Panasonic Dcg9ec Operating Instructions 29/11/2017 Manual Swedish (8.0MB)

DCG9EC Language

Download Panasonic Dcg9ec Operating Instructions 29/11/2017 Manual Swedish (8.0MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Grundläggande bruksanvisning - Page 1

EC Web Site: http://www.panasonic.com Grundläggande bruksanvisning Digitalkamera/ Objektivtillbehör/Kamerahus Modell nr. DC-G9L/DC-G9M DC-G9 Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder produkten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. Mer detaljerade bruksanvisningar finns tillgängliga i “Bruksanvisning för avancerade funktioner (pdf-format)”. Ladda ned den från webbplatsen för att läsa den. (P122) DVQX1321ZA F1117HN0

..

Säkerhetsinformation - Page 2

2 DVQX1321 (SWE) Bäste kund, Vi tar tillfället i akt att tacka dig för att du köpt den här digitalkameran från Panasonic. Läs bruksanvisningen noggrant och bevara den för framtida referens. Observera att aktuella kontroller och komponenter, menypunkter etc på din Digitalkamera kan avvika något från de som visas på bilderna i denna Bruksanvisning. Iaktta upphovsrättslagarna noggrant. • Inspelning av förinspelade band eller skivor eller andra publicerade eller utsända material för andra syften än ditt eget privata bruk kan bryta mot upphovsrättslagarna. Även för privata ..

“Panasonic Corporation” - Page 3

3 (SWE) DVQX1321 Försäkran om Överensstämmelse (DoC) Härmed garanterar “Panasonic Corporation” att denna produkt överensstämmer med tillämpbara krav och andra föreskrifter i enlighet med direktiv 2014/53/EU. Kunder kan hämta en kopia av den ursprungliga DoC för våra RE-produkter från vår DoC- server: http://www.ptc.panasonic.eu Kontakt till Auktoriserad Representant: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland 5,15 - 5,35 GHz-bandet är begränsat till enbart inomhusanvändning i följande länder: Sändarens maximala..

Varningar vid användning - Page 4

4 DVQX1321 (SWE) • Använd en “Höghastighets-HDMI-kabel” med HDMI-logon. Kablar som inte följer HDMI-standarden kommer inte att fungera. “Höghastighets-HDMI-kabel” (kontakt typ A–typ A, upp till 1,5 m lång) • Använd alltid en äkta fjärrstyrd avtryckare från Panasonic (DMW-RSL1: extra tillval). • Använd inte hörlurskablar med en längd på 3 m eller mer. • Använd inte synkroniseringskablar med en längd på 3 m eller mer. • Använd inte kablar till en stereomikrofon med en längd på 3 m eller mer. Förvara den här apparaten på så långt avstånd som möjlig..

(SWE) DVQX1321 - Page 5

5 (SWE) DVQX1321 • Använd alltid bifogade sladdar och kablar. • Förläng inte sladdar eller kablar. • Stäng inte av den här enheten under åtkomst (bildskrivning, läsning och radering, formatering etc.), ta inte ur batteriet och koppla inte ur AC-adaptern. Vidare ska du inte utsätta kameran för vibrationer, stötar eller statisk elektricitet. • Datan på kortet kan skadas eller gå förlorad om kortet utsätts för elektromagnetiska vågor, statisk elektricitet eller om kameran/kortet går sönder. Man rekommenderas att lagra viktiga data på en PC etc. • Formatera inte kor..

DVQX1321 (SWE) - Page 6

6 DVQX1321 (SWE) Innehäll Säkerhetsinformation .................................. 2 Förberedelse/grundläggande Vård av kameran ......................................... 7 Standardtillbehör ......................................... 8 Om kort som kan användas i den här apparaten .................................................... 9 Om linsen .................................................. 10 Komponenters namn och funktioner ......... 11 Snabbstartguide ........................................ 14 Grundläggande användning ...................... 22 Ställa in menyalternativ .........

Förberedelse/grundläggande - Page 7

7 Förberedelse/grundläggande (SWE) DVQX1321 Vård av kameran Utsätt inte för kraftiga vibrationer, stötar eller tryck. • Objektivet, skärmen eller det utvändiga huset kan skadas om den används i följande förhållanden. Det kan också leda till ett funktionsfel eller att bilden kanske inte spelas in om du: – Tappa inte och stöt inte kameran. – Trycker hårt på objektivet eller skärmen. ∫ Strilsäker Strilsäker är en term som används för att beskriva den extra skyddsnivå som den här kameran erbjuder mot en minimal mängd fukt, vatten eller damm. Strilsäkerheten gar..

Förberedelse/grundläggande - Page 8

Förberedelse/grundläggande 8 DVQX1321 (SWE) Standardtillbehör Kontrollera att alla tillbehör finns med innan du börjar använda kameran. Produktnumren är korrekta i november 2017. De kan komma att ändras. Digitalkamerahus (Det kallas kamerahus i bruksanvisningen.) ¢ 1 Det kallas objektiv i bruksanvisningen. ¢ 2 De utbytbara objektiven (H-ES12060/H- FS12060) som ingår i DC-G9L/DC-G9M är damm- och strilsäkra. ¢ 3 Det sitter på det utbytbara objektivet vid inköpet av kameran. ¢ 4 Det sitter på kamerahuset vid inköpstillfället. ¢ 5 Beställ artikelnummer A om du bara vill k..

Om kort som kan användas i den här apparaten - Page 9

9 Förberedelse/grundläggande (SWE) DVQX1321 • SD-minneskort, SDHC-minneskort och SDXC-minneskort indikeras som kort i texten. • Detta kort är ett extra tillval. • Beskrivningen i den här bruksanvisningen är baserad på det utbytbara objektivet (H-ES12060). • Rådfråga Panasonic-återförsäljaren om du förlorar medföljande tillbehör (du kan köpa tillbehören separat.) Om kort som kan användas i den här apparaten ∫ Inspelning av filmer/6K-/4K-fotografering och klassificering av hastighetsklasser Använd ett kort som uppfyller följande bestämmelser för SD-hastighetskl..

Om den inbyggda programvaran i det utbytbara objektivet - Page 10

Förberedelse/grundläggande 10 DVQX1321 (SWE) Om linsen Den här kameran använder särskilda objektiv som är kompatibla med systemet Micro Four Thirds TM för objektivfattningar (Micro Four Thirds mount). Du kan också använda ett objektiv med följande standarder genom att använda en monteringsadapter. För att få en jämnare inspelning rekommenderar vi att du uppdaterar den inbyggda programvaran i det utbytbara objektivet till den senaste versionen. • Besök nedanstående webbplats för att se den senaste informationen om den inbyggda programvaran eller för att ladda ned den inby..

Komponenters namn och funktioner - Page 11

11 Förberedelse/grundläggande (SWE) DVQX1321 Komponenters namn och funktioner ∫ Kamerahus 30 29 33 31 32 10 25 28 15 14 13 7 9 11 12 8 26 24 23 27 20 18 19 1 4 2 3 22 5 6 22 17 16 21 1 Laddningslampa (P17)/ Anslutningslampa för trådlösa funktioner (P89) 2 Videobildsknapp (P64) 3 Referenslinje för fokusavstånd 4 [ ] (Exponeringskompensation)-knapp (P43) 5 [ ](ISO-känslighet)-knapp (P44) 6 [ ](Vitbalans)-knapp (P45) 7 Ratt på framsidan (P22) 8 Avtryckarknapp (P21) 9 Kamerans ON/OFF-omkopplare (P19)/ Ratt för status på lcd:ns bakgrundsbelysning (P22) 10 Självutlösarindikator/ AF..

Förberedelse/grundläggande - Page 12

Förberedelse/grundläggande 12 DVQX1321 (SWE) • Funktionsknapparna ([Fn6] till [Fn10]) är touchikoner. Toucha [ ]-fliken på inspelningsskärmen för att visa dem. 45 46 47 48 50 49 34 51 38 39 58 54 55 36 35 44 43 52 53 37 41 40 42 57 56 34 Pekskärm (P28)/skärm (P105) 35 [ ( ] (Visning)-knapp (P70) 36 [LVF]-knapp (P26)/[Fn3]-knapp (P31) 37 Ögonsensor (P26) 38 Bildsökare (P26) 39 Ögonskydd • Förvara ögonskyddet oåtkomligt för barn för att förhindra att de sväljer det. 40 Högtalare 41 Joystick (P23, 41)/Funktionsknapp (P31) Center (Fn11)/ 3 (Fn12)/ 1 (Fn13)/ 4 (Fn14)/ 2 (F..

Förberedelse/grundläggande - Page 13

13 Förberedelse/grundläggande (SWE) DVQX1321 ∫ Lins H-ES12060 H-FS12060 1 Linsyta 2 Tele 3 Fokusring (P42) 4 Zoomring 5 Vidvinkel 6 O.I.S.-omkopplare 7 [AF/MF]-knapp • När antingen objektivets [AF/MF]-knapp eller kamerans inställning står på [MF], är manuell fokus (MF) aktiverad. 8 Kontaktpunkt 9 Gummi i objektivfattningen 10 Objektivmarkering för montering (P18) 1 3 4 8 10 6 7 9 2 5 3 8 9 10 4 1 2 5

..

Förberedelse/grundläggande - Page 14

Förberedelse/grundläggande “Snabbstartguide” 14 DVQX1321 (SWE) Snabbstartguide • Kontrollera att kameran stängts av. • Fäst axelremmen när du använder kameran, så att du inte kan tappa den. • Utför steg 1 till 8 och fäst sedan andra änden av axelremmen. • Sätt axelremmen över din axel. – Fäst inte runt nacken. Det kan leda till skada eller olycka. • Lämna aldrig axelremmen där ett barn kan få tag på den. – Det kan orsaka en olycka om remmen oavsiktligt vrids om halsen. Batteriet som kan användas med den här kameran är DMW-BLF19E. ∫ Ladda batteriet med..

När laddaren (medföljer) används - Page 15

15 Förberedelse/grundläggande “Snabbstartguide” (SWE) DVQX1321 ∫ Om [CHARGE]-indikatorn • När [CHARGE]-indikatorn blinkar – Batteriets temperatur är för hög eller för låg. Batteriet bör laddas igen i omgivningstemperatur på mellan 10 o C och 30 o C. – Laddarens eller batteriets kontakter är smutsiga. Torka i så fall av dem med en torr duk. ∫ Laddningstid När laddaren (medföljer) används • Den indikerade laddningstiden gäller när batteriet har laddats ur helt. Laddningstiden kan variera beroende på hur batteriet har använts. Batteriets laddningstid kan vara..

Anslut USB-anslutningskabeln - Page 16

Förberedelse/grundläggande “Snabbstartguide” 16 DVQX1321 (SWE) • Använd bara den medföljande USB-anslutningskabeln. • Använd bara den AC-adapter som medföljer. • AC-adaptern (medföljer) och USB-anslutningskabeln (medföljer) är bara till för denna kamera. Använd dem inte med andra apparater. Sätt i batteriet i den här enheten. Kontrollera att kameran är avstängd. A Anslut USB-anslutningskabeln (medföljer) till [USB/CHARGE]-uttaget. B Laddningslampa C AC-adapter (medföljer) D Till eluttaget E Dator (påslagen) F USB-anslutningskabel (medföljer) • Kontrollera rikt..

När du använder AC-adaptern (medföljer) - Page 17

17 Förberedelse/grundläggande “Snabbstartguide” (SWE) DVQX1321 ∫ Om laddningslampan • När laddningslampan blinkar – Sätt i USB-anslutningskabeln (medföljer) på en plats där omgivningstemperaturen (och batteriets temperatur) är i området från 10 o C till 30 o C, och försök ladda igen. – Om din dator inte kan tillhandahålla tillräckligt mycket ström går det inte att ladda. ∫ Laddningstid När du använder AC-adaptern (medföljer) • Den indikerade laddningstiden gäller när batteriet har laddats ur helt. Laddningstiden kan variera beroende på hur batteriet har..

Att sätta i kortet (extra tillval) - Page 18

Förberedelse/grundläggande “Snabbstartguide” 18 DVQX1321 (SWE) • Kontrollera att kameran stängts av. • Skjut in helt tills du hör ett klickljud och var samtidigt noga med att sätta in det i rätt riktning. Skjut in kortet tills du hör klickljudet, för att ta ur det, och dra det sedan rakt ut. ∫ Kortåtkomstindikatorer Åtkomstindikering Lyser rött när en bild sparas på kortet. • Under åtkomst (bildskrivning, läsning och radering, formatering etc.), stäng inte av den här enheten, ta inte ur batteriet eller kortet och koppla inte ur AC-adaptern. Utsätt heller inte k..

Förberedelse/grundläggande - Page 19

19 Förberedelse/grundläggande “Snabbstartguide” (SWE) DVQX1321 Vid köptillfället är skärmen packad i kamerahuset. Ta ut skärmen enligt nedan. 1 Öppna skärmen. (Maximalt 180 o ) 2 Den kan vridas 180 o framåt. 3 Ställ tillbaka skärmen i ursprungligt läge. • Var försiktig så att du inte använder för mycket kraft när du vrider skärmen. Om du gör det kan det orsaka skada. • Vi rekommenderar att du stänger skärmen när du inte använder den, och vänder den inåt för att skydda den mot smuts och repor. • Klockan är inte inställd när kameran levereras. 1 Sätt p..

Förberedelse/grundläggande - Page 20

Förberedelse/grundläggande “Snabbstartguide” 20 DVQX1321 (SWE) Vrid på diopterjusteringsratten. • Justera tills du kan se tecknen som visas i sökaren tydligt. Formatera kortet innan inspelning av en bild med den här kameran. Eftersom informationen inte kan återställas efter formatering ska du se till att säkerhetskopiera nödvändig information i förväg. Ställ lägesratten på [ ]. • Ratten är låst om lägesrattens låsknapp är nedtryckt. ( A ) Varje tryck låser/låser upp ratten. 1 Håll kameran försiktigt med båda händerna, håll armarna stilla längs med kroppen..

Kontrollera bilden som du tagit - Page 21

21 Förberedelse/grundläggande “Snabbstartguide” (SWE) DVQX1321 2 Tryck ner slutarknappen halvvägs för att fokusera. A Bländarvärde B Slutartid C Fokus-indikering • Bländarvärdet och slutartiden visas. (Blinkar i rött om rätt exponering inte uppnåtts, utom vid inställning för blixt.) • När motivet är i fokus visas fokusindikeringen. (När motivet inte är i fokus blinkar indikeringen.) 3 Tryck in avtryckarknappen helt (tryck längre in), och ta bilden. • Se till att du inte flyttar kameran när du trycker på avtryckarknappen. • Det går inte att ta bilder innan du..

Förberedelse/grundläggande - Page 22

Förberedelse/grundläggande 22 DVQX1321 (SWE) Grundläggande användning Ställ in kamerans on/off-brytare på [ ]. • När du släpper kamerans ON/OFF-omkopplare, återgår den till [ON]-läget. Status-lcd:ns bakgrundsbelysning stängs av efter cirka 5 sekunder. • Om du vill stänga av status-lcd:ns bakgrundsbelysning direkt, ställer du in kamerans ON/OFF-omkopplare på [ ] igen. • Om du börjar spela in medan status-lcd:ns bakgrundsbelysning är på, kommer den att stängas av. • Det går inte att sätta på status-lcd:ns bakgrundsbelysning när du spelar in filmer eller använde..

Förberedelse/grundläggande - Page 23

23 Förberedelse/grundläggande (SWE) DVQX1321 Gör att du kan ställa in bländaren, slutartiden och andra inställningar i lägena / / / . Du kan ändra till den kamerainställning som aktiverar den tilldelade funktionen. Du kan ställa in alternativen som ska tilldelas till funktionsomkopplaren i [Fn-spakens inställning] i [Anpassad] ([Användning])-menyn. (P33) Ändra funktionsomkopplarens läge. Lägesratt Ratt på framsidan Bakre ratt Programskifte Programskifte Bländarvärde Bländarvärde Slutartid Slutartid Bländarvärde Slutartid Styrspak Joysticken kan användas på två sätt..

Lägesratt (välja ett inspelningsläge) - Page 24

Förberedelse/grundläggande 24 DVQX1321 (SWE) Tryck på lägesrattens låsknapp 1 för att låsa upp den. • Ratten är låst om lägesrattens låsknapp är nedtryckt. Varje tryck låser/låser upp ratten. Vrid lägesratten 2 och justera inspelningsläget. Lägesratt (välja ett inspelningsläge) Intelligent Automatiskt läge (P34) Intelligent Automatiskt Plusläge (P34) Programläge för AE Spelar in med det bländarvärde och den slutartiden som kameran ställt in. ∫ Programskifte 1 Tryck in avtryckarknappen halvvägs och visa bländarvärde och slutartid på skärmen. 2 När värdena..

Förberedelse/grundläggande - Page 25

25 Förberedelse/grundläggande (SWE) DVQX1321 ∫ Bekräftar effekterna för öppning och slutarhastighet (Läge förhandsgranskning) Växla till bekräftelseskärmen genom att trycka på knappen förhandsgranska. – Normal inspelningsskärm – Förhandsgranskningsskärm för bländareffekt – Slutartid effekt på förhandsgranskningsskärm Användaranpassat läge Använd det här läget om du vill ta bilder med inställningar som finns registrerade sen tidigare. ∫ Registrering av Personliga menyinställningar (Registrering av personanpassade inställningar) 1 Ställ i förväg in det..

[LVF]-knappen (växlar mellan skärmen/bildsökaren) - Page 26

Förberedelse/grundläggande 26 DVQX1321 (SWE) Tryck på [LVF]. A [LVF]-knapp B Ögonsensor • Skärmen/bildsökaren växlar på följande sätt: – Automatisk växling mellan bildsökaren/skärmen ¢ – Visning i bildsökaren ¢ – Visning i skärmen ¢ Om [AF via ögonsensor] i [Anpassad] ([Fokus / Släpp Slutare])-menyn är inställd på [ON] justerar kameran automatiskt fokus när ögonsensorn är aktiverad. Kameran piper inte när den fokuserat med [AF via ögonsensor]. ∫ Anmärkning om automatisk växling mellan bildsökare/skärm Låt ögat eller ett föremål komma nära söka..

Förberedelse/grundläggande - Page 27

27 Förberedelse/grundläggande (SWE) DVQX1321 • [ ] Live-sökarens visningslayout (exempel på visning av sökarens stil) • [ ] Skärmens visningslayout (exempel på visning av skärmens stil) ¢ 1 Tryck på 3 / 4 för att växla mellan följande visningslägen: – Display med detaljerad information – Histogramdisplay – Fotostil, markera skuggor – Vitbalans – Objektivinformation ¢ 2 Denna visas om [Markera] i [Anpassad] ([Skärm / Display])-menyn är inställd på [ON]. Med information (detaljerad information) Med information Med information (detaljerad information, lutningss..

Förberedelse/grundläggande - Page 28

Förberedelse/grundläggande 28 DVQX1321 (SWE) ∫ Peka på Att peka på och släppa fingret från pekskärmen. ∫ Dra En rörelse utan att släppa pekskärmen. ∫ Nyp (förstora/förminska) Dra isär på pekskärmen (förstora) eller nyp ihop (förminska) med två fingrar. ∫ Ta bilder med hjälp av pekfunktionen 1 Peka på [ ]. 2 Pekikon. • Toucha [ ] eller [ ] för att avbryta funktionen. Pekpanel (pekfunktioner) Pekavtryckare Objektet fokuseras genom att du pekar på objektet och bilden tas automatiskt. Peka på objektet du vill fokusera på och ta sedan bilden. Pek-AE Du kan enkel..

Förberedelse/grundläggande - Page 29

29 Förberedelse/grundläggande (SWE) DVQX1321 Ställa in menyalternativ 1 Tryck på [MENU/SET]. 2 Tryck på 2 . 3 Tryck på 3 / 4 för att välja en menyväljarikon som t.ex. [ ]. • Du kan också välja ikonerna för att byta meny genom att rotera den främre ratten. / [Intelligent auto] (P74) I dessa menyer kan du endast ställa in de tillgängliga funktionerna som finns i motsvarande inspelningslägen. Dessa menyer visas endast för sina motsvarande inspelningslägen. [Kreativ film] (P74) [Anpassat läge] (P74) [Kreativ kontroll] (P74) [Insp] (P74) I den här menyn kan du ställa in bi..

Att ta fram menyer som ofta används snabbt - Page 30

Förberedelse/grundläggande 30 DVQX1321 (SWE) • Menyalternativ som inte är tillgängliga visas i grått. När ett grått alternativ markerats och du trycker på [MENU/SET], visas ett meddelande om att alternativet inte kan väljas samt varför du inte kan välja det alternativet under vissa omständigheter. Att ta fram menyer som ofta används snabbt (snabbmeny) 1 Tryck på [Q.MENU] för att visa Snabbmenyn. 2 Vrid den främre ratten för att välja menyalternativet. 3 Vrid den bakre ratten för att välja inställningen. 4 Tryck på [Q.MENU] för att gå ur menyn när inställningen ä..

Att tilldela funktioner till funktionsknapparna - Page 31

31 Förberedelse/grundläggande (SWE) DVQX1321 Tilldela funktioner som används ofta till knappar/omkopplare (funktionsknappar/ funktionsomkopplare) Du kan tilldela olika funktioner, som inspelningsfunktioner, till särskilda knappar och ikoner såväl som till funktionsomkopplaren. 1 Välj meny. 2 Tryck på 3 / 4 för att välja den funktionsknapp som du vill tilldela en funktion och tryck sedan på [MENU/ SET]. • För att välja en av knapparna [Fn11] till [Fn19] i [Inställning i inspelningsläge], trycker du på [DISP.] för att växla skärmen. 3 Tryck på 3 / 4 för att välja funkt..

Förberedelse/grundläggande - Page 32

Förberedelse/grundläggande 32 DVQX1321 (SWE) ∫ Funktioner som kan tilldelas i [Inställning i inspelningsläge] ¢ Funktionsknappens inställning vid inköpstillfället. • Som standard är [Av] tilldelad till knapparna [Fn10] till [Fn19]. – [Wi-Fi]: [Fn6] ¢ – [Q.MENU]: [Fn2] ¢ – [Filminspelning] – [LVF/Skärmvisn.]: [Fn3] ¢ – [LVF/displaystil skärm] – [AF-punktmikroskop]: [Fn4] ¢ – [AF/AE LOCK] – [AF-på] – [Förhandsvisning]: [Fn5] ¢ – [AE, ett tryck] – [Pek-AE] – [Nivåmätare]: [Fn8] ¢ – [Ställ in fokusomr.] – [Zoomkontroll] – [1 bild RAW+JPG] ..

Att tilldela en funktion till funktionsomkopplaren - Page 33

33 Förberedelse/grundläggande (SWE) DVQX1321 Registrera en funktion och den inställning du vill använda när du ställer in funktionsspaken (P23) på [MODE2]. 1 Välj meny. 2 Tryck på 3 / 4 för att välja funktionen som du vill tilldela och tryck på [MENU/ SET]. ¢ Standardinställning för funktionsomkopplaren. 3 Tryck på 3 / 4 för att välja [Inställning för LÄGE 2], och tryck på [MENU/SET]. 4 Tryck på 3 / 4 för att välja den funktionsinställning som valdes i steg 2 , och tryck sedan på [MENU/SET]. • Skärmen som visas här är ett exempel där [Självutlösare] har ti..

Att ta bilder med den automatiska funktionen - Page 34

Inspelning 34 DVQX1321 (SWE) Att ta bilder med den automatiska funktionen (Intelligent Automatiskt läge) Inspelningsläge: I det här läget gör kameran de optimala inställningarna för motivet och scenen. 1 Ställ lägesratten på [ ]. • Vid inköpstillfället är läget inställt på intelligent automatiskt plusläge. 2 Rikta in skärmen med objektet. • När kameran identifierar den optimala scenen, kommer ikonen för den berörda scenen att ändras. (Automatisk scenavkänning) • När [iNattfotografering] är inställt på [ON] och [ ] identifieras medan du tar bilder när du hå..

(SWE) DVQX1321 - Page 35

35 Inspelning (SWE) DVQX1321 Inspelningsläge: ∫ Ställa in färg 1 Tryck på [ ]. 2 Vrid den bakre ratten för att justera färgen. • Återgå till inspelningsskärmen genom att trycka på [ ] igen. • Inställningen för färg återgår till standardnivå (mittpunkt) när den här enheten stängs av eller om du byter till ett annat inspelningsläge på kameran. ∫ Ta en bild med oskarp bakgrund (oskärpekontroll) 1 Tryck på [ ] för att visa inställningsskärmen för ljusstyrka. 2 Tryck på [Fn1] för att visa inställningsskärmen. 3 Ställ oskärpan genom att vrida den bakre rat..

Att ställa in fokusläget (AFS/AFF/AFC) - Page 36

Inspelning 36 DVQX1321 (SWE) Att ställa in fokusläget (AFS/AFF/AFC) Tillämpliga lägen: Metoden för att fokusera när avtryckarknappen trycks ned halvvägs, är inställd. Ställ in fokuslägesknappen. • Vid fotografering med [AFF] eller [AFC] förutser kameran de rörliga motivens rörelser så att de kan komma i fokus. (Förutse rörligt motiv) Tillämpliga lägen: • Detta alternativ fungerar bara när fokusläget är inställt på [AFF] eller [AFC]. Alternativ Scen (rekommenderas) [AFS/ AFF] [AFS] Objektet är stilla (Landskap, födelsedagsfotografier etc.) “AFS” är en förk..

Därmed kan du välja fokuseringsmetoden som passar - Page 37

37 Inspelning (SWE) DVQX1321 ∫ Justera anpassade inställningar för AF 1 Tryck på 2 / 1 för att välja anpassade inställningar för AF. 2 Tryck på 3 / 4 för att markera alternativen och tryck sedan på 2 / 1 för att justera. • Tryck på [DISP.] för att återställa till standardinställningarna. 3 Tryck på [MENU/SET]. Ställa in autofokusläge Tillämpliga lägen: Därmed kan du välja fokuseringsmetoden som passar objektens lägen och antal. Tryck på [ ]. [AF-känslighet] Ställer in känsligheten som ska appliceras när fokus justeras efter motivets rörlighet. [AF-område V..

DVQX1321 (SWE) - Page 38

Inspelning 38 DVQX1321 (SWE) ∫ Visa AF-områdets läge i förstoringsfönstret (AF-punktens omfång) Du kan tillfälligt visa förstoringsfönstret för att kontrollera AF-områdets läge och fokus. • När du använder [ ]- eller [ ]-läget eller ett läge som [ ] ([Multianpassning]), kommer området i mitten av skärmen att visas i förstoringsfönstret. Tryck på och håll kvar [Fn4] medan inspelningsskärmen visas. • Fokusläget kommer att ändras till [AFS]. När du trycker ned avtryckarknappen halvvägs, kommer fokuseringen att justeras om med ett mindre AF-område. • Du kan vr..

(SWE) DVQX1321 - Page 39

39 Inspelning (SWE) DVQX1321 ∫ Att ställa in AF-områdets form ([Multianpassning]) 1 Tryck på [ ]. 2 Välj en anpassad multifokusikon ([ ] etc.) och tryck på 3 . 3 Tryck på 2 / 1 för att välja en inställning och tryck sedan på 4 . A AF-områdets nuvarande form 4 Välj AF-områden. B Valda AF-områden När du väljer [ ]/[ ]/[ ] Tryck på [MENU/SET] för inställning. När du väljer [ ]/[ ]/[ ] Dra ditt finger över de delar som du vill ställa in som AF- områden. • Toucha markeringen för ett särskilt AF-område igen, om du vill avbryta markeringen. Tryck på 3 / 4 / 2 / 1 f..

Att specificera AF-områdets position - Page 40

Inspelning 40 DVQX1321 (SWE) ∫ Registrera det inställda AF-området på [ ], [ ] eller [ ] 1 Tryck på 3 på skärmen i steg 3 på P39. 2 Tryck på 3 / 4 för att välja destinationen som inställningen ska registreras på och tryck på [MENU/SET]. Att specificera AF-områdets position • När [Växla Fokus för Vert / Hor] i [Anpassad] ([Fokus / Släpp Slutare])-menyn är inställd, sparas de senaste specificerade positionerna för AF-området (när [ Ø ], [ ] eller [ ] är inställt) och MF-hjälpvisningen separat för kamerans horisontella och vertikala riktningar (två vertikala ri..

Att specificera AF-områdets position med joysticken - Page 41

41 Inspelning (SWE) DVQX1321 ∫ När du väljer [ ] 1 Tryck på [ ]. 2 Välj [ ] och tryck på 4 . 3 Tryck på 3 / 4 / 2 / 1 för att ställa in fokusläget och tryck sedan på [MENU/SET]. 4 Flytta på [+] till positionen som ska vara i fokus. 5 Tryck på [MENU/SET] för inställning. Tillämpliga lägen: 1 Välj meny. 2 Visa inspelningsskärmen och flytta joysticken 3 / 4 / 2 / 1 för att flytta AF- området. • Du kan ändra AF-områdets storlek genom att vrida på den främre/bakre ratten. • Tryck på joysticken för att växla mellan AF- områdets standardposition och den position s..

Att justera fokus manuellt - Page 42

Inspelning 42 DVQX1321 (SWE) Att justera fokus manuellt Tillämpliga lägen: Använd den här funktionen när du vill fästa skärpan eller när avståndet mellan linsen och objektet bestämts och du inte vill aktivera den automatiska fokuseringen. 1 Ställ fokuslägesspaken på [MF]. 2 Tryck på [ ]. 3 Tryck på 3 / 4 / 2 / 1 för att justera fokusläget och tryck på [MENU/SET]. 4 Justera fokus. A MF-hjälp (förstorad skärm) B Konturmarkering C MF-guide • Den del som är i fokus kommer att färgmarkeras. ([Konturmark. (peaking)]) • Du kan kontrollera om fokuspunkten är nära eller ..

Att låsa Fokus och Exponering (AF/AE-lås) - Page 43

43 Inspelning (SWE) DVQX1321 Att låsa Fokus och Exponering (AF/AE-lås) Tillämpliga lägen: Lås fokus och exponering i förväg för att ta bilder med samma fokus- och exponeringsinställningar medan du ändrar kompositionen. Det är användbart om du vill att ena kanten av skärmen ska vara i fokus eller om det till exempel är motljus. 1 Rikta in skärmen med objektet. 2 Tryck på och håll [AF/AE LOCK] intryckt för att låsa fokus eller exponering. • Om du släpper [AF/AE LOCK], AF/AE-lås avbryts. • Det är bara exponeringen som är låst i standardinställningen. 3 Medan du try..

Ställa in Ljuskänsligheten - Page 44

Inspelning 44 DVQX1321 (SWE) Ställa in Ljuskänsligheten Tillämpliga lägen: Detta innebär att man kan ställa in ljuskänsligheten (ISO-känslighet). 1 Tryck på [ ]. 2 Välj ISO-känslighet genom att vrida på den bakre ratten. • Du kan byta funktionerna mellan den bakre och främre ratten genom att trycka på [DISP.]. A [ISO Auto Upper Limit -Inställning] B ISO-känslighet 3 Vrid den främre ratten för att ställa in [ISO Auto Upper Limit -Inställning]. • Ställ in [ISO Auto Upper Limit -Inställning] i [ISO- känslighet (foto)] (eller i [ISO Känslighet (video)] när du använ..

Inställning av vitbalansen - Page 45

45 Inspelning (SWE) DVQX1321 Inställning av vitbalansen Tillämpliga lägen: Vitbalansen justerar den vita färgen efter ljuskällan för att den allmänna färgtonen ska komma närmare det ögat ser. 1 Tryck på [ ]. 2 Vrid den bakre eller främre ratten för att välja vitbalansen. • Inställning kan du också göra genom att vrida kontrollratten. [AWB]/ [AWBc] Automatisk justering av vitbalansen • Vid belysning såsom glödlampor där rödaktiga toner kan uppstå: – Med [AWB] behålls de rödaktiga tonerna för att återge scenens atmosfär på ett mer verklighetstroget sätt. –..

Att finjustera vitbalansen - Page 46

Inspelning 46 DVQX1321 (SWE) ¢ [AWB] används när du filmar eller fotograferar med 6K/4K-foto- eller efterfokusfunktionen. 3 Tryck på [ ] för att ställa in. Du kan finjustera vitbalansen när du inte kan uppnå önskad färgton genom att ställa in vitbalansen. 1 Välj Vitbalans och tryck sedan på 4 . 2 Tryck på 3 / 4 / 2 / 1 för att finjustera vitbalansen. 3 Tryck på [MENU/SET]. [ ] ¢ När du bara tar blixtbilder [ ]/ [ ]/ [ ]/ [ ] Ställ in vitbalansens värde. Använd för att passa in till situationen när du fotograferar. 1 Tryck på 3 . 2 Placera ett vitt föremål som t.ex...

Vrida på funktionslägesratten. - Page 47

47 Inspelning (SWE) DVQX1321 Välj ett funktionsläge Tillämpliga lägen: Du kan ändra vad kameran gör när du trycker på avtryckarknappen. Vrida på funktionslägesratten. [Enskild] När du trycker på avtryckarknappen tas bara en bild. [Bildsekvens] (P48) Bilder tas i följd medan avtryckarknappen hålls in. [6K/4K-FOTO] (P49) Tar ett 6K/4K-foto. [Efterfokus] (P53) Fotograferar med efterfokus. [Självutlösare] När du trycker på avtryckarknappen tas bilden efter att den inställda tiden har förflutit. 1 Ställ funktionslägesratten på [ ]. 2 Tryck in avtryckarknappen halvvägs fö..

Tryck in avtryckarknappen halvvägs. - Page 48

Inspelning 48 DVQX1321 (SWE) Ta bilder med bildsekvensläge Tillämpliga lägen: • Du kan applicera olika bildsekvenslägen på [ ] (Bildsekvens 1) och [ ] (Bildsekvens 2) genom att ställa in [Burst Foto 1-inställning] och [Burst Foto 2-inställning] i menyn [Insp]. 1 Ställ funktionslägesratten på [ ] (Bildsekvens 1) eller [ ] (Bildsekvens 2). 2 Välj inställning för bildsekvensläget. 3 Fokusera på objektet och ta en bild. • Håll avtryckarknappen helt intryckt för att aktivera bildsekvensfunktionen. • När du valt [SH2] eller [SH1]: Om du först trycker ned avtryckarknappen..

Ställ funktionslägesratten på [ - Page 49

49 Inspelning (SWE) DVQX1321 Anmärkningar om fotografering med superhög hastighet ([SH2]/[SH1]/[SH2 PRE]/ [SH1 PRE]) • Det går inte att använda slutartider som är längre än 1/60 sekund. • Bländaren kommer att vara låst under bildsekvensfotografering. • För att skydda kameran, kanske pre-burst inte fungerar även om du trycker ned avtryckarknappen halvvägs, när kamerans temperatur har stigit på grund av exempelvis en hög omgivningstemperatur eller kontinuerlig pre-burst-inspelning. Vänta tills kameran svalnat. • Även om du trycker ned avtryckarknappen halvvägs, kansk..

Välj inspelningsmetod. - Page 50

Inspelning 50 DVQX1321 (SWE) 3 Välj inspelningsmetod. ¢ Om [Bildstorlek / Burst-hast.] ställts in på [6K 18M] eller [4K H 8M]: Inspelningen stoppas när den kontinuerliga inspelningstiden överskrider 10 minuter. Om [Bildstorlek / Burst-hast.] är inställd på [4K 8M]: Inspelningen stoppas när den kontinuerliga inspelningstiden överskrider 29 minuter och 59 sekunder. – När du använder ett SDHC-minneskort kan du fortsätta att spela in ett 6K/4K-foto utan avbrott även om filstorleken överstiger 4 GB, men dess bildsekvensfil kommer att delas upp i mindre filer för inspelning och..

Välja bilder ur en 6K/4K-bildsekvensfil och spara. - Page 51

51 Inspelning (SWE) DVQX1321 • Kameran kommer att göra bildsekvenstagning av 6K/4K-foton och spara dem som en 6K/4K- bildsekvensfil med inställningen [Inspelningsformat] inställd på [MP4]. • När [Auto återvisn.] är aktiverad, kommer skärmen för val av bilder att visas automatiskt. • När omgivningstemperaturen är hög eller när kontinuerlig 6K/4K-fotografering utförs, kan kameran visa [ ] och stoppa inspelningen. Om du använder [6K/4K Pre-Burst], kommer inställningen att ändras till [6K/4K Burst] och inspelningen kommer att stoppas. Vänta tills kameran svalnat. • Nä..

DVQX1321 (SWE) - Page 52

Inspelning 52 DVQX1321 (SWE) ∫ Spara bilder som tagits med 6K-/4K-fotofunktionen direkt ([6K/4K-FOTO bulksparning]). Du kan spara bilder ur en 6K/4K-bildsekvens, som hämtats från vilken 5 -sekundersperiod som helst, direkt. 1 Välj meny. 2 Tryck på 2 / 1 för att välja 6K/4K-bildsekvensfiler och tryck på [MENU/SET]. • Om bildsekvenstiden är 5 sekunder eller mindre, kommer alla bildrutor att sparas som bilder. 3 Välj den första bildrutan från bilderna som ska sparas direkt. • Välj bildrutan på samma sätt som när du väljer bilder ur en 6K/4K-bildsekvensfil. • Bilderna ko..

Kontrollera fokus efter inspelning - Page 53

53 Inspelning (SWE) DVQX1321 Kontrollera fokus efter inspelning (efterfokus/fokusgaffling) Tillämpliga lägen: Kameran kan utföra bildsekvenstagning i samma bildkvalitet som vid 6K/4K-fotografering medan den automatiskt skiftar fokus till olika områden. Du kan välja önskad fokuspunkt för bilden du vill spara, efter att bilden tagits. Denna funktion är lämplig för fotografering av motiv som är stilla. • Vi rekommenderar att du använder ett stativ när du tar bilder som ska användas för fokusgaffling. • Använd ett kort med UHS-hastighetsklass 3. 1 Ställ funktionslägesratte..

Att välja det önskade fokusområdet och spara en bild - Page 54

Inspelning 54 DVQX1321 (SWE) 1 Välj en bild med [ ]-ikonen på uppspelningsskärmen och tryck på 3 . 2 Tryck på önskat fokusområde. • Om en bild som är i fokus inte är tillgänglig för det valda området kommer en röd ram att visas. Du kan inte spara en bild i det här fallet. • Du kan inte välja kanterna av skärmen. • Om du touchar [ ] kommer skärmen att förstoras. Du kan finjustera fokuset genom att dra skjutreglaget under förstorad skärm. (Du kan också utföra samma åtgärd genom att trycka på 2 / 1 .) 3 Peka på [ ] för att spara bilden. • Bilden kommer att sp..

Att ta bilder med intervallfotografering/stop - Page 55

55 Inspelning (SWE) DVQX1321 Att ta bilder med intervallfotografering/stop motion-animering Tillämpliga lägen: Du kan ta bilder med intervallfotografering eller stop motion- animering. Dessutom kan bilderna som tas kombineras till en film. • Ställ in inställningarna för datum och tid i förväg. (P19) • De tagna bilderna visas som gruppbilder. Kameran kan automatiskt ta bilder av motiv som djur eller växter allteftersom tiden går och skapa en film. 1 Ställ funktionslägesratten på [ ]. 2 Välj meny. 3 Tryck på 3 / 4 för att välja ett alternativ och ställa in det. 4 Tryck ne..

En stop motion-film skapas genom att skarva ihop bilder. - Page 56

Inspelning 56 DVQX1321 (SWE) En stop motion-film skapas genom att skarva ihop bilder. 1 Ställ funktionslägesratten på [ ]. 2 Välj meny. 3 Tryck på 3 / 4 för att välja ett alternativ och ställa in det. 4 Tryck ner avtryckarknappen halvvägs för att avsluta menyn. 5 Tryck in avtryckarknappen helt. 6 Flytta motivet för att bestämma kompositionen. • Upprepa bildtagningen på samma sätt. 7 Peka på [ ] för att avsluta bildtagningen. • Den kan också avslutas genom att välja [Time Lapse/ Animering] i [Insp]-menyn och sedan trycka på [MENU/ SET]. • När [Auto. Fotografering] ..

Ta bilder medan en inställning justeras - Page 57

57 Inspelning (SWE) DVQX1321 Ta bilder medan en inställning justeras automatiskt (Gafflingsfotografering) Tillämpliga lägen: Du kan ta flera bilder medan du automatiskt justerar en inställning genom att trycka på avtryckarknappen. 1 Välj meny. ¢ Den går inte att välja i intelligent automatiskt plusläge eller kreativt kontrolläge eller när bildsekvensfotografering är aktiverad eller när [Kvalitet] är inställd på [ ], [ ], eller [ ]. 2 Tryck på 3 / 4 för att välja [Fler inställningar] och tryck sedan på [MENU/SET]. • För information om [Fler inställningar], se den si..

Exponeringsgaffling - Page 58

Inspelning 58 DVQX1321 (SWE) ∫ Om [Fler inställningar] (steg 2 på P57) ¢ Inte tillgänglig för sekvensinspelning. Om du trycker på och håller ned avtryckarknappen under sekvensinspelning kommer inspelning att ske kontinuerligt tills ett bestämt antal bilder tagits. Inspelningsläge: ∫ Om [Fler inställningar] (steg 2 på P57) • Om du trycker på och håller ned avtryckarknappen under sekvensinspelning kommer inspelning att ske tills ett bestämt antal bilder tagits. • Vilka bländarvärden som är tillgängliga varierar beroende på vilket objektiv som används. ∫ Om [Fler ..

: Horisontellt ([A] till [B]) - Page 59

59 Inspelning (SWE) DVQX1321 ∫ Om [Fler inställningar] (steg 2 på P57) Vrid på kontrollratten för att justera korrigeringsområde och tryck på [MENU/SET]. : Horisontellt ([A] till [B]) : Vertikalt ([G] till [M]) • Du kan även ställa in korrigeringsområdet genom att toucha [ ]/[ ]/[ ]/[ ]. ∫ Om [Fler inställningar] (steg 2 på P57) Vrid på kontrollratten för att justera korrigeringsområde och tryck på [MENU/SET]. • Du kan även ställa in korrigeringsområdet genom att toucha [ ]/[ ]. Vitbalansgaffling Vitbalansgaffling (färgtemperatur) G A B M 300K 5500K 5500K 5500KTillämpliga lägen: - Page 60

Inspelning 60 DVQX1321 (SWE) Bildstabilisator Kameran kan antingen aktivera bildstabiliseringen i objektivet eller bildstabiliseringen i kamerahuset, eller så kan den aktivera båda för att minska oskärpan ännu effektivare (läget för dubbel bildstabilisering). Dubbel I.S.2 ( , , ), som ger en effektivare korrigering, stöds också. • Vilken bildstabilisering som ska aktiveras beror på ditt objektiv. Ikonen för den bildstabilisator som är aktiv visas på inspelningsskärmen. ¢ När [E-stabilisering (video)] i [Stabilisator] i [Insp]-menyn är inställd på [ON]. Tillämpliga läg..

[Användningsläge] - Page 61

61 Inspelning (SWE) DVQX1321 Välj meny. 1 Välj meny. 2 Skriv in en brännvidd. 2 / 1 : Välj alternativ (siffra); 3 / 4 : inställning 3 Tryck på [MENU/SET]. > [Insp] > [Stabilisator] [Användningsläge] [ ] ([Normal]) Kameraskakning korrigeras för rörelser uppåt/nedåt, höger/ vänster och för vridande rörelser. [ ] ([Panorering]) Kameraskakning korrigeras för upp-/nedrörelser. Detta läge är idealiskt för panorering (en metod för bildtagning som innefattar att vrida på kameran för att följa objektets rörelser som fortsätter i en viss riktning). [OFF] [Stabilisator..

Ökar teleskopeffekten - Page 62

Inspelning 62 DVQX1321 (SWE) Ökar teleskopeffekten Tillämpliga lägen: Den extra telekonvertern gör att du kan ta bilder som förstoras ytterligare utan att försämra bildkvaliteten. • Ställ in bildstorleken på [M]eller [S] (bildstorleken indikeras med ), och ställ in kvaliteten på [ A ] eller [ › ]. ∫ Utöka zoomförstoringen stegvis • Den här går bara att välja när du tar bilder. 1 Välj meny. 2 Ställ in en funktionsknapp på [Zoomkontroll]. (P31) 3 Tryck på funktionsknappen. 4 Tryck på 2 / 1 eller 3 / 4 . • Zoomningen avslutas när funktionsknappen trycks ned ige..

Ta bilder med den externa blixten (extra tillval) - Page 63

63 Inspelning (SWE) DVQX1321 Ta bilder med den externa blixten (extra tillval) Tillämpliga lägen: Du kan montera en blixt (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: extra tillval) och ta bilder med den. • Läs bruksanvisningen för den externa blixten för information om hur man fäster den. ∫ Ta bort locket till tillbehörsskon Kameran levereras med ett lock på tillbehörsskon. Ta av locket till tillbehörsskon genom att dra det i pilens riktning 2 och skjut det i den riktning pilen visar 1 . Tillämpliga lägen: Ställa in blixten så att den matchar exponeringen. Välj meny. I följande f..

Inspelning av videobilder - Page 64

Inspelning 64 DVQX1321 (SWE) Inspelning av videobilder Tillämpliga lägen: På detta sätt kan du spela in videobilder med full högupplösning som är kompatibla med AVCHD-format eller videobilder som spelats in i MP4. Dessutom kan kameran spela in 4K-filmer i MP4. Ljudet spelas in i stereo. 1 Starta inspelningen genom att trycka på videobildsknappen. A Använd inspelningstid B Tillgänglig inspelningstid • Inspelning av videobilder som passar för varje läge är möjlig. • Statusindikatorn för inspelning (röd) C blinkar under inspelning av videobilder. • Släpp filmknappen efte..

(SWE) DVQX1321 - Page 65

65 Inspelning (SWE) DVQX1321 • När omgivningstemperaturen är hög eller filmer spelas in kontinuerligt kan kameran visa [ ] och stoppa inspelningen för att skyddas. Vänta tills kameran svalnat. • Kontinuerlig inspelningsbar tid för filmer ¢ Du kan fortsätta inspelningen utan avbrott. ∫ Ställa in format, storlek och inspelningens bildfrekvens När [AVCHD] valts ¢ 1 AVCHD Progressive [Inspelningsfo rmat] [Insp.kvalitet] Kontinuerlig inspelningstid Storleksintervall för delning av filer [AVCHD] All 29 minuter och 59 sekunder Filer som överstiger en storlek på 4 GB kommer att ..

När [MP4] valts - Page 66

Inspelning 66 DVQX1321 (SWE) När [MP4] valts ¢ 2 Dessa alternativ är avsedda för filmredigering på en dator. Uppspelning och redigering på en annan enhet än den här kameran, kräver en dator med hög prestanda. • Alla filmer kommer att spelas in i formatet 4:2:0/8 bitar Long GOP. Tillämpliga lägen: Fokuseringen ändras beroende på fokuslägets inställning och inställningen för [Kontinuerlig AF] i menyn [Film]. Alternativ Storlek Inspelnings bildhastighet Sensor utgång Bithastighet [4K/150M/60p] ¢ 2 3840 k 2160 60p 60 bilder/sekund 150 Mbps [4K/150M/50p] ¢ 2 3840 k 2160 50..

Spela in filmer i det kreativa filmläget - Page 67

67 Inspelning (SWE) DVQX1321 Spela in filmer i det kreativa filmläget Inspelningsläge: Du kan ändra bländare, slutartid, och ISO-känslighet manuellt och filma. 1 Ställ lägesratten på [ ]. 2 Välj meny. • Funktionen för att ändra bländarvärde eller slutartid är densamma som funktionen för att ställa in lägesratten på , , eller . 3 Tryck på filmknappen (eller avtryckarknappen) för att börja inspelningen. • Driftljudet från zoomen eller knapparna kanske blir inspelat när funktionen används under inspelning av en videobild. Användning av pekikonerna ger tysta funktio..

Filma i slow motion (höghastighetsfilm) - Page 68

Inspelning 68 DVQX1321 (SWE) Du kan spela in slow motion-filmer genom att spela in i ultrahög hastighet. • Använd ett kort med UHS-hastighetsklass 3. 1 Ställ lägesratten på [ ]. 2 Välj meny. • Inspelningsformatet är inställt på [MP4]. 3 Tryck på filmknappen (eller avtryckarknappen) för att börja inspelningen. 4 Tryck på filmknappen (eller avtryckarknappen) igen för att stoppa inspelningen. • Autofokus fungerar inte. • Audio spelas inte in. • När du använder ett utbytbart objektiv utan fokusring, kan du inte ställa in fokus med manuell fokusering. • Under lysrör..

ュリヴヱハ - Page 69

69 Inspelning (SWE) DVQX1321 • [Inspelningsformat] och [Insp.kvalitet] i [Film]-menyn kommer att låsas på [MP4] och [FHD/ 20M/30p]/[FHD/20M/25p]. • Håll kameran ordentligt på plats under inspelning. 1 Ställ lägesratten på [ ]. 2 Välj meny. 3 Ställ in första bildrutan för klippning. A Första bildrutan för klippning • När du gör inställningarna för första gången visas en första bildruta för klippning med en storlek på 1920 k 1080. (Efter att du ställt in första och sista bildrutan kommer den som du ställde in omedelbart innan att visas.) • Kameran kommer att s..

Visning av bilder - Page 70

Visning 70 DVQX1321 (SWE) Visning av bilder 1 Tryck på [ ( ]. 2 Tryck på 2 / 1 . A Kortfack • Om du trycker in och håller kvar 2 / 1 , kan du spela upp bilderna i följd. • Du kan ändra vilket kort som valts för uppspelning genom att bläddra framåt/bakåt bland bilderna kontinuerligt. ∫ Att avsluta uppspelningar Tryck på [ ( ] igen eller tryck ned avtryckarknappen halvvägs. Uppspelning av videobilder Den här kameran är avsedd för att spela videobilder med formaten AVCHD och MP4. • Filmer visas med filmikonen ([ ]). Tryck på 3 för att spela upp. A Inspelningstid för r..

Vrid den bakre ratten åt höger. - Page 71

71 Visning (SWE) DVQX1321 Byta uppspelningsmetod • Varje gång du touchar skärmen två gånger, växlar skärmen mellan förstorad och normal visning. Använda uppspelningszoomen Vrid den bakre ratten åt höger. 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k Knappfunktion Pekfunktion Beskrivning av funktion s Förstorar/förminskar skärmen i stora steg. s Dra isär/nyp ihop Förstorar/förminskar skärmen i små steg. 3 / 4 / 2 / 1 Dra Flyttar det förstorade området (när skärmen är förstorad). s Spolar bilden framåt eller bakåt medan du har samma zoomförstoring och zoomläge (vid uppspelningszoom). Att..

Uppspelning av gruppbilder - Page 72

Visning 72 DVQX1321 (SWE) • Uppspelningen sker separat efter kortplats. Du kan inte ändra vilket kort som valts för uppspelning medan kalendern visas. Uppspelning av gruppbilder En bildgrupp består av flera bilder. Du kan spela upp bilder i en grupp antingen kontinuerligt eller en och en. • Du kan redigera eller radera alla bilder i en grupp på en enda gång. [ ]: En bildgrupp består av bilder som tagits i bildsekvensläget med bildsekvenshastighet [SH2], [SH1], [SH2 PRE] eller [SH1 PRE]. Med [6K/4K-FOTO bulksparning] sparas en bildgrupp direkt. [ ]: En bildgrupp består av bilder ..

(SWE) DVQX1321 - Page 73

73 Visning (SWE) DVQX1321 Radera bilder Raderade bilder går inte att återhämta. ∫ För att radera en enskild bild 1 I uppspelningsläget kan du välja bilden som du vill radera och sedan trycka på [ ]. • Samma åtgärd kan utföras genom att peka på [ ]. 2 Tryck på 3 för att välja [Radera ensk] och sedan på [MENU/SET]. ∫ Att radera flera bilder (upp till 100) eller alla bilder • Bildgrupper behandlas som en enskild bild. (Alla bilder i den valda bildgruppen kommer att raderas.) • Du kan bara radera bilder på ett kort i taget. 1 I visningsläge, tryck på [ ]. 2 Tryck på..

DVQX1321 (SWE) - Page 74

Meny 74 DVQX1321 (SWE) Menylista Att visa förklaringar till menyalternativen. Om du trycker på [DISP.] medan ett menyalternativ eller en inställning är markerad, visas en beskrivning av menyn. Följande menyer visas endast för sina motsvarande inspelningslägen: Du kan ändra inställningarna som registrerats i de användaranpassade inställningarna ( ). (P25) Menyer som bara är tillgängliga i vissa inspelningslägen [Intelligent auto] [Intelligent Auto-Läge] [iNattfotografering] [iHDR] [Kreativ film] [Exponeringsläge] [Höghastighetsfilm] [4K live-klippning] [Anpassat läge] [Krea..

(SWE) DVQX1321 - Page 75

75 Meny (SWE) DVQX1321 [Film] [Inspelningsformat] [Int. upplösning] [Mikrofonvisn.] [Insp.kvalitet] [ISO Känslighet (video)] [Mikrofonjust.] [AFS/AFF] [Skuggkomp.] [Mikrofonbegränsning] [Kontinuerlig AF] [Diffraktionskomp.] [Vindbrusreducerare]/ [Vindbrus] [Fotostil] [Stabilisator] [Filterinställningar] [Limmer reduc.] [Brusreducering i optik] [Ljusstyrkenivå] [Ex. telekonv.] [Speciell mikrofon] [Mätningsläge] [Digital zoom] [Ljudutmatning] [Markera skuggor] [Bildläge i Inspelning.] [i.dynamisk] [Tidsstämpel Spela in] [Anpassad] [Exponering] [AF+MF] [Histogram] [ISO-ökning] [MF-hj..

DVQX1321 (SWE) - Page 76

Meny 76 DVQX1321 (SWE) Tillämpliga lägen: På så sätt kan du välja bildernas format så att de passar utskrifts- eller uppspelningsmetoden. [Inst.] [Online bruksanvisning] [LVF-visningshastighet] [Disp version] [Pers.Inst.Minne] [Nattläge] [Mapp / Filinställningar] [Klockinst.] [Skärm]/ [Bildsökare] [Dubbel Plats-funktion] [Tidszoner] [Spara/Återställ Kamerainst.] [Resdatum] [Skärmljusstyrka] [Nr. nollst.] [Wi-Fi] [Status-Display bakgrundsbel.] [Nollställ] [Bluetooth] [Ögonsensor] [Återställ Nätverksinställn.] [LED trådlös anslutning] [Batterianv. prioritet] [Uppdatera p..

Ställ in antalet pixlar. - Page 77

77 Meny (SWE) DVQX1321 Tillämpliga lägen: Ställ in antalet pixlar. Ju högre antal pixlar desto finer detaljer får bilderna, även när de skrivs ut på stora blad. Tillämpliga lägen: Ställ in komprimeringsvärdet i vilket bilderna ska sparas. • RAW-bilder tas alltid i bildformatet [4:3] (5184 k 3888). • Du kan radera en bild som tagits med [ ] eller [ ], både RAW- och JPEG-bilderna kommer att raderas samtidigt. • När du spelar upp en bild som tagits med [ ] kommer grå områden att visas som motsvarar bildformatet då bilden togs. • Detta alternativ är inte tillgängligt ..

DVQX1321 (SWE) - Page 78

Meny 78 DVQX1321 (SWE) Tillämpliga lägen: Du kan välja effekter att matcha typen av bild du vill spela in. [Fotostil] > [Insp] > [Fotostil] [Standard] Det här är standardinställningen. [Intensiv] Glänsande effekt med hög mättnad och kontrast. [Naturlig] Mjuk effekt med låg kontrast. [Monokrom] Enfärgad effekt utan färgskuggor. [L.Monokrom] Svartvit effekt med rik nyansering och klara svarta accenter. [Landskap] En effekt som passar för landskap med livfulla blå himmelsbilder och gröna färger. [Porträtt] En effekt som passar för porträtt med friska och vackra hudtone..

(SWE) DVQX1321 - Page 79

79 Meny (SWE) DVQX1321 ∫ Hur du justerar bildkvalitet 1 Tryck på 2 / 1 för att välja typ av Fotostil. 2 Tryck på 3 / 4 för att markera alternativen och tryck sedan på 2 / 1 för att justera. ¢ 1[Färgton] visas bara när [Monokrom] eller [L.Monokrom] har valts. I andra fall kommer [Mättnad] att visas. ¢ 2Visas endast när du har valt [Monokrom] eller [L.Monokrom]. • Om du justerar bildkvaliteten, visas [ _ ] bredvid ikonen för fotostil på skärmen. 3 Tryck på [MENU/SET]. ∫ Registrera inställningar i [Personanp.1] till [Personanp.4] 1 Justera bildkvaliteten genom att följ..

Typen av optisk mätning för ljusstyrkan kan ändras. - Page 80

Meny 80 DVQX1321 (SWE) Tillämpliga lägen: Typen av optisk mätning för ljusstyrkan kan ändras. Tillämpliga lägen: Den här funktionen skapar en bild med förbättrad upplösning från bilder för-tagna bilder. Det är effektivt på motiv som är stilla. • Använd ett stativ för att minimera kameraskakningar. • Om du använder ett utbytbart objektiv från Panasonic, kommer bildstabiliseringsfunktionen automatiskt att ställas in på [OFF]. När du använder ett utbytbart objektiv som inte kommer från Panasonic med en bildstabiliseringsfunktion som går att sätta på/stänga av, ..

(SWE) DVQX1321 - Page 81

81 Meny (SWE) DVQX1321 ∫ Ändra inställningen Tillämpliga lägen: Inaktiverar funktionsljuden och utmatningen av ljus på en gång. Inställningar: [ON]/[OFF] • Ljuden som skapas i kameran oavsett vad du gör, som t.ex. slutarljuden i objektivet, går inte att tysta. • Se till att du är särskilt uppmärksam på privatlivet, rättigheterna kring likheten av motivet etc., när du använder den här funktionen. Du använder den på egen risk. [Bildstorlek] Ställer in bildstorleken. När bildformatet är [4:3]. När bildformatet är [16:9]. [XL] (80,5M): [LL] (40M): 10368 k 7776 7296..

Välj den slutartyp som ska användas för att ta bilder. - Page 82

Meny 82 DVQX1321 (SWE) Tillämpliga lägen: Välj den slutartyp som ska användas för att ta bilder. Inställningar: [AUTO]/[MSHTR]/[EFC]/[ESHTR] ¢ 1 Den här inställningen är bara tillgänglig i programläge för Manuellt Exponeringsläge. ¢ 2 Upp till en ISO-känslighet på [ISO3200]. När inställningen är högre än [ISO3200], kommer slutartiden att vara snabbare än 1 sekund. • Jämfört med det mekaniska slutarläget, ger läget med den elektroniska främre gardinen mindre skakningar som kommer från slutaren, så den kan minimera påverkan från slutarens vibrationer. • Det..

(SWE) DVQX1321 - Page 83

83 Meny (SWE) DVQX1321 Kameran går att ställa in så att den inte förbrukar onödigt mycket batteri. • Om du ska avbryta [Viloläge], [Viloläge (Wi-Fi)] eller [Strömspar LVF-foto], kan du utföra en av följande funktioner: – Tryck in avtryckarknappen halvvägs. – Stäng av och sätt på kameran. • För att sätta på skärmen/bildsökaren igen, tryck på en knapp. Detta gör att skärmens och sökarens skärmar visas i rött. Det minskar blänk i skärmen när du spelar in i omgivningar med dåligt ljus, som på natten. 1 Tryck på 3 / 4 / 2 / 1 för att välja [ON] för den r..

[Mapp / Filinställningar] - Page 84

Meny 84 DVQX1321 (SWE) Ställer in mönstren för de mapp- och filnamn som bilderna ska lagras i. ¢ När [Dubbel Plats-funktion] är inställd på [Allokering Inspelning], [Välj Mappar (SD1)] och [Välj Mappar (SD2)] visas. • Filnumren tilldelas i följd från 0001 till 9999 efter den ordning de spelades in i. Om du byter vilken mapp de sparas i, kommer ett löpande nummer från det senaste filnumret att tilldelas. [Mapp / Filinställningar] Mappnamn Filnamn 1 Mappnummer (3-siffrigt, 100–999) 1 Färgrymd ([P]: sRGB, [_]: AdobeRGB) 2 5-siffrig användardefinierad del 2 3-siffrig använ..

[Inspelningsmetod] - Page 85

85 Meny (SWE) DVQX1321 Ställer in hur inspelningen till kortplats 1 och 2 utförs. Notering om funktionen Vidarekopplad inspelning • I följande fall kan inspelningen inte vidarekopplas till det andra kortet: – När du filmar i [AVCHD]-format Notering om funktionen säkerhetskopierad inspelning • Vi rekommenderar att använda kort med samma hastighetsklass och kapacitet. • När du filmar i [AVCHD]-format, går det inte att säkerhetskopiera filmningen. Informationen kommer bara att sparas på ett kort. • Det går inte att spela in på korten när du sätter i olika typer av kort ..

DVQX1321 (SWE) - Page 86

Meny 86 DVQX1321 (SWE) Spara kamerans inställningsinformation på kortet. Eftersom inställningsinformationen som sparas kan importeras till kameran, kan du tillämpa samma inställningar i mer än en kamera. • Spara/ladda inställningsinformation med hjälp av kortet som satts i kortplats 1. • Inställningsinformationen kan bara hämtas till kameror som är av samma modell som den här kameran. • Du kan spara upp till 10 uppsättningar inställningsinformation på ett kort. Nollställ filnumret på nästa inspelning till 0001. Inställningar: [Plats 1]/[Plats 2] Följande inställni..

(SWE) DVQX1321 - Page 87

87 Meny (SWE) DVQX1321 Spara de mest använda menyerna och visa dem i [Min Meny]. Du kan spara upp till 23 menyer. Du kan bearbeta bilderna som tagits i RAW-format. De bearbetade bilderna kommer att sparas i JPEG-format. 1 Välj RAW-bilder med 2 / 1 och tryck sedan på [MENU/SET]. 2 Tryck på 3 / 4 för att välja ett alternativ. • Du kan ställa in följande alternativ. De inställningar som du använde vid inspelningen väljs när du börjar ställa in dessa alternativ. 3 Tryck på [MENU/SET] för att ställa in värdet. 4 Tryck på [MENU/SET]. • Denna åtgärd gör att du återgår t..

Hur man ställer in varje alternativ - Page 88

Meny 88 DVQX1321 (SWE) ∫ Hur man ställer in varje alternativ • När [Red. störning], [Int. upplösning] eller [Skärpa] valts kan jämförelseskärmen inte visas. • Varje gång du touchar skärmen två gånger, växlar skärmen mellan förstorad och normal visning. Du kan använda följande åtgärder på jämförelseskärmen för att göra justeringar: A Aktuell inställning • Om du pekar på bilden i mitten kommer den att förstoras. Om du pekar på [ ], kommer bilden att minskas till den ursprungliga storleken. [Inställningar] inställning När du väljer ett alternativ, komme..

Wi-Fi/Bluetooth - Page 89

89 Wi-Fi/Bluetooth (SWE) DVQX1321 Vad du kan göra med Wi-Fi ® /Bluetooth ® - funktionen • Kameran kan inte användas för att ansluta till en offentlig trådlös LAN-anslutning. Dessa bruksanvisningar hänvisar till både smarttelefoner och surfplattor som smarttelefoner från och med nu om inget annat anges. • För mer information, se “Bruksanvisning för avancerade funktioner (pdf-format)”. ∫ Om anslutningslampan för trådlösa funktioner • Du kan ställa in lampan så att den inte lyser/blinkar i [LED trådlös anslutning] i menyn [Inst.]. ∫ Om [Wi-Fi]-knappen I den hä..

Wi-Fi/Bluetooth - Page 90

Wi-Fi/Bluetooth 90 DVQX1321 (SWE) Så här startar du [Wi-Fi]-funktionen (i inspelningsläge) 1 Peka på [ ]. 2 Peka på [ ]. ∫ Använd kameran som en trådlös LAN-enhet Se till att de lämpliga åtgärderna vidtagits för konstruktionssäkerhet och fel i det system som används, när du använder utrustning eller datorsystem som kräver en mer pålitlig säkerhet än den hos trådlösa LAN-enheter. Panasonic kommer inte att ta något ansvar för några skador som uppstår när kameran används för något annat syfte än som en trådlös LAN-enhet. ∫ Vi förutsätter att Wi-Fi-funktio..

Ansluta till en smarttelefon/surfplatta - Page 91

91 Wi-Fi/Bluetooth (SWE) DVQX1321 Ansluta till en smarttelefon/surfplatta “Panasonic Image App” (härefter “Image App”) är en app som tillhandahålls av Panasonic. • OS • Använd den senaste versionen. • Operativsystem som stöds gäller från november år 2017 och kan komma att ändras. • Läs [Help] i “Image App”-menyn för mer information om hur funktionen används. • När du använder “Image App” på din smarttelefon som är ansluten till kameran via Wi-Fi kanske [Help] i “Image App” inte visas, beroende på din smarttelefon. Prova i så fall att avsluta a..

Installera profilen. - Page 92

Wi-Fi/Bluetooth 92 DVQX1321 (SWE) Välj meny. • Kameran går in i ett standbyläge för koppling och visar sitt enhetsnamn. 1 Starta “Image App”. • Om ett meddelande visas som säger att smarttelefonen letar efter kameror, stäng ned meddelandet. 2 Välj [Bluetooth]. 3 Sätt på Bluetooth. 4 Välj enhetsnamnet som visas i kamerans skärm i listan [Camera enable to be registered]. • En Bluetooth-anslutning mellan kameran och smarttelefonen kommer att göras. (För Android-enheter) En Wi-Fi-anslutning kommer att göras genom att välja [Connection]. 5 Sätt på Wi-Fi-funktionen i sm..

Wi-Fi/Bluetooth - Page 93

93 Wi-Fi/Bluetooth (SWE) DVQX1321 ∫ Att ansluta till den kopplade smarttelefonen (att ansluta en andra gång och efterföljande gånger) 1 Starta “Image App”. • Om ett meddelande visas som säger att smarttelefonen letar efter kameror, stäng ned meddelandet. 2 Välj [Bluetooth]. 3 Sätt på Bluetooth. 4 Välj den kamera (enhetsnamn) som du vill ansluta till i listan [Camera registered]. ∫ Att avsluta Bluetooth-anslutningen till smarttelefonen och inaktivera Bluetooth- funktionen Välj kamerans meny. Anslut till en smarttelefon via Wi-Fi. • Du kan också ansluta via Wi-Fi till e..

Wi-Fi/Bluetooth - Page 94

Wi-Fi/Bluetooth 94 DVQX1321 (SWE) 1 Sätt på Wi-Fi-funktionen i inställningsmenyn. 2 Välj det SSID som visas i kameran i smarttelefonens Wi-Fi- inställningsskärm. 3 Starta “Image App”. • Välj [Ja] när bekräftelseskärmen för anslutning visas på kameran. (Endast första gången du ansluter.) Förberedelse: Ställ in [Wi-Fi-lösenord] på [ON]. A SSID och lösenord B QR code • När kameran är klar att anslutas till smarttelefonen, visas QR- koden, SSID och lösenordet. • Du kan också visa informationen genom att trycka på [Wi-Fi] på kameran. 1 Sätt på Wi-Fi-funktione..

Styra med en smarttelefon/surfplatta - Page 95

95 Wi-Fi/Bluetooth (SWE) DVQX1321 1 Ställ in kameran på inspelningsläge. 2 Välj kamerans menyalternativ för att avsluta Wi-Fi-anslutningen. • Du kan också avsluta anslutningen genom att trycka på [Wi-Fi] på kameran. 3 Stäng “Image App” på smarttelefonen. Styra med en smarttelefon/surfplatta ∫ Trådlösa anslutningslägen som krävs Vilka trådlösa anslutningslägen som krävs varierar beroende på vilken funktion som ska användas efter att du anslutit till en smarttelefon. Att avsluta Wi-Fi-anslutningen > [Inst.] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi-funktion] > [Ja] Trådlös ..

Sätta på/stänga av kameran med en smarttelefon - Page 96

Wi-Fi/Bluetooth 96 DVQX1321 (SWE) Funktionen gör att du kan titta på bilder i kameran när den är i din väska eller sätta på kameran när du lämnat den någonstans bara när du ska ta bilder med den. 1 Gör en Bluetooth-anslutning till smarttelefonen. (P91) 2 Välj kamerans meny. 3 Ställ in kamerans on/off-brytare på [OFF]. 4 Starta “Image App” i smarttelefonen och ställ in Bluetooth-funktionen på ett läge där en anslutning kan göras (standbyläge). 5 Hur du gör i smarttelefonen. • Kameran sätts automatiskt på, vilket gör att en Wi-Fi-anslutning kan göras automatisk..

Wi-Fi/Bluetooth - Page 97

97 Wi-Fi/Bluetooth (SWE) DVQX1321 ∫ Att ändra kamerans rattinställningar etc. med din smarttelefon 1 Gör en Bluetooth-anslutning till smarttelefonen. (P91) 2 Hur du gör i smarttelefonen. • När kameran är avstängd, kan du inte slå på den här funktionen även om du ställer in [Fjärrstyrd Uppvakning] till [ON] på kameran. > [Inst.] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi-inställning] > [Prioritet för Fjärrenhet] [Kamera] Gör att du kan utföra åtgärder med både kameran och smarttelefonen under fjärrinspelning. • Det går inte att ändra kamerans rattinställningar etc. med sm..

Anslut till en smarttelefon. (P91) - Page 98

Wi-Fi/Bluetooth 98 DVQX1321 (SWE) 1 Anslut till en smarttelefon. (P91) 2 Hur du gör i smarttelefonen. • När du spelar en film skiljer sig bildkvaliteten från den faktiskt inspelade filmen. Bildkvaliteten kan försämras eller så kan ljudet hoppa under film- eller bilduppspelning. • Det krävs att versionen på operativsystemet Android är 7.0 eller högre eller iOS 10.0 eller högre för att kunna spara bilder i RAW-format. • Beroende på smartmobilen eller versionen på operativsystemet, kanske bilder i RAW-format inte visas korrekt. • Du kan inte spara följande bildtyper: –..

Att ansluta till en dator via en trådlös - Page 99

99 Wi-Fi/Bluetooth (SWE) DVQX1321 Att ansluta till en dator via en trådlös åtkomstpunkt ∫ Att skapa en mapp som tar emot bilder • Skapa ett kontonamn för datorn (upp till 254 tecken) och ett lösenord (upp till 32 tecken) bestående av alfanumeriska tecken. Det kanske inte går att skapa en mapp för att ta emot information om kontonamnet innehåller tecken som inte är alfanumeriska. 1 Installera “PHOTOfunSTUDIO” på datorn. (P101) 2 Skapa en mapp som tar emot bilder med “PHOTOfunSTUDIO”. • För att skapa en mapp automatiskt, välj [Auto-create]. För att specificera en m..

Exempel: Att välja [WPS (Tryckknapp)] för att ansluta - Page 100

Wi-Fi/Bluetooth 100 DVQX1321 (SWE) 3 Välj [Dator]. 4 Välj anslutningsmetod. Exempel: Att välja [WPS (Tryckknapp)] för att ansluta 1 Välj [Via nätverk]. 2 Välj [WPS (Tryckknapp)]. 3 Tryck på WPS-knappen på den trådlösa accesspunkten tills den växlar till WPS-läge. 5 Utför åtgärderna som passar ditt syfte på kameran. • Mappar som sorteras efter det datum de skickades skapas i en specifik mapp och bilderna sparas i de mapparna. • Om skärmen för att skriva in användarkonto och lösenord visas, skriv in det du har ställt in på din dator. • När datornamnet (NetBIOS-na..

Uppspelning av bilder på en TV-skärm - Page 101

101 Övrigt (SWE) DVQX1321 Uppspelning av bilder på en TV-skärm Förberedelse: Stäng av den här apparaten och tv:n. 1 Anslut kameran till tv:n med en HDMI-kabel. • Kontrollera riktningen på uttag och håll rakt för att stoppa i/ta ur stickkontakten. (Det kan leda till felfunktion genom att uttaget deformeras, om kontakten stoppas i snett eller i fel riktning.) Anslut inte enheter till fel uttag. Om du gör det kan det orsaka funktionsfel. 2 Sätt på din TV och välj inmatning som matchar den anslutning som används. 3 Sätt på kameran och tryck sedan på [ ( ]. • Läs bruksanvis..

Överföra bilder till en dator - Page 102

Övrigt 102 DVQX1321 (SWE) Kontrollera webbplatsen nedan för att hämta och installera programvaran. Hämta programvaran medan den finns tillgänglig för hämtning. http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10pe.html (Hemsidan är bara på engelska.) • Hämtning är möjlig tills: Januari 2023 • För 4K-filmer och 6K/4K-bilder krävs det en 64 -bitarsversion av Windows 7/Windows 8.1/ Windows 10. • För ytterligare information, som driftsmiljö eller driftsmetod, se “Bruksanvisning för avancerade funktioner (PDF-format)” eller bruksanvisningen för respektive prog..

(SWE) DVQX1321 - Page 103

103 Övrigt (SWE) DVQX1321 1 Anslut datorn och kameran med USB-anslutningskabeln (medföljer). • Sätt på den här apparaten och datorn innan du ansluter. • Använd bara den medföljande USB-anslutningskabeln. 2 Tryck på 3 / 4 för att välja [PC(Storage)] och sedan på [MENU/SET]. • Om [USB-läge] ställs på [PC(Storage)] i menyn [Inst.] i förväg, ansluts kameran automatiskt till datorn utan att visa skärmen för val av [USB-läge]. 3 Kopiera bilderna till datorn med “PHOTOfunSTUDIO”. • Radera eller flytta inte kopierade filer eller mappar i Utforskaren i Windows. När du..

Styra kameran från en dator - Page 104

Övrigt 104 DVQX1321 (SWE) Styra kameran från en dator ∫ Hämta programvara Denna programvara används för att styra en Panasonic digitalkamera från en dator. Den låter dig ändra kamerans olika inställningar, utföra fjärrinspelning och spara fjärrinspelade bilder till datorn. Kontrollera webbplatsen nedan för att hämta och installera programvaran. http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html • Driftsmiljö • Operativsystem som stöds gäller från november år 2017 och kan komma att ändras. • För detaljer om hur du använder “LUMIX Tether”,..

Skärmens display/bildsökarens display - Page 105

105 Övrigt (SWE) DVQX1321 Skärmens display/bildsökarens display • Följande bilder är exempel på när skärmen är inställd på [ ] (skärmtyp) i skärmen. Vid inspelning 98 98 98 2 00 00 2 00 2 00 60 60 60 2.8 2.8 2.8 AFS AFS AFS BKT BKT BKT L 4:3 0 BKT BKT BKT AEL AEL AEL BKT BKT BKT AWB AWB AWB ラュン ラュン BKT BKT BKT 50p Fn10 Fn10 Fn10 Fn10 Fn7 Fn7 Fn7 Fn7 Fn6 Fn6 Fn6 Fn6 Fn8 Fn8 Fn8 Fn8 Fn9 Fn9 Fn9 Fn9 OFF OFF OFF OFF ISO ISO SS SS SS F  MINI MINI MINI MINI      1 Inspelningsläge (P24) Personanpassade inställningar Fotostil (P78) ‰ Œ Blixtläge (P..

DVQX1321 (SWE) - Page 106

Övrigt 106 DVQX1321 (SWE) 2 A › Kvalitet (P77) Fokusläge (P36, 42) Fokusgaffling (P58) Efterfokus (P53) š Ø AF-läge (P37) Ansiktsavläsning AF Lock (P43) Bildsekvens (P48) 6K/4K-foto (P49) Självutlösare Batteriindikering Laddas (P17) Batterigrepp Bildstabilisator (P60) Skakningsvarning Inspelningsstatus (blinkar rött)/ fokus (lyser grönt). (P21) Fokus (under låg belysning) Fokus (stjärnljus-AF) Pre-Burst (P48) Kopplad till Wi-Fi Kopplad till Bluetooth (P92) Platsloggning Histogram AFS AFF AFC MF AFS BKT AFL SH2 LOW STAR PRE 3 Namn ¢ 2 Antalet dagar som gått sedan avresedagen ..

(SWE) DVQX1321 - Page 107

107 Övrigt (SWE) DVQX1321 ¢ 1 m: minut, s: sekund ¢ 2 Den visas i cirka 5 sekunder när du sätter på kameran, om [Profilinställning]-inställningen är inställd. ¢ 3 Detta visas i cirka 5 sekunder när du sätter på kameran, efter att du ställt in klockan och sedan du ändrat läge från visningsläge till inspelningsläge. 5 Vitbalansgaffling, vitbalansgaffling (färgtemperatur) (P59) Fininställning av vitbalans VÐî Ñ Vitbalans (P45) Färg (P35) 98 Antal inspelningsbara bilder r20 Maximalt antal bilder som kan tas kontinuerligt Tillgänglig inspelningstid ¢ 1 Inspelning med ..

Inspelningsinformation på skärmen - Page 108

Övrigt 108 DVQX1321 (SWE) Inspelningsinformation på skärmen Vid inspelning 1 Inspelningsläge (P24) F2.8 Bländarvärde (P21) 1/60 Slutartid (P21) Batteriindikering Laddas (P17) Kort (visas endast under inspelning) 2 ISO-känslighet (P44) Värde för exponeringskompensation (P43) Ljusstyrka (P35) Hjälp med manuell exponering ‰ Œ Blixtläge (P63) Blixt F 2.8 98 98 AWB 1/60 0 0 0 Fn ISO AUTO OFF L 4:3 AFS AFS     C1 EXPS EXPS ISO AUTO 0 WL 3 Enskild Bildsekvens (P48) 6K/4K-foto (P49) Efterfokus (P53) Självutlösare Högupplöst läge (P80) Fokusläge (P36, 42) š Ø AF-lä..

Kamerans inspelningsinformation visas. - Page 109

109 Övrigt (SWE) DVQX1321 Statusindikator på lcd-skärmen Kamerans inspelningsinformation visas. *All information som visas här, är i upplysande syfte. Vid inspelning            1 Vitbalans (P45) 2 Mätningsläge (P80) 3 Bländarvärde (P21) 4 ISO-känslighet (P44) 5 Slutartid (P21) 6 Antal inspelningsbara bilder/ Maximalt antal bilder som kan tas kontinuerligt/ Tillgänglig inspelningstid • [9999] visas om det går att ta 10000 bilder eller fler. • Om den tillgängliga inspelningstiden är 29 minuter och 59 sekunder, kommer den att visas som [29:59]..

Meddelandefönster - Page 110

Övrigt 110 DVQX1321 (SWE) Meddelandefönster Bekräftelsemeddelanden eller felmeddelanden kan visas på bildskärmen i vissa fall. • Se även “Bruksanvisning för avancerade funktioner (pdf-format)”, som ger mer detaljerad information. [Vissa bilder kan inte raderas]/[Bilden kan inte raderas] • Den här funktionen kan endast användas med bilder som överensstämmer med DCF- standard. Formatera (P20) den här enheten när du sparat nödvändig information på en dator etc. [Kortfel Formatera kortet?] • Det här formatet kan inte användas på den här enheten. – Sätt i ett ann..

Pröva först följande procedurer. - Page 111

111 Övrigt (SWE) DVQX1321 Felsökning Pröva först följande procedurer. • Se även “Bruksanvisning för avancerade funktioner (pdf-format)”, som ger mer detaljerad information. • Ljudet orsakas av bildstabiliseringsfunktionen i kamerahuset. Det är inget funktionsfel. • Batteriet är urladdat. > Ladda batteriet. (P14) • När [6K/4K Pre-Burst] eller [Pre-burst Inspelning] är inställd, töms batteriet snabbare. > Använd bara dessa funktioner när du spelar in med dem. • Motivet befinner sig bortom kamerans fokusområde. • Är [Prio. f. fokus/slutarutl.] i [Anpassad..

DVQX1321 (SWE) - Page 112

Övrigt 112 DVQX1321 (SWE) • Slutartiden kommer att bli längre och bildstabiliseringsfunktionen kanske inte fungerar som den ska när du tar bilder, särskilt på mörka platser. > Vi rekommenderar att man använder ett stativ och självutlösaren när man tar bilder med långsam slutarhastighet. • Om du fotograferar ett rörligt motiv när du använder den elektriska slutaren eller spelar in en film eller tar ett 6K/4K-foto kan motivet se förvrängt ut på bilden. Detta är karakteristiskt för MOS-sensorer som fungerar som kamerans bildsensorer. Det är inget funktionsfel. • De..

(SWE) DVQX1321 - Page 113

113 Övrigt (SWE) DVQX1321 • När den elektroniska slutaren används, är blixten inte aktiverad. • När [Tyst läge] är inställd på [ON], aktiveras inte blixten. • Är kortet isatt? • Är det här en mapp eller bild som bearbetats i datorn? Om det är så, kan den inte visas på den här kameran. > Vi rekommenderar att du använder programvaran “PHOTOfunSTUDIO” (P101) för att skriva över bilder från datorn till ett kort. • Har du ställt in [Visningsläge] för uppspelning? > Ändra till [Normal visning]. ∫ Allmänna tips för användning av Wi-Fi-anslutning •..

DVQX1321 (SWE) - Page 114

Övrigt 114 DVQX1321 (SWE) • Somliga operativsystem, inklusive Windows 8 använder två typer av konton, ett lokalt konto och ett Microsoft-konto. > Se till att du använder användarnamn och lösenord för det lokala kontot. • Standardarbetsgruppens namn är inställt på “WORKGROUP”. Om du har ändrat arbetsgruppens namn kommer datorn inte att kännas igen. Du ändrar arbetsgruppens namn i [Datoranslutning] i [Wi-Fi-inställning]-menyn till det som datorn har som du är ansluten till. • Bekräfta att inloggningsnamnet och lösenordet är korrekt ifyllda. • När systemtiden ..

Specifikationerna kan ändras utan förhandsmeddelande. - Page 115

115 Övrigt (SWE) DVQX1321 Egenskaper Specifikationerna kan ändras utan förhandsmeddelande. Digitalkamerahus (DC-G9): Säkerhetsinformation Strömkälla: DC 8,4 V (8,4 V ) Energiförbrukning: 4,0 W (Vid inspelning med skärm) (När det utbytbara objektivet (H-ES12060) används) 3,8 W (Vid inspelning med skärm) (När det utbytbara objektivet (H-FS12060) används) 3,0 W (Vid uppspelning med skärm) (När det utbytbara objektivet (H-ES12060) används) 2,8 W (Vid uppspelning med skärm) (När det utbytbara objektivet (H-FS12060) används) Kamerans effektiva pixlar 20.330.000 pixlar Bildsenso..

Exponeringskompensation - Page 116

Övrigt 116 DVQX1321 (SWE) Antal inspelningsbara bilder Superhög hastighet När det finns RAW-filer: 50 bilder När det inte finns några RAW-filer: 50 bilder Hög hastighet, Medelhög hastighet, Låg hastighet När det finns RAW-filer: 60 eller fler bilder När det inte finns några RAW-filer: 600 eller fler bilder ¢ När inspelning utförs under de testförhållanden som har specificerats av Panasonic ISO-känslighet (Standardkänslighet för utmatning) Stillbild: AUTO/ /100 ¢ /200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 Läget för kreativa videobilder: AUTO/100 ¢ /200/400/800/1600/3200/6..

(SWE) DVQX1321 - Page 117

117 Övrigt (SWE) DVQX1321 Bildsökare OLED extra bildsökare (4:3) (Cirka 3.680.000 punkter) (synfält omkring 100%) (Förstoring ca 1,66 k , 0,83 k (35 mm film kamera motsvarande), med 50 mm objektiv vid oändlighet; j 1,0 m j 1 ) (med diopterjustering j 4 till i 3 diopter) Blixtläge AUTO, AUTO/Rödaögonreducering, Forcerad PÅ, Forcerad PÅ/ Rödaögonreducering, Långsam synk., Långsam synk./Rödaögonreducering, Forcerad AV Blixtsynkroniseringshas tighet Lika med eller mindre än 1/250 sekund Mikrofon Stereo Högtalare Mono Inspelningsmedel SD-minneskort/SDHC-minneskort ¢ /SDXC-min..

DVQX1321 (SWE) - Page 118

Övrigt 118 DVQX1321 (SWE) Inspelning av filformat Stillbild RAW/JPEG (baserad på “Design rule for Camera File system”, baserad på “Exif 2.31”-standarden) 6K/4K-foto (bildsekvensfil) 6K-foto: MP4 (H.265/HEVC, AAC (2 ch)) 4K-foto: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, AAC (2 ch)) Videobilder AVCHD Progressive/AVCHD/MP4 Ljudkomprimering AVCHD Dolby Audio TM (2 ch) MP4 AAC (2 ch), LPCM ¢ (2 kanaler, 48 kHz/16 bitar) ¢ När [4K/150M/60p]/[4K/150M/50p] valts Gränssnitt [REMOTE] ‰ 2,5 mm-jack [MIC] ‰ 3,5 mm-jack Hörlur ‰ 3,5 mm-jack HDMI HDMI Typ A USB Supersnabb USB 3.0 GEN1/USB 3.0 Micro-B..

(SWE) DVQX1321 - Page 119

119 Övrigt (SWE) DVQX1321 Trådlös överföring Batteriladdare (Panasonic DMW-BTC13): Säkerhetsinformation AC-adapter (Panasonic VSK0815K): Säkerhetsinformation Batteripaket (litiumjon) (Panasonic DMW-BLF19E): Säkerhetsinformation Symbolerna på den här produkten (inklusive tillbehören) avser följande: Driftfuktighet 10%RH till 80%RH Damm- och dropptät Ja Trådlös LAN Överensstämmelsest andard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (standard trådlöst LAN-protokoll) Frekvensområde som används (central frekvens) 2412 MHz till 2472 MHz (1 till 13 ch) 5180 MHz till 5320 MHz (36/40/44/48/52/56/60..

DVQX1321 (SWE) - Page 120

Övrigt 120 DVQX1321 (SWE) • LEICA är ett registrerat varumärke som tillhör Leica Microsystems IR GmbH. ELMARIT är ett registrerat varumärke som tillhör Leica Camera AG. LEICA DG-objektiven tillverkas med mätinstrument och kvalitetssäkringssystem som har certifierats av Leica Camera AG baserat på företagets kvalitetsstandarder. Utbytbart objektiv H-ES12060 “LEICA DG VARIO-ELMARIT 12–60 mm/F2.8–4.0 ASPH./ POWER O.I.S.” H-FS12060 “LUMIX G VARIO 12–60 mm/ F3.5–5.6 ASPH./POWER O.I.S.” Fokallängd f=12 mm till 60 mm (35 mm kamera motsvarande: 24 mm till 120 mm) f=12 m..

Digitalkamerans tillbehörssystem - Page 121

121 Övrigt (SWE) DVQX1321 Digitalkamerans tillbehörssystem ¢ 1 Levereras med en AC-adapter och en USB-anslutningskabel (till laddaren). ¢ 2 AC-adaptern (extra tillval) kan endast användas med den särskilda DC-omkopplaren från Panasonic (extra tillval). Det går inte att bara använda AC-adaptern (extra tillval). ¢ 3 Används om det objektiv som sitter på kameran kommer i kontakt med stativet. Produktnumren är korrekta i november 2017. De kan komma att ändras. • I en del länder kan det hända att vissa extratillbehör inte är tillgängliga. • OBSERVERA: Tillbehör och/eller ..

Att kontrollera URL:en och qr-koden på kameran - Page 122

Övrigt 122 DVQX1321 (SWE) Läs bruksanvisningen (pdf-format) Mer detaljerade bruksanvisningar finns tillgängliga i “Bruksanvisning för avancerade funktioner (pdf-format)”. Ladda ned den från webbplatsen för att läsa den. http://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.html?model=DC- G9&dest=EC • Välj önskat språk. ∫ Att kontrollera URL:en och qr-koden på kameran • Du måste ha Adobe Reader för att kunna bläddra i eller skriva ut “Bruksanvisning för avancerade funktioner (pdf-format)”. Du kan ladda ner och installera en version av Adobe Reader som du kan använda med ..

(SWE) DVQX1321 - Page 123

123 Övrigt (SWE) DVQX1321 • G MICRO SYSTEM är ett digitalkamerasystem med utbytbara objektiv från LUMIX som är baserat på en standard för Micro Four Thirds System. • Micro Four Thirds™ och Micro Four Thirds logomärken är varumärken eller registrerade varumärken för Olympus Corporation i Japan, USA, Europaunionen och andra länder. • Four Thirds™ och Four Thirds logomärken är varumärken eller registrerade varumärken för Olympus Corporation i Japan, USA, Europaunionen och andra länder. • SDXC-logon är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. • Benämningarna HDM..

Panasonic Corporation 2017 - Page 124

• Logotypen för Wi-Fi CERTIFIED™ är ett certifieringsmärke som tillhör Wi-Fi Alliance ® . • Logotypen för Wi-Fi Protected Setup™ är ett certifieringsmärke som tillhör Wi-Fi Alliance ® . • “Wi-Fi ® ” är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance ® . • “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” och “WPA2™” är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance ® . • DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance. • Den här produkten använder “DynaFont” från Dy..

Sponsored links

Latest Update