Panasonic Dcg9ec Operating Instructions 29/11/2017 Manual Danish (8.0MB)

DCG9EC Language

Download Panasonic Dcg9ec Operating Instructions 29/11/2017 Manual Danish (8.0MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Vejledning i den grundlæggende betjening - Page 1

EC Web Site: http://www.panasonic.com Vejledning i den grundlæggende betjening Digitalkamera/ Objektivsæt/Hus Model nr. DC-G9L/DC-G9M DC-G9 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug. En mere detaljeret betjeningsvejledning findes i “Betjeningsvejledning til avancerede funktioner (PDF-format)”. For at læse den skal du downloade den fra webstedet. (P122) DVQX1322ZA F1117HN0

..

Sikkerhedsoplysninger - Page 2

2 DVQX1322 (DAN) Kære Kunde, Vi vil gerne benytte os af lejligheden til at takke dig for at have valgt dette Panasonic Digitalkamera. Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt igennem og opbevar den til senere brug på et let tilgængeligt sted. Du bedes lægge mærke til, at Digitalkameraets faktiske kontrolanordninger og komponenter samt dele af menuerne m.m. kan se lidt anderledes ud end på billederne i denne brugervejledning. Der henstilles til at overholde de gældende copyright-love. • Indspilning af færdigindspillede bånd, plader eller andet udgivet eller udsendt materia..

Om lysnetadapteren (medfølger) - Page 3

3 (DAN) DVQX1322 Overensstemmelseserklæring (DoC) Hermed erklærer “Panasonic Corporation” , at dette produkt opfylder de væsentligste krav og andre relevante bestemmelser fastsat i direktiv 2014/53/EU. Kunder kan downloade en kopi af det originale DoC for vores RE-produkter fra vores Doc-server: http://www.ptc.panasonic.eu Kontakt til autoriseret repræsentant: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland 5,15 - 5,35 GHz-båndet begrænses kun til indendørs anvendelse i følgende lande. Maksimal effekt og driftsfrekvensbånd for..

Forholdsregler ved brug - Page 4

4 DVQX1322 (DAN) • Brug et “Højhastigheds HDMI-kabel” med HDMI-logoet. Kabler, som ikke opfylder HDMI-standarder, virker ikke. “Højhastigheds HDMI-kabel” (Type A–Type A stik, op til 1,5 m langt) • Brug altid en original Panasonic fjernstyret lukker (DMW-RSL1: ekstraudstyr). • Brug aldrig hovedtelefonkabler med en længde på 3 m eller mere. • Brug aldrig sync-kabler med en længde på 3 m eller mere. • Brug aldrig stereomikrofonkabler med en længde på 3 m eller mere. Hold denne enhed så langt væk som muligt fra elektromagnetisk udstyr (som f.eks. mikrobølgeovne, T..

(DAN) DVQX1322 - Page 5

5 (DAN) DVQX1322 • Husk altid at anvende de medfølgende ledninger og kabler. • Brug ikke forlængerledninger eller kabler. • Under adgang (billedskrivning, -læsning og -sletning, formatering osv.) må du ikke slukke for denne enhed, fjerne batteriet eller kortet eller frakoble lysnetadapteren. Desuden må du ikke udsætte kameraet for rystelser, stød eller statisk elektricitet. • Elektromagnetiske bølger, statisk elektricitet eller fejlforhold på kameraet eller kortet, kan beskadige eller slette kortets data. Det anbefales at gemme vigtige data på en pc osv. • Formatér ikke..

DVQX1322 (DAN) - Page 6

6 DVQX1322 (DAN) Indhold Sikkerhedsoplysninger ................................ 2 Klargøring/grundlæggende Vedligeholdelse af kameraet ....................... 7 Standardudstyr ............................................ 8 Om kort, der kan anvendes med denne enhed .......................................................... 9 Om objektivet ............................................ 10 Komponentnavne og -funktioner ............... 11 Hurtig start ................................................ 14 Grundlæggende betjening ........................ 22 Indstilling af menuelementer .............

Vedligeholdelse af kameraet - Page 7

7 Klargøring/grundlæggende (DAN) DVQX1322 Vedligeholdelse af kameraet Må ikke udsættes for overdrevne rystelser, stød eller tryk. • Objektivet, skærmen eller det eksterne etui kan blive beskadiget, hvis de anvendes under følgende forhold. Desuden kan der også udløse en fejl, eller billedet måske bliver slet ikke optaget, hvis du: – Hvis du taber eller kommer til at slå til kameraet. – Hvis du presser hårdt på objektivet eller skærmen. ∫ Stænktæt Ordet stænktæt bruges til at beskrive et ekstra beskyttelsesniveau, som dette kamera tilbyder mod udsættelse for den min..

Klargøring/grundlæggende - Page 8

Klargøring/grundlæggende 8 DVQX1322 (DAN) Standardudstyr Kontrollér, at alt tilbehør medfølger, før du tager kameraet i brug. Korrekte produktnumre fra og med november 2017. Ændringer kan ske. Digitalt kamerahus (Der refereres til dette som kamerahus i denne brugervejledning.) ¢ 1 Der refereres til dette som objektiv i denne brugervejledning. ¢ 2 De udskiftelige objektiver (H-ES12060/ H-FS12060) omfattet i DC-G9L/DC-G9M er støv- og stænktætte. ¢ 3 Er fastgjort til det udskiftelige objektiv på købstidspunktet. ¢ 4 Er fastgjort til selve kameraet ved købet. ¢ 5 Bestil reserv..

Om kort, der kan anvendes med denne enhed - Page 9

9 Klargøring/grundlæggende (DAN) DVQX1322 • SD-memorykort, SDHC-memorykort og SDXC-memorykort er anført som kort i teksten. • Kortet er ekstra tilbehør. • Beskrivelsen i denne betjeningsvejledning er baseret på det udskiftelige objektiv (H-ES12060). • Kontakt forhandleren eller Panasonic, hvis du mister det medfølgende tilbehør. (Man kan købe tilbehøret separat.) Om kort, der kan anvendes med denne enhed ∫ Optagelse af film/6K-fotos/4K-fotos og hastighedsklassevurderinger Brug et kort, som opfylder følgende vurderinger for SD-hastighedsklasse eller UHS- hastighedsklasse...

Om det udskiftelige objektivs firmware - Page 10

Klargøring/grundlæggende 10 DVQX1322 (DAN) Om objektivet Denne enhed kan anvende de dedikerede objektiver, som er kompatible med Micro Four Thirds TM System fastspændingsspecifikationsobjektivet (Micro Four Thirds). Du kan også bruge et objektiv fra en hvilken som helst af følgende standarder ved at fastgøre en fastspændingsadapter. For en jævnere optagelse anbefaler vi, at du opdaterer det udskiftelige objektivs firmware til den seneste version. • For at få vist de seneste oplysninger om firmwaren eller for at downloade firmwaren skal du besøge supportwebstedet nedenfor: http:/..

Komponentnavne og -funktioner - Page 11

11 Klargøring/grundlæggende (DAN) DVQX1322 Komponentnavne og -funktioner ∫ Kamerahus 30 29 33 31 32 10 25 28 15 14 13 7 9 11 12 8 26 24 23 27 20 18 19 1 4 2 3 22 5 6 22 17 16 21 1 Opladningslampe (P17)/ Lampe for TRÅDLØS tilslutning (P89) 2 Filmfunktionsknap (P64) 3 Referencemærke til fokusafstand 4 [ ] knappen (Eksponeringskompensation) (P43) 5 [ ] knappen (ISO-følsomhed) (P44) 6 [ ] knappen (Hvidbalance) (P45) 7 Forreste drejeknap (P22) 8 Lukkerknap (P21) 9 Kameraets ON/OFF-knap (P19)/ Drejeknap til status LCD-baglys (P22) 10 Selvudløser-indikator/ AF-hjælpelampe 11 Funktionskna..

Klargøring/grundlæggende - Page 12

Klargøring/grundlæggende 12 DVQX1322 (DAN) • Funktionsknapperne ([Fn6]-[Fn10]) er touch-ikoner. Berør fanen [ ] på optagelsesskærmen for at få dem vist. 45 46 47 48 50 49 34 51 38 39 58 54 55 36 35 44 43 52 53 37 41 40 42 57 56 34 Touch-skærm (P28)/monitor (P105) 35 [ ( ] (Afspilning)-knap (P70) 36 [LVF]-knap (P26)/[Fn3]-knap (P31) 37 Øjesensor (P26) 38 Søger (P26) 39 Øjestykke • Opbevar øjesensoren uden for børns rækkevidde for at forhindre, at de sluger den. 40 Højttaler 41 Joystick (P23, 41)/Funktionsknap (P31) Center (Fn11)/ 3 (Fn12)/ 1 (Fn13)/ 4 (Fn14)/ 2 (Fn15) 42 [ ..

Klargøring/grundlæggende - Page 13

13 Klargøring/grundlæggende (DAN) DVQX1322 ∫ Objektiv H-ES12060 H-FS12060 1 Objektivets overflade 2 Tele 3 Fokusring (P42) 4 Zoomring 5 Vidvinkel 6 O.I.S.-kontakt 7 [AF/MF]-kontakt • Hvis enten objektivets [AF/MF]-kontakt eller kameraets indstilling er sat til [MF], aktiveres den manuelle fokusering (MF). 8 Berøringspunkt 9 Gummistykke til fastspændingsobjektiv 10 Objektivets tilpasningsmærke (P18) 1 3 4 8 10 6 7 9 2 5 3 8 9 10 4 1 2 5

..

Fastgøring af skulderremmen - Page 14

Klargøring/grundlæggende “Hurtig start” 14 DVQX1322 (DAN) Hurtig start • Kontrollér, at kameraet er slukket. • Vi anbefaler, at du fastgør skulderremmen, når du bruger kameraet, så du ikke taber det. • Udfør trin 1 til 8 , og fastgør derefter den anden side af skulderremmen. • Brug skulderremmen om skulderen. – Vikl den aldrig rundt om halsen. Dette vil kunne forårsage skade eller ulykker. • Hold skulderremmen væk fra småbørn. – Dette vil kunne forårsage ulykker eller stroppen kan ved et uheld blive viklet rundt om halsen. Batteriet, som kan anvendes med denne..

Når opladeren (medfølger) anvendes - Page 15

15 Klargøring/grundlæggende “Hurtig start” (DAN) DVQX1322 ∫ Om [CHARGE]-indikatoren • Når [CHARGE]-lampen blinker – Batteritemperaturen er for høj eller for lav. Det anbefales at oplade batteriet igen i en omgivende temperatur mellem 10 o C og 30 o C. – Opladerens eller batteriets poler er snavsede. Tør dem af med en tør klud. ∫ Opladningstid Når opladeren (medfølger) anvendes • Opladningstiden angiver det tidspunkt, fra hvilket batteriet er helt afladet. Opladningstiden kan variere, afhængig af hvordan batteriet bruges. Opladningstiden for batteriet i varme/kolde m..

Tilslut USB-kablet (medfølger) til [USB/ - Page 16

Klargøring/grundlæggende “Hurtig start” 16 DVQX1322 (DAN) • Anvend udelukkende det medfølgende USB-forbindelseskabel. • Anvend udelukkende de medfølgende lysnetadaptere. • Lysnetadapteren (medfølger) og USB-forbindelseskablet (medfølger) er kun til anvendelse sammen med dette kamera. Brug dem ikke til andre enheder. Isæt batteriet i denne enhed. Kontrollér, at enheden er slukket. A Tilslut USB-kablet (medfølger) til [USB/ CHARGE]-stikket. B Opladningslampe C Lysnetadapter (medfølger) D Til stikkontakt E PC (tændt) F USB-forbindelseskabel (medfølger) • Kontrollér ret..

Når du bruger lysnetadapteren (medfølger) - Page 17

17 Klargøring/grundlæggende “Hurtig start” (DAN) DVQX1322 ∫ Om opladningslampen • Når opladningslampen blinker – Tilslut USB-forbindelseskablet (medfølger) igen på et sted, hvor den omgivende temperatur (og batteriets temperatur) er mellem 10 o C og 30 o C, og prøv at oplade igen. – Hvis din PC ikke kan forsyne tilstrækkelig strøm, kan du ikke oplade. ∫ Opladningstid Når du bruger lysnetadapteren (medfølger) • Opladningstiden angiver det tidspunkt, fra hvilket batteriet er helt afladet. Opladningstiden kan variere, afhængig af hvordan batteriet bruges. Opladningst..

Isætning af kortet (ekstraudstyr) - Page 18

Klargøring/grundlæggende “Hurtig start” 18 DVQX1322 (DAN) • Kontrollér, at kameraet er slukket. • Skub det hele vejen ind, indtil du hører et klik, og vær opmærksom på hvilken ende du indsætter. For at fjerne kortet skal du skubbe kortet ind, indtil du hører et klik og derefter trække det lige op. ∫ Kortadgangsindikatorer Adgangsindikation Lyser rødt, når der tages et billede til kortet. • Under adgang (skrivning, læsning og sletning af billeder, formatering osv.) må du ikke slukke enheden, fjerne batteriet eller kortet eller frakoble lysnetadapteren. Desuden må k..

Klargøring/grundlæggende - Page 19

19 Klargøring/grundlæggende “Hurtig start” (DAN) DVQX1322 På kameraets købstidspunkt er skærmen pakket ind i kamerahuset. Træk skærmen frem, som vist nedenfor. 1 Åbn skærmen. (Maks. 180 o ) 2 Skærmen kan roteres 180 o fremad. 3 Sæt skærmen tilbage til dens oprindelige position. • Når du drejer skærmen, skal du passe på, at du ikke bruger for mange kræfter. Det kan medføre en beskadigelse. • Når du ikke bruger skærmen, anbefales det, at du lukker den med skærmen indad for at forhindre, at den bliver snavset eller ridset. • Uret er ikke indstillet, når kameraet ..

Klargøring/grundlæggende - Page 20

Klargøring/grundlæggende “Hurtig start” 20 DVQX1322 (DAN) Drej den dioptriske justeringsdrejeknap. • Justér indtil du klart kan se de tegn, der vises i søgeren. Formatér kortet, før du optager film med denne enhed. Da data ikke kan gendannes efter formatering, skal du sørge for at sikkerhedskopiere eventuelle data på forhånd. Sæt funktionsdrejeknappen på [ ]. • Drejeknappen låses, hvis funktionsdrejelåseknappen trykkes ned. ( A ) Hvert tryk låser drejeknappen op eller i. 1 Hold kameraet forsigtigt med begge hænder, hold armene stille langs siden og stå med fødderne ..

Check det billede, du har taget. - Page 21

21 Klargøring/grundlæggende “Hurtig start” (DAN) DVQX1322 2 Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus. A Blændeværdi B Lukkehastighed C Fokusindikation • Blændeværdien og lukkerhastigheden vises. (Blinker rødt, hvis den korrekte eksponering ikke opnås, undtagen hvis der er indstillet til blitz.) • Når du har indstillet fokus på motivet, vises fokusindikationen. (Hvis motivet ikke er i fokus, blinker indikationen.) 3 Tryk lukkerknappen helt ned (og endnu længere) for at tage billedet. • Pas på ikke at flytte kameraet, når du trykker ned på lukkerknappen. •..

Klargøring/grundlæggende - Page 22

Klargøring/grundlæggende 22 DVQX1322 (DAN) Grundlæggende betjening Indstilling af kameraets ON/OFF-knap til [ ]. • Når kameraets ON/OFF-knap slippes, vender kameraet tilbage til positionen [ON]. Status LCD-baglyset slukker efter ca. 5 sekunder. • For straks at tænde status LCD-baglyset, skal kameraets ON/ OFF-knap sættes på [ ] igen. • Når du starter en optagelse, imens status LCD-baglyset er tændt, slukker det. • Baggrundslyset for LCD-status kan ikke tændes ved optagelse af film eller ved brug af [6K/4K Pre-Burst] eller [Pre-Burst-optagelse] i [6K/4K-FOTO]. Sådan trykke..

Klargøring/grundlæggende - Page 23

23 Klargøring/grundlæggende (DAN) DVQX1322 Gør det muligt at justere blændeværdi, lukkerhastighed og andre indstillinger i / / / mode. Du kan skifte til kameraets indstilling, som aktiverer den tildelte funktion. Du kan indstille elementerne, der skal tildeles til funktionsarmen i [Fn-armindstilling] i [Bruger] ([Betjening]) menuen. (P33) Skift funktionsarmens position. Funktionsdrejeknap Forreste drejeknap Bageste drejeknap Programskift Programskift Blændeværdi Blændeværdi Lukkerhastighed Lukkerhastighed Blændeværdi Lukkerhastighed Joystick Joysticket kan anvendes på to forskel..

Funktionsdrejeknap (valg af optagelsesindstilling) - Page 24

Klargøring/grundlæggende 24 DVQX1322 (DAN) Tryk på funktionsdrejelåseknappen 1 for at udløse låsen. • Drejeknappen låses, hvis funktionsdrejelåseknappen trykkes ned. Hvert tryk låser drejeknappen op eller i. Drej funktionsdrejeknappen 2 , og justér optagelsesindstillingen. Funktionsdrejeknap (valg af optagelsesindstilling) Intelligent Auto-funktion (P34) Intelligent Auto Plus-funktion (P34) AE-programfunktion Optager ved en blændeværdi og lukkerhastighed der er indstillet af kameraet. ∫ Programskift 1 Tryk lukkerknappen halvt ned, og se blændeværdien og værdien for lukker..

Klargøring/grundlæggende - Page 25

25 Klargøring/grundlæggende (DAN) DVQX1322 ∫ Bekræft virkningerne af blænde-og lukkerværdien (Skærmvisning) Skift til bekræftelsesskærmen ved at trykke på visningsknappen. – Normal optagelsesskærm – Oversigtsskærm til blændeeffekt – Oversigtsskærm til lukkerhastighedseffekt Brugerfunktion Brug denne funktion, hvis du vil tage billeder med de tidligere registrerede indstillinger. ∫ Registrering af personlige menuindstillinger (Registrering af brugerdefinerede indstillinger) 1 Indstil på forhånd den optagefunktion, du vil gemme, og vælg de ønskede menuindstillinger ..

Knappen [LVF] (Skift af skærm/søger) - Page 26

Klargøring/grundlæggende 26 DVQX1322 (DAN) Tryk på [LVF]. A [LVF]-knap B Øje-sensor • Skærmen/søgeren skifter som følger: – Automatisk skift mellem søger/skærm ¢ – Søgervisning ¢ – Skærmvisning ¢ Hvis [Øjesensor AF] i menuen [Bruger] ([Fokus/Udløs lukker]) indstilles på [ON], indstiller kameraet automatisk fokus, når øjesensoren aktiveres. Kameraet bipper ikke, når fokus opnås med [Øjesensor AF]. ∫ Noter om automatisk skift af søger/skærm Tag øjet eller et motiv tæt på søgeren for at skifte automatisk til søgervisningen ned øjesensoren. • For at red..

Klargøring/grundlæggende - Page 27

27 Klargøring/grundlæggende (DAN) DVQX1322 • [ ] Layout på Live View-søgervisning (Eksempel på visning af søgerformat) • [ ] Layout på skærmformatvisning (Eksempel på skærmformatvisning) ¢ 1 Tryk på 3 / 4 for at skifte mellem følgende visningstilstande: – Visning af detaljerede oplysninger – Histogramvisning – Fotostil, Fremhæv skygge – Visning af hvidbalance – Visning af objektivoplysninger ¢ 2 Dette vises, hvis [Fremhæv] i menuen [Bruger] ([Skærm/Visning]) er indstillet på [ON]. Med information (detaljerede oplysninger) Med information Med information (deta..

Touch-panel (berøringshandlinger) - Page 28

Klargøring/grundlæggende 28 DVQX1322 (DAN) ∫ Peg på Sådan berører du og slipper berørings- eller touch- skærmen. ∫ Træk En bevægelse uden at slippe berørings- eller touch- skærmen. ∫ Svip (forstør/formindsk) Brug to fingre og svip på touch-panelet for at forstørre eller formindske skærmbilledet. ∫ Sådan tager du billeder ved hjælp med Touch- funktionen 1 Peg på [ ]. 2 Berøringsikon. • For at annullere funktionen berøres [ ] eller [ ]. Touch-panel (berøringshandlinger) Peg på lukker Blot ved at pege på motivet, så det kommer i fokus, indstilles der fokus på..

Indstilling af menuelementer - Page 29

29 Klargøring/grundlæggende (DAN) DVQX1322 Indstilling af menuelementer 1 Tryk på [MENU/SET]. 2 Tryk på 2 . 3 Tryk på 3 / 4 for at vælge et menuvælgerikon, som f.eks. [ ]. • Du kan også vælge menuskiftikonerne ved at dreje på den forreste drejeknap. / [Intelligent auto] (P74) I disse menuer kan du indstille de funktioner, der kun er tilgængelige for deres tilhørende optagelsestilstande. Disse menuer vises kun for deres tilhørende optagelsestilstande. [Kreativ film] (P74) [Brugerfunktion] (P74) [Kreativ kontrol] (P74) [Optag] (P74) I denne menu kan du indstille billedindstilli..

Omgående aktivering af ofte anvendte menuer - Page 30

Klargøring/grundlæggende 30 DVQX1322 (DAN) • Menuelementer, som ikke er tilgængelige, vises med en grå, nedtonet farve. Hvis et gråt element vælges, når du trykker på [MENU/SET], vises en meddelelse, som angiver, at elementet ikke kan indstilles sammen med årsagen til, hvorfor det ikke kan indstilles under visse betingelser. Omgående aktivering af ofte anvendte menuer (lynmenuer) 1 Tryk på [Q.MENU] for at få vist lynmenuen. 2 Drej den forreste drejeknap for at vælge menuelementet. 3 Drej den bageste drejeknap for at vælge indstillingen. 4 Peg på [Q.MENU] for at afslutte men..

Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper/ - Page 31

31 Klargøring/grundlæggende (DAN) DVQX1322 Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper/ arm (funktionsknapper/funktionsarm) Du kan tildele forskellige funktioner, f.eks. optagelsesfunktioner, til bestemte knapper og ikoner samt funktionsarmen. 1 Vælg menuen. 2 Tryk på 3 / 4 for at vælge den funktionsknap, der skal tildeles en funktion til, og tryk derefter på [MENU/SET]. • For at vælge en knap fra [Fn11] til [Fn19] i [Indstilling til optagelse] skal du trykke på [DISP.] for at skifte skærmbillede. 3 Tryk på 3 / 4 for at vælge den funktion, der skal tildeles, og tryk deref..

Klargøring/grundlæggende - Page 32

Klargøring/grundlæggende 32 DVQX1322 (DAN) ∫ Funktioner, der kan tildeles i [Indstilling til optagelse]. ¢ Funktionsknapindstillingerne på købstidspunktet. • Som standard er [Off] tildelt knapperne [Fn10]-[Fn19]. – [Wi-Fi]: [Fn6] ¢ – [Q.MENU]: [Fn2] ¢ – [Videooptagelse] – [Søger/Skærm-skift]: [Fn3] ¢ – [Søger/Skærm visn.stil] – [AF-punktramme]: [Fn4] ¢ – [AF/AE LOCK] – [AF-TIL] – [Preview]: [Fn5] ¢ – [Tryk for AE] – [Touch-AE] – [Vaterpas]: [Fn8] ¢ – [Fokus område valg] – [Zoomkontrol] – [1 billede RAW+JPG] – [1 skud spotmåling] – [1 bi..

Tildeling af en funktion til funktionsarmen - Page 33

33 Klargøring/grundlæggende (DAN) DVQX1322 Registrer en funktion og dens indstillinger, som skal aktiveres, når du indstiller funktionsarmen (P23) på [MODE2]. 1 Vælg menuen. 2 Tryk på 3 / 4 for at vælge den funktion, der skal tildeles, og tryk på [MENU/SET]. ¢ Standardindstilling for funktionsarm. 3 Tryk på 3 / 4 for at vælge [MODE 2 indstilling], og tryk på [MENU/SET]. 4 Tryk på 3 / 4 for at vælge funktionsindstillingen, der er valgt under trin 2 , og tryk på [MENU/SET]. • Skærmbilledet, som vises her, er et eksempel, hvor [Selvudløser] er blevet tildelt for at registrer..

Sådan tager du billeder ved hjælp af den - Page 34

Optagelse 34 DVQX1322 (DAN) Sådan tager du billeder ved hjælp af den automatiske funktion (Intelligent Auto-funktion) Optagefunktion: I denne tilstand foretager kameraet de mest optimale indstillinger for motiv og scene. 1 Sæt funktionsdrejeknappen på [ ]. • På købstidspunktet er modus indstillet til Intelligent Auto Plus. 2 Justér skærmen i forhold til motivet. • Når kameraet identificerer den optimale scene, ændres det relevante ikon for scenen. (Automatisk scenedetektering) • Hvis [iHåndholdt natopt.] indstilles på [ON], og [ ] registreres, når du tager håndholdte nat..

Sådan tager du billeder med brugerdefinerede farver, - Page 35

35 Optagelse (DAN) DVQX1322 Optagefunktion: ∫ Indstilling af farve 1 Tryk på [ ]. 2 Drej den bageste drejeknap for at indstille farver. • Tryk på [ ] igen for at vende tilbage til optagelsesskærmen. • Farveindstillingen vender tilbage til standard (midterpunkt), når du slukker for denne enhed eller skifter til en anden optagelsesfunktion. ∫ Optagelse af billeder med sløret baggrund (defokuskontrol) 1 Tryk på [ ] for at få vist skærmen for indstilling af lysstyrken. 2 Tryk på [Fn1] for at få vist indstillingsskærmen. 3 Indstil sløringen ved at dreje den bageste drejeknap...

Indstilling af fokusfunktion (AFS/AFF/AFC) - Page 36

Optagelse 36 DVQX1322 (DAN) Indstilling af fokusfunktion (AFS/AFF/AFC) Gældende funktioner: Metoden for opnåelse af fokus, når lukkerknappen trykkes halvt ned, indstilles. Indstil fokusfunktionsgrebet. • Hvis du optager med [AFF] eller [AFC], forudsiger kameraet motivernes bevægelser, så der kan indstilles fokus. (Moving Object Prediction (Forudsigelse af motiv i bevægelse)) Gældende funktioner: • Dette elementer virker kun, når fokusfunktionen er indstillet på [AFF] eller [AFC]. Element Scene (anbefales) [AFS/ AFF] [AFS] Motivet bevæger sig ikke (Landskab, bryllupsbillede osv..

Med denne funktion kan du vælge de fokuseringsmetoder, - Page 37

37 Optagelse (DAN) DVQX1322 ∫ Justering af AF-brugerdefinerede indstillinger 1 Tryk på 2 / 1 for at vælge AF-brugerdefineret indstilling. 2 Tryk på 3 / 4 for at markere elementerne, og tryk derefter på 2 / 1 for at justere. • Tryk på [DISP.] for at nulstille standardindstillingerne. 3 Tryk på [MENU/SET]. Indstilling af Auto-fokus funktion Gældende funktioner: Med denne funktion kan du vælge de fokuseringsmetoder, som bedst passer til placeringen af motivet og antallet af de motiver, der skal vælges. Tryk på [ ]. [AF-følsomhed] Indstiller den følsomhed, der skal anvendes ved ..

DVQX1322 (DAN) - Page 38

Optagelse 38 DVQX1322 (DAN) ∫ Visning af AF-områdets position i forstørrelsesvinduet (AF-punktets omfang) Du kan midlertidigt få vist forstørrelsesvinduet for at kontrollere AF-områdets position og fokus. • Når du bruger [ ] eller [ ] funktionen eller en funktion, som f.eks. [ ] ([Bruger Multi]), vises skærmens midterste område i forstørrelsesvinduet. Tryk på [Fn4] og hold den nede imens optagelsesskærmen vises. • Fokus-funktionen ændres til [AFS]. Når du trykker lukkerknappen halvt ned, justeres fokus igen med et mindre AF- område. • Du kan dreje den forreste/bageste ..

(DAN) DVQX1322 - Page 39

39 Optagelse (DAN) DVQX1322 ∫ Indstilling af formen på AF-området ([Bruger Multi]) 1 Tryk på [ ]. 2 Vælg et brugerdefineret multiikon ([ ] osv.), og tryk på 3 . 3 Tryk på 2 / 1 for at vælge en indstilling, og tryk derefter på 4 . A Den aktuelle form af AF-området 4 Vælg AF-områder. B De valgte AF-områder Når man vælger [ ]/[ ]/[ ] Tryk på [MENU/SET] for at foretage indstillingen. Når man vælger [ ]/[ ]/[ ] Træk din finger hen over de dele, du vil indstille som AF- områder. • Tryk på området igen for at annullere valget af et bestemt AF-område. Tryk på 3 / 4 / 2 / ..

Angivelse af AF-områdeposition på indstillingsskærmen - Page 40

Optagelse 40 DVQX1322 (DAN) ∫ Registrering af det indstillede AF-område til [ ], [ ] eller [ ] 1 Tryk på 3 på skærmbilledet under trin 3 på P39. 2 Tryk på 3 / 4 for at vælge den destination, indstillingen skal registreres for, og tryk på [MENU/SET]. Angivelse AF-områdeposition • Når [Fokus-skift til Vert / Hor] i menuen [Bruger] ([Fokus/Udløs lukker]) er indstillet, lagres de sidst angivne positioner for AF-området (når [ Ø ], [ ] eller [ ] er indstillet) og MF-Hjælp separat for kameraets vandrette og lodrette retninger (to lodrette retninger, venstre og højre, er til r..

Angivelse af AF-områdepositionen vha. joysticket - Page 41

41 Optagelse (DAN) DVQX1322 ∫ Når man vælger [ ] 1 Tryk på [ ]. 2 Vælg [ ] og tryk på 4 . 3 Tryk på 3 / 4 / 2 / 1 for at indstille fokusposition, og tryk derefter på [MENU/SET]. 4 Flyt [+] til den position, der skal være i fokus. 5 Tryk på [MENU/SET] for at foretage indstillingen. Gældende funktioner: 1 Vælg menuen. 2 Få optagelsesskærmen vist, og flyt joysticket 3 / 4 / 2 / 1 for at flytte AF- området. • Du kan ændre størrelsen af AF-området ved at dreje på frontknappen eller den bageste drejeknap. • Tryk på joysticket for at skifte mellem standard AF- områdeposit..

Manuel indstilling af fokus - Page 42

Optagelse 42 DVQX1322 (DAN) Manuel indstilling af fokus Gældende funktioner: Brug denne funktion, hvis du vil indstille fokus, eller hvis afstanden mellem objektiv og motiv er bestemt, og du ikke vil aktivere auto-fokus. 1 Indstil fokusfunktionsgrebet på [MF]. 2 Tryk på [ ]. 3 Tryk på 3 / 4 / 2 / 1 for at indstille fokusposition, og tryk på [MENU/SET]. 4 Indstil fokus. A MF-hjælp (forstørrede skærmbillede) B Diskant C MF-guide • Dele i fokus fremhæves med en farve. ([Konturfremhævning]) • Du kan kontrollere, om fokuspunktet er på den side tættest på eller den side, der er l..

Indstilling af fokus og eksponering (AF/AE-lås) - Page 43

43 Optagelse (DAN) DVQX1322 Indstilling af fokus og eksponering (AF/AE-lås) Gældende funktioner: Fastlås fokus og eksponering på forhånd for at tage billeder med samme fokus- og eksponeringsindstillinger, mens du ændrer billedsammensætningen. Dette er nyttigt, når du vil bringe en skærmkant i fokus, eller når der f.eks. er modlys. 1 Justér skærmen i forhold til motivet. 2 Tryk på og hold [AF/AE LOCK] nede for at indstille fokus eller eksponering. • Hvis du slipper [AF/AE LOCK], annulleres AF/AE-låsen. • Kun eksponeringen er låst i standardindstilling. 3 Mens du trykker p..

Indstilling af lysfølsomheden - Page 44

Optagelse 44 DVQX1322 (DAN) Indstilling af lysfølsomheden Gældende funktioner: Dette giver mulighed for indstilling af følsomheden overfor lys (ISO-følsomhed). 1 Tryk på [ ]. 2 Vælg ISO-følsomheden ved at dreje den bageste drejeknap. • Du kan skifte funktioner mellem den forreste og den bageste drejeknap ved at trykke på [DISP.]. A [ISO auto øvre grænse] B ISO-følsomhed 3 Drej frontknappen for at foretage indstillingen [ISO auto øvre grænse]. • Indstil [ISO auto øvre grænse] i [ISO følsomhed (foto)] (eller i [ISO følsomhed (video)], når du bruge den kreative filmfunkti..

Justering af hvidbalance - Page 45

45 Optagelse (DAN) DVQX1322 Justering af hvidbalance Gældende funktioner: Hvidbalance justerer den hvide farve i henhold til lyskilden for at gøre den overordnede farvetone tættere på det, der ses af øjet. 1 Tryk på [ ]. 2 Drej den forreste eller den bageste drejeknap for at vælge hvidbalance. • Indstillingen kan også udføres ved at dreje på drejeknappen. [AWB]/ [AWBc] Automatisk justering af hvidbalance • Under belysningsforhold, som f.eks. glødelamper, hvor rødlige toner kan forekomme: – Med [AWB] opretholdes de rødlige toner for at gengive scenens stemning mere nøjagt..

Finjustering af hvidbalancen - Page 46

Optagelse 46 DVQX1322 (DAN) ¢ [AWB] anvendes, hvis du optager film eller udfører en optagelse med 6K/4K-foto eller Post Fokus-funktionen. 3 Tryk på [ ] for at foretage indstillingen. Hvis man ikke kan opnå den ønskede farvetone ved at indstille hvidbalancen, er det muligt at finjustere hvidbalancen. 1 Vælg hvidbalancen, og tryk derefter på 4 . 2 Tryk på 3 / 4 / 2 / 1 for at finjustere hvidbalancen. 3 Tryk på [MENU/SET]. [ ] ¢ Når du kun tager billeder med blitzen [ ]/ [ ]/ [ ]/ [ ] Indstil hvidbalanceværdien. Brug denne værdi for at tilpasse optageforholdene, når du tager foto..

At dreje optagelsesdrejeknappen - Page 47

47 Optagelse (DAN) DVQX1322 Vælg optagelsesfunktion Gældende funktioner: Du kan ændre det kameraet skal gøre, når du trykker ned på lukkerknappen. At dreje optagelsesdrejeknappen [Enkelt] Når du trykker ned på lukkerknappen, optages der kun et billede. [Burst] (P48) Optagelserne foretages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes ned. [6K/4K-FOTO] (P49) Udfører 6K/4K-fotooptagelse. [Post Fokus] (P53) Udfører post fokus-optagelse. [Selvudløser] Når du trykker lukkerknappen ned, sker optagelsen efter det valgte tidsinterval er udløbet. 1 Sæt optagelsesdrejeknappen på [ ]. 2 Try..

Sådan tages billeder med Burst-funktionen - Page 48

Optagelse 48 DVQX1322 (DAN) Sådan tages billeder med Burst-funktionen Gældende funktioner: • Du kan anvende forskellige indstillinger for fotosekvens til [ ] (Burst-indstilling 1) og [ ] (Burst-indstilling 2) ved at indstille [Burst-indstilling 1] og [Burst-indstilling 2] i [Optag] menuen. 1 Sæt optagelsesdrejeknappen til [ ] (Burst- indstilling 1) eller [ ] (Burst-indstilling 2). 2 Vælg indstillingen for burst-funktionen. 3 Indstil fokus på motivet, og tag et billede. • Hold lukkerknappen nede for at aktivere burst-funktionen. • Når [SH2] eller [SH1] er valgt: Hvis du trykker l..

Sæt optagelsesdrejeknappen på [ - Page 49

49 Optagelse (DAN) DVQX1322 Bemærkninger om super højhastigheds burstoptagelse ([SH2]/[SH1]/[SH2 PRE]/ [SH1 PRE]) • Lukkerhastigheder lavere end 1/60 sekunder er ikke tilgængelige. • Blændeværdien fastsættes under burstoptagelse • For at beskytte kameraet, selv om du trykker lukkerknappen halvt ned, virker Pre-Burst muligvis ikke, når kameratemperaturen er steget f.eks. på grund af en høj omgivende temperatur eller kontinuerlig Pre-Burstoptagelse. Vent, indtil kameraet køler ned. • Selv om du trykker lukkerknappen halvt ned, virker Pre-Burst muligvis ikke, hvis der ikke er..

Vælg optagelsesmetode. - Page 50

Optagelse 50 DVQX1322 (DAN) 3 Vælg optagelsesmetode. ¢ Hvis [Billedstr./Burst-hast.] indstilles på [6K 18M] eller [4K H 8M]: Optagelsen stopper, hvis den kontinuerlige optagelsestid overskrider 10 minutter. Hvis [Billedstr./Burst-hast.] indstilles på [4K 8M]: Optagelsen stopper, hvis den kontinuerlige optagelsestid overskrider 29 minutter og 59 sekunder. – Hvis du bruger et SDHC-memorykort, kan du fortsætte med at optage et 6K/4K-foto uden afbrydelse, selv om filstørrelsen overstiger 4 GB, men burstfilen opdeles i mindre filer for optagelse og afspilning. – Med et SDXC-memorykort ..

Valg af billeder fra 6K/4K-burstfil og lagring heraf - Page 51

51 Optagelse (DAN) DVQX1322 • Kameraet udfører en burstoptagelse af et 6K/4K-foto og gemmer den som en 6K/4K-burstfil med en [Optageformat]-indstilling til [MP4]. • Når [Autovisning] aktiveres, vises udvælgelsskærmen for billeder automatisk. • Hvis den omgivende temperatur er høj, eller 6K/4K-fotooptagelse udføres kontinuerligt, viser kameraet muligvis [ ] og stopper med at optage. Hvis du bruger [6K/4K Pre- Burst], skifter indstillingen til [6K/4K Burst] og optagelsen stopper. Vent, indtil kameraet køler ned. • Hvis [6K/4K Pre-Burst] eller [Pre-Burst-optagelse] er indstillet..

DVQX1322 (DAN) - Page 52

Optagelse 52 DVQX1322 (DAN) ∫ Lagring af billeder taget med 6K/4K-fotofunktionen med det samme ([6K/4K-FOTO Bulk Saving]) Du kan gemme billeder af en 6K/4K-fotosekvensfil, som er blevet udtrukket fra en vilkårlig 5 sekunders periode, med det samme. 1 Vælg menuen. 2 Tryk på 2 / 1 for at vælge 6K/4K-fotosekvensfiler, og tryk på [MENU/SET]. • Hvis bursttiden højst er 5 sekunder, gemmes alle rammer som billeder. 3 Vælg den første ramme af billeder, der skal gemmes med det samme. • Vælg rammen på samme måde, som du vælger billeder fra en 6K/4K-fotosekvensfil. • Billeder gemme..

Kontrol af fokus efter optagelse - Page 53

53 Optagelse (DAN) DVQX1322 Kontrol af fokus efter optagelse (Post Fokus/Focus Stacking) Gældende funktioner: Kameraet kan udføre en burst-optagelse i samme billedkvalitet som 6K/4K- billedoptagelser, mens der automatisk skiftes fokus på forskellige områder. Efter optagelsen kan du vælge det ønskede fokuspunkt, der skal gemmes, for billedet. Denne funktion er velegnet til optagelse af stillbilleder. • Vi anbefaler, at du bruger et stativ, når du tager billeder til brug for Focus Stacking. • Brug et UHS-hastighedsklasse 3-kort. 1 Sæt optagelsesdrejeknappen på [ ]. 2 Valg af bill..

Valg af fokusområder og lagring af billeder - Page 54

Optagelse 54 DVQX1322 (DAN) 1 Vælg et billede med ikonet [ ] på afspilningsskærmen, og tryk på 3 . 2 Berør det ønskede fokusområde. • Hvis et billede, som ikke er i fokus, ikke er tilgængeligt til det valgte område, vises en rød ramme. I dette tilfælde kan du ikke gemme et billede. • Du kan ikke vælge skærmens kanter. • Hvis du trykker på [ ], forstørres displayet. Du kan finindstille fokus ved at trække i skyderen i den forstørrede visning. (Du kan også udføre samme handling ved at trykke på 2 / 1 .) 3 Berør [ ] for at gemme billedet. • Billedet gemmes i JPEG-f..

Optagelse af billeder med intervaloptagelse/ - Page 55

55 Optagelse (DAN) DVQX1322 Optagelse af billeder med intervaloptagelse/ Stop-motion-animering Gældende funktioner: Du kan tage billeder med intervaloptagelse/Stop-motion- anim. Desuden kan billeder kombineres til en film. • Indstil dato og klokkeslæt på forhånd. (P19) • De billeder, der er taget, vises som gruppebilleder. Kameraet kan automatisk tage billeder af motiver, som f.eks. dyr og planter, efterhånden som tiden forløber, og dermed oprettes der en film. 1 Sæt optagelsesdrejeknappen på [ ]. 2 Vælg menuen. 3 Tryk på 3 / 4 for at markere et element for at indstille det. 4..

DVQX1322 (DAN) - Page 56

Optagelse 56 DVQX1322 (DAN) Et stop-motion-billede oprettes ved at splejse billederne sammen. 1 Sæt optagelsesdrejeknappen på [ ]. 2 Vælg menuen. 3 Tryk på 3 / 4 for at markere et element for at indstille det. 4 Tryk lukkerknappen halvt ned for at gå ud af menuen. 5 Tryk lukkerknappen helt ned. 6 Flyt motivet for at bestemme sammensætningen. • Gentag optagelsen på samme måde. 7 Peg på [ ] for at afslutte optagelsen. • Den kan også afsluttes ved at vælge [Interval/Animering] i menuen [Optag] og derefter trykke på [MENU/SET]. • Når [Automatisk optagelse] er indstillet på [..

Sådan tager du billeder under automatisk - Page 57

57 Optagelse (DAN) DVQX1322 Sådan tager du billeder under automatisk justering af en indstilling (Bracketoptagelse) Gældende funktioner: Du kan tage flere billeder, mens du automatisk justerer en indstilling ved at trykke på lukkerknappen. 1 Vælg menuen. ¢ Den kan ikke vælges i Intelligent auto plus eller den kreative kontrolfunktion, eller når fotosekvensoptagelse er aktiveret, eller [Kvalitet] er indstillet på [ ], [ ], eller [ ]. 2 Tryk på 3 / 4 for at vælge [Flere indstillinger], og tryk derefter på [MENU/SET]. • For information om [Flere indstillinger] henvises der til sid..

Eksponeringsbracket - Page 58

Optagelse 58 DVQX1322 (DAN) ∫ Om [Flere indstillinger] (trin 2 i P57) ¢ Ikke tilgængelig til burstoptagelse. Hvis du bruger burstoptagelse, og du trykker på og holder lukkerknappen nede, udføres optagelsen kontinuerligt, indtil der er taget en nærmere angivet antal billeder. Optagefunktion: ∫ Om [Flere indstillinger] (trin 2 i P57) • Hvis du bruger burstoptagelse, og du trykker på og holder lukkerknappen nede, udføres optagelsen, indtil der er taget en nærmere angivet antal billeder. • De tilgængelige blændeværdier varierer, afhængigt af objektivet. ∫ Om [Flere indstil..

: Vandret ([A] til [B]) - Page 59

59 Optagelse (DAN) DVQX1322 ∫ Om [Flere indstillinger] (trin 2 i P57) Drej kontrolknappen for at vælge korrigeringsområdet, og tryk på [MENU/SET]. : Vandret ([A] til [B]) : Lodret ([G] til [M]) • Du kan også indstille korrigeringsområdet ved at pege på [ ]/ [ ]/[ ]/[ ]. ∫ Om [Flere indstillinger] (trin 2 i P57) Drej kontrolknappen for at vælge korrigeringsområdet, og tryk på [MENU/SET]. • Du kan også indstille korrigeringsområdet ved at pege på [ ]/ [ ]. Hvidbalanceholder Hvidbalanceholder (farvetemperatur) G A B M 300K 5500K 5500K 5500K

..

Gældende funktioner: - Page 60

Optagelse 60 DVQX1322 (DAN) Billedstabilisering Kameraet kan aktivere enten In-Lens Image Stabiliser eller In-Body Image Stabiliser, eller det kan aktivere begge og nedsætte rystelserne mere effektivt. (Dual I.S. funktion) Funktionen Dual I.S.2 ( , , ), som giver en mere effektiv korrigering, understøttes også. • Billedstabiliseringsfunktioner skal aktiveres, afhængigt af dit objektiv. Ikonet for aktuelt aktiverede billedstabiliseringfunktioner vises på optagelsesskærmen. ¢ Når [El-stabilisering (Video)] unde [Stabilisering] i menuen [Optag] er indstillet på [ON]. Gældende funkt..

[Betjeningstilstand] - Page 61

61 Optagelse (DAN) DVQX1322 Vælg menuen. 1 Vælg menuen. 2 Indtast en brændvidde. 2 / 1 : Vælg elementet (tal); 3 / 4 : Indstilling 3 Tryk på [MENU/SET]. > [Optag] > [Stabilisering] [Betjeningstilstand] [ ] ([Normal]) Kamerarystelser er tilrettet til op/ned, venstre/højre og rotationsbevægelser. [ ] ([Panorering]) Kamerarystelser korrigeres for op- og nedbevægelser. Denne funktion er ideel til panorering (en metode, hvor du drejer kameraet og følger motivets bevægelser, som fortsætter med at bevæge sig i en bestem retning). [OFF] [Stabilisering] virker ikke. ([ ]) • Når ..

Øgning af teleskopeffekten - Page 62

Optagelse 62 DVQX1322 (DAN) Øgning af teleskopeffekten Gældende funktioner: Med den ekstra telekonvertering kan du tage billeder, som forstørres endnu mere, uden at forrige billedkvaliteten. • Indstil billedstørrelsen til [M]eller [S] (billedstørrelser angivet med ), og indstil kvaliteten til [ A ] eller [ › ]. ∫ Forøgelse af zoomforstørrelsen trinvist • Dette kan kun anvendes ved billedoptagelse. 1 Vælg menuen. 2 Indstil en funktionsknap til [Zoomkontrol]. (P31) 3 Tryk på funktionsknappen. 4 Tryk på 2 / 1 eller 3 / 4 . • Betjeningen af zoomen afsluttes, hvis du trykker ..

Sådan tager du billeder med den eksterne blitz - Page 63

63 Optagelse (DAN) DVQX1322 Sådan tager du billeder med den eksterne blitz (ekstraudstyr) Gældende funktioner: Du kan fastgøre en blitz (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: ekstraudstyr) og tage billeder med den. • Læs brugervejledning til den eksterne blitz for oplysninger om fastgørelse af den eksterne blitz. ∫ Fjernelse af hot shoe-dækslet Kameraet leveres sammen med et hot-shoe-dæksel fastgjort til hot-shoe-koblingen. Fjern hot-shoe-dækslet ved at trække det i pilens retning 2 , mens du trykker det ned i pilens retning 1 . Gældende funktioner: Indstil blitzen, så den passer..

Start optagelsen ved at trykke på - Page 64

Optagelse 64 DVQX1322 (DAN) Optagelse af film Gældende funktioner: Med denne funktion optages højdefinitionsfilm, som er kompatible med AVCHD-format eller film, der er optaget i MP4. Desuden kan kameraet optage 4K-film i MP4. Lyden optages i stereo. 1 Start optagelsen ved at trykke på filmknappen. A Udløbet optagetid B Tilgængelig optagetid • Du kan optage film, som passer til alle funktionerne. • Optagetilstandsindikatoren (rød) C blinker under optagelse af film. • Slip filmknappen lige efter, at du har trykket på den. • m: minut, s: sekund 2 Stop optagelsen ved at trykke p..

Optagelsesrammehastighed - Page 65

65 Optagelse (DAN) DVQX1322 • Hvis den omgivende temperatur er høj, eller filmen optages kontinuerligt, vises [ ] muligvis på kameraet, og optagelsen stopper muligvis af sig selv som beskyttelse. Vent, indtil kameraet køler ned. • Kontinuerlig optagelsestid for film ¢ Du kan fortsætte optagelsen uden afbrydelse. ∫ Indstilling af format, størrelse og optagelsesrammehastighed Når [AVCHD] er valgt ¢ 1 AVCHD Progressive [Optageformat] [Optage kval.] Kontinuerlig optagelsestid Størrelsesinterval for opdeling af filer [AVCHD] Alle 29 minutter og 59 sekunder Filer med en størrelse ..

Optagelsesrammehastighed - Page 66

Optagelse 66 DVQX1322 (DAN) Når [MP4] er valgt ¢ 2 Disse elementer er beregnet til redigering af film på en computer. Afspilning og redigering på en anden enhed end dette kamera kræver et højtydende PC-miljø. • Alle film optages i 4:2:0/8 bit langt GOP format. Gældende funktioner: Fokuseringen ændres afhængigt af fokusfunktionens indstilling og [Kontin. AF] indstillingen i [Film] menuen. Element Størrelse Optagelsesrammehastighed Sensoroutput Bithastighed [4K/150M/60p] ¢ 2 3840 k 2160 60p 60 rammer/sekund 150 Mbps [4K/150M/50p] ¢ 2 3840 k 2160 50p 50 rammer/sekund 150 Mbps [4..

Optagelse af film i den kreative videofunktion - Page 67

67 Optagelse (DAN) DVQX1322 Optagelse af film i den kreative videofunktion Optagefunktion: Du kan ændre blændeværdien, lukkerhastigheden og ISO-følsomheden manuelt for at optage film. 1 Sæt funktionsdrejeknappen på [ ]. 2 Vælg menuen. • Betjeningen ved ændring af blændeværdi eller lukkerhastighed er den samme for betjening ved indstilling af funktionsdrejeknappen til , , eller . 3 Tryk på filmknappen (eller lukkerknappen) for at starte optagelsen. • Driftslyden fra zoomen eller knapper kan blive optaget med, når de betjenes under optagelse af en film. Hvis du benytter touch-..

DVQX1322 (DAN) - Page 68

Optagelse 68 DVQX1322 (DAN) Du kan optage billeder i langsom gengivelse ved at udføre en højhastighedsoptagelse. • Brug et UHS-hastighedsklasse 3-kort. 1 Sæt funktionsdrejeknappen på [ ]. 2 Vælg menuen. • Optagelsesformatet er indstillet på [MP4]. 3 Tryk på filmknappen (eller lukkerknappen) for at starte optagelsen. 4 Tryk på filmknappen (eller lukkerknappen) igen for at stoppe optagelsen. • Autofokus virker ikke. • Lyden optages ikke. • Når du bruger et udskifteligt objektiv uden fokusring, kan du ikke indstille fokus med Manuel Fokus. • I neonlys ses der muligvis en f..

ュリヴヱハ - Page 69

69 Optagelse (DAN) DVQX1322 • [Optageformat] og [Optage kval.] i [Film] menuen fastsættes henholdsvist til [MP4] og [FHD/ 20M/30p]/[FHD/20M/25p]. • Hold fast på kameraet under optagelsen. 1 Sæt funktionsdrejeknappen på [ ]. 2 Vælg menuen. 3 Angiv startrammen for beskæring. A Startramme for beskæring • Når du foretager indstillinger første gang, vises en startramme for beskæring på 1920 k 1080. (Efter indstilling af start- og slutrammen for beskæring, vises den start- og slutramme, som du lige har indstillet.) • Kameraet husker rammepositionen og -størrelsen, selv om kam..

Afspilning af billeder - Page 70

Afspilning 70 DVQX1322 (DAN) Afspilning af billeder 1 Tryk på [ ( ]. 2 Tryk på 2 / 1 . A Kortåbning • Hvis du trykker på og holder 2 / 1 nede, kan du afspille billederne i rækkefølge. • Du kan skifte det valgte kort til afspilning ved at fremspole/tilbagespole billeder kontinuerligt. ∫ For at afslutte afspilningen Tryk på [ ( ] igen, eller tryk lukkerknappen halvt ned. Afspilning af film Denne enhed er udviklet til afspilning af film ved hjælp af AVCHD-, og MP4 -formater. • Film vises ved hjælp af filmikonet ([ ]). Tryk på 3 for at afspille. A Filmoptagelsestid ∫ Handlin..

Drej det bageste kommandohjul mod højre. - Page 71

71 Afspilning (DAN) DVQX1322 Skift af afspilningsmetode • Hver gang du berører skærmen to gange, skifter visningen mellem forstørret og normal. Brug af afspilningszoom Drej det bageste kommandohjul mod højre. 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k Knap-handling Touch- handling Beskrivelse af betjeningen s Forstørrer/formindsker skærmbilledet i store trin. s Knibe ind/ud Forstørrer/formindsker skærmbilledet i små trin. 3 / 4 / 2 / 1 Trække Flytter det forstørrede område (under en forstørret visning). s Spol billedet frem eller tilbage, mens samme zoomforstørrelse og -position for bevares. (Und..

Afspilning af billedgrupper - Page 72

Afspilning 72 DVQX1322 (DAN) • Afspilningen udføres separat af kortåbningen. Du kan ikke skifte det valgte kort til afspilning, mens Kalender vises. Afspilning af billedgrupper En billedgruppe består af flere billeder. Du kan afspille billederne i en billedgruppe kontinuerligt eller med et ad gangen. • Du kan redigere eller slette alle billederne i en billedgruppe på én gang. [ ]: En billedgruppe bestående af billeder, som er taget i Burstfunktion med bursthastigheden [SH2], [SH1], [SH2 PRE] eller [SH1 PRE]. En billedgruppe gemt omgående med [6K/4K-FOTO Bulk Saving]. [ ]: En bill..

Sletning af billeder - Page 73

73 Afspilning (DAN) DVQX1322 Sletning af billeder De billeder, som slettes, går tabt. ∫ For at slette et enkelt billede 1 Vælg det billede, du vil slette i afspilningsfunktionen, og tryk derefter på [ ]. • Samme handling kan udføres ved at trykke på [ ]. 2 Tryk på 3 for at vælge [Slet enkelt] og tryk derefter på [MENU/SET]. ∫ Sådan slettes flere billeder (op til 100) eller alle billeder • Billedgrupper behandles som et enkelt billede. (Alle billederne i den valgte billedgruppe slettes.) • Du kan kun slette billeder på et kort ad gangen. 1 Tryk på [ ] i afspilningsfunkti..

DVQX1322 (DAN) - Page 74

Menu 74 DVQX1322 (DAN) Menuliste Sådan vises forklaringer til menuelementernes. Hvis du trykker på [DISP.], mens et menuelement eller en indstilling er valgt, vises en beskrivelse for menuen. Følgende menuer vises kun for deres tilhørende optagelsestilstande: Du kan ændre de indstillinger, der er registrerede for brugerdefineret ( ). (P25) Menuer, som kun er tilgængelige for specielle optagelsestilstande [Intelligent auto] [Intelligent autofunktion] [iHåndholdt natopt.] [iHDR] [Kreativ film] [Eksponering] [High Speed video] [4K Live beskæring] [Brugerfunktion] [Kreativ kontrol] [Fil..

(DAN) DVQX1322 - Page 75

75 Menu (DAN) DVQX1322 [Film] [Optageformat] [I. opløsning] [Vis mic niveau] [Optage kval.] [ISO følsomhed (video)] [Sæt mic niveau] [AFS/AFF] [Shading comp.] [Mic-niveaubegrænser] [Kontin. AF] [Diffraktionskomp.] [Vindstøj dæmpning]/ [Dæmp vindstøj] [Fotostil] [Stabilisering] [Filterindstillinger] [Flimmer-red.] [Dæmp objektivstøj] [Lysstyrkeniveau] [Ext. tele-konv.] [Special-mikrofon] [Målefunktion] [Digital zoom] [Lydsignal] [Fremhæv skygge] [Billedfunkt. i opt.] [i. dynamisk] [Tidsstempel Optagelse] [Bruger] [Eksponering] [AF+MF] [Histogram] [ISO trin] [MF-hjælp] [Ref. lini..

DVQX1322 (DAN) - Page 76

Menu 76 DVQX1322 (DAN) Gældende funktioner: Med denne funktion kan du angive billedformatet af billederne, så det passer til udskrivnings- eller afspilningsmetode. [Indstilling] [Online-manual] [Søger visningshastighed] [Version disp.] [Bruger-hukommelse] [Nattilstand] [Mappe/Fil-indstillinger] [Indstil ur] [Skærmvisning]/ [Søger] [To SD-kortlæsere] [Verdenstid] [Gem/Gendan kameraindst.] [Rejsedato] [Skærm lysstyrke] [Nulstil ant.] [Wi-Fi] [Status LCD-baglys] [Nulstil] [Bluetooth] [Øjesensor] [Nulstil Netværksindstil.] [Trådløs tilslutning lampe] [Batteribrug prioritet] [Opdat. p..

(DAN) DVQX1322 - Page 77

77 Menu (DAN) DVQX1322 Gældende funktioner: Angiv antallet af pixel. Jo højere antallet af pixel er, desto finerer er detaljerne på billederne, selv om de udskrives på store papirark. Gældende funktioner: Angiv komprimeringsformatet, som billederne skal lagres i. • RAW-billeder optages altid i billedformatet [4:3] (5184 k 3888). • Når du sletter et billede, som er optaget med [ ] eller [ ], vil både RAW- og JPEG- billeder blive slettet samtidigt. • Når du afspiller et billede, som er optaget med [ ], vises de grå områder, som svarer til billedformatet på optagelsestidspunkt..

DVQX1322 (DAN) - Page 78

Menu 78 DVQX1322 (DAN) Gældende funktioner: Du kan vælge effekter, der passer til den billedtype, du vil tage. [Fotostil] > [Optag] > [Fotostil] [Standard] Dette er standardindstillingen. [Levende] Fremtræden effekt med høj mætningsgrad og kontrast. [Naturlig] Blød effekt med lav kontrast. [Monokrom] Monokrom effekt uden farvenuancer. [L.Monokrom] Sort-hvid effekt med grov tekstur og knivskarpe sorte accentueringer. [Landskab] En effekt, der er velegnet til scenelandskaber med en klar blå himmel og grønne træer. [Portræt] En effekt, der er egnet til et portræt af en person ..

(DAN) DVQX1322 - Page 79

79 Menu (DAN) DVQX1322 ∫ Justering af billedkvalitet 1 Tryk på 2 / 1 for at vælge fotoformattype. 2 Tryk på 3 / 4 for at markere elementerne, og tryk derefter på 2 / 1 for at justere. ¢ 1[Farvetone] vises kun, når [Monokrom] eller [L.Monokrom] er valgt. I andre tilfælde vises [Farvemætning]. ¢ 2Vises kun, når [Monokrom] eller [L.Monokrom] er valgt. • Hvis du justerer billedkvaliteten, vises [ _ ] ved siden af ikonet for fotoformat på skærmen. 3 Tryk på [MENU/SET]. ∫ Registreringsindstillinger fra [Brugerdef.1] til [Brugerdef.4] 1 Justér billedkvaliteten ved at følge 2 a..

DVQX1322 (DAN) - Page 80

Menu 80 DVQX1322 (DAN) Gældende funktioner: De optiske måletyper til måling af lysstyrken kan ændres. Gældende funktioner: Denne funktion genererer et billede med forbedret opløsning fra færdigoptagede billeder. Det er effektivt for still-billeder. • Brug et stativ for at nedsætte kamerarystelser. • Hvis du anvender et udskifteligt objektiv fra Panasonic, indstilles dets billedstabiliseringsfunktion automatisk til [OFF]. Når du anvender et udskifteligt objektiv, der ikke er fra Panasonic, udstyret med en billedstabiliseringsfunktion, som kan ON/OFF , skal det sættes på OFF. 1..

Deaktiverer driftslyde og lyskilder samtidig. - Page 81

81 Menu (DAN) DVQX1322 ∫ Ændring af opsætningen Gældende funktioner: Deaktiverer driftslyde og lyskilder samtidig. Indstillinger: [ON]/[OFF] • Lyde, som frembringes af kameraet, uanset hvad du gør, som f.eks. lyden fra åbning af objektivet, kan ikke sættes på lydløs. • Husk at være særlig opmærksom på rettigheder om privatlivets fred, gengivelse og lighed osv. for dit motiv, hvis du anvender denne funktion. Du gør det på egen risiko. [Billedstr.] Indstiller billedstørrelsen. Når billedformatet er [4:3]. Når billedformatet er [16:9]. [XL] (80,5M): [LL] (40M): 10368 k 7..

Lukkehastighed - Page 82

Menu 82 DVQX1322 (DAN) Gældende funktioner: Vælg den lukkertype, der skal anvendes til at tage billeder. Indstillinger: [AUTO]/[MSHTR]/[EFC]/[ESHTR] ¢ 1 Denne indstilling er kun tilgængelig i den manuelle eksponeringsfunktion. ¢ 2 Op til en ISO-følsomhed på [ISO3200]. Hvis indstillingen er højere end [ISO3200], bliver lukkerhastigheden hurtigere end 1 sekund. • Sammenlignet med den mekaniske lukkerfunktion, frembringer den elektroniske frontgardin mindre rystelser fra lukkeren, så denne funktion kan minimere påvirkningens af lukkerens vibrationer. • Med den elektroniske lukker..

(DAN) DVQX1322 - Page 83

83 Menu (DAN) DVQX1322 Kameraet kan indstilles for at undgå unødvendigt batteriforbrug. • For at annullere [Dvale indst.], [Dvale indst. (Wi-Fi)] eller [Strømspar LVF-optagelse], skal en af følgende handlinger udføres: – Tryk lukkerknappen halvt ned. – Sluk og tænd kameraet. • Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for skærmen/søgeren igen. Dette viser skærmen og søgerens skærme i rødt. Skæret på skærmene, når du optager i omgivelser med svag belysning, som f.eks. om natten, reduceres. 1 Tryk på 3 / 4 / 2 / 1 for at vælge [ON] indstillingen for rød visning på ..

[Mappe/Fil-indstillinger] - Page 84

Menu 84 DVQX1322 (DAN) Angiv de mappe og de filnavnsmønstre, som billeder skal gemmes i. ¢ Når [To SD-kortlæsere] er indstillet på [Tildeling Optagelse], vises [Vælg mappe (SD1)] og [Vælg mappe (SD2)]. • Filnumrene tildeles sekventielt fra 0001 til 9999 i optagelsens rækkefølge. Hvis du ændrer lagringsmappen, tildeles numrene efter det sidste filnummer. [Mappe/Fil-indstillinger] Mappenavn Filnavn 1 Mappenumme (3-cifrets, 100–999) 1 Farverum ([P]: sRGB, [_]: AdobeRGB) 2 5-cifret brugerdefineret segment 2 3-cifret brugerdefineret segment 3 Filnumre (4-cifret, 0001–9999) 4 Filu..

(DAN) DVQX1322 - Page 85

85 Menu (DAN) DVQX1322 Angiv de måde, optagelse til kortåbninger 1 og 2 skal udføres. Noter om relæopt.-funktionen • I følgende tilfælde kan optagelsen ikke videresendes til det andet kort: – Når der optages en film i [AVCHD]-format Noter om backup-opt. funktionen • Vi anbefaler, at du bruger kort med samme hastighedsklassevurdering og kapacitet. • Hvis du optager en film i [AVCHD]-format, kan du ikke lave en backup-optagelse af filmen. Data optages kun til det ene kort. • Når forskellige typer kort (SDHC/SDXC) er isat i et af følgende tilfælde, kan optagelsen ikke udfø..

DVQX1322 (DAN) - Page 86

Menu 86 DVQX1322 (DAN) Gem kameraets opsætningsoplysninger til kortet. Da gemte opsætningsoplysninger kan importeres til kameraet, kan du anvende samme opsætning til flere kameraer. • Gem/indlæs opsætningsoplysninger ved hjælp af det kort, der er isat i kortåbning 1. • Opsætningsoplysninger kan kun indlæses til kameraer af samme model som dette kamera. • Du kan gemme op til 10 sæt med opsætningsoplysninger på ét kort. Nulstil filnummeret for næsdte optagelse til 0001. Indstillinger: [Stik 1]/[Stik 2] Følgende indstillinger nulstilles til standard. – Optagelsesindstill..

(DAN) DVQX1322 - Page 87

87 Menu (DAN) DVQX1322 Registrér ofte benyttede menuer, og få dem vist i [Min menu]. Du kan registrere op til 23 menuer. Du kan behandle de billeder, der er blevet taget i RAW-format. De behandlede billeder gemmes i JPEG-format. 1 Vælg RAW-billeder med 2 / 1 , og tryk derefter på [MENU/SET]. 2 Tryk på 3 / 4 for at vælge et element. • Du kan indstille følgende elementer. De indstillinger, du anvendte til optagelsen, vælges, når du begynder indstillingen af disse elementer. 3 Tryk på [MENU/SET], og foretag indstillingen. 4 Tryk på [MENU/SET]. • Med denne handling vender du tilb..

Indstiller det justerede niveau og returnerer - Page 88

Menu 88 DVQX1322 (DAN) ∫ Sådan indstiller du hvert element • Når [Støjreduktion], [I. opløsning] eller [Skarphed] vælges, kan sammenligningsskærmen ikke vises. • Hver gang du berører skærmen to gange, skifter visningen mellem forstørret og normal. På sammenligningsskærmen kan du bruge følgende handlinger for at foretage justeringer: A Aktuel indstilling • Hvis du berører billedet midtpå, forstørres det. Hvis du berører [ ], formindskes billedet til sin oprindelige størrelse. Indstillingen [Indstilling] Når du vælger et element, får du vist et skærmbillede, hvor ..

Hvad kan du gøre med funktionen Wi-Fi - Page 89

89 Wi-Fi/Bluetooth (DAN) DVQX1322 Hvad kan du gøre med funktionen Wi-Fi ® / Bluetooth ® • Kameraet kan ikke anvendes til at oprette forbindelse til en offentlig trådløs LAN-forbindelse. Denne betjeningsvejledning henviser til både smartphones og tablets som smartphones herfra, medmindre andet angives. • Der henvises til “Betjeningsvejledning til avancerede funktioner (PDF formatet)” for yderligere oplysninger. ∫ Om TRÅDLØS-forbindelseslampen • I [Trådløs tilslutning lampe] i menuen [Indstilling] kan du indstille lampen, så den ikke lyser/blinker. ∫ Om [Wi-Fi]-knappe..

Wi-Fi/Bluetooth - Page 90

Wi-Fi/Bluetooth 90 DVQX1322 (DAN) Trin til at trykke på [Wi-Fi] (i optagelsestilstand) 1 Peg på [ ]. 2 Peg på [ ]. ∫ Brug kameraet som trådløs LAN-enhed Hvis du bruger udstyr eller computersystemer, som kræver en mere pålideligt sikkerhed end trådløse LAN-enheder, skal du sikre, at de relevante forholdsregler tages for sikkerhedskonstruktioner og fejl for de anvendte systemer. Panasonic er ikke ansvarlig for skader, som måtte opstå ved brug af kameraet til andre formål end trådløs LAN-enhed. ∫ Anvendelsen af dette kameras Wi-Fi-funktion skal forstås som anvendt i lande, h..

Tilslutning til en smartphone/tablet - Page 91

91 Wi-Fi/Bluetooth (DAN) DVQX1322 Tilslutning til en smartphone/tablet “Panasonic Image App” (herefter “Image App”) er et program, der leveres af Panasonic. • OS • Brug den seneste version. • Understøttede operativsystemer gælder fra og med november 2017. Ændringer kan ske. • Læs [Help] i menuen “Image App” for yderligere oplysninger om betjeningen. • Hvis du bruger “Image App” på smartphonen, der er tilsluttet kameraet via Wi-Fi, vises [Help] i “Image App” muligvis ikke, afhængigt af smartphonen. I dette tilfælde skal du, efter forbindelsen til kameraet..

Wi-Fi/Bluetooth - Page 92

Wi-Fi/Bluetooth 92 DVQX1322 (DAN) Vælg menuen. • Kameraet går på standby for sammenkobling og viser enhedens navn. 1 Start “Image App”. • Hvis der vises en meddelelse, som angiver, at smartphonen søger efter kameraer, skal du lukke meddelelsen. 2 Vælg [Bluetooth]. 3 Tænd for Bluetooth. 4 Vælg den enhedsnavn, der vises på kameraskærmen, på listen [Camera enable to be registered]. • Bluetooth-forbindelsen mellem kameraet og smartphone oprettes. (Til Android-anordninger) Der oprettes en Wi-Fi-forbindelse ved at vælge [Connection]. 5 Tænd for Wi-Fi-funktionen under smartph..

Wi-Fi/Bluetooth - Page 93

93 Wi-Fi/Bluetooth (DAN) DVQX1322 ∫ Tilslutning til den sammenkoblede smartphone (tilslutning anden gang og efterfølgende gange) 1 Start “Image App”. • Hvis der vises en meddelelse, som angiver, at smartphonen søger efter kameraer, skal du lukke meddelelsen. 2 Vælg [Bluetooth]. 3 Tænd for Bluetooth. 4 Vælg det kamera (enhedsnavn), du vil oprette forbindelse til, på listen [Camera registered]. ∫ Afbrydelse af Bluetooth-forbindelsen til smartphonen og deakivering af Bluetooth-funktionen Vælg kameraets menu. Tilslutning til en smartphone via Wi-Fi. • Du kan også oprette for..

Wi-Fi/Bluetooth - Page 94

Wi-Fi/Bluetooth 94 DVQX1322 (DAN) 1 Tænd for funktionen Wi-Fi i indstillingsmenuen. 2 På Wi-Fi-indstillingsskærmen skal du vælge det SSID, der vises på kameraet. 3 Start “Image App”. • Vælg [Ja], når bekræftelsesskærmen for tilslutningen vises på kameraet. (Kun ved tilslutning første gang) Klargøring: Indstil [Wi-Fi adgangskode] til [ON]. A SSID og adgangskode B QR-kode • Når kameraet er klar til tilslutning med smartphonen, vises QR- koden, SSID'et og adgangskoden. • Du kan også få vist informationen ved at trykke på [Wi-Fi] på kameraet. 1 Tænd for funktionen Wi..

Kontrolfunktion med en smartphone/tablet - Page 95

95 Wi-Fi/Bluetooth (DAN) DVQX1322 1 Indstil kameraet til optagelsesfunktion. 2 Markér kameraets menuelementer for at afbryde Wi-Fi-forbindelsen. • Du kan også afbryde forbindelsen ved at trykke på [Wi-Fi] på kameraet. 3 Luk “Image App” på smartphonen. Kontrolfunktion med en smartphone/tablet ∫ Krævet trådløs tilslutningstilstand Den krævede trådløse tilslutningstilstand varierer, afhængigt af den funktion, der skal anvendes efter tilslutning til en smartphone. Afbrydelse af Wi-Fi forbindelsen > [Indstilling] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi funktion] > [Ja] Krævet trådl..

At tænde og slukke kameraet med en smartphone - Page 96

Wi-Fi/Bluetooth 96 DVQX1322 (DAN) Med denne funktion kan du få vist billeder på kameraet i din taske eller kun tænde kameraet, som er lagt et andet sted, når du tager billeder med det. 1 Udfør en Bluetooth tilslutning til smartphonen. (P91) 2 Vælg kameraets menu. 3 Indstilling af kameraets tænd/sluk-knap på [OFF]. 4 Start “Image App” på smartphonen, og indstil Bluetooth-funktionen til en tilstand, så der kan oprettes forbindelse (standby-tilstand). 5 Betjen smartphonen. • Kameraet tændes automatisk, så der kan oprettes forbindelse med Wi-Fi automatisk. – (iOS-enheder) Af..

Wi-Fi/Bluetooth - Page 97

97 Wi-Fi/Bluetooth (DAN) DVQX1322 ∫ Ændring af kameraets knapindstillinger osv. med din smartphone 1 Udfør en Bluetooth tilslutning til smartphonen. (P91) 2 Betjen smartphonen. • Når kameraets slukkes, selv om du har indstillet [Fjernopvågning] til [ON] på kameraet, kan det ikke tændes ved hjælp af denne funktion. > [Indstilling] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi opsætning] > [Prioritet af Fjernenhed] [Kamera] Gør det muligt for dig at udføre handlinger både med kameraet og med din smartphone under fjernoptagelse. • Kameraets knapindstillinger osv. kan ikke ændres med din sma..

Tilslut til en smartphone. (P91) - Page 98

Wi-Fi/Bluetooth 98 DVQX1322 (DAN) 1 Tilslut til en smartphone. (P91) 2 Betjen smartphonen. • Hvis du afspiller en film varierer billedkvaliteten i forhold til den film, der er ved at blive optaget. Billedkvaliteten bliver muligvis forringet, eller lyden kan hoppe under afspilning af film eller billeder. • En OS-version af Android 7.0 eller højere, eller iOS 10.0 eller højere kræves for at gemme billederne i RAW-format. • Afhængigt af smartphonen eller af dens OS-version, kan billeder i RAW-format måske ikke vises korrekt. • Du kan ikke gemme de følgende billedtyper: – Film i..

Oprettelse af en forbindelse med en PC via et - Page 99

99 Wi-Fi/Bluetooth (DAN) DVQX1322 Oprettelse af en forbindelse med en PC via et trådløst adgangspunkt ∫ Sådan opretter du en mappe, som kan modtage billeder • Opret en brugerkonto for din PC kontonavn (op til 254 tegn) og adgangskode (op til 32 tegn) bestående af alfanumeriske tegn. Forsøg på at oprette en modtagelsesmappe mislykkes muligvis, hvis kontonavnet indeholder ikke-alfanumeriske tegn. 1 Installér “PHOTOfunSTUDIO” på PC'en. (P101) 2 Opret en mappe, som skal modtage billeder med “PHOTOfunSTUDIO”. • For automatisk oprettelse af mappen skal du vælge [Auto-create..

Eksempel: Valg af [WPS (Trykknap)] for oprettelse af en - Page 100

Wi-Fi/Bluetooth 100 DVQX1322 (DAN) 3 Vælg [PC]. 4 Vælg tilslutningsmetode. Eksempel: Valg af [WPS (Trykknap)] for oprettelse af en forbindelse 1 Vælg [Via netværk]. 2 Vælg [WPS (Trykknap)]. 3 Tryk på WPS-knappen til det trådløse adgangspunkt, indtil den skifter til WPS-tilstand. 5 Udfør de handlinger på kameraet, som passer til formålet. • Mapper, som er sorteret efter afsendelsesdato, oprettes i den relevante mappe, og billederne gemmes i disse mapper. • Hvis skærmbilledet for indtastning af brugerkonto og adgangskodevises, skal du indtaste de oplysninger, du indtastede, da..

Afspilning af billeder på en TV-skærm - Page 101

101 Øvrige (DAN) DVQX1322 Afspilning af billeder på en TV-skærm Klargøring: Sluk for kameraet og TV’et. 1 Tilslut kameraet og TV’et vha. et HDMI-kabel. • Kontrollér retningen af terminalerne, og sæt ledningen lige ind/tag den lige ud, mens du holder fast i selve stikket. (Terminalen kan blive beskadiget, hvis du skubber stikket ind skævt eller i den forkerte retning.) Tilslut aldrig anordninger til de forkerte stik. Det kan forårsage en funktionsfejl. 2 Tænd for TV’et, og vælg den indgang, der passer med den anvendte omformer. 3 Tænd kameraet, og tryk derefter på [ ( ]. ..

Overførsel af billeder til en PC - Page 102

Øvrige 102 DVQX1322 (DAN) Tjek websitet nedenfor for at downloade og installere softwaren. Download software, mens den er tilgængelig for download. http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10pe.html (Denne side er kun på engelsk.) • Downloadet udløber: Januar 2023 • Til 4K-film og 6K/4K-fotos kræves 64 bit OS-version af Windows 7/Windows 8.1/Windows 10. • Se “Betjeningsvejledning til avancerede funktioner (PDF-format)” eller betjeningsvejledning til de forskellige softwareprogrammer for detaljerede oplysninger, som f.eks. driftsmiljø eller betjeningsmetode. ..

(DAN) DVQX1322 - Page 103

103 Øvrige (DAN) DVQX1322 1 Tilslut computer og kamera med USB-forbindelseskablet (medfølger). • Tænd for strømmen til denne enhed og PC'en, før du tilslutter. • Anvend udelukkende det medfølgende USB-forbindelseskabel. 2 Tryk på 3 / 4 for at vælge [PC(Storage)], og tryk derefter på [MENU/SET]. • Hvis [USB-funktion] er indstillet på [PC(Storage)] i menuen [Indstilling] på forhånd, tilsluttes kameraet automatisk til PC’en uden at vise udvælgelsesskærmen [USB- funktion]. 3 Kopiér billederne til en PC ved hjælp af “PHOTOfunSTUDIO”. • Kopierede filer eller mapper i..

Styring af kameraet fra en PC - Page 104

Øvrige 104 DVQX1322 (DAN) Styring af kameraet fra en PC ∫ Download af software Denne software anvendes til at styre et Panasonic digitalkamera fra en PC. Det gør det muligt at ændre forskellige kameraindstillinger, udføre fjernoptagelse og gemme billeder, der er fjerntaget, til PC'en. Tjek websitet nedenfor for at downloade og installere softwaren. http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html • Driftsmiljø • Understøttede operativsystemer gælder fra og med november 2017. Ændringer kan ske. • For detaljerede oplysninger om, hvordan du bruger “LUMIX..

Skærmvisning/søgervisning - Page 105

105 Øvrige (DAN) DVQX1322 Skærmvisning/søgervisning • Følgende illustrationer er eksempler på display, der er indstillet til [ ] (skærmformat) på skærmen. Optagelse 98 98 98 2 00 00 2 00 2 00 60 60 60 2.8 2.8 2.8 AFS AFS AFS BKT BKT BKT L 4:3 0 BKT BKT BKT AEL AEL AEL BKT BKT BKT AWB AWB AWB ラュン ラュン BKT BKT BKT 50p Fn10 Fn10 Fn10 Fn10 Fn7 Fn7 Fn7 Fn7 Fn6 Fn6 Fn6 Fn6 Fn8 Fn8 Fn8 Fn8 Fn9 Fn9 Fn9 Fn9 OFF OFF OFF OFF ISO ISO SS SS SS F  MINI MINI MINI MINI      1 Optagefunktion (P24) Brugerdefinerede indstillinger Fotoformat (P78) ‰ Œ Blitz-funktion (P..

DVQX1322 (DAN) - Page 106

Øvrige 106 DVQX1322 (DAN) 2 A › Kvalitet (P77) Fokusfunktion (P36, 42) Fokus-bracket (P58) Post Fokus (P53) š Ø AF-funktion (P37) Ansigtsgenkendelse AF-lås (P43) Burst (P48) 6K/4K-foto (P49) Selvudløser Batteri-indikation Strøm tilføres (P17) Batterigreb Billedstabilisering (P60) Alarm for rystelser Optagelsestilstand (blinker rødt.)/Fokus (lyser grønt.) (P21) Fokus (I dårlig belysning) Fokus (Starlight AF) Pre-Burst (P48) Tilsluttet Wi-Fi Tilsluttet Bluetooth (P92) Placeringslogning Histogram AFS AFF AFC MF AFS BKT AFL SH2 LOW STAR PRE 3 Navn ¢ 2 Antal dage, der er gået siden..

(DAN) DVQX1322 - Page 107

107 Øvrige (DAN) DVQX1322 ¢ 1 m: minut, s: sekund ¢ 2 Dette vises i ca. 5 sekunder, når kameraet tændes, hvis indstillingen [Profilopsætning] er valgt. ¢ 3 Vises i ca. 5 sekunder, når kameraet tændes, når uret indstilles og når man skifter fra afspilningsfunktion til optagefunktion. 5 Hvidbalanceholder, Hvidbalanceholder (farvetemperatur) (P59) Finjustering af hvidbalance VÐî Ñ Hvidbalance (P45) Farve (P35) 98 Antal mulige billeder r20 Maksimalt antal billeder, som kan tages kontinuerligt Tilgængelig optagelsestid ¢ 1 Relæoptagelse (P85) Backup-optagelse (P85) Allokeringopt..

Optagelsesoplysninger på skærmen - Page 108

Øvrige 108 DVQX1322 (DAN) Optagelsesoplysninger på skærmen Optagelse 1 Optagefunktion (P24) F2.8 Blændeværdi (P21) 1/60 Lukkehastighed (P21) Batteri-indikation Strøm tilføres (P17) Kort (vises kun under optagelse) 2 ISO-følsomhed (P44) Værdi for eksponeringskompensation (P43) Lysstyrke (P35) Manuel eksponeringshjælp ‰ Œ Blitz-funktion (P63) Blitz F 2.8 98 98 AWB 1/60 0 0 0 Fn ISO AUTO OFF L 4:3 AFS AFS     C1 EXPS EXPS ISO AUTO 0 WL 3 Single Burst (P48) 6K/4K-foto (P49) Post Fokus (P53) Selvudløser Højopløselighedsfunktion (P80) Fokusfunktion (P36, 42) š Ø AF-f..

Kameraets optagelsesinformation vises. - Page 109

109 Øvrige (DAN) DVQX1322 Status LCD-indikationer Kameraets optagelsesinformation vises. *Alle informationer er vist her til forklarende formål. Optagelse            1 Hvidbalance (P45) 2 Målefunktion (P80) 3 Blændeværdi (P21) 4 ISO-følsomhed (P44) 5 Lukkehastighed (P21) 6 Antal mulige billeder, der kan optages/ Maksimalt antal billeder, som kan tages kontinuerligt/ Tilgængelig optagetid • [9999] vises, når der er 10000 eller flere mulige billeder tilbage. • Hvis den resterende optagetid er 29 minutter og 59 sekunder, vises det som [29:59]. 7 Kor..

Displaymeddelelser - Page 110

Øvrige 110 DVQX1322 (DAN) Displaymeddelelser Bekræftelses- eller fejlmeddelelser vises på skærmen i nogle tilfælde. • Se også “Betjeningsvejledning til avancerede funktioner (PDF-format)”, som giver flere detaljerede oplysninger. [Nogle af billederne kan ikke slettes]/[Dette billede kan ikke slettes] • Denne funktion kan kun bruges med billeder, der opfylder DCF-standarden. Udfør formatering (P20) på denne enhed, når du har gemt de nødvendige data på en PC osv. [Memorykortfejl Skal kortet formateres?] • Dette format kan ikke anvendes på denne enhed. – Isæt et andet ..

Prøv først følgende procedurer. - Page 111

111 Øvrige (DAN) DVQX1322 Fejlfinding Prøv først følgende procedurer. • Se også “Betjeningsvejledning til avancerede funktioner (PDF-format)”, som giver flere detaljerede oplysninger. • Lyden opstår på grund af In-Body Image Stabiliser. Det er ikke en funktionsfejl. • Batteriet er opbrugt. > Oplad batteriet. (P14) • Når [6K/4K Pre-Burst] eller [Pre-Burst-optagelse] er indstillet, aflader batteriet hurtigere. > Brug kun disse funktioner, hvis du optager med dem. • Motivet er uden for kameraets fokusområde. • Er [Fokus/Udløserprioritet] i menuen [Bruger] indsti..

DVQX1322 (DAN) - Page 112

Øvrige 112 DVQX1322 (DAN) • Lukkerhastigheden bliver langsommere, og billedstabiliseringsfunktionen virker muligvis ikke korrekt, når du tager billeder på mørke steder. > Det anbefales at anvende stativet og selvudløseren, når der tages billeder ved en lav lukkerhastighed. • Hvis du optager et motiv i bevægelse, når du bruger den elektroniske lukker eller optager film eller tager et 6K/4K-foto, kan motivet se forvrænget ud på billedet. Dette er typisk for MOS- sensorer, der bruges som kameraets pickup-sensorer. Dette er ikke en fejlfunktion. • Dette er karakteristisk for ..

(DAN) DVQX1322 - Page 113

113 Øvrige (DAN) DVQX1322 • Hvis du bruger den elektroniske lukker, aktiveres blitzen ikke. • Når [Lydløs indstilling] er indstillet på [ON], er blitzen ikke aktiveret. • Er kortet sat i? • Er dette en mappe eller et billede, der er blevet behandlet på en PC? Hvis ja, kan det ikke afspilles på denne enhed. > Det anbefales at bruge softwaren “PHOTOfunSTUDIO” (P101) for at skrive billeder fra PC’en til kortet. • Er [Afspilning] indstillet for afspilning? > Skift til [Normal gengivelse]. ∫ Generelle tip for brug af en Wi-Fi-forbindelse • Bruges inden for kommuni..

DVQX1322 (DAN) - Page 114

Øvrige 114 DVQX1322 (DAN) • Visse operativsystemversioner, herunder Windows 8, anvender to kontotyper: en lokal konto og en Microsoft-konto. > Sørg for at anvende brugernavn og adgangskode til den lokale konto. • Standard arbejdsgruppenavnet er sat til “WORKGROUP”. Hvis du har ændre arbejdsgruppenavnet, genkendes PC'en ikke. I [PC-forbindelse] i menuen [Wi-Fi opsætning] skal du ændre arbejdsgruppenavnet til navnet på den PC, du er tilsluttet. • Bekræft, at logon-navnet og adgangskoden er korrekt indtastet. • Hvis systemklokkeslættet for en Mac-computer eller Windows P..

Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. - Page 115

115 Øvrige (DAN) DVQX1322 Specifikationer Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. Digitalt kamerahus (DC-G9): Sikkerhedsoplysninger Strømkilde: DC 8,4 V (8,4 V ) Strømforbrug: 4,0 W (Når man optager med skærm) (Når det udskiftelige objektiv (H-ES12060) anvendes) 3,8 W (Når man optager med skærm) (Når det udskiftelige objektiv (H-FS12060) anvendes) 3,0 W (Når man afspiller med skærm) (Når det udskiftelige objektiv (H-ES12060) anvendes) 2,8 W (Når man afspiller med skærm) (Når det udskiftelige objektiv (H-FS12060) anvendes) Effektive pixel 20.330.000 pixels Bill..

Eksponeringskompensation - Page 116

Øvrige 116 DVQX1322 (DAN) Antal mulige billeder Superhøj hastighed Hvis der er RAW-filer: 50 billeder Hvis der ikke er RAW-filer: 50 billeder Høj hastighed, Mellemhastighed, Lav hastighed Hvis der er RAW-filer: 60 billeder eller mere Hvis der ikke er RAW-filer: 600 eller flere billeder ¢ Når optagelsen udføres i henhold til testbetingelser, som angivet af Panasonic. ISO-følsomhed (Standard udgangsfølsomhed) Still-billede: AUTO/ /100 ¢ /200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 Kreativ filmfunktion: AUTO/100 ¢ /200/400/800/1600/3200/6400/12800 (Ændring af EV i 1/3 trin muligt) ¢ Kun..

Synkroniseringshastighed - Page 117

117 Øvrige (DAN) DVQX1322 Søger OLED-livesøger (4:3) (ca. 3.680.000 punkter) (visningsområde omkring 100%) (Forstørrelse ca. 1,66 k , 0,83 k (svarende til 35 mm filmkamera), med 50 mm objektiv ved uendelighed; j 1,0 m j 1 ) (med dioptrisk justering j 4 til i 3 diopter) Blitz-funktion AUTO, AUTO/Reduktion af røde øjne, Tvungen ON, Tvungen ON/ Reduktion af røde øjne, Langsom synk., Langsom synk./ Reduktion af røde øjne, Tvungen OFF Synkroniseringshastighed for blitz Lig med eller mindre end 1/250 af et sekund Mikrofon Stereo Højttaler Mono Optagemedie SD-memorykort/SDHC-memorykort..

DVQX1322 (DAN) - Page 118

Øvrige 118 DVQX1322 (DAN) Filformat optagelse Still-billede RAW/JPEG (baseret på “Design rule for Camera File system”, baseret på “Exif 2.31” standarden) 6K/4K-foto (burstfil) 6K-foto: MP4 (H.265/HEVC, AAC (2 kanals)) 4K-foto: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, AAC (2 kanals)) Film AVCHD Progressive/AVCHD/MP4 Lydkomprimering AVCHD Dolby Audio TM (2 kanals) MP4 AAC (2 kanals), LPCM ¢ (2 kanals, 48 kHz/16 bit) ¢ Når du vælger [4K/150M/60p]/[4K/150M/ 50p] Brugerflade [REMOTE] ‰ 2,5 mm stik [MIC] ‰ 3,5 mm stik Hovedtelefon ‰ 3,5 mm stik HDMI HDMI Type A USB Super Speed USB 3.0 GEN1/USB..

Overensstemmelsesstandard - Page 119

119 Øvrige (DAN) DVQX1322 Trådløs sender Batterioplader (Panasonic DMW-BTC13): Sikkerhedsoplysninger Lysnetsadapter (Panasonic VSK0815K): Sikkerhedsoplysninger Batteripakke (lithium-ion) (Panasonic DMW-BLF19E): Sikkerhedsoplysninger Symbolerne på dette produkt (inklusive tilbehøret) repræsenterer følgende: Driftsfugtighed 10%RH til 80%RH Støvtæt og stænktæt Ja Trådløst LAN Overensstemmelsesstandard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (standard for trådløs LAN-protokol) Anvendt frekvensområde (central frekvens) 2412 MHz til 2472 MHz (1 til 13 kanals) 5180 MHz til 5320 MHz (36/40/44/48/52/5..

14 elementer i 12 grupper (4 asfæriske - Page 120

Øvrige 120 DVQX1322 (DAN) • LEICA er et registreret varemærke tilhørende Leica Microsystems IR GmbH. ELMARIT er et registreret varemærke tilhørende Leica Camera AG. LEICA DG objektiver er blevet fremstillet ved hjælp af måleinstrumenter og kvalitetssikringssystemer, som er certificeret af Leica Camera AG baseret på virksomhedens kvalitetsstandarder. Udskifteligt objektiv H-ES12060 “LEICA DG VARIO-ELMARIT 12–60 mm/F2.8–4.0 ASPH./ POWER O.I.S.” H-FS12060 “LUMIX G VARIO 12–60 mm/ F3.5–5.6 ASPH./POWER O.I.S.” Fokuseringslængde f=12 mm til 60 mm (svarende til 35 mm fil..

Tilbehør til digitalkameraet - Page 121

121 Øvrige (DAN) DVQX1322 Tilbehør til digitalkameraet ¢ 1 Leveres sammen med en lysnetadapter og et USB-forbindelseskabel (til oplader). ¢ 2 Lysnetadapteren (ekstraudstyr) kan kun anvendes med Panasonics tilhørende jævnstrømskobler (ekstraudstyr). Lysnetadapteren (ekstraudstyr) kan ikke anvendes alene. ¢ 3 Anvendes, hvis det fastgjorte objektiv kommer i berøring med stativfoden. Korrekte produktnumre fra og med november 2017. Ændringer kan ske. • Visse tilbehør sælges ikke i alle lande. • BEMÆRK: Tilbehør og/eller modelnumre kan variere i henhold til de forskellige lande...

Sådan kontrolleres URL'en og QR-koden på kameraet - Page 122

Øvrige 122 DVQX1322 (DAN) Læsning af betjeningsvejledning (PDF-format) En mere detaljeret betjeningsvejledning findes i “Betjeningsvejledning til avancerede funktioner (PDF-format)”. For at læse den skal du downloade den fra webstedet. http://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.html?model=DC- G9&dest=EC • Klik på det ønskede sprog. ∫ Sådan kontrolleres URL'en og QR-koden på kameraet • Du skal bruge Adobe Reader til at gennemse eller udskrive “Betjeningsvejledning til avancerede funktioner (PDF-format)”. Du kan downloade og installere en version af Adobe Reader, som du..

(DAN) DVQX1322 - Page 123

123 Øvrige (DAN) DVQX1322 • G MICRO SYSTEM er et digitalt kamerasystem med udskiftelige objektiver, der bygger på standarden “Micro Four Thirds System”. • Micro Four Thirds™ og Micro Four Thirds-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Olympus Corporation i Japan, USA, EU og i andre lande. • Four Thirds™ og Four Thirds-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Olympus Corporation i Japan, USA, EU og i andre lande. • SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. • Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia In..

Panasonic Corporation 2017 - Page 124

• Wi-Fi CERTIFIED™-logoet er et certifikationsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance ® . • Wi-Fi Protected Setup™-logoet er et certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance ® . • “Wi-Fi ® ” er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance ® . • “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™”, og “WPA2™” er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance ® . • DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance. • Dette produkt anvender “DynaFont” fra DynaComware Corporation. DynaFont e..

Sponsored links

Latest Update