Olympus Sp‑565 Uz Instruction Manual Bulgarian

SP‑565 UZ Language

Download Olympus Sp‑565 Uz Instruction Manual Bulgarian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Инструкция за експлоатация - Page 1

ЦИФРОВ ФОТОАПАРАТ ЦИФРОВ ФОТОАПАРАТ Инструкция за експлоатация • Благодарим Ви, че закупихте цифров фотоапарат Olympus. Преди да започнете да използвате Вашия цифров фотоапарат, моля прочетете внимателно тези инструкции, за да се радвате на отлична работа и продължителна експлоатационна готовност. Съхранявайте тази инструк..

BG - Page 2

2 BG

..

Използване режимите на снимане - Page 3

3 BG Съдържание Наименование на отделните ¾ компоненти .......................................... 7 Подготовка на фотоапарата ¾ ........... 11 Снимане, възпроизвеждане ¾ и изтриване ........................................ 15 Използване режимите на снимане ¾ ... 18 Използване функции на снимане ¾ ... 22 Използване свойствата ¾ на възпроизвеждането .................... 29 Менюта за функ..

Използване на менюто - Page 4

4 BG 1 Настройте копчето за избор на функция на P , A , S , M , r , s , A или q . Символът в «Меню настройки» (стр. 32 до 64) показва наличните режими за снимане. 2 Натиснете бутона  . Този пример показва как да настроите • [DIGITAL ZOOM]. SCN RESET PANORAMA CAMERA MENU SILENT MODE MENU EXIT SET OK IMAGE QUALITY SETUP Горно меню режим на снимане 3 Използвайте 789: , за да изберете желаното м..

Менюта за функции на снимане - Page 5

5 BG Индекс меню Менюта за функции на снимане копчето за избиране на функция е настроено на позиция режим на снимане ( h PASM r s n ), настройките могат да се коригират. Горно меню режим на снимане Използване на меню FUNC (стр. 27) Често използваните функции на менюто за снимане могат да се настроят с по-малко стъпки чрез меню FUNC. o бутон (ст..

Горно меню режим - Page 6

6 BG 1 y SLIDESHOW .......... стр. 49 2 w PERFECT FIX ......... стр. 49 3 + CALENDAR ............ стр. 50 4  EDIT RAW DATA EDIT .... стр. 50 Q (Промяна на размер) .......... стр. 50 P (Отрязване) ...... стр. 50 COLOR EDIT .......... стр. 51 CALENDAR ............ стр. 51 EXPRESSION EDIT .................... стр. 51 Менюта за функциите възпроизвеждане, редактиране и разпечатване Когато копчето за избор на функция е настроено на позиция q..

Корпус на фотоапарата - Page 7

7 BG Наименование на отделните компоненти 1 Лампа за самоснимачка/ AF илюминатор .................... стр. 25, 38 2 Светкавица ................................ стр. 23 3 Микрофон .................................. стр. 54 4 Обектив 5 Капак на гнездото за батерията .............................. стр. 11 6 Ключалка на гнездото за батерията .............................. стр. 11 7 Гнездо за статива 8 Високоговори..

BG - Page 8

8 BG 2 1 4 3 13 14 5 6 7 8 9 15 16 17 18 10 11 12 1 Визьор ........................................ стр. 26 2 Каишка ....................................... стр. 11 3 Монитор ........................... стр. 9, 15, 60 4 u бутон (монитор/визьор) ..... стр. 26 5 z / m бутон (по поръчка/ последователно възпроизвеждане) ............... стр. 27, 30 6 Лампа за достъп на картата ..... стр. 80 7  бутон .................................. стр. 4 8 q /  бутон (въ..

Компенсация на експонацията - Page 9

9 BG Монитор Екран за режим на снимане 10 M +2.0 1/400 F3.5 +2.0 +2 +2 +2 4 IN ISO 1600 AFL NR AEL +2.0 1 2 s 12 s F INE C +2.0 IN 00:34 VGA 15 1 2 s 12 s 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 23 26 32 33 31 30 29 28 27 2 5 4 9 6 7 8 3 22 1 17 18 20 19 22 21 23 26 33 31 29 28 27 2 5 4 9 3 6 Снимка Филм 1 Режим снимане ................... стр. 18, 32 2 Светкавица ................................ стр. 24 3 Режим без звук .......................... стр. 64 4 Стабилизация на цифрово из..

Екран на режим възпроизвеждане - Page 10

10 BG Екран на режим възпроизвеждане 2008.10.26 12:30 100-0004 00:14 / 00:34 IN VGA 15 12 17 10 11 13 15 3 4 6 1 14 16 15 14 10 M 2008.10.26 12:30 4 +2.0 F3.5 10 IN x 100-0004 N ORM 1/1000 ISO 1 600 2 11 12 10 8 7 9 13 3 4 6 5 1 17 Снимка Филм 1 Режим без звук .......................... стр. 64 2 Резервация за разпечатване/ брой разпечатвания ............ стр. 67, 68 3 Запис на звука ........................... стр. 40 4 Защита ....................................... стр. ..

Кога да подмените батериите - Page 11

11 BG Подготовка на фотоапарата Зареждане на батериите 1 3 2 Плъзгач за отваряне на капака на гнездото за батерията Преместете плъзгача за отваряне на капака на • гнездото на батерията от ) към. = и се уверете, че капакът за гнездото на батерията е добре затворен ( 7 ). Ако това не бъде направено, може да доведе до отваряне на капака н..

Изваждане на xD-Picture Card - Page 12

12 BG Сложете xD-Picture Card™ (продава се отделно) във фотоапарата Този фотоапарат позволява на потребителя да прави повече снимки и да записва по-дълги филми, като използва xDPicture Card (продава се отделно), вместо вътрешната памет. «Използване на xD-Picture Card» (стр. 79) Уверете се, че сте натиснали бутона o , за да изключите фотоапарата преди да..

Екран настройка на дата и час - Page 13

13 BG Бутони със стрелки и операционна инструкция Символите  , KJLM , показвани на различните настройки и екраните за възпроизвеждане на филми, индикират, че бутоните със стрелки могат да се използват. Операционните инструкции, появяващи се в дъното на екрана, показват, че бутонът  , o , zoom регулаторът или бутонът D могат да с..

За проверка на дата и час - Page 14

14 BG 4 Както при Стъпки 2 и 3, използвайте 789: и бутона o , за да настроите [M] (месец), [D] (ден) и [TIME] (часове и минути), и [Y/M/D] (ред на дата). За точна настройка на часа натиснете бутона o , когато сигналът удари 00 сек. За да промените датата и часа, направете настройката от менюто. [ X (Дата/час)] (стр. 60) За проверка на дата и час Натиснете бутон..

Снимане с автоматични - Page 15

15 BG AUTO $ $ Натиснат наполовина 10 M 4 IN AUTO $ $ N ORM Монитор (екран режим на готовност) Брой на снимките, които могат да се запаметят (стр. 80) Снимане, възпроизвеждане и изтриване 4 Дръжте фотоапарата и снимайте. 4 Хоризонтално Вертикално Монитор 5 Натиснете спусъка наполовина за фокусиране на обекта. Когато фотоапаратът фокусира обекта..

Разглеждане на изображения - Page 16

16 BG 6 За да направите снимка, натиснете внимателно спусъка до долу, като внимавате да не клатите фотоапарата. За преглеждане на снимки по време на снимане Натискането на бутона q позволява превъртане на снимките. За да се върнете към режим на снимане, натиснете бутона q или натиснете спусъка наполовина. При снимане на филми «Сн..

Изтриване на снимки по - Page 17

17 BG Възпроизвеждане на филми Изберете филм и натиснете бутона o . 2008.10.26 12:30 100-0004 4 IN MOVIE PLAY OK Филм Функции по време на възпроизвеждане на филм Обем: По време на възпроизвеждане натиснете 78 . Бързо превъртане напред: Изберете с 9: . Всеки път, когато натиснете бутон, скоростта на възпроизвеждане се върти с 2х, 20х и стандартна (1х) скоро..

Използване режимите на снимане - Page 18

18 BG Снимане с оптимална стойност на диафрагмата и скорост на затвора (режим P ) В този режим, автоматичното снимане с фотоапарата може да се използва като също така позволява промени в широк обхат от други функции на менюто за снимане, като например компенсация на експонацията, баланс на бялото и др., когато е необходимо. 1 Настр..

Избор на скорост на затвора - Page 19

19 BG Избиране на стойност на диафрагмата за правене на снимки (режим A ) В този режим скоростта на спусъка се задава автоматично от фотоапарата. Тази функция е полезна за снимане докато контролирате обхвата, в който обектите се открояват ясно. 1 Настройте копчето за избиране на функция на A . 2 След като натиснете 7 , изберете стойн..

Снимане с продължителна - Page 20

20 BG Избор на стойността на диафрагмата и на скоростта на затвора за правене на снимки (режим M ) Тази функция позволява на потребителя да зададе ръчно стойността на диафрагмата и скоростта на затвора. 1 Настройте копчето за избиране на функция на M . 2 След като натиснете 7 , изберете стойността на диафрагмата посредством 789: и нат..

Оптичният zoom не е наличен по - Page 21

21 BG Заснемане на филми (режим n ) 1 Настройте копчето за избиране на функция на n . За записване на звук по време на снимане [ R (Филм REC)] (стр. 43) Увеличение по време на записване на звук Оптичният zoom не е наличен по време на записване. Използвайте [DIGITAL ZOOM] (стр. 36) . 2 Натиснете спусъка наполовина за фокусиране на обекта и внимателно на..

Използване функции на снимане - Page 22

22 BG Използване функции на снимане Използване на оптически zoom Завъртане на zoom регулатора за настройка на обхвата на снимане. Завъртане към широкия (W) край Завъртане към telephoto (T) край Употребата на [IMAGE STABILIZER] (стр. 38) е препоръчителна, когато се снима с telephoto zoom. За по-големи снимки без намаляване на качеството [FINE ZOOM] (стр. 36) За засн..

Изключване на светкавицата - Page 23

23 BG Използване на светкавицата Функциите на светкавицата могат да се изберат да подхождат най-добре на условията за снимане и да се подчиняват на желаното изображение. 1 Натиснете бутона # за превключване на вградената свиткавица. Настройките на светкавицата не могат да се задават, когато тя е затворена. Изключване на светка..

Настройване на яркостта - Page 24

24 BG Елемент Описание FLASH AUTO *1 Светкавицата се включва автоматично при слаба светлина и насрещно осветление. REDEYE *1 Светкавицата произвежда няколко по-слаби блика, което има за цел да предпази снимките Ви от ефекта «червени очи». FILL IN Светкавицата се включва независимо от наличната светлина. RED-EYE + FILL-IN След няколко по-слаби блик..

Снимане отблизо - Page 25

25 BG Снимане отблизо (Макро снимане) Тази функция позволява на фотоапарата да фокусира и снима обекти на близки разстояния. 1 Натиснете 9 . P $ $ OK OK OFF % & SET OFF OFF NR 2 Използвайте 9: , за да изберете опция за настройка, и натиснете бутон o , за да запаметите. Елемент Описание OFF Режимът «Макро» е изключен. МАКРО Този режим Ви позволява да ..

Натиснете бутона - Page 26

26 BG Превключване измежду монитор и визьор И мониторът, и визьорът могат да възпроизведат снимка. Понякога е трудно да се види картината на монитора поради ярката светлина, която се отразява докато снимате под ясно небе. В такива случаи употребата на визьора е от полза при правене на снимка. 1 Натиснете бутона u . Всеки път, кога..

За отмяна на настройката - Page 27

27 BG Заключване на експонацията и/или фокусната позиция за снимане (AE LOCK/AF LOCK) Веднъж експонацията и/или фокусната позиция са/е зададени/а за обект в режим на снимане, Вие можете да продължите да снимате в същата експозиция, фокусна позиция или и в двете (AE LOCK, AF LOCK или AF LOCK + AE LOCK), дори ако композицията на снимката е променена. 1 Фик..

Натискането на бутон - Page 28

28 BG Задаване на настройки чрез инструкцията за снимане (режим R ) Това осигурява on-screen инструкция за потребителя, за да може автоматично да направи желаната настройка на фотоапарата, като зададе настройката за обекта или избере настройката за снимане, за да получи желания ефект. 1 Настройте копчето за избиране на функция на R . 1..

Завъртете zoom регулатора. - Page 29

29 BG Преглед на индекса, календара и преглед отблизо Прегледът на индекса и прегледът на календара позволяват бърз избор на целевоизображение, а прегледът отблизо (увеличение до 10х) позволява проверка на детайлите на изображението. 1 Завъртете zoom регулатора. W страна T страна Избор на снимка в преглед на индекса Изпорзвайте 789: ..

ISO - Page 30

30 BG Смяна на изображението информационен екран Информацията за снимане, показвана на екрана, може да се промени. 1 Натиснете бутон g Показаната информация за снимките се • променя в реда, показан по-долу всеки път, когато бутонът е натиснат. [ u (Хистограма)] (стр. 62), «Прочит на хистограма» (стр. 26) Възпроизвеждане на серийни изобр..

Функции по време на панорамно - Page 31

31 BG Панорамно възпроизвеждане изображения Панорамните изображения, които са комбинирани заедно посредством [COMBINE IN CAMERA 1] или [COMBINE IN CAMERA 2], могат да се преглеждат чрез превъртане. [ � PANORAMA] (стр. 46) 1 Изберете панорамно изображение по време на възпроизвеждане. «Преглед на снимки» (стр. 16) N ORM 2008.10.26 12:30 2 100-0003 2 Натиснете бутона o . Фун..

Менюта за функции на снимане - Page 32

32 BG Менюта за функции на снимане Когато копчето за избор на функция е настроено на режим на снимане, настройките могат да се зададат. Иконата до посочва позицията, на която да зададете копчето за избор на функция, когато задавате функции. Настройките по подразбиране на функцията са подчертани в . Избиране на подходящо качеств..

ONE TOUCH WB - Page 33

33 BG : A Филми Подменю 1 Подменю 2 Използване IMAGE SIZE (Размер на изображението) C (640x480) Размерът на изображението е задеден на 640x480. Той ще бъде възпроизведен на цял екран. E (320x240) Размерът на изображението е задеден на 320x240. FRAME RATE (Честота на кадрите) N 30fps *1 Осигурява по-гладки видео изображения. Снимки с приоритетно качество на изобра..

Избор на ISO чувствителност [ISO] - Page 34

34 BG Избор на ISO чувствителност [ISO] K CAMERA MENU  ISO : P A S M r Метод за определяне скоростта на филм чрез Международната организация за стандартизация (ISO) (т.е. «ISO100»). При настройките на ISO, въпреки че по-малките стойности довеждат до по-слаба чувствителност, при условия на пълна осветеност могат да се направят ясни снимки. По-големите ..

PRE-CAPTURE OFF/ - Page 35

35 BG Правене на серийни снимки, докато спусъкът е задържан [DRIVE] K CAMERA MENU  DRIVE : P A S M r s Подменю 2 Подменю 3 Подменю 4 Използване o — — При натискане на спусъка всеки път се заснема по един кадър. j *1 Последователно снимане на фокус и яркост (експонация), което е заключено в първия кадър. c Последователно снимане с по-висока скорост от [..

 - Page 36

36 BG Направете настройките на функциите докато преглеждате «Използване на менюто» (стр. 4). Снимане при по-голямо увеличение от това на оптичния zoom без да намалява качеството на снимката [FINE ZOOM] K CAMERA MENU  FINE ZOOM : P A S M r s Подменю 2 Използване OFF (ИЗКЛ.) Само оптическият zoom се използва за приближаване на образа при снимане. ON (ВКЛ.) Опти..

P A S M - Page 37

37 BG Избиране на фокусния обхват [AF MODE] K CAMERA MENU  AF MODE : P A S M r s Подменю 2 Използване FACE DETECT (Откриване на лице) *1 Използва се за правене на снимки на хора. Фотоапаратът автоматично улавя и фокусира лице. iESP Това ви позволява да направите снимка без да се притеснявате за фокусната позиция. Фотоапаратът намира обекта за фокусиране и ..

38 - Page 38

38 BG Снимане докато обектът е на фокус [FULLTIME AF] K CAMERA MENU  FULLTIME AF : P A S M r s A Подменю 2 Използване OFF (ИЗКЛ.) Чрез натискане на спусъка наполовина обектът се фокусира и фокусът се заключва. ON (ВКЛ.) Fulltime AF държи обекта на фокус без да трябва да натискате спусъка наполовина. Това намалява времето за фокусиране. Освен това обектът автомат..

CAMERA MENU - Page 39

39 BG Настройка на интензивността на светкавицата [ w ] K CAMERA MENU  w : P A S M r s В определени ситуации е препоръчително да настроите интензитета на светкавицата, например когато снимате малки обекти или отдалечени фонове. Тази функция се използва, когато се търси по-силен контраст. Подменю 2 Използване –2.0 до +2.0 Настройте интензитета..

> - Page 40

40 BG Записване на звук, когато правите снимки [ R ] K CAMERA MENU  R : P A S M r s Подменю 2 Използване OFF (ИЗКЛ.) Не е записан звук. ON (ВКЛ.) Фотоапаратът автоматично започва да записва приблизително 4 сек. след заснемане. Това е полезно за записване на забележки или коментари относно снимката. Когато записвате, насочете микрофона (стр. 54) към из..

Фотоапаратът прави снимки при - Page 41

41 BG Настройване контраста на изображението [CONTRAST] K CAMERA MENU  CONTRAST : P A S M r s A Подменю 2 Използване –5 до +5 Настройва контраста между светлите и тъмните зони. Настройката в посока + възпроизвежда по-избистрено изображение. Настройката в посока - омекотява цялостното впечетление от изображението. Настройка на цветово насищане [SATURA..

Снимане през интервал от време - Page 42

42 BG Правене на предварително зададен брой снимки на предварително зададени интервали [TIMELAPSE] K CAMERA MENU  TIMELAPSE : P A S M r s Подменю 2 Подменю 3 Подменю 4 Използване OFF (ИЗКЛ.) — — Функцията правене на снимки през интервал от време е изключена. ON (ВКЛ.) 2 до 99 1MIN до 99MIN Функцията правене на снимки през интервал от време е включена. Броят на с..

[NOISE REDUCT.] (стр. 41) - Page 43

43 BG Записване на филм със звук [ R ] K CAMERA MENU  R : A Подменю 2 Използване OFF (ИЗКЛ.) Не е записан звук. ON (ВКЛ.) Звукът е записан докато се снимат филмите. Звуците може да не се запишат чисто, ако фотоапаратът е на повече от 1 м разстояние от източника на звука. Когато е избрано [ON], [IMAGE STABILIZER] (стр. 38) не е наличен. Когато е избрано [ON], настро..

EXIT - Page 44

44 BG Направете настройките на функциите докато преглеждате «Използване на менюто» (стр. 4). Подложено изображение с фойерверки (режим [ b MULTI FIREWORKS]) 1 Избери [ b MULTI FIREWORKS]. 10 M 4 IN N ORM 2 Натиснете спусъка, за да направите първия кадър. Експонацията е заключена в първия • кадър. Съхраненото изображение се показва като фон. За да повторит..

[FULLTIME AF] (стр. 38) - Page 45

45 BG Откриване на усмихнато лице за автоматично освобождаване на спусъка (режим [ l SMILE SHOT]) 1 Изберете [ l SMILE SHOT] и след това насочете фотоапарата към обекта. Лампата за самоснимачка се включва. • Когато открие усмихнато лице, фотоапаратът автоматично прави 3 последователни снимки. Снимки могат да се правят и ръчно чрез натискане ..

Създаване на панорамни - Page 46

46 BG Направете настройките на функциите докато преглеждате «Използване на менюто» (стр. 4). Създаване на панорамни изображения [ ~ PANORAMA] ~ PANORAMA : P r s Необходима е Olympus xD-Picture Card за панорамно заснемане. Карти на други производители не поддържат функцията панорамно снимане. Панорамно снимане не е налично, когато се използва microSD карт..

CANCEL - Page 47

47 BG Правене на снимки с [COMBINE IN CAMERA1] 1 Натиснете спусъка, за да направите първия кадър. 2 Преместете фотоапарата леко по посока на втория кадър. 3 Преместете фотоапарата бавно, като го държите изправен, и го спрете там, където показалецът и маркировката се препокриват. Фотоапаратът автоматично • освобождава спусъка. SAVE OK MENU CANCEL З..

Правене на снимки с [COMBINE IN PC] - Page 48

48 BG Направете настройките на функциите докато преглеждате «Използване на менюто» (стр. 4). 3 Композирайте втората снимка така, че съединяващата зона да застъпи направляващата рамка. 4 Натиснете спусъка, за да направите втория кадър. За комбиниране само на две снимки натиснете бутона o преди да направите третия кадър. 5 Направет..

Започване на диапозитивно шоу - Page 49

49 BG Менюта за функциите възпроизвеждане, редактиране и разпечатване Настройки могат да се направят, когато копчето за избиране на режим е зададено на q . Автоматично възпроизвеждане на снимки [ y SLIDESHOW] y SLIDESHOW Подменю 1 Подменю 2 Подменю 3 Използване ALL* 1 * 2 / STILL PICTURE/ MOVIE* 1 * 2 / CALENDAR* 1 * 2 * 3 NORMAL/SCROLL/ FADER/SLIDE/ ZOOM DOWN/ ZOOM UP/ CHECKERBOARD/ BLINDS/SWIVEL/ RANDOM ..

> - Page 50

50 BG Направете настройките на функциите докато преглеждате «Използване на менюто» (стр. 4). Избор на снимки от календара [ + CALENDAR] + CALENDAR «За избор на изображения в прегледа на календара» (стр. 29) Редактиране на RAW информация [RAW DATA EDIT]  EDIT  RAW DATA EDIT Тази функция съхранява изображения, записани в RAW информационен формат като отделни..

Подменю 2 - Page 51

51 BG Промяна цветността на снимките [COLOR EDIT]  EDIT  COLOR EDIT Подменю 2 Използване Черно-бяло Това прави изображението черно-бяло. Сепия Това променя изображението на тон сепия. Наситеност (силна) Това засилва цветовата наситеност на изображението. Наситеност (слаба) Това слабо засилва цветовата наситеност на изображението. 1 Изпо..

 - Page 52

52 BG Направете настройките на функциите докато преглеждате «Използване на менюто» (стр. 4). Подчертаване на снимка с ефект на потъмняване около нея [FACE FOCUS]  EDIT  FACE FOCUS Най-голямото лице, което е на преден план в снимката, е прихванато като цел. В някои снимки подобна цел може да не бъде прихваната и редактирането не може да се ос..

 - Page 53

53 BG Отделяне на клип от филм [EDIT]  EDIT  EDIT Подменю 2 Използване NEW FILE (Нов файл) Оригиналният филм остава непроменен, а клип от филма се съхранява като отделен филм. OVERWRITE (Презаписване) Част от оригиналния филм презаписва и замества оригиналния филм. 1 Използвайте 9: , за да изберете филм. 2 Използвайте 78 , за да изберете [NEWFILE] или [OV..

 - Page 54

54 BG Направете настройките на функциите докато преглеждате «Използване на менюто» (стр. 4). Завъртане на снимки [ y ] q PLAYBACK MENU  y Подменю 2 Използване U +90° Снимката е завъртяна на 90° по часовниковата стрелка. V 0° Снимката не е завъртяна. t –90° Снимката е завъртяна на 90° обратно на часовниковата стрелка. 1 Използвайте 9: , за да избере..

Подменю 1 - Page 55

55 BG Изтриване на снимки [ D ERASE] D ERASE Проверете за важна информация преди да изтриете изображения. Подменю 1 Използване SEL. IMAGE Снимките се избират и изтриват индивидуално. ALL ERASE Всички снимки от вътрешната памет или карта са изтрити. За избор или изтриване на снимки [SEL. IMAGE] 1 Използвайте 78 , за да изберете [SEL. IMAGE], и натиснете бутона..

 - Page 56

56 BG Направете настройките на функциите докато преглеждате «Използване на менюто» (стр. 4). Менюта за други настройки на фотоапарата Тези настройки могат да се направят, когато копчето за избор на функция е настроено на позиция различна от R . Напълно изтриване на данни [MEMORY FORMAT]/[FORMAT] x SETUP  MEMORY FORMAT/FORMAT Преди форматирането се уве..

Регистриране на начална снимка - Page 57

57 BG Настройване на екрана и звука при включване [PW ON SETUP] x SETUP  PW ON SETUP Подменю 2 Подменю 3 Използване SCREEN (ЕКРАН) OFF (ИЗКЛ.) Няма показана снимка. 1 Показва се предварително зададена снимка *1 . 2 Снимка, съхранена във вътрешната памет или карта, е регистрирана за показване. (Тази опция води до екрана с настройките.) VOLUME (СИЛА НА ЗВУКА) *..

 - Page 58

58 BG Направете настройките на функциите докато преглеждате «Използване на менюто» (стр. 4). Преглед на изображението веднага след заснемането [REC VIEW] x SETUP  REC VIEW Подменю 2 Подменю 3 Използване OFF (ИЗКЛ.) — Записаната снимка не се показва. Това позволява на потребителя да се подготви за следващата снимка докато следи обекта на мони..

Автоматично - Page 59

59 BG Връщане на имената на файловете на снимките в изходно състояние [FILE NAME] x SETUP  FILE NAME Подменю 2 Използване RESET (Връщане в изходно състояние) Връща в изходно положение последователния номер за името на папката и името на файла винаги, когато се поставя нова карта. *1 Тази функция е полезна при групиране на изображенията в отдел..

CANCEL - Page 60

60 BG Направете настройките на функциите докато преглеждате «Използване на менюто» (стр. 4). Настройване на яркостта на монитора [ s ] x SETUP  s 1 Използвайте 78 , за да настроите яркостта докато преглеждате екрана, и след това натиснете бутона o . s SET OK MENU BACK Настройка на дата и час [ X ] x SETUP  X «Настройка на дата и час» (стр. 13) Избор на ре..

Използване на алармата [ALARM CLOCK] - Page 61

61 BG Използване на алармата [ALARM CLOCK] x SETUP  ALARM CLOCK Когато [ X ] не е било задедено, [ALARM CLOCK] не е налична. Когато [DUALTIME] (стр. 60) е зададено на [ON], алармата се активира на датата и часа, зададени в [DUALTIME]. Подменю 2 Подменю 3 Подменю 4 Използване OFF (ИЗКЛ.) — — Алармата е отказана. ONE TIME (Веднъж) TIME (часово време) (Продължава към настройване на е..

789: - Page 62

62 BG Направете настройките на функциите докато преглеждате «Използване на менюто» (стр. 4). Възпроизвеждане на снимки от фотоапарата на телевизора 1 Свързване на телевизора и фотоапарата. 2 Използвайте фотоапарата, за да изберете същата система за видеосигнал като тази на свързания телевизор ([NTSC] / [PAL]). 3 Включете телевизора и п..

«Смяна информацията - Page 63

63 BG Регистриране на набор от настройки за снимане под «Моите етикети за режим» [MY MODE SETUP] x SETUP  MY MODE SETUP Като преминете към колонка «Приложение», изберете метод на регистрация (подменю 2) и желания «Мой етикет за режим» (подменю 3) и след това задайте произволна настройка. Подменю 2 Подменю 3 Подменю 4 Използване CURRENT (Текущи) s MY MODE 1..

[SOUND SETTINGS] (стр. 57) - Page 64

64 BG Избор на мерни единици на екрана при ръчно фокусиране [m/ft] x SETUP  m/ft « Промяна на медота на фокусиране [FOCUS MODE]» (стр. 37) Подменю 2 Използване m Показва в метри и сантиметри. ft Показва във футове и в инчове. Задаване на функции на бутон z [CUSTOM BUTTON] x SETUP  CUSTOM BUTTON «Използване на функция, зададена на бутона z (Бутон по избор)» (стр. 27) По..

«Преглед на снимки» (стр. 16) - Page 65

65 BG Разпечатване 2 Включете принтера и след това свържете принтера с фотоапарата. 3 Натиснете бутона < , за да започне разпечатването. 4 За да разпечатата друга снимка, използвайте 9: , за да изберете снимка, и натиснете бутона < . Излизане от разпечатване След като избрана снимка се покаже на екрана, разкачете USB кабела от фотоа..

Промяна на настройките на - Page 66

66 BG Промяна на настройките на принтера за разпечатване [CUSTOM PRINT] 1 Следвайте стъпки 1 и 2 за [EASY PRINT] (стр. 65) и натиснете бутона o . EASY PRINT USB SET OK EXIT CUSTOM PRINT PC 2 Използвайте 78 , за да изберете [CUSTOM PRINT], и натиснете бутона o . 3 Използвайте 78 , за да изберетережим на разпечатване, и натиснете бутона o . Подменю 2 Използване PRINT (разпечатване) Раз..

(Продължава - Page 67

67 BG 6 Използвайте 9: , за да изберете снимка. 7 Натиснете бутон < , за да настроите показалата се снимка за единичен преглед. Натиснете 8 , за да направите подробни настройки на принтера за показалата се снимка. Направете подробните настройки на принтера 1 Използвайте 789: и натиснете бутона o . PRINT INFO 1 WITHOUT WITHOUT < x DATE FILE NAME P SET OK EXIT MENU ..

За отмяна на разпечатването - Page 68

68 BG За отмяна на разпечатването 1 Натиснете бутона o , когато [TRANSFERRING] се появи. 2 Изберете [CANCEL], като използвате 7 8 , и натиснете бутона o . SET OK CONTINUE CANCEL CANCEL OK TRANSFERRING 11 Натиснете бутона  . 12 Когато на екрана се появява съобщението [REMOVE USB CABLE], разкачете USB кабела от фотоапарата и принтера. Резервация за разпечатване (DPOF *1 ) При резерва..

Отрязване не e достъпно в [ - Page 69

69 BG 4 Използвайте 9: , за да изберете снимката. Използвайте 78 , за да изберете количеството. Натиснете бутона o . SET OK MENU BACK DATE TIME NO X Отрязване на снимка за разпечатване Направете настройките за отрязване преди да натиснете бутона o в стъпка 4. «Отрязване на снимка ( P )» (стр. 67) 5 Използвайте 78 , за да изберете [ X ] (дата на разпечатване) ..

Нулиране на резервация за - Page 70

70 BG Нулиране на резервация за принтиране на избрани снимки 1 Следвайте стъпки 1 и 2 «Нулиране на цялата резервация за принтиране» (стр. 69). 2 Използвайте 78 , за да изберете [ < ] и натиснете бутона o . 3 Използвайте 78 , за да изберете [KEEP], и натиснете бутона o . 4 Използвайте 9: , за да изберете снимката с резервация на разпечатката, която..

Използване на OLYMPUS Master 2 - Page 71

71 BG Използване на OLYMPUS Master 2 Системни изисквания и инсталиране на OLYMPUS Master 2 Инсталирайте софтуера OLYMPUS Master 2 като се уповавате на включената инструкция за инсталация. Свързване на фотоапарата към компютър 1 Убедете се, че фотоапаратът е изключен. Мониторът е изключен. • Обективът е прибран. • 2 Свържете на фотоапарата към компю..

Изисквания на системата - Page 72

72 BG Работа с OLYMPUS Master 2 Когато OLYMPUS Master 2 е стартиран, на екрана се появява Инструкция за бързо стартиране, която ви помага да работите с фотоапарата без да имате въпроси. Когато Инструкцията за бързо стартиране не се появява, натиснете върху от лентата с инструменти, за да се покаже Инструкцията. За подробна информация относно ф..

Отстраняване на неизправности - Page 73

73 BG ---- -- -- -- -- X Y M Y M D D TIME MENU CANCEL Съвети за употреба Ако фотоапаратът не работи както подобава или ако на екрана се изпише съобщение за грешка, погледнете информацията по-долу за това как да се справите с проблема(ите). Отстраняване на неизправности Батерия «Фотоапаратът не работи дори и когато батериите са сложени» Поставете н..

Ако използвате акумулаторни - Page 74

74 BG Настройки за съхранение «Настройки не се съхраняват след изключване на захранването» Когато копчето за избор на функция • е зададено на P , A , S , M или A : настройките ще се запазят, дори ако захранването е изключето (освен за самоснимачката, [PANORAMA] и [TIMELAPSE]). Когато копчето за избиране на функция • е зададено на h или s : настрой..

Съвети как да се правят снимки - Page 75

75 BG Съвети как да се правят снимки Когато сте несигурни в това как да направите снимка по ваша представа, вижте информацията по-долу. Фокусиране «Фокусиране на обекта» Правене на снимка на обект, който • не е в центъра на екрана След като фокусирате обекта на същото разстояние като това до субекта, настройте кадъра и снимайте...

76 - Page 76

76 BG Трептене на фотоапарата «Правене на снимки без трептене на фотоапарата» Снимане без използване на • [IMAGE STABILIZER] (стр. 38) CCD *1 се настройва да коригира трептенето на фотоапарата дори и когато скоростта на ISO не е увеличена. Тази функция е ефективна, когато се правят снимки на високо zoom увеличение. *1 Устройство за улавяне на из..

Съвети относно - Page 77

77 BG Качество на изображението «Правене на по-ясни снимки» Правене на снимки с оптичен zoom • Избягване използването на [DIGITAL ZOOM] (стр. 36) за правене на снимки. Правене на снимки при ниска • чувствителност на ISO Ако снимката е направена с висока чувствителност на ISO, може да се появи шум (малки цветни точици и цветна неравност, които..

Приложение - Page 78

78 BG Приложение Мерки за безопасност при работа с батерията Освен доставените с фотоапарата батерии • могат да се използват и следните типове батерии. Използвайте най-подходящия за ситуацията източник на енергия. AA алкални батерии Броят на снимките, които можете да направите, може да зависи в значителна степен от производит..

Актуален индикатор на памет - Page 79

79 BG Употреба на адаптера за променлив ток AC адаптерът е полезен при отнемащи много време задачи като напр. прехвърляне на снимки към компютъра или при показване на диапозитивно шоу за по-продължително време. Не използвайте други AC адаптери с този фотоапарат. Употреба на адаптера за електрическата мрежа в други държави Адапт..

80 - Page 80

80 BG Процес на разпечатване/записване на картата Никога не отваряйте капака на гнездото за батерията или капака на картата докато фотоапаратът чете или записва информация, което се маркира чрез мигане на лампата за вход на картата. Това може не само да повреди информацията за снимката, но и да направи вътрешната памет или кар..

Използване на microSD адаптер - Page 81

81 BG Използване на microSD адаптер Не използвайте адаптера с дигитален фотоапарат Olympus, който не поддържа този microSD адаптер, както и с други марки дигитални фотоапарати, компютри, принтери и други устройства, които поддържат Ако го направите, това може не само да повреди направената снимка, но може и да причини повреда на устройств..

Общи мерки за безопасност - Page 82

82 BG 6 Изберете режим на светкавица. « Употреба на светкавицата » (стр. 23) [ ! RED EYE] не е наличен, когато [ # RC] е избран. 7 Направете тестова снимка, за да проверите работата на светкавицата и полученото изображение. Уверете се, че сте проверили нивото на зареденост на фотоапарата и безжичната светкавица преди да започнете да правите ..

Работа с фотоапарата - Page 83

83 BG Работа с фотоапарата ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не използвайте фотоапарата в близост • до огнеопасни или взривоопасни газове. Не използвайте светкавица и светодиод • в непосредствена близост до хора (особено малки деца, бебета и т.н.). Трябва да сте най-малко на 1 m от лицата • на Вашите обекти. Ако снимате със светкавица прекалено бл..

Следните AA (R6) батерии не могат - Page 84

84 BG Мерки за безопасност при работа с батерията Съблюдавайте тези важни ръководни принципи, за да предотвратите изтичане на батерията, прегряване, запалване, взривяване, токов удар или изгаряния. ОПАСНОСТ Използвайте само батерии Ni-MH марка • Olympus и съответното зарядно устройство. Никога не нагрявайте и не горете батерии. • В..

• - Page 85

85 BG Внимание относно външните условия на използване За да запазите високопрецизната • технология, съдържаща се в този продукт, никога не оставяйте фотоапарата на местата, упоменати по-долу, независимо от това, дали за използване, или за съхранение: Места, където температурата и/или • влажността е висока или търпи екстремни и..

86 - Page 86

86 BG LCD монитор Не натискайте монитора със сила. • В противен случай изображението може да стане неясно, причинявайки проблеми врежим възпроизвеждане, или може да се повреди мониторът. Светлинна ивица може да се появи • в горната/долната част на монитора, но това не се дължи на неизправност. Когато даден обект се вижда косо на ..

Обезпечаване на гаранцията - Page 87

87 BG За клиенти в Европа Знакът «CE» показва, че този продукт отговаря на европейските изисквания за безопасност, опазване на здравето, околната среда и защита на потребителя. Фотоапаратите със знака «CE» са предназначени за продажба в Европа. Този символ [зачеркната кофа за боклук според Директивата за отпадъчното електрическ..

Бележки по гаранционното - Page 88

88 BG Бележки по гаранционното обслужване 1 Тази гаранция ще важи само в случай, че гаранционният сертификат е попълнен надлежно от Olympus или оторизиран търговец или ако достатъчно доказателства са представени в други документи. Затова се убедете, че Вашето име, името на търговеца, серийният номер, годината, месецът и датата на з..

СПЕЦИФИКАЦИИ - Page 89

89 BG СПЕЦИФИКАЦИИ Фотоапарат Продукт тип : Цифров фотоапарат (за снимане и възпроизвеждане) Записваща система Единични снимки : Цифров запис, JPEG (в съответствие с Design rule for Camera File system [DCF)], RAW данни Валидни стандарти : Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge Звук с единични снимки : Wave формат Филм : AVI Motion JPEG Памет : Вътрешна паме..

Индекс - Page 90

90 BG Индекс CUSTOM PRINT ................................... 66 DIGITAL ZOOM .................................... 36 DIRECT (Хистограма) .......................... 62 DPOF .................................................... 68 DRIVE ................................................... 35 DUALTIME l ....................................... 60 EASY PRINT ......................................... 65 EDIT ................................................ 50, 53 ERASE .................................................. 55 ESP ....................................................... ..

91 - Page 91

91 BG NTSC .................................................... 61 OLYMPUS Master 2 ............................. 71 Olympus Wireless RC Flash System .... 81 PAL ....................................................... 61 PANORAMA ......................................... 46 PC ......................................................... 71 PERFECT FIX ........................................ 49 PictBridge ............................................. 65 PICTURE MODE ................................... 40 PIXEL MAPPING ................................... 59 PLAYBACK MENU .........................

Настройка яркостта на монитора - Page 92

92 BG К Каишка за носене ............................... 11 Карта .................................. 12, 46, 56, 79 Компенсация на баланса на бялото > .................................... 40 Конверторен обектив 1 .................... 42 Корекция на червени очи ! ........... 24 М м/фт ...................................................... 64 Макро снимане ................................... 25 Меню FUNC ......................................... 27 Меню наръчник .............

Бележки - Page 93

93 BG Бележки

..

Бележки - Page 94

94 BG Бележки

..

Бележки - Page 95

95 BG Бележки

..

- Page 96

© 2008 http://www.olympus.com Адрес: Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Germany Тел.: +49 40 - 23 77 3-0 / Факс: +49 40 - 23 07 61 Доставка на стоки: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Germany Писма: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany Европейска техническа поддръжка за клиенти: Моля, посетете нашата интернет страница на адрес http://www.olympus-europa.com или ни се обадете на БЕЗПЛАТНИЯ ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР*: 00800 - 67 10 83 00 за А..

Sponsored links

Latest Update