreret under de brugerdefinerede indstillinger. : Angiver, at menuen kan ind..

Indhold - Page 4

4 Indhold Sådan finder du den information, du har brug for ..................................................... 2 Sådan bruger du denne vejledning ........................................................................... 3 Indholdsfortegnelse efter funktion ........................................................................... 10 1. Inden brug Vedligeholdelse af kameraet ................................................................................... 13 Standardudstyr ........................................................................................................ 15 Kom..

5 - Page 5

5 Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper/arm (funktionsknapper/funktionsarm) ............................................................................. 60 • Tildeling af funktioner til funktionsknapper ..................................................... 60 • Brug af funktionsknapper under optagelse ..................................................... 61 • Brug af funktionsknapper under afspilning ..................................................... 62 • Tildeling af en funktion til funktionsarmen ...................................................... 63 Indtastning..

6 - Page 6

6 • Finjustering af hvidbalancen ......................................................................... 113 5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger Vælg optagelsesfunktion ....................................................................................... 114 Sådan tages billeder med Burst-funktionen .......................................................... 115 Optagelse af 6K/4K-fotos ...................................................................................... 119 • Noter om 6K/4K-billedefunktion ..............................................................

® - Page 7

7 Sådan tager du billeder med trådløs blitz .............................................................. 161 • Brug af andre indstillinger til trådløs blitzoptagelse ...................................... 163 7. Optagelse af film Optagelse af film ................................................................................................... 164 • Indstilling af format, størrelse og billedfrekvens ........................................... 166 • Sådan indstilles fokus ved optagelse af en film ([Kontin. AF]) ...................... 167 • Sådan tager du et billede under ..

11. Tilslutning til andet udstyr - Page 8

8 • Afbrydelse af Wi-Fi forbindelsen .................................................................. 259 Kontrolfunktion med en smartphone/tablet-pc ...................................................... 260 • At tænde og slukke kameraet med en smartphone ...................................... 260 • Sådan tager du billeder via en smartphone (fjernoptagelse) ........................ 261 • Betjening af lukkerknappen med en smartphone via en selvstændig Bluetooth forbindelse ................................................................................... 262 • Afspilning/ la..

12. Øvrige - Page 9

9 12. Øvrige Ekstra tilbehør ....................................................................................................... 309 Skærmvisning/søgervisning .................................................................................. 313 Status LCD-indikationer ........................................................................................ 319 Displaymeddelelser ............................................................................................... 321 Fejlfinding .................................................................................................

Indholdsfortegnelse efter funktion - Page 10

10 Indholdsfortegnelse efter funktion Optagelse Optagefunktion ................................ P43 [Preview] .......................................... P77 [Interval-optagelse] ........................ P137 [Stopmotion animering] ................. P138 Blændeværdi-bracket .................... P143 Fokus-bracket ................................ P143 [Højopløsningstilstand] .................. P196 [Lydløs indstilling] .......................... P198 [Multi ekspon.] .............................. P202 6K/4K-foto [6K/4K-FOTO] ............................... P119 [Reducer R-lukker] .........

11 - Page 11

11 Film [Optage kval.] ................................ P166 Sådan tager du et billede under en filmoptagelse ............................ P168 Kreativ filmfunktion [High Speed video] ........................ P173 [4K Live beskæring] ....................... P174 Lyd [Sæt mic niveau] ............................ P169 [Mic-niveaubegrænser] .................. P169 [Dæmp vindstøj] ............................ P312 [Vindstøj dæmpning] ...................... P204 [Dæmp objektivstøj] ....................... P204 Overvågning [Lydsignal] ...................................... P205 Skærmi..

12 - Page 12

12 Afspilning Afspilning af billede ....................... P176 Afspilning af film ............................ P177 Afspilningszoom ............................ P179 Flerbilledafspilning ......................... P180 Slet ................................................ P183 [Autovisning] .................................. P212 [Slideshow] .................................... P234 [Roter] ............................................ P247 Redigér [6K/4K-FOTO Bulk Saving] ............ P126 Focus Stacking .............................. P133 [RAW-behandling] .......................... P238 ..

Inden brug - Page 13

13 1 . Inden brug Vedligeholdelse af kameraet Må ikke udsættes for overdrevne rystelser, stød eller tryk. • Objektivet, skærmen eller det eksterne etui kan blive beskadiget, hvis de anvendes under følgende forhold. Desuden kan der også udløse en fejl, eller billedet måske bliver slet ikke optaget, hvis du: – Hvis du taber eller kommer til at slå til kameraet. – Hvis du presser hårdt på objektivet eller skærmen. ∫ Stænktæt Ordet stænktæt bruges til at beskrive et ekstra beskyttelsesniveau, som dette kamera tilbyder mod udsættelse for den mindste fugt, det mindste van..

1. Inden brug - Page 14

1. Inden brug 14 ∫ Om kondensdannelse (Når objektivet, søgeren eller skærmen dugger) • Der kan dannes kondens, hvis der sker ændringer i den omgivende temperatur eller i luftfugtigheden. Vær opmærksom på kondensdannelse, idet det kan forårsage pletter, svamp eller en fejlfunktion på objektivet, søgeren og skærmen. • Hvis der opstår kondens, skal du slukke kameraet og lade det være slukket i ca. 2 timer. Duggen forsvinder på naturlig vis, når kameraets temperatur nærmer sig den omgivende temperatur.

..

Standardudstyr - Page 15

15 1. Inden brug Standardudstyr Kontrollér, at alt tilbehør medfølger, før du tager kameraet i brug. • Tilbehøret og udformningen heraf varierer, afhængig af det land eller det område, hvor kameraet blev købt. For oplysninger om tilbehør henvises der til “Vejledning i den grundlæggende betjening”. • Det digitale kamerahus er angivet som kamerahus i teksten. • Batteripakke er angivet som batteripakke eller batteri i teksten. • Batterioplader er angivet som batterioplader eller oplader i teksten. • Lysnetadapteren er angivet som lysnetadapter i teksten. • USB-forbind..

Komponentnavne og -funktioner - Page 16

1. Inden brug 16 Komponentnavne og -funktioner ∫ Kamerahus 30 29 33 31 32 10 25 28 15 14 13 7 9 11 12 8 26 24 23 27 20 18 19 1 4 2 3 22 5 6 22 17 16 21 1 Opladningslampe (P24) / Lampe for TRÅDLØS tilslutning (P251) 2 Filmfunktionsknap (P164) 3 Referencemærke til fokusafstand (P105) 4 [ ] knappen (Eksponeringskompensation) (P107) 5 [ ] knappen (ISO-følsomhed) (P109) 6 [ ] knappen (Hvidbalance) (P111) 7 Forreste drejeknap (P44) 8 Lukkerknap (P42) 9 Kameraets ON/OFF-knap (P38) / Status-LCD f. baggrundsbelyst drejeknap (P40 , 225) 10 Selvudløser-indikator (P135) / AF-hjælpelampe (P208) ..

Berør fanen [ - Page 17

17 1. Inden brug • Funktionsknapperne ([Fn6]-[Fn10]) er touch-ikoner. Berør fanen [ ] på optagelsesskærmen for at få dem vist. 45 46 47 48 50 49 34 51 38 39 58 54 55 36 35 44 43 52 53 37 41 40 42 57 56 34 Touch-skærm (P52) /monitor (P313) 35 [ ( ] (Afspilning)-knap (P176) 36 [LVF]-knap (P41) /[Fn3]-knap (P60) 37 Øjesensor (P41) 38 Søger (P41) 39 Øjestykke (P334) 40 Højttaler (P222) 41 Joystick (P48) /Funktionsknap (P60) Center (Fn11)/ 3 (Fn12)/ 1 (Fn13)/ 4 (Fn14)/ 2 (Fn15) 42 [ ] knappen (AF-funktion) (P92) / [Fn1]-knap (P60) 43 [AF/AE LOCK]-knap (P106) 44 Fokusfunktionsgreb (P87..

1. Inden brug - Page 18

1. Inden brug 18 ∫ Objektiv H-ES12060 H-FS12060 1 2 3 6 8 5 7 4 2 3 6 7 8 1 1 Objektivets overflade 2 Fokusring (P103) 3 Zoomring (P149) 4 O.I.S.-kontakt (P145) 5 [AF/MF]-kontakt • Hvis enten objektivets [AF/MF]-kontakt eller kameraets indstilling er sat til [MF], aktiveres den manuelle fokusering (MF). 6 Berøringspunkt 7 Gummiring til objektivfatning (P335) 8 Objektivets tilpasningsmærke (P33)

..

Om objektivet og funktioner - Page 19

19 1. Inden brug Om objektivet Denne enhed kan anvende de dedikerede objektiver, som er kompatible med Micro Four Thirds TM System fastspændingsspecifikationsobjektivet (Micro Four Thirds). Du kan også bruge et objektiv fra en hvilken som helst af følgende standarder ved at fastgøre en fastspændingsadapter. ∫ Om objektivet og funktioner Afhængigt af det objektiv, der anvendes, kan visse funktioner, som f.eks. Auto-fokus, billedstabilseringsfunktionen og zoomfunktionerne, være deaktiveret eller virke anderledes. Se webstedet for detaljerede oplysninger om det objektiv, der anvendes...

:Strophul på skulderrem - Page 20

20 2 . Sådan kommer du i gang/ Grundlæggende betjening Fastgøring af skulderremmen • Vi anbefaler, at du fastgør skulderremmen, når du bruger kameraet, så du ikke taber det. 1 Før skulderremmen igennem skulderremmens strophul på kamerahuset. A :Strophul på skulderrem 2 Før enden af skulderremmen gennem ringen i pilens retning, og før den så igennem stopperen. 3 Før enden af skulderremmen gennem hullet på den anden side af stopperen. 4 Træk i skulderremmen, og kontrollér derefter, at den ikke går ud igen. • Udfør trin 1 til 4 , og fastgør derefter den anden side af sku..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 21

21 2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening Opladning af batterier ∫ Om batterier, der kan anvendes på denne enhed • Ved levering af kameraet er batteriet ikke opladet. Oplad batteriet inden brug. • Batteriet kan genoplades, også selv om det stadig er lidt opladet, men det anbefales ikke, at batteriet oplades hyppigt på denne måde, mens det er fuldt opladet. (Der kan forekommer opsvulmning.) • Brug opladeren, lysnetadapteren (medfølger), USB-forbindelseskablet (til opladeren) og batteriet, som er udviklet udelukkende til brug sammen med kameraet. • Oplad batteriet ..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 22

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening 22 ∫ [CHARGE]-indikator • Når [CHARGE]-lampen blinker – Batteritemperaturen er for høj eller for lav. Det anbefales at oplade batteriet igen i en omgivende temperatur mellem 10 o C og 30 o C. – Opladerens eller batteriets poler er snavsede. Tør dem af med en tør klud. ∫ Opladningstid Når opladeren (medfølger) anvendes • Opladningstiden angiver det tidspunkt, fra hvilket batteriet er helt afladet. Opladningstiden kan variere, afhængig af hvordan batteriet bruges. Opladningstiden for batteriet i varme/kolde miljøer, eller..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 23

23 2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening • Kontrollér, at enheden er slukket. 1 1 : Skub udløsearmen i pilens retning (til siden OPEN). 2 : Åbn batteridækslet. • Man skal altid anvende originale Panasonic-batterier. • Ved brug af andre typer batterier kan vi ikke garantere for produktets kvalitet. 2 Vær opmærksom på batteriets retning, når du sætter det hele vejen ind, indtil det låser, og kontrollér derefter, at det er låst fast vha. grebet A . Når du fjerner batteriet, skal du skubbe grebet A i pilens retning og trække batteriet ud. 3 1 : Luk batteridæks..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 24

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening 24 • Brug lysnetadapteren (medfølger), USB-forbindelseskablet (medfølger) og batteriet. • Batteriet kan ikke oplades, hvis det sidder i batterigrebet (ekstraudstyr) (Opladning fra et husholdningsstik) Tilslut lysnetadapteren (medfølger) og dette kamera med USB-forbindelseskablet (medfølger), og isæt lysnetadapteren (medfølger) i en stikkontakt. (Opladning fra en computer) Forbind computeren og dette kamera med USB-forbindelseskablet (medfølger). • Hvis computeren går i pausetilstand under opladning af batteriet, stopper oplad..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 25

25 2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening ∫ [CHARGE]-indikator • Når opladningslampen blinker – Tilslut USB-forbindelseskablet (medfølger) igen på et sted, hvor den omgivende temperatur (og batteriets temperatur) er mellem 10 o C og 30 o C, og prøv at oplade igen. – Hvis din PC ikke kan forsyne tilstrækkelig strøm, kan du ikke oplade. ∫ Opladningstid Når du bruger lysnetadapteren (medfølger) • Opladningstiden angiver det tidspunkt, fra hvilket batteriet er helt afladet. Opladningstiden kan variere, afhængig af hvordan batteriet bruges. Opladningstiden for b..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 26

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening 26 Hvis kameraet tilsluttes et strømstik eller en PC, imens det er tændt, kan strømmen tilføres via USB-forbindelseskablet (medfølger). • Isæt batteriet i denne enhed. • [ ] vises på optagelsesskærmen når der forsynes strøm. • I visse situationer, som fx. når kameraet bruges under en optagelse, kan batteriet blive afladet. Kameraet slukker, hvis batteriet bliver helt afladet. • Hvis den omgivende temperatur er høj, eller der leveres kontinuerlig strøm, stopper strømforsyningen muligvis, efter at [ ] vises. Vent, indti..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 27

27 2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening • Antallet af billeder/den tid, der kan optages er baseret på CIPA-standarden (Camera & Imaging Products Association). • Når et Panasonic SDHC-memorykort og det medfølgende batteri anvendes. ∫ Optagelse af stillbilleder (når du bruger skærmen) ∫ Optagelse af stillbilleder (når du bruger søgeren) Antallet af parenteser angiver de gældende værdier når [Tid] in [Strømspar LVF-optagelse] er sat til [1SEC] og [Strømspar LVF-optagelse] fungerer som forventet. (Baseret på testforhold iht. CIPA-standard og angivet af Pa..

(Optagelse med billedkvaliteten sat på [FHD/28M/50p]) - Page 28

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening 28 [MP4] (Optagelse med billedkvaliteten sat på [FHD/28M/50p]) [MP4] (Optagelse med billedkvaliteten sat på [4K/150M/50p]) • Den aktuelle optagelsestid er den tid, der er tilgængelig til optagelse, når handlinger gentages, såsom at tænde og slukke for denne enhed, start/stop af optagelsen osv. ∫ Afspilning (når skærmen bruges) Når det udskiftelige objektiv (H-ES12060) anvendes Optagelsestid Ca. 120 min Aktuel optagelsestid Ca. 60 min Når det udskiftelige objektiv (H-FS12060) anvendes Optagelsestid Ca. 130 min Aktuel optagelse..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 29

29 2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening Isætning/Fjernelse af kortet (ekstraudstyr) • Kontrollér, at enheden er slukket. 1 Skub på batteridækslet, for at åbne det. 2 Skub det hele vejen ind, indtil du hører et klik, og vær opmærksom på hvilken ende du indsætter. For at fjerne kortet skal du skubbe kortet ind, indtil du hører et klik og derefter trække det lige op. • Ét kort kan isættes i kortåbningen 1 A og kortåbning 2 B . C :Undlad at røre ved kontaktfladen på bagsiden af kortet. 3 1 : Luk kortdækslet. 2 : Skub kortdækslet helt i bund og luk herefter..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 30

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening 30 Kortoplysninger De følgende kort, som er i overensstemmelse med SD-standard, kan bruges med denne enhed. (Disse kort er angivet som kort i teksten.) ∫ Optagelse af film/6K-fotos/4K-fotos og hastighedsklassevurderinger Brug et kort, som opfylder følgende vurderinger for SD-hastighedsklasse eller UHS-hastighedsklasse. • SD-hastighedsklasse og UHS-hastighedsklasse er hastighedsstandarder vedrørende kontinuerlig skrivning. Se kortets etiket for at kontrollere klasse. • Du kan få bekræftet de seneste oplysninger på følgende webs..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 31

31 2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening Formatér kortet, før du optager film med denne enhed. Da data ikke kan gendannes efter formatering, skal du sørge for at sikkerhedskopiere eventuelle data på forhånd. ∫ Antal mulige billeder • Billedformat [4:3], Kvalitet [ A ] • Billedformat [4:3], Kvalitet [ ] ∫ Tilgængelig optagetid (ved optagelse af film) • “h” er en forkortelse for time, “m” for minut og “s” for sekund. • Den tid, er kan optages, er den totale tid for alle film, som er optaget. • [AVCHD] Formatering af kortet (initialisering) > [I..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 32

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening 32 • [MP4] • Kontinuerlig optagelsestid for film ¢ Du kan fortsætte optagelsen uden afbrydelse. [Optage kval.] Kortkapacitet 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB [4K/150M/60p] [4K/150M/50p] 12m00s 27m00s 56m00s 1h50m [4K/100M/30p] [4K/100M/25p] [4K/100M/24p] 19m00s 40m00s 1h20m 2h45m [FHD/28M/60p] [FHD/28M/50p] 1h10m 2h25m 4h55m 9h55m [FHD/20M/30p] [FHD/20M/25p] 1h35m 3h15m 6h35m 13h15m [Optageformat] [Optage kval.] Kontinuerlig optagelsestid Størrelsesinterval for opdeling af filer [AVCHD] Alle 29 minutter og 59 sekunder Filer med en størrels..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 33

33 2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening Fastgøring/fjernelse af objektivet • Kontrollér, at kameraet er slukket. • Skift objektiv, hvis der ikke er meget snavs eller støv. Se P333 hvis der er snavs eller støv på objektivet. ∫ Fastgøring af objektiv 1 Drej bagdækslet til objektivet A og kamerahusets dæksel B i pilens retning for at fjerne dem. 2 Justér objektivets tilpasningsmærker C , og drej derefter objektivet i pilens retning, indtil du hører et klik. • Du må ikke trykke på objektivets udløserknap D , når du fastgør det. • Prøv ikke på at fastg..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 34

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening 34 ∫ Afmontering af objektiv • Sæt objektivdækslet på. Drej objektivet i pilens retning, mens du trykker på objektivets udløserknap A , og tag den af. • Når objektivet fjernes fra kameraet, kan der komme støv ind i kameraet eller på objektivet. Sørg for at montere kamerahusets dæksel og bagdækslet til objektivet ∫ Zoomhandlinger Ved brug af det udskiftelige objektiv (H-ES12060/ H-FS12060) Drej objektivets zoom-ring. T -side: Forstørrer fjernmotivet W -side: Udvider visningsvinklen T W

..

• Objektivhætten må ikke holdes, så den bukker. - Page 35

35 2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening ∫ Fastgøring af objektivhætten Ved optagelse i et skarpt baggrundslys kan der forekomme en uregelmæssig refleksion på objektivet. Objektivhætten minimerer medtagelsen af uønsket lys på de optagede billeder og reducerer kontrasttabet. Objektivhætten eliminerer overskydende lys og forbedrer billedkvaliteten. Sådan fastgøres modlysblænden (blomsterformet), som fulgte med de udskiftelige objektiver (H-ES12060/H-FS12060) Hold fast i objektivhætten ved at holde fingrene som vist på illustrationen. • Objektivhætten må ikke h..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 36

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening 36 Midlertidig opbevaring af objektivhætten Eksempel: H-ES12060 1 Drej objektivhætten i pilens retning, mens du trykker på knap A på objektivhætten. 2 Justér mærket B ( ) på modlysblænden med mærket på spidsen af objektivet. 3 Drej objektivhætten i pilens retning, indtil den klikker på plads.  

..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 37

37 2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening Åbning af skærmen På kameraets købstidspunkt er skærmen pakket ind i kamerahuset. Træk skærmen frem, som vist nedenfor. 1 Åbn skærmen. (Maks. 180 o ) 2 Skærmen kan roteres 180 o fremad. 3 Sæt skærmen tilbage til dens oprindelige position. • Når du drejer skærmen, skal du passe på, at du ikke bruger for mange kræfter. Det kan medføre en beskadigelse. ∫ Fri vinkel-optagelse Skærmen kan drejes efter behov. Dette er nyttigt, da det betyder, at du kan tage billeder fra forskellige vinkler ved at indstille skærmen. Såd..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 38

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening 38 Indstilling af dato/klokkeslæt (Tidsindstilling) • Uret er ikke indstillet, når kameraet leveres. 1 Tænd for kameraet. • Gå til 4 , hvis skærmen til valg af sprog ikke vises. 2 Tryk på [MENU/SET]. 3 Tryk på 3 / 4 for at vælge sprog, og tryk på [MENU/SET]. 4 Tryk på [MENU/SET]. 5 Tryk på 2 / 1 for at vælge elementer (år, måned, dag, time, minut), og tryk på 3 / 4 for at foretage indstillingen. A :Tid på hjemegnen B :Tid ved rejsemålet Sådan vises visningsrækkefølgen og tidsvisningsformatet. • Vælg [Format], og ..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 39

39 2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening 7 Når [Uret er blevet indstillet.] er valgt, tryk da på [MENU/SET]. 8 Når [Angiv hjemegn] er valgt, tryk da på [MENU/SET]. 9 Tryk på 2 / 1 for at vælge det land, du bor i, og tryk derefter på [MENU/SET]. ∫ Genindstilling af uret • Uret kan nulstilles som vist under trin 5 og 6 på P38 . • Urets indstilling bevares i tre måneder ved brug af det indbyggede urbatteri, selv uden batteriet. (Efterlad det opladede batteri i enheden i 24 timer for at oplade det indbyggede batteri.) > [Indstilling] > [Indstil ur] • Stil ur..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 40

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening 40 Grundlæggende betjening Hold kameraet forsigtigt med begge hænder, hold armene stille langs siden og stå med fødderne en smule adskilt. • Dæk ikke for AF-hjælpelampen A eller mikrofonen B med fingrene eller andre genstande. • Når du tager billeder, skal du sørge for at stå fast og se efter, at du ikke pludselig støder ind i nogen eller noget. ∫ Registrerer kameraets retning (Retningsvisningsfunktion) Med denne funktion detekteres den lodrette position, når du optager med kameraet ved at holde det lodret. Når du afspill..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 41

41 2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening Drej knappen til diopterjusteringen. • Justér indtil du klart kan se de tegn, der vises i søgeren. Tryk på [LVF]. A [LVF]-knap B Øje-sensor ¢ Hvis [Øjesensor AF] i menuen [Bruger] ([Fokus/Udløs lukker]) indstilles på [ON], indstiller kameraet automatisk fokus, når øjesensoren aktiveres. Kameraet bipper ikke, når fokus opnås med [Øjesensor AF]. ∫ Noter om automatisk skift af søger/skærm Tag øjet eller et motiv tæt på søgeren for at skifte automatisk til søgervisningen ned øjesensoren. • Sæt [Strømspar LVF-opt..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 42

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening 42 Tryk på [V.MODE]. • De forstørrelsesfaktorer, der kan skiftes mellem, varierer afhængigt af [Søger/Skærmvisn. indstillet] indstillingen i [Bruger] ([Skærm/Visning]) menuen. – [ ] (Søgerformat): to niveauer – [ ] (Skærmformat): tre niveauer Lukkerknappen har to trin. Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus. A Blændeværdi B Lukkehastighed C Fokusindikation • Blændeværdien og lukkerhastigheden vises. (Blinker rødt, hvis den korrekte eksponering ikke opnås, undtagen hvis der er indstillet til blitz.) • N..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 43

43 2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening Start optagelsen ved at trykke på filmknappen. • Slip filmknappen lige efter, at du har trykket på den. Stop optagelsen ved at trykke på filmknappen igen. Tryk på funktionsdrejelåseknappen 1 for at udløse låsen. • Drejeknappen låses, hvis funktionsdrejeknappen trykkes ned. Drej funktionsdrejeknappen 2 , og justér optagelsesindstillingen. Filmknap (optagelse af film) Funktionsdrejeknap (valg af optagelsesindstilling) Intelligent Auto-funktion (P65) Intelligent Auto Plus-funktion (P66) AE-programfunktion (P71) Blændepriorite..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 44

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening 44 At rotere: Valg af elementer eller indstilling af værdier udføres under de forskellige indstillinger. • Denne betjeningsvejledning beskriver betjeningen af den forreste/bageste drejeknap som følger: Gør det muligt at justere blændeværdi, lukkerhastighed og andre indstillinger i / / / mode. Forreste/bageste drejeknap f.eks.: når du drejer den forreste drejeknap mod venstre eller højre f.eks.: når du drejer den bageste drejeknap mod venstre eller højre Funktionsdrejeknap Forreste drejeknap Bageste drejeknap Programskift Progra..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 45

45 2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening Midlertidig ændring af elementer, der er tildelt den forreste/bageste drejeknap ([Km-hjul funktion]) 1 Tildel en funktionsknap til [Km-hjul funktion]. (P60) 2 Tryk på funktionsknappen. • En referenceramme vises med de elementer, der er midlertidigt tildelt den forreste/bageste drejeknap. • Hvis ikke der foretages en handling, forsvinder referencerammen inden for nogle få sekunder. 3 Drej den forreste/bageste drejeknap, mens referencerammen vises. 4 Tryk på [MENU/SET], og foretag indstillingen. • Du kan også fuldføre dette tr..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 46

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening 46 At rotere: Valg af elementer eller indstilling af værdier osv. udføres. • Hvordan du drejer funktionsdrejeknappen er vist nedenfor i denne betjeningsvejledning. Eksempel: Når du drejer funktionsdrejeknappen mod venstre eller højre: ∫ Indstilling af betjeningsmåden for drejeknappen Kontrolknap > [Bruger] > [Betjening] > [Drejeknapindstilling] [Tilknyt drejeknap (F/SS)] Tildeler betjeningsfunktioner for blænde og lukkerhastighed i Manuel eksponeringsfunktion. [ F SS]: Tildeler blændeværdi til den forreste drejeknap og..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 47

47 2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening Sådan trykker du på piltasten: Valg af elementer eller indstilling af værdier osv. udføres. Sådan trykker du på [MENU/SET]: Bekræftelse af indstillingsindhold osv. udføres. • I denne betjeningsvejledning udtrykkes op og ned samt venstre og højre side af markørknappen som 3 / 4 / 2 / 1 . [Eksponeringskomp.] Tildeler eksponeringskompensation til den forreste eller den bageste drejeknap, så du kan justere den direkte. [ ] (forreste drejeknap) /[ ] (bageste drejeknap) /[OFF] [Sæt km-hjul funktion] Indstiller de elementer, der ..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 48

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening 48 ∫ Ændring af den funktion, der skal anvendes, mens optagelsesskærmen vises Du kan skifte til kameraets indstilling, som aktiverer den tildelte funktion. Du kan indstille elementerne, der skal tildeles funktionsarmen, under [Fn-armindstilling] i menuen [Bruger] ([Betjening]). (P63) Skift funktionsarmens position. Joystick Joysticket har samme funktioner som markørknapperne/knappen [MENU/SET]. At flytte: Valg af elementer eller indstilling af værdier osv. udføres. At trykke: Bekræftelse af indstillingsindhold osv. udføres. • I ..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 49

49 2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening Tryk på [DISP.]. Du kan vælge separate skærmdisplayformater til søgeren og skærmen. • [ ] Layout på Live View-søgervisning (Eksempel på visning af søgerformat) Knappen [DISP.] (skift af den viste information) I optagefunktion > [Bruger] > [Skærm/Visning] > [Søger/Skærmvisn. indstillet] > [Søgervisning indstillet]/[Skærmvisning indstillet] [ ] (søgerformat) Nedskalerer billeder lidt, så du bedre kan gennemse sammensætningen af billeder. [ ] (skærmformat) Skalerer billeder, så de fylder hele skærmen, og d..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 50

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening 50 • [ ] Layout på skærmformatvisning (Eksempel på skærmformatvisning) ¢ Når informationsskærmen for skærmoptagelse vises, kan du røre det ønskede element og ændre dets indstilling direkte. ∫ Om tiltsensordisplayet Når tiltsensoren vises, er det nemt at korrigere kameraets hældning osv. • Hvis kameraet ikke er tiltet, ændres indikatorens farve til grøn. Med information Uden information Med information (tiltsensorvisning) Uden information (tiltsensorvisning) Slukket Visning af optagelsesoplysninger på skærmen ¢ • M..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 51

51 2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening ¢ 1 Tryk på 3 / 4 for at skifte mellem følgende visningstilstande: – Visning af detaljerede oplysninger – Histogramvisning – Fotostil, Fremhæv skygge – Visning af hvidbalance – Visning af objektivoplysninger ¢ 2 Dette vises, hvis [Fremhæv] i menuen [Bruger] ([Skærm/Visning]) er indstillet på [ON]. • Nogle af skærmbillederne kan ikke vises for visse filer, som du afspiller, f.eks. film og 6K/ 4K-burstfiler. I afspilningsfunktion Med information Visning af detaljerede oplysninger ¢ 1 Uden information (Fremhævningsvi..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 52

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening 52 ∫ Peg på Sådan berører du og slipper berørings- eller touch-skærmen. ∫ Træk En bevægelse uden at slippe berørings- eller touch-skærmen. ∫ Svip (forstør/formindsk) Brug to fingre og svip på touch-panelet for at forstørre eller formindske skærmbilledet. Touch-panel (berøringshandlinger) • Berør panelet med rene, tørre fingre. • Hvis du har købt beskyttelsesfilm til en skærm, skal du følge anvisningerne hertil. (Nogle af disse beskyttelsesfilm kan forringe synlighed eller betjening.) Ikke tilgængelig i følgen..

Sådan tager du billeder ved hjælp med Touch-funktionen - Page 53

53 2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening Gældende funktioner: Blot ved at pege på motivet, så det kommer i fokus, indstilles der fokus på motivet, og billedet tages automatisk. ∫ Sådan annulleres funktionen Touch udløs. Peg på [ ]. Sådan tager du billeder ved hjælp med Touch-funktionen Touch udløs-funktion 1 Peg på [ ]. 2 Peg på [ ]. • Ikonet ændres til [ ], og du kan nu tage et billede med funktionen Touch udløs. 3 Peg på det motiv, du vil fokusere på, og tag et billede. • Billedet tages, når fokus er indstillet. • Hvis optagelse med Touch udløs misl..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 54

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening 54 Gældende funktioner: Du kan let optimere lysstyrken for en berørt position. Hvis motivets ansigt er mørkt, kan du gøre skærmen lysere i forhold til ansigtets lysstyrke. ∫ Annullering af funktionen Touch AE Peg på [ ]. • [Målefunktion] vender tilbage til den oprindelige indstilling, og placeringen for optimering af lysstyrken annulleres. Peg på AE 1 Peg på [ ]. 2 Peg på [ ]. • Indstillingsskærmen for placering for optimering af lysstyrken vises. • [Målefunktion] indstilles til [ ], som udelukkende bruges til Touch-AE...

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 55

55 2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening Indstilling af menuelementer Du kan enten bruge knapperne eller berøre skærmen for at indstille menuelementer. 1 Tryk på [MENU/SET]. 2 Tryk på 2 . • Menuen [Indstilling] indeholder nogle vigtige indstillinger vedrørende kameraur og -strøm. Kontrollér denne menus indstillinger, før du begynder at bruge kameraet. 3 Tryk på 3 / 4 for at vælge et menuvælgerikon, som f.eks. [ ]. • Du kan også vælge menuskiftikonerne ved at dreje på den forreste drejeknap. / [Intelligent auto] (P68) I disse menuer kan du indstille de funktio..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 56

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening 56 4 Tryk på [MENU/SET]. Peg på et menuvælgerikon, som f.eks. [ ]. Peg på menuelementet. • Du kan skifte side ved at berøre bjælken ( A ) i højre side af skærmen. Peg på indstillingen for at udføre den. Touch-handling 5 Tryk på 3 / 4 på markørknappen for at vælge menuelementet, og tryk på [MENU/ SET]. • Du kan også vælge menuelementet ved at dreje på kontrolknappen. • Du kan også flytte til det næste skærmbillede ved at dreje på den bageste drejeknap. Touch-handling Sådan vises forklaringer til menuelementernes..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 57

57 2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening Peg på [ ]. • Menuelementer, som ikke er tilgængelige, vises med en grå, nedtonet farve. Hvis et gråt element vælges, når du trykker på [MENU/SET], vises en meddelelse, som angiver, at elementet ikke kan indstilles sammen med årsagen til, hvorfor det ikke kan indstilles under visse betingelser. ∫ Luk menuen Tryk på [ ] eller tryk lukkerknappen halvt ned. Touch-handling

..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 58

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening 58 Omgående aktivering af ofte anvendte menuer (lynmenuer) 1 Tryk på [Q.MENU] for at få vist lynmenuen. 2 Drej den forreste drejeknap for at vælge menuelementet. • Indstillingen kan også udføres ved at dreje på drejeknappen. 3 Drej den bageste drejeknap for at vælge indstillingen. 4 Peg på [Q.MENU] for at afslutte menuen, når indstillingen er fuldført. • De egenskaber eller funktioner, der kan tilpasses ved hjælp af lynmenuen, bestemmes af den funktion eller visning, som kameraet er i. Skærmoptagelsesoplysninger i [ ] (sk..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 59

59 2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening Kan du tilføje maksimalt 15 foretrukne indstillinger til Lynmenuen. 1 Tryk på [Q.MENU] for at få vist lynmenuen. 2 Tryk på 4 for at vælge [ ], og tryk derefter på [MENU/SET]. 3 Tryk på 3 / 4 / 2 / 1 for at vælge menuelementet i øverste række, og tryk derefter på [MENU/SET]. 4 Tryk på 2 / 1 for at vælge den tomme plads i nederste række, og tryk derefter på [MENU/SET]. A Elementer, der kan indstilles B Indstil elementer • Du kan også indstille menuelementet ved at trække det fra øverste til nederste række. • Hvis de..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 60

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening 60 Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper/ arm (funktionsknapper/funktionsarm) Du kan tildele forskellige funktioner, f.eks. optagelsesfunktioner, til bestemte knapper og ikoner samt funktionsarmen. 1 Vælg menuen. 2 Tryk på 3 / 4 for at vælge den funktionsknap, der skal tildeles en funktion til, og tryk derefter på [MENU/SET]. • For at vælge en knap fra [Fn11] til [Fn19] i [Indstilling til optagelse] skal du trykke på [DISP.] for at skifte skærmbillede. 3 Tryk på 3 / 4 for at vælge den funktion, der skal tildeles, og ..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 61

61 2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening Du kan bruge tildelte funktioner ved at trykke på en funktionstast, når du optager. ∫ Brug knapperne [Fn6] til [Fn10] (fingerbetjeninger) 1 Peg på [ ]. 2 Berør [Fn6], [Fn7], [Fn8], [Fn9] eller [Fn10]. ∫ Funktioner, der kan tildeles i [Indstilling til optagelse]. ¢ Funktionsknapindstillingerne på købstidspunktet. • Som standard er [Off] tildelt knapperne [Fn10]-[Fn19]. Brug af funktionsknapper under optagelse – [Wi-Fi]: [Fn6] ¢ – [Q.MENU]: [Fn2] ¢ – [Videooptagelse] – [Søger/Skærm-skift]: [Fn3] ¢ – [Søger/Sk..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 62

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening 62 Du kan direkte indstille en tildelt funktion til at markeret billede ved at trykke på funktionstasten under afspilning. Eksempel: Når [Fn1] er sat til [Bedømmelse ¿ 3] 1 Tryk på 2 / 1 for at vælge et billede. 2 Tryk på [Fn1], og sæt billedet som [Bedømmelse ¿ 3]. ∫ Funktioner, der kan tildeles i [Indstilling til gengivelse]. • Følgende funktioner kan tildeles knappen [Fn1], [Fn3], [Fn4] eller [Fn5]. ¢ Funktionsknapindstillingerne på købstidspunktet. • Som standard er [Off] tildelt knapperne [Fn4] eller [Fn5]. • Med..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 63

63 2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening Registrer en funktion og dens indstillinger, som skal aktiveres, når du indstiller funktionsarmen (P48) på [MODE2]. 1 Vælg menuen. 2 Tryk på 3 / 4 for at vælge den funktion, der skal tildeles, og tryk på [MENU/SET]. ¢ Standardindstilling for funktionsarm. • Vælg [Gendan til standard] for at sætte funktionsarmens indstilling til standard-værdien. 3 Tryk på 3 / 4 for at vælge [MODE 2 indstilling], og tryk på [MENU/SET]. 4 Tryk på 3 / 4 for at vælge funktionsindstillingen, der er valgt under trin 2 , og tryk på [MENU/SET]..

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening - Page 64

2. Sådan kommer du i gang/Grundlæggende betjening 64 Indtastning af tekst Følg trinene nedenfor, når indtastningsskærmen til tekst vises. 1 Tryk på 3 / 4 / 2 / 1 for at vælge tekst, og tryk derefter på [MENU/SET] for registrere teksten. • For at indtaste samme tegn igen skal du dreje drejeknappen mod højre for at flytte markøren. • Følgende handlinger kan udføres ved at flytte markøren til det relevante element og trykke på [MENU/SET]: • Der kan højst indtastes 30 tegn. (Maks. 9 tegn ved indstilling af navne i [Ansigtsgenk.]) • Der kan maks. indtastes 15 tegn for [ ],..

Sæt funktionsdrejeknappen på [ - Page 65

65 3 . Optagelsesfunktioner Sådan tager du billeder ved hjælp af den automatiske funktion (Intelligent Auto-funktion) Optagefunktion: I denne tilstand foretager kameraet de mest optimale indstillinger for motiv og scene. 1 Sæt funktionsdrejeknappen på [ ]. • På købstidspunktet er modus indstillet til Intelligent Auto Plus. 2 Justér skærmen i forhold til motivet. • Når kameraet identificerer den optimale scene, ændres det relevante ikon for scenen. (Automatisk scenedetektering)

..

3. Optagelsesfunktioner - Page 66

3. Optagelsesfunktioner 66 Kameraet registrerer scener automatisk (scenedetektering) ( : Når du tager billeder, : Når du optager film) ∫ Kompensering for baggrundslys • Hvis der er baggrundslys, ser motivet mørkere ud, og kameraet forsøger automatisk at korrigere dette ved at øge billedets lysstyrke. ∫ Skift mellem Intelligent Auto Plus-funktion og Intelligent Auto-funktion 1 Vælg menuen. 2 Tryk på 3 / 4 for at vælge [ ] eller [ ], og tryk derefter på [MENU/SET]. [i-Portræt] [i-Landskab] [i-Makro] [i-Natportræt] ¢ 1 [i-Natlandskab] [iHåndholdt natopt.] ¢ 2 [i-Mad] [i-Bab..

3. Optagelsesfunktioner - Page 67

67 3. Optagelsesfunktioner Med Intelligent Auto Plus-funktionen kan du justere indstillingerne nedenfor, men du kan også bruge Intelligent Auto-funktion til andre indstillinger. ∫ Auto fokus, ansigts- og øjendetektering og ansigtsdetektering Auto fokus-funktionen sættes automatisk på [ š ]. Hvis du berører motivet på skærmen, virker AF-sporingsfunktionen. • AF-sporingsfunktionen virker også, hvis du trykker på [ ] og derefter trykker lukkerknappen halvt ned. • Du kan ikke angive personen eller øjet, der kan indstilles fokus på, når du bruger [ š ]. • Når [Ansigtsgenk...

Menuen [Intelligent auto] - Page 68

3. Optagelsesfunktioner 68 Indstil kun de funktioner, der er tilgængelige for Intelligent Auto Plus-funktion og Intelligent Auto-funktion Hvis [ ] registreres, når du tager håndholdte natbilleder, tages der billeder af natlandskabet ved en høj bursthastighed, og de sammensættes til et enkelt billede. Når der f.eks. er stor kontrast mellem baggrunden og motivet, der tages flere still-billeder med forskellige eksponeringer, som kombineres for at oprette et enkelt still-billede med grov tekstur. [iHDR] virker automatisk efter behov. Når den fungerer, vises [ ] på skærmen. Menuen [Inte..

Sådan tager du billeder med brugerdefinerede farver, - Page 69

69 3. Optagelsesfunktioner Optagefunktion: ∫ Indstilling af farve 1 Tryk på [ ]. 2 Drej den bageste drejeknap for at indstille farver. • Tryk på [ ] igen for at vende tilbage til optagelsesskærmen. • Farveindstillingen vender tilbage til standard (midterpunkt), når du slukker for denne enhed eller skifter til en anden optagelsesfunktion. ∫ Optagelse af billeder med sløret baggrund (defokuskontrol) 1 Tryk på [ ] for at få vist skærmen for indstilling af lysstyrken. 2 Tryk på [Fn1] for at få vist indstillingsskærmen. 3 Indstil sløringen ved at dreje den bageste drejeknap. ..

Skift indstillingerne ved hjælp af touch-skærmen - Page 70

3. Optagelsesfunktioner 70 Skift indstillingerne ved hjælp af touch-skærmen 1 Peg på [ ]. 2 Peg på det element, du vil indstille. [ ]: Farvetone [ ]: Defokuseringsniveau [ ]: Lysstyrke 3 Træk i skyderen for at foretage indstillingen. • Tryk på [MENU/SET] for at vende tilbage til optagelsesskærmen. • Afhængigt af det brugte objektiv kan du høre en lyd fra objektivet, mens du betjener Styring af uskarpheden. Lyden stammer fra blænderen i objektivet og er ikke en fejlfunktion. • Afhængigt af det anvendte objektiv, bliver driftslyden fra uskarphedsfunktionen muligvis optaget me..

Sådan tager du billeder med automatisk - Page 71

71 3. Optagelsesfunktioner Sådan tager du billeder med automatisk indstillet blændeværdi og lukkerhastighed (AE-programfunktion) Optagefunktion: Kameraet indstiller automatisk lukkehastighed og blændeværdi i henhold til motivets lysstyrke. Du kan lettere tage billeder ved at skifte de forskellige indstillinger i [Optag]-menuen. 1 Sæt funktionsdrejeknappen på [ ]. 2 Tryk lukkerknappen halvt ned, og se blændeværdien og værdien for lukkerhastigheden på skærmen. A Blændeværdi B Lukkerhastighed • Blændeværdien og lukkerhastigheden bliver røde og blinker hvis eksponeringen ikke..

3. Optagelsesfunktioner - Page 72

3. Optagelsesfunktioner 72 ∫ Programskift Du kan ændre den forudindstillede blænderværdi og lukkehastighed uden at skulle ændre eksponeringen. Dette kaldes programskift. Hermed kan du fx. gøre baggrunden mere sløret ved at reducere blænderværdien eller optage et motiv i bevægelse mere dynamisk ved at reducere lukkehastigheden. 1 Tryk lukkerknappen halvt ned, og se blændeværdien og værdien for lukkerhastigheden på skærmen. 2 Udfør programskiftet ved at dreje den forreste eller bageste drejeknap, mens værdierne vises (i ca. 10 sekunder). A Angivelse af programskift • Udfø..

Sådan tager du billeder ved at angive - Page 73

73 3. Optagelsesfunktioner Sådan tager du billeder ved at angive blændeværdi/lukkerhastighed Optagefunktion: • Effekterne af den indstillede blændeværdi og lukkerhastighed vil ikke være synlige på optagelsesskærmen. Anvend [Preview] for at kontrollere optagelsesskærmen. (P77) • Lysstyrken af skærmen og de optagne billeder kan variere. Kontrollér billederne på afspilningsskærmen. • Drej den forreste/bageste drejeknap for at få vist Eksponeringsmåleren. Uegnede områder vises med rødt. • Blændeværdien og lukkerhastigheden bliver røde og blinker, hvis eksponeringen i..

Blændeprioritet AE-funktion - Page 74

3. Optagelsesfunktioner 74 Når du indstiller blændeværdien, optimerer kameraet automatisk lukkerhastigheden for motivets lysstyrke. 1 Sæt funktionsdrejeknappen på [ ]. 2 Indstil blændet ved at dreje den forreste eller den bageste drejeknap. A Blændeværdi B Eksponeringsmåler Når du indstiller lukkehastigheden, optimerer kameraet automatisk blændeværdien for motivets lysstyrke. 1 Sæt funktionsdrejeknappen på [ ]. 2 Indstil lukkerhastigheden ved at dreje den forreste eller den bageste drejeknap. A Lukkerhastighed B Eksponeringsmåler Blændeprioritet AE-funktion • Hvis du anven..

Tilgængelig lukkehastighed (sek.) - Page 75

75 3. Optagelsesfunktioner Bestem eksponeringen ved at indstille blændeværdien og lukkehastigheden manuelt. 1 Sæt funktionsdrejeknappen på [ ]. 2 Drej den bageste drejeknap for at indstille lukkerhastigheden, og drej derefter den forreste drejeknap for at indstille blændeværdien. A Eksponeringsmåler B Blændeværdi C Lukkerhastighed D Manuel eksponeringshjælp Optimering af ISO-følsomheden af lukkerhastighed og blændeværdi Når ISO-følsomheden indstilles på [AUTO], indstiller kameraet automatisk ISO-følsomheden, så eksponeringen passer til lukkerhastigheden og blændeværdien...

3. Optagelsesfunktioner - Page 76

3. Optagelsesfunktioner 76 ∫ Om [B] (Bulb) Hvis du indstiller lukkerhastigheden til [B], forbliver lukkeren åbent, mens lukkerknappen trykkes helt ned (op til ca. 30 minutter). Lukkeren lukker, hvis du slipper lukkerknappen. Brug denne funktion, hvis du vil holde lukkeren åben i lang tid, når du tager billeder af fyrværkeri, et natlandskab osv. • Den kan kun bruges sammen med den manuelle eksponeringsfunktion. • Vi anbefaler brugen af et stativ eller en fjernstyrede lukker (DMW-RSL1: ekstraudstyr), hvis du vil tage billeder med en lukkerhastighed på [B]. • Hvis du tager billede..

3. Optagelsesfunktioner - Page 77

77 3. Optagelsesfunktioner Gældende funktioner: • Bekræft virkningerne af blændeværdien: Du kontrollerer feltdybden (effektivt fokusområde), før du tager et billede ved at lukke blændebladene til den blændeværdi, du indstiller. • Bekræft virkningerne af lukkehastigheden: Bevægelse bekræftes ved at få vist det aktuelle billede, som tages med den pågældende lukkehastighed. Skift til bekræftelsesskærmen ved at trykke på visningsknappen. Feltegenskabernes dybde ¢ 1 Indspilningsforhold ¢ 2 Eksempel: Hvis man vil tage et billede med en sløret baggrund osv. ¢ 3 Eksempel: ..

3. Optagelsesfunktioner - Page 78

3. Optagelsesfunktioner 78 Gældende funktioner: Hvis indstillingen for eksponering er for lys eller for mørk, kan du bruge ettryks-AE for at opnå en egnet eksponeringsindstilling. 1 Indstil en funktionsknap til [Tryk for AE]. (P60) 2 (Hvis eksponeringen ikke er passende) Tryk på funktionsknappen. • Eksponeringsmåleren vises, og blændeåbningen og lukkerhastigheden ændres for at give en bedre eksponering. • I følgende tilfælde kan en egnet eksponering ikke indstilles. – Når motivet er meget mørkt, og man ikke kan opnå en passende eksponering ved at ændre blændeværdien el..

Sådan tager du billeder med forskellige - Page 79

79 3. Optagelsesfunktioner Sådan tager du billeder med forskellige billedeffekter (Kreativ kontrolfunktion) Optagefunktion: Du kan indstille de effekter, der skal tilføjes ved at vælge eksempelbilleder og kontrollere dem på skærmen. 1 Sæt funktionsdrejeknappen på [ ]. 2 Tryk på 3 / 4 for at vælge billedeffekter (filtre). A Oversigtsvisning • Du kan også vælge billedeffekter (filtre) ved at pege på eksempelbillederne. 3 Tryk på [MENU/SET]. Visning af beskrivelsen af hver enkelt billedeffekt Tryk på [DISP.], mens menuskærmen for valg af billedeffekt vises. • Hvis indstillin..

Viser skærmen for valg af billedeffekt (filter). - Page 80

3. Optagelsesfunktioner 80 ∫ Menuen [Kreativ kontrol] Indstiller kun de funktioner, der er tilgængelige for den kreative kontrolfunktion. > [Kreativ kontrol] [Filtereffekt] Viser skærmen for valg af billedeffekt (filter). [Samtidig opt. uden filter] Her kan du indstille kameraet for at tage et billede med og uden billedeffekt samtidigt. Billedeffekttyper [Udtryksfuld] [Retro] [Gamle dage] [High key] [Mørkt] [Sepia] [Monokrom] [Dynamisk monokrom] [Rå monokrom] [Silkeagtig monokrom] [Imponerende kunst] [Højt dynamikområde] [Krydsproces] [Legetøjseffekt] [Legetøjs-popeffekt] [Blea..

3. Optagelsesfunktioner - Page 81

81 3. Optagelsesfunktioner ∫ Indstilling af defokustype ([Miniature effekt]) 1 Tryk på 3 for at få vist indstillingsskærmen. • Indstillingsskærmen kan også vises ved at pege på [ ] og derefter på [ ]. 2 Tryk på 3 / 4 eller 2 / 1 for at flytte den del, der er indstillet fokus for. • Du kan også flytte fokuseringsdelen ved at pege på skærmbilledet på optagelsesskærmen. • Indstil optagelsesretningen (defokusretning) ved at trykke let på [ ]. 3 Drej den bageste drejeknap for at tilpasse størrelsen af den del, der er indstillet fokus for. • Feltet kan også forstørres/f..

Et mere naturligt udseende kan skabes ved at placere - Page 82

3. Optagelsesfunktioner 82 ∫ Indstilling af lyskildens position og størrelse ([Solskin]) 1 Tryk på 3 for at få vist indstillingsskærmen. • Indstillingsskærmen kan også vises ved at pege på [ ] og derefter på [ ]. 2 Tryk på 3 / 4 / 2 / 1 for at flytte lyskildens midtpunkt. • Placeringen af lyskilden kan også flyttes ved at pege på skærmen. 3 Justér størrelsen af lyskilden ved at dreje på den bageste drejeknap. • Displayet kan også forstørres/formindskes ved at svippe ind eller ud med fingrene på skærmen. • Sæt indstillingen for lyskilder til standardværdien ved..

3. Optagelsesfunktioner - Page 83

83 3. Optagelsesfunktioner Billedeffekt Elementer, der kan indstilles [Monokrom] Farve Gulligt skær Blåligt skær [Dynamisk monokrom] Kontrast Lav kontrast Høj kontrast [Rå monokrom] Grumset Mindre grumset Mere grumset [Silkeagtig monokrom] Omfang af defokus Svag defokus Stærk defokus [Imponerende kunst] Friskhed Sort og hvidt Pop-farver [Højt dynamikområde] Friskhed Sort og hvidt Pop-farver [Krydsproces] Farve Grønligt skær/blåligt skær/gulligt skær/ rødligt skær [Legetøjseffekt] Farve Orangefarvet skær Blåligt skær [Legetøjs-popeffekt] Område med reduceret perifer lyss..

3. Optagelsesfunktioner - Page 84

3. Optagelsesfunktioner 84 1 Tryk på [ ] for at få vist skærmen for indstilling af lysstyrken. 2 Tryk på [Fn1] for at få vist indstillingsskærmen. 3 Drej den bageste drejeknap for at foretage indstillingen. • Tryk på [MENU/SET] for at vende tilbage til optagelsesskærmen. • Tryk på [Fn2] på skærmen for indstilling af sløring for at annullere indstillingen. 1 Tryk på [ ]. 2 Drej den bageste drejeknap for at foretage indstillingen. • Du kan justere eksponering-bracket ved at trykke på 3 / 4 , mens skærmen til indstilling af lysstyrken vises. (P142) • Tryk på [ ] igen fo..

Registrering af foretrukne indstillinger - Page 85

85 3. Optagelsesfunktioner Registrering af foretrukne indstillinger (Brugerfunktion) Optagefunktion: Der kan registreres op til 5 sæt aktuelle kameraindstillinger ved hjælp af [Bruger-hukommelse]. ( , , , , ) Den første indstilling af AE-programfunktion registreres som de oprindelige brugerdefinerede indstillinger. Klargøring: Indstil på forhånd den optagefunktion, du vil gemme, og vælg de ønskede menuindstillinger på kameraet. • Du kan registrere op til tre brugerindstillinger for af funktionsdrejeknappen. • Følgende menuelementer er ikke registreret som brugerdefinerede inds..

3. Optagelsesfunktioner - Page 86

3. Optagelsesfunktioner 86 Sæt funktionsdrejeknappen på [ ], [ ] eller [ ]. • Den tilhørende brugerindstilling kaldes. Hvis du indstiller funktionsdrejeknappen til [ ], kaldes den brugerindstilling, der sidst blev anvendt. ∫ Sådan ændrer du en brugerindstilling i [ ] (menuen [Brugerfunktion]) 1 Sæt funktionsdrejeknappen på [ ]. 2 Vælg menuen. 3 Tryk på 3 / 4 for at vælge de brugerdefinerede indstillinger, du vil bruge, og tryk derefter på [MENU/SET]. • Lagringen af de valgte brugerdefinerede indstillinger vises på skærmen. ∫ Ændring af det registrerede indhold Registre..

Fokus- og lysstyrkeindstillinger - Page 87

87 4 . Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone Automatisk indstilling af fokus 1 Indstil fokusfunktionsgrebet til [AFS/AFF] eller [AFC]. • Fokusfunktionen indstilles. (P89) 2 Tryk på [ ]. 3 Tryk på 2 / 1 for at vælge AF-funktion, og tryk derefter på [MENU/SET]. • Autofokus-funktionen indstilles. (P92) 4 Tryk lukkerknappen halvt ned. • Auto fokus aktiveres. • Fokusindikationen vises som [ ] i mørke omgivelser, og indstilling af fokus kan tage lidt længere tid end normalt. • Hvis kameraet detekterer stjerner på nattehimlen efter visning af [ ], aktiveres..

88 - Page 88

4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone 88 • Hvis du zoomer ind/ud, efter at du har indstillet fokus på et motiv, mister den muligvis noget af sin nøjagtighed. I så fald skal du justerer fokus igen. Motiver og optagelsesforhold, som er svære at indstille fokus for • Hurtigt bevægelige motiver, meget lyse motiver eller motiver uden kontrast. • Ved optagelse af motiver gennem vinduer eller i nærheden af skinnende genstande. • Når det er mørkt, eller når der opstår rystelser. • Når kameraet er for tæt på motivet, eller når man tager et billede a..

Indstilling af fokusfunktion (AFS/AFF/AFC) - Page 89

89 4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone Indstilling af fokusfunktion (AFS/AFF/AFC) Gældende funktioner: Metoden for opnåelse af fokus, når lukkerknappen trykkes halvt ned, indstilles. Indstil fokusfunktionsgrebet. Element Scene (anbefales) [AFS/ AFF] [AFS] Motivet bevæger sig ikke (Landskab, bryllupsbillede osv.) “AFS” er en forkortelse af “Auto Focus Single”. Fokus forbliver låst, mens lukkerknappen er trykket halvt ned, så du kan optage, mens du ændrer billedsammensætningen. [AFF] Bevægelsen kan ikke forudbestemmes (Børn, kæledyr osv.) “AFF..

> - Page 90

4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone 90 Gældende funktioner: • Dette elementer virker kun, når fokusfunktionen er indstillet på [AFF] eller [AFC]. Når der optages med [AFF], [AFC] • Hvis motivet bevæger sig, indstilles fokus ved at forudbestemme motivets position på optagelsestidspunktet. (Bevægelsesforudsigelse) • Det kan tage et stykke tid at indstille fokus på motivet, hvis du drejer zoomen fra Vidvinkel til Tele, eller hvis du pludseligt skifter fra et fjernmotiv til et nærmotiv. • Tryk lukkerknappen halvt ned igen, hvis det er vanskeligt at ..

∫ - Page 91

91 4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone ∫ Justering af AF-brugerdefinerede indstillinger 1 Tryk på 2 / 1 for at vælge AF-brugerdefineret indstilling. 2 Tryk på 3 / 4 for at markere elementerne, og tryk derefter på 2 / 1 for at justere. • Tryk på [DISP.] for at nulstille standardindstillingerne. 3 Tryk på [MENU/SET]. [AF-følsomhed] r Når afstanden til motivet ændres drastisk, venter kameraet et øjeblik, før det indstiller fokus igen. Du kan indstille fokus på forskellige motiver efter hinanden. s Når afstanden til motivet ændres drastisk, venter ..

Med denne funktion kan du vælge de fokuseringsmetoder, - Page 92

4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone 92 Indstilling af Auto-fokus funktion Gældende funktioner: Med denne funktion kan du vælge de fokuseringsmetoder, som bedst passer til placeringen af motivet og antallet af de motiver, der skal vælges. Tryk på [ ]. ([Ansigt/ Øjeregistrering]) En persons ansigt, øjne og krop (hele kroppen eller den øverste halvdel af kroppen) registreres automatisk. • Når kameraet registrerer en persons ansigt ( A , B ) eller krop ( C ), vises der et AF-område over den registrerede person. Gul: Dette er AF-området for personer, der ..

(P95) - Page 93

93 4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone ([Fastlås]) Kameraet justerer fokus og eksponering automatisk til det angivne motiv i bevægelse. (Dynamisk sporing) (Når [Målefunktion] er indstillet på [ ]) • Udfør en af følgende handlinger for at fastlåse det motiv, der skal spores: Knap-handling: Ret AF-sporingsramme D hen over motivet, og tryk lukkerknappen halvt ned. Touch-handling: Peg på motivet. • Hvis der ikke kan låses, blinker AF-området rødt og forsvinder. • AF-området bliver gult, når motivet fastlåses (grønt, når lukkerknappen trykkes h..

> - Page 94

4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone 94 ∫ Visning af placeringen af AF-området i forstørrelsesvinduet (AF-punktramme) Du kan midlertidigt få vist forstørrelsesvinduet for at kontrollere AF-områdets position og fokus. • Når man bruger [ ] eller [ ] funktion eller en funktion som [ ] ([Bruger Multi]), vil midterområdet på skærmen blive vist i forstørrelsesvinduet. Tryk på [Fn4] og hold den nede imens optagelsesskærmen vises. • Fokusfunktionen indstilles til [AFS]. Når du trykker lukkerknappen halvt ned, bliver fokus tilpasset med et mindre AF-omr..

ヤピ - Page 95

95 4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone ∫ Indstilling af formen på AF-området ([Bruger Multi]) 1 Tryk på [ ]. 2 Vælg et brugerdefineret multiikon ([ ] osv.), og tryk på 3 . 3 Tryk på 2 / 1 for at vælge en indstilling, og tryk derefter på 4 . A Den aktuelle form af AF-området 4 Vælg AF-områder. B De valgte AF-områder Når man vælger [ ]/[ ]/[ ] Tryk på [MENU/SET] for at foretage indstillingen. ([Vandret mønster]) Denne form er nyttig til panorering af billedoptagelser eller lignende. ([Lodret mønster]) Denne form er nyttig til optagelse af motive..

P95 - Page 96

4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone 96 Når man vælger [ ]/[ ]/[ ] Træk din finger hen over de dele, du vil indstille som AF-områder. • Tryk på området igen for at annullere valget af et bestemt AF-område. Tryk på 3 / 4 / 2 / 1 for at vælge AF-område, og tryk derefter på [MENU/SET] for at foretage indstillingen (gentage). • Indstillingen annulleres, hvis du trykker på [MENU/SET] igen. • Tryk på [DISP.] for at annullerer alle valg. Tryk på [Fn1] for at foretage indstillingen. ∫ Registrering af det indstillede AF-område til [ ], [ ] eller [ ]..

Angivelse AF-områdeposition - Page 97

97 4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone Angivelse AF-områdeposition ∫ Oprettelse af separate AF-områder til vandrette og lodrette retninger Angivelse af AF-områdeposition på indstillingsskærmen P98 Angivelse af AF-områdepositionen vha. joysticket P100 Angivelse af AF-områdepositionen vha. touch-feltet P101 Angivelse af AF-områdepositionen vha. Touch-funktionen P101 > [Bruger] > [Fokus/Udløs lukker] > [Fokus-skift til Vert / Hor] [ON] Husker separate positioner for vandrette eller lodrette orienteringer (to vertikale orienteringer, venstre og h..

Angivelse af AF-områdeposition på indstillingsskærmen - Page 98

4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone 98 Gældende funktioner: Når [ š ], [ ], [ Ø ] eller [ ] i Auto fokus-funktion er valgt, kan du ændre position og størrelse på AF-området. Med [ ], kan du indstille fastlåsningspositionen. 1 Tryk på [ ]. 2 Vælg [ š ], [ ], [ ] eller [ Ø ], og tryk på 4 . 3 Skift AF-områdets position og størrelse. • Med [ ] kan du indstille fastlåsningspositionen ved at vælge hvor AF-området skal være. • For at angive personen eller øjet, der skal indstilles fokus på, når [ š ] er valgt, skal ethvert af de AF-områder..

99 - Page 99

99 4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone Du kan indstille fokuspositionen præcist ved at forstørre skærmen. 1 Tryk på [ ]. 2 Vælg [ ] og tryk på 4 . 3 Tryk på 3 / 4 / 2 / 1 for at indstille fokusposition, og tryk derefter på [MENU/SET]. 4 Flyt [+] til den position, der skal være i fokus. • Når billedet vises i et vindue, kan du forstørre billedet med ca. 3 k - 6 k . Når billedet vises som fuld skærm, kan du forstørre billedet med ca. 3 k - 10 k . • Du kan også tage billeder ved at berøre [ ]. 5 Tryk på [MENU/SET] for at foretage indstillingen...

Angivelse af AF-områdepositionen vha. joysticket - Page 100

4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone 100 Gældende funktioner: 1 Vælg menuen. 2 Få optagelsesskærmen vist, og flyt joysticket 3 / 4 / 2 / 1 for at flytte AF-området. • For at angive den person eller det øje, der skal i fokus med [ š ], rettes et af de AF-områder, der aktuelt peger på menneskemotiver, ind efter den ønskede person eller øjet. Hvis der ikke er detekteret en person eller et øje, vil et AF-område, der virker på samme måde som [ Ø ], blive indstillet. • Du kan ændre størrelsen af AF-området ved at dreje på frontknappen eller den ..

Angivelse af AF-områdepositionen vha. touch-feltet - Page 101

101 4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone Gældende funktioner: Du kan flytte AF-området, der vises i søgeren ved at berøre skærmen. • Tryk lukkerknappen halvt ned for at bestemme fokuspositionen. Bring fokuspositionen tilbage til centrum ved at trykke på [DISP.] før positionen bestemmes. • For at angive den person eller det øje, der skal i fokus med Auto-fokusfunktion er sat til [ š ], rettes et af de AF-områder, der aktuelt peger på menneskelige objekter, ind efter den ønskede person eller øjet. Hvis der ikke er detekteret en person eller et øje..

ュリヴヱハ - Page 102

4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone 102 ∫ Optimerer fokus for det motiv, der peges på ([AF]) 1 Peg på motivet. 2 (Når [ ]/[ ]/[ ], osv./[ ] er valgt) Peg på [Indst.]. (Når [ ] er valgt) Peg på [End]. • (Når [ ]/[ ]/[ ] er valgt) AF-områdeindstillingen ryddes, hvis du berører [ ]. ∫ Optimering af fokus og lysstyrke for en berørt position ([AF+AE]) 1 Peg på det motiv, du vil optimere lysstyrken for. • Placeringen for optimering af lysstyrken vises i midten af AF-området. Placeringen følger bevægelsen i AF-området. • [Målefunktion] indstil..

Manuel indstilling af fokus - Page 103

103 4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone Manuel indstilling af fokus Gældende funktioner: Brug denne funktion, hvis du vil indstille fokus, eller hvis afstanden mellem objektiv og motiv er bestemt, og du ikke vil aktivere auto-fokus. 1 Indstil fokusfunktionsgrebet på [MF]. 2 Tryk på [ ]. • Du kan også udføre samme handling ved at bevæge joysticket 3 / 4 / 2 / 1 (Når [Joystick-indstilling] i menuen [Bruger] ([Betjening]) er indstillet på [D.FOCUS Movement]). 3 Tryk på 3 / 4 / 2 / 1 for at indstille fokusposition, og tryk på [MENU/ SET]. • Hjælpeskæ..

Brug af et udskifteligt objektiv uden fokusring - Page 104

4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone 104 A MF-hjælp (forstørrede skærmbillede) B Diskant C MF-guide • Dele i fokus fremhæves med en farve. ([Konturfremhævning]) • Du kan kontrollere, om fokuspunktet er på den side tættest på eller den side, der er længst væk. (M fokus guide) Du kan udføres følgende handlinger: ¢ Hvis du anvender et udskifteligt objektiv uden fokusring, kan du udføre disse handlinger, efter at du har trykket på 4 for at få vist det skærmbillede, hvor du kan indstille det område, der skal forstørres. • Når billedet vises i..

Tryk lukkerknappen halvt ned. - Page 105

105 4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone 5 Tryk lukkerknappen halvt ned. • Du kan også udføre samme handling ved at trykke på [MENU/SET]. • Hvis du har forstørret billede ved at dreje fokusringen eller flytte fokusgrebet, lukkes hjælpeskærmen ca. 10 sekunder efter handlingen. Hurtig indstilling af fokus ved hjælp af autofokus-funktionen Hvis du trykker på [AF/AE LOCK] under den manuelle fokusering, virker Auto-fokusfunktionen. • Auto-fokus virker i midten af rammen. • Autofokusfunktionen virker også ved hjælp af følgende handlinger. – At tryk..

Indstilling af fokus og eksponering (AF/AE-lås) - Page 106

4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone 106 Indstilling af fokus og eksponering (AF/AE-lås) Gældende funktioner: Fastlås fokus og eksponering på forhånd for at tage billeder med samme fokus- og eksponeringsindstillinger, mens du ændrer billedsammensætningen. Dette er nyttigt, når du vil bringe en skærmkant i fokus, eller når der f.eks. er modlys. 1 Justér skærmen i forhold til motivet. 2 Tryk på og hold [AF/AE LOCK] nede for at indstille fokus eller eksponering. • Hvis du slipper [AF/AE LOCK], annulleres AF/AE-låsen. • Kun eksponeringen er låst i ..

Eksponeringskompensation - Page 107

107 4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone Eksponeringskompensation Gældende funktioner: Hvis der anvendes stativ, skal man sørge for, at stativet er stabilt, når kameraet er fastgjort hertil. 1 Tryk på [ ]. 2 Drej den bageste drejeknap for at kompensere for eksponeringen. A Eksponering-bracket B Eksponeringskompensation C [Blitzjuster.] • Du kan udføre handlingerne nedenfor, mens skærmen for eksponeringskompensationen vises. • Du kan skifte funktioner mellem den forreste og den bageste drejeknap ved at trykke på [DISP.]. 3 Tryk på [ ] for at foretage i..

108 - Page 108

4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone 108 • I Manuel eksp. kan du kun kompensere for eksponeringen, når ISO-følsomheden indstilles på [AUTO]. • Her kan du indstille eksponeringskompensationsværdien inden for området mellem j 5 EV og i 5 EV. Du kan angive en værdi mellem j 3 EV og i 3 EV, mens du optager en film eller udfører optagelsen med 6K/4K-foto eller post fokus-funktionen. • Hvis [Auto eksponeringskomp] under [Blitz] i menuen [Optag] er indstillet på [ON], indstilles blitzens lysstyrke automatisk til det bedste niveau for den valgte eksponering..

Indstilling af lysfølsomheden - Page 109

109 4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone Indstilling af lysfølsomheden Gældende funktioner: Dette giver mulighed for indstilling af følsomheden overfor lys (ISO-følsomhed). 1 Tryk på [ ]. 2 Vælg ISO-følsomheden ved at dreje den bageste drejeknap. • Du kan skifte funktioner mellem den forreste og den bageste drejeknap ved at trykke på [DISP.]. A [ISO auto øvre grænse] B ISO-følsomhed 3 Drej frontknappen for at foretage indstillingen [ISO auto øvre grænse]. • Indstil [ISO auto øvre grænse] i [ISO følsomhed (foto)] (eller i [ISO følsomhed (video..

Egenskaber for ISO-følsomheden - Page 110

4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone 110 ¢ 1 Når [ISO auto øvre grænse] i [ISO følsomhed (foto)] i [Rec] menuen er sat til [AUTO]. ¢ 2 Kun når [Udvidet ISO] i [Bruger] ([Eksponering]) menuen bruges. AUTO ISO-følsomheden justeres automatisk i funktion af lysstyrken. • Maks [ISO3200] ¢ 1 (Intelligent) Kameraet indstiller automatisk den optimale ISO-følsomhed og lukkerhastigheden for at tilpasse sig motivets bevægelser og scenens lysstyrke og minimere motivets rystelser. • Maks [ISO3200] ¢ 1 • Lukkerhastigheden fastsættes ikke, når lukkerknappen ..

Justering af hvidbalance - Page 111

111 4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone Justering af hvidbalance Gældende funktioner: Hvidbalance justerer den hvide farve i henhold til lyskilden for at gøre den overordnede farvetone tættere på det, der ses af øjet. 1 Tryk på [ ]. 2 Drej den forreste eller den bageste drejeknap for at vælge hvidbalance. • Indstillingen kan også udføres ved at dreje på drejeknappen. ¢ [AWB] anvendes, hvis du optager film eller udfører en optagelse med 6K/4K-foto eller Post Fokus-funktionen. [AWB]/ [AWBc] Automatisk justering af hvidbalance • Under belysningsforh..

Auto-hvidbalance - Page 112

4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone 112 3 Tryk på [ ] for at foretage indstillingen. • Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at foretage indstillingen. ∫ Auto-hvidbalance Afhængigt af betingelserne, når billederne tages, kan de få et rødligt eller blåligt skær. Og hvis der anvendes flere lyskilder, og der ikke er en farve tæt på hvid, virker auto hvidbalance muligvis ikke korrekt. I så fald skal hvidbalancen indstilles til en anden funktion end [AWB] eller [AWBc]. 1 [AWB] fungerer inden for dette område. 2 Blå himmel 3 Overskyet himmel ..

Finjustering af hvidbalancen - Page 113

113 4. Fokus- og lysstyrkeindstillinger (eksponering) samt farvetone Hvis man ikke kan opnå den ønskede farvetone ved at indstille hvidbalancen, er det muligt at finjustere hvidbalancen. 1 Vælg hvidbalancen, og tryk derefter på 4 . 2 Tryk på 3 / 4 / 2 / 1 for at finjustere hvidbalancen. • Du kan også foretage finindstillinger ved at pege på hvidbalancediagrammet. • Bring positionen tilbage til centrum ved at trykke på [DISP.]. • Du kan indstille hvidbalance-bracket ved at dreje på kontrolknappen. (P144) 3 Tryk på [MENU/SET]. Finjustering af hvidbalancen 2 : [A] (AMBER: ORANG..

At dreje optagelsesdrejeknappen. - Page 114

114 5 . 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger Vælg optagelsesfunktion Gældende funktioner: Du kan ændre det kameraet skal gøre, når du trykker ned på lukkerknappen. At dreje optagelsesdrejeknappen. [Enkelt] Når du trykker ned på lukkerknappen, optages der kun et billede. / [Burst] (P115) Optagelserne foretages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes ned. [6K/4K-FOTO] (P119) Udfører 6K/4K-fotooptagelse. [Post Fokus] (P130) Udfører post fokus-optagelse. [Selvudløser] (P135) Når du trykker lukkerknappen ned, sker optagelsen efter det valgte tidsinterval er udløbet. [Int..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 115

115 5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger Sådan tages billeder med Burst-funktionen Gældende funktioner: Billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes helt ned. • Du kan anvende forskellige indstillinger for fotosekvens til [ ] (Burst-indstilling 1) og [ ] (Burst-indstilling 2) ved at indstille [Burst-indstilling 1] og [Burst-indstilling 2] i [Optag] menuen. 1 Sæt optagelsesdrejeknappen til [ ] (Burst-indstilling 1) eller [ ] (Burst-indstilling 2). 2 Vælg indstillingen for burst-funktionen. 3 Indstil fokus på motivet, og tag et billede. • Hold lukkerknappen n..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 116

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger 116 ∫ Noter om indstillinger i Burstfunktion ¢ 1 Når fokusfunktionen er indstillet på [AFS] eller [MF]. ¢ 2 Når fokusfunktionen er indstillet på [AFF] eller [AFC]. ¢ 3 Mulige antal billeder ¢ 4 Når optagelsen udføres i henhold til testbetingelser som angivet af Panasonic. Afhængigt af optagelsesforholdene kan antallet af burst-billeder, der kan optages, evt. blive reduceret. ¢ 5 Optagelsen stopper, når det angivne antal burst-billeder er taget. ¢ 6 Bursthastigheden kan bliver langsommere halvvejs. Men billederne kan tages all..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 117

117 5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger • Tabellen nedenfor viser det antal billeder, der kan tages med [SH2 PRE] og [SH1 PRE] før lukkerknappen trykkes helt ned. ∫ Om det maksimale antal billeder, som kan tages kontinuerligt Hvis du trykker lukkerknappen halvt ned, vises det maksimale antal billeder, du kan tage kontinuerligt. Du kan kontrollere det omtrentlige antal billeder, som kan tages, før burst-hastigheden reduceres. Eksempel: Når der kan tages 20 billeder: [r20] • Når optagelsen starter vil det maksimale antal billeder, som kan tages kontinuerligt, blive min..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 118

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger 118 ∫ Noter om eksponering i Burstfunktion ¢ Hvis eksponeringskompensationen sættes til en værdi, der er uden for et niveau fra j 3 EV til i 3 EV, vil eksponeringen blive fastlagt til niveauet for det første billede. (Undtagen hvis [H] er indstillet) Fokusfunktion [SH2]/[SH1]/[SH2 PRE]/ [SH1 PRE]/[H] [M]/[L] [AFS] Eksponeringen sættes til niveauet for det første billede. Eksponeringen justeres automatisk for hvert delbillede. [AFF]/[AFC] Eksponeringen justeres automatisk for hvert delbillede. ¢ [MF] Eksponeringen sættes til niveaue..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 119

119 5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger Optagelse af 6K/4K-fotos Gældende funktioner: Med 6K-fotofunktionen kan du tage et højhastighedsburst af billeder ved 30 rammer/ sekund og gemme de ønskede billeder, hver især sammensat af op til 18 millioner pixler (ca.), der trækkes ud af deres burst-fil. Med 4K-fotofunktionen kan du tage et højhastighedsburst af billeder ved 60 rammer/ sekund og gemme de ønskede billeder, hver især sammensat af op til 8 millioner pixler (ca.). • “6K PHOTO” er en højhastigheds burst-optagelsesfunktion, som giver dig mulighed for at gemme..

Tryk lukkerknappen halvt ned for at gå ud af menuen. - Page 120

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger 120 ¢ 1 Hvis [Billedstr./Burst-hast.] er sat til [6K 18M] eller [4K H 8M]: Optagelsen stopper, hvis den kontinuerlige optagelsestid overskrider 10 minutter. Hvis [Billedstr./Burst-hast.] indstilles på [4K 8M]: Optagelsen stopper, hvis den kontinuerlige optagelsestid overskrider 29 minutter og 59 sekunder. – Hvis du bruger et SDHC-memorykort, kan du fortsætte med at optage et 6K/4K-foto uden afbrydelse, selv om filstørrelsen overstiger 4 GB, men burstfilen opdeles i mindre filer for optagelse og afspilning. – Med et SDXC-memorykort ka..

Tilføjelse af markører for at markere og gemme billeder - Page 121

121 5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger 5 Optag et 6K/4K-foto. • Hvis du bruger Auto-fokus, virker [Kontin. AF] under optagelse. Fokus indstilles løbende. • Kameraet udfører en burstoptagelse af et 6K/4K-foto og gemmer den som en 6K/4K-burstfil med en [Optageformat]-indstilling til [MP4]. • Når [Autovisning] er aktiveret, vises billedvalgskærmen automatisk. For at fortsætte optagelsen skal du trykke lukkerknappen halvt ned for at få vist optagelsesskærmen. • Se P125 for information om, hvordan du markerer og gemmer billeder fra allerede optagede 6K/4K-burstfiler..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 122

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger 122 ∫ Indstilling af Pre-Burstoptagelse ([6K/4K Burst]/[6K/4K Burst(S/S)]) Kameraet starter optagelsen ca. 1 sekund, før lukkerknappen trykkes helt ned, så du går ikke glip af en billedmulighed. Indstillinger: [ON]/[OFF] ∫ Sådan ændrer du billedformatet Hvis du vælger [Billedformat] i menuen [Optag], kan du ændre billedformatet for 6K/ 4K-billeder. ∫ Sådan optager du motivet med nedsat sløring Du kan nedsætte den sløring, motivet frembringer ved at vælge en hurtigere lukkerhastighed. 1 Sæt funktionsdrejeknappen på [ ]. 2 ..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 123

123 5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger ∫ Ikke-egnede scener Optagelse på meget lyse steder eller indendørs Hvis motiver optages på et meget lyst sted eller i neonlys/LED-lys, ændres billedets farvetone eller lysstyrke muligvis, eller der vises vandrette striber på skærmen. Hvis du formindsker lukkerhastigheden, kan det reducere påvirkningen af vandrette striber. Motiver, der bevæger sig hurtigt i vandret retning Hvis du optager et motiv i hurtig bevægelse i vandret retning, kan motivet virke forvrænget på de optagede billeder. ∫ Kameraets opsætning for 6K/4K-b..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 124

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger 124 • Følgende menuelementer deaktiveres: [Intelligent auto] [iHåndholdt natopt.]/[iHDR] [Kreativ kontrol] [Samtidig opt. uden filter] [Optag] [Billedstr.]/[Kvalitet]/[AFS/AFF]/ [AF brugerindst.(Foto)] (kun [6K/4K Burst(S/S)])/ [Farverum]/[Blitz]/[Lang luk NR]/[Lukkertype]/[Lukkerforsinkelse]/ [Bracket]/[HDR] [Bruger] [Optageomr.]/[Ansigtsgenk.]/[Profilopsætning] [Indstilling] [Økonomi] (kun [6K/4K Pre-Burst]) • Når [6K 18M] er valgt, kan [Billedformat] ikke indstilles på [16:9] eller [1:1]. • Følgende ændringer sker under opta..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 125

125 5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger Valg af billeder fra 6K/4K-burstfil og lagring heraf 1 Vælg et billede med ikonet [ ] eller [ ] på afspilningsskærmen, og tryk på 3 . • Du kan også udføre samme handling ved at berøre ikonet [ ] eller [ ]. • Hvis du har taget billedet med [6K/4K Pre-Burst], skal du gå til trin 3 . 3 Træk i rammerne for at vælge den ramme, du vil gemme som et billede. • Du kan også udføre samme handling ved at trykke på 2 / 1 . • For at spole frem/tilbage kontinuerligt ramme for ramme, skal du trykke på og holde [ ]/[ ] nede. 4 Tryk ..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 126

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger 126 ∫ Lagring af billeder taget med 6K/4K-fotofunktionen med det samme ([6K/4K-FOTO Bulk Saving]) Du kan gemme billeder af en 6K/4K-fotosekvensfil, som er blevet udtrukket fra en vilkårlig 5 sekunders periode, med det samme. 1 Vælg menuen. 2 Tryk på 2 / 1 for at vælge 6K/4K-fotosekvensfiler, og tryk på [MENU/SET]. • Hvis bursttiden højst er 5 sekunder, gemmes alle rammer som billeder. 3 Vælg den første ramme af billeder, der skal gemmes med det samme. • Vælg rammen på samme måde, som du vælger billeder fra en 6K/4K-fotosekv..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 127

127 5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger ∫ Navigering i slidevisningsskærmen • Under en markøroperation kan du springe hen til de markører, du har tilføjet, eller til begyndelsen eller slutningen af 6K/4K-burstfilen. Peg på [ ] for at vende tilbage til den oprindelige handling. Handlinger under valg af billeder Knap-handling Touch-handling Beskrivelse af betjeningen 2 / 1 / Trække/ / Vælger en ramme. • For at ændre de rammer, der vises i slidevisningen skal du vælge rammen i venstre/højre side og pege på [ ] eller [ ]. 2 / 1 Tryk på og hold nede / Tryk på og ..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 128

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger 128 ∫ Navigerer 6K/4K-burstafspilningsskærmen Under en pause Under kontinuerlig afspilning Knap-handling Touch-handling Beskrivelse af betjeningen 3 / Kontinuerlig afspilning/midlertidig pause (under kontinuerlig afspilning). 4 / Kontinuerlig tilbagespoling/midlertidig pause (under kontinuerlig tilbagespoling). 1 / / Hurtig fremadspoling/enkeltbilleder frem (under en pause). 2 / / Hurtig tilbagespoling/enkeltbilleder tilbage (under en pause). s At berøre/ trække Vælger de rammer, der skal vises (under en pause). Knibe ind/ud Forstørre..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 129

129 5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger • 6K-burstfiler, som er optaget med [6K 18M], udsendes til et TV, som er forbundet gennem HDMI ved en opløsning på [4K]. • Indstil [HDMI opløsning (Play)] til enten [AUTO] eller en indstilling med en opløsning på [4K]. Hvis du tilslutter et TV, som ikke understøtter 4K-film, skal du vælge [AUTO]. • Hvis du viser 6K/4K-burstfiler på et TV, der er tilsluttet kameraet, vises de kun på 6K/ 4K-burstafspilningsskærmen. • Panasonic TV'er, som er udstyret med SD-kortåbninger, kan ikke afspille 6K/4K-burstfiler direkte fra SD-k..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 130

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger 130 Kontrol af fokus efter optagelse (Post Fokus/ Focus Stacking) Gældende funktioner: Kameraet kan udføre en burst-optagelse i samme billedkvalitet som 6K/ 4K-billedoptagelser, mens der automatisk skiftes fokus på forskellige områder. Efter optagelsen kan du vælge det ønskede fokuspunkt, der skal gemmes, for billedet. Denne funktion er velegnet til optagelse af stillbilleder. • Vi anbefaler, at du bruger et stativ, når du tager billeder til brug for Focus Stacking. • Brug et UHS-hastighedsklasse 3-kort. 1 Sæt optagelsesdrejeknap..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 131

131 5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger 4 Vælg din billedkomposition, og tryk lukkerknappen halvt ned. • Autofokusfunktionen registrerer fokusområder på skærmen. (Undtagne skærmkanterne) • Hvis ikke der kan indstilles fokus på nogle af områderne på skærmen, blinker fokusdisplayet ( A ). Optagelse i dette tilfælde er ikke mulig. 5 Tryk lukkerknappen helt ned for at starte optagelsen. • Fokuspunktet skifter automatisk under optagelsen. Når ikonet ( B ) forsvinder, slutter optagelsen automatisk. • Der optages en film i [Optageformat] indstillet på [MP4]. (Der ..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 132

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger 132 1 Vælg et billede med ikonet [ ] på afspilningsskærmen, og tryk på 3 . • Du kan også udføre samme handling ved at berøre ikonet [ ]. 2 Berør det ønskede fokusområde. • Hvis et billede, som ikke er i fokus, ikke er tilgængeligt til det valgte område, vises en rød ramme. I dette tilfælde kan du ikke gemme et billede. • Du kan ikke vælge skærmens kanter. • Du kan finindstille fokus ved at trække i skyderen i den forstørrede visning. (Du kan også udføre samme handling ved at trykke på 2 / 1 .) 3 Berør [ ] for at..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 133

133 5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger A Fokus: tættere B Fokus: længere væk 1 Berør [ ] under trin 2 af “Valg af fokusområder og lagring af billeder”. • Du kan også udføre samme handling ved at trykke på [Fn1]. 2 Berør fletningsmetoden. 3 (Når [Områdefletning] er valgt) Berør det ønskede fokusområde. • Tryk på fokusområdet igen for at annullere markeringen. • Vælg flere områder ved at trække på skærmen. Sådan fletter du flere billeder for at udvide fokusområdet (Focus Stacking) [Autofletning] Markerer automatisk billeder, som er velegnet til ..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 134

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger 134 4 Berør [ ] for at flette billederne og gemme resultatbilledet. • Billedet gemmes i JPEG-format. Optagelsesinformation (Exif-information) for det oprindelige billede med tættest fokusafstand, inklusive lukkerhastighed, blændeværdi og ISO-følsomhed, optages også på det nye billede. • Kameraet kan automatisk korrigere fejlindstillede billeder, som skyldes kamerarystelser. Hvis de korrigeres, bliver visningsvinklen lidt smallere, når billeder flettes. • Et unaturligt billede kan blive oprettet, hvis motivet bevæger sig under ..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 135

135 5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger Sådan tages billeder med selvudløser Gældende funktioner: 1 Sæt optagelsesdrejeknappen på [ ]. 2 Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus, og tryk derefter lukkerknappen helt ned for at tage et billede. • Fokus og eksponering indstilles, når lukkerknappen trykkes halvt ned. • Efter at indikatoren for selvudløseren blinker, starter optagelsen. ∫ Indstilling af selvudløseren > [Optag] > [Selvudløser] Billedet tages 10 sekunder, efter at du har trykket ned på lukkeren. Efter 10 sekunder tager kameraet 3 bill..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 136

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger 136 Optagelse af billeder med intervaloptagelse/ Stop-motion-animering Gældende funktioner: Du kan tage billeder med intervaloptagelse/ Stop-motion-anim. Desuden kan billeder kombineres til en film. • Indstil dato og klokkeslæt på forhånd. (P38) ∫ Sådan vises opsætningsskærmen før optagelse 1 Sæt optagelsesdrejeknappen på [ ]. 2 Vis opsætningsskærmen. ¢ Det skærmbillede, der blev valgt med [Interval/Animering] i optagelsesmenuen vises. (Skærmbilledet vises kun, når du trykker på [MENU/SET] første gang, efter at du sætt..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 137

137 5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger Kameraet kan automatisk tage billeder af motiver, som f.eks. dyr og planter, efterhånden som tiden forløber, og dermed oprettes der en film. 1 Sæt optagelsesdrejeknappen på [ ]. 2 Vis opsætningsskærmen. • Skift til [Interval-optagelse], hvis den ikke er valgt. (P136) • Optagelsen er muligvis ikke overensstemmende med det indstillede optagelsesinterval eller det indstillede antal billeder, afhængigt af optagelsesforholdene. 3 Tryk lukkerknappen halvt ned for at gå ud af menuen. • Optagelsesskærmen vises. Du kan også udfør..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 138

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger 138 ∫ Ændring af indstillingerne for intervaloptagelse Du kan ændre indstillingerne i [Interval/Animering] i [Optag]-menuen. Et stop-motion-billede oprettes ved at splejse billederne sammen. 1 Sæt optagelsesdrejeknappen på [ ]. 2 Vis opsætningsskærmen. (P136) • Skift til [Stopmotion animering], hvis den ikke er valgt. (P136) 3 Tryk lukkerknappen halvt ned for at gå ud af menuen. • Optagelsesskærmen vises. Du kan også udføre samme handling ved at trykke på [ ], indtil optagelsesskærmen vises. • Denne funktion kan ikke anve..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 139

139 5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger 4 Tryk lukkerknappen helt ned. • Der kan optages op til 9999 rammer. 5 Flyt motivet for at bestemme sammensætningen. • Gentag optagelsen på samme måde. • Hvis kameraet slukkes under optagelsen, vises en meddelelse for genoptagelse af optagelsen når kameraet tændes. Hvis du vælger [Ja], kan du fortsætte optagelsen fra det punkt, hvor afbrydelsen skete. 6 Peg på [ ] for at afslutte optagelsen. • Den kan også afsluttes ved at vælge [Interval/Animering] i menuen [Optag] og derefter trykke på [MENU/SET]. • Når [Automatis..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 140

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger 140 Hvis du vil oprette en film, efter at du har taget billeder, skal du følge trinnene nedenfor. 1 Vælg metoderne for oprettelse af en film. • Optagelsesformatet er indstillet på [MP4]. 2 Tryk på 3 / 4 for at vælge [Udfør], og tryk derefter på [MENU/SET]. • Du kan også oprette film ved hjælp af [Interval-video] (P248) eller [Stop-motion-video] (P248) i menuen [Afspil]. Oprettelse af film fra optagede billeder [Optage kval.] Indstiller kvaliteten af en film. [Billedfrekvens] Indstiller antallet af rammer pr. sekund. Jo større t..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 141

141 5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger Sådan tager du billeder under automatisk justering af en indstilling (Bracketoptagelse) Gældende funktioner: Du kan tage flere billeder, mens du automatisk justerer en indstilling ved at trykke på lukkerknappen. 1 Vælg menuen. 2 Tryk på 3 / 4 for at vælge [Flere indstillinger], og tryk derefter på [MENU/SET]. • For information om [Flere indstillinger] henvises der til siden, som beskriver hver enkelt funktion. • Tryk lukkerknappen halvt ned for at gå ud af menuen. 3 Indstil fokus på motivet, og tag et billede. • Når ekspo..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 142

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger 142 ∫ Om [Flere indstillinger] (trin 2 i P141 ) ¢ Ikke tilgængelig til burstoptagelse. Hvis du bruger burstoptagelse, og du trykker på og holder lukkerknappen nede, udføres optagelsen kontinuerligt, indtil der er taget en nærmere angivet antal billeder. [Trin]: [3•1/3], [Sekvens]: [0/ s / r ] Ikke tilgængelig i følgende tilfælde: • Bracket-optagelsen deaktiveres i følgende tilfælde. – [Rå monokrom]/[Silkeagtig monokrom]/[Miniature effekt]/[Blød fokus]/[Stjernefilter]/[Solskin] (Kreativ kontrolfunktion) – Når der tages ..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 143

143 5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger Optagefunktion: ∫ Om [Flere indstillinger] (trin 2 i P141 ) • Hvis du bruger burstoptagelse, og du trykker på og holder lukkerknappen nede, udføres optagelsen, indtil der er taget en nærmere angivet antal billeder. De tilgængelige blændeværdier varierer, afhængigt af objektivet. Eksempel: Ved brug af det udskiftelige objektiv (H-ES12060) Når den første position er indstillet på F8.0: 1 første billede, 2 andet billede, 3 tredje billede... 7 syvende billede ∫ Om [Flere indstillinger] (trin 2 i P141 ) ¢ Ikke tilgængelig t..

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger - Page 144

5. 6K/4K-billedindstillinger og drevindstillinger 144 ∫ Om [Flere indstillinger] (trin 2 i P141 ) Drej kontrolknappen for at vælge korrigeringsområdet, og tryk på [MENU/SET]. : Vandret ([A] til [B]) : Lodret ([G] til [M]) • Du kan også indstille korrigeringsområdet ved at pege på [ ]/ [ ]/[ ]/[ ]. ∫ Om [Flere indstillinger] (trin 2 i P141 ) Drej kontrolknappen for at vælge korrigeringsområdet, og tryk på [MENU/SET]. • Du kan også indstille korrigeringsområdet ved at pege på [ ]/ [ ]. • Billeder, der er taget med fokus-bracket, vises som et sæt gruppebilleder. • Hvis..

Stabilisering, zoom og blitz - Page 145

145 6 . Stabilisering, zoom og blitz Billedstabilisering Kameraet kan aktivere enten In-Lens Image Stabiliser eller In-Body Image Stabiliser, eller det kan aktivere begge og nedsætte rystelserne mere effektivt. (Dual I.S. funktion) Funktionen Dual I.S.2 ( , , ), som giver en mere effektiv korrigering, understøttes også. • Billedstabiliseringsfunktioner skal aktiveres, afhængigt af dit objektiv. Ikonet for aktuelt aktiverede billedstabiliseringfunktioner vises på optagelsesskærmen. ¢ Når [El-stabilisering (Video)] i [Stabilisering] i menuen [Optag] er indstillet på [ON]. Optagelse..

6. Stabilisering, zoom og blitz - Page 146

6. Stabilisering, zoom og blitz 146 Gældende funktioner: • Hvis du bruger et udskifteligt objektiv med O.I.S-kontakt (som f.eks. H-ES12060), aktiveres stabiliseringsfunktionen, når objektivets O.I.S-kontakt sættes på [ON]. ([ ] er indstillet på købstidspunktet.) Sådan undgår man rystelser (kamerarystelser) Når advarslen for rystelser [ ] vises, skal du anvende [Stabilisering], et stativ, selvudløseren eller den fjernstyrede lukker (DMW-RSL1: ekstraudstyr). • Lukkehastigheden mindskes især i følgende tilfælde. Hold kameraet i ro fra det øjeblik, lukkerknappen trykkes ned ti..

Indstilling af brændvidden for et objektiv - Page 147

147 6. Stabilisering, zoom og blitz 1 Vælg menuen. 2 Indtast en brændvidde. 2 / 1 : Vælg elementet (tal); 3 / 4 : Indstilling • Du kan indstille en brændvidde fra 0,1 mm til 1000 mm. 3 Tryk på [MENU/SET]. ∫ Registrering af brændvidde 1 Udfør trin 2 under “Indstilling af brændvidden for et objektiv”. 2 Tryk på 1 for at vælge den brændvidde, der skal overskrives, og tryk derefter på [DISP.]. • Der kan registreres op til 3 indstillinger for brændvidden. ∫ Indstilling af en registreret brændvidde På skærmbilledet under trin 2 under “Indstilling af brændvidden for ..

Ikke tilgængelig i følgende tilfælde: - Page 148

6. Stabilisering, zoom og blitz 148 • Billedstabiliseringsfunktionen frembringer muligvis en driftslyd eller vibrerer under betjeningen, men dette er ikke en fejlfunktion. • Det anbefales at deaktivere billedstabiliseringsfunktionen, hvis du bruger stativ. • Stabiliseringsfunktionen fungerer muligvis ikke optimalt i følgende tilfælde. Vær opmærksom på kameraets rystelser, når lukkerknappen trykkes ned. – Hvis der opstår for mange rystelser – Når zoom-forstørrelsen er høj – Brug af den digitale zoom – Hvis der tages billeder, hvor man følger et motiv i bevægelse –..

6. Stabilisering, zoom og blitz - Page 149

149 6. Stabilisering, zoom og blitz Sådan tages billeder med zoom Gældende funktioner: Du kan zoome ind, så mennesker og genstande ser ud til at være tættere på, eller du kan zoome for at tage et billede af landskabet osv. Optisk zoom T -side: Forstørrer fjernmotivet W -side: Udvider visningsvinklen Udskifteligt objektiv med zoomring Drej zoom-ringen. Udskiftelige objektiver, som understøtter motorzoom (elektrisk drevet zoom) Flyt zoomarmen. (Zoom-hastigheden varierer, afhængigt af hvor langt du flytter armen.) • Hvis du tildeler [Zoomkontrol] til en funktionstast, kan du dreje d..

6. Stabilisering, zoom og blitz - Page 150

6. Stabilisering, zoom og blitz 150 Gældende funktioner: Med den ekstra telekonvertering kan du tage billeder, som forstørres endnu mere, uden at forrige billedkvaliteten. • Indstil billedstørrelsen til [M] eller [S] (billedstørrelser angivet med ), og indstil kvaliteten til [ A ] eller [ › ]. Øgning af teleskopeffekten [Ext. tele-konv.] Optagelse af billeder [Ext. tele-konv.] ([Optag]) 1,4 k : [ M] 2,0 k : [ S] 1,4 k : Under optagelse af 6K/4K-fotos ¢ ([16:9]/[1:1]) 1,5 k : Under optagelse af 6K/4K-fotos ¢ ([3:2]) 1,6 k : Under optagelse af 6K/4K-fotos ¢ ([4:3]) ¢ Kun når [4K..

6. Stabilisering, zoom og blitz - Page 151

151 6. Stabilisering, zoom og blitz ∫ Forøgelse af zoomforstørrelsen trinvist • Dette kan kun anvendes ved billedoptagelse. 1 Vælg menuen. 2 Indstil en funktionsknap til [Zoomkontrol]. (P60) 3 Tryk på funktionsknappen. 4 Tryk på 2 / 1 eller 3 / 4 . • Betjeningen af zoomen afsluttes, hvis du trykker på funktionstasten igen, eller hvis der går lidt tid. A Optisk zoomområde (Brændvidde) ¢ B Ekstra telekonverteringsområde til optagelse af stillbilleder (Zoomforstørrelse) ¢ Denne zoomskyder vises, hvis du bruger et udskiftelig objektiv, som understøtter Power zoom. • Der in..

6. Stabilisering, zoom og blitz - Page 152

6. Stabilisering, zoom og blitz 152 Gældende funktioner: Selv om billedkvaliteten forringes, hver gang du zoomer længere ind, kan du zoome ind indtil fire gange den oprindelige zoomforstørrelse. (Kontinuerlig zoomning er ikke mulig.) • Hvis du tildeler [Ext. tele-konv.] til [Fn knap sæt] i menuen [Bruger] ([Betjening]), kan du få vist opsætningsskærmen Ekstra tele-konvertering for både billeder og film ved at trykke på knappen for den tildelte funktion. Mens denne skærm vises, kan du ændre indstillingen [Billedstr.] ved at trykke på [DISP.]. Ikke tilgængelig i følgende tilf..

6. Stabilisering, zoom og blitz - Page 153

153 6. Stabilisering, zoom og blitz Gældende funktioner: Indstiller skærmvisningen og objektivbetjeningen, hvis du bruger et udskifteligt objektiv, som er kompatibelt med Power Zoom (elektrisk styret zoom). • Denne funktion kan kun vælges, hvis du bruger et objektiv, som er kompatibelt med Power Zoom (elektrisk styret zoom). Ændring af indstillinger for et Power Zoom-objektiv > [Bruger] > [Objektiv/Andet] > [Motorzoom] [Vis brændvidde] Når du zoomer ind eller ud, vises brændvidden, og du kan bekræfte zoom-positionen. A Angivelse af fokusafstand B Aktuel fokusafstand [Step..

6. Stabilisering, zoom og blitz - Page 154

6. Stabilisering, zoom og blitz 154 (Optisk zoom og ekstra telekonvertering for stillbilleder kan benyttes) • Hvis du bruger et udskifteligt objektiv, som ikke understøtter Power zoom (H-ES12060/ H-FS12060), kan du kun bruge den ekstra telekonvertering til billeder ved at indstille [Ext. tele-konv.] på [ZOOM]. 1 Peg på [ ]. 2 Peg på [ ]. • Skyderen vises. 3 Udfør zoom-handlinger ved at trække i skyderen. • Zoom-hastigheden varierer, afhængigt at den position, du berører. • For at afslutte Touch zoom-handlinger trykker du let på [ ] igen. Zoome ind og ud med fingerbetjening ..

Sådan tager du billeder med den eksterne blitz - Page 155

155 6. Stabilisering, zoom og blitz Sådan tager du billeder med den eksterne blitz (ekstraudstyr) Gældende funktioner: Du kan fastgøre en blitz (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: ekstraudstyr) og tage billeder med den. • Læs brugervejledning til den eksterne blitz for oplysninger om fastgørelse af den eksterne blitz. ∫ Fjernelse af hot shoe-dækslet Kameraet leveres sammen med et hot-shoe-dæksel fastgjort til hot-shoe-koblingen. Fjern hot-shoe-dækslet ved at trække det i pilens retning 2 , mens du trykker det ned i pilens retning 1 . • Hold hot-shoe-dækslet uden for børns r..

6. Stabilisering, zoom og blitz - Page 156

6. Stabilisering, zoom og blitz 156 ∫ Brug af en ekstern blitz ved at tilslutte med et blitz sync-stik • Du kan bruge en ekstern blitz ved at tilslutte ved hjælp af et sync-kabel med et blitz sync-stik. Stikket har en låseskrue, så kablet ikke falder ud. • Fjern dækslet til blitz sync-stikket ved at dreje i pilens retning. • Pas på, at du ikke taber dækslet til blitz sync-stikket. • Blitz sync-stikket har ingen polaritet. Du kan bruge et sync-kabel uanset polariteten. • Brug en blitz med en synkroniseringsspænding på højst 400 V. • Brug aldrig sync-kabler med en læng..

6. Stabilisering, zoom og blitz - Page 157

157 6. Stabilisering, zoom og blitz Indstilling af blitzfunktioner • [Blitz] i menuen [Optag] er kun tilgængelig, hvis der er fastgjort en ekstern blitz. Gældende funktioner: Vælg, om du vil indstille blitz-outputtet automatisk eller manuelt. • Udløsningsfunktionen kan ikke indstilles med kameraet, hvis du bruger blitz (DMW-FL580L/ DMW-FL360L/DMW-FL200L: ekstraudstyr). Den kan kun indstilles med kameraet sammen med visse blitzmodeller, hvor du kan ændre udløsningstilstanden, når du betjener kameraet. 1 Vælg menuen. 2 (Når [MANUAL] er valgt) Vælg menuen. 3 Tryk på 2 / 1 for at..

Indstil blitzen, så den passer til optagelsen. - Page 158

6. Stabilisering, zoom og blitz 158 Gældende funktioner: Indstil blitzen, så den passer til optagelsen. ¢ Kan kun indstilles, når [Trådløs] under [Blitz] er indstillet på [OFF] og [Udløsning] er indstillet på [TTL]. • Visse blitz-funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af den eksterne blitzs indstillinger. Blitzen udløses to gange. Intervallet mellem første og anden blitz er længere, når [ ] eller [ ] er indstillet. Motivet bør ikke bevæge sig, før den anden blitz er blevet aktiveret. • Effekten af Reduktion af røde øjne er forskellig fra person til perso..

6. Stabilisering, zoom og blitz - Page 159

159 6. Stabilisering, zoom og blitz ∫ Tilgængelige blitz-indstillinger i optage-funktion De tilgængelige blitz-indstillinger afhænger af optage-funktionen. ( ± : Tilgængelig, —: Ikke tilgængelig) ∫ Lukkehastighed for hver blitz-indstilling ¢ Dette bliver 60 sekunder i Lukkerprioritet AE-funktion og B (Bulb) i manuel eksponeringsfunktionen. • I Intelligent auto-funktion ( eller ) ændres lukkerhastigheden afhængigt af den scene, der er identificeret. Gældende funktioner: 2. gardinsynkronisering udløser en blitz, lige før lukkeren lukkes, når der tages billeder af motiver ..

6. Stabilisering, zoom og blitz - Page 160

6. Stabilisering, zoom og blitz 160 Gældende funktioner: Justér blitzens lysstyrke, hvis de billeder, du har taget med blitzen, er over- eller undereksponeret. 1 Vælg menuen. 2 Tryk på 2 / 1 , for at indstille blitzoutputtet og tryk herefter på [MENU/SET]. • Du kan justere fra [ j 3 EV] til [ i 3 EV] i trin på 1/3 EV. • Vælg [ n 0] for at vende tilbage til det oprindelige blitz-output. Gældende funktioner: Indstillinger: [ON]/[OFF] Justér blitzoutputtet > [Optag] > [Blitz] > [Blitzjuster.] • [ i ] eller [ j ] vises i blitz-ikonet på skærmen, når blitz-niveauet jus..

Fastgør blitzen (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: - Page 161

161 6. Stabilisering, zoom og blitz Sådan tager du billeder med trådløs blitz Gældende funktioner: Blitz, som er kompatible med dette kamera (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: ekstraudstyr) leveres med trådløs optagelsesfunktion. Med denne funktion kan du styre udløsningen af tre separate blitz-grupper og blitzen, som er monteret på kameraets Hot shoe. 1 Fastgør blitzen (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: ekstraudstyr) på kameraet. 2 Indstil de trådløse blitz på RC-tilstand, og anbring dem derefter. • Indstil kanal og grupper til den trådløse blitz. ∫ Sådan placerer du tr..

6. Stabilisering, zoom og blitz - Page 162

6. Stabilisering, zoom og blitz 162 3 Vælg menuen. 4 Tryk på 3 / 4 for at vælge elementet og tryk derefter på [MENU/SET]. • Tryk på [DISP.] for at teste blitzen. A Udløsningstilstand B Blitz-output C Billedformat ¢ 1 Ikke tilgængeligt, når [Trådløs FP] er indstillet på [ON]. ¢ 2 Denne indstilling vises ikke, når blitzen (DMW-FL200L: ekstraudstyr) fastgøres til kameraet. > [Optag] > [Blitz] [Trådløs] Vælg [ON]. [Trådløs kanal] Vælg den kanal, du har indstillet for de trådløse blitz under trin 2 . [Trådløs opsætning] Fortsæt til trin 4 . [Ekstern blitz] ¢ 1..

Brug af andre indstillinger til trådløs blitzoptagelse - Page 163

163 6. Stabilisering, zoom og blitz Under trådløs optagelse udløser en ekstern blitz en FP-blitz (højhastighedsgentagelse af blitzudløsning). Denne udløsning gør det muligt at optage med blitzen ved en fast lukkerhastighed. Indstillinger: [ON]/[OFF] Indstillinger: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW] Brug af andre indstillinger til trådløs blitzoptagelse Aktivering af FP-udløsning til trådløse blitz > [Optag] > [Blitz] > [Trådløs FP] Indstilling af kommunikationslysets udgang > [Optag] > [Blitz] > [Kommunikationslys]

..

Gældende funktioner: - Page 164

164 7 . Optagelse af film Optagelse af film Gældende funktioner: Dette kamera kan optage højdefinitionsfilm, som er kompatible med AVCHD-format eller film, der er optaget i MP4. Desuden kan kameraet optage 4K-film i MP4. Lyden optages i stereo. 1 Start optagelsen ved at trykke på filmknappen. A Udløbet optagetid B Tilgængelig optagetid • Du kan optage film, som passer til alle funktionerne. • Optagetilstandsindikatoren (rød) C blinker under optagelse af film. • Slip filmknappen lige efter, at du har trykket på den. • m: minut, s: sekund 2 Stop optagelsen ved at trykke på fil..

Ikke tilgængelig i følgende tilfælde: - Page 165

165 7. Optagelse af film • Hvis den omgivende temperatur er høj, eller filmen optages kontinuerligt, vises [ ] muligvis på kameraet, og optagelsen stopper muligvis af sig selv som beskyttelse. Vent, indtil kameraet køler ned. • I den kreative filmfunktion optages film ved den valgte ISO-følsomhed. I andre tilstande optages de ved hjælp af [AUTO] (til film). • Du kan få vist den tilgængelige optagelsestid før optagelser i den Kreative filmfunktion. • Hvis billedformatindstillingen er forskellig til billed- og filmoptagelse, ændres visningsvinklen ved begyndelsen af en filmop..

Indstilling af format, størrelse og billedfrekvens - Page 166

7. Optagelse af film 166 1 Vælg menuen. 2 Tryk på 3 / 4 for at vælge [Optage kval.] og tryk derefter på [MENU/SET]. Når [AVCHD] er valgt ¢ 1 AVCHD Progressive Når [MP4] er valgt ¢ 2 Disse elementer er beregnet til redigering af film på en computer. Afspilning og redigering på en anden enhed end dette kamera kræver et højtydende PC-miljø. Indstilling af format, størrelse og billedfrekvens > [Film] > [Optageformat] [AVCHD] Dette dataformat er velegnet under afspilning på et højdefinitions-TV osv. [MP4] Dette dataformat er velegnet under afspilning på en PC osv. Element ..

Om kompatibiliteten af optagede film - Page 167

167 7. Optagelse af film ∫ Om kompatibiliteten af optagede film Selv om film passer til deres relevante afspilningsenheder, kan billed- eller lydkvaliteten være dårlig, eller deres optagelsesoplysninger vises måske ikke korrekt under afspilningen, eller de kan muligvis slet ikke afspilles. Hvis du kommer ud for disse problemer, skal du afspille filmene på dette kamera. • For at afspille film, som er optaget med [FHD/28M/50p] eller [FHD/24M/25p] i [AVCHD] med en anden anordning, eller for at overføre dem på en anden anordning, har du brug for en kompatibel Blu-ray diskafspiller ell..

Under filmoptagelse skal du trykke lukkerknappen - Page 168

7. Optagelse af film 168 Gældende funktioner: Du kan tage billeder, mens du optager en film. (Samtidig optagelse) Under filmoptagelse skal du trykke lukkerknappen helt ind for at tage et billede. • Samtidig optagelsesindikator vises, mens der tages billeder. • Optagelse med Touch udløs-funktionen er også tilgængelig. ∫ Indstilling af film- eller billedprioritetsfunktionen Gældende funktioner: Vælg menuen. (P55) Sådan tager du et billede under en filmoptagelse > [Film] > [Billedfunkt. i opt.] [ ] ([Filmprioritet]) • Billeder tages med en billedstørrelse, som fastsættes..

Visning/indstilling af lydindgangsniveauet - Page 169

169 7. Optagelse af film Gældende funktioner: Vis mikrofonniveauet på optagelsesskærmen. Indstillinger: [ON]/[OFF] • Når [Mic-niveaubegrænser] er sat til [OFF], sættes [Vis mic niveau] til [ON]. Gældende funktioner: Justér lydindgangsniveauet til 19 forskellige niveauer ( j 12 dB til i 6 dB). • De viste dB-værdier er omtrentlige. Gældende funktioner: Kameraet justerer automatisk lydindgangsniveauet for at minimere lydforvrængningen (knitren) ved for høj lydstyrke. Indstillinger: [ON]/[OFF] Visning/indstilling af lydindgangsniveauet [Vis mic niveau] > [Film] > [Vis mic ..

7. Optagelse af film - Page 170

7. Optagelse af film 170 Gældende funktioner: • Du kan ikke slette optagelsesdatoer efter overlejring. Indstillinger: [ON]/[OFF] Tag billeder med overlejrede optagelsesdatoer ([Tidsstempel Optagelse]) > [Film] > [Tidsstempel Optagelse] • Optagelsesdatoer optages ikke til 6K/4K-burstfiler og RAW-billeder. Ikke tilgængelig i følgende tilfælde: • Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde: – Når der optages med Post focus-funktion – Når [High Speed video] er valgt – Ved optagelse i [Højopløsningstilstand] 10:00:00 1.DEC.2018

..

Optagelse af film i den kreative videofunktion - Page 171

171 7. Optagelse af film Optagelse af film i den kreative videofunktion Optagefunktion: Du kan ændre blændeværdien, lukkerhastigheden og ISO-følsomheden manuelt for at optage film. Du kan optage film med ekstra effekter, som angivet nedenfor: 1 Sæt funktionsdrejeknappen på [ ]. 2 Vælg menuen. • Betjeningen ved ændring af blændeværdi eller lukkerhastighed er den samme for betjening ved indstilling af funktionsdrejeknappen til , , eller . Optagelse af billeder i langsom gengivelse (højhastighedsvideo) P173 Optagelse af film, som panorerer og zoomer ind og ud, mens der opretholdes..

Ændring af [AUTO] ISO-følsomhedsindstillinger - Page 172

7. Optagelse af film 172 3 Tryk på filmknappen (eller lukkerknappen) for at starte optagelsen. • Driftslyden fra zoomen eller knapper kan blive optaget med, når de betjenes under optagelse af en film. Hvis du benytter touch-ikoner, kan du optage stille under en filmoptagelse. 4 Tryk på filmknappen (eller lukkerknappen) igen for at stoppe optagelsen. ∫ Ændring af [AUTO] ISO-følsomhedsindstillinger Indstil de øverste og nederste grænser for ISO-følsomheden, når den er sat til [AUTO]. 1 Peg på [ ]. 2 Berøringsikon. : Zoom : Blændeværdi : Lukkerhastighed : Eksponeringskompensat..

7. Optagelse af film - Page 173

173 7. Optagelse af film Du kan optage billeder i langsom gengivelse ved at udføre en højhastighedsoptagelse. • Brug et UHS-hastighedsklasse 3-kort. (P30) 1 Sæt funktionsdrejeknappen på [ ]. 2 Vælg menuen. • Optagelsesformatet er indstillet på [MP4]. 3 Tryk på filmknappen (eller lukkerknappen) for at starte optagelsen. 4 Tryk på filmknappen (eller lukkerknappen) igen for at stoppe optagelsen. Optagelse af billeder i langsom gengivelse (højhastighedsvideo) > [Kreativ film] > [High Speed video] Indstillinger Rammehastighed (for optagelse) [Optage kval.] (for lagring) Slowmo..

7. Optagelse af film - Page 174

7. Optagelse af film 174 Ved at beskære din film fra 4K-visningsvinklen til fuld høj definition kan du optage en film, som panorerer og zoomer ind/ud, mens kameraet forbliver i en fast position. • [Optageformat] og [Optage kval.] i menuen [Film] fastsættes henholdsvis til [MP4] og [FHD/ 20M/30p]/[FHD/20M/25p]. • Hold fast på kameraet under optagelsen. 1 Sæt funktionsdrejeknappen på [ ]. 2 Vælg menuen. 3 Angiv startrammen for beskæring. A Startramme for beskæring • Når du foretager indstillinger første gang, vises en startramme for beskæring på 1920 k 1080. (Efter indstill..

7. Optagelse af film - Page 175

175 7. Optagelse af film 4 Gentag trin 3 , og angiv derefter slutrammen for beskæring. B Slutramme for beskæring • Indstilling af Auto-fokusfunktionen skifter til [ š ]. (Menneskeøjne og -kroppe kan ikke registreres. Desuden kan du ikke angive den person, der skal indstilles fokus på.) 5 Tryk på filmknappen (eller lukkerknappen) for at starte optagelsen. C Udløbet optagetid D Indstil driftstid • Slip straks filmknappen (eller lukkerknappen), efter at du har trykket på det. • Når den indstillede driftstid er udløbet, slutter optagelsen automatisk. Tryk på filmknappen (eller ..

Afspilning og redigering af billeder - Page 176

176 8 . Afspilning og redigering af billeder Afspilning af billeder 1 Tryk på [ ( ]. 2 Tryk på 2 / 1 . A Kortåbning • Hvis du trykker på og holder 2 / 1 nede, kan du afspille billederne i rækkefølge. • Billederne kan også spoles frem eller tilbage ved at dreje kontrolknappen eller trække vandret på skærmen. • Du kan spole billeder frem eller tilbage uden stop, hvis du bliver holder fingeren på venstre eller højre side af skærmen, når du har spolet et billede frem eller tilbage. • Du kan skifte det valgte kort til afspilning ved at fremspole/tilbagespole billeder kontin..

8. Afspilning og redigering af billeder - Page 177

177 8. Afspilning og redigering af billeder Afspilning af film Denne enhed er udviklet til afspilning af film ved hjælp af AVCHD-, og MP4 -formater. • Film vises ved hjælp af filmikonet ([ ]). Tryk på 3 for at afspille. A Filmoptagelsestid • Når afspilningen starter, vises den afspilningstid, der er gået, på skærmen. For eksempel vises 8 minutter og 30 sekunder som [8m30s]. • Nogle oplysninger (optageoplysninger osv.) vises ikke for film, der er optaget i [AVCHD]. • Hvis du trykker på [ ] i midten af skærmen, kan du afspille film. ∫ Handlinger under filmafspilning ¢ 1 Ha..

8. Afspilning og redigering af billeder - Page 178

8. Afspilning og redigering af billeder 178 1 Tryk på 3 for at sætte afspilningen af filmen midlertidigt på pause. • Tryk på 2 / 1 for at finjustere pausestillingen, når filmen sættes på pause. 2 Tryk på [MENU/SET]. • Samme handling kan udføres ved at trykke på [ ]. Oprettelse af still-billeder fra en film • Still-billeder gemmes med [Billedformat] indstillet på [16:9] og [Kvalitet] indstillet på [ A ]. Antallet af pixel varierer afhængigt af den film, der afspilles. – Når filmstørrelsen indstilles på [4K] i [Optage kval.]: [M] (8 M) – Når filmstørrelsen indstill..

8. Afspilning og redigering af billeder - Page 179

179 8. Afspilning og redigering af billeder Skift af afspilningsmetode • Hver gang du berører skærmen to gange, skifter visningen mellem forstørret og normal. Brug af afspilningszoom Drej det bageste kommandohjul mod højre. 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k Knap- handling Touch-handling Beskrivelse af betjeningen s Forstørrer/formindsker skærmbilledet i store trin. s Knibe ind/ud Forstørrer/formindsker skærmbilledet i små trin. 3 / 4 / 2 / 1 Trække Flytter det forstørrede område (under en forstørret visning). s Spol billedet frem eller tilbage, mens samme zoomforstørrelse og -position fo..

Visning af flere skærmbilleder (Flerbilledafspilning) - Page 180

8. Afspilning og redigering af billeder 180 Visning af flere skærmbilleder (Flerbilledafspilning) Drej det bageste kommandohjul mod venstre. 1 skærmbillede 12 skærmbilleder 30 skærmbilleder Kalenderskærmbilledet A Kortåbning • Afspilningen udføres separat af kortåbningen. Du kan skifte det valgte kort til afspilning ved at trykke på [Fn1]. (Undtagen hvis kalenderskærmen vises) • Hvis den bageste drejeknap drejes mod højre, vises den forrige afspilningsskærm. • Man kan skifte afspilningsskærm ved at trykker på følgende ikoner. – [ ]: 1 skærm – [ ]: 12 skærme – [ ..

8. Afspilning og redigering af billeder - Page 181

181 8. Afspilning og redigering af billeder Afspilning af billedgrupper En billedgruppe består af flere billeder. Du kan afspille billederne i en billedgruppe kontinuerligt eller med et ad gangen. • Du kan redigere eller slette alle billederne i en billedgruppe på én gang. (Hvis du f.eks. sletter en billedgruppe, slettes alle billederne i billedgruppen.) [ ]: En billedgruppe bestående af billeder, som er taget i Burstfunktion med bursthastigheden [SH2], [SH1], [SH2 PRE] eller [SH1 PRE]. En billedgruppe gemt omgående med [6K/4K-FOTO Bulk Saving]. [ ]: En billedgruppe bestående af bil..

8. Afspilning og redigering af billeder - Page 182

8. Afspilning og redigering af billeder 182 ∫ Kontinuerlig afspilning af billedgrupper Tryk på 3 . • Samme handling kan udføres ved at trykke på gruppebilledikonet ([ ], [ ], [ ]). • Ved afspilning af gruppebilleder en ad gangen, vises der indstillinger. Efter at du har valgt [Spil burst] (eller [Sekventiel gengivelse]), skal du vælge en af følgende afspilningsmetoder: [Fra første billede]: Der afspilles billeder kontinuerligt fra det første billede i gruppen. [Fra det aktuelle billede]: Der afspilles billeder kontinuerligt fra det billede, der afspilles. • Handlinger under a..

• Du kan kun slette billeder på et kort ad gangen. - Page 183

183 8. Afspilning og redigering af billeder Sletning af billeder De billeder, som slettes, går tabt. ∫ For at slette et enkelt billede 1 Vælg det billede, du vil slette i afspilningsfunktionen, og tryk derefter på [ ]. • Samme handling kan udføres ved at trykke på [ ]. 2 Tryk på 3 for at vælge [Slet enkelt] og tryk derefter på [MENU/SET]. ∫ Sådan slettes flere billeder (op til 100) eller alle billeder • Billedgrupper behandles som et enkelt billede. (Alle billederne i den valgte billedgruppe slettes.) • Du kan kun slette billeder på et kort ad gangen. 1 Tryk på [ ] i af..

Brug af menufunktioner - Page 184

184 9 . Brug af menufunktioner Menuliste Du kan ændre de indstillinger, der er registrerede for brugerdefineret ( ). (P86) Menuer, som kun er tilgængelige for specielle optagelsestilstande P184 A Følgende menuer vises kun for deres tilhørende optagelsestilstande: – [Intelligent auto] – [Kreativ film] – [Brugerfunktion] – [Kreativ kontrol] [Optag] P185 B [Film] P203 [Bruger] P206 [Indstilling] P220 [Min menu] P232 [Afspil] P233 Menuer, som kun er tilgængelige for specielle optagelsestilstande : Menuen [Intelligent auto] • [Intelligent autofunktion] (P66) • [iHåndholdt natop..

9. Brug af menufunktioner - Page 185

185 9. Brug af menufunktioner Gældende funktioner: Med denne funktion kan du angive billedformatet af billederne, så det passer til udskrivnings- eller afspilningsmetode. : Menuen [Kreativ kontrol] • [Filtereffekt] (P80) • [Samtidig opt. uden filter] (P80) : Menuen [Optag] • [Billedformat] (P185) • [Billedstr.] (P186) • [Kvalitet] (P187) • [AFS/AFF] (P89) • [AF brugerindst.(Foto)] (P90) • [Fotostil] (P188) • [Filterindstillinger] (P190) • [Farverum] (P191) • [Målefunktion] (P192) • [Fremhæv skygge] (P192) • [i. dynamisk] (P193) • [I. opløsning] (P193) • [B..

9. Brug af menufunktioner - Page 186

9. Brug af menufunktioner 186 Gældende funktioner: Angiv antallet af pixel. Jo højere antallet af pixel er, desto finerer er detaljerne på billederne, selv om de udskrives på store papirark. [Billedstr.] > [Optag] > [Billedstr.] Når billedformatet er [4:3]. Når billedformatet er [16:9]. Indstillinger Billedstørrelse Indstillinger Billedstørrelse [L] (20M) 5184 k 3888 [L] (14,5M) 5184 k 2920 [ M] (10M) 3712 k 2784 [ M] (8M) 3840 k 2160 [ S] (5M) 2624 k 1968 [ S] (2M) 1920 k 1080 Når billedformatet er [3:2]. Når billedformatet er [1:1]. Indstillinger Billedstørrelse Indstilli..

9. Brug af menufunktioner - Page 187

187 9. Brug af menufunktioner Gældende funktioner: Angiv komprimeringsformatet, som billederne skal lagres i. [Kvalitet] > [Optag] > [Kvalitet] Indstillinger Filformat Beskrivelse af indstillinger [ A ] JPEG Et JPEG-billede, hvor billedkvaliteten har en given prioritet. [ › ] En standard billedkvalitet for JPEG-billede. Dette er nyttigt, hvis du skal øge antallet af fotos uden at ændre antallet af pixel. [ ] RAW i JPEG Du kan tage et RAW-billede og et JPEG-billede ([ A ] eller [ › ]) samtidigt. [ ] [ ] RAW Du kan kun tage RAW-billeder. Om RAW RAW-formatet henviser til et datafo..

9. Brug af menufunktioner - Page 188

9. Brug af menufunktioner 188 Gældende funktioner: Du kan vælge effekter, der passer til den billedtype, du vil tage. [Fotostil] > [Optag] > [Fotostil] [Standard] Dette er standardindstillingen. [Levende] Fremtræden effekt med høj mætningsgrad og kontrast. [Naturlig] Blød effekt med lav kontrast. [Monokrom] Monokrom effekt uden farvenuancer. [L.Monokrom] Sort-hvid effekt med grov tekstur og knivskarpe sorte accentueringer. [Landskab] En effekt, der er velegnet til scenelandskaber med en klar blå himmel og grønne træer. [Portræt] En effekt, der er egnet til et portræt af en ..

9. Brug af menufunktioner - Page 189

189 9. Brug af menufunktioner ∫ Justering af billedkvalitet 1 Tryk på 2 / 1 for at vælge fotoformattype. 2 Tryk på 3 / 4 for at markere elementerne, og tryk derefter på 2 / 1 for at justere. ¢ 1[Farvetone] vises kun, når [Monokrom] eller [L.Monokrom] er valgt. I andre tilfælde vises [Farvemætning]. ¢ 2Vises kun, når [Monokrom] eller [L.Monokrom] er valgt. • Hvis du justerer billedkvaliteten, vises [ _ ] ved siden af ikonet for fotoformat på skærmen. 3 Tryk på [MENU/SET]. ∫ Registreringsindstillinger fra [Brugerdef.1] til [Brugerdef.4] 1 Justér billedkvaliteten ved at fø..

9. Brug af menufunktioner - Page 190

9. Brug af menufunktioner 190 Gældende funktioner: Du kan tilføje billedeffekter (filtre) i Kreativ kontrolfunktion. (P79) Indstillinger: [ON]/[OFF]/[SET] ∫ Skift indstillingerne ved hjælp af touch-skærmen 1 Peg på [ ]. 2 Peg på det element, du vil indstille. [Filterindstillinger] > [Optag] > [Filterindstillinger] > [Filtereffekt] [ ]: Billedeffekt ON/OFF [ ]: Vælger en billedeffekt (filter) [ ]: Justerer en billedeffekt • [Rå monokrom]/[Silkeagtig monokrom]/[Blød fokus]/[Stjernefilter]/[Solskin] er ikke tilgængelige i følgende tilfælde. – Kreativ filmfunktion –..

9. Brug af menufunktioner - Page 191

191 9. Brug af menufunktioner ∫ Sådan tager du et billede med og uden billedeffekt samtidigt ([Samtidig opt. uden filter]) Du kan trykke lukkerknappen ned en gang og tage to billeder samtidigt, et med billedeffekt og et uden. Indstillinger: [ON]/[OFF] Gældende funktioner: Vælg dette, hvis du vil rette farvegengivelsen af de optagne billeder på en PC, printer osv. > [Optag] > [Filterindstillinger] > [Samtidig opt. uden filter] • Et billede med billedeffekt tages først, efterfulgt af et billede uden. • Kun et billede med en billedeffekt vises til autovisning. Ikke tilgæng..

9. Brug af menufunktioner - Page 192

9. Brug af menufunktioner 192 Gældende funktioner: De optiske måletyper til måling af lysstyrken kan ændres. Gældende funktioner: Du kan justere lysstyrken for lyse og mørke dele på et billede, mens du kontrollerer lysstyrken på skærmen. 1 Drej den forreste/bageste drejeknap for at justere lysstyrken for lyse/mørke dele. A Lys del B Mørk del • Justeringer kan også foretages ved at trække i grafen. • For at registrere en foretrukken indstilling skal du trykke på 3 og vælge destinationen, hvor den brugerdefinerede indstilling skal registreres ([Brugerdef.1] ( )/[Brugerdef.2..

9. Brug af menufunktioner - Page 193

193 9. Brug af menufunktioner Gældende funktioner: Der kompenseres for kontrast og eksponering, hvis forskellen i lysstyrken mellem baggrund og motiv er høj osv. Indstillinger: [AUTO]/[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF] Gældende funktioner: Man kan tage billeder med en skarp profil og opløsning ved at bruge intelligent opløsningsteknologi. Indstillinger: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF] • Man kan skifte skærmvisning ved at trykke på [DISP.] på skærmbilledet til justering af lysstyrken. • Hvis du slukker for denne enhed, vender indstillingen, som er justeret med / / / tilbage til standar..

9. Brug af menufunktioner - Page 194

9. Brug af menufunktioner 194 Gældende funktioner: Hvis du bruger blitzen med Reduktion af røde øjne aktiveret ([ ] eller [ ]), vil kameraet automatisk detektere røde øjne og korrigere billedet. Indstillinger: [ON]/[OFF] Gældende funktioner: Indstil de øverste og nederste grænser for ISO-følsomheden, når den er sat til [AUTO] eller [ ]. Gældende funktioner: Indstil den mindste lukkerhastighed, når ISO-følsomheden er sat til [AUTO] eller [ ]. Indstillinger: [AUTO]/[1/32000] til [1/1] [Fjern rød-øje] > [Optag] > [Fjern rød-øje] • [ ] vises på ikonet, når du indstill..

9. Brug af menufunktioner - Page 195

195 9. Brug af menufunktioner Gældende funktioner: Kameraet fjerner automatisk støj, der stammer fra langsomme lukkertider under natoptagelser eller lignende motiver. Indstillinger: [ON]/[OFF] Gældende funktioner: Hvis skærmperiferien bliver mørkere som et resultat af objektivets egenskaber, kan du justere lysstyrken på skærmperiferien, før du tager billedet. Indstillinger: [ON]/[OFF] [Lang luk NR] > [Optag] > [Lang luk NR] • [Reduktion af lang lukkerstøj i gang] vises i lige så lang tid som lukkerhastigheden for signalbehandlingen. Ikke tilgængelig i følgende tilfælde:..

• Brug et stativ for at nedsætte kamerarystelser. - Page 196

9. Brug af menufunktioner 196 Gældende funktioner: Kameraet øger opløsningen ved at korrigere slørheden, som forårsages af brydning, når blændet lukkes. Indstillinger: [AUTO]/[OFF] Gældende funktioner: Denne funktion genererer et billede med forbedret opløsning fra færdigoptagede billeder. Det er effektivt for still-billeder. • Brug et stativ for at nedsætte kamerarystelser. • Hvis du bruger et udskifteligt objektiv fra Panasonic, vil dets stabiliseringsfunktion automatisk blive sat til [OFF]. Hvis du bruger et udskifteligt objektiv fra en anden producent end Panasonic, skal ..

9. Brug af menufunktioner - Page 197

197 9. Brug af menufunktioner ∫ Ændring af opsætningen [Billedstr.] Indstiller billedstørrelsen. Når billedformatet er [4:3]. Når billedformatet er [16:9]. [XL] (80,5M): [LL] (40M): 10368 k 7776 7296 k 5472 [XL] (60,5M): [LL] (30M): 10368 k 5832 7296 k 4104 Når billedformatet er [3:2]. Når billedformatet er [1:1]. [XL] (71,5M): [LL] (35,5M): 10368 k 6912 7296 k 4864 [XL] (60,5M): [LL] (30M): 7776 k 7776 5472 k 5472 • RAW-billeder optages altid i billedformatet [4:3] (10368 k 7776). [Kvalitet] Angiv komprimeringsformatet, som billederne skal lagres i. [ A ] (JPEG-billeder med prio..

Deaktiverer driftslyde og lyskilder samtidig. - Page 198

9. Brug af menufunktioner 198 Gældende funktioner: Deaktiverer driftslyde og lyskilder samtidig. Indstillinger: [ON]/[OFF] • Lyden fra højttaleren sættes på lydløs, og blitzen og AF-hjælpelampen deaktiveres. Følgende indstillinger fastsættes. – [Blitzindstilling]: [ Œ ] (tvungen off) – [Lukkertype]: [ESHTR] – [AF-hj. lampe]: [OFF] – [Bipvolumen]: [ s ] (OFF) – [El lukkerlyd]: [ ] (OFF) • Autovisning viser kun kombinerede billeder. • De tilgængelige indstillingsområder for følgende funktioner under [Højopløsningstilstand] optagelse er ikke de samme, som dem unde..

Vælg den lukker, der skal anvendes til at tage billeder. - Page 199

199 9. Brug af menufunktioner Gældende funktioner: Vælg den lukker, der skal anvendes til at tage billeder. ¢ 1 Denne indstilling er kun tilgængelig i den manuelle eksponeringsfunktion. ¢ 2 Op til en ISO-følsomhed på [ISO3200]. Hvis indstillingen er højere end [ISO3200], bliver lukkerhastigheden hurtigere end 1 sekund. ¢ 3 Indstillinger for den elektroniske lukkerlyd kan ændres under [El lukkerlyd] og [El-lukkertone]. • Sammenlignet med den mekaniske lukkerfunktion, frembringer den elektroniske frontgardin mindre rystelser fra lukkeren, så denne funktion kan minimere påvirknin..

9. Brug af menufunktioner - Page 200

9. Brug af menufunktioner 200 Gældende funktioner: For at nedsætte påvirkningen af håndrystelser eller lukkervibrationer udløses lukkeren, når der er gået et bestemt stykke tid. Indstillinger: [8SEC]/[4SEC]/[2SEC]/[1SEC]/[OFF] [Lukkerforsinkelse] > [Optag] > [Lukkerforsinkelse] Ikke tilgængelig i følgende tilfælde: • Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde: – Når der tages billeder – Når der optages i burst-funktion (kun hvis [Burst-indstilling] er indstillet på [SH2]/[SH1]/[SH2 PRE]/[SH1 PRE]) – Når du tager 6K/4K-fotos – Når der optages med..

9. Brug af menufunktioner - Page 201

201 9. Brug af menufunktioner Gældende funktioner: Du kan kombinere 3 billeder med forskellige eksponeringsniveauer for at oprette et enkelt billede med grov tekstur. Du kan minimere manglen på overgang i lyse og mørke områder, hvis der f.eks. er stor kontrast mellem baggrund og motiv. Et billede, der kombineres af HDR, optages i JPEG. Indstillinger: [ON]/[OFF]/[SET] ∫ Ændring af indstillinger [HDR] > [Optag] > [HDR] [Dynamikområde] [AUTO]: Justerer automatisk eksponeringsområdet i henhold til forskellen mellem lyse og mørke områder. [ n 1 EV]/[ n 2 EV]/[ n 3 EV]: Justerer ..

9. Brug af menufunktioner - Page 202

9. Brug af menufunktioner 202 Gældende funktioner: Giver en effekt ligesom multi-eksponering. (Op til 4 gange pr. enkelt billede) 1 Tryk på 3 / 4 for at vælge [Start], og tryk derefter på [MENU/SET]. 2 Vælg din sammensætning, og tag det første billede. • Efter at du har taget billedet, skal du trykke lukkerknappen halvt ned for at tage det næste billede. • Tryk på 3 / 4 for at vælge elementet, og tryk derefter på [MENU/SET] for at udføre en af de følgende handlinger. 3 Udløsning af andet, tredje og fjerde eksponering. • Tryk på [Fn2] under optagelse af billeder for at g..

9. Brug af menufunktioner - Page 203

203 9. Brug af menufunktioner Gældende funktioner: Vælg luminans (lysstyrke), så den passer med brugen af video. • [Lysstyrkeniveau] kan kun indstilles, når [MP4] er valgt som [Optageformat]-indstilling. Indstillinger: [0-255]/[16-255] • Denne funktion virker kun til film. Still-billeder (også dem, du tager under filmoptagelsen) tages med [0-255]. Gældende funktioner: Lukkehastigheden kan fastsættes, så flimren eller streger på filmen reduceres. Indstillinger: [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[OFF] : Menuen [Film] • [Optageformat] (P166) • [Optage kval.] (P166) • [AFS/AFF] (..

9. Brug af menufunktioner - Page 204

9. Brug af menufunktioner 204 Gældende funktioner: Dette reducerer den vindstøj, der kommer ind i den indbyggede mikrofon, alt imens lydkvaliteten opretholdes. Indstillinger: [HIGH]/[STANDARD]/[OFF] • [HIGH] reducerer vindstøjen effektivt ved at minimere de lave toner, når der registreres en kraftig vind. • [STANDARD] udtrækker og reducerer kun vindstøj uden at forværre lydkvaliteten. • Du kan muligvis ikke se den fulde effekt, afhængigt af optageforholdene. • Denne funktion virker kun sammen med den indbyggede mikrofon. Hvis der tilsluttes en ekstern mikrofon, vises [Dæmp ..

9. Brug af menufunktioner - Page 205

205 9. Brug af menufunktioner Gældende funktioner: Du kan optage film, mens du hører de lyde, der optages, ved at tilslutte hovedtelefoner, som du kan købe i handelen, til denne enhed. A Stik til hovedtelefon B Hovedtelefon, som fås i handlen • Brug aldrig hovedtelefonkabler med en længde på 3 m eller mere. • Når hovedtelefonerne er tilsluttet, sættes elektroniske lyde og lyde fra den elektroniske lukker på lydløs. ∫ Skift lydoutputmetode • Hvis du bruger HDMI-udgangen under en optagelse, er indstillingen fastsat til [REC SOUND]. ∫ Justering af hovedtelefonens lydstyrke ..

9. Brug af menufunktioner - Page 206

9. Brug af menufunktioner 206 : Menuen [Bruger] [Eksponering] • [ISO trin] (P207) • [Udvidet ISO] (P207) • [Nulstil eksp.-komp.] (P207) [Fokus/Udløs lukker] • [AF/AE-lås] (P106) • [Hold AF/AE-lås] (P207) • [Lukker-AF] (P207) • [1/2-tryk udløsning] (P207) • [Hurtig AF] (P208) • [Øjesensor AF] (P208) • [Fokuspos. AF-indstilling] (P208) • [AF-punktrammeindst.] (P94) • [AF-hj. lampe] (P208) • [Fokus/Udløserprioritet] (P209) • [Fokus-skift til Vert / Hor] (P97) • [Loop fokusramme] (P209) • [AF-områdevisning] (P209) • [AF+MF] (P210) • [MF-hjælp] (P210) ..

9. Brug af menufunktioner - Page 207

207 9. Brug af menufunktioner Du kan justere indstillingerne for ISO-følsomheden for hver 1/3 EV. Indstillinger: [1/3 EV]/[1 EV] ISO-følsomheden kan sættes til minimum [ISO100]. Du kan nulstille eksponeringsværdien, hvis optagelsesfunktionen ændres, eller kameraet slukkes. Når [ON] vælges, forbliver fokus og eksponering låst, selv om du trykker på og slipper [AF/ AE LOCK]. Tryk på [AF/AE LOCK] igen for at nulstille låsen. Vælg, om fokus skal indstilles automatisk, når du trykker halvt ned på lukkerknappen. Lukkeren udløses straks, når lukkerknappen trykkes halvt ned. > [B..

9. Brug af menufunktioner - Page 208

9. Brug af menufunktioner 208 Så længe kameraet holdes stabilt, indstiller kameraet automatisk fokus, og fokusjusteringen vil dermed blive hurtigere, når du trykker ned på lukkeren. Kameraet justerer automatisk fokus, når øjesensoren er aktiveret. AF-hjælpelampen lyser på motivet, når lukkerknappen trykkes halvt ned. Det gør det lettere for kameraet at indstille fokus, hvis du optager under dårlige lysforhold. [Hurtig AF] • Batteriet aflades hurtigere end normalt. Ikke tilgængelig i følgende tilfælde: • Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde: – I Previ..

9. Brug af menufunktioner - Page 209

209 9. Brug af menufunktioner Indstil om der skal gives prioritet til fokusering eller lukkerudløsning under Auto-fokusering. • Forskellige indstillinger kan anvendes på forskellige indstillinger for Fokustilstand ([AFS/AFF], [AFC]). Når du indstiller AF-områdepositionen eller visningspositionen for MF-hjælp, kan du nu loope positionen fra den ene skærmkant til den anden. Dette ændrer visningsindstillingen for AF-området, som skal anvendes, når Auto-fokustilstanden indstilles på [ ] ([225 områder]) eller [ ], osv. ([Bruger Multi]). [Fokus/Udløserprioritet] [FOCUS] Deaktiverer ..

9. Brug af menufunktioner - Page 210

9. Brug af menufunktioner 210 Hvis AF-låsen er ON (tryk lukkerknappen halvt ned med fokusfunktionen sat på [AFS], eller indstil AF-låsen vha. [AF/AE LOCK]), kan du finindstille fokus manuelt. Indstiller visningsmetoden for MF-Hjælp (forstørret skærm). • De tilgængelige indstillinger varierer, afhængigt af det objektiv, der anvendes. Når et udskifteligt objektiv med fokusring (H-ES12060/H-FS12060) anvendes Når et udskifteligt objektiv uden fokusring anvendes Indstillinger: [ON]/[OFF] Angiver, om MF-hjælp (forstørret skærmbillede) vises i et vinduesopdelt skærmbillede eller so..

9. Brug af menufunktioner - Page 211

211 9. Brug af menufunktioner Hvis du vælger [CUSTOM], kan du brugertilpasse Lynmenuindstillingerne. (P59) Indstiller de kontrolfunktioner som kan deaktiveres med [Betjeningslås]. Aktiverer/deaktiverer filmknappen. Aktiverer/deaktiverer berøring. > [Bruger] > [Betjening] [Q.MENU] [Indstil betjeningslås] [Markør] Deaktiverer markørknappernes funktioner, knappen [MENU/SET] og funktionsdrejeknappen. [Joystick] Deaktiverer joystickets funktioner. [Touch-skærm] Deaktiverer touch-panelets berøringsfunktioner. [Videoknap] [Touch-indst.] [Touch-skærm] Alle berøringshandlinger. [Touc..

9. Brug af menufunktioner - Page 212

9. Brug af menufunktioner 212 Viser et billede, lige efter at det er taget. • [Varighed (6K/4K-FOTO)] virker kun for 6K/4K-fotooptagelse, mens [Varighed (Post Fokus)] kun virker for Post fokus-optagelse. • Hvis du indstiller [Gengivelsesprioritet] på [ON], kan du udføre visse afspilningshandlinger under Autovisning. Du kan for eksempel skifte mellem forskellige typer afspilningsskærme eller slette billeder. • Hvis du vælger [HOLD], forbliver billedet vist, indtil lukkerknappen trykkes halvt ned. [Gengivelsesprioritet] fastsættes til [ON]. Du kan få vist optagelsesskærmen i sort..

9. Brug af menufunktioner - Page 213

213 9. Brug af menufunktioner Dele i fokus (dele på skærmen med klare konturer) fremhæves, når der indstilles fokus manuelt. • Når [Registrer niveau] i [SET] indstilles på [HIGH], fremhæves der færre dele, så du kan opnå en mere præcis fokusering. • Ændring af indstillingen [Registrer niveau] ændrer også [Vis farve]-indstillingerne som følger. Vis histogrammet. Du kan også indstille positionen ved at trykke på 3 / 4 / 2 / 1 . • Du kan også trykke direkte manuelt på optagelsesskærmen. • Et histogram er en graf, der viser lysstyrken langs den vandrette akse (sort t..

9. Brug af menufunktioner - Page 214

9. Brug af menufunktioner 214 Midten af optagelsesskærmen vises som [+]. Når autovisningsfunktionen er aktiveret eller ved afspilning, vises et hvidt område, som blinker i sort og hvid. Angiver de dele, der kan blive mættet af hvid farve gennem overeksponering i et zebramønster. Vælg [SET] for at indstille den lysstyrke, der skal behandles som et zebramønster. • Du kan vælge en lysstyrkeværdi på mellem [50%] og [105%].Under [Zebra 2] kan du vælge [OFF]. Hvis du vælger [100%] eller [105%], vises kun de områder, som allerede er mættet med hvid farve, i et zebramønster. Jo min..

9. Brug af menufunktioner - Page 215

215 9. Brug af menufunktioner Vis eksponeringsmåleren. Når du indstiller fokus manuelt, vises en MF-vejledning, hvor du kan kontrollere retningen, så du kan opnå den ønskede fokusering. A Indikator for ¶ (uendelighed) Viser optagelsesoplysningsskærmen. (P50 , 316) Dette ændrer visningsvinklen under optagelse af film og billeder. Skifter visningen mellem antallet af mulige billeder og den tilgængelige optagetid. Vis en menuskærm, når du indstiller funktionsdrejeknappen på [ ]. [Ekspon. meter] • Indstil på [ON] for at få vist eksponeringsmåleren, når du udfører et programsk..

9. Brug af menufunktioner - Page 216

9. Brug af menufunktioner 216 Gemmer fokuspositionen, når du slukker kameraet. Når et udskifteligt objektiv, som er kompatibelt med motorzoom er i brug, gemmes zoompositionen også. Indstil den funktion, der skal knyttes til fokuseringsknappen på et udskifteligt objektiv. • Du kan få vist den tilknyttede funktion ved at sætte fokusvælgerknappen på et udskifteligt objektiv til [Fn] og derefter trykke på fokuseringsknappen på objektivet. > [Bruger] > [Objektiv/Andet] [Genoptag objektivpos.] [Objektiv Fn-knapindstilling] Indstillinger: [Fokusstop]/[AF/AE LOCK]/[AF-TIL]/[AF-pun..

9. Brug af menufunktioner - Page 217

217 9. Brug af menufunktioner Ansigtsgenkendelsesfunktionen er en funktion, der søger efter et ansigt, som ligner et registreret ansigt, og der fortrinsvis justerer fokus og eksponering automatisk. Selv om personen står bag ved eller for enden af en række personer i et gruppebillede, kan kameraet stadig tage et klart billede. [Ansigtsgenk.] [ON] Aktiverer ansigtsgenkendelsesfunktionen. [OFF] Deaktiverer ansigtsgenkendelsesfunktionen. [MEMORY] Gør det muligt du registrere ansigtsbilleder og redigere eller slette registrerede oplysninger. Ansigtsindstillinger Du kan registrere oplysninger..

Optagelsespunkt ved registrering af ansigtsbilleder - Page 218

9. Brug af menufunktioner 218 • Følgende funktioner virker også med funktionen Ansigtsgenkendelse. I optagefunktion – Visning af et tilhørende navn, når kameraet detekterer et registreret ansigt ¢ I afspilningsfunktion – Visning af navn og alder ¢ Navne på op til 3 personer vises. Der er fortrinsret for de navne, der vises, når man tager billeder, i henhold til registreringsrækkefølgen. Optagelsespunkt ved registrering af ansigtsbilleder • Ansigtet forfra med åbne øjne og lukket mund. Ved registreringen skal du sørge for, at ansigtets konturer, øjnene eller øjenbrynen..

9. Brug af menufunktioner - Page 219

219 9. Brug af menufunktioner Hvis du indstiller dit barns eller kæledyrs navn og fødselsdag på forhånd, kan du optage navnet og alderen i måneder og år med på billederne. Du kan få vist disse indstillinger ved at afspille eller påtrykke de optagede billeder ved hjælp af [Tryk tekst]. Indstillinger: [ ] ([Baby1])/[ ] ([Baby2])/[ ] ([Kæledyr])/[OFF]/[SET] ∫ Indstilling af [Alder] eller [Navn] 1 Tryk på 3 / 4 for at vælge [SET], og tryk derefter på [MENU/SET]. 2 Tryk på 3 / 4 for at vælge [Baby1], [Baby2] eller [Kæledyr], og tryk derefter på [MENU/SET]. 3 Tryk på 3 / 4 fo..

9. Brug af menufunktioner - Page 220

9. Brug af menufunktioner 220 Indstillinger: [URL-visning]/[Visning af QR-kode] Indstiller klokkeslæt for det område, hvor du bor og din feriedestination. • [Rejsemål] kan indstilles efter opsætning af [Hjemme]. Efter at du har valgt [Rejsemål] eller [Hjemme], skal du trykke på 2 / 1 for at vælge et område og trykke på [MENU/SET] for at foretage indstillingen. “ [Rejsemål]: Rejsemål A Aktuelt klokkeslæt på destinationen B Tidsforskel fra hjemegn – [Hjemme]: Din hjemegn C Aktuelt klokkeslæt D Tidsforskel fra GMT (Greenwich Mean Time) : Menuen [Indstilling] • [Online-man..

9. Brug af menufunktioner - Page 221

221 9. Brug af menufunktioner • Tryk på 3 , hvis du bruger sommertid [ ]. (Klokkeslættet rykker frem 1 time.) Tryk på 3 for at vende tilbage til optagelsesskærmen igen. • Hvis du ikke kan finde rejsedestinationen på listen over de lande, der vises på skærmen, skal du fastsætte tidsforskellen fra det land, du bor i. [Rejsedato] [Rejseindst.] Hvis du indstiller [Rejseindst.], vil forløbne dage for din rejse (dvs. hvilke rejsedag) baseret på afrejse- og hjemrejsedatoer blive registreret. • Rejsedatoen annulleres automatisk, hvis den aktuelle dato ligger efter returdatoen. Hvis ..

Dette aktiverer/deaktiverer lampen WIRELESS-forbindelse. - Page 222

9. Brug af menufunktioner 222 Dette aktiverer/deaktiverer lampen WIRELESS-forbindelse. Hvis du vælger [OFF], blinker de ikke. Her kan du indstille den elektroniske lyd og den elektroniske lukkerlyd. Indstillinger: [Bipvolumen]/[El lukkerlyd]/[El-lukkertone] [Wi-Fi] [Wi-Fi funktion] P250 [Wi-Fi opsætning] P291 [Bluetooth] [Bluetooth] P254 , P255 [Positionslogging] P268 [Fjernopvågning] P260 [Auto urindstilling] P269 [Automatisk overførsel] P264 [Wi-Fi netindstillinger] P265 [Trådløs tilslutning lampe] [Bip] • Når [Lydløs indstilling] er indstillet på [ON], er [Bipvolumen] og [El l..

9. Brug af menufunktioner - Page 223

223 9. Brug af menufunktioner [Økonomi] [Dvale indst.] Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke har været i brug i den tid, der er indstillet på forhånd. [Dvale indst. (Wi-Fi)] Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke er tilsluttet et Wi-Fi netværk og ikke er blevet brugt i (ca.) 15 minutter. [Auto søger/ skærm off] Skærmen/søgeren slukkes automatisk, hvis kameraet ikke har været i brug i den tid, der er indstillet på forhånd. [Strømspar LVF-optagelse] Hvis du viser skærmen ved hjælp af søgerens/skærmens automatiske skiftefunktion, slukkes kameraet automatisk, når det ..

9. Brug af menufunktioner - Page 224

9. Brug af menufunktioner 224 Sætter billedfrekvens for skærmen. Sætter billedfrekvens for søgeren. Skærmen og søgeren skifter til rødt. Det reducerer vanskelighederne ved at se omgivelserne på grund af klart lysende skærme om natten eller under dårlige lysforhold. 1 Tryk på 3 / 4 / 2 / 1 for at vælge [ON] indstillingen for rød visning på skærmen eller søgeren (LVF). 2 Tryk på [DISP.] for at få vist skærmen for justering af lysstyrken. 3 Tryk på 2 / 1 for at justere lysstyrken og tryk på [MENU/SET]. [Skærm visningshastighed] [30fps] Reducerer strømforbruget og udvider..

9. Brug af menufunktioner - Page 225

225 9. Brug af menufunktioner Lysstyrken, farven, eller det røde eller blå skær på skærmen/søgeren justeres. 1 Vælg indstillingerne ved at trykke på 3 / 4 , og justér med 2 / 1 . 2 Tryk på [MENU/SET] for at foretage indstillingen. [Skærmvisning]/[Søger] • Dermed justeres skærmen, når skærmen er i brug samt søgeren, når søgeren er i brug. • Nogle motiver kan se anderledes ud i virkeligheden end på skærmen. Men dette påvirker ikke de optagne billeder. [Skærm lysstyrke] „ [AUTO] Lysstyrken tilpasses automatisk, afhængigt af hvor lyst der er omkring kameraet. [MODE1..

9. Brug af menufunktioner - Page 226

9. Brug af menufunktioner 226 Indstiller kommunikationsmetode ved tilslutning med USB-forbindelseskablet (medfølger). Strømforsyning via et USB-kabel hvis kameraet er tilsluttet en pc. [Øjesensor] [Følsomhed] Øjesensorens følsomhed indstilles. [Søger/ Skærm-skift] Dette indstiller formatet for skift mellem skærmen og søgeren. [LVF/MON AUTO] (automatisk skift mellem skærm og søger)/ [LVF] (søger)/[MON] (skærm) • Hvis du trykker [LVF] for at skifte visning, skifter indstillingen [Søger/ Skærm-skift] også. [USB-funktion] y [Vælg ved forbindelse] Vælg denne indstilling for ..

9. Brug af menufunktioner - Page 227

227 9. Brug af menufunktioner [HDMI opløsning (Play)]: Ved afspilning på et HDMI-kompatibelt TV og skærm, der er tilsluttet denne enhed, indstilles formatet til HDMI-output ved hjælp af HDMI-kablet. [HDMI info-visning (Rec)]: Indstiller om der skal vises/skjules information mens du overvåger kamerabilledet på fx. et tv, som er tilsluttet vha. et HDMI-kabel. (P296) [VIERA link]: Hvis du vælger [ON], sammenkædes kameraets handlinger og VIERA Link-kompatibelt udstyr, der er tilsluttet kamera med et HDMI-kabel, automatisk så du kan styre kameraet med fjernbetjeningen til det VIERA Link..

9. Brug af menufunktioner - Page 228

9. Brug af menufunktioner 228 Angiv de mappe og de filnavnsmønstre, som billeder skal gemmes i. ¢ Når [To SD-kortlæsere] er indstillet på [Tildeling Optagelse], vises [Vælg mappe (SD1)] og [Vælg mappe (SD2)]. [Mappe/Fil-indstillinger] Mappenavn Filnavn 1 Mappenumme (3-cifrets, 100–999) 1 Farverum ([P]: sRGB, [_]: AdobeRGB) 2 5-cifret brugerdefineret segment 2 3-cifret brugerdefineret segment 3 Filnumre (4-cifret, 0001–9999) 4 Filudvidelse [Vælg mappe] ¢ Angiver den mappe, som billeder skal gemmes i. • Mappenavnet angives sammen med det antal filer, som kan gemmes. [Opret en n..

9. Brug af menufunktioner - Page 229

229 9. Brug af menufunktioner Angiv de måde, optagelse til kortåbninger 1 og 2 skal udføres. • Hver mappe kan rumme op til 1000 filer. • Filnumrene tildeles sekventielt fra 0001 til 9999 i optagelsens rækkefølge. Hvis du ændrer lagringsmappen, tildeles numrene efter det sidste filnummer. • I følgende tilfælde vil en mappe, med et trinvist voksende mappenummer automatisk blive oprettet, når den næste fil gemmes: – Den aktuelle mappe rummer 1000 filer. – Den aktuelle mappe indeholder en fil med nummeret “9999” • Nye mapper kan ikke oprettes, når der er mapper nummer..

Indstillinger: [Stik 1]/[Stik 2] - Page 230

9. Brug af menufunktioner 230 Gem kameraets opsætningsoplysninger til kortet. Da gemte opsætningsoplysninger kan importeres til kameraet, kan du anvende samme opsætning til flere kameraer. • Gem/indlæs opsætningsoplysninger ved hjælp af det kort, der er isat i kortåbning 1. • Opsætningsoplysninger for menuelementerne nedenfor kan ikke gemmes/indlæses. Nulstil filnummeret for næsdte optagelse til 0001. Indstillinger: [Stik 1]/[Stik 2] [Gem/Gendan kameraindst.] [Gem] Gemmer kameraets opsætningsoplysninger til kortet. • For at gemme nye oplysninger skal du vælge [Ny fil]. For..

9. Brug af menufunktioner - Page 231

231 9. Brug af menufunktioner Følgende indstillinger nulstilles til standard. – Optagelsesindstillinger – Opsætningsindstillinger ([Wi-Fi opsætning] og [Bluetooth] indstillinger) – Brugerdefinerede indstillinger ([Ansigtsgenk.] og [Profilopsætning] indstillinger) – Opsætningsindstillinger/brugerdefinerede indstillinger (dog ikke [Wi-Fi opsætning], [Bluetooth], [Ansigtsgenk.] og [Profilopsætning]) Følgende netværksindstillinger nulstilles til standard: – [Wi-Fi opsætning] (Undtagen [LUMIX CLUB]) – Registrerede enhedsoplysninger i [Bluetooth] og værdier i [Wi-Fi netinds..

9. Brug af menufunktioner - Page 232

9. Brug af menufunktioner 232 Registrér ofte benyttede menuer, og få dem vist i [Min menu]. Du kan registrere op til 23 menuer. [Vaterpas-justering.] [Juster] Hold kameraet vandret, og tryk på [MENU/SET]. Niveaumåleren justeres. [Vaterpas-nulstilling] Gendanner standardindstillingen for niveaumåleren. : Menuen [Min menu] [Min menuindstilling] > [Min menu] > [Min menuindstilling] [Tilføj] Angiver den menu, der skal vises i Min menu for at registrere den. [Sortering] Omarrangerer de menuer, der vises i Min menu. Vælg den menu, du vil flytte, og angiv destinationen. [Slet] Sletter..

Hvis et skærmbillede magen til den i højre side vises: - Page 233

233 9. Brug af menufunktioner ∫ Sådan vælger du et eller flere billeder efter valg af [Enkelt] eller [Flere] • Hvis [Enkelt] og [Flere] ikke er tilgængelige, skal du vælge et billede på samme måde, som når [Enkelt] er valgt. : Menuen [Afspil] • [Slideshow] (P234) • [Afspilning] (P235) • [Beskyt] (P236) • [Bedømmelse] (P236) • [Red. titel] (P237) • [Ansigt redig] (P237) • [RAW-behandling] (P238) • [6K/4K-FOTO Bulk Saving] (P126) • [6K/4K-FOTO støjreduktion] (P126) • [Lyskomposition] (P241) • [Annuller retouchering] (P242) • [Tryk tekst] (P243) • [Kopier..

9. Brug af menufunktioner - Page 234

9. Brug af menufunktioner 234 Du kan afspille de billeder, du har taget, så de falder sammen med musik, og du kan gøre dette fortløbende ved at efterlade et fast interval mellem hvert billede. Du kan også sætte et slideshow sammen, som kun består af still-billeder, kun levende billeder, osv. Vi anbefaler denne funktion, når du skal se dine billeder ved at tilslutte kameraet til et TV. 1 Markér den gruppe, der skal afspilles, ved at trykke på 3 / 4 , og tryk derefter på [MENU/SET]. • Hvis du vælger [Kun billede], afspilles 6K/4K-burstfiler og billeder, som er optaget med post fo..

9. Brug af menufunktioner - Page 235

235 9. Brug af menufunktioner ∫ Ændring af indstillinger til dias-show Du kan ændre indstillingerne til afspilning af et dias-show ved at vælge [Effekt] eller [Indstilling] på menuskærmen til dias-showet. • Under afspilning af følgende billeder deaktiveres indstillingen [Effekt]. – 6K/4K-burstfiler – Billeder taget med post fokus-funktion – Gruppebilleder • Under afspilning af følgende billeder deaktiveres indstillingen [Varighed]. – Film – 6K/4K-burstfiler – Billeder taget med post fokus-funktion – Gruppebilleder Afspilning i [Normal gengivelse], [Kun billede] el..

9. Brug af menufunktioner - Page 236

9. Brug af menufunktioner 236 Du kan beskytte billeder, som du vil undgå at slette ved en fejl. Vælg billedet. (P233) • [999+] vises på skærmen, hvis det samlede antal beskyttede elementer, du indstiller for en billedgruppe, er på mere end 1000 billeder. ∫ Annullering af alle [Beskyt] indstillinger Tryk på 3 / 4 for at vælge [Annul.], og tryk derefter på [MENU/SET]. • Du kan kun annullere billeders indstillinger på et kort ad gangen. Du kan angive fem forskellige vurderingsniveauer til billeder for at gøre følgende: • Slet alle de billeder, der ikke er angivet som vurderi..

9. Brug af menufunktioner - Page 237

237 9. Brug af menufunktioner Du kan tilføje tekst (kommentarer) til billeder. Efter der er registreret tekst, kan den trykkes på billeder med [Tryk tekst]. 1 Vælg billedet. (P233) • [ ’ ] vises for billeder med titler, der allerede er registreret. 2 Indtast teksten. (P64) Du kan slette og erstatte alle oplysninger vedrørende ansigtsgenkendelse på markerede billeder. 1 Tryk på 3 / 4 for at vælge [REPLACE] eller [DELETE], og tryk derefter på [MENU/ SET]. 2 Tryk på 2 / 1 for at vælge billedet, og tryk derefter på [MENU/SET]. 3 Tryk på 2 / 1 for at vælge personen, og tryk dere..

9. Brug af menufunktioner - Page 238

9. Brug af menufunktioner 238 Du kan behandle de billeder, der er blevet taget i RAW-format. De behandlede billeder gemmes i JPEG-format. 1 Vælg RAW-billeder med 2 / 1 , og tryk derefter på [MENU/SET]. 2 Tryk på 3 / 4 for at vælge et element. • Du kan indstille følgende elementer. De indstillinger, du anvendte til optagelsen, vælges, når du begynder indstillingen af disse elementer. [RAW-behandling] > [Afspil] > [RAW-behandling] [Hvidbalance] Her kan du vælge en forud indstillet hvidbalance og justere den. Hvis du vælger et element med [ ], kan du behandle billedet med inds..

9. Brug af menufunktioner - Page 239

239 9. Brug af menufunktioner 3 Tryk på [MENU/SET], og foretag indstillingen. • Se “Sådan indstiller du hvert element” under P239 . 4 Tryk på [MENU/SET]. • Med denne handling vender du tilbage til skærmen under trin 2 . For at indstille andre elementer gentages trin 2 til 4 . 5 Vælg [Start behandling] vha. 3 / 4 , og tryk derefter på [MENU/SET]. ∫ Sådan indstiller du hvert element • Når [Støjreduktion], [I. opløsning] eller [Skarphed] vælges, kan sammenligningsskærmen ikke vises. • Hver gang du berører skærmen to gange, skifter visningen mellem forstørret og nor..

Indstillingen [Indstilling] - Page 240

9. Brug af menufunktioner 240 Indstillingen [Indstilling] Når du vælger et element, får du vist et skærmbillede, hvor du skal vælge [Genetabler justeringer], [Farverum] eller [Billedstr.]. 1 Tryk på 3 / 4 for at vælge et element, og tryk på [MENU/SET]. • Hvis du vælger [Genetabler justeringer], vises en bekræftelsesskærm. Og når du vælger [Ja], udføres handlingen, og du returnerer til menuskærmen for elementet. 2 Tryk på 3 / 4 for at vælge en indstilling, og tryk på [MENU/SET]. • Effekterne stammer fra RAW-behandlingen på kameraet, og effekterne, som stammer fra RAW-b..

9. Brug af menufunktioner - Page 241

241 9. Brug af menufunktioner Vælg flere rammer fra 6K/4K-burstfiler, du vil kombinere. Dele af billedet, som er lysere end den forrige ramme, vil blive overlejret på den forrige ramme for at kombinere rammerne til ét billede. 1 Tryk på 2 / 1 for at vælge 6K/4K-fotosekvensfiler, og tryk på [MENU/SET]. 2 Vælg kombinationsmetode, og tryk derefter på [MENU/SET]. 3 Vælg [Ja] på bekræftelsesskærmen, og tryk derefter på [MENU/SET]. Det kombinerede billede vises. • Billeder gemmes i JPEG-format. Optagelsesoplysninger (Exif-information) for den første ramme, som f.eks. lukkerhastigh..

9. Brug af menufunktioner - Page 242

9. Brug af menufunktioner 242 • Sletningen kan kun udføres ved fingerbetjening. [Annuller retouchering] aktiverer automatisk fingerbetjening. 1 Tryk på 2 / 1 for at vælge billedet, og tryk derefter på [MENU/SET]. 2 Træk din finger hen over den del, du vil slette. • De dele, der skal slettes, er farvelægges. • Peg på [Fortryd] for at genskabe den forrige tilstand for den farvede del. 3 Peg på [Indst.]. 4 Peg på [Gem], eller tryk på [MENU/SET]. [Annuller retouchering] > [Afspil] > [Annuller retouchering] Sletning af detaljer (forstørrelse af visningen) 1 Peg på [SCALIN..

9. Brug af menufunktioner - Page 243

243 9. Brug af menufunktioner Du kan trykke optagelsesinformation på optagede billeder. 1 Vælg billedet. (P233) • [ ‘ ] vises på skærmen, hvis billedet er blevet påtrykt tekst. 2 Tryk på 3 / 4 for at vælge [Indst.], og tryk derefter på [MENU/SET]. 3 Tryk på [ ] for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. 4 Tryk på 3 for at vælge [Udfør] og tryk derefter på [MENU/SET]. [Tryk tekst] > [Afspil] > [Tryk tekst] [Opt. dato] Påstempler optagelsesdatoen. [Navn] [ ] ([Ansigtsgenkendelse]): Navnet registreret under [Ansigtsgenk.] påtrykkes. [ ] ([Baby / Kæledyr]): Na..

9. Brug af menufunktioner - Page 244

9. Brug af menufunktioner 244 Kopiér billeder på kortet til det andet kort. 1 Tryk på 3 / 4 for at vælge [Kopieringsretning], og tryk derefter på [MENU/SET]. 2 Tryk på 3 / 4 for at vælge kopieringsmetode og kopiere billeder. • Kopierede billeder gemmes i en ny mappe. ∫ Brug af en funktionsknap til kopiering af billeder Hvis billederne vises et ad gangen, skal du trykke på funktionstasten, som [Kopier] er tildelt, for at kopiere det viste billede fra kortet, som afspiller det, og tilbage til det andet kort. • Hvis billedet ikke er i en gruppe, skal du vælge kopidestinationsmap..

9. Brug af menufunktioner - Page 245

245 9. Brug af menufunktioner For at muliggøre nem overførsel til websider, vedhæftning til e-mail osv., er billedstørrelsen (antal af pixels) reduceret. [Tilpas] > [Afspil] > [Tilpas] Vælg billede og størrelse. Indstillingen [Enkelt] 1 Tryk på 2 / 1 for at vælge billedet, og tryk derefter på [MENU/SET]. 2 Tryk på 3 / 4 for at vælge størrelsen, og tryk derefter på [MENU/SET]. Indstillingen [Flere] 1 Tryk på 3 / 4 for at vælge størrelsen, og tryk derefter på [MENU/SET]. 2 Tryk på 3 / 4 / 2 / 1 Væg billedet, og tryk derefter på [MENU/SET] for at foretage indstillinge..

9. Brug af menufunktioner - Page 246

9. Brug af menufunktioner 246 Du kan forstørre og derefter klippe den vigtige del af det optagede billede ud. 1 Tryk på 2 / 1 for at vælge billedet, og tryk derefter på [MENU/SET]. 2 Med det bageste kommandohjul trykkes på 3 / 4 / 2 / 1 for at vælge de dele, der skal beskæres. • Du kan også pege på [ ]/[ ] for at forstørre/formindske. • Du kan også flytte ved at trække hen over skærmen. 3 Tryk på [MENU/SET]. [Beskær] > [Afspil] > [Beskær] Bageste drejeknap (højre): Forstørrelse Bageste drejeknap (venstre): Formindskelse 3 / 4 / 2 / 1 : Flyt • Billedkvaliteten a..

9. Brug af menufunktioner - Page 247

247 9. Brug af menufunktioner Rotér billederne manuelt trin på 90 o . • Funktionen [Roter] er deaktiveret, når [Roter bill.] er sat til [OFF]. 1 Tryk på 2 / 1 for at vælge billedet, og tryk derefter på [MENU/SET]. 2 Vælg rotationsretningen. [ ]: Billedet roterer i urets retning med 90 o ad gangen. [ ]: Billedet roterer mod uret med 90 o ad gangen. En optaget film og 6K/4K-burstfiler kan opdeles i to dele. Dette anbefales, hvis du vil opdele en film i en del, du har brug for, og en del, du ikke har brug for. Opdeling af en fil kan ikke fortrydes. Tænk dig godt om, før du udfører ..

9. Brug af menufunktioner - Page 248

9. Brug af menufunktioner 248 Med denne funktion kan du lave en film ud fra en billedgruppe, der er optaget med [Interval-optagelse]. 1 Vælg [Interval-optagelse]-billedgruppen vha. 2 / 1 , og tryk derefter på [MENU/ SET]. 2 Opret en film ved at vælge de metoder, du vil oprette den med. • Se P140 for yderligere oplysninger. Der oprettes en film ud fra den billedgruppe, der er taget med [Stopmotion animering]. 1 Vælg gruppen Stopmotion animering vha. 2 / 1 , og tryk derefter på [MENU/ SET]. 2 Opret en film ved at vælge de metoder, du vil oprette den med. • Se P140 for yderligere opl..

9. Brug af menufunktioner - Page 249

249 9. Brug af menufunktioner Du kan indstille den rækkefølge, hvormed kameraet viser billeder under afspilning. Indstiller den valgmulighed, [Ja] eller [Nej], der først fremhæves, når bekræftelsesskærmen for sletning af et billede vises. Er indstillet på [“Nej” først] på købstidspunktet. [Billedsortering] > [Afspil] > [Billedsortering] [FILE NAME] Viser billeder efter mappenavn/filnavn. Med dette visningsformat kan du let finde billeder på kortet. [DATE/TIME] Viser billeder efter optagelsesdato. Hvis kortet indeholder billeder, som er taget med mere end et kamera, er ..

Opdag flere muligheder, der giver - Page 250

250 10 . Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Hvad kan du gøre med funktionen Wi-Fi ® / Bluetooth ® Denne betjeningsvejledning henviser til både smartphones og tablets som smartphones herfra, medmindre andet angives. Kontrolfunktion med en smartphone/tablet (P260) • Optagelse med en smartphone (P261) • Afspilning eller lagring af billeder, som er gemt på kameraet, eller indlæsning af disse billeder på websites på de sociale medier (P263) Opdag flere muligheder, der giver endnu mere glæde, med Bluetooth ® Du kan når som helst tilslutte til en smartphone, som understøtter Blueto..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 251

251 10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Wi-Fi-funktion/Bluetooth-funktion ∫ Inden brug • Indstil uret, før du bruger Wi-Fi/Bluetooth funktionen. (P38) • For at kunne bruge Wi-Fi-funktionen på denne enhed kræves et trådløst adgangspunkt eller en destinationsenhed, som er udstyret med den trådløse LAN-funktion. ∫ Om TRÅDLØS-forbindelseslampen • For [Trådløs tilslutning lampe] i menuen [Indstilling] kan du indstille at lampen ikke skal blinke. (P222) ∫ Om [Wi-Fi]-knappen I denne brugervejledning henviser en funktionsknap, [Wi-Fi] er tildelt til, som knappen [Wi-Fi]. (..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 252

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 252 Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, kan du udføre følgende handlinger ved at trykke på [Wi-Fi]: • Afhængigt af den Wi-Fi-funktion, der anvendes eller forbindelsesdestinationen, kan du muligvis ikke udføre nogle af disse handlinger. ∫ Beskrivelse af metode Når “Vælg [Vælg en destination fra historikken]” osv. beskrives under et trin, skal du udføre en af følgende handlinger. [Afslut forbindelsen] Afbryder Wi-Fi-forbindelsen. [Skift destination] Afbryder Wi-Fi-forbindelsen og gør det muligt for dig at vælge en ..

Brug af QR-koden til opsætning af en forbindelse - Page 253

253 10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Tilslutning til en smartphone/tablet-pc • Du skal installere “Panasonic Image App” (kaldet “Image App” fra dette punkt på) på din smartphone. “Image App” er et program, der leveres af Panasonic. • OS • Brug den seneste version. • Understøttede operativsystemer gælder fra og med november 2017. Ændringer kan ske. • Læs [Help] i menuen “Image App” for yderligere oplysninger om betjeningen. • Hvis du bruger “Image App” på smartphonen, der er tilsluttet kameraet via Wi-Fi, vises [Help] i “Image App” muligvis ik..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 254

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 254 Følg en enkel opsætningsprocedure for tilslutning (sammenkobling) for at tilslutte til en smartphone, som understøtter Bluetooth low energy. Når sammenkoblingen er blevet installeret, tilsluttes kameraet automatisk til smartphonen via Wi-Fi. • Understøttede smartphones • Kameraet går på standby for sammenkobling og viser enhedens navn. 1 Start “Image App”. • Hvis der vises en meddelelse, som angiver, at smartphonen søger efter kameraer, skal du lukke meddelelsen. 2 Vælg [Bluetooth]. 3 Tænd for Bluetooth. 4 Vælg den enhedsnavn, ..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 255

255 10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen • Den sammenkoblede smartphone registreres som sammenkoblet anordning efter, at den er tilsluttet via Wi-Fi. • Sammenkoblingen skal kun installeres til den allerførste forbindelse. For den anden og de efterfølgende forbindelser: (P255) ∫ Tilslutning til den sammenkoblede smartphone (tilslutning anden gang og efterfølgende gange) 1 Start “Image App”. • Hvis der vises en meddelelse, som angiver, at smartphonen søger efter kameraer, skal du lukke meddelelsen. 2 Vælg [Bluetooth]. 3 Tænd for Bluetooth. 4 Vælg det kamera (enhedsnavn), ..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 256

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 256 Tilslutning til en smartphone via Wi-Fi. • Du kan også oprette forbindelse til en smartphone via Wi-Fi, hvis den understøtter Bluetooth low energy, ved at følge samme trin. Du kan nemt oprette en direkte forbindelse med din smartphone uden at skulle indtaste en adgangskode. A SSID • Når kameraet er klar til tilslutning med smartphonen, vises SSID'et. • Du kan også få vist informationen ved at trykke på [Wi-Fi] på kameraet. 1 Tænd for Wi-Fi-funktionen under smartphonens indstillingsmenu. 2 På Wi-Fi-indstillingsskærmen skal du vælge..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 257

257 10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Oprettelse af forbindelse ved hjælp af en adgangskode øger sikkerheden. Du kan scanne en QR-kode eller indtaste en adgangskode manuelt for at oprette en forbindelse. Klargøring: (på kameraet) ∫ Brug af QR-koden til opsætning af en forbindelse A SSID og adgangskode B QR-kode • Når kameraet er klar til tilslutning med smartphonen, vises QR-koden, SSID'et og adgangskoden. • Du kan også få vist informationen ved at trykke på [Wi-Fi] på kameraet. 1 Start “Image App”. 2 Vælg [QR code]. • Hvis din smartphone er tilsluttet et trådl..

Følg trinnene nedenfor for at ændre tilslutningsmetode: - Page 258

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 258 ∫ Manuel indtastning af en adgangskode til oprettelse af en forbindelse A SSID og adgangskode B QR-kode • Når kameraet er klar til tilslutning med smartphonen, vises QR-koden, SSID'et og adgangskoden. • Du kan også få vist informationen ved at trykke på [Wi-Fi] på kameraet. 1 Tænd for Wi-Fi-funktionen under smartphonens indstillingsmenu. 2 På Wi-Fi-indstillingsskærmen skal du vælge det SSID, der vises på kameraet. 3 Indtast den adgangskode, der vises på kameraet, i smartphonen. (Kun ved tilslutning første gang) 4 Start “Image Ap..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 259

259 10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen ∫ Ved oprettelse via et trådløst adgangspunkt ([Via netværk]): 1 Vælg [Via netværk]. • Følg tilslutningsproceduren som beskrevet på P286 for at tilslutte kameraet til et trådløst adgangspunkt. 2 Tænd for Wi-Fi-funktionen under smartphonens indstillingsmenu. 3 Tilslut smartphonen til det trådløse adgangspunkt, som kameraet er forbundet med. 4 Start “Image App”. ∫ Ved direkte tilslutning af kamera og smartphone ([Direkte]): 1 Vælg [Direkte]. • Vælg [WPS-forbindelse], og følg tilslutningsproceduren som beskrevet på P288 for..

At tænde og slukke kameraet med en smartphone - Page 260

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 260 Kontrolfunktion med en smartphone/tablet-pc ∫ Krævet trådløs tilslutningstilstand Den krævede trådløse tilslutningstilstand varierer, afhængigt af den funktion, der skal anvendes efter tilslutning til en smartphone. Med denne funktion kan du få vist billeder på kameraet i din taske eller kun tænde kameraet, som er lagt et andet sted, når du tager billeder med det. 1 Udfør en Bluetooth tilslutning til smartphonen. (P254) 2 Vælg kameraets menu. 3 Indstilling af kameraets tænd/sluk-knap på [OFF]. 4 Start “Image App” på smartphone..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 261

261 10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen ∫ At slukke kameraet med smartphonen 1 Tilslut til en smartphone. (P253) 2 Betjen smartphonen. Ikke tilgængelig i følgende tilfælde: • I følgende tilfælde virker fjernoptagelse ikke: – Ved brug af [Interval-optagelse] 1 Vælg [ ]. 2 Vælg [ OFF]. • Når [Fjernopvågning] er indstillet på [ON], fortsætter Bluetooth-funktionen at køre, selv efter kameraet er slukket, så batteriet aflader. Sådan tager du billeder via en smartphone (fjernoptagelse) Krævet trådløs tilslutning: • Hvis smartphonen allerede er tilsluttet via Wi-Fi, s..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 262

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 262 ∫ Ændring af kameraets knapindstillinger osv. med din smartphone Indstil enten kameraet eller smartphonen som prioriteringskontrol, der skal anvendes under fjernoptagelse. • Indstillingen af denne funktion kan ikke ændres, mens forbindelsen er aktiveret. 1 Udfør en Bluetooth tilslutning til smartphonen. (P254) 2 Betjen smartphonen. • For at annullere [Dvale indst.] med denne funktion skal du vælge følgende indstillinger og tilslutte via Bluetooth. – [Fjernopvågning]: [ON] – [Automatisk overførsel]: [OFF] • Når kameraets slukkes,..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 263

263 10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 1 Tilslut til en smartphone. (P253) 2 Betjen smartphonen. • Hvis du afspiller en film, varierer billedkvaliteten i forhold til den film, der er ved at blive optaget. Desuden, afhængigt af smartphonen eller brugsbetingelserne, kan billedkvaliteten blive forringet, eller lyden kan hoppe under afspilning af film eller billeder. • En OS-version af Android 7.0 eller højere, eller iOS 10.0 eller højere kræves for at gemme billederne i RAW-format. • Afhængigt af smartphonen eller af dens OS-version, kan billeder i RAW-format måske ikke vises k..

Automatisk overførsel af billeder til en smartphone - Page 264

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 264 Kameraet overfører automatisk de billeder, der er taget, til en Bluetooth-tilsluttet smartphone via Wi-Fi. 1 Udfør en Bluetooth tilslutning til smartphonen. (P254) 2 Vælg kameraets menu. • Hvis der vises en bekræftelsesskærm på kameraet, hvor du bliver anmodet om at afbryde Wi-Fi forbindelsen, skal du vælge [Ja] for at afslutte. 3 På smartphonen vælges [Yes] (Android-anordninger) eller [Wi-Fi Setup] (iOS-anordninger). • Kameraet opretter automatisk en Wi-Fi forbindelse. – (iOS-anordninger) Følg meddelelsen på smartphonens skærm fo..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 265

265 10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Kameraet registrerer forbindelsen mellem din smartphone og det trådløse adgangspunkt og sikkerhedskopierer billeder, som er lagret i kameraet, til et foruddefineret lager i skyen. • Kontrollér “FAQ/Contact us” på følgende websted for kompatibel cloud-lagring. https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/ 1 Smartphonen opretter automatisk forbindelse til det trådløse adgangspunkt. 2 Start “Image App” i forgrunden (en tilstand, hvormed app'en kan køre). 3 Kameraet tændes automatisk. 4 Kameraet opretter automatisk forbindelse ti..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 266

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 266 ∫ Opsætning af “LUMIX CLUB” (Opsætning 2 ) Klargøring: • Opret en konto til det cloud-lager, du vil bruge, og sørg for, at du har logon-oplysningerne klar. • Registrér til “LUMIX CLUB”. (P282) 1 Opret forbindelse til webstedet “LUMIX CLUB” ved hjælp af en smartphone eller computer. https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/ 2 Indtast logon-id'et og adgangskoden til “LUMIX CLUB”, og log på tjenesten. • Hvis du skal registrere en e-mailadresse, skal du følge anvisningerne på skærmen. 3 Vælg og registrer den cloud-lagert..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 267

267 10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Klargøring: • Indstil kameraet på en tilstand, som kan tændes vha. smartphonen (standby-tilstand). (P260) – Kamera: [Bluetooth] og [Fjernopvågning] er indstillet på [ON]. – Kamera: Kameraets tænd-/slukknap er indstillet på [OFF]. • Kamera: Kortets skrivebeskyttede kontakt er ikke indstillet på [LOCK]. Start “Image App” i forgrunden (en tilstand, hvormed app'en kan køre), og udfør en backup. • En sikkerhedskopiering startes, hvis smartphonen er tilsluttet det trådløse adgangspunkt, som er installeret under (Opsætning 3 ). ..

Optagelse af placeringsoplysninger på kameraets billeder - Page 268

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 268 Smartphonen sender placeringsoplysningerne til kameraet via Bluetooth, og kameraet udfører optagelsen, imens de nødvendige placeringsoplysninger skrives. Klargøring: Aktivér GPS-funktionen på din smartphone. 1 Udfør en Bluetooth tilslutning til smartphonen. (P254) 2 Vælg kameraets menu. • Kameraet går i en tilstand, hvor placeringsoplysnignerne kan registreres, og [ ] vises på optagelsesskærmen. 3 Tag billeder med kameraet. • Placeringsoplysningerne skrives på de billeder, der er taget. Optagelse af placeringsoplysninger på kameraet..

Synkronisering af kameraets ur med en smartphone - Page 269

269 10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Synkronisér ndstillingerne til uret og tidszonen på kameraet med indstillingerne på din smartphone. 1 Udfør en Bluetooth tilslutning til smartphonen. (P254) 2 Vælg kameraets menu. • Indstillingen [Indstil ur] og [Hjemme] eller indstillingen [Rejsemål] under [Verdenstid], som alle findes i menuen [Indstilling], synkroniseres med de tilsvarende indstillinger på smartphonen. Da gemte opsætningsoplysninger kan importeres til kameraet, kan du anvende samme opsætning til flere kameraer. 1 Udfør en Bluetooth tilslutning til smartphonen. (P254)..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 270

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 270 Visning af billeder på et TV Du kan få vist billeder på et TV, som understøtter DLNA (DMR). 1 Vælg menuen. 2 Vælg [Via netværk] eller [Direkte], og opret forbindelse. (P285) 3 Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til. • Når forbindelsen er oprettet, vises skærmbilledet. 4 Sådan afspiller du billeder på denne enhed • For at afbryde forbindelsen skal du følge trinnene nedenfor: (Du kan også afbryde forbindelsen ved at trykke på [Wi-Fi].) > [Indstilling] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi funktion] > [Ny forbindelse] > [Gengive..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 271

271 10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Afsendelse af billeder Når du sender billeder, skal du vælge den metode, de skal sendes med, efter at du har valgt [Ny forbindelse] under [Wi-Fi funktion] under [Wi-Fi] i menuen [Indstilling]. ∫ Billeder, der kan sendes ¢ 1 Afsendelse med [Send billeder under optagelse] er ikke tilgængelig. ¢ 2 En film, som er optaget i [AVCHD] kan sendes til [PC], hvis filstørrelsen er højst 4 GB. Den kan ikke sendes, hvis størrelsen overstiger 4 GB. ¢ 3 Der kræves mindst en OS-version for Android på 7.0 og for iOS mindst en version 10.0. ¢ 4 Dog ikk..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 272

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 272 ∫ Send billeder, der er lagret i kameraet Billeder kan vælges og sendes efter optagelse. ∫ Ændring af indstillinger til afsendelse af billeder Hvis du trykker på [DISP.] efter oprettelse af en forbindelse, kan du ændre indstillingerne for afsendelse, som f.eks. billedstørrelse for afsendelse. [Vælg enkelt] indstilling 1 Vælg billedet. 2 Vælg [Indst.]. [Vælge flere] indstilling 1 Vælg billedet. (gentag) • Indstillingen annulleres, hvis billedet vælges igen. • Billederne vises separat vha. kortåbningen. Du kan skifte det viste kor..

Afsendelse af billeder til en smartphone/tablet - Page 273

273 10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Afsendelse af billeder til en smartphone/tablet Klargøring: • Installér “Image App” på forhånd. (P253) 1 Vælg menuen. 2 Vælg [Via netværk] eller [Direkte], og opret forbindelse. (P285) 3 Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til. 4 Kontrollér afsendelsesindstillingerne, og vælg [Indst.]. • Tryk på [DISP.] for at skifte afsendelsesindstillingen. (P272) > [Indstilling] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi funktion] > [Ny forbindelse] > [Send billeder under optagelse] eller [Send billeder lagret i kameraet] > [Smartphone] På d..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 274

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 274 Trådløs udskrivning Du kan udskrive dine billeder på printere, som understøtter PictBridge (trådløst LAN) ¢ . ¢ Overensstemmende med DPS over IP-standarder. • Kontakt det relevante firma for yderligere oplysninger om PictBridges (trådløse LAN-kompatible) printer. 1 Vælg menuen. 2 Vælg [Via netværk] eller [Direkte], og opret forbindelse. (P285) 3 Vælg den printer, du vil oprette forbindelse til. 4 Markér billederne, og udskriv dem. • Proceduren for valg af billeder er den samme som når USB-kablet er tilsluttet. (P307) • Tryk p..

Når [Send billeder under optagelse] er valgt. - Page 275

275 10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Afsendelse af billeder til en AV-anordning Du kan sende billeder og film til en AV-anordning (AV-anordning til hjemmetbrug), som understøtter DLNA, f.eks. en optager. 1 Vælg menuen. 2 Vælg [Via netværk] eller [Direkte], og opret forbindelse. (P285) 3 Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til. 4 Kontrollér afsendelsesindstillingerne, og vælg [Indst.]. • Tryk på [DISP.] for at skifte afsendelsesindstillingen. (P272) A Trådløst adgangspunkt B Home AV-anordning > [Indstilling] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi funktion] > [Ny forbindelse]..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 276

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 276 Afsendelse af billeder til en PC Klargøring: • Tænd computeren. • Klargør mapper til modtagelse af billeder på PC'en. (P276) • Hvis arbejdsgruppen for destinations-PC'en er ændret i forhold til standardindstillingen, skal du ændre indstillingen for denne enhed i [PC-forbindelse]. (P291) ∫ Sådan opretter du en mappe, som kan modtage billeder • Opret en brugerkonto for din PC kontonavn (op til 254 tegn) og adgangskode (op til 32 tegn) bestående af alfanumeriske tegn. Forsøg på at oprette en modtagelsesmappe mislykkes muligvis, hvi..

Når [Send billeder under optagelse] er valgt. - Page 277

277 10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen ∫ Overførsel af billeder til PC'en 1 Vælg menuen. 2 Vælg [Via netværk] eller [Direkte], og opret forbindelse. (P285) 3 Vælg den PC, du vil oprette forbindelse til. • Hvis den PC, du vil oprette forbindelse til, ikke vises, skal du vælge [Manuel indtastning] og indtaste PC'ens computernavn (NetBIOS navn til Mac). 4 Vælg den mappe, du vil sende. 5 Kontrollér afsendelsesindstillingerne, og vælg [Indst.]. • Tryk på [DISP.] for at skifte afsendelsesindstillingen. (P272) > [Indstilling] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi funktion] > [Ny forbi..

Når du sender billeder til en webtjeneste - Page 278

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 278 Brug af webtjenester Du kan sende billeder og film til websitet for sociale medier osv. via “LUMIX CLUB”. Ved at opsætte automatiske overførsler af billeder og film til Cloud Sync Service kan du modtage de overførte billeder eller film på en PC eller en smartphone. Klargøring: • Registrér til “LUMIX CLUB”. (P282) • For at sende billeder til en webtjeneste skal du registrere webtjenesten først. (P279) A Trådløst adgangspunkt B Webtjeneste C Cloud Sync Service Når du sender billeder til en webtjeneste • Billeder, der overføre..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 279

279 10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen • Kontrollér “FAQ/Contact us” på følgende websted for kompatible webtjenester. https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/ Klargøring: Sørg for, at du har oprettet en konto på den webtjeneste, du vil bruge, og at du har logon-oplysningerne. 1 Opret forbindelse til webstedet “LUMIX CLUB” ved hjælp af en smartphone eller computer. https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/ 2 Indtast logon-id'et og adgangskoden til “LUMIX CLUB”, og log på tjenesten. 3 Hvis din e-mailadresse ikke er blevet registreret på “LUMIX CLUB”, skal ..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 280

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 280 ∫ Afsendelse af billederne i kameraet til en webtjeneste vha. enkle handlingen 1 Vis et billede. 2 Tryk på 4 . (Når gruppebilleder er markeret, skal du trykke på 3 og vælge [Upload (Wi-Fi)] eller [Upload alle (Wi-Fi)].) • Samme handling kan udføres ved at trykke på [ ]. (Når gruppebilleder er markeret, skal du vælge [Upload (Wi-Fi)] eller [Upload alle (Wi-Fi)], efter at du har berørt [ ], [ ], [ ], eller [ ] og derefter berøre [ ].) • Hvis et skærmbillede vises, hvor du bliver anmodet om at vælge tilslutningsmetode: (P286) • Hvi..

Når du sender billeder til [Cloud-synk.-tjeneste] - Page 281

281 10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen ∫ Ved brug af [Cloud-synk.-tjeneste] (Fra og med november 2017) Du skal registrere dig til “LUMIX CLUB” (P282) og konfigurere indstillingen Cloud Sync. til afsendelse af billeder til en Cloud-mappe. For en PC anvendes “PHOTOfunSTUDIO” for at opsætte Cloud Sync-indstillingerne. For en smartphone anvendes “Image App” for at opsætte indstillingerne. 1 Vælg menuen. 2 Vælg eller [Via netværk], og opret forbindelse. (P285) 3 Kontrollér afsendelsesindstillingerne, og vælg [Indst.]. • Tryk på [DISP.] for at skifte afsendelsesindstil..

Få et logon-id til “LUMIX CLUB” (gratis). - Page 282

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 282 Få et logon-id til “LUMIX CLUB” (gratis). 1 Vælg menuen. • Opret forbindelse til netværket. Fortsæt til den næste side ved at vælge [Næste]. 2 Vælg metoden for tilslutning med et trådløst adgangspunkt, og foretag indstillingen. (P286) • Med undtagelse af den allerførste forbindelse opretter kameraet forbindelse til det tidligere trådløse adgangspunkt. For at ændre forbindelsesdestinationen skal du trykke på [DISP.]. • Fortsæt til den næste side ved at vælge [Næste]. 3 Læs brugsbetingelserne for “LUMIX CLUB”, og væ..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 283

283 10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Klargøring: Ved brug af det indhentede logon-ID og kontrol af logon-ID eller adgangskode. For at ændre adgangskoden til “LUMIX CLUB” på kameraet skal du gå til webstedet “LUMIX CLUB” fra din smartphone eller computer og ændre adgangskoden til “LUMIX CLUB” på forhånd. 1 Vælg menuen. • Logon-id'et og adgangskoden vises. • Adgangskoden vises som “ ”. 2 Vælg det element, der skal ændres. 3 Indtast logon-id'et eller adgangskoden. • For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til P64 . • Indtast den nye a..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 284

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 284 Kontrollér detaljerne, hvis brugsbetingelserne er blevet opdateret. Slet logon-id'et fra kameraet, hvis du giver kameraet til en anden person, eller hvis kameraet bortskaffes. Du kan også slette din “LUMIX CLUB” -konto. • Ændringer til og andre handlinger på logon-id'er kan kun foretages på det logon-id, der er indhentet med kameraet. 1 Vælg menuen. • Meddelelsen vises. Vælg [Næste]. 2 Vælg [Ja] på bekræftelsesskærmen for sletning af logon-id'et. • Meddelelsen vises. Vælg [Næste]. 3 Vælg [Ja] på bekræftelsesskærmen for s..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 285

285 10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Om Wi-Fi-forbindelser Når du bruger [Ny forbindelse], skal du vælge forbindelsesmetode for at oprette en forbindelse. På den anden side, når du bruger [Vælg en destination fra historikken] eller [Vælg en destination fra foretrukne], tilsluttes kameraet til den valgte anordning med de tidligere anvendte indstillinger. Hvis et skærmbillede magen til den, der vises nedenfor, vises, skal du vælge en forbindelsesmetode. Trådløst adgangspunkt [Via netværk] Tilslutter via et trådløst adgangspunkt. P286 [Direkte] Din enhed tilsluttes direkte m..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 286

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 286 • Når [Via netværk] er valgt, undtagen den allerførste forbindelse, opretter kameraet forbindelse til det tidligere trådløse adgangspunkt. For at ændre forbindelsesdestinationen skal du trykke på [DISP.]. • WPS henviser til en funktion, der gør det muligt at konfigurere indstillinger vedrørende tilslutningen og sikkerheden af trådløse LAN-enheder. For information om kompatibilitet og betjening af en funktion, henvises til betjeningsvejledning for det trådløse adgangspunkt. Oprettelse af forbindelse via et trådløst adgangspunkt (v..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 287

287 10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen • Bekræft krypteringsnøgle for det valgte trådløse adgangspunkt, hvis netværksgodkendelse er krypteret. 1 Vælg det trådløse adgangspunkt, der skal oprettes forbindelse til. • Tryk på [DISP.] for at søge efter et trådløst adgangspunkt igen. • Se “Når du opretter forbindelse til [Manuel indtastning]” i P287 , hvis du ikke kan finde et trådløst adgangspunkt. 2 (Hvis netværksgodkendelsen er krypteret) Indtast krypteringsnøglen. • For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til P64 . • Ud over den allerfør..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 288

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 288 Tilslutning af kameraet og en anden anordning direkte (direkte forbindelse) [WPS-forbindelse] [WPS (Trykknap)] 1 Vælg [WPS (Trykknap)] på kameraskærmen. 2 Indstil enheden til WPS-mode. • Du kan vente i længere tid på en forbindelse, hvis du trykker på [DISP.] på denne enhed. [WPS (PIN-kode)] 1 Vælg [WPS (PIN-kode)] på kameraskærmen. 2 Indtast anordningens PIN-kode i kameraet. [Manuel tilslutning] Indstil SSID-kode og adgangskode i den anden enhed. SSID-koden og adgangskoden vises på skærmbilledet for afventer forbindelse på denne enh..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 289

289 10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Hvis funktionen Wi-Fi anvendes, gemmes der en registrering heraf i historikken. Du kan registrere poster som favoritter. Hvis du bruger historie- eller favoritlisten, kan du let tilslutte med de samme indstillinger, som du brugte tidligere. • Hvis indstillingerne til den anordning, som skal tilsluttes, er blevet ændret, er det måske ikke muligt at tilslutte anordningen. 1 Vælg menuen. 2 Markér elementet. • Du kan angive detaljer om forbindelsen ved at trykke på [DISP.]. ∫ Registrering af poster som favoritter 1 Vælg menuen. 2 Vælg den ..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 290

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 290 ∫ Redigering af elementer, der er registreret under favoritter 1 Vælg menuen. 2 Vælg den foretrukne historie, du vil redigere, og tryk derefter på 1 . > [Indstilling] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi funktion] > [Vælg en destination fra foretrukne] [Fjern fra Foretrukne] — [Skift rækkefølge i Foretrukne] Angiv destinationsplaceringen for det ønskede element for at ændre visningsrækkefølgen. [Skift det gemte navn] Indtast tekst for at ændre det registrerede navn. • Fordi antallet af poster, som kan gemmes, er begrænset, skal du regis..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 291

291 10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Menu [Wi-Fi opsætning] Konfigurér de indstillinger, der er nødvendige for Wi-Fi-funktionen. Indstillingerne kan ikke ændres, når du er tilsluttet Wi-Fi-forbindelsen. Indstil enten kameraet eller smartphonen som prioriteringskontrolenhed, der skal anvendes under fjernoptagelse. (P262) Du kan forbedre sikkerheden ved at aktivere indtastningen af en adgangskode for at få direkte forbindelse til din smartphone. • Når [ON] vælges, kan du også oprette forbindelse ved at scanne en QR-kode. Henter eller ændrer logon-id'et for “LUMIX CLUB”. ..

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 292

10. Brug af Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 292 Du kan skifte navnet (SSID) på denne enhed. 1 Tryk på [DISP.]. 2 Indtast navnet på den ønskede enhed. • For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til P64 . • Der kan maks. indtastes 32 tegn. For at forhindre en forkert betjening af Wi-Fi -funktionen fra en tredje person og for at beskytte gemte personlige oplysninger anbefales det, at du beskytter Wi-Fi-funktionen med en adgangskode. • Når en adgangskode er angivet, skal du indtaste den, hver gang du bruger Wi-Fi-funktionen. • Hvis du glemmer din adgangskode, kan du n..

Tilslutning til andet udstyr - Page 293

293 11 . Tilslutning til andet udstyr At se eller gemme film i 4K på en ekstern enhed. ∫ Afspilning på en TV-skærm Klargøring: Sæt [HDMI opløsning (Play)] (P227) til [AUTO] eller en opløsning på [4K]. • Hvis du tilslutter et TV, som ikke understøtter 4K-film, skal du vælge [AUTO]. Tilslut kameraet til et 4K-kompatibelt TV ved hjælp af et HDMI-kabel for at få vist afspilningsskærmen. (P294) • Selv om udgangsopløsningen bliver lavere, kan du også afspille dem ved at tilslutte kameraet til et TV, som ikke understøtter film i 4K. • Du kan også afspille 4K-film, som er o..

Klargøring: Sluk for kameraet og TV’et. - Page 294

11. Tilslutning til andet udstyr 294 Afspilning af billeder på en TV-skærm Klargøring: Sluk for kameraet og TV’et. 1 Tilslut kameraet og TV’et vha. et HDMI-kabel. • Kontrollér retningen af terminalerne, og sæt ledningen lige ind/tag den lige ud, mens du holder fast i selve stikket. (Terminalen kan blive beskadiget, hvis du skubber stikket ind skævt eller i den forkerte retning.) Tilslut aldrig anordninger til de forkerte stik. Det kan forårsage en funktionsfejl. 2 Tænd for TV’et, og vælg den indgang, der passer med den anvendte omformer. 3 Tænd kameraet, og tryk derefter p..

Optagelse under overvågning af kameraets billeder - Page 295

295 11. Tilslutning til andet udstyr Når du bruger HDMI-output, kan du tage billeder og optage film, samtidig med at du overvåger kamerabilledet på en eksterne skærm, et TV eller en lignende anordning. ∫ Noter om billeder af HDMI-udgange (sorteret efter optagelsesfunktion) • Når [Optageomr.] indstilles på [ ] i en anden tilstand end den kreative videofunktion, fastsættes udsendelsesindstillingen for billedformat, størrelse og billedfrekvens af indstillingen [Optage kval.] i menuen [Film]. • Når du optager film, ændres udsendelsesmetoden til en opsætning svarende til den, de..

Skift af de oplysninger, der vises - Page 296

11. Tilslutning til andet udstyr 296 ∫ Skift af de oplysninger, der vises Du kan ændre den visning, der vises under HDMI-output ved brug af [HDMI info-visning (Rec)] under [TV-tilslutning] i menuen [Indstilling]. [ON]: Kameravisningen udsendes som den er. [OFF]: Kun billeder udsendes. • Hvis du bruger HDMI-udgangen under en optagelse, bliver billedet muligvis vist med en tidsforsinkelse. • Elektroniske lyde og lyde fra den elektroniske lukker sættes på lydløs. • Når du tjekker billede og lyd fra et tv, som er tilsluttet kameraet, opfanger kameraets mikrofon muligvis lyd fra tv-..

11. Tilslutning til andet udstyr - Page 297

297 11. Tilslutning til andet udstyr Klargøring: 1 Forbind denne enhed med et Panasonic TV, som er kompatibelt med VIERA Link, med et HDMI-kabel (P294) . 2 Tænd kameraet, og tryk derefter på [ ( ]. 3 Brug TV’ets fjernbetjening. Slukning af enheden: Hvis du bruger TV'ets fjernbetjening til at slukke for TV'et, slukkes denne enhed også. Automatisk inputskiftning: • Hvis du tilslutter et HDMI-kabel og derefter tænder enheden og derefter trykker på [ ( ], vil TV’ets indgangskanal automatisk skifte til denne enheds skærm. Hvis TV’et er på standby, tændes det automatisk (hvis [Se..

Sådan gemmer du billeder og film på PC’en - Page 298

11. Tilslutning til andet udstyr 298 Sådan gemmer du billeder og film på PC’en Du kan indlæse billeder, som er optaget med kameraet, til en PC ved at forbinde kamera og PC. • Nogle PC'ere kan læse direkte fra kortet, når det er fjernet fra kameraet. Der henvises til din PC's betjeningsvejledning for yderligere oplysninger. ∫ Pc’er, som kan anvendes Enheden kan tilsluttes alle PC'er, som kan genkende en lagerenhed. • Windows support: Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 • Mac support: OS X v10.5 - v10.11, macOS 10.12 AVCHD-film importeres muligvis ikke korrekt, hvis de..

11. Tilslutning til andet udstyr - Page 299

299 11. Tilslutning til andet udstyr • For at downloade softwaren skal du tilslutte din PC til internettet. • Det tager muligvis lidt tid at downloade softwaren, afhængigt af kommunikationsmiljøet. • Understøttede operativsystemer gælder fra og med november 2017. Ændringer kan ske. Med denne software kan du administrere billeder. Du kan f.eks. sende billeder og film til en PC og sortere dem efter optagelsesdato eller modelnavn. Du kan også udføre handlinger såsom at skrive billeder til en DVD, behandle og korrigere billeder samt redigere film. Tjek websitet nedenfor for at dow..

11. Tilslutning til andet udstyr - Page 300

11. Tilslutning til andet udstyr 300 Dette er software til at redigere RAW-format billeder. Redigerede billeder kan gemmes i et format (JPEG, TIFF osv.), som kan vises på en PC. Tjek websitet nedenfor for at downloade og installere softwaren. http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ • Driftsmiljø • For detaljer om, hvordan “SILKYPIX Developer Studio” bruges, se Hjælp eller Ichikawa Soft Laboratory’s support webside. Med denne software kan du nemt redigere billeder. Tjek websitet nedenfor for at downloade og installere softwaren. http://loilo.tv/product/20 • Kun prøveversione..

Overførsel af billeder til en PC - Page 301

301 11. Tilslutning til andet udstyr Klargøring: Installér “PHOTOfunSTUDIO” på PC'en. (P299) 1 Tilslut computer og kamera med USB-forbindelseskablet (medfølger). • Tænd for strømmen til denne enhed og PC'en, før du tilslutter. • Kontrollér retningen af terminalerne, og sæt ledningen lige ind/tag den lige ud, mens du holder fast i selve stikket. (Terminalen kan blive beskadiget, hvis du skubber stikket ind skævt eller i den forkerte retning). Tilslut aldrig anordninger til de forkerte stik. Det kan forårsage en funktionsfejl. • Anvend udelukkende det medfølgende USB-for..

11. Tilslutning til andet udstyr - Page 302

11. Tilslutning til andet udstyr 302 ∫ Kopiering til en PC uden brug af “PHOTOfunSTUDIO” (Til Mac) Selv om du bruger Mac eller i enhver situation, hvor “PHOTOfunSTUDIO” ikke kan installeres, kan du stadig kopiere filer og mapper ved at tilslutte kameraet til computeren og derefter trække og slippe dem på computeren. • Indholdet (mappestruktur) på denne enheds kort er som følger. Til Windows: En driver ([LUMIX]) vises i [Computer] Til Mac: Der vises et drev ([LUMIX]) på skrivebordet • Kort CAMSET: Kameraets opsætningsoplysninger DCIM: Billeder 1 Mappenummer 2 Farverum P: ..

Sådan gemmer du billeder og film på en optager - Page 303

303 11. Tilslutning til andet udstyr Sådan gemmer du billeder og film på en optager Hvis du isætter et kort med indhold, der er optaget med denne enhed, til en Panasonic-optager, kan du overspille indholdet til en Blu-ray-disk eller en DVD osv. Metoder til eksport af billeder og film til andre enheder varierer, afhængigt af filformatet. (JPEG, RAW, AVCHD eller MP4). • 6K/4K-burstfiler (MP4-format) understøttes ikke af Panasonic-optagere. Overspilning kan udføres, når kameraet og en Panasonic-optager med et USB-stik er tilsluttede vha. et USB-forbindelseskabel. • Brug kortåbning ..

11. Tilslutning til andet udstyr - Page 304

11. Tilslutning til andet udstyr 304 Styring af kameraet fra en PC Ved at vælge [PC(Tether)] og tilslutte kameraet til en PC, kan du styre kameraet via understøttet software. ∫ Download af software Denne software anvendes til at styre et Panasonic digitalkamera fra en PC. Det gør det muligt at ændre forskellige kameraindstillinger, udføre fjernoptagelse og gemme billeder, der er fjerntaget, til PC'en. Tjek websitet nedenfor for at downloade og installere softwaren. http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html • Driftsmiljø • Understøttede operativsyste..

11. Tilslutning til andet udstyr - Page 305

305 11. Tilslutning til andet udstyr ∫ Betjening af kameraet fra en PC Klargøring: Installér “LUMIX Tether” på PC'en. 1 Tilslut computer og kamera med USB-forbindelseskablet (medfølger). • Tænd for strømmen til denne enhed og PC'en, før du tilslutter. • Kontrollér retningen af terminalerne, og sæt ledningen lige ind/tag den lige ud, mens du holder fast i selve stikket. (Terminalen kan blive beskadiget, hvis du skubber stikket ind skævt eller i den forkerte retning). Tilslut aldrig anordninger til de forkerte stik. Det kan forårsage en funktionsfejl. • Anvend udelukken..

11. Tilslutning til andet udstyr - Page 306

11. Tilslutning til andet udstyr 306 Udskrivning af billeder Hvis du tilslutter kameraet med en printer, som understøtter PictBridge, kan du vælge de billeder, der skal udskrives, og angive, at udskrivningen skal startes, på kameraskærmen. • Grupperede billeder vises ikke grupperet men som enkelte billeder. • Nogle printere kan printe direkte fra kortet, når det er fjernet fra kameraet. Der henvises til din printers betjeningsvejledning for yderligere oplysninger. Klargøring: Tænd kamera og printer. Indstil udskriftskvalitet, og foretag andre indstillinger på printeren, før bil..

11. Tilslutning til andet udstyr - Page 307

307 11. Tilslutning til andet udstyr 1 Tryk på 2 / 1 for at vælge billedet, og tryk derefter på [MENU/SET]. 2 Tryk på 3 for at vælge [Start udskr.], og tryk derefter på [MENU/SET]. 1 Tryk på 3 . 2 Tryk på 3 / 4 for at vælge elementet, og tryk derefter på [MENU/SET]. 3 Tryk på 3 for at vælge [Start udskr.], og tryk derefter på [MENU/SET]. • Hvis der ikke kan oprettes forbindelse til printeren sættes [USB-strømforsyning] i menuen [Indstilling] til [OFF] hvorefter man kan forsøge igen. • Afbryd forbindelsen til USB-kablet efter udskrivning. • Anvend et batteri med tilstr..

11. Tilslutning til andet udstyr - Page 308

11. Tilslutning til andet udstyr 308 ∫ Printindstilling Vælg og indstil elementerne både på skærmen under trin 2 af “Valg af et enkelt billede og udskrivning” og under trin 3 af “Valg af flere billeder og udskrivning” procedurerne. • Hvis du vil udskrive billeder i et format eller med et layout, der ikke understøttes af kameraet, skal du indstille [Papirstr.] eller [Sideopsætning] til [ { ] og derefter indstille papirformatet eller layoutet på printeren. (Se brugervejledningen til printeren for yderligere oplysninger.) • Hvis printeren ikke understøtter udskrivning af ..

Øvrige - Page 309

309 12 . Øvrige Ekstra tilbehør Hvis du bruger et batterigreb (DMW-BGG9: ekstraudstyr), bliver det lettere at betjene kameraet, når det holdes lodret. Hvis du installerer et ekstra batteri, kan du optage i længere tid. ∫ Indstilling af prioritet ved brug af ekstra batterier Klargøring: • Sluk enheden, og fjern stikdækslet. 1 Fastgør batterigrebet til denne enhed, og tænd enheden. 2 Vælg menuen. Batterigreb (ekstraudstyr) > [Indstilling] > [Batteribrug prioritet] [BODY]: Batteriet i denne enhed anvendes først. [BG]: Batteriet i batterigrebet anvende først. • Når batte..

Fjernstyret lukker (ekstraudstyr) - Page 310

12. Øvrige 310 Hvis du anvender den fjernstyrerede lukker (DMW-RSL1: ekstraudstyr), kan du undgå kamerarystelser, når du bruger stativ, og du kan trykke på og holde lukkeren helt nede, når du tager billeder med [B] (Bulb) eller burstfunktionen. Den fjernstyrede lukker virker på samme måde som lukkerknappen på kameraet. Fjernstyret lukker (ekstraudstyr) • Brug altid en original Panasonic fjernstyret lukker (DMW-RSL1: ekstraudstyr). • Optag med den kreative videofunktion til filmoptagelser. Filmoptagelsen kan startes/stoppes ved hjælp af den fjernstyrede lukker. • Læs betjenin..

12. Øvrige - Page 311

311 12. Øvrige Ved brug af en stereokøllemikrofon (DMW-MS2: ekstraudstyr) eller stereomikrofon (VW-VMS10: ekstraudstyr) kan du optage lyd med en bedre kvalitet i forhold til den indbyggede mikrofon. • Visse tilbehør sælges ikke i alle lande. A Hot shoe B [MIC]-stik C Stereokøllemikrofon (DMW-MS2: ekstraudstyr) Stereomikrofon (VW-VMS10: ekstraudstyr) • Brug aldrig stereomikrofonkabler med en længde på 3 m eller mere. Klargøring: • Sluk for denne enhed. • Fjern hot shoe-dækslet, før du fastgør stereokøllemikrofon til kameraet. (P155) ∫ Indstilling af området, inden for ..

12. Øvrige - Page 312

12. Øvrige 312 ∫ Reduktion af vindstøj, når der anvendes en ekstern mikrofon Indstillinger: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF] • Dette element er kun tilgængeligt, når du anvender en eksterne mikrofon. • Hvis du indstiller [Dæmp vindstøj], ændres den normale lyd muligvis. Ved at bruge lysnetadapteren (ekstraudstyr) og jævnstrømskobleren (ekstraudstyr) kan du optage og afspille uden at bekymre dig om den resterende batterikapacitet. Den valgfrie jævnstrømskobler kan kun bruges med den relevante lysnetadapter fra Panasonic (ekstraudstyr). > [Film] > [Dæmp vindstøj] • N..

Skærmvisning/søgervisning - Page 313

12. Øvrige 313 Skærmvisning/søgervisning • Følgende illustrationer er eksempler på display, der er indstillet til [ ] (skærmformat) på skærmen. Optagelse 98 98 98 2 00 00 2 00 2 00 60 60 60 2.8 2.8 2.8 AFS AFS AFS BKT BKT BKT L 4:3 0 BKT BKT BKT AEL AEL AEL BKT BKT BKT AWB AWB AWB ラュン ラュン BKT BKT BKT 50p MINI MINI MINI MINI ISO ISO SS SS SS F  Fn10 Fn10 Fn10 Fn10 Fn7 Fn7 Fn7 Fn7 Fn6 Fn6 Fn6 Fn6 Fn8 Fn8 Fn8 Fn8 Fn9 Fn9 Fn9 Fn9 OFF OFF OFF OFF      1 Optagefunktion (P43) Brugerdefinerede indstillinger (P85) Fotoformat (P188) ‰ Œ Blitz-funktion (P158)..

AFS AFF AFC MF - Page 314

314 12. Øvrige 2 A › Kvalitet (P187) Fokusfunktion (P89 , 103) Fokus-bracket (P143) Post Fokus (P130) š Ø AF-tilstand (P92) Ansigtsgenkendelse (P217) AF-lås (P106) Burst (P115) 6K/4K-foto (P119) Selvudløser (P135) Batteri-indikation (P22) Strømforsyning virker (P26) Batterigreb (P309) Billedstabilisering (P145) Alarm for rystelser (P146) Optagelsestilstand (blinker rødt.)/Fokus (lyser grønt.) (P42) Fokus (I dårlig belysning) (P87) Fokus (Starlight AF) (P87) Pre-Burst (P115) Tilsluttet Wi-Fi Tilsluttet Bluetooth (P256) Placeringslogning (P268) Histogram (P213) AFS AFF AFC MF AFS B..

12. Øvrige - Page 315

12. Øvrige 315 ¢ 1 m: minut, s: sekund ¢ 2 Dette vises i ca. 5 sekunder, når kameraet tændes, hvis indstillingen [Profilopsætning] er valgt. ¢ 3 Vises i ca. 5 sekunder, når kameraet tændes, når uret indstilles og når man skifter fra afspilningsfunktion til optagefunktion. 5 Hvidbalanceholder, hvidbalance-bracket (farvetemperatur) (P144) Hvidbalancefinjustering (P113) VÐî Ñ Hvidbalance (P111) Farve (P69) 98 Antal mulige billeder (P31) r20 Maksimalt antal billeder, som kan tages kontinuerligt (P117) Tilgængelig optagelsestid ¢ 1 (P31) Relæoptagelse (P229) Backup-optagelse (P2..

Optagelsesoplysninger på skærmen - Page 316

316 12. Øvrige Optagelsesoplysninger på skærmen Optagelse 1 Optagefunktion (P43) F2.8 Blændeværdi (P42) 1/60 Lukkehastighed (P42) Batteri-indikation (P22) Strømforsyning virker (P26) Kort (vises kun under optagelse) (P29) 2 ISO-følsomhed (P109) Eksponeringskompensationsværdi (P107) Lysstyrke (P69) Hjælp til manuel eksponering (P75) ‰ Œ Blitz-funktion (P158) Blitz (P159 , 161) F 2.8 98 98 AWB 1/60 0 0 0 Fn ISO AUTO OFF L 4:3 AFS AFS     C1 EXPS EXPS ISO AUTO 0 0 WL 3 Single (P114) Burst (P115) 6K/4K-foto (P119) Post Fokus (P130) Selvudløser (P135) Højopløselighedsf..

<#ELOOHGHU - Page 317

12. Øvrige 317 Afspilning 1 Afspilningsfunktion (P235) Beskyttet billede (P236) Placeringslogning (P268) Ü 3 Vurdering (P236) å Ikonet for forbud mod frakobling af kabel (P307) Afspilning af film (P177) Gemmer billeder fra 6K/4K-burstfil (P125) Opret billeder fra et billede, som er optaget med post fokus-funktionen (P132) Kontinuerlig afspilning af gruppebilleder (P182) Fokus-bracket (P143 , 181) ‘ Påtrykt tekstangivelse (P243) Udløbet afspilningstid ¢ 1 (P177) 2 Ikon, der angiver, at der er en markør (P127) 6K/4K-billede (6K/4K-burstfil) (P119) Post Fokus (P130) Focus Stacking (P1..

12. Øvrige - Page 318

318 12. Øvrige ¢ 1 m: minut, s: sekund ¢ 2 Vises i rækkefølgen [Titel], [Sted], [Navn] ([Baby1]/[Baby2], [Kæledyr]), [Navn] ([Ansigtsgenk.]). Afspilning Visning af detaljerede oplysninger Histogramvisning Fotostil, Fremhæv skygge Visning af hvidbalance Visning af objektivoplysninger s RGB 1/5 AFS 200 L 4:3 100-0001 5500 0 STD. ISO ISO 0 60 F2.8 10:00 1.DEC.2018 1     2/5 200 100-0001 ISO ISO 0 60 R Y B G F2.8 10:00 1.DEC.2018 3/5 200 100-0001 ISO ISO 0 60 F2.8 10:00 1.DEC.2018 4/5 200 100-0001 ISO ISO 0 60 F2.8 10:00 1.DEC.2018 5500K 1 G M A B 5/5 200 100-0001 ISO ISO 0 6..

Kameraets optagelsesinformation vises. - Page 319

12. Øvrige 319 Status LCD-indikationer Kameraets optagelsesinformation vises. *Alle informationer er vist her til forklarende formål. Optagelse            1 Hvidbalance (P111) 2 Målefunktion (P192) 3 Blændeværdi (P42) 4 ISO-følsomhed (P109) 5 Lukkehastighed (P42) 6 Antal mulige billeder, der kan optages (P31) / Maksimalt antal billeder, som kan tages kontinuerligt (P117) / Tilgængelig optagetid (P31) • [9999] vises, når der er mere end 10000 billeder, der kan optages, tilbage. • Hvis den resterende optagetid er 29 minutter og 59 sekunder, vises d..

Indikator for batteriniveau - Page 320

12. Øvrige 320 ∫ Indikator for batteriniveau A Dette angiver strømforsyningskilden. B Batteriniveauet på batteriet i kameraet. C Batteriniveauet på batteriet i batterigrebet. • Ikonet for batteriniveauet for batteriet i kameraet vises ikke når en lysnetadapter (ekstraudstyr) anvendes. • Optagelsesinformation vises ikke på status LCD, mens et billede afspilles eller en menuskærm vises. 

..

Displaymeddelelser - Page 321

321 12. Øvrige Displaymeddelelser Bekræftelses- eller fejlmeddelelser vises på skærmen i nogle tilfælde. Vigtige meddelelser vises som beskrevet i eksemplerne nedenfor. [Nogle af billederne kan ikke slettes]/[Dette billede kan ikke slettes] • Denne funktion kan kun bruges med billeder, der opfylder DCF-standarden. Udfør formatering (P31) på denne enhed, når du har gemt de nødvendige data på en PC osv. [Kan ikke angives på dette billede] • [Red. titel], [Tryk tekst], osv. kan ikke indstilles for billeder, som ikke følger DCF-standard. [Memorykortfejl Skal kortet formateres?] ..

12. Øvrige - Page 322

12. Øvrige 322 [Filmopt. blev ann. pga. begrænsn. af kortets skrivehastighed] • Afhængigt af [Optageformat] og [Optage kval.] for en film, varierer den påkrævede hastighedsklassevurdering for kortet. 6K/4K-billedoptagelse kræver et kort, som opfylder en særlig hastighedsklassevurdering. Brug et kort, som opfylder klassificeringen. (P30) • Hvis optagelsen stopper, selv om du bruger et kort, som opfylder hastighedsklassevurdering, bliver dataskrivningshastigheden for langsom. Vi anbefaler, at du tager en sikkerhedskopi og derefter formaterer kortet (P31) . Afhængigt af korttypen, ..

Batteriet og strømkilde - Page 323

323 12. Øvrige Fejlfinding Prøv først følgende procedurer (P323 til P331) . Lyden opstår på grund af In-Body Image Stabiliser. Det er ikke en funktionsfejl. • Hvis den omgivende temperatur er høj, eller man optager kontinuerligt, kan kameraet blive varmt. Hvis man ser [ ] kan optagelsen stoppe eller funktionerne nedenfor kan blive midlertidigt deaktiverede for at skåne kameraet. Vent indtil kameraet køler af. – [6K/4K-FOTO] – [Post Fokus] – [Film] – [AF-punktramme] – HDMI-output – Strømforsyning ved hjælp af USB-forbindelseskablet • Batteriet er afladet. Skift bat..

12. Øvrige - Page 324

12. Øvrige 324 • Er [Fokus/Udløserprioritet] i menuen [Bruger] indstillet på [FOCUS]? (P209) Du kan ikke tage et billede, før du har indstillet fokus på motivet. • Billederne kan se hvidlige ud hvis objektivet eller billedsensoren snavses til af fingeraftryk eller lignende. > Hvis linsen eller objektivet er snavset, skal du slukke for kameraet og tørre linsens eller objektivets overflade forsigtigt af med en blød, tør klud. > Se P333 , hvis billedsensoren er snavset. • Er AE-låsen (P106) anvendt korrekt? • Kontrollér indstillingen for drevfunktionen. (P114) • Bruge..

12. Øvrige - Page 325

325 12. Øvrige • Hvis du optager et motiv i bevægelse, når du bruger den elektroniske lukker eller optager film eller tager et 6K/4K-foto, kan motivet se forvrænget ud på billedet. Dette er typisk for MOS-sensorer, der bruges som kameraets pickup-sensorer. Dette er ikke en fejlfunktion. • Dette er karakteristisk for MOS-sensorer, der anvendes som kameraets pickupsensorer. Dette er ikke en fejlfunktion. • Hvis du bruger den elektroniske lukker (P199) , og du formindsker lukkerhastigheden, reduceres påvirkningen af vandrette striber. • Hvis der er mærkbart flimmer eller striber..

12. Øvrige - Page 326

12. Øvrige 326 • Du kan muligvis ikke optage lige efter, at du har tændt enheden, hvis du bruger et kort med stor kapacitet. • Afhængig af [Optageformat] og [Optage kval.] for en film, varierer den påkrævede hastighedsklassevurdering for kortet. Brug et kort, som opfylder klassificeringen. (P30) • Ved optagelse i et stille miljø kan lyden af blændet og lyden fra indstilling af fokus blive optaget med på film, afhængigt af det anvendte objektiv. Fokusbetjening kan indstilles til [OFF] i [Kontin. AF] (P167) . • Hvis man under optagelse af en film dækker mikrofonåbningen til..

Skærm/søger - Page 327

327 12. Øvrige • Hvis der ikke udføres nogen handlinger i løbet af den angivne tidsperiode, aktiveres [Auto søger/skærm off] (P223) , og skærmen/søgeren slukkes. • Hvis en genstand eller din hånd placeres i nærheden af øjesensoren, skifter skærmvisningen muligvis til søgervisningen. • Dette sker på grund af linsen eller objektivets blænde, når lukkerknappen trykkes halvt ned, eller når motivets lysstyrke ændres. Dette er ikke en fejlfunktion. • Det vises kun på skærmen, når kameraet er tilsluttet en PC eller printer. • Søgeren til denne enhed anvender OLED. Bu..

Funktioner Wi-Fi - Page 328

12. Øvrige 328 ∫ Generelle tip for brug af en Wi-Fi-forbindelse • Bruges inden for kommunikationsområdet for den anordning, der skal tilsluttes. • Er der en enhed, f.eks. en mikrobølgeovn, trådløs telefon osv. som bruger 2,4 GHz frekvensen, i nærheden? > Radiobølger kan blive afbrudt, hvis de bruges samtidigt. Brug dem i rimelig afstand fra enheden. • Hvis batteri-indikatoren blinker rødt, starter forbindelsen med andet udstyr muligvis ikke, eller forbindelsen bliver muligvis afbrudt. (En meddelelse, som f.eks. [Kommunikationsfejl], vises.) • Hvis du anbringer kameraet ..

12. Øvrige - Page 329

329 12. Øvrige • Standard arbejdsgruppenavnet er sat til “WORKGROUP”. Hvis du har ændre arbejdsgruppenavnet, genkendes PC'en ikke. I [PC-forbindelse] i menuen [Wi-Fi opsætning] skal du ændre arbejdsgruppenavnet til navnet på den PC, du er tilsluttet. (P291) • Bekræft, at logon-navnet og adgangskoden er korrekt indtastet. • Hvis systemklokkeslættet for en Mac-computer eller Windows PC, som er tilsluttet et kamera, er meget forskelligt fra kameraets, kan kameraet ikke tilsluttes computeren eller PC'en i visse operativsystemer. > Bekræft, at [Indstil ur] og [Verdenstid] p..

TV, PC og printer - Page 330

12. Øvrige 330 • Er kameraet korrekt tilsluttet til fjernsynet? (P294) > Indstil fjernsynet til ekstern indgang. • Er [VIERA link] på denne enhed indstillet på [ON]? (P227) > Kontrollér indstillingen af VIERA Link på den tilsluttede anordning. > Sluk og tænd enheden igen. • Sæt på [PC(Storage)] i [USB-funktion]. (P226) • Sluk og tænd enheden igen. • Kontrollér, om din PC er kompatibel med SDXC-memorykort. • Der vises muligvis en meddelelse, hvor du bliver bedt om at formatere kortet, når du tilslutter, men du må ikke formatere kortet. • Hvis [Adgang], som ..

12. Øvrige - Page 331

331 12. Øvrige • Afhængigt af det objektiv, du fastgør, kan det flytte rundt indeni og lave en lyd. Dette er ikke en funktionsfejl. • Det er støj fra støvreduktionsfunktionen, som arbejder (P333) . Dette er ikke en fejlfunktion. • Det er lyden fra objektivets bevægelse eller blændet, når du tænder eller slukker enheden. Dette er ikke en fejlfunktion. • Den lyd, man kan høre, kommer fra den automatiske justering af blændeværdien, når lysstyrken ændres pga. f.eks. zoomning eller kameraets bevægelse. Dette er ikke er fejlfunktion. • Tryk på [MENU/SET], vælg [Indstill..

Forholdsregler ved brug - Page 332

12. Øvrige 332 Forholdsregler ved brug Hold denne enhed så langt væk som muligt fra elektromagnetisk udstyr (som f.eks. mikrobølgeovne, TV’er, videospilsudstyr osv.). • Hvis denne enhed anvendes på eller i nærheden af et TV, kan der opstå forstyrrelser i billederne og/eller lyden på grund af elektromagnetisk stråling. • Anvend ikke denne enhed i nærheden af mobiltelefoner, da der ellers kan opstå støj med en negativ virkning på billederne og/eller lyden. • De optagede data kan blive beskadiget og billeder kan blive forvrængede af de stærke magnetiske felter, der danne..

12. Øvrige - Page 333

333 12. Øvrige • Huden kan blive beskadiget, hvis du rører apparatets metaldele på steder, hvor temperaturen er meget lav (miljøer, hvor der er under 0 o C, f.eks. på skisportssteder eller højt beliggende steder) i længere tid ad gangen. Brug handsker eller lignende, når du skal bruge det i længere tid. • Batteriets ydeevne (antal af mulige billeder/driftstid) kan forringes midlertidigt, hvis kameraet bruges i temperaturer på mellem s 10 o C og 0 o C (i et koldt klima, f.eks. på skisportssteder eller højt beliggende steder). • Batteriet kan ikke genoplades i temperaturer p..

12. Øvrige - Page 334

12. Øvrige 334 Sådan fjernes snavs på billedsensoren Billedsensoren er meget præcis og skrøbelig, så vær sikker på at følge nedenstående, når der er behov for at man selv gør den ren. • Pust støv på billedsensorens overflade af med en af de blæsepensler, der kan erhverves i handlen. Pas på ikke at blæse for hårdt. • Stik aldrig blæsepenslen længere ind en objektivfatningen. • Undgå at blæsepenslen kommer i berøring med billedsensoren da den kan blive ridset. • Benyt aldrig andre genstande end blæsepenslen til at rengøre billedsensoren. • Hvis du ikke kan f..

12. Øvrige - Page 335

335 12. Øvrige • Tryk ikke hårdt på objektivet. • Der kan opstå fejlfunktion, hvis kameraet efterlades med objektivet rettet mod solen i længere tid. Vær opmærksom på dette, hvis kameraet lægges udenfor eller i nærheden af et vindue. • Hvis der er snavs (vand, olie og fingeraftryk osv.) på objektivets overflade, kan billedet blive påvirket. Tør objektivets overflade af forsigtigt med en tør, blød klud både før og efter billedet tages. • For at forhindre, at der ophobes støv og andre partikler på eller i objektivet, skal du fastgøre bagdækslet til objektivet, nå..

12. Øvrige - Page 336

12. Øvrige 336 • [CHARGE]-indikatoren blinker muligvis ved statisk elektricitet eller elektromagnetiske bølger. Dette fænomen påvirker ikke opladningen. • Hvis du bruger lysnetadapteren (medfølger) i nærheden af en radio, kan radiomodtagelsen bliver forstyrret. Hold lysnetadapteren (medfølger) i en afstand på mindst 1 m fra radioapparater. • Lysnetadapteren (medfølger) kan frembringe en summende lyd, når den bruges. Dette er ikke en fejlfunktion. • Når opladningen er afsluttet, skal man huske at tage strømledningen ud af stikkontakten. (Hvis den forbliver tilkoblet til l..

12. Øvrige - Page 337

337 12. Øvrige Hvis et navn eller en fødselsdag er indstillet for [Profilopsætning]/ ansigtsgenkendelsesfunktion, opbevares disse personlige oplysninger i kameraet og optages med på billedet. Vi anbefaler, at du aktiverer [Wi-Fi adgangskode] og [Wi-Fi funktionslås] for at beskytte dine personlige oplysninger. (P291 , 292) Ansvarsfraskrivelse • Oplysninger, herunder personlige oplysninger, kan ændres eller forsvinde på grund af fejlagtige fremgangsmåder, statisk elektricitet, uheld, funktionsfejl, reparation eller andre handlinger. Bemærk på forhånd, at Panasonic ikke er på nog..

Om billeddata - Page 338

12. Øvrige 338 • Optagne data kan blive beskadiget eller gå tabt, hvis kameraet går i stykker på grund af brugerens forkerte håndtering heraf. Panasonic er ikke erstatningsansvarlig for mistede optagne data. • Hvis du bruger stativ, skal du sørge for, at det står fast, når kameraet er fastgjort. • Du kan muligvis ikke fjerne kortet eller batteriet, når du bruger et trebenet eller etbenet stativ. • Sørg for at skruen på det trebenede eller etbenede stativ ikke er i vejen, når du fastgør eller fjerner kameraet. Du kan også ødelægge skruen på selve kameraet, hvis du br..

12. Øvrige - Page 339

339 12. Øvrige ∫ Brug kameraet som trådløs LAN-enhed Hvis du bruger udstyr eller computersystemer, som kræver en mere pålideligt sikkerhed end trådløse LAN-enheder, skal du sikre, at de relevante forholdsregler tages for sikkerhedskonstruktioner og fejl for de anvendte systemer. Panasonic er ikke ansvarlig for skader, som måtte opstå ved brug af kameraet til andre formål end trådløs LAN-enhed. ∫ Anvendelsen af dette kameras Wi-Fi-funktion skal forstås som anvendt i lande, hvor kameraet sælges Der er risiko for, at kameraet overtræder radiobølgeforskrifterne, hvis det anv..

12. Øvrige - Page 340

340 12. Øvrige • G MICRO SYSTEM er et digitalt kamerasystem med udskiftelige objektiver, der bygger på standarden “Micro Four Thirds System”. • Micro Four Thirds™ og Micro Four Thirds-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Olympus Corporation i Japan, USA, EU og i andre lande. • Four Thirds™ og Four Thirds-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Olympus Corporation i Japan, USA, EU og i andre lande. • SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. • Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og ..

12. Øvrige - Page 341

341 12. Øvrige • Bluetooth ® -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Panasonic Corporation er givet under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere. • Wi-Fi CERTIFIED™-logoet er et certifikationsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance ® . • Wi-Fi Protected Setup™-logoet er et certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance ® . • “Wi-Fi ® ” er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance ® . • “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™”, og “WPA2..

Indsamling af elektronikskrot og brugte batterier - Page 342

Indsamling af elektronikskrot og brugte batterier Kun for Den Europæiske Union og lande med retursystemer Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. For korrekt behandling, indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier, skal du tage dem til indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale lovgivning. Ved at skaffe sig af med dem på korrekt vis hjælper du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative påv..

Sponsored links

Latest Update