Panasonic Dcg9ec Operating Instructions 15/12/2017 Manual Swedish (13.5MB)

DCG9EC Language

Download Panasonic Dcg9ec Operating Instructions 15/12/2017 Manual Swedish (13.5MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Bruksanvisning - Page 1

Bruksanvisning för avancerade funktioner Digitalkamera Modell nr. DC-G9 Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder produkten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. DVQP1414ZA F1217HN0 Meddelandefönster P321 Felsökning P323 Hitta den information du behöver P2 Innehäll P4 Innehåll efter funktion P10 Menylista P184

..

Hitta den information du behöver - Page 2

    2 Hitta den information du behöver I denna “Bruksanvisning för avancerade funktioner” kan du hitta den information som du behöver på följande sidor. Du kan hoppa till den länkade sidan och snabbt hitta informationen genom att klicka på sidnumret. Söka i “Innehäll” Klicka på den här ikonen för att hoppa till “Innehäll”. P4 Sök i listan över funktionsnamn P10 Sök i listan över knappar och rattar P16 Sök i listan över skärmar och ikoner P313 Söka i “Meddelandefönster” P321 Söka i “Menylista” Klicka på den här ikonen för att hoppa ti..

Hur du använder den här bruksanvisningen - Page 3

3 Hur du använder den här bruksanvisningen ∫ Om symbolerna i texten • Klicka på en korsreferens i texten för att hoppa till motsvarande sida. • Beskrivningen i den här bruksanvisningen är baserad på det utbytbara objektivet (H-ES12060). Om indikering av det tillgängliga läget Tillämpliga lägen: Ikonerna indikerar de lägen som är tillgängliga för en funktion. • Svarta ikoner: Tillgängliga lägen • Grå ikoner: Ej tillgängliga lägen , och kommer att skilja sig åt beroende på de inspelningslägen som angetts under anpassade inställningar. : Anger att menyn kan st..

Innehäll - Page 4

4 Innehäll Hitta den information du behöver .............................................................................. 2 Hur du använder den här bruksanvisningen ............................................................. 3 Innehåll efter funktion .............................................................................................. 10 1. Före användning Vård av kameran ..................................................................................................... 13 Standardtillbehör ................................................................................

5 - Page 5

5 Tilldela funktioner som används ofta till knappar/omkopplare (funktionsknappar/funktionsomkopplare) ................................................................ 60 • Att tilldela funktioner till funktionsknapparna .................................................. 60 • Att använda funktionsknapparna under inspelning ......................................... 61 • Att använda funktionsknapparna under uppspelning ..................................... 62 • Att tilldela en funktion till funktionsomkopplaren ............................................. 63 Att mata in text ........

6 - Page 6

6 5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning Välj ett funktionsläge ............................................................................................. 114 Ta bilder med bildsekvensläge .............................................................................. 115 Att ta 6K/4K-foton .................................................................................................. 119 • Anmärkningar angående 6K/4K-fotofunktioner ............................................ 122 Välja bilder ur en 6K/4K-bildsekvensfil och spara ...........................................

® - Page 7

7 • Att ta stillbilder medan du spelar in videobilder ............................................ 168 • Visa/justera ljudets ingångsnivå ................................................................... 169 • Ta bilder med inkopierade inspelningsdatum ([Tidsstämpel Spela in]) ......... 170 Spela in filmer i det kreativa filmläget .................................................................... 171 • Filma i slow motion (höghastighetsfilm) ........................................................ 173 • Inspelning av filmer som panorerar och zoomar medan kameran står fas..

11. Ansluta till annan utrustning - Page 8

8 • Att automatiskt överföra bilder du tagit till en smarttelefon ........................... 264 • Att automatiskt säkerhetskopiera bilder till en molnlagring (Automatisk molnsäkerhetskopiering) .......................................................... 265 • Spara platsinformation i kamerans bilder ..................................................... 268 • Att synkronisera kamerans klocka med din smarttelefon ............................. 269 • Att spara kamerans inställningsinformation i en smarttelefon ...................... 269 Visa bilder på en tv ......................

12. Övrigt - Page 9

9 12. Övrigt Extra tillbehör ........................................................................................................ 309 Skärmens display/bildsökarens display ................................................................ 313 Statusindikator på lcd-skärmen ............................................................................. 319 Meddelandefönster ............................................................................................... 321 Felsökning ........................................................................................................

Innehåll efter funktion - Page 10

10 Innehåll efter funktion Inspelning Inspelningsläge ............................... P43 [Förhandsvisning] ............................ P77 [Time lapse foto] ............................ P137 [Stop Motion Animering] ................ P138 Bländargaffling .............................. P143 Fokusgaffling ................................. P143 [Hög upplösning] ........................... P196 [Tyst läge] ...................................... P198 [Flerexponering] ............................ P202 6K/4K-foto [6K/4K-FOTO] ............................... P119 [Red. Rull. Slutare] .........

11 - Page 11

11 Videobild [Insp.kvalitet] ................................. P166 Att ta stillbilder medan du spelar in videobilder ...................... P168 Läget för kreativa videobilder [Höghastighetsfilm] ........................ P173 [4K live-klippning] .......................... P174 Audio [Mikrofonjust.] ................................ P169 [Mikrofonbegränsning] ................... P169 [Vindbrus] ...................................... P312 [Vindbrusreducerare] ..................... P204 [Brusreducering i optik] .................. P204 Övervakning [Ljudutmatning] ............................

12 - Page 12

12 Visning Bilduppspelning ............................. P176 Uppspelning av rörliga bilder ......... P177 Uppspelningszoom ........................ P179 Flerbildsuppspelning ..................... P180 Radera ........................................... P183 [Auto återvisn.] .............................. P212 [Bildspel] ........................................ P234 [Rotera] .......................................... P247 Redigera [6K/4K-FOTO bulksparning] .......... P126 Fokusgaffling ................................. P133 [RAW-bearbetning] ........................ P238 [Ljussammansättni..

Före användning - Page 13

13 1 . Före användning Vård av kameran Utsätt inte för kraftiga vibrationer, stötar eller tryck. • Objektivet, skärmen eller det utvändiga huset kan skadas om den används i följande förhållanden. Det kan också leda till ett funktionsfel eller att bilden kanske inte spelas in om du: – Tappa inte och stöt inte kameran. – Trycker hårt på objektivet eller skärmen. ∫ Strilsäker Strilsäker är en term som används för att beskriva den extra skyddsnivå som den här kameran erbjuder mot en minimal mängd fukt, vatten eller damm. Strilsäkerheten garanterar inte att skad..

1. Före användning - Page 14

1. Före användning 14 ∫ Om imbildning (När objektivet, bildsökaren eller skärmen blir immig) • Kondens uppstår när omgivningens temperatur eller fuktighetsgrad ändras. Se upp med kondensation, eftersom det orsakar att objektivet, bildsökaren och LCD-skärmen får fläckar, svamp eller att ett funktionsfel uppstår i kameran. • Om imma uppstår, stäng av kameran och låt den vara avstängd i cirka 2 timmar. Imman försvinner av sig själv när temperaturen på kameran närmar sig omgivningens temperatur.

..

1. Före användning - Page 15

15 1. Före användning Standardtillbehör Kontrollera att alla tillbehör finns med innan du börjar använda kameran. • Tillbehören och deras form varierar beroende på landet eller området där kameran inköpts. För mer information om tillbehören, se “Grundläggande bruksanvisning”. • Digitalkamerahus beskrivs som kamerahus i texten. • Batteripaket kallas för batteripaket eller batteri i texten. • Batteriladdare kallas för batteriladdare eller laddare i texten. • Nätadapter beskrivs som nätadapter (medföljer) i texten. • USB-anslutningskabel (endast avsedd för a..

Komponenters namn och funktioner - Page 16

1. Före användning 16 Komponenters namn och funktioner ∫ Kamerahus 30 29 33 31 32 10 25 28 15 14 13 7 9 11 12 8 26 24 23 27 20 18 19 1 4 2 3 22 5 6 22 17 16 21 1 Laddningslampa (P24) / Anslutningslampa för trådlösa funktioner (P251) 2 Videobildsknapp (P164) 3 Fokusavståndets referensmärke (P105) 4 [ ] (Exponeringskompensation)-knapp (P107) 5 [ ] (ISO-känslighet)-knapp (P109) 6 [ ] (Vitbalans)-knapp (P111) 7 Ratt på framsidan (P44) 8 Avtryckarknapp (P42) 9 Kamerans ON/OFF-omkopplare (P38) / Ratt för status på lcd:ns bakgrundsbelysning (P40 , 225) 10 Självutlösarindikator (P135..

1. Före användning - Page 17

17 1. Före användning • Funktionsknapparna ([Fn6] till [Fn10]) är touchikoner. Toucha [ ]-fliken på inspelningsskärmen för att visa dem. 45 46 47 48 50 49 34 51 38 39 58 54 55 36 35 44 43 52 53 37 41 40 42 57 56 34 Pekskärm (P52) /skärm (P313) 35 [ ( ] (Visning)-knapp (P176) 36 [LVF]-knapp (P41) /[Fn3]-knapp (P60) 37 Ögonsensor (P41) 38 Bildsökare (P41) 39 Ögonmussla (P334) 40 Högtalare (P222) 41 Joystick (P48) /Funktionsknapp (P60) Center (Fn11)/ 3 (Fn12)/ 1 (Fn13)/ 4 (Fn14)/ 2 (Fn15) 42 [ ] (Automatiskt fokusläge)-knapp (P92) [Fn1]-knapp (P60) 43 [AF/AE LOCK]-knapp (P106) 4..

1. Före användning - Page 18

1. Före användning 18 ∫ Lins H-ES12060 H-FS12060 1 2 3 6 8 5 7 4 2 3 6 7 8 1 1 Linsyta 2 Fokusring (P103) 3 Zoomring (P149) 4 O.I.S.-omkopplare (P145) 5 [AF/MF]-knapp • När antingen objektivets [AF/MF]-knapp eller kamerans inställning står på [MF], är manuell fokus (MF) aktiverad. 6 Kontaktpunkt 7 Gummi i objektivfattningen (P335) 8 Objektivmarkering för montering (P33)

..

Om objektivet och olika funktioner - Page 19

19 1. Före användning Om linsen Den här kameran använder särskilda objektiv som är kompatibla med systemet Micro Four Thirds TM för objektivfattningar (Micro Four Thirds mount). Du kan också använda ett objektiv med följande standarder genom att använda en monteringsadapter. ∫ Om objektivet och olika funktioner Beroende på vilket objektiv som används kan vissa funktioner som t.ex. autofokus, bildstabilisering och zoomfunktioner vara inaktiverade eller fungera annorlunda. För mer information om det objektiv som används, se webbsidan. ∫ Om den inbyggda programvaran i det ut..

Kom igång/grundläggande användning - Page 20

20 2 . Kom igång/grundläggande användning Hur du fäster axelremmen • Fäst axelremmen när du använder kameran, så att du inte kan tappa den. 1 För axelremmen genom axelremöglan på kamerahuset. A :Ögla för axelremmen 2 Dra axelremmens ena ände genom ringen i pilens riktning och sedan genom stoppet. 3 Dra axelremmens ena ände genom hålet på andra sidan av stoppet. 4 Dra i axelremmen och kontrollera att den inte dras ut. • Utför steg 1 till 4 och fäst sedan andra änden av axelremmen. • Sätt axelremmen över din axel. – Fäst inte runt nacken. Det kan leda till skada..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 21

21 2. Kom igång/grundläggande användning Laddning av batteriet ∫ Om batterier som kan användas med denna enhet • När kameran levereras är batteriet inte laddat. Ladda därför batteriet innan du använder kameran. • Batteriet kan laddas om även om det fortfarande har laddning kvar, men vi rekommenderar inte att toppa batteriets laddning ofta, när batteriet är fulladdat. (Batteriet kan svälla.) • Använd laddaren, AC-adaptern (medföljer), USB-anslutningskabeln (till laddaren) och batteriet som är designade för att uteslutande användas till den här kameran. • Förvara..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 22

2. Kom igång/grundläggande användning 22 ∫ [CHARGE]-indikator • När [CHARGE]-indikatorn blinkar – Batteriets temperatur är för hög eller för låg. Batteriet bör laddas igen i omgivningstemperatur på mellan 10 o C och 30 o C. – Laddarens eller batteriets kontakter är smutsiga. Torka i så fall av dem med en torr duk. ∫ Laddningstid När laddaren (medföljer) används • Den indikerade laddningstiden gäller när batteriet har laddats ur helt. Laddningstiden kan variera beroende på hur batteriet har använts. Batteriets laddningstid kan vara längre än normalt i varma/..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 23

23 2. Kom igång/grundläggande användning • Kontrollera att kameran är avstängd. 1 1 : Skjut låsspaken i pilens riktning (mot ÖPPEN). 2 : Öppna batteriluckan. • Använd alltid original Panasonic batterier. • Om du använder andra batterier, kan vi inte garantera produktens kvalitet. 2 Sätt i batteriet helt, tills du hör på ljudet att det låst sig på plats, och var noga med dess riktning. Kontrollera sedan att det är låst med spaken A . När du ska ta ur batteriet, skjuter du spak A i pilens riktning och tar ur batteriet. 3 1 : Stäng batteriluckan. 2 : Skjut låsspaken i..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 24

2. Kom igång/grundläggande användning 24 • Använd den avsedda AC-adaptern (medföljer), USB-anslutningskabeln (medföljer) och batteriet. • Det går inte att ladda batteriet när det sitter i batterigreppet (extra tillval). (Laddning från eluttaget) Koppla AC-adaptern (medföljer) till den här kameran via USB-anslutningskabeln (medföljer), och sätt i AC-adaptern (medföljer) i eluttaget. (Laddning från en dator) Anslut datorn till den här kameran med USB-anslutningskabeln (medföljer). • Om datorn går in i vänteläge medan batteriet laddas, kommer laddningen att upphöra. ..

När du använder AC-adaptern (medföljer) - Page 25

25 2. Kom igång/grundläggande användning ∫ [CHARGE]-indikator • När laddningslampan blinkar – Sätt i USB-anslutningskabeln (medföljer) igen på en plats där omgivningstemperaturen (och batteriets temperatur) är i området från 10 o C till 30 o C, och försök ladda igen. – Om din dator inte kan tillhandahålla tillräckligt mycket ström går det inte att ladda. ∫ Laddningstid När du använder AC-adaptern (medföljer) • Den indikerade laddningstiden gäller när batteriet har laddats ur helt. Laddningstiden kan variera beroende på hur batteriet har använts. Batteriet..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 26

2. Kom igång/grundläggande användning 26 Om du ansluter kameran till ett eluttag eller en dator när kameran är på, kan den få ström via USB-anslutningskabeln (medföljer). • Sätt i batteriet i den här enheten. • [ ] visas på inspelningsskärmen när den får ström. • I vissa situationer när du använder kameran, som vid inspelning, kan batteriet tömmas. • Strömmatningen kan stoppas efter att [ ] visats, om omgivningstemperaturen är hög eller om den får ström kontinuerligt. Vänta tills kameran har svalnat. • Stäng av kameran innan du ansluter eller kopplar ur A..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 27

27 2. Kom igång/grundläggande användning • Antal bilder som kan tas anges här och baseras på CIPA-standarden (Camera & Imaging Products Association). • När ett Panasonic SDHC-minneskort och det medföljande batteriet används. ∫ Inspelning av stillbilder (när du använder skärmen) ∫ Inspelning av stillbilder (när du använder bildsökaren) Siffrorna inom parantes indikerar värdet som blir resultatet när [Tid] i [Strömspar LVF-foto] är inställd på [1SEC] och [Strömspar LVF-foto]-funktionen fungerar som det är tänkt. (Baseras på testförhållanden som hämtas ur..

(Inspelning med bildkvalitet ställd på [FHD/28M/50p]) - Page 28

2. Kom igång/grundläggande användning 28 [MP4] (Inspelning med bildkvalitet ställd på [FHD/28M/50p]) [MP4] (Inspelning med bildkvalitet ställd på [4K/150M/50p]) • Den faktiska inspelningsbara tiden är den tid som finns tillgänglig för inspelning vid upprepande åtgärder som att man sätter på och stänger av den här kameran, startar/stoppar inspelningen etc. ∫ Uppspelning (när du använder skärmen) När det utbytbara objektivet (H-ES12060) används Inspelningsbar tid Cirka 120 min Faktisk inspelningstid Cirka 60 min När det utbytbara objektivet (H-FS12060) används Inspe..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 29

29 2. Kom igång/grundläggande användning Sätta i/ta ur kortet (extra tillval) • Kontrollera att kameran är avstängd. 1 För undan kortets lucka för att öppna den. 2 Skjut in det helt tills du hör ett klickljud och var samtidigt noga med att sätta in det i rätt riktning. Skjut in kortet tills du hör klickljudet, för att ta ur det, och dra det sedan rakt ut. • Du kan sätta i ett kort i både kortfack 1 A och kortfack 2 B . C :Rör inte vid kortets anslutningsuttag. 3 1 : Stäng kortluckan. 2 : För tillbaka kortluckan och stäng den ordentligt. ∫ Kortåtkomstindikatorer Å..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 30

2. Kom igång/grundläggande användning 30 Kortinformation Följande kort som följer SD-standarden kan användas tillsammans med den här enheten. (Dessa kort kallas kort i den här texten.) ∫ Inspelning av filmer/6K-/4K-fotografering och klassificering av hastighetsklasser Använd ett kort som uppfyller följande bestämmelser för SD-hastighetsklass eller UHS-hastighetsklass. • SD-hastighetsklass och UHS-hastighetsklass är hastighetsstandarder för kontinuerlig skrivning. För att kontrollera klassen, se etiketten på kortets sida. • Se den senaste informationen på följande hem..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 31

31 2. Kom igång/grundläggande användning Formatera kortet innan inspelning av en bild med den här kameran. Eftersom informationen inte kan återställas efter formatering ska du se till att säkerhetskopiera nödvändig information i förväg. ∫ Antal inspelningsbara bilder • Bildformat [4:3], Kvalitet [ A ] • Bildformat [4:3], Kvalitet [ ] ∫ Tillgänglig inspelningstid (när du spelar in rörliga bilder) • “h” är en förkortning för timme, “m” för minut och “s” för sekund. • Den inspelningsbara tiden är den totala tiden för alla filmer som har spelats in. ..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 32

2. Kom igång/grundläggande användning 32 • [MP4] • Kontinuerlig inspelningsbar tid för filmer ¢ Du kan fortsätta inspelningen utan avbrott. [Insp.kvalitet] Kortets kapacitet 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB [4K/150M/60p] [4K/150M/50p] 12m00s 27m00s 56m00s 1h50m [4K/100M/30p] [4K/100M/25p] [4K/100M/24p] 19m00s 40m00s 1h20m 2h45m [FHD/28M/60p] [FHD/28M/50p] 1h10m 2h25m 4h55m 9h55m [FHD/20M/30p] [FHD/20M/25p] 1h35m 3h15m 6h35m 13h15m [Inspelningsformat] [Insp.kvalitet] Kontinuerlig inspelningstid Storleksintervall för delning av filer [AVCHD] All 29 minuter och 59 sekunder Filer som överst..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 33

33 2. Kom igång/grundläggande användning Att sätta på/ta bort objektivet • Kontrollera att kameran stängts av. • Byt lins där det inte är smutsigt eller dammigt. Se, P333 om det kommer smuts eller damm på linsen. ∫ Sätt på objektivet 1 Vrid det bakre linslocket A och kameraskyddet B i pilens riktning för att ta bort dem. 2 Rikta in objektivets inpassningsmarkeringar C och vrid sedan objektivet i pilens riktning, tills du hör ett klickljud. • Tryck inte på linsens låsknapp D när du sätter på en lins. • Försök inte att sätta på objektivet om du håller det i vi..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 34

2. Kom igång/grundläggande användning 34 ∫ Ta av objektivet • Sätt på linslocket. När du trycker på objektivets låsknapp A , vrid i pilens riktning tills det tar stopp och ta sedan av objektivet. • När objektivet tagits bort från kameran, kan damm och andra partiklar samlas på eller komma in i kameran eller objektivet. Se till att du sätter på kameraskyddet och det bakre objektivskyddet. ∫ Zoomning När du använder det utbytbara objektivet (H-ES12060/ H-FS12060) Vrid på objektivets zoomring. T -sidan: Förstorar ett avlägset objekt W -sidan: Förstorar synvinkeln T W..

• Håll inte ljusskyddet så att det kommer att böjas. - Page 35

35 2. Kom igång/grundläggande användning ∫ Sätta på ljusskyddet När du spelar in i starkt motljus, kan ojämna reflektioner uppstå i linsen. Linsskyddet ger mindre oönskat ljus på de inspelade bilderna och mindre sänkning av kontrast. Linsskyddet bryter för mycket ljus och förbättrar bildkvaliteten. För att fästa ljusskyddet (blomformat) som levererades med de utbytbara objektiven (H-ES12060/H-FS12060) Håll ljusskyddet genom att placera fingrarna enligt figuren. • Håll inte ljusskyddet så att det kommer att böjas. 1 Rikta in markeringen A ( ) på motljusskyddet mot ma..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 36

2. Kom igång/grundläggande användning 36 Tillfällig förvaring av ljusskyddet Exempel: H-ES12060 1 Vrid motljusskyddet i pilens riktning samtidigt som du trycker på knappen A på motljusskyddet. 2 Rikta in markeringen B ( ) på motljusskyddet mot markeringen på objektivets topp. 3 Vrid motljusskyddet i pilens riktning tills det klickar på plats.  

..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 37

37 2. Kom igång/grundläggande användning Öppna skärmen Vid köptillfället är skärmen packad i kamerahuset. Ta ut skärmen enligt nedan. 1 Öppna skärmen. (Maximalt 180 o ) 2 Den kan vridas 180 o framåt. 3 Ställ tillbaka skärmen i ursprungligt läge. • Var försiktig så att du inte använder för mycket kraft när du vrider skärmen. Om du gör det kan det orsaka skada. ∫ Fotografering i valfri vinkel Skärmen kan vridas enligt dina behov. Det är praktiskt, så att du kan ta bilder från olika vinklar genom att justera skärmen. Ta bilder ur hög vinkel Ta bilder ur låg vi..

• Klockan är inte inställd när kameran levereras. - Page 38

2. Kom igång/grundläggande användning 38 Ställa in datum/tid (Klockinställning) • Klockan är inte inställd när kameran levereras. 1 Sätt på kameran. • Om skärmens språkvalsfönster inte visas, gå till steg 4 . 2 Tryck på [MENU/SET]. 3 Tryck på 3 / 4 för att välja språk och tryck sedan på [MENU/SET]. 4 Tryck på [MENU/SET]. 5 Tryck på 2 / 1 för att välja alternativ (år, månad, dag, timme, minut) och tryck på 3 / 4 för att ställa in. A :Tid i hemlandet B :Tid på resmålet Att ställa in visningsföljd och format för tidsvisning. • För att visa inställnings..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 39

39 2. Kom igång/grundläggande användning 7 När [Klockinställning är klar.] visas, tryck på [MENU/SET]. 8 När [Ställ in hemzon] visas, tryck på [MENU/SET]. 9 Tryck på 2 / 1 för att välja hemzon och tryck sedan på [MENU/SET]. ∫ Justera om klockan • Klockan kan återställas som du ser i steg 5 och 6 på P38 . • Klockans inställning varar i 3 månader med det inbyggda klockbatteriet, även utan batteriet. (Lämna det laddade batteriet i enheten i 24 timmar för att ladda det inbyggda batteriet.) > [Inst.] > [Klockinst.] • Ställ in klockan innan du fotograferar fö..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 40

2. Kom igång/grundläggande användning 40 Grundläggande användning Håll kameran försiktigt med båda händerna, håll armarna stilla längs med kroppen och stå med fötterna lätt åtskilda. • Täck inte över AF-hjälpbelysningen A eller mikrofonen B med fingrarna eller andra föremål. • Se till att du står stadigt och inte kan kollidera med personer eller föremål i närheten medan du tar bilder. ∫ Detekterar kamerans riktning (Funktionen Riktningsdetektering) Den här funktionen detekterar den vertikala riktningen när du spelar in med kameran vänd vertikalt. När du spe..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 41

41 2. Kom igång/grundläggande användning Vrid på diopterjusteringsratten. • Justera tills du kan se tecknen som visas i sökaren tydligt. Tryck på [LVF]. A [LVF]-knapp B Ögonsensor ¢ Om [AF via ögonsensor] i [Anpassad] ([Fokus / Släpp Slutare])-menyn är inställd på [ON] justerar kameran automatiskt fokus när ögonsensorn är aktiverad. Kameran piper inte när den fokuserat med [AF via ögonsensor]. ∫ Anmärkning om automatisk växling mellan bildsökare/skärm Låt ögat eller ett föremål komma nära sökaren för att automatiskt växla över till sökardisplayen med hjä..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 42

2. Kom igång/grundläggande användning 42 Tryck på [V.MODE]. • Förstoringsfaktorn som du kan välja mellan beror på inställningen [LVF/Monitorinst.] i [Anpassad] ([Skärm / Display])-menyn. – [ ] (Sökartyp): två nivåer – [ ] (Skärmtyp): tre nivåer Avtryckarknappen fungerar i två steg. Tryck ner slutarknappen halvvägs för att fokusera. A Bländarvärde B Slutartid C Fokus-indikering • Bländarvärdet och slutartiden visas. (Blinkar i rött om rätt exponering inte uppnåtts, utom vid inställning för blixt.) • När motivet är i fokus visas fokusindikeringen. (När m..

• Släpp filmknappen efter att ha tryckt kort på den. - Page 43

43 2. Kom igång/grundläggande användning Starta inspelningen genom att trycka på videobildsknappen. • Släpp filmknappen efter att ha tryckt kort på den. Inspelningen stoppas genom att du trycker på videobildsknappen igen. Tryck på lägesrattens låsknapp 1 för att låsa upp den. • Ratten är låst om lägesrattens låsknapp är nedtryckt. Vrid lägesratten 2 och justera inspelningsläget. Filmknapp (spela in filmer) Lägesratt (välja ett inspelningsläge) Intelligent Automatiskt läge (P65) Intelligent Automatiskt Plusläge (P66) Programläge för AE (P71) AE-läge för bländ..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 44

2. Kom igång/grundläggande användning 44 Vrida ratten: Du väljer alternativ eller ställer in värden under olika inställningar. • Dessa driftinstruktioner beskriver främre/bakre rattens funktion så här: Gör att du kan ställa in bländaren, slutartiden och andra inställningar i lägena / / / . Främre ratt/Bakre ratt t.ex.: När du roterar den främre ratten åt vänster eller höger t.ex.: När du roterar den bakre ratten åt vänster eller höger Lägesratt Ratt på framsidan Bakre ratt Programskifte Programskifte Bländarvärde Bländarvärde Slutartid Slutartid Bländarvär..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 45

45 2. Kom igång/grundläggande användning Att ändra alternativ som tilldelats de främre/bakre rattarna tillfälligt ([Rattfunktionsväljare]) 1 Ställ in en funktionsknapp på [Rattfunktionsväljare]. (P60) 2 Tryck på funktionsknappen. • En guide kommer att visas som visar vilka alternativ som tillfälligt har tilldelats de främre/bakre rattarna. • Om ingen funktion används kommer guiden att försvinna inom ett par sekunder. 3 Vrid de främre/bakre rattarna medan guiden visas. 4 Tryck på [MENU/SET] för att ställa in värdet. • Du kan också slutföra det här steget genom at..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 46

2. Kom igång/grundläggande användning 46 Vrida ratten: Här väljer du alternativ eller ställer in värden. • Hur man använder kontrollratten genom att vrida på den illustreras nedan i denna bruksanvisning. Exempel: när du vrider kontrollratten till vänster eller höger: ∫ Ställa in rattens funktioner Kontrollratt > [Anpassad] > [Användning] > [Ställ in rattreglage] [Tilldela ratt (F/SS)] Tilldelar funktionen för bländarvärdet och slutartiden i det manuella exponeringsläget. [ F SS]: Tilldelar bländarvärdet till den främre ratten och slutartiden till den bakre..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 47

47 2. Kom igång/grundläggande användning Trycka på markörknappen: Här väljer du alternativ eller ställer in värden. Trycka på [MENU/SET]: Inställningsinnehåll med mera bekräftas. • Denna bruksanvisning beskriver funktionerna för uppåt, nedåt, vänster och höger på markörknappen som 3 / 4 / 2 / 1 . [Exponeringskomp.] Tilldelar exponeringskompensationen till den främre eller bakre ratten så att du kan justera den direkt. [ ] (Främre ratt) /[ ] (Bakre ratt) /[OFF] [Rattfunktionsväljarinst.] Ställ in de alternativ som tillfälligt ska tilldelas de främre/bakre rattarn..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 48

2. Kom igång/grundläggande användning 48 ∫ Ändra funktionen som används medan inspelningsskärmen visas Du kan ändra till den kamerainställning som aktiverar den tilldelade funktionen. Du kan ställa in alternativen som ska tilldelas till funktionsomkopplaren i [Fn-spakens inställning] i [Anpassad] ([Användning])-menyn. (P63) Ändra funktionsomkopplarens läge. Styrspak Du får samma funktioner med joysticken som med markörknapparna/[MENU/SET]-knappen. Flytta: Här väljer du alternativ eller ställer in värden. Trycka: Inställningsinnehåll med mera bekräftas. • I denna br..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 49

49 2. Kom igång/grundläggande användning Tryck på [DISP.]. Du kan välja olika skärmvisningstyper för sökaren och skärmen. • [ ] Live-sökarens visningslayout (exempel på visning av sökarens stil) [DISP.]-knapp (Byter den information som visas) I inspelningsläge > [Anpassad] > [Skärm / Display] > [LVF/Monitorinst.] > [LVF Disp Ställ in]/[Monitor Disp Ställ in] [ ] (bildsökartyp) Förminskar bilden något så att du bättre kan se bildernas komposition. [ ] (skärmtyp) Skalar om bilden så att den fyller hela skärmen så att du bättre kan se detaljerna. Med inf..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 50

2. Kom igång/grundläggande användning 50 • [ ] Skärmens visningslayout (exempel på visning av skärmens stil) ¢ När inspelningsinformation på skärmen visas, kan du trycka på önskat alternativ och ändra inställningen direkt. ∫ Om lutningssensorns display Med lutningssensorn som visas, är det lätt att korrigera kamerans lutning etc. • När den inte lutar, ändras indikatorns färg till grön. Med information Utan information Med information (lutningssensorns display) Utan information (lutningssensorns display) Avstängd Inspelningsinfor mation på skärmen ¢ • Med [Fn-..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 51

51 2. Kom igång/grundläggande användning ¢ 1 Tryck på 3 / 4 för att växla mellan följande visningslägen: – Display med detaljerad information – Histogramdisplay – Fotostil, markera skuggor – Vitbalans – Objektivinformation ¢ 2 Denna visas om [Markera] i [Anpassad] ([Skärm / Display])-menyn är inställd på [ON]. • Det går inte att visa en del av skärmarna för vissa filer som du spelar upp, som filmer och 6K/ 4K-bildsekvensfiler. I visningsläge Med information Skärm med detaljerad information ¢ 1 Utan information (betoning på visningen) ¢ 2 Utan information 60..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 52

2. Kom igång/grundläggande användning 52 ∫ Peka på Att peka på och släppa fingret från pekskärmen. ∫ Dra En rörelse utan att släppa pekskärmen. ∫ Nyp (förstora/förminska) Dra isär på pekskärmen (förstora) eller nyp ihop (förminska) med två fingrar. Pekpanel (pekfunktioner) • Peka på skärmen med rena och torra fingrar. • Om du använder en skyddsfilm till skärmen som finns att köpa i handeln, följ instruktionerna som följer med skyddsfilmen. (Vissa skyddsfilmer kan försvåra synligheten eller användningen.) Inte tillgängligt i dessa fall: • Pekskärmen..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 53

53 2. Kom igång/grundläggande användning Tillämpliga lägen: Objektet fokuseras genom att du pekar på objektet och bilden tas automatiskt. ∫ För att avbryta pekskärmens avtryckarfunktion Peka på [ ]. Ta bilder med hjälp av pekfunktionen Touchavtryckarfunktion 1 Peka på [ ]. 2 Peka på [ ]. • Ikonen ändras till [ ], och det blir möjligt att ta en bild med pekpanelens avtryckarfunktion 3 Peka på objektet du vill fokusera på och ta sedan bilden. • Bilden tas när fokus uppnåtts. • Om bildtagning med pekavtryckaren inte fungerar, blir AF-området rött och försvinner.2. Kom igång/grundläggande användning - Page 54

2. Kom igång/grundläggande användning 54 Tillämpliga lägen: Du kan enkelt optimera ljusstyrkan för det läge du pekar på. När ansiktet på ett motiv ser mörkt ut, kan du göra skärmen ljusare efter ansiktets ljusstyrka. ∫ Avbryta pekfunktionen för AE Peka på [ ]. • [Mätningsläge] återställs till ursprungsinställningen och avbryter ljusstyrkans optimeringsläge. Pek-AE 1 Peka på [ ]. 2 Peka på [ ]. • Inställningsskärmen för ljusstyrkans optimeringsläge visas. • [Mätningsläge] är inställt på [ ], som uteslutande används för pekfunktionen för AE. 3 Peka p..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 55

55 2. Kom igång/grundläggande användning Ställa in menyalternativ Du kan antingen använda knapparna eller trycka på skärmen för att ställa in menyalternativ. 1 Tryck på [MENU/SET]. 2 Tryck på 2 . • [Inst.]-menyn innehåller några viktiga inställningar som har att göra med kamerans klocka och ström. Kontrollera den här menyns inställningar innan du fortsätter att använda kameran. 3 Tryck på 3 / 4 för att välja en menyväljarikon som t.ex. [ ]. • Du kan också välja ikonerna för att byta meny genom att rotera den främre ratten. / [Intelligent auto] (P68) I dessa m..

Om du trycker på [DISP.] medan ett menyalternativ - Page 56

2. Kom igång/grundläggande användning 56 4 Tryck på [MENU/SET]. Peka på en menyväljarikon som t.ex. [ ]. Peka på menyalternativet. • Du kan växla sida genom att toucha fältet ( A ) på skärmens högra sida. Peka på inställningen för att ställa in. Pekfunktion 5 Tryck på 3 / 4 på markörknappen för att välja menyalternativ och tryck på [MENU/ SET]. • Du kan också välja menyalternativ genom att rotera kontrollratten. • Du kan också flytta till nästa skärm genom att vrida den bakre ratten. Pekfunktion Att visa förklaringar till menyalternativen. Om du trycker på..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 57

57 2. Kom igång/grundläggande användning Peka på [ ]. • Menyalternativ som inte är tillgängliga visas i grått. När ett grått alternativ markerats och du trycker på [MENU/SET], visas ett meddelande om att alternativet inte kan väljas samt varför du inte kan välja det alternativet under vissa omständigheter. ∫ Stäng menyn Tryck på [ ] eller tryck in avtryckarknappen halvvägs. Pekfunktion

..

Att ta fram menyer som ofta används snabbt - Page 58

2. Kom igång/grundläggande användning 58 Att ta fram menyer som ofta används snabbt (snabbmeny) 1 Tryck på [Q.MENU] för att visa Snabbmenyn. 2 Vrid den främre ratten för att välja menyalternativet. • Inställning kan du också göra genom att vrida kontrollratten. 3 Vrid den bakre ratten för att välja inställningen. 4 Tryck på [Q.MENU] för att gå ur menyn när inställningen är slutförd. • Funktioner som kan justeras med Snabbmenyn beror på kamerans läge eller displayens stil. Inspelningsinformation på skärmen i [ ] (skärmtyp) (P49) Välj alternativ genom att tryck..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 59

59 2. Kom igång/grundläggande användning Du kan lägga till maximalt 15 föredragna inställningar i snabbmenyn. 1 Tryck på [Q.MENU] för att visa Snabbmenyn. 2 Tryck på 4 för att välja [ ] och tryck sedan på [MENU/SET]. 3 Tryck på 3 / 4 / 2 / 1 för att välja menyalternativet i den översta raden och tryck sedan på [MENU/SET]. 4 Tryck på 2 / 1 för att välja det tomma utrymmet i den nedersta raden och tryck sedan på [MENU/SET]. A Alternativ som kan ställas in B Ställ in alternativ • Du kan också ställa in menyalternativet genom att dra det från den översta raden till ..

Att tilldela funktioner till funktionsknapparna - Page 60

2. Kom igång/grundläggande användning 60 Tilldela funktioner som används ofta till knappar/omkopplare (funktionsknappar/ funktionsomkopplare) Du kan tilldela olika funktioner, som inspelningsfunktioner, till särskilda knappar och ikoner såväl som till funktionsomkopplaren. 1 Välj meny. 2 Tryck på 3 / 4 för att välja den funktionsknapp som du vill tilldela en funktion och tryck sedan på [MENU/ SET]. • För att välja en av knapparna [Fn11] till [Fn19] i [Inställning i inspelningsläge], trycker du på [DISP.] för att växla skärmen. 3 Tryck på 3 / 4 för att välja funktion..

Att använda funktionsknapparna under inspelning - Page 61

61 2. Kom igång/grundläggande användning Du kan använda de tilldelade funktionerna genom att trycka på en funktionsknapp när du spelar in. ∫ Att använda knapparna [Fn6] till [Fn10] (touchfunktioner) 1 Peka på [ ]. 2 Peka på [Fn6], [Fn7], [Fn8], [Fn9] eller [Fn10]. ∫ Funktioner som kan tilldelas i [Inställning i inspelningsläge] ¢ Funktionsknappens inställning vid inköpstillfället. • Som standard är [Av] tilldelad till knapparna [Fn10] till [Fn19]. Att använda funktionsknapparna under inspelning – [Wi-Fi]: [Fn6] ¢ – [Q.MENU]: [Fn2] ¢ – [Filminspelning] – [LVF..

Att använda funktionsknapparna under uppspelning - Page 62

2. Kom igång/grundläggande användning 62 Du kan direkt ställa in en tilldelad funktion på en vald bild genom att trycka på funktionsknappen under uppspelning. Exempel: När [Fn1] är inställd på [Värdering ¿ 3] 1 Tryck på 2 / 1 för att välja bild. 2 Tryck på [Fn1] ställ sedan in bilden som en [Värdering ¿ 3]. ∫ Funktioner som kan tilldelas i [Inställning i visningsläge] • Följande funktioner kan tilldelas till knappen [Fn1], [Fn3], [Fn4] eller [Fn5]. ¢ Funktionsknappens inställning vid inköpstillfället. • Som standard är [Av] tilldelad till knapparna [Fn4] ell..

Att tilldela en funktion till funktionsomkopplaren - Page 63

63 2. Kom igång/grundläggande användning Registrera en funktion och den inställning du vill använda när du ställer in funktionsspaken (P48) på [MODE2]. 1 Välj meny. 2 Tryck på 3 / 4 för att välja funktionen som du vill tilldela och tryck på [MENU/ SET]. ¢ Standardinställning för funktionsomkopplaren. • Välj [Återställ till standard] om du vill återställa funktionsomkopplaren till standardvärdena. 3 Tryck på 3 / 4 för att välja [Inställning för LÄGE 2], och tryck på [MENU/SET]. 4 Tryck på 3 / 4 för att välja den funktionsinställning som valdes i steg 2 , oc..

2. Kom igång/grundläggande användning - Page 64

2. Kom igång/grundläggande användning 64 Att mata in text Följ nedanstående steg när textinmatningsskärmen visas. 1 Tryck på 3 / 4 / 2 / 1 för att välja text och tryck sedan på [MENU/SET] för att registrera den. • För att mata in samma tecken igen, vrid kontrollratten åt höger för att flytta markören. • Följande åtgärder kan utföras genom att markören flyttas till alternativet och [MENU/SET] trycks in: • Max. 30 tecken kan matas in. (Max. 9 tecken när namn ställs in i [Ansiktsigenk.]) • Maximalt kan 15 tecken matas in för [ ], [ ], [ ], [ ] och [ ]. (Maximal..

Ställ lägesratten på [ - Page 65

65 3 . Inspelningslägen Att ta bilder med den automatiska funktionen (Intelligent Automatiskt läge) Inspelningsläge: I det här läget gör kameran de optimala inställningarna för motivet och scenen. 1 Ställ lägesratten på [ ]. • Vid inköpstillfället är läget inställt på intelligent automatiskt plusläge. 2 Rikta in skärmen med objektet. • När kameran identifierar den optimala scenen, kommer ikonen för den berörda scenen att ändras. (Automatisk scenavkänning)

..

3. Inspelningslägen - Page 66

3. Inspelningslägen 66 Kameran identifierar scener automatiskt (scendetektering) ( : vid bildtagning, : vid filminspelning) ∫ Motljuskompensation • Vid motljus kan objekt bli mörkare och kameran kommer automatiskt att försöka korrigera det genom att öka bildens ljusstyrka. ∫ Växla mellan Intelligent automatiskt plusläge och Intelligent automatiskt läge 1 Välj meny. 2 Tryck på 3 / 4 för att välja [ ] eller [ ] och tryck sedan på [MENU/SET]. [i-Porträtt] [i-Landskap] [i-Makro] [i-Nattporträtt] ¢ 1 [i-Nattlandskap] [iNattfotografering] ¢ 2 [i-Maträtter] [i-Baby] ¢ 3 [i..

3. Inspelningslägen - Page 67

67 3. Inspelningslägen Det intelligenta automatiska plusläget gör att du kan justera inställningarna nedan, medan du använder det intelligenta automatiska läget för andra inställningar. ∫ Autofokus, ansikts-/ögonidentifiering och ansiktsigenkänning Autofokusläget står automatiskt på [ š ]. Om du touchar motivet, kommer AF-spårningsfunktionen att fungera. • AF-spårningsfunktionen fungerar även när du trycker på [ ] och sedan trycker ned avtryckarknappen halvvägs. • Du kan inte specificera personen eller ögat som ska hamna i fokus när du använder [ š ]. • När ..

[Intelligent auto]-meny - Page 68

3. Inspelningslägen 68 Ställ in funktionerna som endast ska vara tillgängliga för Intelligent automatiskt plusläge och Intelligent automatiskt läge. När [ ] identifieras medan du tar bilder när du håller kameran i handen, kommer bilder av nattlandskap att tas med hög bildsekvenshastighet och komponeras till en enda bild. När det t.ex. finns stark kontrast mellan bakgrunden och motivet, tas det flera stillbilder med olika exponeringar som kombineras för att skapa en enda stillbild med fylliga nyanser. [iHDR] fungerar automatiskt vid behov. När den är i funktion, visas [ ] på s..

3. Inspelningslägen - Page 69

69 3. Inspelningslägen Inspelningsläge: ∫ Ställa in färg 1 Tryck på [ ]. 2 Vrid den bakre ratten för att justera färgen. • Återgå till inspelningsskärmen genom att trycka på [ ] igen. • Inställningen för färg återgår till standardnivå (mittpunkt) när den här enheten stängs av eller om du byter till ett annat inspelningsläge på kameran. ∫ Ta en bild med oskarp bakgrund (oskärpekontroll) 1 Tryck på [ ] för att visa inställningsskärmen för ljusstyrka. 2 Tryck på [Fn1] för att visa inställningsskärmen. 3 Ställ oskärpan genom att vrida den bakre ratten. ..

Ändra inställningarna genom att använda pekskärmen - Page 70

3. Inspelningslägen 70 Ändra inställningarna genom att använda pekskärmen 1 Peka på [ ]. 2 Peka på det alternativ du vill ställa in. [ ]: Färgton [ ]: Oskärpenivå [ ]: Ljusstyrka 3 Dra i skjutreglaget för att ställa in. • Återgå till inspelningsskärmen genom att trycka på [MENU/ SET]. • Beroende på vilket objektiv som används, kan du hör ett ljud från objektivet när oskärpekontrollen arbetar. Det beror på att bländaren arbetar i objektivet och det är inte något funktionsfel. • Beroende på det objektiv som används, kan driftljudet från kontrollen för osk..

Att ta bilder med automatiskt justerad bländare - Page 71

71 3. Inspelningslägen Att ta bilder med automatiskt justerad bländare och slutartid (Programläge för AE) Inspelningsläge: Kameran ställer automatiskt in slutartiden och bländarvärdet i enlighet med objektets ljusstyrka. Du kan ta bilder med större frihet genom att ändra olika inställningar på [Insp]-menyn. 1 Ställ lägesratten på [ ]. 2 Tryck in avtryckarknappen halvvägs och visa bländarvärde och slutartid på skärmen. A Bländarvärde B Slutartid • Om exponeringen inte är lämplig när slutarknappen är intryckt halvvägs kommer öppningsvärdet och slutarhastigheten ..

3. Inspelningslägen - Page 72

3. Inspelningslägen 72 ∫ Programskifte Du kan ändra det förinställda bländarvärdet och slutartiden utan att ändra exponeringen. Detta kallas för programskifte. Det gör att du till exempel kan göra bakgrunden oskarpare genom att minska bländarvärdet eller fotografera ett motiv i rörelse mer dynamiskt genom att öka slutartiden. 1 Tryck in avtryckarknappen halvvägs och visa bländarvärde och slutartid på skärmen. 2 När värdena visas (cirka 10 sekunder), ska den bakre eller främre ratten vridas för att utföra programskiftet. A Indikering av programskifte • Om du vill ..

Ta bilder genom att specificera bländaren/ - Page 73

73 3. Inspelningslägen Ta bilder genom att specificera bländaren/ slutartiden Inspelningsläge: • Effekterna av det inställda bländarvärdet och slutartiden kommer inte att synas på inspelningsskärmen. För att kontrollera inspelningsskärmen, använd [Förhandsvisning]. (P77) • Ljusstyrkan på skärmen och de inspelade bilderna kan skilja sig åt. Kontrollera bilderna på uppspelningsskärmen. • Vrid den främre/bakre ratten för att visa Exponeringsmätaren. Olämpliga värden i området visas i rött. • Om exponeringen inte är lämplig, kommer öppningsvärdet och slutarha..

AE-läge för bländarprioritet - Page 74

3. Inspelningslägen 74 När du ställer in bländarvärdet optimerar kameran automatiskt slutartiden efter motivets ljusstyrka. 1 Ställ lägesratten på [ ]. 2 Ställ in bländarvärdet genom att rotera den bakre eller främre ratten. A Bländarvärde B Exponeringsmätare När du ställer in slutartiden optimerar kameran automatiskt bländarvärdet efter motivets ljusstyrka. 1 Ställ lägesratten på [ ]. 2 Ställ in slutartiden genom att rotera den bakre eller främre ratten. A Slutartid B Exponeringsmätare AE-läge för bländarprioritet • När du använder ett objektiv med bländarr..

Tillgänglig slutartid (s.) - Page 75

75 3. Inspelningslägen Fastställ exponeringen manuellt genom att ställa in bländarvärdet och slutartiden. 1 Ställ lägesratten på [ ]. 2 Vrid den bakre ratten för att ställa in slutartiden och vrid den främre ratten för att ställa in bländarvärdet. A Exponeringsmätare B Bländarvärde C Slutartid D Hjälp med manuell exponering Optimerar ISO-känsligheten efter slutartiden och bländarvärdet När ISO-känsligheten är inställd på [AUTO] ställer kameran automatiskt in ISO-känsligheten så att exponeringen är lämplig för slutartiden och bländarvärdet. • Beroende på..

3. Inspelningslägen - Page 76

3. Inspelningslägen 76 ∫ Om [B] (glödlampa) Om du ställer slutartiden på [B], förblir slutaren öppen medan avtryckarknappen trycks in helt (upp till cirka 30 minuter). Slutaren stängs om du släpper avtryckarknappen. Använd denna om du vill lämna slutaren öppen en längre stund för att ta bilder av fyrverkeri, nattscener etc. • Detta kan endast göras med Manuellt Exponeringsläge. • Vi rekommenderar att du använder ett stativ eller en fjärrstyrd avtryckare (DMW-RSL1: extra tillval) när du tar bilder med slutartiden inställd på [B]. • När du tar bilder med slutartid..

3. Inspelningslägen - Page 77

77 3. Inspelningslägen Tillämpliga lägen: • Bekräfta bländarens effekter: Du kan kontrollera skärpedjupet (effektivt fokusområde) innan du tar en bild genom att stänga bländarlamellerna efter det bländarvärde du ställt in. • Bekräfta slutartidens effekter: Rörelse kan bekräftas genom att den aktuella bilden som ska tas visas med den slutartiden. Växla till bekräftelseskärmen genom att trycka på knappen förhandsgranska. Egenskaper fältets djup ¢ 1 Inspelningsförhållanden ¢ 2 Exempel: När du vill ta en bild med otydlig bakgrund etc. ¢ 3 Exempel: När du vill ta ..

3. Inspelningslägen - Page 78

3. Inspelningslägen 78 Tillämpliga lägen: När exponeringsinställningen är för ljus eller för mörk, kan du använda one push AE för att ställa in en lämplig exponering. 1 Ställ in en funktionsknapp på [AE, ett tryck]. (P60) 2 (När exponeringen inte är tillräcklig) Tryck på funktionsknappen. • Exponeringsmätaren visas, och bländarvärdet och slutartiden har ändrats för att ge en lämplig exponering. • I följande fall kan inte lämplig exponering ställas in. – När objektet är extremt mörkt och det inte går att få tillräcklig exponering genom att ändra blän..

Att ta bilder med olika bildeffekter (Kreativt - Page 79

79 3. Inspelningslägen Att ta bilder med olika bildeffekter (Kreativt kontrolläge) Inspelningsläge: Du kan ställa in de effekter du vill lägga till genom att välja exempelbilder och markera dem på skärmen. 1 Ställ lägesratten på [ ]. 2 Tryck på 3 / 4 för att välja bildeffekterna (filter). A Förhandsgranskningsskärmen • Du kan också välja bildeffekter (filter) genom att peka på exempelbilderna. 3 Tryck på [MENU/SET]. Visning av beskrivningen för varje bildeffekt Tryck på [DISP.] när skärmen för val av bildeffekt visas. • När den är inställd på guidevisning, v..

Visarskärmen för val av bildeffekt (filter). - Page 80

3. Inspelningslägen 80 ∫ [Kreativ kontroll]-meny Ställer funktioner som bara är tillgängliga för det kreativa kontrolläget. > [Kreativ kontroll] [Filtereffekt] Visarskärmen för val av bildeffekt (filter). [Sam. insp. m/u filter] Låter dig ställa in kameran för att ta en bild med och utan bildeffekt samtidigt. Bildeffekttyper [Uttrycksfull] [Retro] [Gammeldags] [Högdager] [Lågdager] [Sepia] [Monokrom] [Dynamiskt monokrom] [Grov monokrom] [Silkeslen monokrom] [Imponerande konst] [Hög dynamisk bild] [Korsframkallning] [Leksakseffekt] [Effektfull leksakseffekt] [Manuell blekn..

3. Inspelningslägen - Page 81

81 3. Inspelningslägen ∫ Att ställa in oskärpetyp ([Miniatyr effekt]) 1 Tryck på 3 för att visa inställningsskärmen. • Inställningsskärmen kan också visas genom att peka på [ ] och sedan på [ ]. 2 Tryck på 3 / 4 eller 2 / 1 för att flytta den del som är i fokus. • Du kan också flytta den del som är i fokus genom att peka på inspelningsskärmen. • Toucha [ ] för att ställa in inspelningsriktningen (oskärperiktningen) 3 Vrid den bakre ratten för att ändra storleken på den del som är i fokus. • Den delen kan också förstoras/förminskas genom att dra isär/n..

Du kan skapa ett mer naturligt utseende genom att - Page 82

3. Inspelningslägen 82 ∫ Ställa in ljuskällans läge och storlek ([Solsken]) 1 Tryck på 3 för att visa inställningsskärmen. • Inställningsskärmen kan också visas genom att peka på [ ] och sedan på [ ]. 2 Tryck på 3 / 4 / 2 / 1 för att flytta ljuskällans mittpunkt. • Det går också att flytta ljuskällans position genom att peka på skärmen. 3 Justera ljuskällans storlek genom att vrida på den bakre ratten. • Skärmen kan också förstoras/förminskas genom att dra isär/nypa ihop. • Tryck på [DISP.] om du vill återställa ljuskällans inställning till standar..

3. Inspelningslägen - Page 83

83 3. Inspelningslägen Bildeffekt Alternativ som kan ställas in [Monokrom] Färg Gulaktig ton Blåaktig ton [Dynamiskt monokrom] Kontrast Låg kontrast Hög kontrast [Grov monokrom] Grynighet Mindre grynig Grynigare [Silkeslen monokrom] Omfattning av oskärpa Svag oskärpa Kraftig oskärpa [Imponerande konst] Fräschhet Svart och vit Pop-färger [Hög dynamisk bild] Fräschhet Svart och vit Pop-färger [Korsframkallning] Färg Grönaktig ton/blåaktig ton/gulaktig ton/rödaktig ton [Leksakseffekt] Färg Orangeaktig ton Blåaktig ton [Effektfull leksakseffekt] Område med minskad ljusstyrk..

3. Inspelningslägen - Page 84

3. Inspelningslägen 84 1 Tryck på [ ] för att visa inställningsskärmen för ljusstyrka. 2 Tryck på [Fn1] för att visa inställningsskärmen. 3 Rotera den bakre ratten för att ställa in. • Återgå till inspelningsskärmen genom att trycka på [MENU/SET]. • Tryck på [Fn2] på inställningsskärmen för oskärpa, för att avbryta inställningen. 1 Tryck på [ ]. 2 Rotera den bakre ratten för att ställa in. • Du kan justera inställningen för exponeringsgaffling om du trycker på 3 / 4 när inställningsskärmen för ljusstyrka visas. (P142) • Återgå till inspelningsskä..

Registrera de inställningar som du föredrar - Page 85

85 3. Inspelningslägen Registrera de inställningar som du föredrar (Användaranpassat läge) Inspelningsläge: Upp till 5 set med aktuella kamerainställningar kan registreras med [Pers.Inst.Minne]. ( , , , , ) Startinställning av programläget för AE registreras till en början som standardinställningar. Förberedelse: Ställ i förväg in det inspelningsläge du vill spara och välj önskade menyinställningar på kameran. • Du kan registrera upp till tre användaranpassade inställningar i på lägesratten. • Följande menyalternativ är inte registrerade som anpassade inställ..

3. Inspelningslägen - Page 86

3. Inspelningslägen 86 Ställ lägesratten på [ ], [ ] eller [ ]. • Den motsvarande användaranpassade inställningen hämtas. Om du ställer in lägesratten på [ ], kommer den användaranpassade inställning du använde sist att hämtas. ∫ Att ändra en anpassad inställning i [ ] ([Anpassat läge]-menyn) 1 Ställ lägesratten på [ ]. 2 Välj meny. 3 Tryck på 3 / 4 för att välja den användaranpassade inställning som du vill använda, och tryck sedan på [MENU/SET]. • De valda personanpassade inställningarna som sparas visas på skärmen. ∫ Ändra det registrerade innehål..

Inställningar för fokus, ljusstyrka - Page 87

87 4 . Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton Att justera fokus automatiskt 1 Ställ in fokuslägesspaken på [AFS/AFF] eller [AFC]. • Fokusläget kommer att ställas in. (P89) 2 Tryck på [ ]. 3 Tryck på 2 / 1 för att välja AF-läge och tryck sedan på [MENU/SET]. • Autofokusläget kommer att ställas in. (P92) 4 Tryck in avtryckarknappen halvvägs. • Autofokus kommer att aktiveras. • Fokusindikeringen visas som [ ] i en mörk omgivning, och fokuseringen kan ta längre tid än vanligt. • Om kameran identifierar stjärnor i natthimlen efter att [ ] visa..

88 - Page 88

4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton 88 • Om du zoomar in/ut efter att ha fokuserat på ett objekt förlorar fokusen sin precision. Justera om fokusen i så fall. Motiv och inspelningsförhållanden som gör det svårt att fokusera • Objekt som rör sig snabbt, extremt ljusa objekt eller objekt utan kontrast. • När objekt spelas in genom fönster eller nära glänsande objekt. • När det är mörkt och flimmer uppstår. • När kameran befinner sig för nära objektet eller när du tar bilder av både avlägsna och nära objekt.

..

Att ställa in fokusläget (AFS/AFF/AFC) - Page 89

89 4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton Att ställa in fokusläget (AFS/AFF/AFC) Tillämpliga lägen: Metoden för att fokusera när avtryckarknappen trycks ned halvvägs, är inställd. Ställ in fokuslägesknappen. Alternativ Scen (rekommenderas) [AFS/ AFF] [AFS] Objektet är stilla (Landskap, födelsedagsfotogra fier etc.) “AFS” är en förkortning av “Auto Focus Single”. Fokuseringen fortsätter att vara låst medan avtryckarknappen trycks ned halvvägs, så att du kan fotografera medan du ändrar kompositionen. [AFF] Rörelse kan inte förutsägas ..

> - Page 90

4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton 90 Tillämpliga lägen: • Detta alternativ fungerar bara när fokusläget är inställt på [AFF] eller [AFC]. Vid inspelning med [AFF], [AFC] • När objektet rör sig, utförs fokuseringen genom att förutse objektets position vid tiden för inspelning. (Rörelseberäkning) • Det kan ta en stund att ställa in fokus på objektet om du ändrar zoomen från Vidvinkel till Tele, eller plötsligt ändrar objektet från ett som är avlägset till ett som är nära. • Tryck in avtryckarknappen halvvägs igen om det blir s..

∫ - Page 91

91 4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton ∫ Justera anpassade inställningar för AF 1 Tryck på 2 / 1 för att välja anpassade inställningar för AF. 2 Tryck på 3 / 4 för att markera alternativen och tryck sedan på 2 / 1 för att justera. • Tryck på [DISP.] för att återställa till standardinställningarna. 3 Tryck på [MENU/SET]. [AF-känslighet] r När avståndet till motivet ändras mycket, justerar kameran om fokus omedelbart. Du kan sätta olika motiv i fokus direkt efter varandra. s När avståndet till motivet förändras drastiskt kommer kame..

Därmed kan du välja fokuseringsmetoden som passar - Page 92

4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton 92 Ställa in autofokusläge Tillämpliga lägen: Därmed kan du välja fokuseringsmetoden som passar objektens lägen och antal. Tryck på [ ]. ([Ansikts-/ ögonigenkänning]) Människors ansikten, ögon och kropp (hela kroppen eller den övre halvan av kroppen) identifieras automatiskt. • När kameran identifierar en persons ansikte ( A , B ) eller kropp ( C ), visas AF-området över den identifierade personen. Gul: Det är AF-området för den personen som kommer att hamna i fokus. Kameran väljer personen automatiskt...

(P95) - Page 93

93 4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton ([Följande]) Kameran fortsätter att justera fokus och exponering automatiskt efter det rörliga motivet (dynamisk spårning). (När [Mätningsläge] är inställd på [ ]) • Utför en av följande åtgärder för att låsa motivet som ska spåras: Knappfunktion: Rikta AF-spårningsramen D mot motivet och tryck sedan ned avtryckarknappen halvvägs. Pekfunktion: Peka på objektet. • Om låsningen inte lyckas, blinkar AF-området i rött och försvinner. • AF-området blir gult medan motivet låses (och grönt när a..

> - Page 94

4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton 94 ∫ Visa AF-områdets läge i förstoringsfönstret (AF-punktens omfång) Du kan tillfälligt visa förstoringsfönstret för att kontrollera AF-områdets läge och fokus. • När du använder [ ]- eller [ ]-läget eller ett läge som [ ] ([Multianpassning]), kommer området i mitten av skärmen att visas i förstoringsfönstret. Tryck på och håll kvar [Fn4] medan inspelningsskärmen visas. • Fokusläget kommer att ändras till [AFS]. När du trycker ned avtryckarknappen halvvägs, kommer fokuseringen att justeras om..

([Personanp.1]/ - Page 95

95 4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton ∫ Att ställa in AF-områdets form ([Multianpassning]) 1 Tryck på [ ]. 2 Välj en anpassad multifokusikon ([ ] etc.) och tryck på 3 . 3 Tryck på 2 / 1 för att välja en inställning och tryck sedan på 4 . A AF-områdets nuvarande form 4 Välj AF-områden. B Valda AF-områden När du väljer [ ]/[ ]/[ ] Tryck på [MENU/SET] för inställning. ([Horisontellt mönster]) Den här formen är praktisk för att ta panoramabilder eller liknande. ([Vertikalt mönster]) Den här funktionen är praktisk när du fotograferar m..

P95 - Page 96

4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton 96 När du väljer [ ]/[ ]/[ ] Dra ditt finger över de delar som du vill ställa in som AF-områden. • Toucha markeringen för ett särskilt AF-område igen, om du vill avbryta markeringen. Tryck på 3 / 4 / 2 / 1 för att välja AF-området och tryck sedan på [MENU/SET] för att ställa in (upprepa). • Inställningen avbryts när du trycker på [MENU/SET] igen. • Tryck på [DISP.] för att avbryta alla markeringar. Tryck på [Fn1] för att ställa in. ∫ Registrera det inställda AF-området på [ ], [ ] eller [ ] ..

Att specificera AF-områdets position - Page 97

97 4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton Att specificera AF-områdets position ∫ Att skapa separata AF-områden för horisontella och vertikala riktningar Att specificera AF-områdets position på inställningsskärmen P98 Att specificera AF-områdets position med joysticken P100 Att specificera AF-områdets position med pekplattan P101 Att specificera AF-områdets position med touchfunktionen P101 > [Anpassad] > [Fokus / Släpp Slutare] > [Växla Fokus för Vert / Hor] [ON] Sparar separata positioner för horisontella och vertikala riktningar (två v..

98 - Page 98

4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton 98 Tillämpliga lägen: När [ š ], [ ], [ Ø ] eller [ ] i autofokusläget har valts kan du ändra positionen och storleken på AF-området. Du kan ställa in låspositionen med [ ]. 1 Tryck på [ ]. 2 Välj[ š ], [ ], [ ] eller [ Ø ] och tryck på 4 . 3 Andra AF-områdets position och storlek. • Du kan ställa in låspositionen genom att ändra AF-områdets position med [ ]. • För att specificera personen eller ögat som ska hamna i fokus när du valt [ š ], riktar du in något av AF-områdena som har människor s..

Knappfunktion - Page 99

99 4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton Du kan ställa in fokuspositionen exakt genom att förstora skärmen. 1 Tryck på [ ]. 2 Välj [ ] och tryck på 4 . 3 Tryck på 3 / 4 / 2 / 1 för att ställa in fokusläget och tryck sedan på [MENU/SET]. 4 Flytta på [+] till positionen som ska vara i fokus. • När bilden visas i fönster kan du förstora bilden cirka 3 k till 6 k , när bilden visas i fullstorlek kan du förstora bilden cirka 3 k till 10 k . • Du kan också ta bilder genom att trycka på [ ]. 5 Tryck på [MENU/SET] för inställning. När du välj..

Att specificera AF-områdets position med joysticken - Page 100

4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton 100 Tillämpliga lägen: 1 Välj meny. 2 Visa inspelningsskärmen och flytta joysticken 3 / 4 / 2 / 1 för att flytta AF-området. • För att specificera personen eller ögat som ska hamna i fokus när du använder [ š ], riktar du in något av AF-områdena som har människor som motiv, på den önskade personen eller ögat. I ett läge där en person eller ett öga inte hittas, fungerar AF-området på samma sätt som om [ Ø ] ställts in. • Du kan ändra AF-områdets storlek genom att vrida på den främre/bakre ratt..

Att specificera AF-områdets position med pekplattan - Page 101

101 4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton Tillämpliga lägen: Du kan flytta AF-området som visas i bildsökaren genom att trycka på skärmen. • Tryck ned avtryckarknappen halvvägs för att bestämma fokuspunkten. Tryck på [DISP.] innan du bestämmer positionen, om du vill att fokuspositionen ska återgå till mitten. • Rikta in något av AF-områdena i motivet som indikerar en människa eller ett öga på den önskade personen, för att ange vilken person eller vilket öga som ska vara i fokus när autofokusläget ställs in på [ š ]. I de positioner ..

ュリヴヱハ - Page 102

4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton 102 ∫ Optimerar fokus för den position du touchar. ([AF]) 1 Peka på objektet. 2 (När [ ]/[ ]/[ ], osv./[ ] ställts in) Peka på [Inst]. (När [ ] ställts in) Toucha [End]. • (När [ ]/[ ]/[ ] ställts in) AF-områdets inställning rensas om du touchar [ ]. ∫ Optimera fokus och ljusstyrka för det läge du pekar på ([AF+AE]) 1 Peka på motivet du vill optimera ljusstyrkan för. • Läget för ljusstyrkeoptimering visas i mitten av AF-området. Positionen följer AF-områdets rörelse. • [Mätningsläge] är ins..

Att justera fokus manuellt - Page 103

103 4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton Att justera fokus manuellt Tillämpliga lägen: Använd den här funktionen när du vill fästa skärpan eller när avståndet mellan linsen och objektet bestämts och du inte vill aktivera den automatiska fokuseringen. 1 Ställ fokuslägesspaken på [MF]. 2 Tryck på [ ]. • Du kan också utföra samma åtgärder genom att flytta joysticken 3 / 4 / 2 / 1 (När [Joystick Inställning] i [Anpassad] ([Användning])-menyn ställts in på [D.FOCUS Movement]). 3 Tryck på 3 / 4 / 2 / 1 för att justera fokusläget och tryck ..

104 - Page 104

4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton 104 A MF-hjälp (förstorad skärm) B Konturmarkering C MF-guide • Den del som är i fokus kommer att färgmarkeras. ([Konturmark. (peaking)]) • Du kan kontrollera om fokuspunkten är nära eller långt borta. (MF-guide) Du kan utföra följande åtgärder: ¢ När du använder ett utbytbart objektiv utan fokusring kan du utföra dessa funktioner efter att ha tryckt på 4 för att få upp skärmen som gör att du kan ställa in området som ska förstoras. • När bilden visas i fönster kan du förstora bilden cirka 3 ..

Tryck in avtryckarknappen halvvägs. - Page 105

105 4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton 5 Tryck in avtryckarknappen halvvägs. • Du kan även utföra samma åtgärd genom att trycka på [MENU/SET]. • Om du har förstorat bilden genom att vrida på fokusringen eller flytta på fokusknappen kommer hjälpskärmen att stängas cirka 10 sekunder efter att någon åtgärd utförts. Att fokusera snabbt med hjälp av autofokus Om man trycker på [AF/AE LOCK] i Manuell fokus, kommer Autofokus att fungera. • Autofokus fungerar mitt i ramen. • Autofokus fungerar även med följande funktioner. – Att trycka p..

Att låsa Fokus och Exponering (AF/AE-lås) - Page 106

4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton 106 Att låsa Fokus och Exponering (AF/AE-lås) Tillämpliga lägen: Lås fokus och exponering i förväg för att ta bilder med samma fokus- och exponeringsinställningar medan du ändrar kompositionen. Det är användbart om du vill att ena kanten av skärmen ska vara i fokus eller om det till exempel är motljus. 1 Rikta in skärmen med objektet. 2 Tryck på och håll [AF/AE LOCK] intryckt för att låsa fokus eller exponering. • Om du släpper [AF/AE LOCK], AF/AE-lås avbryts. • Det är bara exponeringen som är lås..

Kompensera exponeringen - Page 107

107 4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton Kompensera exponeringen Tillämpliga lägen: Använd den här funktionen när du inte kan få rätt exponering på grund av olikhet i ljusstyrka mellan objekt och bakgrund. 1 Tryck på [ ]. 2 Vrid den bakre ratten för att kompensera exponeringen. A Exponeringsgaffling B Exponeringskompensation C [Blixtjustering] • Du kan utföra åtgärderna nedan samtidigt som skärmen för exponeringskompensation visas. • Du kan byta funktionerna mellan den bakre och främre ratten genom att trycka på [DISP.]. 3 Tryck på [ ] fö..

108 - Page 108

4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton 108 • I det manuella exponeringsläget kan du bara kompensera exponeringen när ISO-känsligheten är inställd på [AUTO]. • Du kan ställa in värdet för exponeringskompensation inom området mellan j 5 EV och i 5 EV. Du kan ställa in ett värde mellan j 3 EV och i 3 EV när du filmar eller tar bilder med 6K/ 4K-foto- eller efterfokusfunktionen. • När [Autom. Expon.komp.] i [Blixt] i [Insp]-menyn är inställd på [ON] kommer blixtens ljusstyrka att automatiskt ställas in på en lämplig nivå efter den valda exp..

Ställa in Ljuskänsligheten - Page 109

109 4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton Ställa in Ljuskänsligheten Tillämpliga lägen: Detta innebär att man kan ställa in ljuskänsligheten (ISO-känslighet). 1 Tryck på [ ]. 2 Välj ISO-känslighet genom att vrida på den bakre ratten. • Du kan byta funktionerna mellan den bakre och främre ratten genom att trycka på [DISP.]. A [ISO Auto Upper Limit -Inställning] B ISO-känslighet 3 Vrid den främre ratten för att ställa in [ISO Auto Upper Limit -Inställning]. • Ställ in [ISO Auto Upper Limit -Inställning] i [ISO-känslighet (foto)] (eller i..

ISO-känslighetens egenskaper - Page 110

4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton 110 ¢ 1 När [ISO Auto Upper Limit -Inställning] i [ISO-känslighet (foto)] i [Rec]-menyn ställts in på [AUTO]. ¢ 2 Gäller endast när [Utökad ISO] i [Anpassad] ([Exponering])-menyn används. AUTO ISO-känsligheten justeras automatiskt efter ljusstyrkan. • Maximalt [ISO3200] ¢ 1 (Intelligent) Kameran ställer automatiskt in optimal ISO-känslighet och slutartid så att det ska passa motivets rörelse och scenens ljusstyrka för att minimera motivets oskärpa. • Maximalt [ISO3200] ¢ 1 • Slutartiden är inte lå..

Inställning av vitbalansen - Page 111

111 4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton Inställning av vitbalansen Tillämpliga lägen: Vitbalansen justerar den vita färgen efter ljuskällan för att den allmänna färgtonen ska komma närmare det ögat ser. 1 Tryck på [ ]. 2 Vrid den bakre eller främre ratten för att välja vitbalansen. • Inställning kan du också göra genom att vrida kontrollratten. ¢ [AWB] används när du filmar eller fotograferar med 6K/4K-foto- eller efterfokusfunktionen. [AWB]/ [AWBc] Automatisk justering av vitbalansen • Vid belysning såsom glödlampor där rödaktiga t..

Automatisk vitbalansinställning - Page 112

4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton 112 3 Tryck på [ ] för att ställa in. • Du kan också trycka ned avtryckarknappen halvvägs för att ställa in. ∫ Automatisk vitbalansinställning Beroende på förhållandena när bilden tas, kan bilden få en rödaktig eller blåaktig färgton. Dessutom kanske den automatiska vitbalansen inte fungerar som den ska när det finns flera olika ljuskällor eller när det inte finns någon färg som är i närheten av vit. Ställ in vitbalansen på något annat läge än [AWB] eller [AWBc], under sådana här omständigh..

Att finjustera vitbalansen - Page 113

113 4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton Du kan finjustera vitbalansen när du inte kan uppnå önskad färgton genom att ställa in vitbalansen. 1 Välj Vitbalans och tryck sedan på 4 . 2 Tryck på 3 / 4 / 2 / 1 för att finjustera vitbalansen. • Du kan också göra finjusteringar genom att peka på vitbalansdiagrammet. • Tryck på [DISP.] om du vill återställa positionen till mitten. • Du kan ställa in vitbalansgafflingen genom att vrida på kontrollratten. (P144) 3 Tryck på [MENU/SET]. Att finjustera vitbalansen 2 : [A] (GULBRUN: ORANGE) 1 : [B] (..

Inställningar för 6K/4K-foto och - Page 114

114 5 . Inställningar för 6K/4K-foto och matning Välj ett funktionsläge Tillämpliga lägen: Du kan ändra vad kameran gör när du trycker på avtryckarknappen. Vrida på funktionslägesratten. [Enskild] När du trycker på avtryckarknappen tas bara en bild. / [Bildsekvens] (P115) Bilder tas i följd medan avtryckarknappen hålls in. [6K/4K-FOTO] (P119) Tar ett 6K/4K-foto. [Efterfokus] (P130) Fotograferar med efterfokus. [Självutlösare] (P135) När du trycker på avtryckarknappen tas bilden efter att den inställda tiden har förflutit. [Time Lapse/ Animering] (P137 , 138) Bilder tas..

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning - Page 115

115 5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning Ta bilder med bildsekvensläge Tillämpliga lägen: Stillbilder tas kontinuerligt medan avtryckarknappen är intryckt. • Du kan applicera olika bildsekvenslägen på [ ] (Bildsekvens 1) och [ ] (Bildsekvens 2) genom att ställa in [Burst Foto 1-inställning] och [Burst Foto 2-inställning] i menyn [Insp]. 1 Ställ funktionslägesratten på [ ] (Bildsekvens 1) eller [ ] (Bildsekvens 2). 2 Välj inställning för bildsekvensläget. 3 Fokusera på objektet och ta en bild. • Håll avtryckarknappen helt intryckt för att aktivera bildsekvensf..

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning - Page 116

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning 116 ∫ Anmärkning om inställningar i bildsekvensläget ¢ 1 När fokusläget är inställt på [AFS] eller [MF] ¢ 2 När fokusläget är inställt på [AFF] eller [AFC] ¢ 3 Antal bilder som kan tas ¢ 4 När inspelning utförs under de testförhållanden som har specificerats av Panasonic. Beroende på fotograferingsförhållandena, kommer antalet bilder som tas i sekvens att minska. ¢ 5 Fotograferingen stoppas när det angivna antalet bilder tagits i sekvens. ¢ 6 Bildsekvenshastigheten kommer att bli långsammare halvvägs. Men du kan ta..

Om maximalt antal bilder som kan tas kontinuerligt - Page 117

117 5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning • Tabellen nedan visar antal bilder som kan tas med [SH2 PRE] och [SH1 PRE] innan avtryckarknappen tryckts ned helt. ∫ Om maximalt antal bilder som kan tas kontinuerligt När du trycker ned avtryckarknappen halvvägs kommer antalet bilder som du maximalt kan ta kontinuerligt att visas. Du kan kontrollera det ungefärliga antalet bilder som kan tas i sekvens. Exempel: När 20 bilder kan tas: [r20] • När fotograferingen börjar, kommer det maximala antalet bilder som kan tas kontinuerligt att minska. • Med [H], [M] eller [L]: Fotograf..

Anmärkningar om exponering i bildsekvensläge - Page 118

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning 118 ∫ Anmärkningar om exponering i bildsekvensläge ¢ Om exponeringskompensationen är inställd på ett värde utanför EV-området j 3 EV till i 3 EV, kommer exponeringen att låsas på den första bildens nivå. (Utom när [H] ställts in) Fokusläge [SH2]/[SH1]/[SH2 PRE]/ [SH1 PRE]/[H] [M]/[L] [AFS] Exponeringen är låst på den första bildens nivå Exponeringen justeras för varje bild [AFF]/[AFC] Exponeringen justeras för varje bild ¢ [MF] Exponeringen är låst på den första bildens nivå • Det kan ta tid att spara bilder som ..

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning - Page 119

119 5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning Att ta 6K/4K-foton Tillämpliga lägen: Med 6K-foto kan du ta en snabb serietagning av bilder på 30 bilder/sekund och spara de bilder du vill; var och en består av 18 miljoner pixlar (cirka), som hämtas från serietagningsfilen. Med 4K-foto kan du ta en snabb serietagning av bilder på 60 bilder/sekund och spara de bilder du vill; var och en består av 8 miljoner pixlar (cirka). • “6K-FOTO” är en fotograferingsfunktion med hög hastighet som gör att du kan spara bilder som hämtas från bilder tagna med ett bildförhållande för ..

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning - Page 120

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning 120 ¢ 1 Om [Bildstorlek / Burst-hast.] ställts in på [6K 18M] eller [4K H 8M]: Inspelningen stoppas när den kontinuerliga inspelningstiden överskrider 10 minuter. Om [Bildstorlek / Burst-hast.] är inställd på [4K 8M]: Inspelningen stoppas när den kontinuerliga inspelningstiden överskrider 29 minuter och 59 sekunder. – När du använder ett SDHC-minneskort kan du fortsätta att spela in ett 6K/4K-foto utan avbrott även om filstorleken överstiger 4 GB, men dess bildsekvensfil kommer att delas upp i mindre filer för inspelning och up..

Lägga till markörer för att välja och spara bilder - Page 121

121 5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning 5 Ta ett 6K/4K-foto. • Om du använder autofokus kommer [Kontinuerlig AF] att arbeta medan du spelar in. Fokus kommer att justeras kontinuerligt. • Kameran kommer att göra bildsekvenstagning av 6K/4K-foton och spara dem som en 6K/ 4K-bildsekvensfil med inställningen [Inspelningsformat] inställd på [MP4]. • När [Auto återvisn.] är aktiverat kommer skärmen för val av bild att visas automatiskt. För att fortsätta inspelningen trycker du ned avtryckarknappen halvvägs för att visa inspelningsskärmen. • Se P125 för mer infor..

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning - Page 122

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning 122 ∫ Att ställa in Pre-burstinspelning ([6K/4K Burst]/[6K/4K-bildsekvens (S/S)]) Kameran börjar ta bilder cirka 1 sekund innan avtryckarknappen tryckts ned helt, så att du inte missar ett fototillfälle. Inställningar: [ON]/[OFF] ∫ Att ändra bildförhållandet Om du väljer [Bildformat] i [Insp]-menyn kan du ändra bildförhållandet för 6K/4K-foton. ∫ Att fotografera motivet med mindre oskärpa Du kan minska oskärpan på motivet genom att ställa in kortare slutartid. 1 Ställ lägesratten på [ ]. 2 Ställ in slutartiden genom at..

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning - Page 123

123 5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning ∫ Scener som inte är lämpliga Inspelning på extremt ljusa platser eller inomhus När motivet spelas in på en extremt ljus plats eller under lysrör/lysdiodlampor, kan bildens färgton eller ljusstyrka ändras, eller så kan horisontella ränder visas på skärmen. Om slutartiden kortas ned kan det minska effekten av de horisontella ränderna. Motiv som rör sig snabbt i horisontell riktning Om du spelar in ett motiv som rör sig snabbt i horisontell riktning kan motivet se förvrängt ut. ∫ Kamerans inställningar för 6K/4K-fotofunk..

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning - Page 124

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning 124 • Följande menyalternativ har inaktiverats: [Intelligent auto] [iNattfotografering]/[iHDR] [Kreativ kontroll] [Sam. insp. m/u filter] [Insp] [Bildstorlek]/[Kvalitet]/[AFS/AFF]/ [AF Anpassad Instä.(Foto)] ([6K/4K-bildsekvens (S/S)] endast)/ [Färgutrymme]/[Blixt]/[Long shtr nr]/[Slutartyp]/[Slutarfördröjning]/ [Gaffling]/[HDR] [Anpassad] [Inspeln.omr.]/[Ansiktsigenk.]/[Profilinställning] [Inst.] [Ekonomi] ([6K/4K Pre-Burst] endast) • När [6K 18M] ställts in, kan [Bildformat] inte ställas in på [16:9] eller [1:1]. • Följande ä..

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning - Page 125

125 5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning Välja bilder ur en 6K/4K-bildsekvensfil och spara 1 Välj en bild med [ ]- eller [ ]-ikonen på uppspelningsskärmen och tryck på 3 . • Du kan också utföra samma åtgärd genom att trycka på ikonen [ ] eller [ ]. • Om bilden togs med [6K/4K Pre-Burst], gå till steg 3 . 3 Dra bildrutorna för att välja den bildruta du vill spara som en bild. • Du kan även utföra samma åtgärd genom att trycka på 2 / 1 . • Om du vill bläddra bakåt/framåt bild för bild kontinuerligt, touchar du och håller kvar på [ ]/[ ]. 4 Peka på [ ]..

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning - Page 126

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning 126 ∫ Spara bilder som tagits med 6K-/4K-fotofunktionen direkt ([6K/4K-FOTO bulksparning]). Du kan spara bilder ur en 6K/4K-bildsekvens, som hämtats från vilken 5 -sekundersperiod som helst, direkt. 1 Välj meny. 2 Tryck på 2 / 1 för att välja 6K/4K-bildsekvensfiler och tryck på [MENU/SET]. • Om bildsekvenstiden är 5 sekunder eller mindre, kommer alla bildrutor att sparas som bilder. 3 Välj den första bildrutan från bilderna som ska sparas direkt. • Välj bildrutan på samma sätt som när du väljer bilder ur en 6K/4K-bildsekven..

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning - Page 127

127 5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning ∫ Navigera i bildspelsskärmen • I markeringsfunktionen kan du hoppa till markörerna du lade till eller början eller slutet av 6K/ 4K-bildsekvensfilen. Toucha [ ] för att gå tillbaka till den ursprungliga funktionen. Funktioner när du väljer bilder Knappfunktion Pekfunktion Beskrivning av funktion 2 / 1 / Dra/ / Markerar en bildruta. • För att byta vilken bildruta som visas i bildspelet, väljer du bildrutan i höger/vänster ände och touchar [ ] eller [ ]. 2 / 1 Tryck ned och håll kvar / Peka och håll kvar Kontinuerligt blä..

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning - Page 128

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning 128 ∫ Navigera i uppspelningsskärmen för 6K-/4K-serietagningar Under en paus Under kontinuerlig uppspelning Knappfunktion Pekfunktion Beskrivning av funktion 3 / Kontinuerlig uppspelning/paus (under kontinuerlig uppspelning). 4 / Kontinuerlig bakåtspolning/paus (under kontinuerlig bakåtspolning). 1 / / Snabbspola framåt/spola framåt bildruta för bildruta (under paus). 2 / / Snabbspola bakåt/spola bakåt bildruta för bildruta (under paus). s Trycka på/Dra Markerar de bildrutor som ska visas (under pausen). Dra isär/nyp ihop Förstora..

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning - Page 129

129 5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning • 6K-serietagningsfiler som fotograferats med [6K 18M] matas ut till en tv genom HDMI med en upplösning på [4K]. • Ställ in [HDMI-läge (spela)] på antingen [AUTO] eller en inställning med en upplösning på [4K]. När du ansluter till en tv som inte stöder 4K-filmer väljer du [AUTO]. • Om du visar 6K/4K-bildsekvensfiler på en tv som är ansluten till kameran, kommer de bara att visas på uppspelningsskärmen för 6K/4K-bildsekvenser. • Panasonic-tv:ar som är utrustade med SD-kortläsare kan inte spela upp 6K-/ 4K-serietagni..

Kontrollera fokus efter inspelning (efterfokus/ - Page 130

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning 130 Kontrollera fokus efter inspelning (efterfokus/ fokusgaffling) Tillämpliga lägen: Kameran kan utföra bildsekvenstagning i samma bildkvalitet som vid 6K/4K-fotografering medan den automatiskt skiftar fokus till olika områden. Du kan välja önskad fokuspunkt för bilden du vill spara, efter att bilden tagits. Denna funktion är lämplig för fotografering av motiv som är stilla. • Vi rekommenderar att du använder ett stativ när du tar bilder som ska användas för fokusgaffling. • Använd ett kort med UHS-hastighetsklass 3. 1 Stäl..

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning - Page 131

131 5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning 4 Bestäm kompositionen och tryck ned avtryckarknappen halvvägs. • Autofokuset kommer att identifiera fokusområden på skärmen. (Förutom vid skärmens kant.) • Om det inte finns några områden på skärmen som det går att fokusera på, kommer fokusdisplayen ( A ) att blinka. I så fall går det inte att spela in. 5 Tryck in avtryckarknappen helt för att starta inspelningen. • Fokuspunkten ändras automatiskt under inspelning. När ikonen ( B ) försvinner avslutas inspelningen automatiskt. • En film i kommer att spelas in med ..

Att välja det önskade fokusområdet och spara en bild - Page 132

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning 132 1 Välj en bild med [ ]-ikonen på uppspelningsskärmen och tryck på 3 . • Du kan också utföra samma åtgärd genom att trycka på ikonen [ ]. 2 Tryck på önskat fokusområde. • Om en bild som är i fokus inte är tillgänglig för det valda området kommer en röd ram att visas. Du kan inte spara en bild i det här fallet. • Du kan inte välja kanterna av skärmen. • Du kan finjustera fokuset genom att dra skjutreglaget under förstorad skärm. (Du kan också utföra samma åtgärd genom att trycka på 2 / 1 .) 3 Peka på [ ] f..

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning - Page 133

133 5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning A Fokus: närmare B Fokus: längre bort 1 Tryck på [ ] i steg 2 i “Att välja det önskade fokusområdet och spara en bild”. • Du kan även utföra samma åtgärd genom att trycka på [Fn1]. 2 Tryck på sammanfogningsmetoden. 3 (När [Sammansättn. interv.] valts) Tryck på önskat fokusområde. • Toucha fokusområdet igen för att avbryta markeringen. • Dra på skärmen för att välja flera områden. Foga samman flera bilder för att öka fokusomfånget (fokusgaffling) [Sammansätt auto] Väljer automatiskt bilder som är lämpl..

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning - Page 134

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning 134 4 Peka på [ ] för att sammanfoga bilderna och spara den färdiga bilden. • Bilden kommer att sparas i JPEG-format. Fotoinformationen (exif-informationen) i ursprungsbilden med det närmaste fokusavståndet, inklusive slutartiden, bländaren och ISO-känsligheten, kommer också att sparas i den nya bilden. • Kameran kan korrigera felinriktade bilder som orsakas av kameraskakningar automatiskt. Om de korrigeras, blir synvinkeln en aning smalare när bilderna sammanfogas. • Det kan skapas en onaturlig bild om motivet rör sig vid fotogr..

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning - Page 135

135 5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning Ta bilder med självutlösaren Tillämpliga lägen: 1 Ställ funktionslägesratten på [ ]. 2 Tryck in avtryckarknappen halvvägs för att fokusera och tryck sedan in den helt för att ta bilden. • Fokus och exponering kommer att ställas in när avtryckarknappen trycks ned halvvägs. • Efter att självutlösarindikatorn blinkat, startar inspelningen. ∫ Ställa in självutlösaren > [Insp] > [Självutlösare] Bilden tas 10 sekunder efter att avtryckarknappen tryckts in. Efter 10 sekunder tar kameran 3 bilder med cirka 2 sekunders..

Att ta bilder med intervallfotografering/stop - Page 136

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning 136 Att ta bilder med intervallfotografering/stop motion-animering Tillämpliga lägen: Du kan ta bilder med intervallfotografering eller stop motion-animering. Dessutom kan bilderna som tas kombineras till en film. • Ställ in inställningarna för datum och tid i förväg. (P38) ∫ Att visa inställningsskärmen innan inspelning 1 Ställ funktionslägesratten på [ ]. 2 Visa inställningsskärmen. ¢ Den skärm som valts med [Time Lapse/Animering] i inspelningsmenyn kommer att visas. (Skärmen kommer bara att visas när du trycker ned [MENU..

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning - Page 137

137 5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning Kameran kan automatiskt ta bilder av motiv som djur eller växter allteftersom tiden går och skapa en film. 1 Ställ funktionslägesratten på [ ]. 2 Visa inställningsskärmen. • Växla till [Time lapse foto] om den inte är vald. (P136) • Inspelningen kanske inte följer det inställda inspelningsintervallet eller det inställda antalet bilder beroende på inspelningsförhållandena. 3 Tryck ner avtryckarknappen halvvägs för att avsluta menyn. • Inspelningsskärmen kommer att visas. Du kan också utföra samma åtgärd genom att t..

Skapa Stop motion-bilder ([Stop Motion Animering]) - Page 138

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning 138 ∫ Ändra inställningarna för intervallfotografering Du kan ändra inställningarna i [Time Lapse/Animering] i [Insp]-menyn. En stop motion-film skapas genom att skarva ihop bilder. 1 Ställ funktionslägesratten på [ ]. 2 Visa inställningsskärmen. (P136) • Växla till [Stop Motion Animering] om den inte är vald. (P136) 3 Tryck ner avtryckarknappen halvvägs för att avsluta menyn. • Inspelningsskärmen kommer att visas. Du kan också utföra samma åtgärd genom att trycka på och hålla ned [ ] tills inspelningsskärmen visas. ..

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning - Page 139

139 5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning 4 Tryck in avtryckarknappen helt. • Upp till 9999 bildrutor kan tas. 5 Flytta motivet för att bestämma kompositionen. • Upprepa bildtagningen på samma sätt. • Om kameran stängs av under inspelningen, visas ett meddelande om att återuppta inspelningen när kameran sätts på. Om du väljer [Ja] kan du fortsätta bildtagningen från det tillfälle där det avbröts. 6 Peka på [ ] för att avsluta bildtagningen. • Den kan också avslutas genom att välja [Time Lapse/ Animering] i [Insp]-menyn och sedan trycka på [MENU/ SET]. •..

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning - Page 140

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning 140 Följ stegen nedan för att skapa filmer efter att du tagit bilder. 1 Välj metod för att skapa en film. • Inspelningsformatet är inställt på [MP4]. 2 Tryck på 3 / 4 för att välja [Utför] och tryck sedan på [MENU/SET]. • Du kan också skapa filmer med [Time lapse video] (P248) eller [Stoppa rörelsevideo] (P248) i [Spela]-menyn. Hur du skapar filmer från bilder du tagit [Insp.kvalitet] Ställer in filmens kvalitet. [Bildhastighet] Ställer in antal bildrutor per sekund. Ju högre siffran är, desto jämnare kommer filmen att bl..

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning - Page 141

141 5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning Ta bilder medan en inställning justeras automatiskt (Gafflingsfotografering) Tillämpliga lägen: Du kan ta flera bilder medan du automatiskt justerar en inställning genom att trycka på avtryckarknappen. 1 Välj meny. 2 Tryck på 3 / 4 för att välja [Fler inställningar] och tryck sedan på [MENU/SET]. • För information om [Fler inställningar], se den sida som beskriver varje funktion. • Tryck ner avtryckarknappen halvvägs för att avsluta menyn. 3 Fokusera på objektet och ta en bild. • När exponeringsgaffling har valts blink..

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning - Page 142

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning 142 ∫ Om [Fler inställningar] (steg 2 på P141 ) ¢ Inte tillgänglig för sekvensinspelning. Om du trycker på och håller ned avtryckarknappen under sekvensinspelning kommer inspelning att ske kontinuerligt tills ett bestämt antal bilder tagits. [Steg]: [3•1/3], [Sekvens]: [0/ s / r ] Inte tillgängligt i dessa fall: • Bildtagning med gaffling inaktiveras i följande fall. – [Grov monokrom]/[Silkeslen monokrom]/[Miniatyr effekt]/[Mjuk fokusering]/[Stjärnfilter]/ [Solsken] (Kreativt kontrolläge) – När du spelar in videobilder –..

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning - Page 143

143 5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning Inspelningsläge: ∫ Om [Fler inställningar] (steg 2 på P141 ) • Om du trycker på och håller ned avtryckarknappen under sekvensinspelning kommer inspelning att ske tills ett bestämt antal bilder tagits. Vilka bländarvärden som är tillgängliga varierar beroende på vilket objektiv som används. Exempel: när du använder det utbytbara objektivet (H-ES12060) När det ursprungliga läget är inställt på F8.0: 1 första bilden, 2 andra bilden, 3 tredje bilden... 7 sjunde bilden ∫ Om [Fler inställningar] (steg 2 på P141 ) ¢ Int..

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning - Page 144

5. Inställningar för 6K/4K-foto och matning 144 ∫ Om [Fler inställningar] (steg 2 på P141 ) Vrid på kontrollratten för att justera korrigeringsområde och tryck på [MENU/SET]. : Horisontellt ([A] till [B]) : Vertikalt ([G] till [M]) • Du kan även ställa in korrigeringsområdet genom att toucha [ ]/[ ]/[ ]/[ ]. ∫ Om [Fler inställningar] (steg 2 på P141 ) Vrid på kontrollratten för att justera korrigeringsområde och tryck på [MENU/SET]. • Du kan även ställa in korrigeringsområdet genom att toucha [ ]/[ ]. • Bilder som tagits med fokusgaffling visas som ett set med ..

Stabilisator, zoom och blixt - Page 145

145 6 . Stabilisator, zoom och blixt Bildstabilisator Kameran kan antingen aktivera bildstabiliseringen i objektivet eller bildstabiliseringen i kamerahuset, eller så kan den aktivera båda för att minska oskärpan ännu effektivare (läget för dubbel bildstabilisering). Dubbel I.S.2 ( , , ), som ger en effektivare korrigering, stöds också. • Vilken bildstabilisering som ska aktiveras beror på ditt objektiv. Ikonen för den bildstabilisator som är aktiv visas på inspelningsskärmen. ¢ När [E-stabilisering (video)] i [Stabilisator] i [Insp]-menyn är inställd på [ON]. När du t..

6. Stabilisator, zoom och blixt - Page 146

6. Stabilisator, zoom och blixt 146 Tillämpliga lägen: • När du använder ett utbytbart objektiv med O.I.S-omkopplare (som t.ex. H-ES12060), är stabiliseringsfunktionen aktiverad när objektivets O.I.S-omkopplare är inställd på [ON]. (Den är inställd på [ ] vid inköpstillfället.) Förhindra skakningsoskärpa (vid skakning av kameran) När flimmervarningen [ ] visas ska du använda [Stabilisator], ett stativ, självutlösaren eller den fjärrstyrda avtryckaren (DMW-RSL1: extra tillval). • Slutartiden blir långsammare speciellt i följande fall. Håll kameran stilla från det..

Ställa in objektivets brännvidd - Page 147

147 6. Stabilisator, zoom och blixt 1 Välj meny. 2 Skriv in en brännvidd. 2 / 1 : Välj alternativ (siffra); 3 / 4 : inställning • Du kan ställa in en brännvidd från 0,1 mm till 1000 mm. 3 Tryck på [MENU/SET]. ∫ Registrera en brännvidd 1 Utför steg 2 i “Ställa in objektivets brännvidd”. 2 Tryck på 1 för att välja den brännvidd som ska skrivas över och tryck sedan på [DISP.]. • Upp till 3 brännvidder kan registreras. ∫ Ställa in en registrerad brännvidd Tryck på 2 / 1 på skärmen i steg 2 i “Ställa in objektivets brännvidd” för att välja den sparade ..

Inte tillgängligt i dessa fall: - Page 148

6. Stabilisator, zoom och blixt 148 • Bildstabilisatorn kan avge driftljud eller orsaka vibrationer när den används, men det är inget funktionsfel. • Vi rekommenderar att du inaktiverar bildstabilisatorn när du använder ett stativ. • Stabiliseringen kanske inte fungerar tillfredsställande i följande fall. Se upp med skakningar när du trycker på avtryckarknappen. – När det är mycket skakningar – När zoomförstoringen är hög – När du använder digitalzoomen – När du tar bilder medan du följer rörliga objekt – När slutartiden är långsammare vid bildtagning ..

6. Stabilisator, zoom och blixt - Page 149

149 6. Stabilisator, zoom och blixt Ta bilder med zoom Tillämpliga lägen: Du kan zooma in för att personer och motiv ska se ut att vara närmare eller zooma ut för att ta bilder av landskap osv. Optisk Zoom T -sidan: Förstorar ett avlägset objekt W -sidan: Förstorar synvinkeln Utbytbart objektiv med en zoomring Vrid zoomringen. Utbytbart objektiv som stöder pwr-zoom (elektriskt styrd zoom) Rör på zoomreglaget. (Zoomhastigheten varierar beroende på hur långt du flyttar reglaget.) • Om du tilldelar [Zoomkontroll] till en funktionsknapp kan du använda den optiska zoomen långsam..

6. Stabilisator, zoom och blixt - Page 150

6. Stabilisator, zoom och blixt 150 Tillämpliga lägen: Den extra telekonvertern gör att du kan ta bilder som förstoras ytterligare utan att försämra bildkvaliteten. • Ställ in bildstorleken på [M] eller [S] (bildstorleken indikeras med ), och ställ in kvaliteten på [ A ] eller [ › ]. Ökar teleskopeffekten [Ex. telekonv.] När du tar bilder [Ex. telekonv.] ([Insp]) 1,4 k : [ M] 2,0 k : [ S] 1,4 k : Vid fotografering med 6K-/4K-foto ¢ ([16:9]/[1:1]) 1,5 k : Vid fotografering med 6K-/4K-foto ¢ ([3:2]) 1,6 k : Vid fotografering med 6K-/4K-foto ¢ ([4:3]) ¢ Endast när du stäl..

6. Stabilisator, zoom och blixt - Page 151

151 6. Stabilisator, zoom och blixt ∫ Utöka zoomförstoringen stegvis • Den här går bara att välja när du tar bilder. 1 Välj meny. 2 Ställ in en funktionsknapp på [Zoomkontroll]. (P60) 3 Tryck på funktionsknappen. 4 Tryck på 2 / 1 eller 3 / 4 . • Zoomningen avslutas när funktionsknappen trycks ned igen eller efter att en viss tid har gått. A Optiskt zoomomfång (brännvidd) ¢ B Extra telekonverteromfång för stillbildsinspelning (Zoomförstoring) ¢ Zoomskjutreglaget visas när man använder ett utbytbart objektiv som stöder pwr-zoom. • En konstant zoomhastighet komme..

6. Stabilisator, zoom och blixt - Page 152

6. Stabilisator, zoom och blixt 152 Tillämpliga lägen: Även om bildkvaliteten försämras varje gång du zoomar in ytterligare, kan du zooma in upp till fyra gånger den ursprungliga zoomförstoringen. (Det går inte att zooma kontinuerligt.) • Om du tilldelar [Ex. telekonv.] till [Fn-knappinställning] i [Anpassad] ([Användning])-menyn, kan du visa inställningsskärmen för den extra telekonvertern för både foton och filmer genom att trycka på den funktionsknapp som tilldelats. Medan den här skärmen visas, kan du ändra [Bildstorlek]-inställningen genom att trycka på [DISP.]...

6. Stabilisator, zoom och blixt - Page 153

153 6. Stabilisator, zoom och blixt Tillämpliga lägen: Ställer in skärmen och linsens funktioner när du använder ett utbytbart objektiv som är kompatibelt med power zoom (elektriskt manövrerad zoom). • Detta går endast att välja när du använder ett objektiv som är kompatibelt med power zoom (elektriskt manövrerad zoom). Hur du ändrar inställningarna för power-zoom-objektivet > [Anpassad] > [Objektiv / Andra] > [Pwr-zoom-optik] [Display brännvidd] När du zoomar visas fokalavståndet och du kan bekräfta zoompositionen. A Brännviddsindikering B Aktuellt fokalavs..

6. Stabilisator, zoom och blixt - Page 154

6. Stabilisator, zoom och blixt 154 (Optisk zoom och extra telekonverter för stillbildsinspelning kan användas) • Om du använder ett utbytbart objektiv som inte stöder pwr-zoom (H-ES12060/H-FS12060), kan du bara använda den extra telekonvertern för bilder genom att ställa in [Ex. telekonv.] på [ZOOM]. 1 Peka på [ ]. 2 Peka på [ ]. • Skjutreglaget visas. 3 Använd zoomen genom att dra i skjutreglaget. • Zoomhastigheten varierar beroende på den position du pekar på. • Toucha [ ] igen för att avsluta touchfunktionerna. Zoomning med pekfunktion (touchzoom) [ ]/[ ] Zoomar sa..

Ta bilder med den externa blixten (extra tillval) - Page 155

155 6. Stabilisator, zoom och blixt Ta bilder med den externa blixten (extra tillval) Tillämpliga lägen: Du kan montera en blixt (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: extra tillval) och ta bilder med den. • Läs bruksanvisningen för den externa blixten för information om hur man fäster den. ∫ Ta bort locket till tillbehörsskon Kameran levereras med ett lock på tillbehörsskon. Ta av locket till tillbehörsskon genom att dra det i pilens riktning 2 och skjut det i den riktning pilen visar 1 . • Förvara locket till tillbehörsskon utom räckhåll för små barn som annars kan sväl..

6. Stabilisator, zoom och blixt - Page 156

6. Stabilisator, zoom och blixt 156 ∫ Att använda en extern blixt genom att ansluta med ett blixtsynkrouttag • Du kan använda en extern blixt genom att ansluta en synkroniseringskabel till ett blixtsynkrouttag. Uttaget har en låsskruv för att hindra att kabeln ramlar av. • Ta bort locket till blixtsynkrouttaget genom att vrida i pilens riktning. • Se upp så att du inte tappar bort locket till blixtsynkrouttaget. • Blixtsynkrouttaget har ingen polaritet. Du kan använda en synkroniseringskabel oavsett dess polaritet. • Använd blixten med en synkroniseringsspänning på 400 ..

Att ställa in blixtfunktionerna - Page 157

157 6. Stabilisator, zoom och blixt Att ställa in blixtfunktionerna • [Blixt] i [Insp]-menyn är endast tillgänglig när det sitter en extern blixt på. Tillämpliga lägen: Välj om blixtstyrkan ska ställas in automatiskt eller manuellt. • Det går inte att ställa in blixtläget i kameran när du använder en blixt (DMW-FL580L/ DMW-FL360L/DMW-FL200L: extra tillval). Det går bara att ställa in tillsammans med vissa blixtmodeller som har en funktion för att ändra blixtläget genom att använda kameran. 1 Välj meny. 2 (När [MANUAL] valts) Välj meny. 3 Tryck på 2 / 1 för att s..

Ställa in blixten så att den matchar exponeringen. - Page 158

6. Stabilisator, zoom och blixt 158 Tillämpliga lägen: Ställa in blixten så att den matchar exponeringen. ¢ Den går bara att ställa in när [Trådlös] i [Blixt] är inställd på [OFF] och [Blixtläge] är inställd på [TTL]. • En del blixtval är eventuellt inte tillgängliga, beroende på inställningarna för den externa blixten. Blixten aktiveras två gånger. Intervallen mellan den första och den andra blixten är längre när [ ] eller [ ] ställts in. Objektet får inte röra sig förrän den andra blixten aktiverats. • Rödaögonreduceringens effekt varierar mellan mä..

Inställning på synkronisering med andra ridån - Page 159

159 6. Stabilisator, zoom och blixt ∫ Tillgängliga blixtinställningar efter inspelningssätt De blixtinställningar som finns tillgängliga beror på exponeringssättet. ( ± : Tillgänglig, —: Inte tillgänglig) ∫ Slutartid för varje blixtinställning ¢ Detta blir 60 sekunder i AE-läget för slutarprioritet och B (glödlampa) i det manuella exponeringsläget. • I Intelligent Automatiskt ( eller ) läge, ändras slutartiden beroende på den identifierade scenen. Tillämpliga lägen: Synkro för ridå 2 aktiverar blixten just innan slutaren stängs när du tar bilder av objekt i..

6. Stabilisator, zoom och blixt - Page 160

6. Stabilisator, zoom och blixt 160 Tillämpliga lägen: Justera blixtstyrkan när bilderna som tas med blixten är över- eller underexponerade. 1 Välj meny. 2 Tryck på 2 / 1 för att välja blixtutmatning och tryck sedan på [MENU/SET]. • Du kan justera från [ j 3 EV] till [ i 3 EV] i steg om 1/3 EV. • Välj [ n 0] för att återgå till ursprunglig blixtstyrka. Tillämpliga lägen: Inställningar: [ON]/[OFF] Justera blixtutmatning > [Insp] > [Blixt] > [Blixtjustering] • [ i ] eller [ j ] visas på blixtikonen i LCD-skärmen när blixtnivån justeras. • Den går bara a..

Montera blixten (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: extra - Page 161

161 6. Stabilisator, zoom och blixt Ta bilder med trådlösa blixtar Tillämpliga lägen: Blixtar som är kompatibla med den här kameran (DMW-FL580L/DMW-FL360L/ DMW-FL200L: extra tillval) har en funktion för trådlös fotografering. Med den här funktionen kan du kontrollera avfyrningen av tre separata blixtgrupper och blixten som är fäst i kamerans tillbehörssko. 1 Montera blixten (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: extra tillval) på kameran. 2 Ställ in de trådlösa blixtarna i RC-läget och placera sedan ut dem. • Ställer in en kanal och grupper för den trådlösa blixten. ∫ ..

6. Stabilisator, zoom och blixt - Page 162

6. Stabilisator, zoom och blixt 162 3 Välj meny. 4 Tryck på 3 / 4 för att välja alternativ, och tryck sedan på [MENU/SET]. • Tryck på [DISP.] för att avfyra en testblixt. A Avfyrningsläge B Blixtstyrka C Ljusstyrkeförhållande ¢ 1 Är inte tillgänglig när [Trådlös FP] är inställd på [ON]. ¢ 2 Detta alternativ visas inte när blixten (DMW-FL200L: extra tillval) är fäst på kameran. > [Insp] > [Blixt] [Trådlös] Välj [ON]. [Trådlös kanal] Välj den kanal som du har ställt in för de trådlösa blixtarna i steg 2 . [Trådlös inställning] Gå till steg 4 . [Ex..

6. Stabilisator, zoom och blixt - Page 163

163 6. Stabilisator, zoom och blixt Vid trådlös inspelning avfyrar den externa blixten en FP-blixt (upprepning av blixtavfyrning med hög hastighet). Detta gör att man kan spela in med blixten vid en kort slutartid. Inställningar: [ON]/[OFF] Inställningar: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW] Använda andra inställningar för bildtagning med trådlös blixt Aktivera FP-avfyrning för de trådlösa blixtarna > [Insp] > [Blixt] > [Trådlös FP] Ställ in styrkan för kommunikationsljuset > [Insp] > [Blixt] > [Kommunikationsbel.]

..

Inspelning av videobilder - Page 164

164 7 . Inspelning av videobilder Inspelning av videobilder Tillämpliga lägen: Den här kameran kan filma med full högupplösning som är kompatibel med AVCHD-format eller filmer som spelats in i MP4. Dessutom kan kameran spela in 4K-filmer i MP4. Ljudet spelas in i stereo. 1 Starta inspelningen genom att trycka på videobildsknappen. A Använd inspelningstid B Tillgänglig inspelningstid • Inspelning av videobilder som passar för varje läge är möjlig. • Statusindikatorn för inspelning (röd) C blinkar under inspelning av videobilder. • Släpp filmknappen efter att ha tryckt k..

Inte tillgängligt i dessa fall: - Page 165

165 7. Inspelning av videobilder • När omgivningstemperaturen är hög eller filmer spelas in kontinuerligt kan kameran visa [ ] och stoppa inspelningen för att skyddas. Vänta tills kameran svalnat. • I det kreativa filmläget spelas filmer in med den valda ISO-känsligheten; i andra lägen spelas de in med [AUTO] (för filmer). • Du kan visa den tillgängliga inspelningstiden innan du spelar in i läget för kreativa filmer. • När bildformatets inställning är annorlunda i stillbilder och videobilder, så ändras synvinkeln i början av inspelningen av videobilder. När [Inspe..

Ställa in format, storlek och bildhastighet - Page 166

7. Inspelning av videobilder 166 1 Välj meny. 2 Tryck på 3 / 4 för att välja [Insp.kvalitet] och sedan på [MENU/SET]. När [AVCHD] valts ¢ 1 AVCHD Progressive När [MP4] valts ¢ 2 Dessa alternativ är avsedda för filmredigering på en dator. Uppspelning och redigering på en annan enhet än den här kameran, kräver en dator med hög prestanda. Ställa in format, storlek och bildhastighet > [Film] > [Inspelningsformat] [AVCHD] Detta dataformat är lämpligt för uppspelning på en högupplöst tv etc. [MP4] Detta dataformat är lämpligt för uppspelning på en dator etc. Alte..

Om kompatibiliteten för inspelade videobilder - Page 167

167 7. Inspelning av videobilder ∫ Om kompatibiliteten för inspelade videobilder Även om filmerna passar respektive uppspelningsenhet, kan bild- eller ljudkvaliteten vara dålig eller så kanske inspelningsinformationen inte visas korrekt när du spelar upp, eller så kanske de inte går att spela upp. Om du får sådana problem, spelar du upp dem på den här kameran. • Du behöver en kompatibel Blu-ray-brännare eller en dator där programvaran “PHOTOfunSTUDIO” finns installerad för att spela upp filmer som spelats in med [FHD/28M/ 50p] eller [FHD/24M/25p] i [AVCHD] med en anna..

Under videobildsinspelning trycker du in - Page 168

7. Inspelning av videobilder 168 Tillämpliga lägen: Du kan ta stillbilder medan du spelar in en film (samtidig inspelning). Under videobildsinspelning trycker du in avtryckarknappen helt för att ta en stillbild. • Indikatorn för samtidig inspelning visas medan du tar stillbilder. • Inspelning med pekskärmens avtryckarfunktion är också tillgänglig. ∫ Att ställa in prioriteter för film- eller stillbildsläge Tillämpliga lägen: Välj meny. (P55) Att ta stillbilder medan du spelar in videobilder > [Film] > [Bildläge i Inspelning.] [ ] ([Filmprioritet]) • Bilderna komm..

Visa/justera ljudets ingångsnivå - Page 169

169 7. Inspelning av videobilder Tillämpliga lägen: Visa mikrofonnivån på inspelningsskärmen. Inställningar: [ON]/[OFF] • När [Mikrofonbegränsning] är inställd på [OFF], är [Mikrofonvisn.] låst på [ON]. Tillämpliga lägen: Justera ingångsnivån på ljudet i 19 olika nivåer ( j 12 dB till i 6 dB). • De dB-värden som visas är ungefärliga. Tillämpliga lägen: Kameran justerar ingångsnivån på ljudet automatiskt, vilket minimerar ljudförvrängningen (knastrande ljud) när volymen är för hög. Inställningar: [ON]/[OFF] Visa/justera ljudets ingångsnivå [Mikrofonvi..

7. Inspelning av videobilder - Page 170

7. Inspelning av videobilder 170 Tillämpliga lägen: • Du kan inte radera inspelningsdatum efter att de kopierats in. Inställningar: [ON]/[OFF] Ta bilder med inkopierade inspelningsdatum ([Tidsstämpel Spela in]) > [Film] > [Tidsstämpel Spela in] • Inspelningsdatum läggs inte in i 6K-/4K-serietagningsfiler och RAW-bilder. Inte tillgängligt i dessa fall: • Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall: – När du fotograferar med funktionen efterfokus – När [Höghastighetsfilm] ställts in – Vid inspelning i [Hög upplösning] 10:00:00 1.DEC.2018

..

Spela in filmer i det kreativa filmläget - Page 171

171 7. Inspelning av videobilder Spela in filmer i det kreativa filmläget Inspelningsläge: Du kan ändra bländare, slutartid, och ISO-känslighet manuellt och filma. Du kan filma med ytterligare effekter, som följande: 1 Ställ lägesratten på [ ]. 2 Välj meny. • Funktionen för att ändra bländarvärde eller slutartid är densamma som funktionen för att ställa in lägesratten på , , eller . Filma i slow motion (höghastighetsfilm) P173 Inspelning av filmer som panorerar och zoomar medan kameran står fast på en position ([4K live-klippning]) P174 > [Kreativ film] > [Expo..

Ändra inställningen för [AUTO] ISO-känsligheten - Page 172

7. Inspelning av videobilder 172 3 Tryck på filmknappen (eller avtryckarknappen) för att börja inspelningen. • Driftljudet från zoomen eller knapparna kanske blir inspelat när funktionen används under inspelning av en videobild. Användning av pekikonerna ger tysta funktioner medan man spelar in filmer. 4 Tryck på filmknappen (eller avtryckarknappen) igen för att stoppa inspelningen. ∫ Ändra inställningen för [AUTO] ISO-känsligheten Ställ in de övre och nedre gränserna för ISO-känsligheten när den är inställd på [AUTO]. 1 Peka på [ ]. 2 Pekikon. : Zoom : Bländarv..

Filma i slow motion (höghastighetsfilm) - Page 173

173 7. Inspelning av videobilder Du kan spela in slow motion-filmer genom att spela in i ultrahög hastighet. • Använd ett kort med UHS-hastighetsklass 3. (P30) 1 Ställ lägesratten på [ ]. 2 Välj meny. • Inspelningsformatet är inställt på [MP4]. 3 Tryck på filmknappen (eller avtryckarknappen) för att börja inspelningen. 4 Tryck på filmknappen (eller avtryckarknappen) igen för att stoppa inspelningen. Filma i slow motion (höghastighetsfilm) > [Kreativ film] > [Höghastighetsfilm] Inställningar Bildfrekvens (vid inspelning) [Insp.kvalitet] (när den sparas) Slowmotion..

7. Inspelning av videobilder - Page 174

7. Inspelning av videobilder 174 Genom att klippa ned dina filmer från 4K-synvinkeln till högupplösning kan du spela in filmer som panorerar och zoomar in/ut medan kameran står fast på en position. • [Inspelningsformat] och [Insp.kvalitet] i [Film]-menyn kommer att låsas på [MP4] och [FHD/ 20M/30p]/[FHD/20M/25p]. • Håll kameran ordentligt på plats under inspelning. 1 Ställ lägesratten på [ ]. 2 Välj meny. 3 Ställ in första bildrutan för klippning. A Första bildrutan för klippning • När du gör inställningarna för första gången visas en första bildruta för klip..

7. Inspelning av videobilder - Page 175

175 7. Inspelning av videobilder 4 Upprepa steg 3 och ställ sedan in sista bildrutan för klippning. B Sista bildrutan för klippning • Inställningen för autofokusläget ändras till [ š ]. (Det går inte att identifiera ögon och kroppar. Det går dessutom inte att specificera vilken person som ska hamna i fokus.) 5 Tryck på filmknappen (eller avtryckarknappen) för att börja inspelningen. C Använd inspelningstid D Ställ in drifttid • Släpp omedelbart upp filmknappen (eller avtryckarknappen) efter att du tryckt ned den. • Inspelningen slutar automatiskt när den inställda d..

Uppspelning och redigering av bilder - Page 176

176 8 . Uppspelning och redigering av bilder Visning av bilder 1 Tryck på [ ( ]. 2 Tryck på 2 / 1 . A Kortfack • Om du trycker in och håller kvar 2 / 1 , kan du spela upp bilderna i följd. • Du kan även bläddra framåt/bakåt bland bilderna genom att vrida på kontrollratten eller dra skärmen horisontellt. • Du kan bläddra bilderna fram eller tillbaka kontinuerligt genom att hålla fingret på vänster eller höger sida av skärmen när du bläddrat fram/tillbaka en bild. • Du kan ändra vilket kort som valts för uppspelning genom att bläddra framåt/bakåt bland bilderna ..

8. Uppspelning och redigering av bilder - Page 177

177 8. Uppspelning och redigering av bilder Uppspelning av videobilder Den här kameran är avsedd för att spela videobilder med formaten AVCHD och MP4. • Filmer visas med filmikonen ([ ]). Tryck på 3 för att spela upp. A Inspelningstid för rörliga bilder • När uppspelningen startat, visas den tid som gått på uppspelningen på skärmen. Till exempel visas 8 minuter och 30 sekunder som [8m30s]. • Viss information (inspelningsinformation etc.) visas inte för videobilder som spelats in i [AVCHD]. • Om du pekar på [ ] mitt på skärmen så kan du spela upp filmer. ∫ Funktion..

8. Uppspelning och redigering av bilder - Page 178

8. Uppspelning och redigering av bilder 178 1 Tryck på 3 för att ställa uppspelningen av videobilder i pausläge. • Tryck på 2 / 1 för att finjustera pausläget medan filmen är pausad. 2 Tryck på [MENU/SET]. • Samma åtgärd kan utföras genom att peka på [ ]. Hur du skapar stillbilder ur en videobild • Stillbilder kommer att sparas med [Bildformat] inställt på [16:9] och [Kvalitet] inställt på [ A ]. Antalet pixlar kommer att variera efter den film som du spelar upp. – När filmstorleken är inställd på [4K] i [Insp.kvalitet]: [M] (8 M) – När filmstorleken är inst..

8. Uppspelning och redigering av bilder - Page 179

179 8. Uppspelning och redigering av bilder Byta uppspelningsmetod • Varje gång du touchar skärmen två gånger, växlar skärmen mellan förstorad och normal visning. Använda uppspelningszoomen Vrid den bakre ratten åt höger. 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k Knappfunktion Pekfunktion Beskrivning av funktion s Förstorar/förminskar skärmen i stora steg. s Dra isär/nyp ihop Förstorar/förminskar skärmen i små steg. 3 / 4 / 2 / 1 Dra Flyttar det förstorade området (när skärmen är förstorad). s Spolar bilden framåt eller bakåt medan du har samma zoomförstoring och zoomläge (vid upps..

Att visa flera skärmar (flerbildsuppspelning) - Page 180

8. Uppspelning och redigering av bilder 180 Att visa flera skärmar (flerbildsuppspelning) Vrid bakre ratten åt vänster. 1 skärm 12 skärmar 30 skärmar Visning av kalender A Kortfack • Uppspelningen sker separat efter kortplats. Du kan ändra vilket kort som valts för uppspelning genom att trycka på [Fn1]. (Utom när kalenderskärmen visas.) • Om den bakre ratten vrids åt höger kommer föregående uppspelningsskärm att visas. • Det går att koppla om uppspelningsskärmen genom att peka på följande ikoner. – [ ]: 1 skärm – [ ]: 12 skärmfönster – [ ]: 30 skärmfönst..

8. Uppspelning och redigering av bilder - Page 181

181 8. Uppspelning och redigering av bilder Uppspelning av gruppbilder En bildgrupp består av flera bilder. Du kan spela upp bilder i en grupp antingen kontinuerligt eller en och en. • Du kan redigera eller radera alla bilder i en grupp på en enda gång. (Om du t.ex. raderar en bildgrupp raderas alla bilderna i den gruppen.) [ ]: En bildgrupp består av bilder som tagits i bildsekvensläget med bildsekvenshastighet [SH2], [SH1], [SH2 PRE] eller [SH1 PRE]. Med [6K/4K-FOTO bulksparning] sparas en bildgrupp direkt. [ ]: En bildgrupp består av bilder som tagits med fokusgaffling. [ ]: En b..

8. Uppspelning och redigering av bilder - Page 182

8. Uppspelning och redigering av bilder 182 ∫ Kontinuerlig uppspelning av gruppbilder Tryck på 3 . • Du kan använda samma funktion genom att peka på gruppbildsikonen ([ ], [ ], [ ]). • När gruppbilder spelas upp en i taget, visas alternativen. Efter att du valt [Visa serie] (eller [Sekventiell visning]) ska du välja en av följande uppspelningsmetoder: [Från första bilden]: Bilder spelas upp kontinuerligt från gruppens första bild. [Från aktuell bild]: Bilder spelas upp kontinuerligt från den bild som spelas upp. • Funktioner under uppspelning av gruppbilder ∫ Spela upp..

• Du kan bara radera bilder på ett kort i taget. - Page 183

183 8. Uppspelning och redigering av bilder Radera bilder Raderade bilder går inte att återhämta. ∫ För att radera en enskild bild 1 I uppspelningsläget kan du välja bilden som du vill radera och sedan trycka på [ ]. • Samma åtgärd kan utföras genom att peka på [ ]. 2 Tryck på 3 för att välja [Radera ensk] och sedan på [MENU/SET]. ∫ Att radera flera bilder (upp till 100) eller alla bilder • Bildgrupper behandlas som en enskild bild. (Alla bilder i den valda bildgruppen kommer att raderas.) • Du kan bara radera bilder på ett kort i taget. 1 I visningsläge, tryck p..

Använda menyfunktionerna - Page 184

184 9 . Använda menyfunktionerna Menylista Du kan ändra inställningarna som registrerats i de användaranpassade inställningarna ( ). (P86) Menyer som bara är tillgängliga i vissa inspelningslägen P184 A Följande menyer visas endast för sina motsvarande inspelningslägen: – [Intelligent auto] – [Kreativ film] – [Anpassat läge] – [Kreativ kontroll] [Insp] P185 B [Film] P203 [Anpassad] P206 [Inst.] P220 [Min Meny] P232 [Spela] P233 Menyer som bara är tillgängliga i vissa inspelningslägen : [Intelligent auto]-meny • [Intelligent Auto-Läge] (P66) • [iNattfotografering]..

9. Använda menyfunktionerna - Page 185

185 9. Använda menyfunktionerna Tillämpliga lägen: På så sätt kan du välja bildernas format så att de passar utskrifts- eller uppspelningsmetoden. : [Kreativ kontroll]-meny • [Filtereffekt] (P80) • [Sam. insp. m/u filter] (P80) : [Insp]-meny • [Bildformat] (P185) • [Bildstorlek] (P186) • [Kvalitet] (P187) • [AFS/AFF] (P89) • [AF Anpassad Instä.(Foto)] (P90) • [Fotostil] (P188) • [Filterinställningar] (P190) • [Färgutrymme] (P191) • [Mätningsläge] (P192) • [Markera skuggor] (P192) • [i.dynamisk] (P193) • [Int. upplösning] (P193) • [Blixt] (P158) ..

9. Använda menyfunktionerna - Page 186

9. Använda menyfunktionerna 186 Tillämpliga lägen: Ställ in antalet pixlar. Ju högre antal pixlar desto finer detaljer får bilderna, även när de skrivs ut på stora blad. [Bildstorlek] > [Insp] > [Bildstorlek] När bildformatet är [4:3]. När bildformatet är [16:9]. Inställningar Bildstorlek Inställningar Bildstorlek [L] (20M) 5184 k 3888 [L] (14,5M) 5184 k 2920 [ M] (10M) 3712 k 2784 [ M] (8M) 3840 k 2160 [ S] (5M) 2624 k 1968 [ S] (2M) 1920 k 1080 När bildformatet är [3:2]. När bildformatet är [1:1]. Inställningar Bildstorlek Inställningar Bildstorlek [L] (17M) 518..

9. Använda menyfunktionerna - Page 187

187 9. Använda menyfunktionerna Tillämpliga lägen: Ställ in komprimeringsvärdet i vilket bilderna ska sparas. [Kvalitet] > [Insp] > [Kvalitet] Inställningar Filformat Beskrivning av inställningar [ A ] JPEG En JPEG-bild där bildkvaliteten getts prioritet. [ › ] En JPEG-bild med standardbildkvalitet. Detta är praktiskt för att öka antalet bilder utan att ändra antal pixlar. [ ] RAW i JPEG Du kan ta en RAW-bild och en JPEG-bild ([ A ] eller [ › ]) samtidigt. [ ] [ ] RAW Du kan bara spela in RAW-bilder. Om RAW RAW-format syftar på ett bilddataformat som inte har behandla..

9. Använda menyfunktionerna - Page 188

9. Använda menyfunktionerna 188 Tillämpliga lägen: Du kan välja effekter att matcha typen av bild du vill spela in. [Fotostil] > [Insp] > [Fotostil] [Standard] Det här är standardinställningen. [Intensiv] Glänsande effekt med hög mättnad och kontrast. [Naturlig] Mjuk effekt med låg kontrast. [Monokrom] Enfärgad effekt utan färgskuggor. [L.Monokrom] Svartvit effekt med rik nyansering och klara svarta accenter. [Landskap] En effekt som passar för landskap med livfulla blå himmelsbilder och gröna färger. [Porträtt] En effekt som passar för porträtt med friska och vack..

9. Använda menyfunktionerna - Page 189

189 9. Använda menyfunktionerna ∫ Hur du justerar bildkvalitet 1 Tryck på 2 / 1 för att välja typ av Fotostil. 2 Tryck på 3 / 4 för att markera alternativen och tryck sedan på 2 / 1 för att justera. ¢ 1[Färgton] visas bara när [Monokrom] eller [L.Monokrom] har valts. I andra fall kommer [Mättnad] att visas. ¢ 2Visas endast när du har valt [Monokrom] eller [L.Monokrom]. • Om du justerar bildkvaliteten, visas [ _ ] bredvid ikonen för fotostil på skärmen. 3 Tryck på [MENU/SET]. ∫ Registrera inställningar i [Personanp.1] till [Personanp.4] 1 Justera bildkvaliteten genom..

9. Använda menyfunktionerna - Page 190

9. Använda menyfunktionerna 190 Tillämpliga lägen: Du kan lägga till bildeffekter (filter) från det kreativa kontrolläget. (P79) Inställningar: [ON]/[OFF]/[SET] ∫ Ändra inställningarna genom att använda pekskärmen 1 Peka på [ ]. 2 Peka på det alternativ du vill ställa in. [Filterinställningar] > [Insp] > [Filterinställningar] > [Filtereffekt] [ ]: Bildeffekt på/av [ ]: Väljer en bildeffekt (filter) [ ]: Justerar en bildeffekt • [Grov monokrom]/[Silkeslen monokrom]/[Mjuk fokusering]/[Stjärnfilter]/[Solsken] finns inte tillgängliga i följande fall. – Läget..

9. Använda menyfunktionerna - Page 191

191 9. Använda menyfunktionerna ∫ Ta en bild med och utan en bildeffekt samtidigt ([Sam. insp. m/u filter]) Du kan trycka ned avtryckarknappen en gång och ta två bilder samtidigt, en med bildeffekt och den andra utan. Inställningar: [ON]/[OFF] Tillämpliga lägen: St äll in så, när du vill korrigera färgreproduktionen på inspelade bilder på en dator, skrivare etc. > [Insp] > [Filterinställningar] > [Sam. insp. m/u filter] • En bild med en bildeffekt att tas först och sedan tas en bild utan. • Bara en bild med en bildeffekt kommer att visas i automatisk återvisnin..

Typen av optisk mätning för ljusstyrkan kan ändras. - Page 192

9. Använda menyfunktionerna 192 Tillämpliga lägen: Typen av optisk mätning för ljusstyrkan kan ändras. Tillämpliga lägen: Du kan justera ljusstyrkan i ljusa och mörka områden på en bild medan du kontrollerar ljusstyrkan på skärmen. 1 Vrid den främre/bakre ratten för att justera ljusstyrkan på de ljusa/mörka områdena. A Ljust område B Mörkt område • Det går också att justera genom att dra i grafen. • För att registrera den inställning du föredrar, tryck på 3 , och välj det mål där den anpassade inställningen ska registreras ([Personanp.1] ( )/[Personanp.2] ..

9. Använda menyfunktionerna - Page 193

193 9. Använda menyfunktionerna Tillämpliga lägen: Kontrasten och exponeringen kompenseras när skillnaden mellan ljusstyrkan i bakgrunden och motivet etc. är stor. Inställningar: [AUTO]/[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF] Tillämpliga lägen: Bilder med skarp profil och upplösning kan tas med den Intelligenta Upplösningsteknologin. Inställningar: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF] • Det går att växla skärmvisningen genom att trycka på [DISP.] i skärmen för att justera ljusstyrkan. • När den här enheten stängs av, återgår inställningen som justerats med / / / till standardinst..

[ISO Auto Lower Limit -Inställning] - Page 194

9. Använda menyfunktionerna 194 Tillämpliga lägen: Om du avfyrar blixten när du använder röda ögon-reducering([ ] eller [ ]), kommer kameran automatiskt att identifiera röda ögon och korrigera bilden. Inställningar: [ON]/[OFF] Tillämpliga lägen: Ställ in de övre och nedre gränserna för ISO-känsligheten när den är inställd på [AUTO] eller [ ]. Tillämpliga lägen: Ställ in den kortaste slutartiden när ISO-känsligheten är inställd på [AUTO] eller [ ]. Inställningar: [AUTO]/[1/32000] till [1/1] [Inga röda ögon] > [Insp] > [Inga röda ögon] • [ ] visas på..

9. Använda menyfunktionerna - Page 195

195 9. Använda menyfunktionerna Tillämpliga lägen: Kameran tar automatiskt bort brus som uppstår när slutartiden blir längre när man fotograferar med nattlandskap eller liknande scenlägen. Inställningar: [ON]/[OFF] Tillämpliga lägen: När skärmens kanter mörknar som resultat av objektivets egenskaper, kan du spela in bilder med korrigerad ljusstyrka på skärmens kanter. Inställningar: [ON]/[OFF] [Long shtr nr] > [Insp] > [Long shtr nr] • [Long shutter noise reduction pågår] visas under samma tid som slutartiden för signalbehandlingen. Inte tillgängligt i dessa fal..

9. Använda menyfunktionerna - Page 196

9. Använda menyfunktionerna 196 Tillämpliga lägen: Kameran ökar upplösningen genom att korrigera oskärpa som orsakas av diffraktion när bländaren är stängd. Inställningar: [AUTO]/[OFF] Tillämpliga lägen: Den här funktionen skapar en bild med förbättrad upplösning från bilder för-tagna bilder. Det är effektivt på motiv som är stilla. • Använd ett stativ för att minimera kameraskakningar. • Om du använder ett utbytbart Panasonic-objektiv, kommer bildstabiliseringsfunktionen automatiskt att ställas in på [OFF]. När du använder ett utbytbart objektiv som inte ko..

9. Använda menyfunktionerna - Page 197

197 9. Använda menyfunktionerna ∫ Ändra inställningen [Bildstorlek] Ställer in bildstorleken. När bildformatet är [4:3]. När bildformatet är [16:9]. [XL] (80,5M): [LL] (40M): 10368 k 7776 7296 k 5472 [XL] (60,5M): [LL] (30M): 10368 k 5832 7296 k 4104 När bildformatet är [3:2]. När bildformatet är [1:1]. [XL] (71,5M): [LL] (35,5M): 10368 k 6912 7296 k 4864 [XL] (60,5M): [LL] (30M): 7776 k 7776 5472 k 5472 • RAW-bilder tas alltid i bildformatet [4:3] (10368 k 7776). [Kvalitet] Ställ in komprimeringsvärdet i vilket bilderna ska sparas. [ A ] (JPEG-bilder med prioritet på bil..

9. Använda menyfunktionerna - Page 198

9. Använda menyfunktionerna 198 Tillämpliga lägen: Inaktiverar funktionsljuden och utmatningen av ljus på en gång. Inställningar: [ON]/[OFF] • Ljud från högtalaren kommer att tystas och blixten och AF-hjälpbelysningen kommer att avaktiveras. Följande inställningar låses. – [Blixtinställning]: [ Œ ] (blixten forcerad av) – [Slutartyp]: [ESHTR] – [AF-hjälplampa]: [OFF] – [Pipnivå]: [ s ] (OFF) – [E-slutarljud]: [ ] (OFF) • Automatisk återvisning visar bara bilder som satts ihop. • Vilka inställningsområden som är tillgängliga i följande funktioner vid ins..

Välj den slutare som ska användas för att ta bilder. - Page 199

199 9. Använda menyfunktionerna Tillämpliga lägen: Välj den slutare som ska användas för att ta bilder. ¢ 1 Den här inställningen är bara tillgänglig i programläge för Manuellt Exponeringsläge. ¢ 2 Upp till en ISO-känslighet på [ISO3200]. När inställningen är högre än [ISO3200], kommer slutartiden att vara snabbare än 1 sekund. ¢ 3 Det går att ändra inställningarna för det elektroniska slutarljudet i [E-slutarljud] och [E-slutarton]. • Jämfört med det mekaniska slutarläget, ger läget med den elektroniska främre gardinen mindre skakningar som kommer från s..

9. Använda menyfunktionerna - Page 200

9. Använda menyfunktionerna 200 Tillämpliga lägen: För att minska påverkan av handskakning eller vibrationer från slutaren, utlöses slutaren efter att en specificerad tid har löpt ut. Inställningar: [8SEC]/[4SEC]/[2SEC]/[1SEC]/[OFF] [Slutarfördröjning] > [Insp] > [Slutarfördröjning] Inte tillgängligt i dessa fall: • Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall: – När du spelar in videobilder – Vid inspelning i bildsekvensläge (endast när [Burst Foto-inställning] är inställd på [SH2]/ [SH1]/[SH2 PRE]/[SH1 PRE]) – När man tar 6K/4K-foton – När d..

9. Använda menyfunktionerna - Page 201

201 9. Använda menyfunktionerna Tillämpliga lägen: Du kan sätta ihop 3 bilder med olika exponeringsnivåer till en enda bild med rik nyansering. Du kan minimera förlusten av nyansering i ljusa och mörka områden när, till exempel, kontrasten mellan bakgrunden och motivet är stort. En bild som kombineras med HDR spelas in som JPEG. Inställningar: [ON]/[OFF]/[SET] ∫ Ändra inställningar [HDR] > [Insp] > [HDR] [Dynamiskt område] [AUTO]: Justerar automatiskt exponeringsområdet efter skillnaderna mellan ljusa och mörka områden. [ n 1 EV]/[ n 2 EV]/[ n 3 EV]: Justerar expone..

9. Använda menyfunktionerna - Page 202

9. Använda menyfunktionerna 202 Tillämpliga lägen: Ger en effekt som liknar multiexponering. (upp till motsvarande 4 gånger per enskild bild) 1 Tryck på 3 / 4 för att välja [Start] och tryck sedan på [MENU/SET]. 2 Bestäm komposition, innan du tar bilden. • När du tagit bilden trycker du in avtryckarknappen halvvägs för att ta nästa bild. • Tryck på 3 / 4 för att välja alternativ och sedan på [MENU/SET] för någon av följande funktioner. 3 Ta den andra, tredje och fjärde exponeringen. • Du kan spara bilderna som tagits och slutföra flera exponeringar genom att tryc..

9. Använda menyfunktionerna - Page 203

203 9. Använda menyfunktionerna Tillämpliga lägen: Välj intervall för ljusstyrka lämplig för använd video. • Det går bara att ställa in [Ljusstyrkenivå] när du valt [MP4] som [Inspelningsformat]-inställning. Inställningar: [0-255]/[16-255] • Denna funktion fungerar bara för filmer. Stillbilder (inklusive de du tar under filminspelning) kommer att tas med [0-255]. Tillämpliga lägen: Slutartiden kan låsas för att minska flimmer eller streck på videobilden. Inställningar: [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[OFF] : [Film]-meny • [Inspelningsformat] (P166) • [Insp.kvalite..

9. Använda menyfunktionerna - Page 204

9. Använda menyfunktionerna 204 Tillämpliga lägen: Detta kommer att minska vindbruset som kommer in i den inbyggda mikrofonen samtidigt som ljudkvaliteten bibehålls. Inställningar: [HIGH]/[STANDARD]/[OFF] • [HIGH] minskar effektivt vindbruset genom att minimera ljud med lågt tonläge när en kraftig vind upptäcks. • [STANDARD] extraherar och minskar endast vindbruset utan att försämra ljudkvaliteten. • Du kanske inte kan se den fulla effekten beroende på inspelningsförhållandena. • Den här funktionen fungerar bara med den inbyggda mikrofonen. När en extern mikrofon är..

9. Använda menyfunktionerna - Page 205

205 9. Använda menyfunktionerna Tillämpliga lägen: Du kan spela in filmer medan du hör ljuden som spelas in genom att ansluta hörlurar som finns att köpa i handeln till den här kameran. A Hörlursuttag B Hörlurar som finns i handeln • Använd inte hörlurskablar med en längd på 3 m eller mer. • När du har anslutit hörlurar, tystas de elektroniska ljuden och de elektroniska slutarljuden. ∫ Växla ljudutmatningsmetoden • Om du använder HDMI-utmatning under inspelning, är inställningen låst på [REC SOUND]. ∫ Justera volymen i hörlurarna 1 Välj meny. 2 Anslut hörlu..

9. Använda menyfunktionerna - Page 206

9. Använda menyfunktionerna 206 : [Anpassad]-meny [Exponering] • [ISO-ökning] (P207) • [Utökad ISO] (P207) • [Nollställ exp.komp.] (P207) [Fokus / Släpp Slutare] • [AF/AE-lås] (P106) • [AF/AE lås håll] (P207) • [AF-slutare] (P207) • [Halvvägstry. f.slutarutl.] (P207) • [Snabb AF] (P208) • [AF via ögonsensor] (P208) • [Zoompunkt AF-inställ.] (P208) • [Inst. AF-punktmikroskop] (P94) • [AF-hjälplampa] (P208) • [Prio. f. fokus/slutarutl.] (P209) • [Växla Fokus för Vert / Hor] (P97) • [Looprörelse av fokusbild] (P209) • [Visa AF-område] (P209) • ..

9. Använda menyfunktionerna - Page 207

207 9. Använda menyfunktionerna Du kan justera inställningarna för ISO-känsligheten för varje 1/3 EV. Inställningar: [1/3 EV]/[1 EV] Den lägsta ISO-känsligheten som kan ställas in är [ISO100]. Det går att återställa exponeringsvärdet när inspelningsläget ändras eller när kameran stängs av. När [ON] valts förblir fokus och exponering låst även om du trycker ned och släpper upp [AF/AE LOCK]. Tryck på [AF/AE LOCK] igen för att ta bort låset. Ställ in om fokus justeras automatiskt eller inte, när slutarknappen trycks in halvvägs. Slutaren kommer omedelbart att ta e..

9. Använda menyfunktionerna - Page 208

9. Använda menyfunktionerna 208 Så länge kameran hålls stadigt, kommer kameran att justera fokus automatiskt och fokusjusteringen kommer sedan att vara snabbare när avtryckaren trycks ned. Kameran justerar automatiskt fokus när ögonsensorn är aktiverad. AF-hjälplampan lyser upp objektet när avtryckarknappen trycks in halvvägs och gör det lättare för kameran att fokusera när du spelar in i svag belysning. [Snabb AF] • Batteriets laddning förbrukas snabbare än normalt. Inte tillgängligt i dessa fall: • Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall: – I Förhand..

9. Använda menyfunktionerna - Page 209

209 9. Använda menyfunktionerna Ställer in om fokus eller utlösare ska prioriteras vid autofokus. • Det går att applicera olika inställningar på olika fokuslägesinställningar ([AFS/AFF], [AFC]). När AF området position eller MF Assist visningspositionen, kan du nu loop ståndpunkten från ena kanten till den andra kanten av skärmen. Detta ändrar inställningen för AF-område som ska tillämpas när autofokusläget är inställt på [ ] ([225 områden]) eller [ ], osv. ([Multianpassning]). [Prio. f. fokus/slutarutl.] [FOCUS] Inaktiverar inspelning när den inte kunnat fokusera..

9. Använda menyfunktionerna - Page 210

9. Använda menyfunktionerna 210 När AF-låset är PÅ (tryck in avtryckarknappen halvvägs med fokusläget inställt på [AFS] eller ställ in AF-låset med [AF/AE LOCK]), så kan du finjustera fokus manuellt. Ställer in visningsmetoden för MF-hjälp (förstorad skärm). • Vilka inställningar som är tillgängliga varierar beroende på vilket objektiv som används. När ett utbytbart objektiv som har en fokusring (H-ES12060/H-FS12060) används När ett utbytbart objektiv utan fokusring används Inställningar: [ON]/[OFF] Ställer in om MF-hjälpen (förstorad skärm) kommer att visas..

9. Använda menyfunktionerna - Page 211

211 9. Använda menyfunktionerna Om du väljer [CUSTOM] kan du anpassa snabbmenyinställningarna. (P59) Ställer in den så att kontrollfunktionerna kan inaktiveras med funktionsknappen [Användningslås]. Aktiverar/avaktiverar videobildsknappen. Aktiverar/inaktiverar Pekskärmsåtgärd. > [Anpassad] > [Användning] [Q.MENU] [Använding Lås Inställn.] [Markör] Inaktiverar markörknapparnas funktioner, [MENU/SET]-knappen och kontrollratten. [Joystick] Inaktiverar joystickens funktioner. [Pekskärm] Inaktiverar touchpanelens touchfunktioner. [Filmknapp] [Pekinst.] [Pekskärm] Alla pe..

9. Använda menyfunktionerna - Page 212

9. Använda menyfunktionerna 212 Visar en bild direkt efter att den tagits. • [Varaktighet (6K/4K-FOTO)] fungerar bara vid 6K-/4K-fotografering, medan [Varaktighet (Efterfokus)] bara fungerar vid inspelning med efterfokus. • Om du ställer in [Uppspelningsprioritet] på [ON] kan du göra vissa uppspelningsåtgärder under automatisk återvisning. Till exempel kan du växla mellan olika typer av uppspelningsskärmar eller radera bilder. • Om du väljer [HOLD], visas bilden som togs tills slutarknappen trycks ned halvvägs. [Uppspelningsprioritet] kommer att låsas på [ON]. Du kan visa..

9. Använda menyfunktionerna - Page 213

213 9. Använda menyfunktionerna Områdena i fokus (områden på skärmen med tydliga konturer) markeras när fokus justeras manuellt. • När [Upptäck nivå] i [SET] är inställd på [HIGH], förminskas de delar som ska markeras, vilket gör att du kan få en exaktare fokus. • Ändras inställningen för [Upptäck nivå], ändras även inställningen för [Bildskärmsfärg] så här. Visar histogrammet. Du kan ställa in läget genom att trycka på 3 / 4 / 2 / 1 . • Direkt pekskärmsåtgärd går också att utföra från inspelningsskärmen. • Ett histogram är ett diagram som vis..

9. Använda menyfunktionerna - Page 214

9. Använda menyfunktionerna 214 Mitten på inspelningsskärmen kommer att visas som [+]. När funktionen för automatisk återvisning aktiveras eller under återvisning, visas vitmättade områden som blinkar i vitt och svart. Indikerar delar som kan bli vitmättade på grund av överexponering i ett zebramönster. Välj [SET] för att ställa in ljusstyrkan så att den behandlas som ett zebramönster. • Du kan välja värden på ljusstyrkan mellan [50%] och [105%]. Du kan välja [OFF] i [Zebra 2]. Om du väljer [100%] eller [105%], visas bara de områden som redan är vitmättade i ett ..

9. Använda menyfunktionerna - Page 215

215 9. Använda menyfunktionerna Visa exponeringsmätaren. När du ställer in fokus manuellt visas en MF-guide så att du kan kontrollera riktningen du vill ha fokus på. A Indikator för ¶ (oändlighet) Visa inspelningsinformationsskärmen. (P50 , 316) Så ändras synvinkeln under inspelning av videobilder och stillbilder. Så kopplas displayen om mellan antalet inspelningsbara bilder och tillgänglig inspelningstid. Visar en skärm för olika val när du ställer in lägesratten på [ ]. [Exp.mätare] • Ställ in den på [ON] för att visa exponeringsmätaren då programskifte utförs..

9. Använda menyfunktionerna - Page 216

9. Använda menyfunktionerna 216 Sparar fokusläget när du stänger av kameran. När ett utbytbart objektiv, som är kompatibelt med power zoom, används, sparas även zoomläget. Ställer in funktionen som ska tilldelas till funktionsknappen på det utbytbara objektivet. • Du kan hämta den tilldelade funktionen genom att ställa in fokusväljaren på ett kompatibelt utbytbart objektiv på [Fn] och sedan trycka på fokusknappen på objektivet. > [Anpassad] > [Objektiv / Andra] [Återställ optikposition] [Linsens Fn-knappinställn] Inställningar: [Fokusstopp]/[AF/AE LOCK]/[AF-på..

9. Använda menyfunktionerna - Page 217

217 9. Använda menyfunktionerna Ansiktsigenkänningen är en funktion som söker ett ansikte som liknar ett registrerat ansikte och prioriterar fokus och exponering automatiskt. Även om personen befinner sig i bakgrunden eller i slutet på en rad på ett gruppfoto kan en tydlig bild ändå tas. [Ansiktsigenk.] [ON] Aktiverar funktionen för ansiktsigenkänning. [OFF] Inaktiverar funktionen för ansiktsigenkänning. [MEMORY] Gör att du kan registrera bilder på ansikten, eller redigera eller radera den registrerade informationen. Ansiktsinställningar Du kan registrera information som nam..

Inspelningspunkt när ansiktena registreras - Page 218

9. Använda menyfunktionerna 218 • Följande funktioner går också att använda med funktionen Ansiktsigenkänning. I inspelningsläge – Visar motsvarande namn när kameran identifierar ett registrerat ansikte ¢ I visningsläge – Visar namn och ålder ¢ Maximalt visas namnen på 3 personer. Företräde för namn som visas vid bildtagning avgörs beroende på registreringsföljden. Inspelningspunkt när ansiktena registreras • Ta ansiktet framifrån med ögonen öppna och munnen stängd, och se till att ansiktets konturer, ögonen eller ögonbrynen inte döljs av håret under regi..

9. Använda menyfunktionerna - Page 219

219 9. Använda menyfunktionerna Om du ställer in namn och födelsedag för ditt barn eller husdjur i förväg kan du spela in deras namn och ålder i månader och år i bilderna. Du kan visa dem vid uppspelning eller stämpla de inspelade bilderna med [Texttryck]. Inställningar: [ ] ([Baby 1])/[ ] ([Baby 2])/[ ] ([Sällskapsdjur])/[OFF]/[SET] ∫ Inställning av [Ålder] eller [Namn] 1 Tryck på 3 / 4 för att välja [SET] och tryck sedan på [MENU/SET]. 2 Tryck på 3 / 4 för att välja [Baby 1], [Baby 2] eller [Sällskapsdjur] och tryck sedan på [MENU/SET]. 3 Tryck på 3 / 4 för att ..

9. Använda menyfunktionerna - Page 220

9. Använda menyfunktionerna 220 Inställningar: [Visa URL]/[Visa QR-kod] Ställer in tider för den region där du bor och din semesterort. • [Resmål] kan ställas in efter att du ställt in [Hemland]. Efter att ha valt [Resmål] eller [Hemland], tryck på 2 / 1 för att välja ett område och tryck på [MENU/SET] för att ställa in. “ [Resmål]: Resmålets tidszon A Aktuell tid på resmålet B Tidsskillnad från hemzonen – [Hemland]: Din hemzon C Aktuell tid D Tidsskillnad från GMT (Greenwich Mean Time) : [Inst.]-meny • [Online bruksanvisning] (P220) • [Pers.Inst.Minne] (P85)..

9. Använda menyfunktionerna - Page 221

221 9. Använda menyfunktionerna • Tryck på 3 om du använder sommartid [ ]. (Tiden kommer att flyttas framåt 1 timme.) Återgå till normal tid genom att trycka på 3 igen. • Om du inte kan hitta resmålet i de zoner som visas på skärmen kan du ställa in den tid som skiljer från hemzonen. [Resdatum] [Reseläge] Om du ställer in [Reseläge] kommer dagar som passerat på din resa (t.ex. vilken dag det är på resan) att spelas in baserat på avrese- och hemkomstdatum. • Resdatumet tas automatiskt bort om det aktuella datumet är efter datumet för återkomsten. Om [Reseläge] st..

9. Använda menyfunktionerna - Page 222

9. Använda menyfunktionerna 222 Det aktiverar/inaktiverar anslutningslampan för trådlösa funktioner. Om du väljer [OFF], kommer de inte att lysa/blinka. Det här gör att du kan ställa in det elektroniska ljudet och det elektroniska slutarljudet. Inställningar: [Pipnivå]/[E-slutarljud]/[E-slutarton] [Wi-Fi] [Wi-Fi-funktion] P250 [Wi-Fi-inställning] P291 [Bluetooth] [Bluetooth] P254 , P255 [Logga position] P268 [Fjärrstyrd Uppvakning] P260 [Auto Klockinställning] P269 [Auto-överföring] P264 [Wi-Fi Nätverksinställn.] P265 [LED trådlös anslutning] [Pipljud] • När [Tyst läg..

9. Använda menyfunktionerna - Page 223

223 9. Använda menyfunktionerna [Ekonomi] [Viloläge] Kameran stängs automatiskt av om den inte har använts under den tid som ställts in. [Viloläge (Wi-Fi)] Kameran stängs automatiskt av om den inte har anslutits till ett Wi-Fi-nätverk och inte har använts på 15 minuter (cirka). [Auto LVF/skärm av] Skärmen/bildsökaren stängs automatiskt av om kameran inte har använts under den tid som valts i inställningen. [Strömspar LVF-foto] Om du visar skärmen med automatisk omkopplare för bildsökare/skärm, stängs kameran av automatiskt när den inte används. [Tid] Ställer in tide..

9. Använda menyfunktionerna - Page 224

9. Använda menyfunktionerna 224 Den här ställer in skärmens bildhastighet. Den här ställer in sökarens bildhastighet. Detta visar skärmens och sökarens skärmar i rött. Det minskar svårigheten att se omgivningen som orsakas av skärmar med starkt ljus på natten eller i omgivningar med dåligt ljus. 1 Tryck på 3 / 4 / 2 / 1 för att välja [ON] för den röda skärminställningen för skärmen eller sökaren (LVF). 2 Tryck på [DISP.] för att visa justeringsskärmen för ljusstyrka. 3 Tryck på 2 / 1 för att justera ljusstyrkan och tryck på [MENU/SET]. [Visningshastighet skä..

9. Använda menyfunktionerna - Page 225

225 9. Använda menyfunktionerna Ljusstyrka, färg eller röd eller blå ton justeras på skärmen/bildsökaren. 1 Välj inställningarna genom att trycka på 3 / 4 , och justera med 2 / 1 . 2 Tryck på [MENU/SET] för inställning. [Skärm]/[Bildsökare] • Skärmen justeras när den används och bildsökaren när den används. • Vissa objekt kan se annorlunda ut än vad de faktiskt gör på skärmen. Detta påverkar emellertid inte de inspelade bilderna. [Skärmljusstyrka] „ [AUTO] Ljusstyrkan justeras automatiskt beroende på hur ljust det är kring kameran. [MODE1] Gör skärmen lj..

9. Använda menyfunktionerna - Page 226

9. Använda menyfunktionerna 226 Ställer in kommunikationsmetod vid anslutning med USB-anslutningskabel (medföljer). Ger ström via USB-anslutningskabeln när kameran är kopplad till en dator. [Ögonsensor] [Känslighet] På så sätt ställs känsligheten in för ögonsensorn. [LVF/ Skärmvisn.] Detta kommer att ställa in metoden för att växla mellan skärmen och bildsökaren. [LVF/MON AUTO] (automatisk växling mellan skärmen och bildsökaren)/ [LVF] (bildsökare)/[MON] (skärm) • Om du trycker på [LVF] för att växla skärm, kommer [LVF/ Skärmvisn.]-inställningen också att ..

9. Använda menyfunktionerna - Page 227

227 9. Använda menyfunktionerna [HDMI-läge (spela)]: Ställ in formatet för HDMI-utmatningen när du spelar upp på den HDMI-kompatibla tv:n och skärmen som är ansluten till den här apparaten genom att använda HDMI-kabeln. [Visa HDMI-info (Insp.)]: Ställer in om information ska visas eller döljas när du övervakar kamerabilden som spelas in på en tv som är ansluten med en HDMI-kabel. (P296) [VIERA link]: Om du väljer [ON] länkas användningen av kameran och den VIERA Link-kompatibla utrustningen som är ansluten till kameran med en HDMI-kabel automatiskt, och detta gör att du..

9. Använda menyfunktionerna - Page 228

9. Använda menyfunktionerna 228 Ställer in mönstren för de mapp- och filnamn som bilderna ska lagras i. ¢ När [Dubbel Plats-funktion] är inställd på [Allokering Inspelning], [Välj Mappar (SD1)] och [Välj Mappar (SD2)] visas. [Mapp / Filinställningar] Mappnamn Filnamn 1 Mappnummer (3-siffrigt, 100–999) 1 Färgrymd ([P]: sRGB, [_]: AdobeRGB) 2 5-siffrig användardefinierad del 2 3-siffrig användardefinierad del 3 Filnummer (4-siffrigt, 0001–9999) 4 Filtillägg [Välj Mapp] ¢ Anger mappen som bilderna ska sparas i. • Mappnamnet anges med det antal filer som kan sparas. [Ska..

9. Använda menyfunktionerna - Page 229

229 9. Använda menyfunktionerna Ställer in hur inspelningen till kortplats 1 och 2 utförs. • Varje mapp kan lagra upp till 1000 filer. • Filnumren tilldelas i följd från 0001 till 9999 efter den ordning de spelades in i. Om du byter vilken mapp de sparas i, kommer ett löpande nummer från det senaste filnumret att tilldelas. • I följande fall kommer en ny mapp med ett högre mappnummer att skapas automatiskt när nästa fil sparas: – Den aktuella mappen innehåller 1000 filer. – Den aktuella mappen innehåller en fil med filnumret “9999”. • Det går inte att skapa nya..

Inställningar: [Plats 1]/[Plats 2] - Page 230

9. Använda menyfunktionerna 230 Spara kamerans inställningsinformation på kortet. Eftersom inställningsinformationen som sparas kan importeras till kameran, kan du tillämpa samma inställningar i mer än en kamera. • Spara/ladda inställningsinformation med hjälp av kortet som satts i kortplats 1. • Inställningsinformationen för menyalternativen nedan kunde inte sparas/hämtas. Nollställ filnumret på nästa inspelning till 0001. Inställningar: [Plats 1]/[Plats 2] [Spara/Återställ Kamerainst.] [Spara] Sparar kamerans inställningsinformation på kortet. • För att spara ny..

9. Använda menyfunktionerna - Page 231

231 9. Använda menyfunktionerna Följande inställningar återställs till standardinställningarna: – Inspelningsinställningar – Installationsinställningar (inställningar för [Wi-Fi-inställning] och [Bluetooth]) – Anpassade inställningar (inställningar för [Ansiktsigenk.] och [Profilinställning]) – Inställningar/anpassade inställningar (utom för [Wi-Fi-inställning], [Bluetooth], [Ansiktsigenk.] och [Profilinställning]) Följande nätverksinställningar återställs till standardinställningarna: – [Wi-Fi-inställning] (Förutom [LUMIX CLUB]) – Registrerad enhetsi..

9. Använda menyfunktionerna - Page 232

9. Använda menyfunktionerna 232 Spara de mest använda menyerna och visa dem i [Min Meny]. Du kan spara upp till 23 menyer. [Justera Nivåmätare.] [Justera] Håll kameran i horisontellt läge och tryck på [MENU/SET]. Nivåmätaren kommer att justeras. [Återställ Värde Nivåmätare] Återställer standardinställningen för nivåmätaren. : [Min Meny]-meny [Min Meny Inställning] > [Min Meny] > [Min Meny Inställning] [Lägg till] Anger menyn som ska visas i Min meny för att spara den. [Sortera] Arrangera om menyerna som visas i Min meny. Välj den meny du vill flytta och ställ..

När en skärm som liknar den till höger visas: - Page 233

233 9. Använda menyfunktionerna ∫ Hur du väljer en bild(-er) efter att ha valt [Enskild] eller [Flera] • När [Enskild] och [Flera] inte är tillgängliga ska du välja en bild på samma sätt som när [Enskild] valts. : [Spela]-meny • [Bildspel] (P234) • [Visningsläge] (P235) • [Skydda] (P236) • [Värdering] (P236) • [Titelred.] (P237) • [Red. ans. igenk.] (P237) • [RAW-bearbetning] (P238) • [6K/4K-FOTO bulksparning] (P126) • [6K/4K-FOTO Brusred.] (P126) • [Ljussammansättning] (P241) • [Retuschera bort obj.] (P242) • [Texttryck] (P243) • [Kopiera] (P244) ..

9. Använda menyfunktionerna - Page 234

9. Använda menyfunktionerna 234 Du kan visa bilderna du tagit i synkronisering med musik och du kan göra detta i följd medan du lämnar en fastställd intervall mellan bilderna. Du kan också komponera ett bildspel av endast stillbilder, endast filmer etc. Vi rekommenderar den här funktionen när du visar bilder genom att ansluta kameran till en tv-apparat. 1 Välj grupp att spela upp genom att trycka på 3 / 4 , och tryck sedan på [MENU/ SET]. • Om du väljer [Endast bild], kommer 6K/4K-bildsekvensfiler och bilder som tagits med efterfokusfunktionen också att spelas upp. • När d..

9. Använda menyfunktionerna - Page 235

235 9. Använda menyfunktionerna ∫ Ändra bildspelets inställningar Du kan ändra inställningarna för bildspelets uppvisning genom att välja [Effekt] eller [Inställningar] på menyfönstret för bildspel. • Vid uppspelning av följande bilder, inaktiveras [Effekt]-inställningen: – 6K/4K-bildsekvensfiler – Bilder som tagits med funktionen efterfokus – Gruppbilder • Vid uppspelning av följande bilder, inaktiveras inställningen av [Varaktighet]. – Videobilder – 6K/4K-bildsekvensfiler – Bilder som tagits med funktionen efterfokus – Gruppbilder Du kan välja [Normal v..

9. Använda menyfunktionerna - Page 236

9. Använda menyfunktionerna 236 Du kan ställa in ett skydd för bilder du inte vill radera av misstag. Välj bild. (P233) • [999+] visas på skärmen om det totala antalet skyddade bilder som du ställt in för en gruppbild är mer än 1000 bilder. ∫ Att avbryta alla inställningar av [Skydda] Tryck på 3 / 4 för att välja [Avbryt] och tryck sedan på [MENU/SET]. • Du kan bara avbryta inställningen av bilder på ett kort i taget. Du kan ställa in fem olika klassificeringsnivåer för bilder, vilket gör att du kan utföra följande: • Radera alla bilder som inte har någon kla..

9. Använda menyfunktionerna - Page 237

237 9. Använda menyfunktionerna Du kan lägga till text (kommentarer) till bilder. Efter att texten har registrerats kan den tryckas på utskrifterna med [Texttryck]. 1 Välj bild. (P233) • [ ’ ] visas för bilder där titlarna redan registrerats. 2 Mata in text. (P64) Du kan ta bort och byta ut all information som rör ansiktsigenkänning på valda bilder. 1 Tryck på 3 / 4 för att välja [REPLACE] eller [DELETE] och sedan på [MENU/ SET]. 2 Tryck på 2 / 1 för att välja bild och tryck sedan på [MENU/SET]. 3 Tryck på 2 / 1 för att välja personen och tryck sedan på [MENU/SET]. ..

9. Använda menyfunktionerna - Page 238

9. Använda menyfunktionerna 238 Du kan bearbeta bilderna som tagits i RAW-format. De bearbetade bilderna kommer att sparas i JPEG-format. 1 Välj RAW-bilder med 2 / 1 och tryck sedan på [MENU/SET]. 2 Tryck på 3 / 4 för att välja ett alternativ. • Du kan ställa in följande alternativ. De inställningar som du använde vid inspelningen väljs när du börjar ställa in dessa alternativ. [RAW-bearbetning] > [Spela] > [RAW-bearbetning] [Vitbalans] Gör att du kan välja en förinställning för vitbalans och justera den. Om du väljer ett alternativ med [ ], kan du behandla bilde..

9. Använda menyfunktionerna - Page 239

239 9. Använda menyfunktionerna 3 Tryck på [MENU/SET] för att ställa in värdet. • Se “Hur man ställer in varje alternativ” på P239 . 4 Tryck på [MENU/SET]. • Denna åtgärd gör att du återgår till skärmen i steg 2 . För att ställa in andra alternativ, upprepa steg 2 till 4 . 5 Välj [Börja bearb.] med 3 / 4 och tryck sedan på [MENU/SET]. ∫ Hur man ställer in varje alternativ • När [Red. störning], [Int. upplösning] eller [Skärpa] valts kan jämförelseskärmen inte visas. • Varje gång du touchar skärmen två gånger, växlar skärmen mellan förstorad oc..

[Inställningar] inställning - Page 240

9. Använda menyfunktionerna 240 [Inställningar] inställning När du väljer ett alternativ, kommer skärmen som frågar om du ska välja [Återställ justeringar], [Färgutrymme] eller [Bildstorlek] att visas. 1 Tryck på 3 / 4 för att välja alternativ och tryck på [MENU/SET]. • Om du väljer [Återställ justeringar] kommer en bekräftelseskärm att visas. Om du väljer [Ja] kommer åtgärden att verkställas och skicka dig tillbaka till skärmen för val av alternativ. 2 Tryck på 3 / 4 för att välja en inställning och tryck på [MENU/SET]. • Effekterna som tillämpas vid RAW..

9. Använda menyfunktionerna - Page 241

241 9. Använda menyfunktionerna Välj flera bildrutor från 6K/4K-bildsekvensfilerna som du vill kombinera. De delar av bilderna som är ljusare än den föregående bildrutan kommer att överlappas på den föregående bildrutan för att kombinera ihop bildrutorna till en bild. 1 Tryck på 2 / 1 för att välja 6K/4K-bildsekvensfiler och tryck på [MENU/SET]. 2 Välj vilken kombineringsmetod du vill använda och tryck på [MENU/SET]. 3 Välj [Ja] i bekräftelseskärmen och tryck sedan på [MENU/SET]. Den kombinerade bilden visas. • Bilder sparas i JPEG-format. Inspelningsinformationen (..

9. Använda menyfunktionerna - Page 242

9. Använda menyfunktionerna 242 • Raderingsfunktionen går bara att använda genom att peka. [Retuschera bort obj.] aktiverar automatiskt pekfunktionen. 1 Tryck på 2 / 1 för att välja en bild och tryck sedan på [MENU/SET]. 2 Dra ditt finger över den del du vill radera. • Delen som ska raderas blir färgad. • Om du touchar på [Ångra], så återgår den färgade delen till sitt tidigare tillstånd. 3 Peka på [Inst]. 4 Peka på [Spara]eller tryck på [MENU/SET]. [Retuschera bort obj.] > [Spela] > [Retuschera bort obj.] Information om att radera (förstora displayen) 1 Peka..

9. Använda menyfunktionerna - Page 243

243 9. Använda menyfunktionerna Du kan trycka bildtagningsinformation på de tagna bilderna. 1 Välj bild. (P233) • [ ‘ ] visas på skärmen om bilden har tryckts med text. 2 Tryck på 3 / 4 för att välja [Inst] och tryck sedan på [MENU/SET]. 3 Tryck på [ ] för att gå tillbaka till föregående skärm. 4 Tryck på 3 för att välja [Utför] och sedan på [MENU/SET]. [Texttryck] > [Spela] > [Texttryck] [Fotodatum] Stämplar inspelningsdatumet. [Namn] [ ] ([Ansiktsigenkänning]): Namnet som har registrerats i [Ansiktsigenk.] stämplas. [ ] ([Bebis / Husdjur]): Namnet som har ..

9. Använda menyfunktionerna - Page 244

9. Använda menyfunktionerna 244 Kopiera bilder på kortet till det andra kortet. 1 Tryck på 3 / 4 för att välja [Kopiera Riktning] och sedan på [MENU/SET]. 2 Tryck på 3 / 4 för att välja kopieringsmetod och kopiera bilderna. • De kopierade bilderna kommer att sparas i en ny mapp. ∫ Använda en funktionsknapp för att kopiera bilder. När bilderna visas en i taget, trycker du på funktionsknappen som du tilldelat [Kopiera] till för att kopiera den visade bilden från kortet till det andra kortet. • Om bilden inte är i en grupp, väljer du målmapp för kopieringen med en av f..

9. Använda menyfunktionerna - Page 245

245 9. Använda menyfunktionerna För att möjliggöra en enkel postning till webbsidor, lägga till bilagor till e-postmeddelanden osv., reduceras bildstorleken (antalet pixlar). [Ändr. strl.] > [Spela] > [Ändr. strl.] Välj bild och storlek. [Enskild] inställning 1 Tryck på 2 / 1 för att välja bild och tryck sedan på [MENU/SET]. 2 Tryck på 3 / 4 för att välja storlek och tryck sedan på [MENU/SET]. [Flera] inställning 1 Tryck på 3 / 4 för att välja storlek och tryck sedan på [MENU/SET]. 2 Tryck på 3 / 4 / 2 / 1 Välj bilden och tryck sedan på [MENU/SET] för att st..

9. Använda menyfunktionerna - Page 246

9. Använda menyfunktionerna 246 Du kan förstora och sedan beskära den viktiga delen av bilden. 1 Tryck på 2 / 1 för att välja bild och tryck sedan på [MENU/SET]. 2 Använd den bakre ratten och tryck på 3 / 4 / 2 / 1 för att välja partier att klippa av. • Du kan också peka på [ ]/[ ] för att förstora/förminska. • Du kan också flytta genom att dra skärmen. 3 Tryck på [MENU/SET]. [Trimmar] > [Spela] > [Trimmar] Bakre ratten (till höger): Förstoring Bakre ratten (till vänster): Minskning 3 / 4 / 2 / 1 : Flytta • Bildkvaliteten på beskurna bilder försämras. ..

9. Använda menyfunktionerna - Page 247

247 9. Använda menyfunktionerna Rotera bilderna manuellt i 90 o steg. • [Rotera]-funktionen är inaktiverad när [Rotera disp] är inställd på [OFF]. 1 Tryck på 2 / 1 för att välja bild och tryck sedan på [MENU/SET]. 2 Välj rotationsriktning. [ ]: Bilden vrids medurs i 90 o steg. [ ]: Bilden vrids moturs i 90 o steg. Den inspelade filmen och 6K-/4K-bildsekvensfiler kan delas i två. Vi rekommenderar detta när du vill dela den i en del som du behöver och en del som inte behövs. När en fil delas är det permanent. Bestäm dig innan du delar den! 1 Tryck på 2 / 1 för att välja..

9. Använda menyfunktionerna - Page 248

9. Använda menyfunktionerna 248 Denna funktion gör att du kan skapa en film från en bildgrupp inspelad med [Time lapse foto]. 1 Välj [Time lapse foto]-bildgruppen med 2 / 1 och tryck sedan på [MENU/SET]. 2 Skapa en film genom att välja metoderna för att skapa den. • Se P140 för mer information. En film skapas av gruppbilder som tagits med [Stop Motion Animering]. 1 Välj Stop Motion Animation-gruppen med 2 / 1 och tryck sedan på [MENU/SET]. 2 Skapa en film genom att välja metoderna för att skapa den. • Se P140 för mer information. Med det här läget kan du visa bilderna ver..

9. Använda menyfunktionerna - Page 249

249 9. Använda menyfunktionerna Du kan ställa in den ordning i vilken kameran visar bilder vid uppspelning. Detta ställer in vilket alternativ, [Ja] eller [Nej], som kommer att markeras först när bekräftelseskärmen för att radera en bild visas. Den är inställd på [“Nej” först] vid inköpstillfället. [Bildsortering] > [Spela] > [Bildsortering] [FILE NAME] Visar bilder efter mappnamn/filnamn. Detta visningsformat gör att du lätt kan hitta bilder på kortet. [DATE/TIME] Visar bilder efter inspelningsdatum. Om kortet innehåller bilder som tagits med mer än en kamera ..

Utforska fler möjligheter att njuta av via - Page 250

250 10 . Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Vad du kan göra med Wi-Fi ® / Bluetooth ® -funktionen Dessa bruksanvisningar hänvisar till både smarttelefoner och surfplattor som smarttelefoner från och med nu om inget annat anges. Styra med en smarttelefon/surfplatta (P260) • Spela in med en smarttelefon (P261) • Spela upp eller spara bilder som lagrats i kameran, eller ladda upp dem på sociala mediers sajter (P263) Utforska fler möjligheter att njuta av via Bluetooth ® Du kan ansluta till en smarttelefon som stöder Bluetooth low energy när som helst. Anslut till en smarttelefo..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 251

251 10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Wi-Fi-funktionen/Bluetooth-funktionen ∫ Före användning • Ställ in klockan innan du använder Wi-Fi-/Bluetooth-funktionen. (P38) • För att kunna använda Wi-Fi-funktionen på den här enheten krävs det en trådlös accesspunkt eller målenhet som är utrustad med en trådlösa LAN-funktion. ∫ Om anslutningslampan för trådlösa funktioner • Du kan ställa in lampan så att den inte lyser/blinkar i [LED trådlös anslutning] i menyn [Inst.]. (P222) ∫ Om [Wi-Fi]-knappen I den här bruksanvisningen kallas en knapp till vilken [Wi-Fi..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 252

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 252 Efter att ha anslutit till ett Wi-Fi-nätverk kan du använda följande funktioner genom att trycka på [Wi-Fi]: • Beroende på att Wi-Fi-funktionen används eller på anslutningsmålet, kanske det inte går att använda vissa av de här funktionerna. ∫ Beskrivning av metoden När “välj [Välj en destination från historiken]” , etc. beskrivs i ett steg, utför följande åtgärder. [Avsluta anslutningen] Avslutar Wi-Fi-anslutningen. [Ändra destination] Avslutar Wi-Fi-anslutningen och gör att du kan välja en annan Wi-Fi-anslutning. [Ä..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 253

253 10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Ansluta till en smarttelefon/surfplatta • Du måste installera “Panasonic Image App” (kallas “Image App” härefter för) på din smarttelefon. “Image App” är en app som tillhandahålls av Panasonic. • OS • Använd den senaste versionen. • Operativsystem som stöds gäller från november år 2017 och kan komma att ändras. • Läs [Help] i “Image App”-menyn för mer information om hur funktionen används. • När du använder “Image App” på din smarttelefon som är ansluten till kameran via Wi-Fi kanske [Help] i “I..

Använda en smarttelefon som stöder Bluetooth low energy - Page 254

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 254 Följ en enkel anslutningsprocedur (koppling) för att ansluta en smarttelefon som stöder Bluetooth low energy. När kopplingen är klar, ansluter kameran automatiskt till smarttelefonen via Wi-Fi. • Smarttelefoner som stöds • Kameran går in i ett standbyläge för koppling och visar sitt enhetsnamn. 1 Starta “Image App”. • Om ett meddelande visas som säger att smarttelefonen letar efter kameror, stäng ned meddelandet. 2 Välj [Bluetooth]. 3 Sätt på Bluetooth. 4 Välj enhetsnamnet som visas i kamerans skärm i listan [Camera enabl..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 255

255 10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen • Den kopplade smarttelefonen kommer att registreras som en kopplad enhet efter anslutning via Wi-Fi. • Kopplingen behöver endast ställas in vid den första anslutningen. För den andra anslutningen och efterföljande anslutningar: (P255) ∫ Att ansluta till den kopplade smarttelefonen (att ansluta en andra gång och efterföljande gånger) 1 Starta “Image App”. • Om ett meddelande visas som säger att smarttelefonen letar efter kameror, stäng ned meddelandet. 2 Välj [Bluetooth]. 3 Sätt på Bluetooth. 4 Välj den kamera (enhetsnamn..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 256

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 256 Anslut till en smarttelefon via Wi-Fi. • Du kan också ansluta via Wi-Fi till en smarttelefon som stöder Bluetooth low energy genom att följa samma steg. Du kan enkelt ställa in en direktanslutning till din smarttelefon utan att ange ett lösenord. A SSID • När kameran är klar att anslutas till smarttelefonen visas SSID. • Du kan också visa informationen genom att trycka på [Wi-Fi] på kameran. 1 Sätt på Wi-Fi-funktionen i smarttelefonens inställningsmeny. 2 Välj det SSID som visas i kameran i smarttelefonens Wi-Fi-inställningssk..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 257

257 10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Att ansluta med ett lösenord ökar säkerheten ytterligare. Du kan skanna en QR-kod eller skriva in ett lösenord manuellt för att skapa en anslutning. Förberedelser: (på kameran) ∫ Att använda QR Code för att ansluta A SSID och lösenord B QR code • När kameran är klar att anslutas till smarttelefonen, visas QR-koden, SSID och lösenordet. • Du kan också visa informationen genom att trycka på [Wi-Fi] på kameran. 1 Starta “Image App”. 2 Välj [QR code]. • När smarttelefonen är ansluten till en trådlös åtkomstpunkt, kan ..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 258

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 258 ∫ Att skriva in ett lösenord manuellt för att skapa en anslutning A SSID och lösenord B QR code • När kameran är klar att anslutas till smarttelefonen, visas QR-koden, SSID och lösenordet. • Du kan också visa informationen genom att trycka på [Wi-Fi] på kameran. 1 Sätt på Wi-Fi-funktionen i smarttelefonens inställningsmeny. 2 Välj det SSID som visas i kameran i smarttelefonens Wi-Fi-inställningsskärm. 3 Skriv in lösenordet som visas i kameran i smarttelefonen. (Endast första gången du ansluter) 4 Starta “Image App”. Fö..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 259

259 10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen ∫ När du ansluter via en trådlös åtkomstpunkt ([Via nätverk]): 1 Välj [Via nätverk]. • Följ den anslutningsprocedur som beskrivs på P286 för att ansluta kameran till en trådlös åtkomstpunkt. 2 Sätt på Wi-Fi-funktionen i smarttelefonens inställningsmeny. 3 Anslut smarttelefonen till den trådlösa åtkomstpunkt som kameran är ansluten till. 4 Starta “Image App”. ∫ När du ansluter kameran och smarttelefonen direkt ([Direkt]): 1 Välj [Direkt]. • Välj [WPS-anslutning] och följ den anslutningsprocedur som beskrivs på P..

Sätta på/stänga av kameran med en smarttelefon - Page 260

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 260 Styra med en smarttelefon/surfplatta ∫ Trådlösa anslutningslägen som krävs Vilka trådlösa anslutningslägen som krävs varierar beroende på vilken funktion som ska användas efter att du anslutit till en smarttelefon. Funktionen gör att du kan titta på bilder i kameran när den är i din väska eller sätta på kameran när du lämnat den någonstans bara när du ska ta bilder med den. 1 Gör en Bluetooth-anslutning till smarttelefonen. (P254) 2 Välj kamerans meny. 3 Ställ in kamerans on/off-brytare på [OFF]. 4 Starta “Image App”..

Ta bilder via en smarttelefon (fjärrinspelning) - Page 261

261 10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen ∫ Att stänga av kameran med smarttelefonen 1 Anslut till en smarttelefon. (P253) 2 Hur du gör i smarttelefonen. Inte tillgängligt i dessa fall: • I följande fall fungerar inte fjärrinspelning: – När du använder [Time lapse foto] 1 Välj [ ]. 2 Välj [ OFF]. • När [Fjärrstyrd Uppvakning] är inställd på [ON] kommer Bluetooth-funktionen att fortsätta vara aktiv även efter att kameran stängts av, vilket gör att batteriet laddas ur. Ta bilder via en smarttelefon (fjärrinspelning) Trådlös anslutning som krävs: • Om smarttel..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 262

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 262 ∫ Att ändra kamerans rattinställningar etc. med din smarttelefon Ställ antingen in kameran eller smarttelefonen som den prioriterade kontrollenhet som ska användas vid fjärrinspelning. • Den här funktionens inställningar går inte att ändra när anslutningen är aktiv. 1 Gör en Bluetooth-anslutning till smarttelefonen. (P254) 2 Hur du gör i smarttelefonen. • För att avbryta [Viloläge] med den här funktionen, väljer du följande inställningar och ansluter via Bluetooth. – [Fjärrstyrd Uppvakning]: [ON] – [Auto-överföring]..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 263

263 10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 1 Anslut till en smarttelefon. (P253) 2 Hur du gör i smarttelefonen. • När du spelar en film skiljer sig bildkvaliteten från den faktiskt inspelade filmen. Dessutom kan, beroende på smarttelefonen eller användningsförhållandena, bildkvaliteten försämras eller så kan ljudet hoppa under film- eller bilduppspelning. • Det krävs att versionen på operativsystemet Android är 7.0 eller högre eller iOS 10.0 eller högre för att kunna spara bilder i RAW-format. • Beroende på smartmobilen eller versionen på operativsystemet, kanske bi..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 264

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 264 Kameran för automatiskt över bilder som du tagit till en Bluetooth-ansluten smarttelefon via Wi-Fi. 1 Gör en Bluetooth-anslutning till smarttelefonen. (P254) 2 Välj kamerans meny. • Om en bekräftelseskärm visas på kameran som frågar om du vill avsluta Wi-Fi-anslutningen, välj [Ja] för att avsluta den. 3 Välj [Yes] (Android-enheter) eller [Wi-Fi Setup] (iOS-enheter) på smarttelefonen. • Kameran gör en Wi-Fi-anslutning automatiskt. – (iOS-enheter) Följ meddelandet som visas på smarttelefonens skärm för att ändra den anslutna ..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 265

265 10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Kameran detekterar anslutningen mellan smarttelefonen och den trådlösa åtkomstpunkten och säkerhetskopierar bilder på kameran till en förinställd molnlagring. • Kontrollera “FAQ/Contact us” på följande sajt för kompatibel molnlagring. https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/ 1 Smarttelefonen ansluter automatiskt till den trådlösa åtkomstpunkten. 2 Starta “Image App” i förgrunden (ett läge som appen kan användas i). 3 Kameran sätts på automatiskt. 4 Kameran ansluter automatiskt till den trådlösa åtkomstpunkt ..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 266

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 266 ∫ Att ställa in “LUMIX CLUB” (Inställning 2 ) Förberedelse: • Skapa ett konto för den molnlagring du vill använda, och ha inloggningsinformationen tillgänglig. • Registrera dig på “LUMIX CLUB”. (P282) 1 Anslut till sajten “LUMIX CLUB” med en smarttelefon eller en dator. https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/ 2 Mata in ditt lösenord och inloggnings-ID för “LUMIX CLUB” och logga in på tjänsten. • Om du uppmanas att registrera en mejladress, följ instruktionerna på skärmen. 3 Välj och registrera den molnlagrings..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 267

267 10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Förberedelse: • Sätt kameran i ett läge där den kan sättas på med smarttelefonen (standbyläge). (P260) – Kamera: [Bluetooth] och [Fjärrstyrd Uppvakning] är inställda på [ON]. – Kamera: Kamerans on/off-brytare är inställd på [OFF]. • Kamera: Kortets skrivskyddsbrytare är inte inställd på [LOCK]. Starta “Image App” i förgrunden (ett läge som appen kan användas i) och kör säkerhetskopieringen. • En säkerhetskopia kommer att påbörjas om smarttelefonen är ansluten till den trådlösa åtkomstpunkt som ställdes i..

Spara platsinformation i kamerans bilder - Page 268

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 268 Smarttelefonen sänder sin platsinformation till kameran via Bluetooth och kameran tar bilder samtidigt som den sparar platsinformationen som hämtas. Förberedelse: Aktivera GPS-funktionen på smarttelefonen. 1 Gör en Bluetooth-anslutning till smarttelefonen. (P254) 2 Välj kamerans meny. • Kameran kommer att gå in i ett läge där platsinformation kan sparas och [ ] kommer att visas på inspelningsskärmen. 3 Ta bilder med kameran. • Platsinformationen kommer att sparas på de bilder som tas. Spara platsinformation i kamerans bilder Trådl..

Att synkronisera kamerans klocka med din smarttelefon - Page 269

269 10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Synkronisera kamerans klocka och tidszoninställningar med smarttelefonens. 1 Gör en Bluetooth-anslutning till smarttelefonen. (P254) 2 Välj kamerans meny. • [Klockinst.]-inställningen och [Hemland]- eller [Resmål]-inställningen i [Tidszoner] som finns i [Inst.]-menyn kommer att synkroniseras med motsvarande inställningar i smarttelefonen. Eftersom inställningsinformationen som sparas kan importeras till kameror, kan du tillämpa samma inställningar i mer än en kamera. 1 Gör en Bluetooth-anslutning till smarttelefonen. (P254) 2 Hur du ..

Du kan visa bilder på en tv som stöder DLNA (DMR). - Page 270

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 270 Visa bilder på en tv Du kan visa bilder på en tv som stöder DLNA (DMR). 1 Välj meny. 2 Välj [Via nätverk] eller [Direkt] och anslut. (P285) 3 Välj en enhet som du vill ansluta. • När anslutningen har upprättats visas skärmen. 4 Spela upp bilder på den här apparaten. • Följ stegen nedan för att avsluta anslutningen: (Du kan också avsluta anslutningen genom att trycka på [Wi-Fi].) > [Inst.] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi-funktion] > [Ny anslutning] > [Uppspelning på TV] > [Inst.] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi-funktion] > [Ja..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 271

271 10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Skicka bilder När du skickar bilder, väljer du metod för att skicka dem efter att du valt [Ny anslutning] i [Wi-Fi-funktion] i [Wi-Fi] i [Inst.]-menyn. ∫ Bilder som kan skickas ¢ 1 Sändning via [Skicka bilder under inspelning] är inte tillgänglig. ¢ 2 En film som är inspelad i [AVCHD] kan skickas till [Dator] om filstorleken är 4 GB eller mindre. Den går inte att skicka om storleken är större än 4 GB. ¢ 3 Det krävs att versionen på operativsystemet Android är 7.0 eller högre eller Ios 10.0 eller högre. ¢ 4 Exkluderar filmer ..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 272

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 272 ∫ Att skicka bilder som är lagrade i kameran Bilder kan markeras och skickas efter att de tagits. ∫ Ändra inställningarna för att skicka bilder Om du trycker på [DISP.] efter att ha slutfört en anslutning kan du ändra inställningar för att skicka, som bildstorleken när de skickas. [Välj enskild]-inställning 1 Välj bilden. 2 Välj [Inst]. [Välj flera]-inställning 1 Välj bilden. (upprepa) • Inställningen avbryts när du väljer bilden igen. • Bilderna visas separat efter kortplats. Du kan ändra vilket kort som visas genom a..

När du har valt [Skicka bilder under inspelning] - Page 273

273 10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Skicka bilder till en smarttelefon/surfplatta Förberedelse: • Installera “Image App” i förväg. (P253) 1 Välj meny. 2 Välj [Via nätverk] eller [Direkt] och anslut. (P285) 3 Välj en enhet som du vill ansluta. 4 Kontrollera inställningarna för att skicka och välj [Inst]. • För att ändra inställningen för att skicka, tryck på [DISP.]. (P272) > [Inst.] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi-funktion] > [Ny anslutning] > [Skicka bilder under inspelning] eller [Skicka bilder som är lagrade i kameran] > [Smartphone] På din smarttele..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 274

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 274 Trådlös utskrift Du kan skriva ut bilder på skrivare som stöder PictBridge (trådlöst lokalnät) ¢ . ¢ Överensstämmer med DPS over IP-standarder. • För mer information om PictBridge-skrivaren (trådlösa LAN-kompatibla), kontakta respektive företag. 1 Välj meny. 2 Välj [Via nätverk] eller [Direkt] och anslut. (P285) 3 Välj en skrivare som du vill ansluta. 4 Välj bilder och skriv sedan ut. • Proceduren för att välja bilder är densamma som den du använder när du ansluter USB-anslutningskabeln. (P307) • För att avsluta ans..

När du har valt [Skicka bilder under inspelning] - Page 275

275 10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Skicka bilder till en AV-enhet Du kan skicka bilder och filmer till en AV-enhet (AV-enheter för hemmet) som stöder DLNA, som t.ex. en inspelare. 1 Välj meny. 2 Välj [Via nätverk] eller [Direkt] och anslut. (P285) 3 Välj en enhet som du vill ansluta. 4 Kontrollera inställningarna för att skicka och välj [Inst]. • För att ändra inställningen för att skicka, tryck på [DISP.]. (P272) A Trådlös åtkomstpunkt B Hemma-AV-enhet > [Inst.] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi-funktion] > [Ny anslutning] > [Skicka bilder under inspelning] elle..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 276

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 276 Skicka bilder till en dator Förberedelse: • Sätt på datorn. • Förbereda mappar för att ta emot bilder på datorn (P276) • Om arbetsgruppen i måldatorn har ändrats från standardinställningen, ska du ändra inställningen i den här apparaten i [Datoranslutning]. (P291) ∫ Att skapa en mapp som tar emot bilder • Skapa ett kontonamn för datorn (upp till 254 tecken) och ett lösenord (upp till 32 tecken) bestående av alfanumeriska tecken. Det kanske inte går att skapa en mapp för att ta emot information om kontonamnet innehåller..

När du har valt [Skicka bilder under inspelning] - Page 277

277 10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen ∫ Att skicka bilder till en dator 1 Välj meny. 2 Välj [Via nätverk] eller [Direkt] och anslut. (P285) 3 Välj den dator du vill ansluta till. • När den dator som du vill ansluta till inte visas, välj [Ange manuellt] och skriv in datorns namn (NetBIOS-namn för Mac). 4 Välj den mapp du vill skicka. 5 Kontrollera inställningarna för att skicka och välj [Inst]. • För att ändra inställningen för att skicka, tryck på [DISP.]. (P272) > [Inst.] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi-funktion] > [Ny anslutning] > [Skicka bilder under inspel..

När du skickar bilder till en webbtjänst - Page 278

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 278 Att använda webbtjänsterna Du kan skicka bilder och filmer till sociala medier etc. via “LUMIX CLUB”. Genom att ställa in automatiska överföringar av bilder och filmer till molnsynkroniseringstjänsten, kan du ta emot de överförda bilderna eller filmerna i en dator eller en smarttelefon. Förberedelse: • Registrera dig på “LUMIX CLUB”. (P282) • För att skicka bilder till en webbtjänst, måste du registrera webbtjänsten. (P279) A Trådlös åtkomstpunkt B Webbtjänst C Molnsynkroniseringstjänst När du skickar bilder till en..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 279

279 10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen • Kontrollera kompatibla webbtjänster under “FAQ/Contact us” på följande sajt. https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/ Förberedelse: Se till att du har skapat ett konto på webbtjänsten du vill använda, och ha inloggningsinformationen tillgänglig. 1 Anslut till sajten “LUMIX CLUB” med en smarttelefon eller en dator. https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/ 2 Mata in ditt lösenord och inloggnings-ID för "LUMIX CLUB" och logga in på tjänsten. 3 Om din mejladress inte registrerats i “LUMIX CLUB” än, registrera den. 4..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 280

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 280 ∫ Skicka bilder som finns i kameran till en webbtjänst på ett enkelt sätt 1 Visa en bild. 2 Tryck på 4 . (När en gruppbild valts, tryck på 3 och välj [Ladda upp (wi-fi)] eller [Ladda upp Alla (wi-fi)].) • Samma åtgärd kan utföras genom att peka på [ ]. (När en gruppbild har valts, välj [Ladda upp (wi-fi)] eller [Ladda upp Alla (wi-fi)] efter att du tryckt på [ ], [ ], [ ], eller [ ], och tryck sedan på [ ].) • Om en skärm visas som frågar om du vill välja anslutningsmetod: (P286) • Om en skärm visas som frågar om du vil..

När bilder skickas till [Molnsynkroniseringstjänst] - Page 281

281 10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen ∫ Om du använder [Molnsynkroniseringstjänst] (Gäller från november 2017) Du måste registrera dig på “LUMIX CLUB” (P282) och konfigurera inställningen för molnsynk. för att kunna skicka bilder till en molnmapp. Använd “PHOTOfunSTUDIO” med en dator för att ställa in molnsynkroniseringsinställningarna. Använd “Image App” med en smarttelefon för att ställa in dem. 1 Välj meny. 2 Välj [Via nätverk] och anslut. (P285) 3 Kontrollera inställningarna för att skicka och välj [Inst]. • För att ändra inställningen för..

Hämta ett inloggnings-ID för “LUMIX CLUB” (gratis). - Page 282

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 282 Hämta ett inloggnings-ID för “LUMIX CLUB” (gratis). 1 Välj meny. • Anslut till nätverket. Fortsätt till nästa sida genom att välja [Nästa]. 2 Välj anslutningsmetod för att ansluta till en trådlös accesspunkt och ställ in den. (P286) • Kameran kommer att ansluta till den trådlösa åtkomstpunkt du använt tidigare, förutom första gången du ansluter. Tryck på [DISP.] för att ändra anslutningsmål. • Fortsätt till nästa sida genom att välja [Nästa]. 3 Läs igenom användarvillkoren för “LUMIX CLUB” och välj [Go..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 283

283 10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Förberedelse: När du använder ett hämtat inloggnings-ID, kontrollera ID och lösenord. För att ändra lösenordet för “LUMIX CLUB” på kameran, gå in på webbplatsen “LUMIX CLUB” från din smarttelefon eller dator och ändra lösenordet för “LUMIX CLUB” i förväg. 1 Välj meny. • Inloggnings-ID och lösenord visas. • Lösenordet visas som “ ”. 2 Välj det alternativ som ska ändras. 3 Skriv in inloggnings-ID eller lösenord. • Mer information om hur du matar in tecken finns på P64 . • Skriv in det nya lösenordet ..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 284

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 284 Kontrollera detaljerna om användarvillkoren har uppdaterats. Radera inloggnings-ID från kameran när du överför den till en annan part eller gör dig av med den. Du kan också radera ditt “LUMIX CLUB”-konto. • Ändringar och andra åtgärder för inloggnings-ID kan bara göras på det inloggnings-ID som hämtats in med kameran. 1 Välj meny. • Meddelandet visas. Välj [Nästa]. 2 Välj [Ja] i bekräftelseskärmen för att radera inloggnings-ID. • Meddelandet visas. Välj [Nästa]. 3 Välj [Ja] i bekräftelseskärmen för att radera ..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 285

285 10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen Om Wi-Fi-anslutningar När du använder [Ny anslutning], väljer du anslutningsmetod för att ställa in en ny anslutning. Å andra sidan ansluter kameran till den valda enheten med de inställningar som använts tidigare, när du använder [Välj en destination från historiken] eller [Välj en destination från favoriter]. När en skärm som liknar den nedan visas, väljer du en anslutningsmetod. Trådlös åtkomstpunkt [Via nätverk] Ansluter via en trådlös åtkomstpunkt. P286 [Direkt] Din enhet ansluter direkt till den här enheten. P288

..

Ansluta via en trådlös åtkomstpunkt (via nätverket) - Page 286

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 286 • När du valt [Via nätverk], kommer kameran att ansluta till den trådlösa åtkomstpunkt du använt tidigare, förutom första gången du ansluter. Tryck på [DISP.] för att ändra anslutningsmål. • WPS syftar på en funktion som gör att du enkelt kan konfigurera inställningarna som har med anslutningen och säkerheten för de trådlösa LAN-enheterna att göra. Mer information om kompatibilitet och hur du använder funktionen finns i bruksanvisningen för den trådlösa åtkomstpunkten. Ansluta via en trådlös åtkomstpunkt (via nätv..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 287

287 10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen • Bekräfta krypteringsnyckeln för den valda trådlösa accesspunkten om nätverksautentiseringen är krypterad. 1 Välj den trådlösa åtkomstpunkt som du ska ansluta till. • Tryck på [DISP.] för att söka efter trådlösa åtkomstpunkter igen. • Om det inte går att hitta någon trådlös accesspunkt, se “När du ansluter med [Ange manuellt]” på P287 . 2 (Om nätverksautentiseringen är krypterad) Ange krypteringsnyckeln. • Mer information om hur du matar in tecken finns på P64 . • En anslutning kommer att göras automatiskt ..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 288

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 288 Ansluta kameran och en annan enhet direkt (direktanslutning) [WPS-anslutning] [WPS (Tryckknapp)] 1 Välj [WPS (Tryckknapp)] på kameran. 2 Ställ in enheten i WPS-läge. • Du kan vänta längre på en anslutning genom att trycka på [DISP.] på den här enheten. [WPS (PIN-kod)] 1 Välj [WPS (PIN-kod)] på kameran. 2 Skriv in PIN-koden för enheten i den här kameran. [Manuell anslutning] Skriv in SSID och lösenordet i enheten. SSID och lösenordet visas på den här kamerans anslutningsvänteskärm. • Om målet är inställt på [Smartphone] ..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 289

289 10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen När Wi-Fi-funktionen används, sparas en post i historiken. Du kan registrera poster som favoriter. Du kan använda historiken eller listan över favoriter för att enkelt ansluta med samma inställningar som användes tidigare. • Om inställningarna i enheten du ska ansluta till har ändrats, kanske det inte går att ansluta till enheten. 1 Välj meny. 2 Välj alternativ. • Du kan visa information om anslutningen genom att trycka på [DISP.]. ∫ Registrera poster som favoriter 1 Välj meny. 2 Välj den historik som du vill registrera som fa..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 290

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 290 ∫ Redigera alternativen som är registrerade som favoriter 1 Välj meny. 2 Välj den favorithistorik som du vill redigera och tryck sedan på 1 . > [Inst.] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi-funktion] > [Välj en destination från favoriter] [Ta bort från favoriter] — [Ändra ordningen i favoriter] Ange målplatsen för det önskade alternativet för att ändra visningsordningen. [Ändra registrerat namn] Skriv in texten för att ändra det registrerade namnet. • Eftersom antalet poster som kan sparas är begränsat, kan du registrera anslutnin..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 291

291 10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen [Wi-Fi-inställning]-meny Konfigurera inställningarna som krävs för Wi-Fi-funktionen. Inställningarna kan inte ändras vid anslutning till Wi-Fi. Ställer antingen in kameran eller smarttelefonen som den prioriterade kontrollenhet som ska användas vid fjärrinspelning. (P262) Du kan förbättra säkerheten genom att aktivera lösenordsinmatning för direktanslutning till en smarttelefon. • När [ON] har valts kan du också skapa en anslutning genom att skanna en QR-kod. Inhämtning eller ändring av inloggnings-ID för "LUMIX CLUB". (P282) ..

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen - Page 292

10. Använda Wi-Fi/Bluetooth-funktionen 292 Du kan ändra den här apparatens namn (SSID). 1 Tryck på [DISP.]. 2 Ange önskat namn på enheten. • Mer information om hur du matar in tecken finns på P64 . • Max. 32 tecken kan matas in. För att förhindra felaktig funktion eller att tredjeman använder Wi-Fi-funktionen och för att skydda den sparade personliga informationen, ska du skydda Wi-Fi-funktionen med ett lösenord. • När lösenordet har ställts in, måste du skriva in det varje gång du använder Wi-Fi-funktionen. • Om du glömmer lösenordet, kan du återställa det med..

Ansluta till annan utrustning - Page 293

293 11 . Ansluta till annan utrustning Titta på/spara 4K-filmer på en extern enhet ∫ Uppspelning på en tv-skärm Förberedelse: Ställ in [HDMI-läge (spela)] (P227) på [AUTO] eller en upplösning på [4K]. • När du ansluter till en tv som inte stöder 4K-filmer väljer du [AUTO]. Anslut kameran och en 4K-kompatibel tv med en HDMI-kabel och visa uppspelningsskärmen. (P294) • Även om upplösningen på utmatningen kan bli lägre, kan du även spela upp dem genom att ansluta kameran till en tv som stöder filmer i 4K. • Du kan också spela upp 4K-filmer som spelats in med [Inspe..

Förberedelse: Stäng av den här apparaten och tv:n. - Page 294

11. Ansluta till annan utrustning 294 Uppspelning av bilder på en TV-skärm Förberedelse: Stäng av den här apparaten och tv:n. 1 Anslut kameran till tv:n med en HDMI-kabel. • Kontrollera riktningen på uttag och håll rakt för att stoppa i/ta ur stickkontakten. (Det kan leda till felfunktion genom att uttaget deformeras, om kontakten stoppas i snett eller i fel riktning.) Anslut inte enheter till fel uttag. Om du gör det kan det orsaka funktionsfel. 2 Sätt på din TV och välj inmatning som matchar den anslutning som används. 3 Sätt på kameran och tryck sedan på [ ( ]. A [HDMI]..

Inspelning medan kamerabilderna visas - Page 295

295 11. Ansluta till annan utrustning När HDMI-utmatning används, kan du ta bilder och spela in filmer medan du övervakar kamerans bild på en extern skärm, tv eller liknande enhet. ∫ Noteringar om bildutmatning via HDMI (sorterat efter inspelningsläge) • När [Inspeln.omr.] är inställt på [ ] i ett läge, utom det kreativa filmläget, bestäms utmatningsinställningen för bildformat, storlek och bildhastighet av [Insp.kvalitet]-inställningen i menyn [Film]. • När du filmar, ändras utmatningsmetoden till en inställning som motsvarar den som används i det kreativa filmlä..

11. Ansluta till annan utrustning - Page 296

11. Ansluta till annan utrustning 296 ∫ Växla informationen som visas Du kan ändra skärmen som visas under HDMI-utmatningen genom att använda [Visa HDMI-info (Insp.)] i [TV-anslutning] på menyn [Inst.]. [ON]: Kameraskärmen matas ut som den är. [OFF]: Endast bilderna matas ut. • När du använder HDMI-utmatningen under inspelning kan bilden visas med en tidsfördröjning. • De elektroniska ljuden och de elektroniska slutarljuden tystas. • När du kontrollerar bilden och ljudet från tv:n som är ansluten till kameran, kan kamerans mikrofon snappa upp ljud från tv:ns högtalar..

Så använder du VIERA Link (HDMI) - Page 297

297 11. Ansluta till annan utrustning Förberedelse: 1 Anslut den här enheten till en Panasonic-tv som är kompatibel med VIERA Link via en HDMI-kabel (P294) . 2 Sätt på kameran och tryck sedan på [ ( ]. 3 Använd fjärrkontrollen för tv-apparaten. Stänga av kameran: Om du använder tv-apparatens fjärrkontroll för att stänga av tv:n, stängs den här kameran också av. Automatisk ingångsväxling: • Om du ansluter med en HDMI-kabel, sätter på kameran och sedan trycker på [ ( ], kopplas ingångskanalen på tv-apparaten automatiskt om till kamerans skärm. Om tv-apparaten står ..

Sparar stillbilder och videofilmer på din dator - Page 298

11. Ansluta till annan utrustning 298 Sparar stillbilder och videofilmer på din dator Du kan överföra bilder till en dator genom att koppla kameran till datorn. • Vissa persondatorer kan direkt läsa kortet som har tagits ut ur kameran. För ytterligare detaljer, se din persondators bruksanvisning. ∫ Datorer som kan användas Kameran kan anslutas till vilken dator som helst som är kapabel att känna igen en masslagringsenhet. • Windows-stöd: Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 • Mac-stöd: OS X v10.5 till v10.11, macOS 10.12 AVCHD-videobilder kanske inte importeras korre..

11. Ansluta till annan utrustning - Page 299

299 11. Ansluta till annan utrustning • Du måste ansluta datorn till internet för att hämta programvaran. • Det kan ta lite tid att hämta programvaran beroende på hur kommunikationsmiljön. • Operativsystem som stöds gäller från november år 2017 och kan komma att ändras. Den här programvaran gör att du kan hantera bilder. Du kan, till exempel, skicka bilder och filmer till en dator och sortera dem efter inspelningsdatum eller modellbeteckning. Du kan också utföra sådana åtgärder som att skriva bilder till en DVD, bearbeta och korrigera bilder och redigera filmer. Kont..

11. Ansluta till annan utrustning - Page 300

11. Ansluta till annan utrustning 300 Det här är ett program för redigering av RAW-formatsbilder. Redigerade bilder kan sparas i ett format (JPEG, TIFF, etc.) som kan visas på en persondator. Kontrollera webbplatsen nedan för att hämta och installera programvaran. http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ • Driftsmiljö • För mer information om hur du använder “SILKYPIX Developer Studio”, se Hjälp eller Ichikawa Soft Laboratory’s supportsida. Den här programvaran gör att du enkelt kan redigera filmer. Kontrollera webbplatsen nedan för att hämta och installera programva..

11. Ansluta till annan utrustning - Page 301

301 11. Ansluta till annan utrustning Förberedelse: Installera “PHOTOfunSTUDIO” på datorn. (P299) 1 Anslut datorn och kameran med USB-anslutningskabeln (medföljer). • Sätt på den här apparaten och datorn innan du ansluter. • Kontrollera riktningen på uttag och håll rakt för att stoppa i/ta ur stickkontakten. (Det kan leda till felfunktion genom att uttaget deformeras, om kontakten stoppas i snett eller i fel riktning.) Anslut inte enheter till fel uttag. Om du gör det kan det orsaka funktionsfel. • Använd bara den medföljande USB-anslutningskabeln. A [USB/CHARGE]-uttag..

11. Ansluta till annan utrustning - Page 302

11. Ansluta till annan utrustning 302 ∫ Kopiering till en dator utan att använda “PHOTOfunSTUDIO” (För Mac) Även om du använder en Mac eller befinner dig i en situation där “PHOTOfunSTUDIO” inte går att installera, kan du fortfarande kopiera filer och mappar genom att ansluta kameran till datorn och sedan dra och släppa dem i den. • Innehållet (mappstrukturen) på den här kamerans kort följer här. För Windows: En drivrutin ([LUMIX]) visas i [Dator] För Mac: En drivenhet ([LUMIX]) visas på skrivbordet • Kort CAMSET: Kamerans inställningsinformation DCIM: Bilder 1..

Sparar stillbilder och filmer på en inspelare - Page 303

303 11. Ansluta till annan utrustning Sparar stillbilder och filmer på en inspelare Om du sätter i ett kort, som innehåller innehåll som spelats in med den här kameran, i en Panasonic-inspelare, kan du dubba innehållet till en Blu-ray-skiva eller dvd etc. Metoder för att exportera stillbilder och videobilder till andra utrustningar varierar beroende på filformatet. (JPEG, RAW, AVCHD eller MP4). • 6K-/4K-serietagningsfiler (MP4-format) stöds inte av Panasonics inspelare. Det går att dubba när kameran och en Panasonic-inspelare med ett USB-uttag ansluts med en USB-anslutningskabe..

11. Ansluta till annan utrustning - Page 304

11. Ansluta till annan utrustning 304 Styra kameran från en dator Genom att välja [PC(Tether)] och ansluta kameran till en dator, kan du styra kameran från programvaran som stöds. ∫ Hämta programvara Denna programvara används för att styra en Panasonic digitalkamera från en dator. Den låter dig ändra kamerans olika inställningar, utföra fjärrinspelning och spara fjärrinspelade bilder till datorn. Kontrollera webbplatsen nedan för att hämta och installera programvaran. http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html • Driftsmiljö • Operativsystem..

11. Ansluta till annan utrustning - Page 305

305 11. Ansluta till annan utrustning ∫ Styra kameran från en dator Förberedelse: Installera “LUMIX Tether” på datorn. 1 Anslut datorn och kameran med USB-anslutningskabeln (medföljer). • Sätt på den här apparaten och datorn innan du ansluter. • Kontrollera riktningen på uttag och håll rakt för att stoppa i/ta ur stickkontakten. (Det kan leda till felfunktion genom att uttaget deformeras, om kontakten stoppas i snett eller i fel riktning.) Anslut inte enheter till fel uttag. Om du gör det kan det orsaka funktionsfel. • Använd bara den medföljande USB-anslutningskabe..

11. Ansluta till annan utrustning - Page 306

11. Ansluta till annan utrustning 306 Skriva ut bilder Om du ansluter kameran till en skrivare som stöder PictBridge, kan du välja de bilder som ska skrivas ut och starta utskriften från kamerans skärm. • Gruppbilder kommer inte att visas som gruppbilder, utan som enskilda bilder. • Vissa skrivare kan skriva ut direkt från kortet som har tagits ut ur kameran. För ytterligare detaljer, se skrivarens bruksanvisning. Förberedelse: Sätt på kameran och skrivaren. Ställ in utskriftskvalitet och annat på skrivaren innan du skriver ut bilderna. 1 Tryck på [ ( ] på kameran. 2 Vrid d..

11. Ansluta till annan utrustning - Page 307

307 11. Ansluta till annan utrustning 1 Tryck på 2 / 1 för att välja bild och tryck sedan på [MENU/SET]. 2 Tryck på 3 för att välja [Starta utskrift] och tryck sedan på [MENU/SET]. 1 Tryck på 3 . 2 Tryck på 3 / 4 för att välja ett alternativ och tryck sedan på [MENU/SET]. 3 Tryck på 3 för att välja [Starta utskrift] och tryck sedan på [MENU/SET]. • Om det inte går att ansluta till en skrivare, ställer du in [USB-strömförsörjning] [Inst.]-menyn på [OFF] och försöker ansluta till skrivaren igen. • Koppla ifrån USB-anslutningskabeln efter utskrift. • Använd ett..

11. Ansluta till annan utrustning - Page 308

11. Ansluta till annan utrustning 308 ∫ Utskriftsinställningar Välj och ställ in alternativen på skärmen både i steg 2 i “Välja en enskild bild och skriva ut den” och i steg 3 i “Välja flera bilder och skriva ut dem”. • När du vill skriva ut bilder till en pappersstorlek eller layout som inte stöds av kameran ställer du [Pappersstorlek] eller [Sidlayout] till [ { ] och ställer sedan in pappersstorlek eller layout på skrivaren. (läs skrivarens bruksanvisning, om du behöver mer information.) • Om skrivaren inte stöder datumutskrift går det inte att skriva ut dat..

Övrigt - Page 309

309 12 . Övrigt Extra tillbehör Det underlättar användningen att använda ett batterigrepp (DMW-BGG9: extra tillval) när man håller kameran vertikalt. Att montera ett reservbatteri kommer att göra det möjligt att spela in under en längre tid. ∫ Ställa in en prioritet för användning av reservbatterier Förberedelse: • Stäng av den här kameran, och ta bort batteriluckan. 1 Montera batterigreppet på den här kameran, och sätt sedan på den här kameran. 2 Välj meny. Batterigrepp (extra tillval) > [Inst.] > [Batterianv. prioritet] [BODY]: Batteriet i den här kameran ..

Fjärrstyrd avtryckare (extra tillval) - Page 310

12. Övrigt 310 Om du använder den fjärrstyrda avtryckaren (DMW-RSL1: extra tillval), kan du undvika skakningsoskärpa (kameraskakning) genom att använda ett stativ och du kan hålla avtryckarknappen helt intryckt när du tar bilder med [B] (glödlampa) eller i bildsekvensläget. Den fjärrstyrda avtryckaren fungerar som avtryckarknappen på kameran. Fjärrstyrd avtryckare (extra tillval) • Använd alltid en äkta fjärrstyrd avtryckare från Panasonic (DMW-RSL1: extra tillval). • Använd Kreativt filmläge när du spelar in filmer. Inspelning av filmer kan startas/stoppas med den fj..

12. Övrigt - Page 311

311 12. Övrigt Om du använder av en stereoriktmikrofon (DMW-MS2: extra tillval) eller stereomikrofon (VW-VMS10: extra tillval) kan du spela in ljud med en högre kvalitet än de som spelas in med den inbyggda mikrofonen. • I en del länder kan det hända att vissa extratillbehör inte är tillgängliga. A Tillbehörssko B [MIC]-uttag C Stereoriktmikrofon (DMW-MS2: extra tillval) Stereomikrofon (VW-VMS10: extra tillval) • Använd inte kablar till en stereomikrofon med en längd på 3 m eller mer. Förberedelse: • Stäng av den här apparaten. • När du sätter på stereoriktmikrofo..

12. Övrigt - Page 312

12. Övrigt 312 ∫ Minska vindbruset när du använder en extern mikrofon Inställningar: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF] • Det här alternativet är bara tillgängligt när en extern mikrofon används. • Om man ställer in [Vindbrus] kan det förändra den vanliga ljudkvaliteten. Om du använder AC-adaptern (extra tillval) och DC-omkopplaren (extra tillval) kan du spela in och spela upp utan att behöva tänka på hur mycket laddning som finns i batteriet. DC-omkopplaren kan bara användas med Panasonics AC-adapter (extra tillval), som den är särskilt avsedd för. > [Film] > [Vi..

Skärmens display/bildsökarens display - Page 313

313 12. Övrigt Skärmens display/bildsökarens display • Följande bilder är exempel på när skärmen är inställd på [ ] (skärmtyp) i skärmen. Vid inspelning 98 98 98 2 00 00 2 00 2 00 60 60 60 2.8 2.8 2.8 AFS AFS AFS BKT BKT BKT L 4:3 0 BKT BKT BKT AEL AEL AEL BKT BKT BKT AWB AWB AWB ラュン ラュン BKT BKT BKT 50p MINI MINI MINI MINI ISO ISO SS SS SS F  Fn10 Fn10 Fn10 Fn10 Fn7 Fn7 Fn7 Fn7 Fn6 Fn6 Fn6 Fn6 Fn8 Fn8 Fn8 Fn8 Fn9 Fn9 Fn9 Fn9 OFF OFF OFF OFF      1 Inspelningsläge (P43) Personanpassade inställningar (P85) Fotostil (P188) ‰ Œ Blixtläge (P158)..

AFS AFF AFC MF - Page 314

12. Övrigt 314 2 A › Kvalitet (P187) Fokusläge (P89 , 103) Fokusgaffling (P143) Efterfokus (P130) š Ø AF-läge (P92) Ansiktsavläsning (P217) AF-lås (P106) Bildsekvens (P115) 6K/4K-foto (P119) Självutlösare (P135) Batteriindikering (P22) Laddas (P26) Batterigrepp (P309) Bildstabilisator (P145) Skakningsvarning (P146) Inspelningsstatus (blinkar rött)/ fokus (lyser grönt). (P42) Fokus (under låg belysning) (P87) Fokus (stjärnljus-AF) (P87) Pre-Burst (P115) Kopplad till Wi-Fi Kopplad till Bluetooth (P256) Platsloggning (P268) Histogram (P213) AFS AFF AFC MF AFS BKT AFL SH2 LOW STA..

12. Övrigt - Page 315

315 12. Övrigt ¢ 1 m: minut, s: sekund ¢ 2 Den visas i cirka 5 sekunder när du sätter på kameran, om [Profilinställning]-inställningen är inställd. ¢ 3 Detta visas i cirka 5 sekunder när du sätter på kameran, efter att du ställt in klockan och sedan du ändrat läge från visningsläge till inspelningsläge. 5 Vitbalansgaffling, vitbalansgaffling (färgtemperatur) (P144) Finjustering vitbalans (P113) VÐî Ñ Vitnalans (P111) Färg (P69) 98 Antal inspelningsbara bilder (P31) r20 Maximalt antal bilder som kan tas kontinuerligt (P117) Tillgänglig inspelningstid ¢ 1 (P31) Insp..

Inspelningsinformation på skärmen - Page 316

12. Övrigt 316 Inspelningsinformation på skärmen Vid inspelning 1 Inspelningsläge (P43) F2.8 Bländarvärde (P42) 1/60 Slutartid (P42) Batteriindikering (P22) Laddas (P26) Kort (visas endast under inspelningen) (P29) 2 ISO-känslighet (P109) Exponeringskompensationens värde (P107) Ljusstyrka (P69) Hjälp för Manuell Exponering (P75) ‰ Œ Blixtläge (P158) Blixt (P159 , 161) F 2.8 98 98 AWB 1/60 0 0 0 Fn ISO AUTO OFF L 4:3 AFS AFS     C1 EXPS EXPS ISO AUTO 0 0 WL 3 En bild (P114) Bildsekvens (P115) 6K/4K-foto (P119) Efterfokus (P130) Självutlösare (P135) Högupplöst l..

Vid uppspelning - Page 317

317 12. Övrigt Vid uppspelning 1 Uppspelningsläge (P235) Skyddad bild (P236) Platsloggning (P268) Ü 3 Klassificering (P236) å Ikonen för förbud att koppla ur kabeln (P307) Uppspelning av rörliga bilder (P177) Spara bilder från 6K/ 4K-bildsekvensfilen (P125) Skapar bilder från en bild som tagits med funktionen efterfokus (P132) Uppspelning av gruppbilder (P182) Fokusgaffling (P143 , 181) ‘ Tryck med indikering av text (P243) Använd uppspelningstid ¢ 1 (P177) 2 Ikon som indikerar att det finns en markör (P127) 6K/4K-foto (6K/4K-bildsekvensfilen) (P119) Efterfokus (P130) Fokusgaf..

12. Övrigt - Page 318

12. Övrigt 318 ¢ 1 m: minut, s: sekund ¢ 2 Den visas i följden [Titel], [Ort], [Namn] ([Baby 1]/[Baby 2], [Sällskapsdjur]), [Namn] ([Ansiktsigenk.]). Vid uppspelning Display med detaljerad information Histogramdisplay Fotostil, markera skuggor Vitbalans Objektivinformation s RGB 1/5 AFS 200 L 4:3 100-0001 5500 0 STD. ISO ISO 0 60 F2.8 10:00 1.DEC.2018 1     2/5 200 100-0001 ISO ISO 0 60 R Y B G F2.8 10:00 1.DEC.2018 3/5 200 100-0001 ISO ISO 0 60 F2.8 10:00 1.DEC.2018 4/5 200 100-0001 ISO ISO 0 60 F2.8 10:00 1.DEC.2018 5500K 1 G M A B 5/5 200 100-0001 ISO ISO 0 60 F2.8 10:00..

Kamerans inspelningsinformation visas. - Page 319

319 12. Övrigt Statusindikator på lcd-skärmen Kamerans inspelningsinformation visas. *All information som visas här, är i upplysande syfte. Vid inspelning            1 Vitnalans (P111) 2 Mätningsläge (P192) 3 Bländarvärde (P42) 4 ISO-känslighet (P109) 5 Slutartid (P42) 6 Antal inspelningsbara bilder (P31) / Maximalt antal bilder som kan tas kontinuerligt (P117) / Tillgänglig inspelningstid (P31) • [9999] visas om det går att ta 10000 bilder eller fler. • Om den tillgängliga inspelningstiden är 29 minuter och 59 sekunder, kommer den att visa..

Batterinivåindikator - Page 320

12. Övrigt 320 ∫ Batterinivåindikator A Den här visar att den får ström. B Batterinivå på batteriet i kameran C Batterinivå på batteriet i batterigreppet • Batterinivåikonen för batteriet i kameran visas inte när en AC-adapter (extra tillval) används. • Inspelningsinformationen visas inte på status-lcd:n när en bild spelas upp eller en menyskärm visas. 

..

Meddelandefönster - Page 321

321 12. Övrigt Meddelandefönster Bekräftelsemeddelanden eller felmeddelanden kan visas på bildskärmen i vissa fall. De flesta meddelanden beskrivs nedan som exempel. [Vissa bilder kan inte raderas]/[Bilden kan inte raderas] • Den här funktionen kan endast användas med bilder som överensstämmer med DCF-standard. Formatera (P31) den här enheten när du sparat nödvändig information på en dator etc. [Kan inte ställas in på bilden] • [Titelred.], [Texttryck], etc. går inte att ställa in för bilder som inte baseras på DCF-standarden. [Kortfel Formatera kortet?] • Det här..

12. Övrigt - Page 322

12. Övrigt 322 [Videoinspelningen avbröts p.g.a. kortets begränsade skrivhastighet] • Beroende på [Inspelningsformat] och [Insp.kvalitet] för en film kan den hastighetsklass som krävs för kortet variera. 6K/4K-fotografering kräver ett kort som uppfyller en särskild hastighetsklass. Använd ett kort som uppfyller klassificeringen. (P30) • Om inspelningen stannar även när du använder ett kort som uppfyller hastighetsklassen, är dataskrivhastigheten för låg. Vi rekommenderar att du gör en säkerhetskopia och sedan formaterar kortet (P31) . Beroende på korttypen, kan inspel..

Batteri och energikälla - Page 323

323 12. Övrigt Felsökning Pröva först följande procedurer (P323 till P331) . Ljudet orsakas av bildstabiliseringsfunktionen i kamerahuset. Det är inget funktionsfel. • När omgivningstemperaturen är hög eller när kontinuerlig inspelning utförs, kan kamerans temperatur stiga. Efter att [ ] visats, kan inspelningen stoppas eller så kan funktionerna nedan inaktiveras tillfälligt för att skydda kameran. Vänta tills kameran svalnat. – [6K/4K-FOTO] – [Efterfokus] – [Film] – [AF-punktmikroskop] – HDMI-utgång – Strömmatning via USB-anslutningskabeln • Batteriet är u..

12. Övrigt - Page 324

12. Övrigt 324 • Är [Prio. f. fokus/slutarutl.] i [Anpassad]-menyn inställt på [FOCUS]? (P209) Du kan inte ta en bild innan motivet är i fokus. • Bilderna kan se vitaktiga ut när linsen eller bildsensorn blir smutsiga av fingeravtryck eller likanande. > Om linsen är smutsig stänger du av kameran och torkar försiktigt linsytan med en torr och mjuk duk. > Se P333 när bildsensorn blir smutsig. • Är AE-låset (P106) felaktigt tillämpat? • Kontrollera matningslägesinställningen. (P114) • Använder du gafflingsfunktionen? (P141) • Motivet befinner sig bortom kamera..

12. Övrigt - Page 325

325 12. Övrigt • Om du fotograferar ett rörligt motiv när du använder den elektriska slutaren eller spelar in en film eller tar ett 6K/4K-foto kan motivet se förvrängt ut på bilden. Detta är karakteristiskt för MOS-sensorer som fungerar som kamerans bildsensorer. Det är inget funktionsfel. • Detta är typiskt för MOS-sensorer som fungerar som kamerans pickup-sensorer. Detta är ingen felfunktion. • När den elektroniska slutaren (P199) används kan effekten av de horisontella ränderna minskas genom att minska slutartiden. • Ställ in den på [Limmer reduc.] (P203) om du ..

12. Övrigt - Page 326

12. Övrigt 326 • Du kanske inte kan spela in under en kort stund efter att den här enheten satts på när du använder ett kort med stor kapacitet. • Beroende på [Inspelningsformat] och [Insp.kvalitet] för en film kan den hastighetsklass som krävs för kortet variera. Använd ett kort som uppfyller klassificeringen. (P30) • Med inspelning i en stillsam omgivning, beroende på de objektiv som används, kanske bländar- och fokusljud spelas in på videobilder. Fokuseringen kan ställas in på [OFF] i [Kontinuerlig AF] (P167) . • Medan du spelar in videobilder och täcker över ö..

Skärm/bildsökare - Page 327

327 12. Övrigt • Om inga funktioner används under den inställda tidsperioden, aktiveras [Auto LVF/skärm av] (P223) , och skärmen/bildsökaren stängs av. • När ett föremål eller din hand placeras nära ögonsensorn, kan skärmen växla till bildsökarskärmen. • Detta händer på grund av att objektivets bländare ändras när avtryckarknappen trycks in halvvägs, eller när motivets ljusstyrka ändras. Detta är inget funktionsfel. • Den visas bara på skärmen när kameran är ansluten till en dator eller skrivare. • Bildsökaren på den här enheten använder OLED. Det ..

Wi-Fi-funktion - Page 328

12. Övrigt 328 ∫ Allmänna tips för användning av Wi-Fi-anslutning • Användning inom kommunikationsområdet för den enhet som ska anslutas. • Finns det någon enhet, som en mikrovågsugn, trådlös telefon etc. som använder 2,4 GHz-bandet i närheten? > Radiovågor kan avbrytas när de används samtidigt. Använd dem på tillräckligt avstånd från enheten. • När batteriindikatorn blinkar rött, kanske anslutningen till annan utrustning inte startar eller så kan anslutningen avbrytas. (Ett meddelande som t.ex. [Kommunikationsfel] visas.) • Om du placerar kameran på et..

12. Övrigt - Page 329

329 12. Övrigt • Standardarbetsgruppens namn är inställt på “WORKGROUP”. Om du har ändrat arbetsgruppens namn kommer datorn inte att kännas igen. Du ändrar arbetsgruppens namn i [Datoranslutning] i [Wi-Fi-inställning]-menyn till det som datorn har som du är ansluten till. (P291) • Bekräfta att inloggningsnamnet och lösenordet är korrekt ifyllda. • När systemtiden för en Mac- eller Windows-dator som är ansluten till kameran skiljer sig mycket från kamerans, kan kameran inte anslutas till datorn med somliga operativsystem. > Bekräfta att kamerans [Klockinst.] och..

TV, dator och skrivare - Page 330

12. Övrigt 330 • Är kameran korrekt ansluten till TV-apparaten? (P294) > Ställ in TV på externt ingångläge. • Har [VIERA link] på den här kameran ställts på [ON]? (P227) > Kontrollera VIERA Link inställningen på den anslutna anordningen. > Stäng av och sätt på den här kameran. • Ställ på [PC(Storage)] i [USB-läge]. (P226) • Stäng av och sätt på den här kameran. • Kontrollera om din PC är kompatibel med SDXC-minneskort. • Ett meddelande som uppmanar till formatering av kortet kan visas vid anslutningen, men du ska inte formatera det. • Om [Åtko..

12. Övrigt - Page 331

331 12. Övrigt • Beroende på objektivet som du använder kan det röra sig på insidan och skapa ett ljud. Det är inget funktionsfel. • Det är ljudet från funktionen för dammreducering som är i gång (P333) ; det är inget fel. • Det är ljudet från objektivets rörelse eller bländaren när den här kameran sätts på eller stängs av, och det är inte ett funktionsfel. • Ljudet som orsakas av den automatiska justeringen av bländaren hörs när ljusstyrkan ändras vid t.ex. zoomning eller om man rör på kameran. Detta är inte en funktionsstörning. • Tryck på [MENU/SE..

Varningar vid användning - Page 332

12. Övrigt 332 Varningar vid användning Förvara den här apparaten på så långt avstånd som möjligt från elektromagnetisk utrustning (som till exempel mikrovågsugnar, TV-apparater, videospel med mera). • Om du använder den här apparaten ovanpå eller i närheten av en TV-apparat, kan bilderna och/eller ljudet på den här apparaten brytas av elektromagnetiska vågor. • Använd inte den här apparaten i närheten av mobiltelefoner eftersom detta kan orsaka störningar som påverkar bild och/eller ljud. • Inspelade data kan skadas och bilder kan förvrängas vid starka magnet..

12. Övrigt - Page 333

333 12. Övrigt • Det kan skada huden om du vidrör metalldelar på enheten direkt på platser där temperaturen är mycket låg (omgivning under 0 o C, som till exempel skidorter eller på höga höjder) under en längre tid. Använd handskar eller dylikt när du använder kameran längre stunder. • Batteriets prestanda (antal inspelningsbara bilder/användningstid) kan tillfälligt minska när det används i en temperatur mellan s 10 o C och 0 o C (kalla platser som skidorter eller platser på höga höjder). • Batteriet kan inte laddas om i en temperatur under 0 o C. ([CHARGE]-indi..

12. Övrigt - Page 334

12. Övrigt 334 Ta bort smuts på bildsensorn Bildsensorn är väldigt precis och känslig, så var noga att uppmärksamma följande när du måste rengöra den själv. • Blås bort damm på bildsensorn med en fläktborste som finns att köpa i handeln. Var försiktig så att du inte blåser för mycket. • För inte in fläktborsten längre in än linshållaren. • Låt inte fläktborsten röra vid bildsensorn eftersom den kan skrapas. • Använd inga andra föremål än en fläktborste för att rengöra bildsensorn. • Om du inte får bort smuts eller damm med blåsborsten, kontakta..

12. Övrigt - Page 335

335 12. Övrigt • Tryck inte för hårt på optiken. • Lämna inte kameran med linsen vänd mot solen eftersom solstrålar kan orsaka felfunktion på kameran. Var också försiktig när du lämnar kameran utomhus eller nära ett fönster. • När det sitter smuts (vatten, olja eller fingeravtryck etc.) på linsytan, kan bilden påverkas. Torka av linsytan lätt med en mjuk och torr duk innan du tar bilderna och efteråt. • För att hindra att damm och andra partiklar samlas på eller kommer in i objektivet, ska du sätta på det bakre objektivlocket när du inte använder objektivet...

12. Övrigt - Page 336

12. Övrigt 336 • [CHARGE]-indikatorn kan blinka när den påverkas av statisk elektricitet eller elektromagnetiska vågor. Detta fenomen påverkar inte laddningen. • Om du använder AC-adaptern (medföljer) nära en radio, kan radiomottagningen störas. Förvara AC-adaptern (medföljer) 1 m eller längre bort från radioapparater. • AC-adaptern (medföljer) kan skapa surrande ljud när den används. Det är inte någon funktionsstörning. • Se till att du tar ut nätkabeln/laddaren ur vägguttaget efter användning. (en liten mängd ström förbrukas om den lämnas kvar.) • Håll..

12. Övrigt - Page 337

337 12. Övrigt Om ett namn eller en födelsedag ställts in för [Profilinställning]/funktionen för ansiktsigenkänning, bevaras personinformationen i kameran och ingår i den inspelade bilden. Vi rekommenderar att du aktiverar [Wi-Fi-lösenord] och [Wi-Fi-funktionslås] för att skydda personlig information. (P291 , 292) Frånsägelse av ansvar • Information som omfattar personlig information kan förstöras eller försvinna på grund av felaktiga manövrar, på grund av statisk elektricitet, misstag, felfunktion, reparation eller andra anledningar. Lägg i förväg märke till att Pa..

12. Övrigt - Page 338

12. Övrigt 338 • Inspelade data kan skadas eller gå förlorade om kameran går sönder på grund av felaktig hantering. Panasonic ansvarar inte för någon skada som uppstår vid förlust av inspelade data. • När du använder stativet, se till att det står stadigt när kameran satts på. • Du kanske inte kan ta ur kortet eller batteriet när du använder ett stativ. • Se till att skruven på stativet inte sitter i ett hörn när du sätter på eller tar av kameran. Du kan skada skruven på kameran om du tar i för hårt när du vrider den. Dessutom kan kamerahuset och typskylten..

12. Övrigt - Page 339

339 12. Övrigt ∫ Använd kameran som en trådlös LAN-enhet Se till att de lämpliga åtgärderna vidtagits för konstruktionssäkerhet och fel i det system som används, när du använder utrustning eller datorsystem som kräver en mer pålitlig säkerhet än den hos trådlösa LAN-enheter. Panasonic kommer inte att ta något ansvar för några skador som uppstår när kameran används för något annat syfte än som en trådlös LAN-enhet. ∫ Vi förutsätter att Wi-Fi-funktionen i den här kameran används i de länder där kameran säljs Det finns en risk att kameran överträder be..

12. Övrigt - Page 340

340 12. Övrigt • G MICRO SYSTEM är ett digitalkamerasystem med utbytbara objektiv från LUMIX som är baserat på en standard för Micro Four Thirds System. • Micro Four Thirds™ och Micro Four Thirds logomärken är varumärken eller registrerade varumärken för Olympus Corporation i Japan, USA, Europaunionen och andra länder. • Four Thirds™ och Four Thirds logomärken är varumärken eller registrerade varumärken för Olympus Corporation i Japan, USA, Europaunionen och andra länder. • SDXC-logon är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. • Benämningarna HDMI och HDMI ..

12. Övrigt - Page 341

341 12. Övrigt • Bluetooth ® -ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning som Panasonic Corporation gör av sådana märken sker under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare. • Logotypen för Wi-Fi CERTIFIED™ är ett certifieringsmärke som tillhör Wi-Fi Alliance ® . • Logotypen för Wi-Fi Protected Setup™ är ett certifieringsmärke som tillhör Wi-Fi Alliance ® . • “Wi-Fi ® ” är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance ® . • “Wi-Fi Protected Setup™..

Avfallshantering av produkter och batterier - Page 342

Avfallshantering av produkter och batterier Endast för Europeiska Unionen och länder med återvinningssystem Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att förbrukade elektriska och elektroniska produkter och batterier inte får blandas med vanliga hushållssopor. För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras och återvinnas på rätt sätt ska dom lämnas till passande uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser. Genom att ta göra det korrekt hjälper du till att spara värdefulla resurser och förhindrar eventuell..

Sponsored links

Latest Update