Olympus Sp‑565 Uz Instruction Manual Croation

SP‑565 UZ Language

Download Olympus Sp‑565 Uz Instruction Manual Croation

Sponsored links


Download Request Is In Process

Priručnik za uporabu - Page 1

DIGITALNI FOTOAPARAT DIGITALNI FOTOAPARAT Priručnik za uporabu • Zahvaljujemo Vam na odabiru Olympusova digitalnog fotoaparata. Prije uporabe fotoaparata pozorno pročitajte ove upute kako biste najbolje mogli iskoristiti fotoaparat i produljiti mu vijek uporabe. Sačuvajte ovaj priručnik radi kasnije uporabe. • Preporučujemo da prije snimanja važnih slika napravite nekoliko probnih snimki kako biste se upoznali s radom fotoaparata. • S ciljem stalnog poboljšanja proizvoda, Olympus pridržava pravo ažuriranja i promjene podataka sadržanih u ovom priručniku. • Prikazi zaslona..

HR - Page 2

2 HR

..

Sadržaj - Page 3

3 HR Sadržaj Nazivi dijelova ¾ ....................................... 7 Priprema fotoaparata ¾ ......................... 11 Snimanje, reprodukcija i brisanje ¾ ......... 15 Uporaba načina snimanja ¾ .................. 18 Uporaba funkcija snimanja ¾ ................ 22 Uporaba značajki reprodukcije ¾ ......... 29 Izbornici za funkcije snimanja ¾ ........... 32 Korak 4 Korak 1 Korak 3 Korak 2 Kako koristiti fotoaparat »Tri tipa operacija prilagođavanja« (str. 4) Ispis Izravni ispis (PictBridge) (str. 65) Predbilježbe za ispis (DPOF) (str. 68) Snimanje i reprodukcija slika »Sni..

Tri tipa operacija prilagođavanja - Page 4

4 HR 1 Postavite kotačić odabira načina rada na P , A , S , M , r , s , A ili q . Simbol u »Postavkama izbornika« (str. 32 do 64) označava dostupne načine snimanja. 2 Pritisnite gumb  . Ovaj primjer pokazuje kako postaviti • [DIGITAL ZOOM]. SCN RESET PANORAMA CAMERA MENU SILENT MODE MENU EXIT SET OK IMAGE QUALITY SETUP Glavni izbornik načina snimanja 3 Upotrijebite 789: da biste odabrali željeni izbornik pa pritisnite gumb o . Pritiskom i pridržavanjem gumba E prikazuje se objašnjenje (vodič kroz izbornik) odabrane opcije. ISO OFF OFF 1 2 3 4 5 CAMERA MENU SET OK AUTO o FIN..

Uporaba izbornika FUNC (str. 27) - Page 5

5 HR Kazalo izbornika Izbornici za funkcije snimanja Kada je kotačić odabira načina rada postavljen na način snimanja ( h P A S M r s n ), postavke se mogu prilagođavati. Glavni izbornik načina snimanja Uporaba izbornika FUNC (str. 27) Funkcije izbornika za snimanje koje se često upotrebljavaju mogu se postaviti s manje koraka upotrebom izbornika FUNC. o gumb (str. 27) Gumbi sa strelicama o gumb Gumbi koji se upotrebljavaju Uporaba izravnih gumba (str. 15 do 27) Često upotrebljavanim funkcijama snimanja može se pristupiti upotrebom izravnih gumba. Gumb okidača (str. 15) u gumb (za..

Izbornici za funkcije reprodukcije, uređivanja i ispisa - Page 6

6 HR 1 y SLIDESHOW ........... str. 49 2 w PERFECT FIX .......... str. 49 3 + CALENDAR ............. str. 50 4  EDIT RAW DATA EDIT ..... str. 50 Q (Promijeni veličinu) ................ str. 50 P (Izreži) ................ str. 50 COLOR EDIT ........... str. 51 CALENDAR ............. str. 51 EXPRESSION EDIT... str. 51 Izbornici za funkcije reprodukcije, uređivanja i ispisa Kada je kotačić odabira načina rada namješten na položaj q postavke se mogu prilagođavati. Glavni izbornik načina reprodukcije FACE FOCUS ......... str. 52 INDEX ..................... str. 52 EDIT ...............

Nazivi dijelova - Page 7

7 HR Nazivi dijelova 1 Lampa samookidača/ AF iluminator .......................... str. 25, 38 2 Bljeskalica .................................... str. 23 3 Mikrofon ....................................... str. 54 4 Objektiv 5 Poklopac pretinca za bateriju ....... str. 11 6 Bravica pretinca za bateriju .......... str. 11 7 Navoj za stativ 8 Zvučnik 9 Kotačić za namještanje prilagodnika dioptrije .................... str. 26 Fotoaparat 1 5 6 7 8 2 4 9 12 10 11 13 3 10 # gumb (preklapanje bljeskalice) .................................... str. 23 11 DC-IN priključak ........................

HR - Page 8

8 HR 2 1 4 3 13 14 5 6 7 8 9 15 16 17 18 10 11 12 1 Tražilo ........................................... str. 26 2 Alka za remen ............................... str. 11 3 Zaslon ................................ str. 9, 15, 60 4 u gumb (zaslon/tražilo) ............. str. 26 5 z / m gumb (korisnički/ uzastopna reprodukcija) ......... str. 27, 30 6 Žaruljica pristupa kartici ............... str. 80 7  gumb ................................... str. 4 8 q /  gumb (reprodukcija/ispis) ................. str. 16, 65 9 Gumbi sa strelicama .................... str. 13 7 gumb (kompenzacija eks..

Prikaz načina snimanja - Page 9

9 HR Zaslon Prikaz načina snimanja 10 M +2.0 1/400 F3.5 +2.0 +2 +2 +2 4 IN ISO 1600 AFL NR AEL +2.0 1 2 s 12 s F INE C +2.0 IN 00:34 VGA 15 1 2 s 12 s 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 23 26 32 33 31 30 29 28 27 2 5 4 9 6 7 8 3 22 1 17 18 20 19 22 21 23 26 33 31 29 28 27 2 5 4 9 3 6 Slika Video zapis 1 Način snimanja ....................... str. 18, 32 2 Način bljeskalice .......................... str. 24 3 Tihi način rada .............................. str. 64 4 Digitalna stabilizacija slike ............ str. 38 5 Makro/super makro način ............ str. 25 6 SHADOW ADJ ....

Prikaz načina reprodukcije - Page 10

10 HR Prikaz načina reprodukcije 2008.10.26 12:30 100-0004 00:14 / 00:34 IN VGA 15 12 17 10 11 13 15 3 4 6 1 14 16 15 14 10 M 2008.10.26 12:30 4 +2.0 F3.5 10 IN x 100-0004 N ORM 1/1000 ISO 1 600 2 11 12 10 8 7 9 13 3 4 6 5 1 17 Slika Video zapis 1 Tihi način rada .............................. str. 64 2 Predbilježba za ispis/ broj kopija ispisa .................... str. 67, 68 3 Snimanje zvuka ............................ str. 40 4 Zaštita .......................................... str. 53 5 Uzastopna reprodukcija (kazalo/slideshow) ........................ str. 30 6 Provjera baterije ...

Baterije zamijenite kada se pojavi poruka - Page 11

11 HR Priprema fotoaparata Umetanje baterija 1 3 2 Bravica pretinca za baterije Bravicu pretinca za baterije pomaknite s oznake • ) na oznaku = i provjerite je li poklopac pretinca za baterije sigurno zaključan ( 7 ). U suprotnom se poklopac pretinca za baterije može otvoriti tijekom snimanja i baterije mogu ispasti što će dovesti do gubitka podataka slike. Za informacije o vrsti baterija koje se mogu upotrebljavati pogledajte »Mjere opreza pri rukovanju baterijom« (str. 78). Ako koristite punjive baterije, napunite ih. Kada zamijeniti baterije Baterije zamijenite kada se pojavi por..

Uklanjanje kartice xD-Picture Card - Page 12

12 HR Umetanje kartice xD-Picture Card™ (prodaje se zasebno) u fotoaparat Ovaj fotoaparat omogućuje korisniku da snimi više fotografija i dulje video zapise pomoću kartice xD-Picture Card (prodaje se zasebno), nego što bi to bilo moguće upotrebom samo unutarnje memorije. »Uporaba kartice xD-Picture Card« (str. 79) Obavezno pritisnite gumb o da biste isključili fotoaparat prije umetanja ili vađenja kartice. Nemojte umetati ništa osim xD-Picture Card ili microSD dodatka u fotoaparat. Umetnite karticu ravno tako da uskoči na svoje mjesto. Ne dodirujte izravno područja kontakta. ..

Zaslon postavljanja datuma i vremena prikazuje - Page 13

13 HR Gumbi sa strelicama i vodič za rad Simboli  , KJLM prikazani na različitim postavkama i zasloni za reprodukciju video zapisa označavaju da se koriste strelice. Vodiči za rad prikazani na dnu zaslona označavaju da se koristi gumb  , gumb o , poluga zooma ili gumb D . Postavljanje datuma i vremena Datum i vrijeme postavljeni ovdje spremljeni su u nazivima slikovnih datoteka, ispisima datuma i ostalim podacima. 1 Uklonite poklopac objektiva pa pritisnite gumb o za uključivanje fotoaparata. Zaslon postavljanja datuma i vremena prikazuje • se kada datum i vrijeme nis..

Da biste provjerili datum i vrijeme - Page 14

14 HR 4 Kao u koracima 2 i 3, upotrijebite gumb 789: i gumb o da biste postavili [M] (mjesec), [D] (dan), [TIME] (sate i minute) i [Y/M/D] (redoslijed datuma). Za preciznije postavljanje vremena pritisnite o gumb kada signal vremena dođe na 00 sekundi. Da biste promijenili datum i vrijeme, napravite postavku u izborniku. [ X (Datum/vrijeme)] (str. 60) Da biste provjerili datum i vrijeme Pritisnite gumb g dok je fotoaparat isključen. Trenutno vrijeme i vrijeme alarma prikazuju se otprilike 3 sekunde. Promjena jezika izbornika Jezik za izbornik i poruke o pogreškama prikazan na zaslonu ili..

Snimanje, reprodukcija i brisanje - Page 15

15 HR 4 Držite fotoaparat i kadrirajte snimku. 4 Vodoravan položaj Okomit položaj Zaslon 5 Pritisnite gumb okidača do pola da biste fokusirali objekt snimanja. Kada se fotoaparat fokusira na objekt, ekspozicija • se zaključa (prikazane su duljina ekspozicije i vrijednost otvora objektiva), a AF ciljna oznaka postaje zelena. Fotoaparat nije mogao fokusirati ako AF ciljna • oznaka trepće crveno. Pokušajte fokusirati ponovno. »Fokusiranje« (str. 75) Snimanje s automatskim postavkama (način h ) Ovo je potpuno automatski način rada koji omogućava korisniku slikanje jednostavnim p..

Veličina prikaza slika može se mijenjati. - Page 16

16 HR 6 Da biste snimili sliku, lagano pritisnite gumb okidača do kraja istovremeno pazeći da ne tresete fotoaparat. Da biste gledali slike tijekom fotografiranja Pritiskanje gumba q omogućuje reprodukciju slika. Da biste se vratili na snimanje ili pritisnite gumb q ili dopola pritisnite gumb okidača. Da biste snimali video zapise »Snimanje video zapisa (način A )« (str. 21) Da biste isključili fotoaparat Pritisnite gumb o da biste isključili fotoaparat i namjestite poklopac na objektiv. Pregledavanje slika 1 Namjestite kotačić odabira načina rada na q . 2 Upotrijebite 789: da ..

Brisanje slika tijekom - Page 17

17 HR Za reprodukciju video zapisa Odaberite video zapis, a zatim pritisnite o gumb. 2008.10.26 12:30 100-0004 4 IN MOVIE PLAY OK Video zapis Postupci tijekom reprodukcije video zapisa Glasnoća: Tijekom reprodukcije pritisnite 78 . Premotavanje unaprijed/unatrag: Odaberite pomoću 9: . Svakim pritiskom gumba brzina reprodukcije mijenja se između 2x, 20x i standardne (1x) brzine u smjeru pritisnutog gumba pokazivača. Stanka: Pritisnite o gumb. Prvi (posljednji) kadar/slijed kadrova: Tijekom pauze pritisnite 7 da bi se prikazao prvi kadar te pritisnite 8 da bi se prikazao posljednji kadar...

Da biste promijenili na drugi scenski - Page 18

18 HR Snimanje s optimalnom duljinom ekspozicije i brzinom okidača ( P način) U ovom načinu automatsko snimanje fotoaparatom može se upotrebljavati uz mogućnost upotrebe velikog raspona ostalih funkcija izbornika snimanja, poput kompenzacije ekspozicije, izjednačavanja bijelog itd. prema potrebi. 1 Namjestite kotačić odabira načina rada na P . Uporaba najboljeg načina za scenu snimanja (način s ) 1 Namjestite kotačić odabira načina rada na s . PORTRAIT SET OK MENU EXIT Uzorak slike i objašnjenja o odgovarajućim • načinima snimanja prikazat će se na zaslonu. Objašnjenja ..

1/1000 - Page 19

19 HR Odabir vrijednosti otvora blende za fotografiranje (način A ) U ovom načinu duljinu ekspozicije automatski postavlja fotoaparat. To je korisno za snimanje uz kontroliranje raspona u kojima se objekt doima oštrim. 1 Namjestite kotačić odabira načina rada na A . 2 Nakon pritiska na 7 , odaberite vrijednost otvora blende pomoću 78 , pa pritisnite gumb o . 7 : Vrijednost otvora blende povećava se (raspon u kojem se objekt doima oštrim postaje širi). 8 : Vrijednost otvora blende smanjuje se (raspon u kojem se objekt doima oštrim postaje uži). Kada je vrijednost otvora blende c..

Snimanje s dugom ekspozicijom - Page 20

20 HR Odabir vrijednosti otvora blende i duljine ekspozicije za fotografiranje (način M ) Taj način omogućuje korisniku da postavi vrijednost otvora blende i duljinu ekspozicije ručno. 1 Namjestite kotačić odabira načina rada na M . 2 Nakon pritiska na 7 , odaberite vrijednost otvora blende/duljinu ekspozicije pomoću 789: , pa pritisnite gumb o . 9 : Vrijednost otvora blende povećava se. : : Vrijednost otvora blende smanjuje se. 7 : Duljina ekspozicije je kraća. 8 : Duljina ekspozicije je dulja. Kada razlika između trenutne i ispravne ekspozicije prelazi EV±3,0, indikator je cr..

Optički zoom nije dostupan kada snimate. - Page 21

21 HR Snimanje video zapisa (način n ) 1 Namjestite kotačić odabira načina rada na n . Da biste snimili zvuk dok snimate [ R (Movie REC)] (str. 43) Da biste zumirali dok snimate zvuk Optički zoom nije dostupan kada snimate. Upotrijebite [DIGITAL ZOOM] (str. 36) . 2 Pritisnite gumb prekidača dopola da biste fokusirali objekt, pa lagano pritisnite gumb do kraja da biste započeli snimanje. 3 Lagano pritisnite gumb okidača do kraja da biste zaustavili snimanje. 00:34 IN 15 E A pokazivač načina 00:34 REC Crveno tijekom snimanja Preostalo vrijeme snimanja (str. 80) Pritisnite dopola Pri..

Okretanjem poluge zooma prilagođava - Page 22

22 HR Uporaba funkcija snimanja Uporaba optičkog zooma Okretanjem poluge zooma prilagođava se raspon snimanja. Okretanje prema širokom kraju (W) Okretanje prema telefoto kraju (T) Uporaba [IMAGE STABILIZER] (str. 38) preporučuje se kada se snima telefoto zoomom. Za snimanje većih slika bez smanjivanja kvalitete slike [FINE ZOOM] (str. 36) Za snimanje većih slika [DIGITAL ZOOM] (str. 36) Izgled trake zooma prepoznaje stanje finog zumiranja/digitalnog zumiranja. W T 10M P 4 IN N ORM 1/400 F3.5 W T 10 M P 4 IN N ORM 1/400 F3.5 NR NR Traka zooma Raspon finog zooma Raspon digitalnog zoom..

Da biste isključili bljeskalicu - Page 23

23 HR Uporaba bljeskalice Funkcije bljeskalice mogu se odabrati tako da najbolje odgovaraju uvjetima snimanja i pruže željenu sliku. 1 Pritisnite gumb # da biste otklopili ugrađenu bljeskalicu. Postavke bljeskalice ne mogu se prilagođavati sa zatvorenom bljeskalicom. Da biste isključili bljeskalicu Pritisnite bljeskalicu natrag u fotoaparat. Time se postavlja način $ (FLASH OFF). 2 Pritisnite : . P O K 1 / 4 0 0 F 3 . 5 1/400 F3.5 OK AUTO ! # $ L N AUTO SET FLASH AUTO NR 3 Upotrijebite 9: da biste odabrali opciju postavke, a zatim pritisnite o gumb da biste je postavili. Osvjetljavanj..

Prilagođavanje svjetline slike - Page 24

24 HR Element Opis FLASH AUTO *1 Bljeskalica se aktivira automatski pri slabom svjetlu i pri pozadinskom osvjetljenju. REDEYE *1 Emitiraju se predbljeskovi radi smanjenja pojave crvenih očiju na vašim slikama. FILL IN Bljeskalica se aktivira bez obzira na postojeće svjetlo. RED-EYE + FILL-IN Nakon predbljeskova koji reduciraju efekt crvenih očiju bljeskalica se uključuje bez obzira na dostupno osvjetljenje. FLASH OFF Bljeskalica se ne uključuje. SLOW Bljeskalica se uključuje pri većoj duljini ekspozicije nakon otvaranja okidača (sinkronizacija prve zavjesice). Snimljeni su i objekt..

Da biste isključili samookidač nakon - Page 25

25 HR Snimanje izbliza (Makro snimanje) Ta funkcija omogućuje fotoaparatu da fokusira i snima objekte iz blizine. 1 Pritisnite 9 . P $ $ OK OK OFF % & SET OFF OFF NR 2 Upotrijebite 9: da biste odabrali opciju postavke, a zatim pritisnite o gumb da biste je postavili. Element Opis OFF Makro način rada je isključen. MACRO Omogućuje snimanje objekta iz blizine od samo 10 cm *1 . SUPER MACRO Omogućuje snimanje objekta iz blizine od samo 1 cm *2 . *1 Kada je zoom u najširoj postavci (W). *2 Zoom se automatski fiksira. Uporaba samookidača Nakon što se gumb prekidača pritisne do kraj..

Za gledanje jasnijih slika kroz tražilo - Page 26

26 HR Prebacivanje sa zaslona na tražilo i obratno Za kadriranje snimke dostupni su i zaslon i tražilo. U nekim će slučajevima zbog jakog osvjetljenja pri snimanju pod vedrim nebom biti teško vidjeti zaslon. Tada za kadriranje snimke upotrijebite tražilo. 1 Pritisnite gumb u . Kad god se pritisne gumb, zaslon fotoaparata • mijenja se sa zaslona na tražilo i obrnuto. Za gledanje jasnijih slika kroz tražilo Okrećite kotačić za namještanje dioptrije dok gledate kroz tražilo dok prikaz tražila ne postane oštar. Kotačić za namještanje dioptrije Tražilo u gumb Promjena prikaz..

Da biste otkazali postavku - Page 27

27 HR Zaključavanje ekspozicije i/ili položaja fokusa za snimanje (AE LOCK/AF LOCK) Kada se ekspozicija i/ili položaj fokusa postavi na način snimanja, možete nastaviti snimati na istoj ekspoziciji, položaju fokusa ili oboje (AE LOCK, AF LOCK ili AF LOCK + AE LOCK) čak i kada se kompozicija snimke promijeni. 1 Dodijelite ili [AE LOCK], [AF LOCK] ili [AF LOCK + AE LOCK] gumbu z . U zadanim postavkama [AE LOCK] dodijeljen • je ovom gumbu. [CUSTOM BUTTON] (str. 64) 2 Kadrirajte snimku i pritisnite gumb z . Postavka ekspozicije/položaja fokusa dodijeljena • u koraku 1 zaključana je..

Prilagođavanje postavki prema - Page 28

28 HR Prilagođavanje postavki prema vodiču za snimanje (način R ) Ova funkcija pruža korisniku vodič na zaslonu da automatski napravi željene postavke poput prilagođavanja uvjeta za objekt snimanja ili odabira uvjeta snimanja za dobivanje željenog efekta. 1 Namjestite kotačić odabira načina rada na R . 1 2 3 4 5 OK SET SHOOTING GUIDE Shoot w/ effects preview. Brightening subject. Shooting into backlight. Set particular lighting. Blurring background. 2 Slijedite vodič upotrebom 789: da biste nastavili. Pritiskom gumba • o dovršava se postavka i fotoaparat je spreman za snimanj..

Uporaba značajki reprodukcije - Page 29

29 HR Indeksni pregled, kalendarski pregled i pregled izbliza Indeksni pregled i kalendarski pregled omogućuju brz odabir ciljne slike, a pogled izbliza (uvećanje do 10X) omogućuje provjeru detalja slike. 1 Okrenite polugu zooma. W strana T strana Da biste odabrali sliku u indeksnom pregledu Upotrijebite 789: da biste odabrali sliku, pa pritisnite gumb o da biste odabranu sliku prikazali u pregledu pojedinačne slike. Da biste odabrali slike u kalendarskom pregledu Upotrijebite 789: da biste odabrali datum, pa ili pritisnite gumb o ili okrenite polugu zooma na T da biste vidjeli slike sn..

Prikazana informacija o slici mijenja se dolje - Page 30

30 HR Promjena prikaza informacija o slici Informacije o slikanju prikazane na zaslonu mogu se promijeniti. 1 Pritisnite gumb g Prikazana informacija o slici mijenja se dolje • prikazanim redom svaki put kad se pritisne gumb. [ u (Histogram)] (str. 62), »Čitanje histograma« (str. 26) Reprodukcija uzastopno snimljenih slika Za slike snimljene uzastopno donjim funkcijama prikazat će se samo prvi kadar. [ j ], [ \ ], [ ] ], [ i ], [ 7 ], [TIMELAPSE], [ i AUCTION], [ e SHOOT & SELECT 1], [ f SHOOT & SELECT 2], [ S SMILE SHOT] 1 Odaberite sliku pomoću ikone uzastopnog snimanja tij..

Operacije tijekom reprodukcije - Page 31

31 HR Reprodukcija panoramskih slika Panoramske slike kombinirane pomoću [COMBINE IN CAMERA 1] ili [COMBINE IN CAMERA 2] mogu se pomicati da bi se pregledavale. [ � PANORAMA] (str. 46) 1 Odaberite panoramsku sliku tijekom reprodukcije. »Pregledavanje slika« (str. 16) N ORM 2008.10.26 12:30 2 100-0003 2 Pritisnite gumb o . Operacije tijekom reprodukcije panoramske slike Povećanje/ smanjenje slike : Okrenite polugu zooma. Smjer reprodukcije : Pritisnite 789: tijekom zumirane reprodukcije da biste pomicali sliku u smjeru pritisnutog gumba. Stanka : Pritisnite gumb o . Ponovno pokrenite p..

Izbornici za funkcije snimanja - Page 32

32 HR Izbornici za funkcije snimanja Kada je kotačić odabira načina rada postavljen na način snimanja, mogu se načiniti postavke. Ikona pored označava položaj prilagodbe kotačića odabira načina rada kada se postavljaju funkcije. Zadane postavke funkcije označene su u . Odabir odgovarajuće kvalitete slike za vašu aplikaciju [ D IMAGE QUALITY] D IMAGE QUALITY : h P A S M r s JPEG (komprimirane) slike mogu se gledati i ispisivati izravno s osobnog računala ili drugog uređaja. RAW slike su neobrađeni podaci (vrsta datoteke: ORF) koji su snimljeni i nisu prošli nikakav proces ra..

Prilagođavanje boje slike [WB] - Page 33

33 HR : A Videozapisi Podizbornik 1 Podizbornik 2 Primjena IMAGE SIZE C (640×480) Veličina slike postavljena je na 640x480. Reproducirat će se na čitavom zaslonu. E (320×240) Veličina slike postavljena je na 320x240. FRAME RATE N 30fps *1 Pruža glatkije video slike. Kvaliteta slike ima prvenstvo pri snimanju. O 15fps *1 Pruža standardne video slike. Duljina video zapisa ima prvenstvo pri snimanju. *1 kadrova u sekundi »Broj slika koje se mogu pohraniti (još uvijek slike)/duljina snimanja (video zapisi) u unutarnjoj memoriji i kartici xD-Picture Card« (str. 80) Prilagođavanje boj..

Odabir ISO osjetljivosti [ISO] - Page 34

34 HR Odabir ISO osjetljivosti [ISO] K CAMERA MENU  ISO : P A S M r Metoda označavanja brzine filma Međunarodne organizacije za standardizaciju (International Organization for Standardization) (ISO) (npr. »ISO100«). Pod postavkom ISO, iako manje vrijednosti rezultiraju manjom osjetljivošću, oštrije slike mogu se snimati pod uvjetima punog osvjetljenja. Veće vrijednosti rezultiraju većom osjetljivošću, a slike se mogu snimati s kraćom duljinom ekspozicije čak i pod uvjetima prigušenog osvjetljenja. Veća osjetljivost izaziva elektronski šum na snimljenoj slici što joj mo..

CAMERA MENU - Page 35

35 HR Uzastopno snimanje slika dok se gumb okidača drži pritisnutim [DRIVE] K CAMERA MENU  DRIVE : P A S M r s Podizbornik 2 Podizbornik 3 Podizbornik 4 Primjena o — — Po jedan kadar snima se svaki put kada se pritisne gumb okidača. j *1 Uzastopno snimanje s fokusom i svjetlinom (ekspozicijom) zaključanima na prvom kadru. c Uzastopno snimanje brzinom većom od [ j ]. d PRE-CAPTURE OFF / PRE-CAPTURE ON — Uzastopno snimanje brzinom od otprilike 13,5 kadrova/s. Kada je postavljeno na [PRE-CAPTURE ON], 10 kadrova (od pritiskanja gumba dopola do početka snimanja) bit će spremljeno..

 - Page 36

36 HR Dok pravite postavke za funkcije, slijedite upute u »Uporabi izbornika« (str. 4). Snimanje s uvećanjem većim od optičkog zooma bez umanjenja kvalitete slike [FINE ZOOM] K CAMERA MENU  FINE ZOOM : P A S M r s Podizbornik 2 Primjena OFF Za zumiranje pri snimanju upotrebljava se samo optički zoom. ON Optički zoom i izrezivanje slika kombiniraju se da bi se uvećale slike za snimanje (do 30 puta). Ova funkcija ne umanjuje kvalitetu slike jer ne konvertira podatke s manje piksela u podatke s više piksela. Kada je postavljena na [ON], [IMAGE SIZE] je ograničena na [ I ] ili niž..

P A S M - Page 37

37 HR Odabir područja fokusiranja [AF MODE] K CAMERA MENU  AF MODE : P A S M r s Podizbornik 2 Primjena FACE DETECT *1 Upotrebljava se za fotografiranje ljudi. Fotoaparat automatski otkriva lice i fokusira se na njega. iESP Omogućuje vam kadriranje snimke bez razmišljanja o položaju fokusiranja. Fotoaparat pronalazi objekt na koji se fokusira i automatski prilagođava fokus. SPOT Fotoaparat se fokusira na objekt unutar AF ciljne oznake. AREA Položaj AF ciljne oznake pomiče se da bi fokusirao fotoaparat na objekt lociran na položaju koji nije središnji. *1 Za neke se objekte mož..

38 - Page 38

38 HR Snimanje uz neprestano fokusiranje objekta [FULLTIME AF] K CAMERA MENU  FULLTIME AF : P A S M r s A Podizbornik 2 Primjena OFF Pritiskanjem gumba okidača dopola objekt se dovodi u fokus i fokus se zaključava. ON Neprestani AF drži objekt u fokusu bez potrebe da se gumb okidača pritiska dopola. Time se reducira vrijeme fokusiranja. Pored toga, objekt se automatski zadržava u fokusu i tijekom snimanja video zapisa. Fotografiranje za vrijeme fokusiranja objekata koji se kreću naprijed natrag [AF PREDICT] K CAMERA MENU  AF PREDICT : P A S M r s Podizbornik 2 Primjena OFF Priti..

CAMERA MENU - Page 39

39 HR Prilagođavanje jačine bljeskalice [ w ] K CAMERA MENU  w : P A S M r s U određenim je situacijama uputno prilagoditi jačinu bljeska, poput snimanja manjih predmeta ili udaljenih pozadina. Ta se funkcija također upotrebljava kada je poželjan povećani kontrast. Podizbornik 2 Primjena –od 2.0 do +2.0 Prilagodite jačinu bljeskalice uvjetima snimanja. Uporaba vanjske bljeskalice [ Q FLASH] K CAMERA MENU  Q FLASH : P A S M r s Podizbornik 2 Podizbornik 3 Primjena IN — Ugrađena bljeskalica upotrebljava se za fotografiranje. # RC CH1 do CH4 Za fotografiranje se upotreblja..

> - Page 40

40 HR Snimanje zvuka uz fotografiranje [ R ] K CAMERA MENU  R : P A S M r s Podizbornik 2 Primjena OFF Zvuk nije snimljen. ON Fotoaparat automatski počinje sa snimanjem otprilike 4 sekunde nakon slikanja. To je korisno za snimanje bilješki ili komentara o slici. Kada snimate, usmjerite mikrofon (str. 54) prema izvoru zvuka koji želite snimiti. Prilagodba izjednačavanja bijeloga [ > ] K CAMERA MENU  > : P A S M r s A 1 Upotrijebite 78 da biste prilagodili izjednačenje bijelog, pa pritisnite gumb o . > RED BLUE MENU BACK SET OK [WB] (str. 33) Odabir tona boje slike [PICTUR..

Fotoaparat snima većom - Page 41

41 HR Prilagođavanje kontrasta slike [CONTRAST] K CAMERA MENU  CONTRAST : P A S M r s A Podizbornik 2 Primjena –5 do +5 Prilagođava kontrast između svijetlih i tamnih područja. Prilagođavanje u smjeru + daje svježiju sliku. Prilagođavanje u smjeru – smekšava opći dojam slike. Prilagodba zasićenja boje [SATURATION] K CAMERA MENU  SATURATION : P A S M r s A Podizbornik 2 Primjena –5 do +5 Prilagođava zasićenje boje. Prilagođavanje u smjeru + daje dublje boje. Prilagođavanje u smjeru – daje prigušenije boje. Reduciranje šuma tijekom dulje ekspozicije [NOISE REDUCT..

Intervalno snimanje - Page 42

42 HR Snimanje unaprijed zadanog broja snimki u unaprijed zadanim intervalima [TIMELAPSE] K CAMERA MENU  TIMELAPSE : P A S M r s Podizbornik 2 Podizbornik 3 Podizbornik 4 Primjena OFF — — Funkcija intervalnog snimanja se isključuje. ON 2 do 99 1MIN do 99MIN Funkcija intervalnog snimanja se uključuje. Količina slika i interval snimanja može se birati. Intervalno snimanje Pritiskom na gumb okidača nakon postavljanja količine slika, intervala snimanja i postavljanja funkcije na [ON] snima se prvi kadar, a nakon toga fotoaparat automatski snima preostale kadrove. Fotoaparat automat..

CAMERA MENU - Page 43

43 HR Snimanje video zapisa sa zvukom [ R ] K CAMERA MENU  R : A Podizbornik 2 Primjena OFF Zvuk nije snimljen. ON Za vrijeme snimanja video zapisa snima se zvuk. Ako je fotoaparat od izvora zvuka udaljen više od 1 m zvuk se možda neće snimiti čisto. Kada je postavljen na [ON], [IMAGE STABILIZER] (str. 38) nije dostupan. Kada je postavljen na [ON], postavljanje [FULLTIME AF] (str. 38) na [ON] može snimiti zvuka rada objektiva. Odabir scenskog programa prema situaciji snimanja [  s ] / s : s U načinu s optimalne postavke snimanja unaprijed su programirane za određene scene snima..

EXIT - Page 44

44 HR Dok pravite postavke za funkcije, slijedite upute u »Uporabi izbornika« (str. 4). Stvaranje slike vatrometa s preklapanjem ([ b MULTI FIREWORKS] način) 1 Odaberite [ b MULTI FIREWORKS]. 10 M 4 IN N ORM 2 Pritisnite gumb okidača da biste snimili prvi kadar. Ekspozicija je zaključana na prvom kadru. • Spremljena slika prikazana je poput pozadine. Da biste ponovno snimili prvu snimku, pritisnite gumb o , pa opet pritisnite gumb okidača. 10 M 3 IN EXIT OK 3 Prilagodite položaj vatrometa koji će se snimiti u drugom kadru preko prvog kadra kao pozadine, pa pritisnite gumb okidača..

[FULLTIME AF] (str. 38) - Page 45

45 HR Otkrivanje nasmiješenog lica za automatsko otpuštanje gumba okidača ([ l SMILE SHOT] način) 1 Odaberite [ l SMILE SHOT], pa usmjerite fotoaparat prema objektu. Uključuje se žaruljica samookidača. Kada • se otkrije nasmiješeno lice, fotoaparat automatski snima tri uzastopne slike. Fotografirati se može i ručno pritiskom na gumb okidača. Fotoaparat možda neće moći pronaći nasmiješeno lice. Hvatanje savršenog trenutka ([ Y PRE-CAPTURE MOVIE] način) 1 Upotrijebite 78 da biste odabrali [ Y PRE-CAPTURE MOVIE], pa pritisnite gumb o da biste napravili postavku. Ta je funk..

Stvaranje panoramskih slika - Page 46

46 HR Dok pravite postavke za funkcije, slijedite upute u »Uporabi izbornika« (str. 4). Stvaranje panoramskih slika [ ~ PANORAMA] ~ PANORAMA : P r s Potrebna je kartica OLYMPUS xD-Picture Card za panoramsko snimanje. Kartice ostalih proizvođača ne podržavaju panoramsko snimanje. Panoramsko snimanje nije dostupno kada se koristi microSD kartica u microSD nastavku. Podizbornik 2 Primjena COMBINE IN CAMERA1 *1*2 Fotoaparat snima i kombinira tri kadra. Korisnik slaže kadar tako da se preklapaju ciljne oznake i pokazivači, a fotoaparat automatski otpušta okidač. Funkcije snimanja već s..

CANCEL - Page 47

47 HR Fotografiranje s opcijom [COMBINE IN CAMERA1] 1 Pritisnite gumb okidača da biste snimili prvi kadar. 2 Lagano pomaknite fotoaparat u smjeru drugog kadra. 3 Pomičite fotoaparat lagano držeći ga ravno i zaustavite ga na mjestu na kojem se pokazivač i ciljna oznaka preklapaju. Fotoaparat automatski otpušta okidač. • SAVE OK MENU CANCEL Da biste kombinirali samo dvije slike, pritisnite gumb o prije treće snimke. 4 Treći kadar snimite na isti način kao u k oraku 3 . Nakon snimanja trećeg kadra fotoaparat • automatski obrađuje kadrove i kombinirana panoramska slika se prika..

Vraćanje funkcija snimanja na zadane - Page 48

48 HR Dok pravite postavke za funkcije, slijedite upute u »Uporabi izbornika« (str. 4). 3 Kadrirajte drugu snimku tako da se područje preklapanja preklapa s vodičkim okvirom. 4 Pritisnite gumb okidača da biste snimili drugi kadar. Da biste kombinirali samo dvije slike, pritisnite gumb o prije treće snimke. 5 Treći kadar snimite na isti način kao u k oracima 3 do 4 . Nakon snimanja trećeg kadra fotoaparat • automatski obrađuje kadrove i kombinirana panoramska slika se prikazuje. Da biste prekinuli panoramsko snimanje tijekom samog snimanja, pritisnite gumb  . Fotografiranje s..

Izbornici za funkcije reprodukcije, - Page 49

49 HR Izbornici za funkcije reprodukcije, uređivanja i ispisa Postavke se mogu raditi kada je kotačić odabira načina rada postavljen na q . Automatska reprodukcija slika [ y SLIDESHOW] y SLIDESHOW Podizbornik 1 Podizbornik 2 Podizbornik 3 Primjena ALL * 1 * 2 / STILL PICTURE/ MOVIE * 1 * 2 / CALENDAR * 1 * 2 * 3 NORMAL/SCROLL/ FADER/SLIDE/ ZOOM DOWN/ZOOM UP/ CHECKERBOARD/BLINDS/ SWIVEL/RANDOM OFF/1/2 Odabire slike za slideshow, vrstu prijelaznog efekta i pozadinsku glazbu. * 1 opcija [TYPE] fiksirana je na [NORMAL]. * 2 [BGM] će se reproducirati kada se odabere [1] ili [2] u [BGM]; zv..

»Da biste odabrali slike u kalendarskom - Page 50

50 HR Dok pravite postavke za funkcije, slijedite upute u »Uporabi izbornika« (str. 4). Odabir slika s kalendara [ + CALENDAR] + CALENDAR »Da biste odabrali slike u kalendarskom pregledu« (str. 29) Uređivanje RAW podataka [RAW DATA EDIT]  EDIT  RAW DATA EDIT Ta funkcija sprema slike snimljene u formatu podataka RAW kao zasebne slike u formatu JPEG. Elementi koje [RAW DATA EDIT] može prilagoditi prikazani su niže. [ • D IMAGE QUALITY] (str. 32) [WB] • *1 (str. 33) [ • > (WB fina prilagodba)] (str. 40) [PICTURE MODE] • (str. 40) [SHARPNESS] • (str. 40) [CONTRAST] ..

Podizbornik 2 - Page 51

51 HR Promijenite ton boje slike [COLOR EDIT]  EDIT  COLOR EDIT Podizbornik 2 Primjena Crno-bijelo Ovime se slika mijenja u crno-bijelu. Sepija Ovime se slika mijenja u ton sepije. Zasićenje (jako) Ovime se zasićenje boje slike povećava. Zasićenje (slabo) Ovime se zasićenje boje slike smanjuje. 1 Upotrijebite 789: da biste odabrali željeni pregled slike, a zatim pritisnite gumb o . Promijenjena slika pohranjuje • se kao nova slika. Dodavanje kalendara slici [CALENDAR]  EDIT  CALENDAR OK CALENDAR SET 1 Upotrijebite 9: da biste odabrali sliku, pa pritisnite gumb o . 2 Upot..

 - Page 52

52 HR Dok pravite postavke za funkcije, slijedite upute u »Uporabi izbornika« (str. 4). Označavanje lica sa zamućenim efektom [FACE FOCUS]  EDIT  FACE FOCUS Najveće lice koje je okrenuto prema naprijed na slici detektira se kao cilj. Na nekim slikama takav cilj ne može se detektirati pa se ne može obaviti uređivanje. 1 Upotrijebite 9: da biste odabrali sliku, pa pritisnite gumb o . Uređena slika pohranjuje se kao nova slika. • Stvaranje indeksa od 9 sličica iz video zapisa [INDEX]  EDIT  INDEX Ovaj indeks kadrova video zapisa može se spremiti za lakše pamćenje sad..

 - Page 53

53 HR Izvlačenje isječka iz video zapisa [EDIT]  EDIT  EDIT Podizbornik 2 Primjena NEW FILE Izvorni video zapis ostaje nepromijenjen, a isječak iz njega sprema se kao zaseban video zapis. OVERWRITE Dio izvornog video zapisa snima se preko izvornog i zamjenjuje ga. 1 Upotrijebite 9: da biste odabrali video zapis. 2 Upotrijebite 78 da biste odabrali [NEW FILE] ili [OVERWRITE], pa pritisnite gumb o . 3 Upotrijebite 9: da biste odabrali prvi kadar isječka za izvlačenje, pa pritisnite gumb o . Pri odabiru početnog ili završnog kadra • pritiskom na 78 pomiče se početni/ završni ..

 - Page 54

54 HR Dok pravite postavke za funkcije, slijedite upute u »Uporabi izbornika« (str. 4). Zakretanje slika [ y ] q PLAYBACK MENU  y Podizbornik 2 Primjena U +90° Slika se zakreće 90° u smjeru kazaljke na satu. V 0° Slika se ne zakreće. t –90° Slika se zakreće 90° u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. 1 Upotrijebite 9: da biste odabrali sliku. 2 Upotrijebite 78 da biste odabrali smjer zakretanja. 3 Ako je potrebno, ponovite korake 1 i 2 da biste načinili postavke za ostale slike, pa pritisnite o gumb. Novo usmjerenje slike bit će sačuvano i kada se isključi napajanje. Doda..

»Predbilježbe za ispis (DPOF)« (str. 68) - Page 55

55 HR Brisanje slika [ D ERASE] D ERASE Prije brisanja provjerite ima li kakvih važnih podataka. Podizbornik 1 Primjena SEL. IMAGE Slike se pojedinačno odabiru i brišu. ALL ERASE Brišu se sve slike u unutarnjoj memoriji ili kartici. Da biste odabrali i izbrisali slike [SEL. IMAGE] 1 Upotrijebite 78 da biste odabrali [SEL. IMAGE], pa pritisnite o gumb. 2 Upotrijebite 789: da biste odabrali sliku za brisanje, pa pritisnite gumb o da biste slici dodali oznaku R . 1 4 2 5 3 6 IN OK MENU BACK GO SEL. IMAGE 3 Ponovite korak 2 da biste odabrali slike za brisanje, a zatim pritisnite gumb D da b..

Izbornici za ostale postavke fotoaparata - Page 56

56 HR Dok pravite postavke za funkcije, slijedite upute u »Uporabi izbornika« (str. 4). Izbornici za ostale postavke fotoaparata Te se postavke mogu prilagoditi kada je kotačić odabira načina rada postavljen u položaj koji nije R . Potpuno brisanje podataka [MEMORY FORMAT]/[FORMAT] x SETUP  MEMORY FORMAT/FORMAT Prije formatiranja provjerite da u unutarnjoj memoriji ili kartici nisu zaostali važni podaci. Kartice koje nije proizveo Olympus i kartice koje je formatiralo računalo moraju se formatirati s ovim fotoaparatom prije upotrebe. Podizbornik 2 Primjena YES Potpuno briše unut..

Postavljanje početnog zaslona i zvuka [PW ON SETUP] - Page 57

57 HR Postavljanje početnog zaslona i zvuka [PW ON SETUP] x SETUP  PW ON SETUP Podizbornik 2 Podizbornik 3 Primjena SCREEN OFF Nema prikaza slike. 1 Prikazana je tvornički postavljena slika *1 . 2 Slika pohranjena u unutarnjoj memoriji ili na kartici prijavljena je za prikaz. (Ta opcija vodi do zaslona instalacije.) VOLUME *2 OFF (Bez zvuka)/ LOW/HIGH Odabire se jačina početnog zvuka. *1 Ta se slika ne može mijenjati. *2 Kada je opcija [SCREEN] postavljena na [OFF], ta postavka nije dostupna. Da biste prijavili početnu sliku 1 Odaberite [2] u podizborniku 3 za [SCREEN]. 2 Upotrijeb..

Gledanje slike odmah nakon snimanja [REC VIEW] - Page 58

58 HR Dok pravite postavke za funkcije, slijedite upute u »Uporabi izbornika« (str. 4). Gledanje slike odmah nakon snimanja [REC VIEW] x SETUP  REC VIEW Podizbornik 2 Podizbornik 3 Primjena OFF — Ne prikazuje se slika koja se snima. To omogućuje korisniku da se pripremi za sljedeću snimku dok prati objekt na zaslonu ili tražilu nakon snimanja. ON LCD ONLY Posljednja snimljena slika uvijek je prikazana na zaslonu. CURRENT Posljednja snimljena slika prikazana je na trenutno odabranom uređaju za prikazivanje (zaslon ili tražilo). »Prebacivanje sa zaslona na tražilo i obrnuto« (s..

Prilagođavanje CCD-a i funkcije - Page 59

59 HR Poništavanje naziva datoteka slika [FILE NAME] x SETUP  FILE NAME Podizbornik 2 Primjena RESET Time se poništava slijedni broj za naziv mape i naziv datoteke kad god se umetne nova kartica. *1 To je korisno kada se grupiraju slike na odvojene kartice. AUTO Čak i kada se umetne nova kartica, ta opcija nastavlja numeriranje naziva mapa i datoteka s prethodne kartice. To je korisno za upravljanje svim nazivima mapa i datoteka sa slijednim brojevima. *1 Broj za naziv mape poništava se na 100, a broj za naziv datoteke poništava se na 0001. Prilagođavanje CCD-a i prilagođavanje fu..

»Postavljanje datuma i vremena« (str. 13) - Page 60

60 HR Dok pravite postavke za funkcije, slijedite upute u »Uporabi izbornika« (str. 4). Prilagođavanje svjetline zaslona [ s ] x SETUP  s 1 Upotrijebite 78 kako biste prilagodili svjetlinu dok gledate zaslon, pa pritisnite gumb o . s SET OK MENU BACK Postavljanje datuma i vremena [ X ] x SETUP  X »Postavljanje datuma i vremena« (str. 13) Za odabir redoslijeda prikazivanja datuma 1 Pritisnite : nakon postavljanja minuta, pa pomoću 78 odaberite redoslijed prikaza datuma. X Y M Y M D D TIME 2008 10 26 12 30 MENU CANCEL Namještanje datuma i vremena u drugoj vremenskoj zoni [DUALTIM..

Uporaba alarma [ALARM CLOCK] - Page 61

61 HR Uporaba alarma [ALARM CLOCK] x SETUP  ALARM CLOCK Kada [ X ] nije namješten, [ALARM CLOCK] nije dostupan. Kada je postavka [DUALTIME] (str. 60) postavljena na [ON], alarm se aktivira na datum i u vrijeme postavljeno u toj postavci. Podizbornik 2 Podizbornik 3 Podizbornik 4 Primjena OFF — — Alarm je poništen. ONE TIME TIME (Ide dalje do zaslona postavki *1 .) Alarm se aktivira jednom prema postavkama vremena, vrste i jačine zvuka načinjenim ovdje. SNOOZE *2 OFF/ON SOUND TYPE 1/2/3 VOLUME LOW/HIGH DAILY (Podizbornici 3 i 4 mogu se postaviti na isti način poput [ONE TIME].) A..

789: - Page 62

62 HR Dok pravite postavke za funkcije, slijedite upute u »Uporabi izbornika« (str. 4). Da biste na TV prijamniku reproducirali slike s fotoaparata 1 Spojite TV i fotoaparat. 2 Pomoću fotoaparata odaberite isti sustav video signala kao i na TV prijamniku ([NTSC]/[PAL]). 3 Uključite TV, i promijenite »INPUT« u »VIDEO (ulazni priključak spojen na fotoaparat)«. Za detaljne informacije o promjeni ulaznog izvora TV prijamnika pogledajte njegov korisnički priručnik. 4 Postavite kotačić odabira načina rada na q , i upotrijebite 789: da biste odabrali sliku za reprodukciju. U ovisnost..

»Promjena prikaza - Page 63

63 HR Registriranje seta postavki snimanja pod naljepnicom mog načina [MY MODE SETUP] x SETUP  MY MODE SETUP Gledajući stupac »Primjena«, odaberite metodu registracije (podizbornik 2) i željenu naljepnicu mog načina (podizbornik 3) pa podesite bilo koju od postavki. Podizbornik 2 Podizbornik 3 Podizbornik 4 Primjena CURRENT s MY MODE 1/ E MY MODE 2/ c MY MODE 3/ d MY MODE 4 SET/CANCEL [SET] postavlja trenutnu funkciju izbornika na odabranu naljepnicu mog načina ( s / E / c / d ). RESET RESET/CANCEL [RESET] vraća funkcije u odabranoj naljepnici mog načina na njihove zadane vrijed..

Promjena metode fokusiranja [FOCUS MODE]« (str. 37) - Page 64

64 HR Odabir jedinica prikaza tijekom ručnog fokusiranja [m/ft] x SETUP  m/ft » Promjena metode fokusiranja [FOCUS MODE]« (str. 37) Podizbornik 2 Primjena m Prikazuje u metrima i centimetrima. ft Prikazuje u stopama i inčima. Dodjeljivanje funkcija gumbu z [CUSTOM BUTTON] x SETUP  CUSTOM BUTTON »Uporaba funkcije dodijeljene gumbu z (CUSTOM BUTTON)« (str. 27) Podizbornik 2 Primjena AE LOCK* 1 /AF LOCK *2 /AF LOCK + AE LOCK *3 / IMAGE QUALITY (str. 32)/IMAGE SIZE (str. 32)/ COMPRESSION (str. 32)/FINE ZOOM (str. 36)/ DIGITAL ZOOM (str. 36)/AF MODE (str. 37)/ FOCUS MODE (str. 37)/FU..

»Pregledavanje slika« (str. 16) - Page 65

65 HR Ispis 2 Uključite pisač i spojite ga s fotoaparatom. 3 Pritisnite gumb < da biste pokrenuli ispis. 4 Da biste ispisali drugu sliku, upotrijebite 9: da biste odabrali sliku, te pritisnite gumb < . Da biste izašli iz ispisa Nakon što se odabrana slika prikaže na zaslonu, iskopčajte USB kabel iz fotoaparata i pisača. PRINT EXIT Izravni ispis (PictBridge *1 ) Spajanjem fotoaparata na pisač kompatibilan s PictBridgeom možete izravno ispisivati slike bez upotrebe računala. Da biste doznali podržava li vaš pisač PictBridge, pogledajte korisnički priručnik pisača. *1 Pic..

Promjena postavki pisača - Page 66

66 HR Promjena postavki pisača za ispis [CUSTOM PRINT] 1 Slijedite korake 1 i 2 za [EASY PRINT] (str. 65), pa pritisnite gumb o . EASY PRINT USB SET OK EXIT CUSTOM PRINT PC 2 Upotrijebite 78 da biste odabrali [CUSTOM PRINT], pa pritisnite gumb o . 3 Upotrijebite 78 da biste odabrali način ispisa, pa pritisnite gumb o . Podizbornik 2 Primjena PRINT Ispisuje sliku odabranu u koraku 6. ALL PRINT Ispisuje sve slike pohranjene u unutarnjoj memoriji ili na kartici. MULTI PRINT Ispisuje jednu sliku u formatu višestrukog izgleda. ALL INDEX Ispisuje indeks svih slika pohranjenih u unutarnjoj memo..

PRINT MODE SELECT - Page 67

67 HR 6 Upotrijebite 9: da biste odabrali sliku. 7 Pritisnite gumb < da biste postavili prikazanu sliku za pojedinačnu predbilježbu. Pritisnite 8 da biste napravili detaljne postavke pisača za prikazanu sliku. Da biste napravili detaljne postavke pisača 1 Upotrijebite 789: , pa pritisnite gumb o . PRINT INFO 1 WITHOUT WITHOUT < x DATE FILE NAME P SET OK EXIT MENU Podizbornik 5 Podizbornik 6 Primjena < × 0 do 10 Određuje broj kopija ispisa. DATE WITH/ WITHOUT Odabirom opcije [WITH] ispisuju se slike s datumom. Odabirom opcije [WITHOUT] ispisuju se slike bez datuma. FILE NAME W..

Za prekid ispisa - Page 68

68 HR Za prekid ispisa 1 Pritisnite gumb o kada je prikazano [TRANSFERRING]. 2 Odaberite [CANCEL] pomoću 7 8 i pritisnite gumb o . SET OK CONTINUE CANCEL CANCEL OK TRANSFERRING 11 Pritisnite  gumb. 12 Kada je prikazana poruka [REMOVE USB CABLE], isključite USB kabel iz računala i pisača. Predbilježbe za ispis (DPOF *1 ) U predbilježbama za ispis broj kopija ispisa i opcija datuma ispisa spremaju se na sliku ili na karticu. To omogućuje jednostavan ispis s pisača ili tiskare koji podržavaju DPOF korištenjem samo predbilježbi za ispis na kartici bez računala ili fotoaparata. *1..

Prilagodite postavke za izrezivanje prije - Page 69

69 HR 4 Upotrijebite 9: da biste odabrali sliku za predbilježbu za ispis. Upotrijebite 78 da biste odabrali količinu. Pritisnite o gumb. SET OK MENU BACK DATE TIME NO X Da biste izrezali sliku za ispis Prilagodite postavke za izrezivanje prije nego što pritisnete o gumb u koraku 4. »Da biste izrezali sliku ( P )« (str. 67) 5 Upotrijebite 78 da biste odabrali [ X ] (ispis datuma) opciju zaslona, pa pritisnite o gumb. Podizbornik 2 Primjena NO Ispisuje samo sliku. DATE Ispisuje sliku i datum snimanja. TIME Ispisuje sliku i vrijeme snimanja. OK SET BACK MENU PRINT ORDER SET CANCEL 1 ( 1 )..

Postavke se primjenjuju na preostale slike - Page 70

70 HR Poništavanje predbilježbe za ispis odabranih slika 1 Slijedite korake 1 i 2 »Poništavanja svih predbilježbi za ispis slika« (str. 69). 2 Upotrijebite 78 da biste odabrali [ < ], pa pritisnite gumb o . 3 Upotrijebite 78 da biste odabrali [KEEP], pa pritisnite gumb o . 4 Upotrijebite 9: da biste odabrali sliku s predbilježbe ispisa koju želite otkazati. Upotrijebite 78 da biste količinu ispisa postavili na »0«. 5 Ako je to potrebno, ponovite korak 4, a zatim pritisnite gumb o kada završi. 6 Upotrijebite 78 da biste odabrali [ X ] (ispis datuma) opciju zaslona, pa pritisni..

Instalirajte softver OLYMPUS Master 2 - Page 71

71 HR Uporaba OLYMPUS Mastera 2 Zahtjevi sustava i instalacija softvera OLYMPUS Master 2 Instalirajte softver OLYMPUS Master 2 prema priloženom vodiču za instalaciju. Povezivanje fotoaparata na računalo 1 Provjerite je li fotoaparat isključen. Zaslon je isključen. • Objektiv je uvučen. • 2 Povezivanje fotoaparata na računalo. Fotoaparat se automatski uključuje. • Pronađite položaj USB priključka služeći se priručnikom za uporabu računala. 3 Upotrijebite 78 da biste odabrali [PC], pa pritisnite o gumb. Računalo automatski otkriva fotoaparat • kao novi uređaj pri prvo..

Rad s OLYMPUS Masterom 2 - Page 72

72 HR Rad s OLYMPUS Masterom 2 Kada se pokrene OLYMPUS Master 2, na zaslonu se javlja Vodič za brzi početak koji vam pomaže da se fotoaparatom služite bez dodatnih pitanja. Kada Vodič za brzi početak nije prikazan, pritisnite na alatnoj traci da biste ga prikazali. Za pojedinosti o radu pogledajte softverski vodič za pomoć. Prijenos i spremanje slika bez softvera OLYMPUS Master 2 Ovaj fotoaparat kompatibilan je s USB medijima za pohranu podataka velikog kapaciteta. Možete prenositi i spremati slikovne podatke na svoje računalo dok su fotoaparat i računalo spojeni. Zahtjevi sustav..

Rješavanje problema - Page 73

73 HR ---- -- -- -- -- X Y M Y M D D TIME MENU CANCEL Savjeti za uporabu Ako fotoaparat ne radi kako je predviđeno, ili ako je na zaslonu prikazana poruka pogreške, pogledajte donje informacije da biste riješili problem(e). Rješavanje problema Baterija »Fotoaparat ne radi čak i s baterijama.« Umetnite nove ili napunjene baterije • u pravilnom smjeru. »Umetanje baterija« (str. 11) Rad baterije možda je privremeno bio • oslabljen zbog niske temperature. Uklonite baterije i zagrijte ih tako što ćete ih nakratko staviti u svoj džep. Kartica/unutarnja memorija »Prikazana je por..

»Postavke se ne spremaju nakon - Page 74

74 HR Spremanje postavki »Postavke se ne spremaju nakon isključivanja napajanja« Kada je kotačić odabira načina rada namješten • na P , A , S , M ili A : postavke će se spremiti čak i kada je napajanje isključeno (osim samookidača, [PANORAMA] i [TIMELAPSE]). Kada je kotačić odabira načina rada • namješten na h ili s : postavke će se vratiti na zadane kada je napajanje isključeno (osim za [ D IMAGE QUALITY]. Poruka o pogrešci Kada je jedna od donjih poruka prikazana na LCD zaslonu, provjerite sljedeće. Poruka o pogrešci Rješenje q CARD ERROR Problem s karticom Stavit..

Kad niste sigurni kako snimiti sliku koju - Page 75

75 HR Savjeti za snimanje Kad niste sigurni kako snimiti sliku koju ste zamislili, pogledajte donje informacije. Fokusiranje »Fokusiranje objekta« Fotografiranje objekta koji nije • u središtu zaslona Nakon fokusiranja na predmet koji je udaljen jednako kao i objekt snimanja, kadrirajte snimku i fotografirajte. Pritiskom na gumb okidača dopola (str. 15) AF zaključavanje (str. 27) Odaberite lokaciju koja će biti fokusirana u prethodno utvrđenoj kompoziciji. [AREA] (str. 37) Fotografiranje sjenovitog objekta • Uporaba AF iluminatora olakšava fokusiranje. [AF ILLUMINAT.] (str. 3..

Optički element koji apsorbira svjetlost - Page 76

76 HR Trešnja fotoaparata »Fotografiranje bez trešnje fotoaparata« Fotografiranje pomoću opcije [IMAGE • STABILIZER] (str. 38) CCD *1 se pomiče za ispravljanje trešnje fotoaparata čak i kad brzina ISO nije povećana. Ta je funkcija također učinkovita kada se snima s velikim uvećanjem zooma. *1 Optički element koji apsorbira svjetlost koja ulazi kroz objektiv i pretvara je u elektronske signale. Postavite na način • S ili [ C SPORT] u načinu snimanja Može se fotografirati s kraćom ekspozicijom, što je učinkovito čak i za objekte u pokretu. Način S (str. 19) [ / s ]..

Savjeti za reprodukciju/ - Page 77

77 HR Kvaliteta slike »Fotografiranje oštrijih slika« Fotografiranje s optičkim zoomom • Izbjegavajte upotrebu opcije [DIGITAL ZOOM] (str. 36) za fotografiranje. Fotografiranje s niskom ISO osjetljivošću • Ako se fotografira s visokom ISO osjetljivošću, može se javiti šum (male točkice u boji i neujednačenost boja koje nema u izvornoj slici), a slika može djelovati zrnato. Ovaj fotoaparat ima opciju [NOISE REDUCT.] (str. 41) , ali kada se pojača ISO osjetljivost, slika je zrnatija nego što bi bila s nižom ISO osjetljivošću. [ISO] (str. 34) Panorama »Fotografiran..

Dodatak - Page 78

78 HR Dodatak Mjere opreza pri rukovanju baterijom Osim baterija koje se isporučuju uz fotoaparat, • mogu se koristiti i sljedeće vrste baterija. Odaberite izvor napajanja ovisno o situaciji. AA alkalne baterije Broj slika koje možete snimiti s ovim baterijama može značajno ovisiti o proizvođaču baterija i uvjetima snimanja. AA NiMH baterije (punjive baterije) Olympusove NiMH baterije su ekonomične i punjive. Detalje potražite u priručniku za uporabu punjača. Ne smiju se koristiti sljedeći tipovi baterije: • Litijske baterije (CR-V3)/AA (R6) manganske (cink-ugljične) bateri..

Kartice kompatibilne s ovim fotoaparatom - Page 79

79 HR Uporaba ispravljača Strujni ispravljač koristan je kod dugotrajnih zadataka poput prebacivanja slika na računalo ili duljeg uzastopnog prikazivanja slika (slideshow). Uz ovaj fotoaparat nemojte koristiti nikakav drugi strujni ispravljač. Uporaba ispravljača u inozemstvu Ispravljač se može koristiti kod većine kućnih • izvora struje širom svijeta u rasponu od 100 V do 240 V izmjenične struje (50/60 Hz). Međutim, zidna strujna utičnica se može razlikovati ovisno o zemlji ili regiji u kojoj se nalazite, zbog čega će strujnom ispravljaču biti potreban odgovarajući adap..

KOMPRIMIRANJE - Page 80

80 HR Proces čitanja/snimanja kartice Nikad ne otvarajte poklopac pretinca za baterije ili kartice dok fotoaparat čita ili upisuje podatke, što je naznačeno treptanjem žaruljice pristupa kartici. Ne samo da to može oštetiti slikovne podatke, već može i učiniti unutarnju memoriju ili karticu neupotrebljivom. Broj slika koje se mogu pohraniti (još uvijek slike)/duljina snimanja (video zapisi) u unutarnjoj memoriji i kartici xD-Picture Card Slike VELIČINA SLIKE KOMPRIMIRANJE Broj slika koje se mogu pohraniti Unutarnja memorija Uporaba kartice 1 GB xD-Picture Card Sa zvukom Bez zvuk..

Upute za opseg postavki bežične bljeskalice - Page 81

81 HR Uporaba microSD nastavka Ne koristite nastavak s Olympusovim digitalnim fotoaparatima koji ne podržavaju microSD nastavak, kao i s ostalim markama digitalnih fotoaparata, računala, pisača i ostalim uređajima koji podržavaju xD-Picture Card. Time bi se ne samo oštetila slika, već bi se i pokvario uređaj. Ako se microSD kartica ne može ukloniti, ne koristite silu. Obratite se ovlaštenim distributerima/serviseru. Kartice kompatibilne s ovim fotoaparatom microSD kartica microSDHC kartica Popis testiranih microSD kartica pronaći ćete na našoj web lokaciji (http://www.olympus.c..

Odaberite način bljeskalice. - Page 82

82 HR 6 Odaberite način bljeskalice. » Uporaba bljeskalice « (str. 23) [ ! RED EYE] nije dostupno kada [je odabrana opcija # RC]. 7 Snimite probnu sliku da biste provjerili rad bljeskalice. Prije fotografiranja obavezno provjerite razinu napunjenosti fotoaparata i bežične bljeskalice. Premda ne postoji ograničenje broja bežičnih bljeskalica koje je moguće koristiti, preporučuje se da se ima najviše tri bljeskalice kako bi se spriječila pogreška u radu bljeskalice zbog međusobnog ometanja. Kada je bljeskalica fotoaparata postavljena na [ # RC], ugrađena bljeskalica fotoaparat..

Rukovanje fotoaparatom - Page 83

83 HR Rukovanje fotoaparatom UPOZORENJE Fotoaparat ne koristite u blizini zapaljivih • ili eksplozivnih plinova. Ne koristite bljeskalicu ili LED za snimanje • ljudi (novorođenčadi, male djece i sl.) iz neposredne blizine. Minimalna udaljenost za uporabu bljeskalice • pri snimanju ljudi mora biti 1 metar. Uporaba bljeskalice na manjoj udaljenosti može privremeno zaslijepiti osobe. Držite fotoaparat dalje od novorođenčadi • i male djece. Fotoaparat koristite i držite ga izvan dosega • novorođenčadi i male djece kako biste spriječili sljedeće opasne situacije koje mogu uz..

Sljedeće AA baterije (R6) ne mogu - Page 84

84 HR Mjere opreza pri rukovanju baterijom Pridržavajte se sljedećih važnih savjeta kako ne bi došlo do curenja, pregrijavanja, zapaljenja, eksplozije ili strujnih udara i opeklina pri uporabi baterija. OPASNOST Koristite samo originalne Olympusove • NiMH baterije i propisani punjač. Ne zagrijavajte i ne spaljujte baterije. • Pripazite kod nošenja ili spremanja baterija • da ne dođu u dodir s metalnim predmetima poput nakita, igala, spojnica i sl. Ne odlažite baterije na mjesta izložena • sunčevoj svjetlosti ili visokoj temperaturi u vozilu, kraj izvora topline i sl. Kako ..

Upozorenja u vezi s okolinom - Page 85

85 HR Upozorenja u vezi s okolinom Kako biste zaštitili visoko—preciznu • tehnologiju sadržanu u proizvodu, nikada ne ostavljajte fotoaparat na mjestima navedenim u daljnjem tekstu, bez obzira koristite li ga ili skladištite: Mjesta na kojima je temperatura i/ili vlaga • visoka ili prolazi velike promjene. Na sunčevoj svjetlosti, na plaži, u zatvorenom vozilu ili blizu jakih izvora topline (grijalice, radijatori i sl.) ili ovlaživača. Pješčano ili prašnjavo okruženje. • U blizini zapaljivih tvari ili eksploziva. • Na vlažnim mjestima, kao što su kupaonice • ili na k..

86 - Page 86

86 HR LCD zaslon Ne pritišćite zaslon na silu jer to može • dovesti do nejasnog prikaza slike, greške u reprodukciji ili oštećenja zaslona. Svijetla pruga može se pojaviti na vrhu/dnu • zaslona, no to ne predstavlja kvar. Ako se objekt promatra ukoso, konture • na zaslonu mogu izgledati isjeckane. To ne predstavlja kvar, a pojava će biti manje primjetna pri reprodukciji slika na fotoaparatu. Na hladnim mjestima ponekad treba • više vremena za uključenje LCD zaslona, a može doći i do privremene promjene boja. Preporučujemo, ako je to moguće, kod rada na hladnim mjestima..

Za europske korisnike - Page 87

87 HR Za europske korisnike Oznaka »CE« označava da ovaj proizvod zadovoljava europske propise glede sigurnosti, zaštite zdravlja, korisnika i okoliša. Fotoaparati označeni oznakom »CE« namijenjeni su europskom tržištu. Ovaj znak (prekrižena kanta za smeće na kotačićima prema WEEE Dodatak IV) označava odvojeno prikupljanje električnog i elektroničkog otpada u zemljama Europske unije. Ovaj uređaj ne bacajte u kućni otpad. Koristite postojeći sustav prikupljanja i recikliranja ovakvog otpada u svojoj zemlji. Ovaj simbol [prekrižena kanta za smeće na kotačićima Direktiv..

Napomene o održavanju jamstva - Page 88

88 HR Napomene o održavanju jamstva 1 Ovo jamstvo bit će valjano samo ako je Jamstveni list uredno popunio Olympus ili ovlašteni trgovac ili drugi dokumenti sadrže dostatan dokaz. Stoga provjerite jesu li upisani vaše ime, ime trgovca, serijski broj, godina, mjesec i dan kupnje ili da je uz vaš Jamstveni list pričvršćen originalni račun ili potvrda o prodaji (s naznakom imena trgovca, datumom kupnje i tipom proizvoda). Olympus pridržava pravo odbijanja besplatne usluge ako nije popunjen jamstveni list ili nije priložen gore navedeni dokument (račun) ili ako su podaci na njemu n..

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - Page 89

89 HR TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Fotoaparat Vrsta proizvoda : Digitalni fotoaparat (za snimanje i prikazivanje) Sustav snimanja Slike : Digitalno snimanje, JPEG (u skladu sa »Design rule for Camera File system« [DCF)], RAW podaci Primjenljivi standardi : Exif 2,2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge Zvuk uz slike : Wave format Video zapis : AVI Motion JPEG Memorija : Unutarnja memorija xD-Picture Card (16 MB do 2 GB) (Type H/M/M+, Standard) microSD kartica/microSDHC kartica (kada se upotrebljava priloženi microSD nastavak) Broj efektivnih piksela : 10.00..

Nazivi dijelova - Page 90

90 HR Kazalo C CALENDAR ........................................... 50 CALENDAR (uređivanje) ....................... 51 CAMERA MENU ................................... 32 COLOR EDIT ........................................ 51 COMBINE IN CAMERA1/2 ................... 46 COMBINE IN PC ................................... 46 COMPRESSION ............................. 32, 80 CONTRAST J ...................................... 41 CURRENT (MY MODE SETUP) ............ 63 CUSTOM (MY MODE SETUP) .............. 63 CUSTOM BUTTON ......................... 27, 64 CUSTOM PRINT ................................

> - Page 91

91 HR FLASH AUTO ........................................ 24 fluorescentna žarulja 1/2/3 wxy .......................................... 33 FOCUS MODE ...................................... 37 fokus ............................................... 15, 75 FORMAT ............................................... 56 FRAME ASSIST w , x ................... 62 FRAME RATE ................................. 33, 80 FULLTIME AF ....................................... 38 G glavni izbornik ..................................... 5, 6 H HIGH ISO AUTO (ISO) .......................... 34 histogram u ............

92 - Page 92

92 HR PLAYBACK MENU ............................... 49 pregled izbliza U .................................. 29 poruka pogreške ................................... 74 PRE-CAPTURE g ............................. 35 predbilježba svih slika U ..................... 69 predbilježba za pojedinačne slike < .... 68 predbilježbe za ispis < ........................ 68 PRESET (WB) ....................................... 33 prikazi informacija ........................... 26, 30 PRINT ORDER < ........................... 55, 66 prioritetni način rada okidača S ........... 19 prioritetni na..

Memo - Page 93

93 HR Memo

..

Memo - Page 94

94 HR Memo

..

Memo - Page 95

95 HR Memo

..

Croatia: - Page 96

© 2008 http://www.olympus.com/ Ured: Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Germany Tel.: +49 40 - 23 77 3-0/Fax: +49 40 - 23 07 61 Dostava robe: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Njemačka Pošta: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Njemačka Europska služba tehničke pomoći: Posjetite našu web-stranicu http://www.olympus-europa.com ili nazovite BESPLATNI BROJ*: 00800 - 67 10 83 00 iz Austrije, Belgije, Danske, Finske, Francuske, Njemačke, Luksemburga, Nizozemske, Norveške, Portugala, Španjolske, Švedske, Švicarske, Velike Britanije. * Neki operateri (mobilni) ne dopuštaju pristup ..

Sponsored links

Latest Update