Panasonic Dcg9ec Operating Instructions 29/11/2017 Manual Swedish (1.4MB)

DCG9EC Language

Download Panasonic Dcg9ec Operating Instructions 29/11/2017 Manual Swedish (1.4MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Ställ funktionslägesratten på [ - Page 1

SVENSKA 2 Att välja det önskade fokusområdet och spara en bild 1 Ta bilder med funktionen efterfokus 2 Välja bilder ur en 6K/4K-bildsekvensfi l och spara 1 Att ta 6K/4K-foton Med 6K-foto kan du ta bildsekvenser i en hög hastighet på 30 bilder/sekund och spara önskade bilder, var och en bestående av 18 miljoner pixlar (cirka), och de hämtas från bildsekvens fi len. Med 4K-foto kan du ta bildsekvenser i en hög hastighet på 60 bilder/sekund och spara önskade bilder, var och en bestående av 8 miljoner pixlar (cirka). DVQW1255ZA Digitalkamera Modell nr. DC-G9 1 Ställ funktionsl..

Sæt funktionsdrejeknappen til [ - Page 2

DANSK 2 Valg af fokusområder og lagring af billeder 1 Optagelse med Post Focus- funktionen 2 Valg af billeder fra 6K/4K-burstfil og lagring heraf 1 Optagelse af 6K/ 4K-billeder Med 6K-fotofunktionen kan du tage et højhastighedsburst af billeder ved 30 rammer/sekund og gemme de ønskede billeder, hver især sammensat af op til 18 millioner pixler (ca.), der trækkes ud af deres burst- fi l. Med 4K-fotofunktionen kan du tage et højhastighedsburst af billeder ved 60 rammer/sekund og gemme de ønskede billeder, hver især sammensat af op til 8 millioner pixler (ca.). Digitalkamera Model nr..

Sponsored links

Latest Update