Olympus Sp‑565 Uz Instruction Manual Finnish

SP‑565 UZ Language

Download Olympus Sp‑565 Uz Instruction Manual Finnish

Sponsored links


Download Request Is In Process

DIGITAALIKAMERA - Page 1

DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA Käyttöohje • Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä parhaalla mahdollisella tavalla sekä varmistat kameran pitkän käyttöiän. Säilytä tämä ohje huolellisesti tallessa tulevaa käyttöä varten. • Suosittelemme, että otat muutamia koekuvia ennen tärkeiden kuvien ottamista. • Olympus varaa jatkuvan tuotekehityksen nimissä oikeuden päivittää tai muuttaa tämän käyttöohjeen sisältöä. • Tässä kä..

FI - Page 2

2 FI

..

Sisältö - Page 3

3 FI Sisältö Osien nimet ¾ ........................................... 7 Kameran valmisteleminen ¾ ................. 11 Kuvaaminen, katseleminen ¾ ja poistaminen .................................... 15 Kuvaustilojen käyttö ¾ ........................... 18 Kuvaustoimintojen käyttö ¾ .................. 22 Katselutoimintojen käyttö ¾ ................. 29 Kuvaustoimintojen valikot ¾ ................. 32 Vaihe 4 Vaihe 1 Vaihe 3 Vaihe 2 Kameran käyttö “Kolme erilaista asetustoimintoa“ (s. 4) Tulostus Suoratulostus (PictBridge) (s. 65) Tulostusvaraukset (DPOF) (s. 68) Kuvaamin..

Kolme erilaista asetustoimintoa - Page 4

4 FI 1 Aseta toimintatilan valitsin asentoon P , A , S , M , r , s , A tai q . “Valikkoasetukset“-kohdan -symboli (s. 32 – 64) osoittaa käytettävissä olevat kuvaustilat. 2 Paina  -painiketta. Tässä esimerkissä kuvataan [DIGITAL • ZOOM] -asetuksen määrittämistä. SCN RESET PANORAMA CAMERA MENU SILENT MODE MENU EXIT SET OK IMAGE QUALITY SETUP Kuvaustilan päävalikko 3 Valitse haluamasi valikko 789: -painikkeella ja paina o -painiketta. Painamalla E -painiketta ja pitämällä sitä painettuna voit tuoda näyttöön valitun asetuksen selityksen (valikko-oppaan). ISO OFF OF..

Käytössä olevat painikkeet - Page 5

5 FI Valikkohakemisto Kuvaustoimintojen valikot Asetuksia voidaan säätää asettamalla toimintatilan valitsin kuvaustilaan ( h P A S M r s n ). Kuvaustilan päävalikko FUNC-valikon käyttö (s. 27) Kuvausvalikon usein käytetyt toiminnot voidaan määrittää FUNC-valikon avulla yksinkertaisemmin. o -painike (s. 27) Nuolipainikkeet o -painike Käytössä olevat painikkeet Suorapainikkeiden käyttö (s. 15 – 27) Usein käytettyjä kuvaustoimintoja voidaan käyttää suorapainikkeiden avulla. Laukaisin (s. 15) u -painike (näyttöruutu/etsin) (s. 26) z / m -painike (mukautettu) (s. 27) 7..

Asetuksia voidaan säätää, kun toimintatilan valitsin - Page 6

6 FI 1 y SLIDESHOW .............. s. 49 2 w PERFECT FIX ............. s. 49 3 + CALENDAR ................ s. 50 4  EDIT RAW DATA EDIT ......... s. 50 Q (kuvakoon muuttaminen) .......... s. 50 P (rajaus) .................. s. 50 COLOR EDIT .............. s. 51 CALENDAR ................ s. 51 EXPRESSION EDIT .... s. 51 Katselu-, muokkaus- ja tulostustoimintojen valikot Asetuksia voidaan säätää, kun toimintatilan valitsin on asetettu asentoon q . Katselutilan päävalikko FACE FOCUS ............ s. 52 INDEX ........................ s. 52 EDIT ........................... s. 53 MOVIE INDE..

Kamerayksikkö - Page 7

7 FI Osien nimet 1 Itselaukaisimen valo/ AF-apuvalo ................................ s. 25, 38 2 Salama ............................................ s. 23 3 Mikrofoni ......................................... s. 54 4 Objektiivi 5 Paristokotelon kansi ........................ s. 11 6 Paristokotelon lukitsin ..................... s. 11 7 Jalustan alusta 8 Kaiutin 9 Diopterin säätörengas ..................... s. 26 Kamerayksikkö 1 5 6 7 8 2 4 9 12 10 11 13 3 10 # -painike (salaman nosto) ............ s. 23 11 DC-IN-pistukka ............................... s. 79 12 Liittimen kansi ...........

FI - Page 8

8 FI 2 1 4 3 13 14 5 6 7 8 9 15 16 17 18 10 11 12 1 Etsin ................................................ s. 26 2 Hihnanpidike ................................... s. 11 3 Näyttöruutu ........................... s. 9, 15, 60 4 u -painike (näyttöruutu/etsin) ...... s. 26 5 z / m -painike (mukautettu/ peräkkäisten kuvien katselu) ..... s. 27, 30 6 Korttiluvun valo ............................... s. 80 7  -painike .................................. s. 4 8 q /  -painike (katselu/tulostus) ....................... s. 16, 65 9 Nuolipainikkeet ................................ s. 13 7 -p..

Kuvaustilan näyttö - Page 9

9 FI Näyttöruutu Kuvaustilan näyttö 10 M +2.0 1/400 F3.5 +2.0 +2 +2 +2 4 IN ISO 1600 AFL NR AEL +2.0 1 2 s 12 s F INE C +2.0 IN 00:34 VGA 15 1 2 s 12 s 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 23 26 32 33 31 30 29 28 27 2 5 4 9 6 7 8 3 22 1 17 18 20 19 22 21 23 26 33 31 29 28 27 2 5 4 9 3 6 Stillkuva Liikkuva kuva 1 Kuvaustila .................................. s. 18, 32 2 Salamatila ........................................ s. 24 3 Äänetön tila ..................................... s. 64 4 Digitaalinen kuvan vakautus ........... s. 38 5 Makro-/supermakrotila .................... s..

Katselutilan näyttö - Page 10

10 FI Katselutilan näyttö 2008.10.26 12:30 100-0004 00:14 / 00:34 IN VGA 15 12 17 10 11 13 15 3 4 6 1 14 16 15 14 10 M 2008.10.26 12:30 4 +2.0 F3.5 10 IN x 100-0004 N ORM 1/1000 ISO 1 600 2 11 12 10 8 7 9 13 3 4 6 5 1 17 Stillkuva Liikkuva kuva 1 Äänetön tila ..................................... s. 64 2 Tulostusvaraus/ tulosteiden määrä ..................... s. 67, 68 3 Äänen tallennus ............................... s. 40 4 Suojaus ........................................... s. 53 5 Peräkkäisten kuvien katselu (hakemisto/diaesitys) ...................... s. 30 6 Pariston teho ..

Vaihda paristot, kun alla oleva vikailmoitus - Page 11

11 FI Kameran valmisteleminen Paristojen asennus 1 3 2 Paristokotelon lukitsin Liu'uta paristokotelon lukitsin asennosta • ) asentoon = ja varmista, että paristokotelon kansi on kunnolla lukittu ( 7 ). Jos et tee niin, paristokotelon kansi voi aueta kuvaamisen aikana ja paristot voivat pudota, mikä johtaa kuvatietojen menettämiseen. Lisätietoja kamerassa käytettävistä paristoista on kohdassa “Varotoimet paristojen käsittelyssä“ (s. 78). Jos käytät ladattavia paristoja, lataa ne. Milloin paristot on vaihdettava Vaihda paristot, kun alla oleva vikailmoitus tulee näyttöön. ..

Älä aseta kameraan mitään muuta kuin - Page 12

12 FI xD-Picture Card™ -kortin (myytävänä erikseen) asettaminen kameraan Tällä kameralla voidaan ottaa enemmän kuvia ja tallentaa pidempiä liikkuvia kuvia, kun käytetään xD-Picture Card -korttia (myytävänä erikseen) sisäisen muistin sijaan. “xD-Picture Card -kortin käyttö“ (s. 79) Muista kytkeä kamera pois päältä ennen kortin asettamista tai irrottamista painamalla o -painiketta. Älä aseta kameraan mitään muuta kuin xD-Picture Card -korttia tai microSD-sovitinta. 1 3 2 Kortin kansi Kosketinosa Lovi o -painike Työnnä korttia, kunnes se lukittuu paikalleen. Äl..

Nuolipainikkeet ja toimintaohje - Page 13

13 FI Nuolipainikkeet ja toimintaohje Asetusten ja liikkuvan kuvan näytöissä näkyvät symbolit  , KJLM viittaavat siihen, että on käytettävä nuolipainikkeita. Näytön alareunassa olevat toimintaohjeet viittaavat siihen, että on käytettävä  -painiketta, o -painiketta, zoomauskytkintä tai D -painiketta. Päivämäärän ja kellonajan asetus Tässä asetettu päivämäärä ja kellonaika tallennetaan kuvatiedostojen nimiin, päivämäärätulosteisiin ja muihin tietoihin. 1 Kytke kamera päälle irrottamalla objektiivisuojus ja painamalla o -painiketta. Päivämä..

Päivämäärän ja kellonajan tarkistus - Page 14

14 FI 4 Määritä [M] (kuukausi), [D] (päivä) ja [TIME] (tunnit ja minuutit) ja [Y/M/D] (päivämääräjärjestys) vaiheiden 2 ja 3 mukaisesti painamalla 789: - ja o -painikkeita. Jotta saat kellonajan asetettua tarkasti, paina o -painiketta tasaminuutin kohdalla. Jos haluat muuttaa päivämäärää ja kellonaikaa, määritä asetus valikossa. [ X (päivämäärä/kellonaika)] (s. 60) Päivämäärän ja kellonajan tarkistus Paina g -painiketta kameran ollessa sammutettuna. Nykyinen kellonaika ja herätysaika näkyvät näytössä noin 3 sekunnin ajan. Näytön kielen vaihtaminen Valik..

Kuvaaminen, katseleminen ja poistaminen - Page 15

15 FI AUTO $ $ Paina puoliväliin 10 M 4 IN AUTO $ $ N ORM Näyttöruutu (valmiustilan näyttö) Muistiin mahtuva stillkuvamäärä (s. 80) Kuvaaminen, katseleminen ja poistaminen 4 Pidä kamera paikallaan ja rajaa kuva. 4 Vaakaote Pystyote Näyttöruutu 5 Tarkenna kohteeseen painamalla laukaisin puoliväliin. Kun kamera tarkentaa kohteeseen, valotus lukitaan • (suljinaika ja aukkoarvo ilmestyvät näyttöön) ja AF-kohdistusmerkki muuttuu vihreäksi. AF-kohdistusmerkki vilkkuu punaisena, jos • kamera ei pystynyt tarkentamaan. Yritä tarkentaa uudelleen. “Tarkentaminen“ (s. 75) Kuva..

“Hakemistonäkymä, kalenterinäkymä - Page 16

16 FI 6 Ota kuva painamalla laukaisin varovasti kokonaan alas ja varo, että kamera ei pääse tärähtämään. Kuvien katseleminen kuvaamisen aikana Painamalla q -painiketta voit ottaa kuvien katselun käyttöön. Jos haluat jatkaa kuvaamista, paina q -painiketta uudelleen tai paina laukaisin puoliväliin. Liikkuvan kuvan kuvaaminen “Liikkuvan kuvan kuvaaminen ( A -tila)“ (s. 21) Kameran kytkeminen pois päältä Kytke kamera pois päältä painamalla o -painiketta ja kiinnitä objektiivisuojus objektiiviin. Kuvien katselu 1 Aseta toimintatilan valitsin asentoon q . 2 Valitse kuva 789..

Kuvien poistaminen katselun - Page 17

17 FI Liikkuvan kuvan katselu Valitse liikkuva kuva ja paina o -painiketta. 2008.10.26 12:30 100-0004 4 IN MOVIE PLAY OK Liikkuva kuva Toiminnot liikkuvan kuvan katselun aikana Äänenvoimakkuus: Paina katselun aikana 78 . Pikakelaus eteenpäin/taaksepäin: Valitse 9: -painikkeella. Katselunopeus muuttuu jokaisen painikkeen painalluksen myötä järjestyksessä 2x, 20x ja vakionopeus (1x) painetun kohdistinpainikkeen suuntaan. Tauko: Paina o -painiketta. Ensimmäinen (viimeinen) kuva/ siirtyminen kuvien välillä: Kun olet taukotilassa, näytä ensimmäinen kuva painamalla 7 ja viimeinen ku..

Jos haluat käyttää toista kuvausohjelmaa, - Page 18

18 FI Kuvaaminen optimaalista aukkoarvoa ja suljinaikaa käyttäen ( P -tila) Tässä tilassa voidaan kuvata kameran automaattisilla asetuksilla, mutta tarvittaessa myös muuttaa erilaisia kuvausvalikon toimintoja, kuten valotuksen korjausta ja valkotasapainoa. 1 Aseta toimintatilan valitsin asentoon P . Kuvaustilanteeseen sopivimman tilan käyttö ( s -tila) 1 Aseta toimintatilan valitsin asentoon s . PORTRAIT SET OK MENU EXIT Esimerkkikuva ja sopivien kuvaustapojen • selitykset ilmestyvät näyttöön. Selitykset saadaan näyttöön myös painamalla E -painiketta. 2 Valitse kuvaustilant..

1/1000 - Page 19

19 FI Aukkoarvon valitseminen kuvaamista varten ( A -tila) Tässä tilassa kamera valitsee suljinajan automaattisesti. Tästä on hyötyä, kun kuvattaessa halutaan hallita aluetta, jolla kohteet näyttävät teräviltä. 1 Aseta toimintatilan valitsin asentoon A . 2 Valitse aukkoarvo 7 -painikkeen painamisen jälkeen 78 -painikkeella ja paina o -painiketta. 7 : Aukkoarvo suurenee (alue, jolla kohteet näyttävät teräviltä, laajenee). 8 : Aukkoarvo pienenee (alue, jolla kohteet näyttävät teräviltä, kapenee). Kun aukkoarvo on punainen, oikea valotus ei ole mahdollista. Suljinajan val..

Kuvaaminen pitkää valotusaikaa - Page 20

20 FI Aukkoarvon ja suljinajan valitseminen kuvaamista varten ( M -tila) Tässä tilassa käyttäjä voi valita aukkoarvon ja suljinajan manuaalisesti. 1 Aseta toimintatilan valitsin asentoon M . 2 Valitse aukkoarvo/suljinaika 7 -painikkeen painamisen jälkeen 789: -painikkeella ja paina o -painiketta. 9 : Aukkoarvo suurenee. : : Aukkoarvo pienenee. 7 : Suljinaika lyhenee. 8 : Suljinaika pitenee. Kun nykyisen ja oikean valotuksen välinen arvo ylittää EV±3,0, merkkivalo palaa punaisena. Kuvaaminen pitkää valotusaikaa käyttäen (bulb-tila) Aseta suljinajaksi [BULB]. Suljin pysyy auki n..

Optinen zoom ei ole käytettävissä - Page 21

21 FI Liikkuvan kuvan kuvaaminen ( n -tila) 1 Aseta toimintatilan valitsin asentoon n . Äänen tallentaminen kuvattaessa [ R (Movie REC)] (s. 43) Zoomaus ääntä tallennettaessa Optinen zoom ei ole käytettävissä tallennettaessa. Käytä [DIGITAL ZOOM] -toimintoa (s. 36) . 2 Tarkenna kohteeseen painamalla laukaisin puoliväliin ja käynnistä kuvaus painamalla laukaisin varovasti kokonaan alas. 3 Pysäytä tallennus painamalla laukaisin varovasti kokonaan alas. 00:34 IN 15 E A -tilan ilmaisin 00:34 REC Punainen kuvattaessa Jäljellä oleva kuvausaika (s. 80) Paina puoliväliin Paina poh..

Zoomauskytkintä kääntämällä säädetään - Page 22

22 FI Kuvaustoimintojen käyttö Optisen zoomin käyttö Zoomauskytkintä kääntämällä säädetään kuvausetäisyyttä. Kääntäminen laajakulma- asentoon (W) Kääntäminen teleasentoon (T) Telezoom-objektiivilla kuvattaessa suosittelemme [IMAGE STABILIZER] -toiminnon (s. 38) käyttöä. Suurempien kuvien ottaminen kuvanlaatua heikentämättä [FINE ZOOM] (s. 36) Suurempien kuvien ottaminen [DIGITAL ZOOM] (s. 36) Zoomauspalkin ulkonäkö osoittaa hienon zoomin ja digitaalisen zoomin tilan. W T 10M P 4 IN N ORM 1/400 F3.5 W T 10 M P 4 IN N ORM 1/400 F3.5 NR NR Zoomauspalkki Hienon zoo..

Salaman kytkeminen pois päältä - Page 23

23 FI Salaman käyttö Salamatoiminnot voidaan valita kuvausolosuhteiden ja halutun kuvaustuloksen mukaan. 1 Tuo kiinteä salama esiin painamalla # -painiketta. Salaman asetuksia ei voi säätää, kun salama on suljettuna. Salaman kytkeminen pois päältä Paina kamera takaisin kameraan. Tällöin kamera siirtyy $ (FLASH OFF) -tilaan. 2 Paina : . P O K 1 / 4 0 0 F 3 . 5 1/400 F3.5 OK AUTO ! # $ L N AUTO SET FLASH AUTO NR 3 Valitse asetus 9: -painikkeella ja määritä se o -painikkeella. Kohteen kirkastaminen vastavalossa (SHADOW ADJ *1 ) Kamera etsii vastavalon tummentamat kohteen kasvot ..

Kirkkauden säätö - Page 24

24 FI Kohde Kuvaus FLASH AUTO *1 Salama välähtää automaattisesti hämärässä ja vastavalossa. REDEYE *1 Lähettää valokuvissa esiintyvää punasilmäisyyttä vähentäviä esisalamia. FILL IN Salama välähtää vallitsevasta valosta riippumatta. RED-EYE + FILL-IN Punasilmäisyyttä vähentävien esisalamien jälkeen salama välähtää vallitsevasta valosta riippumatta. FLASH OFF Salama ei välähdä. SLOW Salama välähtää lyhyttä suljinaikaa käytettäessä välittömästi sulkimen avaamisen jälkeen (ensimmäisen verhon synkronointi). Kuvaan tallennetaan sekä etualalla oleva..

Itselaukaisimen poistaminen käytöstä - Page 25

25 FI Lähikuvien ottaminen (makrokuvaus) Tämän toiminnon avulla voit tarkentaa lähellä oleviin kohteisiin ja kuvata niitä. 1 Paina 9 . P $ $ OK OK OFF % & SET OFF OFF NR 2 Valitse asetus 9: -painikkeella ja määritä se o -painikkeella. Kohde Kuvaus OFF Makrotila on deaktivoitu. MACRO Lähin kuvausetäisyys on 10 cm *1 . SUPER MACRO Lähin kuvausetäisyys on 1 cm *2 . *1 Kun zoom on suurimmassa laajakulma-asennossa (W) *2 Zoomaussuhde asetetaan automaattisesti. Itselaukaisimen käyttö Kuva otetaan viiveellä, kun laukaisin painetaan kokonaan alas. Kun kamera kiinnitetään jalus..

“Kuvaustilan näyttö“ (s. 9) - Page 26

26 FI Näyttöruudun ja etsimen välillä vaihtaminen Voit rajata kuvan sekä etsimen että näyttöruudun avulla. Joissakin tilanteissa kirkkaassa valossa kuvattaessa saattaa olla vaikeata nähdä näyttöruutua siihen heijastuvan kirkkaan valon vuoksi. Tällöin etsimestä on hyötyä kuvan rajaamisessa. 1 Paina u -painiketta. Kamera vaihtaa jokaisella painikkeen • painalluksella näyttöruudun ja etsimen välillä. Entistä terävämpien kuvien näyttäminen etsimessä Katso etsimen läpi ja kierrä diopterin säätörengasta, kunnes etsimen näyttö näyttää terävältä. Diopterin ..

Asetuksen peruuttaminen - Page 27

27 FI Valotuksen ja/tai tarkennuskohdan lukitseminen kuvausta varten (AE LOCK/AF LOCK) Kun kohteen valotus ja/tai tarkennuskohta on määritetty kuvausta varten, voit jatkaa kuvien ottamista käyttämällä samaa valotusta, tarkennuskohtaa tai molempia (AE LOCK, AF LOCK tai AF LOCK + AE LOCK), vaikka kuvan rajaus muuttuu. 1 Määritä [AE LOCK], [AF LOCK] tai [AF LOCK + AE LOCK] z -painikkeeseen. Oletusarvoisesti [AE LOCK] on määritetty tähän • painikkeeseen. [CUSTOM BUTTON] (s. 64) 2 Rajaa kuva ja paina z -painiketta. Vaiheessa 1 valittu valotus- ja tarkennuskohta- • asetus lukitaa..

Tehosteiden esikatselunäytön käyttö - Page 28

28 FI Asetusten määrittäminen kuvausoppaan ohjeiden mukaisesti ( R -tila) Tämä avaa automaattisen kuvaruutukäyttöoppaan, jonka avulla käyttäjä voi valita haluamansa kamera-asetuksen automaattisesti, esimerkiksi säätää kohteen asetusta tai valita kuvausasetuksen halutun vaikutelman saavuttamiseksi. 1 Aseta toimintatilan valitsin asentoon R . 1 2 3 4 5 OK SET SHOOTING GUIDE Shoot w/ effects preview. Brightening subject. Shooting into backlight. Set particular lighting. Blurring background. 2 Jatka oppaan ohjeiden mukaisesti painamalla 789: . Kun painat • o -painiketta, asetus ..

Katselutoimintojen käyttö - Page 29

29 FI Hakemistonäkymä, kalenterinäkymä ja lähikuvanäkymä Hakemistonäkymässä ja kalenterinäkymässä voit valita kohdekuvan nopeasti, kun taas lähikuvanäkymässä (jopa 10x suurennos) voit tarkastella kuvan yksityiskohtia. 1 Kierrä zoomauskytkintä. W -puoli T -puoli Kuvan valitseminen hakemistonäkymässä Valitse kuva 789: -painikkeella ja näytä valittu kuva yhden kuvan näkymässä painamalla o -painiketta. Kuvien valitseminen kalenterinäkymässä Valitse päivämäärä 789: -painikkeella ja näytä valittuna päivänä otetut kuvat painamalla o -painiketta tai kiertäm..

Automaattinen katselu - Page 30

30 FI Kuvatietojen näytön vaihtaminen Näytössä olevat kuvaustiedot voidaan vaihtaa. 1 Paina g -painiketta. Näytössä olevat kuvatiedot muuttuvat jokaisella • painikkeen painalluksella alla olevassa järjestyksessä. [ u (histogrammi)] (s. 62), “Histogrammin lukeminen“ (s. 26) Peräkkäin otettujen kuvien katselu Alla olevilla toiminnoilla peräkkäin otettujen kuvien tapauksessa näytetään vain ensimmäinen kuva. [ j ], [ \ ], [ ] ], [ i ], [ 7 ], [TIMELAPSE], [ i AUCTION], [ e SHOOT & SELECT 1], [ f SHOOT & SELECT 2], [ S SMILE SHOT] 1 Valitse sarjakuvauskuvakkeella ..

Toiminnot panoraamakuvien - Page 31

31 FI Panoraamakuvien katselu [COMBINE IN CAMERA 1]- tai [COMBINE IN CAMERA 2] -toiminnolla yhdistettyjä panoraamakuvia voi vierittää katselua varten. [ � PANORAMA] (s. 46) 1 Valitse panoraamakuva katselun aikana. “Kuvien katselu“ (s. 16) N ORM 2008.10.26 12:30 2 100-0003 2 Paina o -painiketta. Toiminnot panoraamakuvien katselun aikana Zoomaus lähemmäs/zoomaus kauemmas : Kierrä zoomauskytkintä. Katselun suunta : Paina 789: -painiketta zoomauskatselun aikana vierittääksesi painetun painikkeen suuntaan. Tauko : Paina o -painiketta. Käynnistä vieritys uudelleen : Paina o -pain..

Kuvaustoimintojen valikot - Page 32

32 FI Kuvaustoimintojen valikot Asetuksia voidaan säätää, kun toimintatilan valitsin on asetettu johonkin kuvaustilaan. Merkinnän vieressä oleva kuvake osoittaa asennon, johon toimintatilan valitsin on asetettava toimintoja määritettäessä. Toiminnon oletusasetukset on korostettu merkinnällä . Sovelluksen kannalta sopivimman kuvan laadun valitseminen [ D IMAGE QUALITY] D IMAGE QUALITY : h P A S M r s JPEG-kuvat (pakatut kuvat) voidaan katsoa ja tulostaa suoraan henkilökohtaisella tietokoneella tai muulla laitteella. RAW-kuvat ovat raakoja kuvatietoja (tiedostotyyppi: ORF), joita..

Kuvan värien säätö [WB] - Page 33

33 FI : A Liikkuva kuva Alivalikko 1 Alivalikko 2 Käyttö IMAGE SIZE C (640×480) Kuvakooksi valitaan 640x480. Kuva näytetään koko näytön tilassa. E (320×240) Kuvakooksi valitaan 320x240. FRAME RATE N 30fps *1 Videokuvat ovat tarkempia. Korostaa kuvattaessa kuvan laatua. O 15fps *1 Videokuvat ovat normaalilaatuisia. Korostaa kuvattaessa liikkuvan kuvan pituutta. *1 kuvaa sekunnissa “Muistiin mahtuva kuvamäärä (stillkuvat) / tallennusaika (liikkuva kuva) sisäistä muistia ja xD-Picture Card -korttia käytettäessä“ (s. 80) Kuvan värien säätö [WB] K CAMERA MENU  WB : P ..

ISO-herkkyyden valitseminen [ISO] - Page 34

34 FI ISO-herkkyyden valitseminen [ISO] K CAMERA MENU  ISO : P A S M r Kansainvälisen standardointijärjestön ISO:n menetelmä merkitä filmin herkkyys (esim. “ISO100“). Hyvissä valaistusolosuhteissa voidaan ottaa teräviä kuvia, kun käytetään pieniä ISO-arvoja, vaikka pienemmät arvot vähentävät herkkyyttä. Suuret arvot parantavat herkkyyttä ja kuvia voidaan ottaa lyhyillä suljinajoilla myös huonoissa valaistusolosuhteissa. Suuri herkkyys lisää kuvissa esiintyvää sähköistä kohinaa, minkä seurauksena kuvat saattavat näyttää rakeisilta. Alivalikko 2 Käyttö..

CAMERA MENU - Page 35

35 FI Kuvien ottaminen peräkkäin, kun laukaisinta pidetään painettuna [DRIVE] K CAMERA MENU  DRIVE : P A S M r s Alivalikko 2 Alivalikko 3 Alivalikko 4 Käyttö o — — Jokaisella laukaisimen painalluksella otetaan yksi kuva. j *1 Sarjakuvaus käyttämällä ensimmäisessä kuvassa lukittua tarkennusta ja kirkkautta (valotusta). c Sarjakuvaus suuremmalla nopeudella kuin [ j ]. d PRE-CAPTURE OFF / PRE-CAPTURE ON — Sarjakuvaus noin nopeudella 13,5 kuvaa / s Kun asetuksena on [PRE-CAPTURE ON], kamera tallentaa 10 kuvaa (siltä väliltä, kun laukaisin painetaan puoliväliin ja kuvau..

 - Page 36

36 FI Säädä toimintojen asetukset kohdan “Valikon käyttö“ (s. 4) mukaan. Optista zoomia suuremmalla suurennussuhteella kuvaaminen kuvan laatua heikentämättä [FINE ZOOM] K CAMERA MENU  FINE ZOOM : P A S M r s Alivalikko 2 Käyttö OFF Kuvauksessa käytetään vain optista zoomia. ON Kuvauksessa käytetään optista zoomia ja kuvan rajausta (suurennussuhde jopa 30x). Toiminto ei heikennä kuvan laatua, sillä se ei muunna pikseliluvultaan pienempiä tiedostoja suuremmiksi pikselitiedostoiksi. Jos asetuksena on [ON], [IMAGE SIZE] voi olla enintään [ I ]. Jos asetuksena on [ON]..

P A S M - Page 37

37 FI Tarkennusalueen valitseminen [AF MODE] K CAMERA MENU  AF MODE : P A S M r s Alivalikko 2 Käyttö FACE DETECT *1 Tätä toimintoa käytetään henkilökuvaukseen. Kamera tunnistaa automaattisesti kasvot ja tarkentaa niihin. iESP Tämän toiminnon avulla voit rajata kuvan tarkennuskohtaa ajattelematta. Kamera etsii tarkennettavan kohteen ja säätää sen jälkeen tarkennusta automaattisesti. SPOT Kamera tarkentaa AF-kohdistusmerkin sisällä olevaan kohteeseen. AREA AF-kohdistusmerkin paikkaa siirretään siten, että kamera tarkentaa muualla kuin kuvan keskellä olevaan kohteeseen..

38 - Page 38

38 FI Kuvaaminen kohteen pysyessä jatkuvasti tarkennettuna [FULLTIME AF] K CAMERA MENU  FULLTIME AF : P A S M r s A Alivalikko 2 Käyttö OFF Laukaisimen painaminen puoliväliin tarkentaa kameran kohteeseen ja lukitsee tarkennuksen. ON Jatkuvatoiminen AF-toiminto pitää kohteen tarkennettuna ilman laukaisimen painamista puoliväliin. Tämä lyhentää tarkennusaikaa. Kohde pysyy automaattisesti tarkennettuna myös liikkuvaa kuvaa kuvattaessa. Kuvaaminen tarkentamalla edestakaisin liikkuviin kohteisiin [AF PREDICT] K CAMERA MENU  AF PREDICT : P A S M r s Alivalikko 2 Käyttö OFF Lau..

CAMERA MENU - Page 39

39 FI Salaman tehon säätö [ w ] K CAMERA MENU  w : P A S M r s Joissakin tilanteissa, esimerkiksi pieniä kohteita tai etäisiä taustoja kuvattaessa, salaman tehoa kannattaa säätää. Tätä toimintoa käytetään myös silloin, kun tavoitellaan tavallista suurempaa kontrastia. Alivalikko 2 Käyttö -2.0 – +2.0 Säätää salaman tehoa kuvaustilanteen mukaan. Ulkoisen salaman käyttö [ Q FLASH] K CAMERA MENU  Q FLASH : P A S M r s Alivalikko 2 Alivalikko 3 Käyttö IN — Kiinteätä salamaa käytetään kuvien ottamiseen. # RC CH1 – CH4 Kuvien ottamiseen käytetään Olymp..

> - Page 40

40 FI Äänen tallentaminen stillkuvia kuvattaessa [ R ] K CAMERA MENU  R : P A S M r s Alivalikko 2 Käyttö OFF Ääntä ei tallenneta. ON Kamera aloittaa tallennuksen automaattisesti noin 4 sekunnin kuluttua kuvan ottamisen jälkeen. Tästä on hyötyä tallennettaessa kuvaan liittyviä huomautuksia tai kommentteja. Suuntaa kameran mikrofoni (s. 54) tallennuksen alkaessa äänilähteeseen, jonka haluat tallentaa. Valkotasapainon säätö [ > ] K CAMERA MENU  > : P A S M r s A 1 Säädä valkotasapainoa 78 -painikkeella ja määritä se painamalla o -painiketta. > RED BLUE ..

Kamera ottaa kuvia lyhyillä suljinajoilla. - Page 41

41 FI Kuvan kontrastin säätö [CONTRAST] K CAMERA MENU  CONTRAST : P A S M r s A Alivalikko 2 Käyttö -5 – +5 Säätää vaaleiden ja tummien alueiden välistä kontrastia. Säätö suuntaan + terävöittää kuvaa. Säätö suuntaan – pehmentää kuvan yleisvaikutelmaa. Värikylläisyyden säätö [SATURATION] K CAMERA MENU  SATURATION : P A S M r s A Alivalikko 2 Käyttö -5 – +5 Säätää värikylläisyyttä. Säätö suuntaan + syventää värejä. Säätö suuntaan - hillitsee värejä. Kohinan vähentäminen pitkiä valotusaikoja käytettäessä [NOISE REDUCT.] K CAMER..

Intervallikuvaus - Page 42

42 FI Esiasetetun kuvamäärän ottaminen esiasetetuin aikavälein [TIMELAPSE] K CAMERA MENU  TIMELAPSE : P A S M r s Alivalikko 2 Alivalikko 3 Alivalikko 4 Käyttö OFF — — Intervallikuvaustoiminto ei ole käytössä. ON 2–99 1MIN – 99MIN Intervallikuvaustoiminto on käytössä. Kuvamäärä ja kuvausaikaväli ovat valittavissa. Intervallikuvaus Kun laukaisinta painetaan sen jälkeen, kun kuvamäärä ja kuvausaikaväli on määritetty ja toiminnon asetukseksi on valittu [ON], kamera ottaa ensimmäisen kuvan, minkä jälkeen seuraavat kuvat otetaan automaattisesti. Kamera siirty..

CAMERA MENU - Page 43

43 FI Äänen tallentaminen liikkuvan kuvan yhteyteen [ R ] K CAMERA MENU  R : A Alivalikko 2 Käyttö OFF Ääntä ei tallenneta. ON Ääntä tallennetaan liikkuvan kuvan kuvauksen aikana. Ääni ei välttämättä tallennu selkeästi, jos kamera on yli 1 metrin päässä äänilähteestä. Jos asetuksena on [ON], [IMAGE STABILIZER] (s. 38) ei ole käytettävissä. Jos asetuksena on [ON], toimivan objektiivin ääni voi tallentua, jos [FULLTIME AF] -asetukseksi (s. 38) valitaan [ON]. Tilanteeseen sopivan kuvausohjelman valitseminen [  s ] / s : s s -tilassa optimaaliset kuvausasetuks..

EXIT - Page 44

44 FI Säädä toimintojen asetukset kohdan “Valikon käyttö“ (s. 4) mukaan. Päällekkäiskuvan ottaminen ilotulituksesta ([ b MULTI FIREWORKS] -tila) 1 Valitse [ b MULTI FIREWORKS]. 10 M 4 IN N ORM 2 Ota ensimmäinen kuva painamalla laukaisinta. Valotus lukitaan ensimmäisessä kuvassa. • Tallennettu kuva näytetään taustalla. Voit ottaa ensimmäisen kuvan uudelleen painamalla o -painiketta ja painamalla sen jälkeen laukaisinta uudelleen . 10 M 3 IN EXIT OK 3 Säädä toisena kuvana otettavan ilotulituksen paikkaa taustana käytettävän ensimmäisen kuvan päällä ja paina lau..

[FULLTIME AF] (s. 38) - Page 45

45 FI Hymyilevien kasvojen tunnistaminen ja sulkimen automaattinen vapauttaminen ([ l SMILE SHOT] -tila) 1 Valitse [ l SMILE SHOT] ja suuntaa kamera kohteeseen. Itselaukaisimen valo syttyy. Kun kamera • tunnistaa hymyilevät kasvot, se ottaa automaattisesti kolme kuvaa peräkkäin. Voit ottaa kuvia myös manuaalisesti painamalla laukaisinta. Kamera ei kohteesta riippuen välttämättä tunnista hymyileviä kasvoja. Täydellisen hetken vangitseminen kuvattaessa ([ Y PRE-CAPTURE MOVIE] -tila) 1 Valitse [ Y PRE-CAPTURE MOVIE] 78 -painikkeella ja määritä se painamalla o -painiketta. Toimin..

Panoraamakuvien luominen - Page 46

46 FI Säädä toimintojen asetukset kohdan “Valikon käyttö“ (s. 4) mukaan. Panoraamakuvien luominen [ ~ PANORAMA] ~ PANORAMA : P r s Panoraamakuvaukseen vaaditaan Olympus xD-Picture Card -kortti. Muiden valmistajien kortit eivät tue panoraamakuvausta. Panoraamakuvaus ei ole mahdollista microSD-sovittimessa olevaa microSD- korttia käytettäessä. Alivalikko 2 Käyttö COMBINE IN CAMERA1 *1*2 Kamera ottaa kolme kuvaa ja yhdistää ne. Käyttäjän ei tarvitse tehdä muuta kuin rajata kuvat niin, että kohdistusmerkit ja osoittimet menevät päällekkäin, minkä jälkeen kamera vapau..

CANCEL - Page 47

47 FI Kuvaaminen [COMBINE IN CAMERA1] -toiminnolla 1 Ota ensimmäinen kuva painamalla laukaisinta. 2 Siirrä kameraa hieman toisen kuvan suuntaan. 3 Siirrä kameraa hitaasti ja vakaasti, ja pysäytä liike, kun osoitin ja kohdistusmerkki ovat päällekkäin. Kamera vapauttaa sulkimen • automaattisesti. SAVE OK MENU CANCEL Jos haluat yhdistää vain kaksi kuvaa, paina o -painiketta ennen kolmannen kuvan ottamista. 4 Ota kolmas kuva vaiheessa 3 kuvatulla tavalla. Kun kolmas kuva on otettu, kamera • käsittelee kuvat automaattisesti ja näyttää yhdistetyn panoraamakuvan. Jos haluat lopet..

Kuvaustoimintojen palauttaminen - Page 48

48 FI Säädä toimintojen asetukset kohdan “Valikon käyttö“ (s. 4) mukaan. 3 Rajaa toinen kuva siten, että liitosalue on apuruudun kanssa päällekkäin. 4 Ota toinen kuva painamalla laukaisinta. Jos haluat yhdistää vain kaksi kuvaa, paina o -painiketta ennen kolmannen kuvan ottamista. 5 Ota kolmas kuva vaiheissa 3 – 4 kuvatulla tavalla. Kun kolmas kuva on otettu, kamera • käsittelee kuvat automaattisesti ja näyttää yhdistetyn panoraamakuvan. Jos haluat lopettaa panoraamakuvien ottamisen kuvauksen aikana, paina  -painiketta. Kuvaaminen [COMBINE IN PC] -toiminnolla 1 Val..

Diaesityksen käynnistäminen - Page 49

49 FI Katselu-, muokkaus- ja tulostustoimintojen valikot Asetuksia voidaan säätää, kun toimintatilan valitsin on asetettu asentoon q . Kuvien katselu automaattisesti [ y SLIDESHOW] y SLIDESHOW Alivalikko 1 Alivalikko 2 Alivalikko 3 Käyttö ALL * 1 * 2 / STILL PICTURE/ MOVIE * 1 * 2 / CALENDAR * 1 * 2 * 3 NORMAL/SCROLL/ FADER/SLIDE/ ZOOM DOWN/ZOOM UP/ CHECKERBOARD/ BLINDS/SWIVEL/RANDOM OFF/1/2 Valitsee diaesitykseen lisättävän sisällön, diojen välissä käytettävän siirtymätehosteen tyypin ja taustamusiikin. * 1 [TYPE] on lukittu tilaan [NORMAL]. * 2 [BGM] toistetaan, kun [BGM]..

“Kuvien valitseminen - Page 50

50 FI Säädä toimintojen asetukset kohdan “Valikon käyttö“ (s. 4) mukaan. Kuvien valitseminen kalenterista [ + CALENDAR] + CALENDAR “Kuvien valitseminen kalenterinäkymässä“ (s. 29) RAW-tietojen muokkaaminen [RAW DATA EDIT]  EDIT  RAW DATA EDIT Tämä toiminto tallentaa RAW-muodossa tallennetut kuvat erillisinä kuvina JPEG- muodossa. [RAW DATA EDIT] -toiminnolla säädettävissä olevat kohteet on esitetty alla. [ • D IMAGE QUALITY] (s. 32) [WB] • *1 (s. 33) [ • > (valkotasapainon hienosäätö)] (s. 40) [PICTURE MODE] • (s. 40) [SHARPNESS] • (s. 40) [CONTR..

Alivalikko 2 - Page 51

51 FI Kuvan värisävyjen muuttaminen [COLOR EDIT]  EDIT  COLOR EDIT Alivalikko 2 Käyttö Mustavalkoinen Muuttaa kuvan mustavalkoiseksi. Seepia Muuttaa kuvan seepianväriseksi. Värikylläisyys (kova) Lisää kuvan värikylläisyyttä. Värikylläisyys (pehmeä) Lisää hieman kuvan värikylläisyyttä. 1 Valitse haluamasi esikatselukuva 789: -painikkeella ja paina o -painiketta. Muutettu kuva tallennetaan uutena • kuvana. Kalenterin lisääminen kuvaan [CALENDAR]  EDIT  CALENDAR OK CALENDAR SET 1 Valitse kuva 9: -painikkeella ja paina o -painiketta. 2 Valitse kalenteri 9: -p..

 - Page 52

52 FI Säädä toimintojen asetukset kohdan “Valikon käyttö“ (s. 4) mukaan. Kasvojen korostaminen niiden ympärillä olevalla epätarkalla vaikutelmalla [FACE FOCUS]  EDIT  FACE FOCUS Kohteeksi valitaan kuvan etualalla olevat suurimmat kasvot. Joissakin kuvissa tällaista kohdetta ei havaita, joten muokkausta ei voi suorittaa. 1 Valitse kuva 9: -painikkeella ja paina o -painiketta. Muokattu kuva tallennetaan erillisenä • kuvana. 9 kuvan hakemistokuvan luominen liikkuvasta kuvasta [INDEX]  EDIT  INDEX Tämä liikkuvasta kuvasta luotu hakemistokuva voidaan tallentaa liikk..

 - Page 53

53 FI Leikkeen koostaminen liikkuvasta kuvasta [EDIT]  EDIT  EDIT Alivalikko 2 Käyttö NEW FILE Alkuperäistä liikkuvaa kuvaa ei muuteta ja liikkuvasta kuvasta tehty leike tallennetaan erillisenä liikkuvana kuvana. OVERWRITE Alkuperäinen liikkuva kuva korvataan alkuperäisen liikkuvan kuvan osalla. 1 Valitse liikkuva kuva 9: -painikkeella. 2 Valitse [NEWFILE] tai [OVERWRITE] 78 -painikkeella ja paina o -painiketta. 3 Valitse ensimmäinen leikkeestä otettava kuva 9: -painikkeella ja paina o -painiketta. Kun valitset ensimmäistä tai viimeistä • kuvaa, 78 -painiketta painamalla..

 - Page 54

54 FI Säädä toimintojen asetukset kohdan “Valikon käyttö“ (s. 4) mukaan. Kuvien kiertäminen [ y ] q PLAYBACK MENU  y Alivalikko 2 Käyttö U +90° Kuvaa kierretään 90° myötäpäivään. V 0° Kuvaa ei kierretä. t -90° Kuvaa kierretään 90° myötäpäivään. 1 Valitse kuva 9: -painikkeella. 2 Valitse kiertosuunta 78 -painikkeella. 3 Toista tarvittaessa vaiheet 1 ja 2 , jos haluat määrittää muiden kuvien asetukset, ja paina o -painiketta. Kuvien uudet asennot tallennetaan, vaikka virta katkaistaisiin välillä. Äänen lisääminen stillkuviin [ R ] q PLAYBACK MENU ..

“Tulostusvaraukset (DPOF)“ (s. 68) - Page 55

55 FI Kuvien poistaminen [ D ERASE] D ERASE Tarkista kuvat ennen poistamista, että niissä ei ole tärkeitä tietoja. Alivalikko 1 Käyttö SEL. IMAGE Kuvat valitaan ja poistetaan yksitellen. ALL ERASE Kaikki sisäiseen muistiin tai kortille tallennetut kuvat katoavat. Kuvien valitseminen ja poistaminen [SEL. IMAGE] 1 Valitse [SEL. IMAGE] 78 -painikkeella ja paina o -painiketta. 2 Valitse poistettava kuva 789: -painikkeella ja lisää R -merkki kuvaan painamalla o -painiketta. 1 4 2 5 3 6 IN OK MENU BACK GO SEL. IMAGE 3 Valitse poistettavat kuvat toistamalla vaihetta 2 ja poista valitut ku..

Muiden kameran asetusten valikot - Page 56

56 FI Säädä toimintojen asetukset kohdan “Valikon käyttö“ (s. 4) mukaan. Muiden kameran asetusten valikot Näitä asetuksia voidaan säätää, kun toimintatilan valitsin on asetettu johonkin muuhun asentoon kuin R . Kaikkien tietojen poistaminen [MEMORY FORMAT]/[FORMAT] x SETUP  MEMORY FORMAT/FORMAT Tarkista ennen alustamista, että sisäisessä muistissa tai kortilla ei ole tärkeitä tietoja. Muut kuin Olympus-kortit ja tietokoneella alustetut kortit on alustettava tässä kamerassa ennen käyttöä. Alivalikko 2 Käyttö YES Poistaa kaikki sisäisessä muistissa *1 tai korti..

kaikki äänet voidaan poistaa käytöstä. - Page 57

57 FI Aloitusnäytön ja äänenvoimakkuuden asettaminen [PW ON SETUP] x SETUP  PW ON SETUP Alivalikko 2 Alivalikko 3 Käyttö SCREEN OFF Ei kuvaa näytössä. 1 Näyttöön ilmestyy esiasetettu kuva *1 . 2 Sisäiseen muistiin tai kortille tallennettu kuva on rekisteröity näytettäväksi. (Tämä asetus avaa asetusnäytön.) VOLUME *2 OFF (Ei ääntä)/ LOW/HIGH Käynnistysäänen äänenvoimakkuus valitaan. *1 Kuvaa ei voi muuttaa. *2 Tämä asetus ei ole käytettävissä, mikäli [SCREEN] on asennossa [OFF]. Käynnistyskuvan rekisteröinti 1 Valitse [2] [SCREEN]-kohdan alivalikosta 3..

Kuvan katsominen heti kuvan ottamisen jälkeen [REC VIEW] - Page 58

58 FI Säädä toimintojen asetukset kohdan “Valikon käyttö“ (s. 4) mukaan. Kuvan katsominen heti kuvan ottamisen jälkeen [REC VIEW] x SETUP  REC VIEW Alivalikko 2 Alivalikko 3 Käyttö OFF — Tallennettava kuva ei ilmesty näyttöön. Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi valmistautua ottamaan seuraavan kuvan ja samalla seurata kohdetta näyttöruudussa tai etsimessä kuvan ottamisen jälkeen. ON LCD ONLY Viimeksi tallennettu kuva näkyy aina näyttöruudussa. CURRENT Viimeksi tallennettu kuva näkyy aina valitussa näyttölaitteessa (näyttöruudussa tai etsimessä). “Näy..

CCD-kennon ja kuvankäsittelytoiminnon - Page 59

59 FI Kuvien tiedostonimien nollaaminen [FILE NAME] x SETUP  FILE NAME Alivalikko 2 Käyttö RESET Tämä toiminto nollaa kansioiden ja tiedostojen nimissä esiintyvän peräkkäisen numeron, kun kameraan asetetaan uusi kortti. *1 Tästä on hyötyä, kun kuvat ryhmitellään eri korteille. AUTO Vaikka kameraan asetetaan uusi kortti, numerointia jatketaan edellisen kortin viimeksi käytettyjen kansioiden ja tiedostojen nimistä. Tästä on hyötyä, kun halutaan hallita kaikkia numeroiltaan peräkkäisiä kuvakansioiden ja -tiedostojen nimiä. *1 Kansion nimen numeroksi palautetaan 100 j..

“Päivämäärän ja kellonajan asetus“ - Page 60

60 FI Säädä toimintojen asetukset kohdan “Valikon käyttö“ (s. 4) mukaan. Näyttöruudun kirkkauden säätö [ s ] x SETUP  s 1 Säädä kirkkautta näyttöä tarkasteltaessa 78 -painikkeella ja paina o -painiketta. s SET OK MENU BACK Päivämäärän ja kellonajan asetus [ X ] x SETUP  X “Päivämäärän ja kellonajan asetus“ (s. 13) Päivämäärän näyttöjärjestys 1 Paina : -painiketta minuuttien asettamisen jälkeen ja valitse päivämäärän näyttöjärjestys 78 -painikkeella. X Y M Y M D D TIME 2008 10 26 12 30 MENU CANCEL Päivämäärän ja kellonajan asettam..

Herätyksen käyttö [ALARM CLOCK] - Page 61

61 FI Herätyksen käyttö [ALARM CLOCK] x SETUP  ALARM CLOCK Kun [ X ] ei ole asetettuna, [ALARM CLOCK] ei ole käytettävissä. Kun [DUALTIME] (s. 60) on asetettu tilaan [ON], herätys toimii [DUALTIME]-kohdassa määritetyn päivämäärän ja kellonajan mukaisesti. Alivalikko 2 Alivalikko 3 Alivalikko 4 Käyttö OFF — — Herätys peruutetaan. ONE TIME TIME (Siirtyy asetusnäyttöön *1 .) Herätys aktivoidaan tässä valitun ajan, äänityypin ja äänenvoimakkuusasetusten mukaisesti. SNOOZE *2 OFF/ON SOUND TYPE 1/2/3 VOLUME LOW/HIGH DAILY (Alivalikot 3 ja 4 voidaan määrittää ..

Kameralla otettujen kuvien katseleminen - Page 62

62 FI Säädä toimintojen asetukset kohdan “Valikon käyttö“ (s. 4) mukaan. Kameralla otettujen kuvien katseleminen 1 Liitä kamera televisioon. 2 Valitse kamerasta siihen liitetyssä televisiossa käytössä oleva videosignaalijärjestelmä ([NTSC]/[PAL]). 3 Kytke televisio päälle ja vaihda “INPUT“ -asetukseksi “VIDEO (an input jack connected to the camera)“. Lisätietoja television syöttölähteen muuttamisesta on television käyttöohjeissa. 4 Aseta toimintatilan valitsin asentoon q ja valitse katsottava kuva 789: -painikkeella. Näyttöruudussa olevat kuvat ja tiedot sa..

“Kuvaustietojen - Page 63

63 FI Kuvausasetusten rekisteröinti omien tilamerkintöjen alle [MY MODE SETUP] x SETUP  MY MODE SETUP Katso “Käyttö“-saraketta, valitse rekisteröintitapa (alivalikko 2) ja haluttu oma tilamerkintä (alivalikko 3) ja säädä asetuksia. Alivalikko 2 Alivalikko 3 Alivalikko 4 Käyttö CURRENT s MY MODE 1/ E MY MODE 2/ c MY MODE 3/ d MY MODE 4 SET/CANCEL [SET] liittää nykyiset valikkotoimintojen asetukset valittuun omaan tilamerkintään ( s / E / c / d ). RESET RESET/CANCEL [RESET] palauttaa valitun oman tilamerkinnän toiminnot oletusasetuksiinsa. CUSTOM (Rekisteröi toiminnot ..

Tarkennustavan muuttaminen [FOCUS MODE]“ (s. 37) - Page 64

64 FI Käsitarkennuksen yhteydessä käytettävän mittayksikön valitseminen [m/ft] x SETUP  m/ft “ Tarkennustavan muuttaminen [FOCUS MODE]“ (s. 37) Alivalikko 2 Käyttö m Näyttö metreinä ja senttimetreinä. ft Näyttö jalkoina ja tuumina. Toimintojen määrääminen z -painikkeeseen [CUSTOM BUTTON] x SETUP  CUSTOM BUTTON “ z -painikkeeseen määrätyn toiminnon käyttö (Mukautettu painike)“ (s. 27) Alivalikko 2 Käyttö AE LOCK* 1 /AF LOCK *2 /AF LOCK + AE LOCK *3 / IMAGE QUALITY (s. 32)/IMAGE SIZE (s. 32)/ COMPRESSION (s. 32)/FINE ZOOM (s. 36)/ DIGITAL ZOOM (s. 36)/AF..

“Kuvien katselu“ (s. 16) - Page 65

65 FI Tulostus 2 Käynnistä tulostin ja liitä kamera tulostimeen. 3 Käynnistä tulostaminen painamalla < -painiketta. 4 Jos haluat tulostaa toisen kuvan, valitse kuva 9: -painikkeella ja paina < -painiketta. Tulostuksen lopettaminen Irrota USB-kaapeli kamerasta ja tulostimesta, kun valittu kuva on ilmestynyt näyttöön. PRINT EXIT Suoratulostus (PictBridge *1 ) Kytkemällä kameran PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen voit tulostaa kuvat suoraan ilman tietokonetta. Katso tulostimesi käyttöohjeista, onko laite PictBridge-yhteensopiva. *1 PictBridge on standardi, joka mahdollista..

Tulostimen asetusten - Page 66

66 FI Tulostimen asetusten muuttaminen tulostamista varten [CUSTOM PRINT] 1 Suorita [EASY PRINT] -toiminnon (s. 65) vaiheet 1 ja 2, ja paina o -painiketta. EASY PRINT USB SET OK EXIT CUSTOM PRINT PC 2 Valitse [CUSTOM PRINT] 78 -painikkeella ja paina o -painiketta. 3 Valitse tulostustapa 78 -painikkeella ja paina o -painiketta. Alivalikko 2 Käyttö PRINT Tämä tulostaa vaiheessa 6 valitun kuvan. ALL PRINT Tämä tulostaa kaikki sisäiseen muistiin tai kortille tallennetut kuvat. MULTI PRINT Tämä tulostaa yhden kuvan useammassa eri asettelumuodossa. ALL INDEX Tämä tulostaa hakemistokuva..

PRINT MODE SELECT - Page 67

67 FI 6 Valitse kuva 9: -painikkeella. 7 Jos haluat tehdä yksittäisen varauksen näytössä olevalle kuvalle, paina < -painiketta. Jos haluat määrittää näytössä olevan kuvan tulostusasetukset yksityiskohtaisesti, paina 8 -painiketta. Tulostimen asetusten yksityiskohtainen määrittäminen 1 Käytä 789: -painiketta ja paina o -painiketta. PRINT INFO 1 WITHOUT WITHOUT < x DATE FILE NAME P SET OK EXIT MENU Alivalikko 5 Alivalikko 6 Käyttö < × 0–10 Tämä valitsee tulosteiden määrän. DATE WITH/ WITHOUT Valinnalla [WITH] kuviin tulostuu päiväys. Valinnalla [WITHOUT] ..

Tulostuksen peruuttaminen - Page 68

68 FI Tulostuksen peruuttaminen 1 Paina o -painiketta, kun [TRANSFERRING] tulee näyttöön. 2 Valitse [CANCEL] 7 8 -painikkeella ja paina o -painiketta. SET OK CONTINUE CANCEL CANCEL OK TRANSFERRING 11 Paina  -painiketta. 12 Irrota USB-kaapeli kamerasta ja tulostimesta, kun näyttöön tulee viesti [REMOVE USB CABLE]. Tulostusvaraukset (DPOF *1 ) Tulostusvarauksissa tulosteiden määrä ja päivämäärän tulostusmahdollisuus tallennetaan kortilla olevaan kuvaan. Tämä helpottaa tulostamista DPOF-toimintoa tukevalla tulostimella tai kopiointiliikkeessä, sillä kortilla olevien tulost..

Rajaus ei ole käytettävissä tilassa [ - Page 69

69 FI 4 Valitse tulostusvaraukseen lisättävä kuva 9: -painikkeella. Valitse määrä 78 -painikkeella. Paina painiketta o . SET OK MENU BACK DATE TIME NO X Kuvan rajaaminen tulostamista varten Säädä rajausasetuksia ennen o -painikkeen painamista vaiheessa 4. “Kuvan rajaaminen ( P )“ (s. 67) 5 Valitse [ X ] (päivämäärän tulostus) -näyttöasetus 78 -painikkeella ja paina o -painiketta. Alivalikko 2 Käyttö NO Tämä tulostaa vain kuvan. DATE Tämä tulostaa kuvan ja kuvauspäivämäärän. TIME Tämä tulostaa kuvan ja kuvausajan. OK SET BACK MENU PRINT ORDER SET CANCEL 1 ( 1..

Asetukset koskevat jäljellä olevia - Page 70

70 FI Valittujen kuvien tulostusvaraustietojen nollaaminen 1 Suorita kohdan “Kaikkien tulostusvarausten nollaaminen“ (s. 69) vaiheet 1 ja 2. 2 Valitse [ < ] 78 -painikkeella ja paina o -painiketta. 3 Valitse [KEEP] 78 -painikkeella ja paina o -painiketta. 4 Valitse tulostusvarauksesta poistettava kuva 9: -painikkeella. Valitse tulosteiden määräksi “0“ 78 -painikkeella. 5 Toista tarvittaessa vaihe 4 ja paina o -painiketta, kun olet valmis. 6 Valitse [ X ] (päivämäärän tulostus) -näyttöasetus 78 -painikkeella ja paina o -painiketta. Asetukset koskevat jäljellä olevia ..

OLYMPUS Master 2 -ohjelmiston käyttö - Page 71

71 FI OLYMPUS Master 2 -ohjelmiston käyttö OLYMPUS Master 2 -ohjelmiston järjestelmävaatimukset ja asennus Asenna OLYMPUS Master 2 -ohjelmisto kameran mukana toimitetun asennusoppaan ohjeiden mukaan. Kameran liittäminen tietokoneeseen 1 Varmista, että kamera on pois päältä. Näyttöruutu on pois päältä. • Objektiivi on vedetty sisään. • 2 Liitä kamera tietokoneeseen. Kamera kytkeytyy automaattisesti päälle. • Tarkista USB-portin sijainti tietokoneen käyttöohjeista. 3 Valitse [PC] 78 -painikkeella ja paina o -painiketta. Tietokone tunnistaa kameran uudeksi • laitte..

Järjestelmävaatimukset - Page 72

72 FI OLYMPUS Master 2 -ohjelmiston käyttö Kun OLYMPUS Master 2 -ohjelmisto käynnistetään, näyttöön tulee pikaopas, joka opastaa kameran mutkattomassa käytössä. Jos pikaopas ei tule näyttöön, avaa se napsauttamalla työkalurivillä . Lisätietoja ohjelmiston käytöstä on sen ohjeissa. Kuvien siirtäminen ja tallentaminen ilman OLYMPUS Master 2 -ohjelmistoa Tämä kamera on USB Mass Storage Class -yhteensopiva. Voit siirtää ja tallentaa kuvatiedot tietokoneeseen, kun kamera ja tietokone on liitetty toisiinsa. Järjestelmävaatimukset Windows : Windows 2000 Professional/ XP ..

Jos kamera ei toimi toivotulla tavalla tai jos - Page 73

73 FI ---- -- -- -- -- X Y M Y M D D TIME MENU CANCEL Käyttöön liittyviä vihjeitä Jos kamera ei toimi toivotulla tavalla tai jos näyttöön tulee vikailmoitus, yritä korjata ongelmat alla olevien neuvojen avulla. Vianmääritys Paristo “Kamera ei toimi, vaikka sen paristot on asennettu“ Aseta uudet tai ladatut paristot • paristokoteloon oikein päin. “Paristojen asennus“ (s. 11) Pariston teho voi väliaikaisesti laskea matalissa • lämpötiloissa. Poista paristot kamerasta ja lämmitä niitä pitämällä niitä hetken taskussasi. Kortti / sisäinen muisti “Näyttöön ..

“Asetuksia ei tallenneta virran - Page 74

74 FI Asetusten tallentaminen “Asetuksia ei tallenneta virran katkaisemisen jälkeen“ Kun toimintatilan valitsin on asetettu • asentoon P , A , S , M tai A : asetukset tallennetaan, vaikka virta katkaistaan (itselaukaisinta sekä [PANORAMA]- ja [TIMELAPSE]-asetuksia lukuun ottamatta). Kun toimintatilan valitsin on asetettu • asentoon h tai s : asetusten oletusasetukset palautetaan, kun virta katkaistaan ([ D IMAGE QUALITY] -asetusta lukuun ottamatta). Vikailmoitus Jos LCD-näyttöruutuun tulee yksi seuraavista ilmoituksista, tarkista seuraavat asiat. Vikailmoitus Korjaus q CARD ERRO..

Jos olet epävarma, miten voisit ottaa juuri - Page 75

75 FI Kuvausvihjeitä Jos olet epävarma, miten voisit ottaa juuri haluamasi kuvan, perehdy alla oleviin ohjeisiin. Tarkennus “Tarkennus kohteeseen“ Kuvan ottaminen muusta kuin kuvan • keskellä olevasta kohteesta Kun olet tarkentanut kuvan aiheen kanssa samalla etäisyydellä olevaan kohteeseen, rajaa ja ota kuva. Laukaisimen painaminen puoliväliin (s. 15) AF-lukitus (s. 27) Valitse ennalta määritetyn kuvakomposition tarkennusalue. [AREA] (s. 37) Kuvan ottaminen varjossa olevasta • kohteesta AF-apuvalon käyttö helpottaa tarkentamista. [AF ILLUMINAT.] (s. 38) Kuvan ottaminen ko..

Kuvantallennin, joka kerää ja muuntaa kameran - Page 76

76 FI Kameran tärähdys “Kuvaaminen ilman kameran tärähtämistä“ Kuvaaminen [IMAGE STABILIZER] • -toiminnolla (s. 38) CCD-kenno *1 liikkuu kameran tärähtämisen korjaamiseksi, vaikka ISO-herkkyyttä ei lisätä. Tätä toimintoa voi käyttää myös kuvattaessa suurella suurennussuhteella. *1 Kuvantallennin, joka kerää ja muuntaa kameran objektiivin läpi tulevan valon sähkösignaaleiksi. Valitse kuvaustilassa • S -tila tai [ C SPORT] Kuvia voidaan ottaa lyhyellä suljinajalla, mistä on hyötyä jopa kohteen liikkuessa. S-tila (s. 19) [ / s ] (s. 43) Kuvaaminen suurella IS..

Katselu- ja muokkausvihjeitä - Page 77

77 FI Kuvan laatu “Entistä terävämpien kuvien ottaminen“ Kuvaaminen optisella zoomilla • Vältä [DIGITAL ZOOM] (s. 36) -toiminnon käyttöä. Kuvaaminen pienellä ISO-herkkyydellä • Jos kuva otetaan suurella ISO-herkkyydellä, kuvassa voi esiintyä kohinaa (pieniä värillisiä pilkkuja tai värin epätasaisuutta, joita ei ole alkuperäisessä kuvassa), ja kuva voi näyttää rakeiselta. Tässä kamerassa käytetään [NOISE REDUCT.] -toimintoa (s. 41), mutta ISO-herkkyyttä lisättäessä kuva muuttuu rakeisemmaksi kuin pientä ISO-herkkyyttä käytettäessä. [ISO] (s. 34) Pa..

Liite - Page 78

78 FI Liite Varotoimet paristojen käsittelyssä Kameran mukana toimitettujen paristojen • lisäksi voidaan käyttää seuraavia paristoja. Valitse tilanteeseen parhaiten sopiva virtalähde. AA-alkaliparistot Kuvien määrä, jotka sinun on mahdollista ottaa, voi vaihdella tuntuvasti pariston valmistajasta ja kuvausolosuhteista riippuen. AA NiMH-paristot (ladattavat paristot) Olympuksen NiMH-paristot ovat uudelleenladattavia ja taloudellisia. Lisätietoja saat laturin käyttöoppaasta. Seuraavia paristotyyppejä ei voi käyttää: • Litiumparistosarjoja (CR-V3), AA (R6) -mangaaniparisto..

Kameran kanssa yhteensopivat kortit - Page 79

79 FI Verkkolaitteen käyttö Aikaa vievissä toimenpiteissä, kuten ladattaessa kuvia tietokoneelle tai annettaessa diaesityksen jatkua pitkään, on hyvä käyttää verkkolaitetta. Älä käytä tämän kameran yhteydessä muunlaista verkkolaitetta. Verkkolaitteen käyttö ulkomailla Verkkolaitetta voi käyttää joka puolella • maailmaa useimmissa kotitalouksien sähkönlähteissä, jotka ovat 100 V–240 V AC (50/60 Hz). Verkkopistorasiat saattavat kuitenkin olla erimuotoisia riippuen siitä, missä maassa tai millä alueella olet, ja saatat tarvita verkkolaitetta, jotta verkkolaite ..

(s. 17), [SEL. IMAGE] (s. 55), [ALL ERASE] (s. 55), - Page 80

80 FI Kortin luku- ja käsittelytoiminnot Älä koskaan avaa paristokotelon tai muistikortin kantta korttiluvun valon vilkkuessa, joka osoittaa, että kamera lukee tai kirjoittaa tietoja. Muutoin kuvatiedot voivat vahingoittua tai sisäinen muisti tai kortti rikkoutua. Muistiin mahtuva kuvamäärä (stillkuvat) / tallennusaika (liikkuva kuva) sisäistä muistia ja xD-Picture Card -korttia käytettäessä Stillkuvat IMAGE SIZE COMPRESSION Muistiin mahtuva kuvamäärä Sisäinen muisti Käytettäessä 1 Gt:n xD-Picture Card -korttia Mukana ääni Ilman ääntä Mukana ääni Ilman ääntä RA..

Langattoman salaman sijoitusalueen ohjeet - Page 81

81 FI MicroSD-sovittimen käyttö Älä käytä microSD-sovitinta sellaisissa Olympuksen digitaalikameroissa, jotka eivät tue sen käyttöä, tai muun merkkisissä digitaalikameroissa, tietokoneissa, tulostimissa ja muissa laitteissa, jotka tukevat xD-Picture Card -kortin käyttöä. Muutoin otetut kuvat voivat vahingoittua ja laite voi vioittua. Jos microSD-kortti ei irtoa, älä käytä voimaa. Ota yhteyttä valtuutettuun myyjään / palvelukeskukseen. Kameran kanssa yhteensopivat kortit microSD-kortti microSDHC-kortti Testattujen microSD-korttien luettelon löydät sivustostamme osoitte..

Valitse salamatila. - Page 82

82 FI 6 Valitse salamatila. “ Salaman käyttö “ (s. 23) [ ! RED EYE] ei ole käytettävissä, kun [ # RC] on valittuna. 7 Ota testikuva salaman toiminnan ja kuvatuloksen tarkistamiseksi. Muista tarkistaa kameran ja langattoman salaman varaustaso ennen kuvien ottamista. Vaikka käytettävien langattomien salamayksiköiden määrää ei ole rajoitettu, suosittelemme enintään kolmen yksikön käyttöä mahdollisten häiriöiden välttämiseksi. Kun kameran salama on [ # RC]-tilassa, kameran kiinteää salamaa käytetään tiedonsiirtoon kameran ja langattoman salaman välillä. Sitä ei..

Kameran käsittely - Page 83

83 FI Kameran käsittely VAROITUS Älä käytä kameraa syttyvien tai räjähtävien • kaasujen lähellä. Älä laukaise salamaa tai LED-valoa • kuvauskohteen silmien lähellä (erityisesti lasten silmiä on varottava). Salaman on oltava vähintään 1 m päässä • kohteen kasvoista. Salaman välähtäminen lähietäisyydeltä voi aiheuttaa näön hetkellisen menettämisen. Pidä kamera poissa lasten ulottuvilta. • Säilytä kamera aina poissa lasten ulottuvilta • välttääksesi seuraavia vaarallisia tilanteita, jotka voivat johtaa vakavaan vammaan: Kuristumisvaara kameran kant..

Seuraavia AA (R6) -paristoja ei voi käyttää. - Page 84

84 FI Varotoimet paristojen käsittelyssä Noudata seuraavia varotoimia paristojen vuotamisen, ylikuumenemisen, syttymisen, räjähtämisen tai sähköiskun tai palovamman estämiseksi. VAARA Käytä vain Olympuksen omia NiMH-paristoja • ja sopivaa laturia. Älä koskaan kuumenna paristoja tai hävitä • niitä polttamalla. Älä päästä paristoja kuljettaessa tai • säilyttäessä osumaan metalliesineisiin, kuten koruihin, solkiin tai pinneihin jne. Älä säilytä paristoja korkeassa lämpötilassa, • kuten suorassa auringonpaisteessa, aurinkoon pysäköidyssä autossa tai lämm..

Käyttöolosuhteita - Page 85

85 FI Käyttöolosuhteita koskeva huomautus Tämä kamera sisältää elektronisia • tarkkuusosia. Älä jätä kameraa pitkäksi aikaa seuraaviin olosuhteisiin, koska ne voivat aiheuttaa vian tai toimintahäiriön: paikkoihin, joiden lämpötila ja/tai kosteus on • korkea tai joissa esiintyy äärimmäisen suuria lämpötilan ja kosteuden vaihteluita suoraan auringonpaisteeseen, uimarannoille, auton suljettuun sisätilaan tai muiden lämmönlähteiden (uuni, lämpöpatteri jne.) tai ilmankostuttimien läheisyyteen hiekkaiseen tai pölyiseen paikkaan • lähelle palavia tai räjähtäv..

86 - Page 86

86 FI LCD-näyttöruutu Älä kohdista näyttöruutuun liikaa voimaa. • Muutoin kuva saattaa muuttua epäselväksi, minkä seurauksena katselutila toimii puutteellisesti. Myös näyttöruutu saattaa tällöin vaurioitua. Ruudun ylä- tai alareunassa saattaa esiintyä • valojuovia, mutta kyseessä ei tällöin kuitenkaan ole toimintahäiriö. Reunat saattavat näyttää näyttöruudussa • sahalaitaisilta, mikäli kohde on viistottain kameraan nähden. Kyseessä ei ole toimintahäiriö. Ilmiö esiintyy lievempänä katselutilassa. Alhaisissa lämpötiloissa LCD-näyttöruudun • kytkey..

Asiakkaille Euroopassa - Page 87

87 FI Asiakkaille Euroopassa CE-merkki osoittaa, että tämä tuote täyttää Euroopan turvallisuus-, terveys-, ympäristö- ja kuluttajansuojavaatimukset. CE-merkityt kamerat on tarkoitettu myytäviksi Euroopassa. Tämä symboli [WEEE-direktiivin liitteen IV mukainen roskakorisymboli] tarkoittaa sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräystä EU-maissa. Älä heitä tätä laitetta tavallisen talousjätteen joukkoon. Käytä tuotetta hävittäessäsi hyväksesi maassasi käytössä olevia palautus- ja keräysjärjestelmiä. Tämä symboli [direktiivin 2006/66/EY liitteen II mukainen rosk..

Takuun voimassaoloa koskevia - Page 88

88 FI Takuun voimassaoloa koskevia huomautuksia 1 Tämä takuu on voimassa vain, jos Olympus tai valtuutettu myyjä on täyttänyt takuutodistuksen asianmukaisesti tai muut tositteet sisältävät riittävän näytön takuun voimassaolosta. Varmista tämän vuoksi, että oma nimesi, myyjän nimi, sarjanumero sekä hankintavuosi, -kuukausi ja -päivä ovat kaikki merkittyinä takuutodistukseen tai että alkuperäinen lasku tai ostokuitti (johon on merkitty myyjän nimi, ostopäivämäärä ja tuotteen malli) on liitetty tämän takuutodistuksen yhteyteen. Olympus pidättää itsellään oike..

TEKNISET TIEDOT - Page 89

89 FI TEKNISET TIEDOT Kamera Tuotetyyppi : Digitaalikamera (kuvaamiseen ja katseluun) Tallennusjärjestelmä Stillkuvat : Digitaalinen tallennus, JPEG (Design rule for Camera File -järjestelmän mukaan [DCF]), RAW-data Sovellettavat standardit : Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge Ääni stillkuvien yhteydessä : Aaltomuoto Liikkuva kuva : AVI Motion JPEG Muisti : Sisäinen muisti xD-Picture Card (16 Mt–2 Gt) (Type H/M/M+, Standard) microSD-kortti / microSDHC-kortti (kameran mukana toimitettua microSD-sovitinta käytettäessä) Tehollisten pi..

Osien nimet - Page 90

90 FI Hakemisto CONTRAST J ...................................... 41 CURRENT (MY MODE SETUP) ............ 63 CUSTOM (MY MODE SETUP) .............. 63 CUSTOM BUTTON ......................... 27, 64 CUSTOM PRINT ................................... 66 D DIGITAL ZOOM ..................................... 36 DIRECT (histogrammi) .......................... 62 DPOF .................................................... 68 DRIVE ................................................... 35 DUALTIME l ....................................... 60 E EASY PRINT ......................................... 65 EDIT ....

91 - Page 91

91 FI Hihna .................................................... 11 Histogrammi u ............................. 30, 62 I iESP ...................................................... 37 IMAGE QUALITY .................................. 32 IMAGE SIZE .................................... 32, 80 IMAGE STABILIZER h ....................... 38 IN .......................................................... 39 INDEX ................................................... 52 INDEX PLAY .......................................... 54 Informaationäytöt ........................... 26, 30 ISO ....................

> - Page 92

92 FI Punasilmäisyyttä vähentävä täytesalama !# ............................... 24 PW ON SETUP ..................................... 57 Päävalikko .......................................... 5, 6 Päivämäärä ja kellonaika X ......... 13, 60 R Rajaaminen (DPOF) .............................. 69 Rajaaminen (PictBridge) ....................... 67 Rajaaminen P ..................................... 50 RAW .......................................... 32, 50, 80 RAW DATA EDIT ................................... 50 REC VIEW ............................................. 58 REDEYE FIX ........

Memo - Page 93

93 FI Memo

..

Memo - Page 94

94 FI Memo

..

Memo - Page 95

95 FI Memo

..

Suomi: - Page 96

© 2008 http://www.olympus.com/ www.olympus.fi Käyntiosoite: Wendenstrasse 14–18, 20097 Hamburg, Germany Puhelin: +49 40 – 23 77 3-0 / Faksi: +49 40 – 23 07 61 Tavaratoimitukset: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Germany Postiosoite: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany Tekninen asiakaspalvelu Euroopassa: Vieraile verkkosivuillamme http://www.olympus-europa.com tai soita MAKSUTTOMAAN NUMEROOMME*: 00800 – 67 10 83 00 Alankomaat, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Itävalta, Luxemburg, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska. * Huomaa, että osa (matka)puhel..

Sponsored links

Latest Update