Olympus Sp‑565 Uz Instruction Manual Lithuanian

SP‑565 UZ Language

Download Olympus Sp‑565 Uz Instruction Manual Lithuanian

Sponsored links


Download Request Is In Process

SKAITMENINIS FOTOAPARATAS - Page 1

SKAITMENINIS FOTOAPARATAS SKAITMENINIS FOTOAPARATAS Naudojimo instrukcija • Dėkojame, kad pirkote skaitmeninį fotoaparatą „Olympus“. Prieš pradėdami jį naudoti, atidžiai perskaitykite šią instrukciją, kad galėtumėte geriau išnaudoti jo galimybes ir užtikrintumėte ilgesnį veikimo laiką. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, kad vėliau galėtumėte ja pasinaudoti. • Prieš darant svarbias nuotraukas, rekomenduojame padaryti keletą bandomųjų kadrų, kad geriau susipažintumėte su fotoaparatu. • Kadangi gaminys yra tobulinamas, „Olympus“ pasilieka te..

LT - Page 2

2 LT

..

Turinys - Page 3

3 LT Turinys Dalių pavadinimai ¾ ................................. 7 Fotoaparato paruošimas ¾ .................... 11 Fotografavimas, peržiūra ir trynimas ¾ ... 15 Fotografavimo režimų naudojimas ¾ ... 18 Fotografavimo funkcijų naudojimas ¾ .... 22 Peržiūros funkcijų naudojimas ¾ .......... 29 Fotografavimo funkcijų meniu ¾ .......... 32 4 etapas 1 etapas 3 etapas 2 etapas Kaip naudotis fotoaparatu „Trys nustatymo procedūrų tipai“ (4 psl.) Spausdinimas „Tiesioginis spausdinimas („PictBridge“)“ (65 psl.) „Spausdinimo rezervavimas (DPOF)“ (68 psl.) Fotograf..

Naudodamiesi šiame puslapyje pateikta informacija, - Page 4

4 LT 1 Režimų perjungiklį nustatykite ties P , A , S , M , r , s , A arba q . „Meniu nustatymų“ ( 32–64 psl.) ženklas nurodo galimus fotografavimo režimus. 2 Spustelėkite mygtuką  . Šiame skyrelyje aiškinama, kaip nustatyti • funkciją [DIGITAL ZOOM]. SCN RESET PANORAMA CAMERA MENU SILENT MODE MENU EXIT SET OK IMAGE QUALITY SETUP Fotografavimo režimo pagrindinis meniu 3 Mygtukais 789: pasirinkite reikiamą meniu ir spustelėkite mygtuką o . Nuspaudus ir laikant mygtuką E , rodomas pasirinkto nustatymo aprašas (meniu žinynas). ISO OFF OFF 1 2 3 4 5 CAMERA MENU SET O..

Tiesioginio valdymo mygtukų naudojimas (15–27 psl.) - Page 5

5 LT Meniu rodyklė Fotografavimo funkcijų meniu Nustačius režimų perjungiklį į fotografavimo režimo padėtį ( h P A S M r s n ), galima keisti nustatymus. Fotografavimo režimo pagrindinis meniu FUNC meniu naudojimas (27 psl.) Naudojantis FUNC meniu, galima greičiau nustatyti dažnai naudojamas fotografavimo meniu funkcijas. o mygtukas (27 psl.) Kryptiniai mygtukai o mygtukas Naudojami mygtukai Tiesioginio valdymo mygtukų naudojimas (15–27 psl.) Tiesioginio valdymo mygtukais galima pasiekti dažnai naudojamas fotografavimo funkcijas. Užrakto mygtukas (15 psl.) u mygtukas (ekra..

Peržiūros, redagavimo ir spausdinimo funkcijų meniu - Page 6

6 LT 1 y SLIDESHOW ........... 49 psl. 2 w PERFECT FIX .......... 49 psl. 3 + CALENDAR ............. 50 psl. 4  EDIT RAW DATA EDIT ..... 50 psl. Q (dydžio keitimas) ............... 50 psl. P (iškirpti) .............. 50 psl. COLOR EDIT ........... 51 psl. CALENDAR ............. 51 psl. EXPRESSION EDIT ...51 psl. Peržiūros, redagavimo ir spausdinimo funkcijų meniu Nustačius režimų perjungiklį ties q , galima keisti nustatymus. Peržiūros režimo pagrindinis meniu FACE FOCUS ......... 52 psl. INDEX ..................... 52 psl. EDIT ........................ 53 psl. MOVIE INDEX ....

Dalių pavadinimai - Page 7

7 LT Dalių pavadinimai 1 Laikmačio lemputė / AF apšvietimas ....................... 25, 38 psl. 2 Blykstė ......................................... 23 psl. 3 Mikrofonas ................................... 54 psl. 4 Objektyvas 5 Baterijų skyrelio dangtelis ............ 11 psl. 6 Baterijų skyrelio fiksatorius .......... 11 psl. 7 Trikojo lizdas 8 Garsiakalbis 9 Dioptrijų reguliavimo perjungiklis ...26 psl. Fotoaparatas 1 5 6 7 8 2 4 9 12 10 11 13 3 10 # mygtukas (iššokanti blykstė) ...23 psl. 11 Nuolatinės srovės maitinimo lizdas ........................... 79 psl. 12 Jungčių ..

LT - Page 8

8 LT 2 1 4 3 13 14 5 6 7 8 9 15 16 17 18 10 11 12 1 Vaizdo ieškiklis ............................. 26 psl. 2 Dirželio kilputė .............................. 11 psl. 3 Ekranas .............................. 9, 15, 60 psl. 4 u mygtukas (ekranas / vaizdo ieškiklis) ............................ 26 psl. 5 z / m mygtukas (vartotojo / peržiūra serijomis) .................. 27, 30 psl. 6 Prieigos prie kortelės lemputė ...... 80 psl. 7  mygtukas ............................. 4 psl. 8 q /  mygtukas (peržiūra / spausdinimas) ....... 16, 65 psl. 9 Kryptiniai mygtukai .....................

Fotografavimo režimo langas - Page 9

9 LT Ekranas Fotografavimo režimo langas 10 M +2.0 1/400 F3.5 +2.0 +2 +2 +2 4 IN ISO 1600 AFL NR AEL +2.0 1 2 s 12 s F INE C +2.0 IN 00:34 VGA 15 1 2 s 12 s 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 23 26 32 33 31 30 29 28 27 2 5 4 9 6 7 8 3 22 1 17 18 20 19 22 21 23 26 33 31 29 28 27 2 5 4 9 3 6 Nuotrauka Filmuota medžiaga 1 Fotografavimo režimas ........... 18, 32 psl. 2 Blykstės režimas .......................... 24 psl. 3 Tylus režimas ............................... 64 psl. 4 Skaitmeninis vaizdo stabilizavimas ............................... 38 psl. 5 Makrorežimas / geriausios..

Peržiūros režimo langas - Page 10

10 LT Peržiūros režimo langas 2008.10.26 12:30 100-0004 00:14 / 00:34 IN VGA 15 12 17 10 11 13 15 3 4 6 1 14 16 15 14 10 M 2008.10.26 12:30 4 +2.0 F3.5 10 IN x 100-0004 N ORM 1/1000 ISO 1 600 2 11 12 10 8 7 9 13 3 4 6 5 1 17 Nuotrauka Filmuota medžiaga 1 Tylus režimas ............................... 64 psl. 2 Spausdinimo rezervavimas / spaudinių skaičius .................. 67, 68 psl. 3 Garso įrašymas ............................ 40 psl. 4 Apsauga ....................................... 53 psl. 5 Peržiūra serijomis (turinys / skaidrių peržiūra) ........... 30 psl. 6 Baterijų ..

Pasirodžius toliau vaizduojamam klaidos - Page 11

11 LT Fotoaparato paruošimas Baterijų dėjimas 1 3 2 Baterijų skyrelio fiksatorius Pastumkite baterijų skyrelio fiksatorių kryptimi • nuo ) link = ir pasirūpinkite, kad baterijų skyrelio dangtelis būtų patikimai užfiksuotas ( 7 ). To nepadarius, fotografuojant baterijų skyrelis gali atsidaryti, o baterijos – iškristi, todėl prarastumėte vaizdo duomenis. Norėdami gauti informacijos, kokių rūšių baterijas galima naudoti, žr. skyriuje „Atsargumo priemonės naudojant baterijas“ (78 psl.). Jeigu naudojate akumuliatorius, juos įkraukite. Kada keisti baterijas Pasir..

Į adapterį įdėkite „microSD“ kortelę. - Page 12

12 LT Atskirai įsigyjamos „xD-Picture Card™“ dėjimas į fotoaparatą Naudojant atskirai įsigytą „xD-Picture Card“, šiuo fotoaparatu galima padaryti daugiau nuotraukų ir įrašyti ilgesnių vaizdo įrašų, nei naudojant vidinę atmintinę. „xD-Picture Card naudojimas“ (79 psl.) Prieš dėdami ar išimdami kortelę nepamirškite mygtuku o išjungti fotoaparato . Į fotoaparatą galima dėti tik „xD-Picture Card™“ arba „microSD“ adapterį. 1 3 2 Kortelės skyrelio dangtelis Kontaktinis plotas Įranta o mygtukas Kortelę tiesiai kiškite tol, kol ji spragtelėjusi..

Datos ir laiko nustatymo ekrano langas rodomas, - Page 13

13 LT Kryptiniai mygtukai ir veiksmų žinynas Įvairiuose nustatymų ir filmuotos medžiagos peržiūros languose rodomi ženklai  , KJLM reiškia, kad reikia naudotis kryptiniais mygtukais. Ekrano apačioje rodomi veiksmų žinynai, reiškia, kad reikia naudotis mygtuku  o , transfokavimo svirtele arba mygtuku D . Datos ir laiko nustatymas Čia nustatyta data ir laikas naudojama vaizdo rinkmenų pavadinimams, spausdinant datą ir kitiems duomenims. 1 Nuimkite objektyvo dangtelį ir spustelėdami mygtuką o įjunkite fotoaparatą. Datos ir laiko nustatymo ekrano langas rodo..

Ekrano dialogų kalbos keitimas - Page 14

14 LT 4 Kaip ir anksčiau aprašytuose 2 ir 3 etapuose, mygtukais 789: ir o nustatykite [M] (mėnesį), [D] (dieną), [TIME] (valandas ir minutes) ir [Y/M/D] (datos formatą). Tam, kad tiksliai nustatytumėte laiką, paspauskite mygtuką o , kai laiko signalas pasieks 00 sekundžių. Norėdami keisti datą ir laiką, nustatymus keiskite meniu. [ X (data / laikas)] (60 psl.) Datos ir laiko tikrinimas Kai fotoaparatas išjungtas, spustelėkite mygtuką g Maždaug 3 sekundes rodomas esamas ir žadintuvo laikas. Ekrano dialogų kalbos keitimas Galima pasirinkti kalbą, kuria ekrane / vaizdo ie..

Fotografavimas, peržiūra ir trynimas - Page 15

15 LT Fotografavimas, peržiūra ir trynimas 4 Laikykite fotoaparatą ir komponuokite nuotrauką. 4 Laikymas horizontaliai Laikymas vertikaliai Ekranas 5 Norėdami sufokusuoti fotografuojamą objektą, iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką. Fokusuojant užfiksuojama ekspozicija (rodomos • išlaikymo ir diafragmos reikšmės), o AF rėmelis tampa žalias. Jeigu AF rėmelis blyksi raudonai, vadinasi, • fotoaparatas negali tinkamai sufokusuoti. Bandykite dar kartą fokusuoti. „Fokusavimas“ (75 psl.) Fotografavimas pagal automatinius nustatymus ( h režimas) Tai visiškai automatini..

Galima keisti ekrane rodomo vaizdo dydį. - Page 16

16 LT 6 Norėdami nufotografuoti, švelniai iki galo nuspauskite užrakto mygtuką, tuo metu nejudindami fotoaparato. Nuotraukų peržiūra fotografuojant Spustelėjus mygtuką q , galima peržiūrėti nuotraukas. Norėdami toliau fotografuoti, dar kartą spustelėkite mygtuką q arba iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką. Filmavimas „Filmavimas ( A režimas)“ (21 psl.). Fotoaparato išjungimas Spustelėdami mygtuką o , išjunkite fotoaparatą ir ant objektyvo uždėkite dangtelį. Vaizdų peržiūra 1 Režimų perjungiklį nustatykite ties q . 2 Mygtukais 789: pasirinkite nuotrauk..

Nuotraukų trynimas - Page 17

17 LT Filmuotos medžiagos peržiūra Pasirinkite filmą ir spustelėkite mygtuką o . 2008.10.26 12:30 100-0004 4 IN MOVIE PLAY OK Filmuota medžiaga Veiksmai filmuotos medžiagos peržiūros metu Garso stiprumas. Peržiūros metu spustelėkite mygtuką 78 . Greitas sukimas pirmyn / atgal. Pasirinkite mygtukais 9: . Kiekvieną kartą spustelėjus mygtuką, paeiliui perjungiamas 2×, 20× ir standartinis (1×) peržiūros greitis paspausto žymeklio mygtuko kryptimi. Pristabdymas. Spustelėkite mygtuką o . Pirmasis (paskutinis) kadras / kadrų kaita. Pauzės metu spustelėjus mygtuką 7 ..

Norėdami įjungti kitą vaizdo režimą, - Page 18

18 LT Fotografavimas su optimalia diafragma ir išlaikymu ( P režimas) Fotografuojant šiuo režimu, nustatymai gali būti parenkami automatiškai, be to, galima keisti įvairiausias kitus fotografavimo meniu funkcijų nustatymus, kaip kad ekspozicijos kompensavimo, baltos spalvos balanso ir t. t., jei to reikia. 1 Režimų perjungiklį nustatykite ties P . Fotografavimo sąlygas geriausiai atitinkančio režimo pasirinkimas ( s režimas) 1 Režimų perjungiklį nustatykite ties s . PORTRAIT SET OK MENU EXIT Ekrane rodomas vaizdo pavyzdys ir aiškinami • tinkami fotografavimo būdai. Ai..

1/1000 - Page 19

19 LT Diafragmos nustatymas fotografuojant ( A režimas) Šiuo režimu išlaikymas nustatomas automatiškai. Tai paranku, jei fotografuojant reikia kontroliuoti atstumo diapazoną, kuriame objektai matomi ryškiai. 1 Režimų perjungiklį nustatykite ties A . 2 Spustelėję mygtuką 7 mygtukais 78 nustatykite diafragmą, tada spustelėkite mygtuką o . 7 : Diafragmos reikšmė didėja (diapazonas, kuriame objektai matomi ryškiai, didėja). 8 : Diafragmos reikšmė mažėja (diapazonas, kuriame objektai matomi ryškiai, mažėja). Jeigu diafragmos reikšmė rodoma raudonai, vadinasi, negali..

Fotografavimas ilgalaikės - Page 20

20 LT Diafragmos reikšmės ir išlaikymo keitimas fotografuojant ( M režimas) Šiuo režimu galima rankiniu būdu nustatyti diafragmą ir išlaikymą. 1 Režimų perjungiklį nustatykite ties M . 2 Spustelėję mygtuką 7 mygtukais 789: nustatykite diafragmą / išlaikymą, tada spustelėkite mygtuką o . 9 : Diafragmos reikšmė didėja. : : Diafragmos reikšmė mažėja. 7 : Išlaikymas trumpėja. 8 : Išlaikymas ilgėja. Esamos ir tinkamos ekspozicijos skirtumui viršijus EV±3,0, indikatorius tampa raudonas. Fotografavimas ilgalaikės ekspozicijos režimu Nustatykite išlaikymo reikš..

Įrašant garsą negalima naudotis optiniu - Page 21

21 LT Filmavimas ( n režimas) 1 Režimų perjungiklį nustatykite ties n . Garso įrašymas filmuojant [ R (vaizdo įrašų REC)] (43 psl.) Transfokatoriaus naudojimas įrašant garsą Įrašant garsą negalima naudotis optiniu transfokatoriumi. Naudokite [DIGITAL ZOOM] (36 psl.) . 2 Iki pusės nuspaudę užrakto mygtuką fokusuokite objektą ir, švelniai iki galo nuspausdami mygtuką, pradėkite filmuoti. 3 Norėdami baigti filmuoti, švelniai iki galo nuspauskite užrakto mygtuką. 00:34 IN 15 E A režimo indikatorius 00:34 REC Fotografuojant raudonas Įrašymui likęs laikas (80 psl..

Sukant transfokavimo svirtelę, keičiamas - Page 22

22 LT Fotografavimo funkcijų naudojimas Optinio transfokatoriaus naudojimas Sukant transfokavimo svirtelę, keičiamas fotografavimo kampas. Tolinimas (W) Artinimas (T) Transfokatoriumi nustačius teleobjektyvo režimą, rekomenduojama naudoti [IMAGE STABILIZER] (38 psl.) Didesnių nuotraukų darymas ne blogesne kokybe [FINE ZOOM] (36 psl.) Didesnių nuotraukų darymas [DIGITAL ZOOM] (36 psl.) Transfokatoriaus juostelė nurodo tikslaus arba skaitmeninio transfokavimo būklę. W T 10M P 4 IN N ORM 1/400 F3.5 W T 10 M P 4 IN N ORM 1/400 F3.5 NR NR Transfokatoriaus juostelė Tiksliojo transfo..

Šešėlių koregavimo technologija - Page 23

23 LT Blykstės naudojimas Kad būtų padaryta norima nuotrauka, blykstės funkcijas galima pasirinkti pagal fotografavimo sąlygas. 1 Kad atidarytumėte įmontuotą blykstę, spustelėkite mygtuką # . Jeigu blykstė uždaryta, negalima keisti jos nustatymų. Blykstės išjungimas Įspauskite blykstę į fotoaparatą. Taip nustatomas blykstės išjungimo režimas $ (FLASH OFF). 2 Spustelėkite : . P O K 1 / 4 0 0 F 3 . 5 1/400 F3.5 OK AUTO ! # $ L N AUTO SET FLASH AUTO NR 3 Mygtukais 9: pasirinkite ir, spustelėdami mygtuką o , nustatykite reikiamą nustatymą. Prieš šviesą fotografuoj..

Vaizdo šviesumo nustatymas - Page 24

24 LT Punktas Aprašymas FLASH AUTO *1 Esant silpnam arba foniniam apšvietimui, blykstė suveikia automatiškai. REDEYE *1 Įjungiami išankstiniai blyksniai, skirti sumažinti raudonų akių efektui nuotraukose. FILL IN Blykstė veikia nepriklausomai nuo esamo apšvietimo. RED-EYE + FILL-IN Po raudonų akių efektą mažinančių išankstinių blyksnių, blykstė suveikia nepaisant apšviestumo. FLASH OFF Nesuveikia blykstė. SLOW Kai išlaikymas ilgas, blykstė suveikia iškart, atidarius užraktą (pirmosios uždangos sinchronizavimas). Užfiksuojamas ir priekiniame plane esantis objek..

Kaip išjungti pradėjusį veikti laikmatį? - Page 25

25 LT Fotografavimas iš arti (makrofotografavimas) Naudodamiesi šia funkcija, galite fokusuoti ir fotografuoti labai arti esančius objektus. 1 Spustelėkite mygtuką 9 . P $ $ OK OK OFF % & SET OFF OFF NR 2 Mygtukais 9: pasirinkite ir, spustelėdami mygtuką o , nustatykite reikiamą nustatymą. Punktas Aprašymas OFF Makrorežimas išjungtas. MACRO Galima fotografuoti mažiausiai 10 cm *1 atstumu esančius objektus. SUPER MACRO Galima fotografuoti mažiausiai 1 cm *2 atstumu esančius objektus. *1 Transfokatoriumi nustačius didžiausią kampą (W). *2 Automatiškai nustatomas trans..

„Fotografavimo režimo rodymas“ - Page 26

26 LT Ekrano arba vaizdo ieškiklio perjungimas Nuotrauką galima komponuoti ekrane arba vaizdo ieškiklyje. Fotografuojant saulėtą dieną dėl atspindžių gali būti sunku įžiūrėti vaizdą ekrane, todėl nuotrauką patogiau komponuoti vaizdo ieškiklyje. 1 Spustelėkite mygtuką u . Kiekvieną kartą, spustelėjus mygtuką, paeiliui • įjungiamas ekranas ir vaizdo ieškiklis. Aiškesnio vaizdo peržiūra vaizdo ieškiklyje Žiūrėdami per vaizdo ieškiklį, sukite dioptrijų reguliatorių, kol matysite aiškų vaizdą. Dioptrijų reguliatorius Vaizdo ieškiklis u mygtukas Fotogra..

[CUSTOM BUTTON] (64 psl.) - Page 27

27 LT Ekspozicijos ir (arba) židinio pozicijos fiksavimas fotografuojant (AE LOCK/AF LOCK) Užfiksavę nustatytu režimu fotografuojamo objekto ekspoziciją ir (arba) židinio padėtį, net iš naujo sukomponavę nuotrauką galite toliau fotografuoti esant tai pačiai ekspozicijos, židinio padėties arba abiejų šių parametrų reikšmei (AE LOCK, AF LOCK arba AF LOCK + AE LOCK). 1 Priskirkite [AE LOCK], [AF LOCK] arba [AF LOCK + AE LOCK] mygtukui z . Numatytasis nustatymas: šiam mygtukui priskirta • [AE LOCK]. [CUSTOM BUTTON] (64 psl.) 2 Sukomponuokite nuotrauką ir spustelėkite m..

Shoot w/ effects preview. - Page 28

28 LT Nustatymų reguliavimas naudojantis fotografavimo žinynu ( R režimas) Ekrane pateikiamas žinynas, leidžiantis naudotojui automatiškai nustatyti reikiamus fotoaparato nustatymus, pavyzdžiui, kaip reguliuoti objekto nustatymus, ar pasirinkti fotografavimo nustatymus, kad būtų gautas reikiamas efektas. 1 Režimų perjungiklį nustatykite ties R . 1 2 3 4 5 OK SET SHOOTING GUIDE Shoot w/ effects preview. Brightening subject. Shooting into backlight. Set particular lighting. Blurring background. 2 Laikykitės žinyno nurodymų, naudodamiesi mygtukais 789: . Spustelėjus mygtuką ..

Turinio, kalendoriaus ir išdidintų - Page 29

29 LT Turinio, kalendoriaus ir išdidintų nuotraukų peržiūra Naudodamiesi turinio ir kalendoriaus peržiūra, galite greitai rasti reikiamą nuotrauką, o, peržiūrėdami išdidintą nuotrauką (didžiausias didinimo koeficientas 10x), galite patikrinti jos detales. 1 Pasukite transfokavimo svirtelę. W pusė T pusė Nuotraukos pasirinkimas turinio peržiūros metu Mygtukais 789: pasirinkite nuotrauką ir spustelėkite mygtuką o , kad ekrane būtų rodoma vien ji. Nuotraukų atranka kalendoriaus rodinyje Norėdami peržiūrėti tam tikrą dieną padarytas nuotraukas, mygtukais 789: p..

Sulig kiekvienu mygtuko spustelėjimu ekrane - Page 30

30 LT Nuotraukos informacijos rodymo būdo keitimas Galima keisti ekrane matomą fotografavimo informaciją. 1 Spustelėkite mygtuką g Sulig kiekvienu mygtuko spustelėjimu ekrane • rodoma nuotraukos informacija keičiasi toliau vaizduojama eilės tvarka. [ u (histograma)] (62 psl.), „Histogramos skaitymas“ (26 psl.) Nuotraukų sekos peržiūra Jeigu nuotraukų seka buvo daryta naudojantis toliau išvardytomis funkcijomis, rodomas tik pirmasis kadras. [ j ], [ \ ], [ ] ], [ i ], [ 7 ], [TIMELAPSE], [ i AUCTION], [ e SHOOT & SELECT 1], [ f SHOOT & SELECT 2], [ S SMILE SHOT]. 1..

Panoraminių nuotraukų peržiūra - Page 31

31 LT Panoraminių nuotraukų peržiūra Galima perstumti peržiūrimas panoramines nuotraukas, padarytas naudojantis funkcija [COMBINE IN CAMERA 1] arba [COMBINE IN CAMERA 2]. [ � PANORAMA] (46 psl.) 1 Peržiūros metu pasirinkite panoraminę nuotrauką. „Nuotraukų peržiūra“ (16 psl.) N ORM 2008.10.26 12:30 2 100-0003 2 Spustelėkite mygtuką o . Veiksmai panoraminių nuotraukų peržiūros metu Didinimas / mažinimas : Pasukite transfokavimo svirtelę. Peržiūros kryptis : Peržiūrėdami išdidintą vaizdą, mygtukais 789: slinkite nuspausto mygtuko kryptimi. Pristabdymas : Spu..

Reikiamos vaizdo kokybės pasirinkimas [ - Page 32

32 LT Fotografavimo funkcijų meniu Nustačius režimų perjungiklį ties fotografavimo režimu, galima nustatinėti. Greta esanti piktograma nurodo, į kurią padėtį reikia nustatyti režimų perjungiklį nustatinėjant funkcijas. Funkcijos „Numatytieji nustatymai“ fonas paryškintas . Reikiamos vaizdo kokybės pasirinkimas [ D IMAGE QUALITY] D IMAGE QUALITY : h P A S M r s JPEG (glaudintus) vaizdus galima tiesiogiai peržiūrėti arba spausdinti, naudojantis asmeniniu kompiuteriu arba kitais prietaisais. RAW vaizdai yra nufotografavus niekaip neapdoroti nuotraukos duomenys (rinkmeno..

Vaizdo spalvų reguliavimas [WB] - Page 33

33 LT : A Filmuota medžiaga 1 pomeniu 2 pomeniu Pritaikymas VAIZDO DYDIS C (640×480) Nustatomas vaizdo dydis 640x480. Vaizdas rodomas per visą ekraną. E (320×240) Nustatomas vaizdo dydis 320x240. FRAME RATE N 30 k/s *1 Gaunama sklandesnė filmuota medžiaga. Filmuojant pirmenybė teikiama vaizdo kokybei. O 15 k/s *1 Gaunama standartinė filmuota medžiaga. Filmuojant pirmenybė teikiama įrašo ilgiui. *1 kadrų skaičius per sekundę „Į vidinę atmintinę ir „xD-picture Card“ telpančių nuotraukų skaičius / filmavimo trukmė“ (80 psl.) Vaizdo spalvų reguliavimas [WB] K..

ISO jautrio parinkimas [ISO] - Page 34

34 LT ISO jautrio parinkimas [ISO] K CAMERA MENU  ISO : P A S M r Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) apibrėžtas metodas, nurodantis juostelės greitį (pvz., „ISO100“). Nors nustačius mažesnę ISO reikšmę mažėja jautris, tačiau esant geram apšviestumui gaunamos ryškios nuotraukos. Nustačius didesnę reikšmę didėja jautris, todėl netgi prasto apšvietimo sąlygomis galima fotografuoti trumpu išlaikymu. Esant dideliam jautriui, vaizde atsiranda elektroniniai trikdžiai, todėl vaizdas gali būti grūdėtas. 2 pomeniu Pritaikymas AUTO Fotoaparatas pagal ..

CAMERA MENU - Page 35

35 LT Fotografavimas serijomis, laikant nuspaustą užrakto mygtuką [DRIVE] K CAMERA MENU  DRIVE : P A S M r s 2 pomeniu 3 pomeniu 4 pomeniu Pritaikymas o — — Kiekvienu užrakto mygtuko spustelėjimu padaromas vienas kadras. j *1 Taikant fiksuotas pirmojo kadro fokusavimo ir šviesumo (ekspozicijos) reikšmes vyksta fotografavimas serijomis. c Fotografavimas serijomis didesniu greičiu nei [ j ]. d PRE-CAPTURE OFF / PRE-CAPTURE ON — Fotografavimas serijomis maždaug 13,5 kadrų per sekundę greičiu. Kai nustatyta [PRE-CAPTURE ON], prieš fotografuojant iki pusės paspaudus užra..

 - Page 36

36 LT Naudodamiesi skyriuje „Meniu naudojimas“ (4 psl.) pateikiama informacija, nustatykite funkcijų reikšmes. Fotografavimas išdidinus labiau nei optiniu transfokatoriumi, nebloginant vaizdo kokybės [FINE ZOOM] K CAMERA MENU  FINE ZOOM : P A S M r s 2 pomeniu Pritaikymas OFF Vaizdui transfokuoti naudojamas tik optinis transfokatorius. ON Fotografuojant naudojamas optinis transfokatorius ir apkarpomas vaizdas (iki 30×). Naudojant šią funkciją kokybė nesumažės, nes mažiau vaizdo taškų turintys duomenys nekonvertuojami į daugiau vaizdo taškų turinčius duomenis. Nusta..

P A S M - Page 37

37 LT Fokusuojamo ploto parinkimas [AF MODE] K CAMERA MENU  AF MODE : P A S M r s 2 pomeniu Pritaikymas FACE DETECT *1 Naudojama žmonėms fotografuoti. Automatiškai aptinkamas veidas ir pagal jį fokusuojama. iESP Galima komponuoti nuotrauką, nesirūpinant fokusavimo padėtimi. Aptinkamas fokusuotinas vaizdas ir automatiškai nustatomas židinio nuotolis. SPOT Židinio nuotolis nustatomas pagal AF rėmelyje esantį objektą. AREA AF rėmelis perkeliamas, kad būtų fokusuojamas ne viduryje esantis objektas. *1 Fotografuojant kai kuriuos objektus, rėmelis gali pasirodyti po kiek laiko..

38 - Page 38

38 LT Fotografavimas išlaikant objektą sufokusuotą [FULLTIME AF] K CAMERA MENU  FULLTIME AF : P A S M r s A 2 pomeniu Pritaikymas OFF Iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką, objektas sufokusuojamas ir užfiksuojamas židinys. ON Nenutrūkstamo AF režimu objektas visą laiką fokusuojamas, nebereikia laikyti iki pusės nuspausto užrakto mygtuko. Taip galima greičiau fokusuoti. Be to, objektas automatiškai fokusuojamas ir filmuojant. Fotografavimas fokusuojant pirmyn ir atgal judančius objektus [AF PREDICT ] K CAMERA MENU  AF PREDICT : P A S M r s 2 pomeniu Pritaikymas OFF Iki..

CAMERA MENU - Page 39

39 LT Blykstės intensyvumo reguliavimas [ w ] K CAMERA MENU  w : P A S M r s Tam tikromis aplinkybėmis (pvz., fotografuojant mažus objektus ar tolimus antruosius planus) rekomenduojama reguliuoti blykstės intensyvumą. Šia funkcija galima naudotis ir prireikus didesnio kontrastingumo. 2 pomeniu Pritaikymas Nuo –2,0 iki +2,0 Blykstės intensyvumas reguliuojamas pagal fotografuojamą vaizdą. Išorinės blykstės naudojimas [ Q FLASH] K CAMERA MENU  Q FLASH : P A S M r s 2 pomeniu 3 pomeniu Pritaikymas IN — Fotografuojant naudojama įmontuota blykstė. # RC CH1–CH4 Fotografuo..

> - Page 40

40 LT Garso įrašymas su nuotraukomis [ R ] K CAMERA MENU  R : P A S M r s 2 pomeniu Pritaikymas OFF Garsas neįrašomas. ON Padarius nuotrauką, automatiškai pradedamas įrašinėti maždaug 4 sekundžių trukmės garso įrašas. Taip galima įrašyti pastabas ar komentarus apie nuotrauką. Įrašydami fotoaparato mikrofoną (54 psl.) nukreipkite į pageidaujamo įrašyti garso šaltinį. Baltos spalvos balanso reguliavimas [ > ] K CAMERA MENU  > : P A S M r s A 1 Mygtukais 78 reguliuokite, o mygtuku o nustatykite baltos spalvos balansą. > RED BLUE MENU BACK SET OK [WB] (..

Fotografuojama trumpu išlaikymu. - Page 41

41 LT Vaizdo kontrastingumo reguliavimas [CONTRAST] K CAMERA MENU  CONTRAST : P A S M r s A 2 pomeniu Pritaikymas Nuo –5 iki +5 Reguliuojamas kontrastingumas tarp šviesių ir tamsių vietų. Reguliuojant + kryptimi, gaunamas aštresnis vaizdas. Reguliuojant – kryptimi, bendras vaizdas atrodo švelnesnis. Spalvų sodrumo reguliavimas [SATURATION] K CAMERA MENU  SATURATION : P A S M r s A 2 pomeniu Pritaikymas Nuo –5 iki +5 Reguliuojamas spalvų sodrumas. Reguliuojant + kryptimi, gaunamos sodresnės spalvos. Reguliuojant – kryptimi, gaunamos blankesnės spalvos. Trikdžių maž..

Fotografavimas laiko intervalais - Page 42

42 LT Nustatyto nuotraukų skaičiaus darymas nustatytais laiko intervalais [TIMELAPSE] K CAMERA MENU  TIMELAPSE : P A S M r s 2 pomeniu 3 pomeniu 4 pomeniu Pritaikymas OFF — — Fotografavimas laiko intervalais išjungtas. ON 2–99 1MIN–99MIN Fotografavimas laiko intervalais įjungtas. Galima rinktis nuotraukų skaičių ir fotografavimo intervalą. Fotografavimas laiko intervalais Nustačius nuotraukų skaičių, fotografavimo intervalą ir funkcijos reikšmę [ON] bei nuspaudus užrakto mygtuką, nufotografuojamas pirmasis kadras, o visi likę kadrai fotografuojami automatiškai...

[IMAGE STABILIZER] (38 psl.) - Page 43

43 LT Garso įrašymas filmuojant [ R ] K CAMERA MENU  R : A 2 pomeniu Pritaikymas OFF Garsas neįrašomas. ON Filmuojant rašomas garsas. Jei fotoaparatas yra toliau nei 1 m nuo garso šaltinio, garsas gali būti įrašytas neaiškiai. Nustačius reikšmę [ON], neveikia [IMAGE STABILIZER] (38 psl.) . Nustačius reikšmę [ON] ir nustačius funkcijos [FULLTIME AF] (38 psl.) reikšmę [ON], gali būti įrašomas veikiančio objektyvo garsas. Vaizdo režimo pasirinkimas pagal fotografavimo sąlygas [  s ] / s : s s režimu optimalūs fotografavimo nustatymai jau užprogramuoti konkreti..

EXIT - Page 44

44 LT Naudodamiesi skyriuje „Meniu naudojimas“ (4 psl.) pateikiama informacija, nustatykite funkcijų reikšmes. Sudėtinės fejerverkų nuotraukos darymas ([ b MULTI FIREWORKS] režimas) 1 Pasirinkite [ b MULTI FIREWORKS]. 10 M 4 IN N ORM 2 Spustelėdami užrakto mygtuką, nufotografuokite pirmąjį kadrą. Ekspozicija fiksuojama pagal pirmąjį • kadrą. Įrašytas vaizdas rodomas fone. Norėdami pakartotinai padaryti pirmąją nuotrauką, spustelėkite mygtuką o , tada vėl spustelėkite užrakto mygtuką. 10 M 3 IN EXIT OK 3 Pagal fone rodomą pirmąjį kadrą nustatykite antraj..

[FULLTIME AF] (38 psl.) - Page 45

45 LT Besišypsančio veido aptikimas ir automatinis užrakto įjungimas ([ l SMILE SHOT] režimas) 1 Pasirinkite [ l SMILE SHOT] ir nukreipkite fotoaparatą į objektą. Įsižiebia laikmačio lemputė. Užfiksavus • besišypsantį veidą, automatiškai fotografuojama trijų kadrų seka. Fotografuoti galima ir rankiniu būdu, spaudžiant užrakto mygtuką. Kai kuriais atvejais gali nepavykti užfiksuoti besišypsančio veido. Tobulos akimirkos fiksavimas filmuojant ([ Y PRE-CAPTURE MOVIE] režimas) 1 Mygtukais 78 pasirinkite [ Y PRE-CAPTURE MOVIE] ir spustelėdami mygtuką o nustatyk..

Panoraminių nuotraukų kūrimas - Page 46

46 LT Naudodamiesi skyriuje „Meniu naudojimas“ (4 psl.) pateikiama informacija, nustatykite funkcijų reikšmes. Panoraminių nuotraukų kūrimas [ ~ PANORAMA] ~ PANORAMA : P r s Panoramoms fotografuoti reikalinga „Olympus xD-Picture Card“ kortelė. Naudojant kitų gamintojų atminties korteles, panoraminio fotografavimo režimas neveikia. Naudojant į „microSD“ adapterį įdėtą „microSD“ kortelę, panoraminio fotografavimo režimas neveikia. 2 pomeniu Pritaikymas COMBINE IN CAMERA1 *1*2 Fotografuojami ir jungiami trys kadrai. Naudotojas tik komponuoja nuotraukas taip, kad..

CANCEL - Page 47

47 LT Fotografavimas naudojant funkciją [COMBINE IN CAMERA1] 1 Spustelėdami užrakto mygtuką, nufotografuokite pirmąjį kadrą. 2 Šiek tiek pakreipkite fotoaparatą antrojo kadro kryptimi. 3 Lėtai sukite tiesiai laikomą fotoaparatą ir sustokite, sutapdinę žymeklį su rėmeliu. Užraktas suveikia automatiškai. • SAVE OK MENU CANCEL Norėdami jungti tik du vaizdus, prieš fotografuodami trečiąjį kadrą, spustelėkite mygtuką o . 4 Trečiąjį kadrą nufotografuokite taip pat, kaip aprašyta 3 etape. Nufotografavus trečiąjį kadrą, automatiškai • apdorojami kadrai ir rod..

Fotografavimo funkcijų numatytųjų - Page 48

48 LT Naudodamiesi skyriuje „Meniu naudojimas“ (4 psl.) pateikiama informacija, nustatykite funkcijų reikšmes. 3 Antrąjį kadrą komponuokite taip, kad jungimo vieta persiklotų su atskaitos rėmeliu. 4 Spustelėdami užrakto mygtuką, nufotografuokite antrąjį kadrą. Norėdami jungti tik du vaizdus, prieš fotografuodami trečiąjį kadrą, spustelėkite mygtuką o . 5 Trečiąjį kadrą nufotografuokite taip pat, kaip aprašyta 3 ir 4 etapuose. Nufotografavus trečiąjį kadrą, automatiškai • apdorojami kadrai ir rodomas gautas panoraminis vaizdas. Jei fotografuodami norite n..

Peržiūros, redagavimo ir spausdinimo - Page 49

49 LT Peržiūros, redagavimo ir spausdinimo funkcijų meniu Nustatinėti galima nustačius režimų perjungiklį ties q . Automatinė nuotraukų peržiūra [ y SLIDESHOW] y SLIDESHOW 1 pomeniu 2 pomeniu 3 pomeniu Pritaikymas ALL * 1 * 2 / STILL PICTURE/ MOVIE * 1 * 2 / CALENDAR * 1 * 2 * 3 NORMAL/SCROLL/ FADER/SLIDE/ ZOOM DOWN/ZOOM UP/ CHECKERBOARD/ BLINDS/SWIVEL/RANDOM OFF/ 1 /2 Parenkamos skaidrių peržiūros metu rodytinos nuotraukos, perėjimo iš vieno vaizdo į kitą efektas ir fono muzika. * 1 [TYPE] nustatyta ties [NORMAL]. * 2 [BGM] grojama pasirinkus [BGM] reikšmę [1] arba [2]..

„Nuotraukų atranka kalendoriaus - Page 50

50 LT Naudodamiesi skyriuje „Meniu naudojimas“ (4 psl.) pateikiama informacija, nustatykite funkcijų reikšmes. Nuotraukų atranka kalendoriuje [ + CALENDAR] + CALENDAR „Nuotraukų atranka kalendoriaus rodinyje“ (29 psl.) RAW duomenų redagavimas [RAW DATA EDIT]  EDIT  RAW DATA EDIT Naudojantis šia funkcija, RAW duomenų formatu įrašytos nuotraukos įrašomos kaip atskiros JPEG formato nuotraukos. [RAW DATA EDIT] režimu galima reguliuoti toliau išvardytus parametrus. [ • D IMAGE QUALITY] (32 psl.) [WB] • *1 (33 psl.) [ • > (WB tikslus reguliavimas)] (40 psl.) [P..

COLOR EDIT - Page 51

51 LT Vaizdo atspalvio keitimas [COLOR EDIT]  EDIT  COLOR EDIT 2 pomeniu Pritaikymas „Black & white“ Padaromas nespalvotas vaizdas. „Sepia“ Padaromas sepijos atspalvio vaizdas. „Saturation (hard)“ Didinamas vaizdo spalvų sodrumas. „Saturation (soft)“ Šiek tiek didinamas vaizdo spalvų sodrumas. 1 Mygtukais 789: pasirinkite reikiamą rodomą nuotrauką ir spustelėkite mygtuką o . Pakeista nuotrauka įrašoma kaip nauja. • Nuotraukų papildymas kalendoriumi [CALENDAR]  EDIT  CALENDAR OK CALENDAR SET 1 Mygtukais 9: pasirinkite nuotrauką ir spustelėkite m..

 - Page 52

52 LT Naudodamiesi skyriuje „Meniu naudojimas“ (4 psl.) pateikiama informacija, nustatykite funkcijų reikšmes. Veido išryškinimas, suliejant aplink jį esantį vaizdą [FACE FOCUS]  EDIT  FACE FOCUS Nustatomas nuotraukoje didžiausias ir į objektyvą atkreiptas veidas. Kai kuriose nuotraukose nustatyti nepavyksta, todėl redaguoti negalima. 1 Mygtukais 9: pasirinkite nuotrauką ir spustelėkite mygtuką o . Redaguota nuotrauka įrašoma kaip nauja • nuotrauka. Indekso nuotraukos sudarymas iš 9 filmuotos medžiagos kadrų [INDEX]  EDIT  INDEX Šį filmo kadrų indeks..

 - Page 53

53 LT Ištraukos išskyrimas iš filmuotos medžiagos [EDIT]  EDIT  EDIT 2 pomeniu Pritaikymas NEW FILE Originali filmuota medžiaga nekeičiama, o jos ištrauka įrašoma kaip atskiras filmas. OVERWRITE Vietoj pradinio filmo įrašoma jo dalis. 1 Mygtukais 9: pasirinkite filmą. 2 Mygtukais 78 pasirinkite [NEWFILE] arba [OVERWRITE] ir spustelėkite mygtuką o . 3 Mygtukais 9: pasirinkite pirmąjį išskirtinos ištraukos kadrą ir spustelėkite mygtuką o . Renkantis pirmąjį arba paskutinįjį kadrą, • spustelėjus mygtuką 78 , pereinama prie pirmojo arba paskutiniojo film..

 - Page 54

54 LT Naudodamiesi skyriuje „Meniu naudojimas“ (4 psl.) pateikiama informacija, nustatykite funkcijų reikšmes. Nuotraukų sukimas [ y ] q PLAYBACK MENU  y 2 pomeniu Pritaikymas U +90° Nuotrauka pasukama 90° kampu pagal laikrodžio rodyklę. V 0° Nuotrauka nesukama. t –90° Nuotrauka pasukama 90° kampu prieš laikrodžio rodyklę. 1 Mygtukais 9: pasirinkite nuotrauką. 2 Mygtukais 78 pasirinkite sukimo kryptį. 3 Prireikus, pakartotinai atlikdami 1 ir 2 etapus, apdorokite kitas nuotraukas ir spustelėkite mygtuką o . Nauja nuotraukos orientacija išsaugoma net ir išjungus ma..

„Spausdinimo rezervavimas (DPOF)“ - Page 55

55 LT Nuotraukų trynimas [ D ERASE] D ERASE Prieš trindami nuotraukas patikrinkite, ar nėra svarbių duomenų. 1 pomeniu Pritaikymas SEL. IMAGE Nuotraukos pasirenkamos ir trinamos po vieną. ALL ERASE Trinamos visos vidinėje atmintinėje arba kortelėje įrašytos nuotraukos. Nuotraukų parinkimas ir trynimas [SEL. IMAGE] 1 Mygtukais 78 pasirinkite [SEL. IMAGE] ir spustelėkite mygtuką o . 2 Mygtukais 789: pasirinkite trintiną nuotrauką ir, spustelėdami mygtuką o , pažymėkite nuotrauką žyma R . 1 4 2 5 3 6 IN OK MENU BACK GO SEL. IMAGE 3 Pakartotinai atlikdami 2 etapą, pažym..

Kitų fotoaparato nustatymų meniu - Page 56

56 LT Naudodamiesi skyriuje „Meniu naudojimas“ (4 psl.) pateikiama informacija, nustatykite funkcijų reikšmes. Kitų fotoaparato nustatymų meniu Šiuos nustatymus galima keisti, nustačius režimų perjungiklį į kitą, ne R , padėtį. Visų duomenų trynimas [MEMORY FORMAT]/[FORMAT] x SETUP  MEMORY FORMAT/FORMAT Prieš formatavimą patikrinkite, ar vidinėje atmintinėje arba kortelėje neliko svarbių duomenų. Norint naudoti ne „Olympus“ gamybos arba kompiuteriu suformatuotas korteles, jas reikia formatuoti šiuo fotoaparatu. 2 pomeniu Pritaikymas YES Ištrinami visi vidi..

Pradinio ekrano vaizdo ir garso nustatymas [PW ON SETUP] - Page 57

57 LT Pradinio ekrano vaizdo ir garso nustatymas [PW ON SETUP] x SETUP  PW ON SETUP 2 pomeniu 3 pomeniu Pritaikymas SCREEN OFF Nerodomas joks vaizdas. 1 Rodomas iš anksto nustatytas vaizdas *1 . 2 Registruojama vidinėje atmintinėje arba kortelėje įrašyta nuotrauka. (Pasirinkus šį variantą, įjungiamas sąrankos ekrano langas.) VOLUME *2 OFF (Be garso)/ LOW/HIGH Nustatomas pradinio garso stiprumas. *1 Šio vaizdo keisti negalima. *2 Nustačius [SCREEN] reikšmę [OFF], šia funkcija naudotis negalima. Pradinio vaizdo registravimas 1 Pasirinkite 3 pomeniu parametro [SCREEN] reikš..

Ką tik padarytos nuotraukos peržiūra [REC VIEW] - Page 58

58 LT Naudodamiesi skyriuje „Meniu naudojimas“ (4 psl.) pateikiama informacija, nustatykite funkcijų reikšmes. Ką tik padarytos nuotraukos peržiūra [REC VIEW] x SETUP  REC VIEW 2 pomeniu 3 pomeniu Pritaikymas OFF — Įrašinėjama nuotrauka nerodoma. Naudotojas gali ekrane ar vaizdo ieškiklyje, stebėdamas objektą, pasiruošti kito kadro fotografavimui. ON LCD ONLY Ekrane visada rodomas paskutinis įrašomas vaizdas. CURRENT Paskutinis įrašomas vaizdas rodomas esamu metu parinktame vaizdavimo įtaise (ekrane arba vaizdo ieškiklyje). „Ekrano arba vaizdo ieškiklio perjung..

CCD ir vaizdų apdorojimo funkcijos - Page 59

59 LT Vaizdų rinkmenų pavadinimo numerio atstatymas [FILE NAME] x SETUP  FILE NAME 2 pomeniu Pritaikymas RESET Kiekvieną kartą įdėjus naują kortelę, aplankų ir rinkmenų pavadinimai pradedami numeruoti iš naujo. *1 Tai pravartu grupuojant nuotraukas skirtingose kortelėse. AUTO Kiekvieną kartą įdėjus naują kortelę, aplankų ir rinkmenų pavadinimų numeravimas tęsiamas pagal tai, kuriuo numeriu buvo baigtas anksčiau naudotoje kortelėje. Tai pravartu tvarkant visus iš eilės sunumeruotus nuotraukų aplankų ir rinkmenų pavadinimus. *1 Aplankai pradedami numeruoti nuo ..

„Datos ir laiko nustatymas“ (13 psl.) - Page 60

60 LT Naudodamiesi skyriuje „Meniu naudojimas“ (4 psl.) pateikiama informacija, nustatykite funkcijų reikšmes. Ekrano šviesumo reguliavimas [ s ] x SETUP  s 1 Stebėdami ekraną, mygtukais 78 pasirinkite reikiamą šviesumą ir spustelėkite mygtuką o . s SET OK MENU BACK Datos ir laiko nustatymas [ X ] x SETUP  X „Datos ir laiko nustatymas“ (13 psl.) Datos rodymo formato nustatymas 1 Nustatę minutes, spustelėkite mygtuką : ir mygtukais 78 pasirinkite datos formatą. X Y M Y M D D TIME 2008 10 26 12 30 MENU CANCEL Kitos laiko juostos datos ir laiko nustatymas [DUALTIME]..

Žadintuvo naudojimas [ALARM CLOCK] - Page 61

61 LT Žadintuvo naudojimas [ALARM CLOCK] x SETUP  ALARM CLOCK Nenustačius [ X ], funkcija [ALARM CLOCK] naudotis negalima. Nustačius [DUALTIME] (60 psl.) reikšmę [ON], žadintuvas įjungiamas pagal funkcija [DUALTIME] nustatytą datą ir laiką. 2 pomeniu 3 pomeniu 4 pomeniu Pritaikymas OFF — — Žadintuvas išjungtas. ONE TIME TIME (Įjungiamas nustatymo langas *1 .) Žadintuvas vieną kartą įjungiamas pagal čia nustatytas laiko, garso ir garso stiprumo nustatymus. SNOOZE *2 OFF/ON SOUND TYPE 1 /2/3 VOLUME LOW/HIGH DAILY (3 ir 4 pomeniu galima nustatyti taip pat, kaip ir [ONE..

Nuotraukų peržiūra televizoriuje - Page 62

62 LT Naudodamiesi skyriuje „Meniu naudojimas“ (4 psl.) pateikiama informacija, nustatykite funkcijų reikšmes. Nuotraukų peržiūra televizoriuje 1 Prie televizoriaus prijunkite fotoaparatą. 2 Fotoaparate nustatykite tokią pat vaizdo signalo sistemą, kokia naudojama prijungtame televizoriuje ([NTSC]/[PAL]). 3 Įjunkite televizorių ir nustatykite parametro „INPUT“ reikšmę „VIDEO (įvesties kištukas prijungtas prie fotoaparato)“. Daugiau informacijos apie televizoriaus signalo šaltinio keitimą žr. televizoriaus instrukcijoje. 4 Nustatykite režimų perjungiklį ties q..

„Fotografavimo informacijos rodymo - Page 63

63 LT Fotografavimo nustatymų rinkinio registravimas savuosiuose režimuose [MY MODE SETUP] x SETUP  MY MODE SETUP Pagal stulpelyje „Pritaikymas“ pateikiamus aprašus pasirinkite registravimo būdą (2 pomeniu) ir pageidaujamą savojo režimo pavadinimą (3 pomeniu), tada keiskite nustatymus. 2 pomeniu 3 pomeniu 4 pomeniu Pritaikymas CURRENT s MY MODE 1/ E MY MODE 2/ c MY MODE 3/ d MY MODE 4 SET/CANCEL [SET] – esamo meniu funkcijų nustatymai priskiriami parinktam savajam režimui ( s / E / c / d ). RESET RESET/CANCEL [RESET] – atstatomos parinkto savojo režimo funkcijų numaty..

Fokusavimo metodo keitimas [FOCUS MODE]“ (37 psl.) - Page 64

64 LT Rankinio fokusavimo metu rodomų mato vienetų nustatymas [m/ft] x SETUP  m/ft „ Fokusavimo metodo keitimas [FOCUS MODE]“ (37 psl.) 2 pomeniu Pritaikymas m Rodoma metrais ir centimetrais. pėdos Rodoma pėdomis ir coliais. Funkcijų priskyrimas mygtukui x [CUSTOM BUTTON] x SETUP  CUSTOM BUTTON „ z (vartotojo) mygtukui priskirtos funkcijos naudojimas“ (27 psl.) 2 pomeniu Pritaikymas AE LOCK* 1 /AF LOCK *2 /AF LOCK + AE LOCK *3 / IMAGE QUALITY (32 psl.)/IMAGE SIZE (32 psl.)/ COMPRESSION (32 psl.)/FINE ZOOM (36 psl.)/ DIGITAL ZOOM (36 psl.)/AF MODE (37 psl.)/ FOCUS MODE (37..

„Nuotraukų peržiūra“ (16 psl.) - Page 65

65 LT Spausdinimas 2 Įjunkite ir prie fotoaparato prijunkite spausdintuvą. 3 Spustelėdami mygtuką < , pradėkite spausdinti. 4 Norėdami spausdinti kitą nuotrauką, mygtukais 9: pasirinkite nuotrauką ir spustelėkite mygtuką < . Spausdinimo pabaiga Ekrane pasirodžius pasirinktai nuotraukai, nuo fotoaparato ir spausdintuvo atjunkite USB kabelį. PRINT EXIT Tiesioginis spausdinimas („PictBridge“ *1 ) Sujungę fotoaparatą su spausdintuvu, suderinamu su „PictBridge“, galėsite nuotraukas spausdinti tiesiogiai, nenaudodami kompiuterio. Informaciją, ar spausdintuvas suderi..

Spausdintuvo spausdinimo - Page 66

66 LT Spausdintuvo spausdinimo nustatymų keitimas [CUSTOM PRINT] 1 Atlikite procedūros [EASY PRINT] 1-ą ir 2-ą etapus (65 psl.), ir spustelėkite mygtuką o . EASY PRINT USB SET OK EXIT CUSTOM PRINT PC 2 Mygtukais 78 pasirinkite [CUSTOM PRINT] ir spustelėkite mygtuką o . 3 Mygtukais 78 pasirinkite spausdinimo režimą ir spustelėkite mygtuką o . 2 pomeniu Pritaikymas PRINT Spausdinama 6-u etapu pasirinkta nuotrauka. ALL PRINT Spausdinamos visos vidinėje atmintinėje arba atminties kortelėje saugomos nuotraukos. MULTI PRINT Viena nuotrauka spausdinama įvairiais formatais. ALL INDE..

PRINT MODE SELECT - Page 67

67 LT 6 Mygtukais 9: pasirinkite nuotrauką. 7 Norėdami nustatyti vienos rodomos nuotraukos rezervavimą, spustelėkite mygtuką < . Norėdami nustatyti išsamius rodomos nuotraukos spausdinimo nustatymus, spustelėkite mygtuką 8 . Išsamių spausdintuvo nustatymų pasirinkimas 1 Naudokite mygtukus 789: ir spustelėkite mygtuką o . PRINT INFO 1 WITHOUT WITHOUT < x DATE FILE NAME P SET OK EXIT MENU 5 pomeniu 6 pomeniu Pritaikymas < × 0 –10 Nustatomas spausdinamų egzempliorių skaičius. DATE WITH/ WITHOUT Pasirinkus [WITH], nuotraukos spausdinamos su data. Pasirinkus [WITHOUT..

Norėdami atšaukti spausdinimą - Page 68

68 LT Norėdami atšaukti spausdinimą 1 Kai rodomas užrašas [TRANSFERRING], spustelėkite mygtuką o . 2 Mygtukais 7 8 pasirinkite [CANCEL] ir spustelėkite mygtuką o . SET OK CONTINUE CANCEL CANCEL OK TRANSFERRING 11 Spustelėkite mygtuką  . 12 Kai pasirodo pranešimas [REMOVE USB CABLE], nuo fotoaparato ir spausdintuvo atjunkite USB kabelį. Spausdinimo rezervavimas (DPOF *1 ) Nustatant spausdinimo rezervavimo duomenis, kortelėje esančioje nuotraukoje įrašomas spausdintinų egzempliorių skaičius ir, ar ant nuotraukos turi būti spausdinama data. Taip, naudojantis tik kortel..

Prieš 4-u etapu spustelėdami mygtuką - Page 69

69 LT 4 Mygtukais 9: pasirinkite nuotrauką, kurios spausdinimo rezervavimo duomenis norite nustatyti. Mygtukais 78 pasirinkite egzempliorių skaičių. Spustelėkite mygtuką o . SET OK MENU BACK DATE TIME NO X Nuotraukos apkarpymas spausdinant Prieš 4-u etapu spustelėdami mygtuką o nustatykite, kaip apkarpyti nuotrauką. „Nuotraukos apkarpymas ( P )“ (67 psl.) 5 Mygtukais 78 pasirinkite [ X ] (datos spausdinimo) nustatymą ir spustelėkite mygtuką o . 2 pomeniu Pritaikymas NO Spausdinama tik nuotrauka. DATE Nuotrauka spausdinama su fotografavimo data. TIME Nuotrauka spausdinama su..

Šis nustatymas taikomas likusioms - Page 70

70 LT Pasirinktų nuotraukų spausdinimo rezervavimo duomenų panaikinimas 1 Atlikite procedūros „Visų spausdinimo rezervavimo duomenų panaikinimas“ (69 psl.) 1-ą ir 2-ą etapus. 2 Mygtukais 78 pasirinkite [ < ] ir spustelėkite mygtuką o . 3 Mygtukais 78 pasirinkite [KEEP] ir spustelėkite mygtuką o . 4 Mygtukais 9: pasirinkite nuotrauką, kurios spausdinimo rezervavimo duomenis norite panaikinti. Mygtukais 78 pasirinkite egzempliorių skaičių „0“. 5 Jei reikia, pakartotinai atlikite 4-ą etapą, baigę spustelėkite mygtuką o . 6 Mygtukais 78 pasirinkite [ X ] (datos s..

„OLYMPUS Master 2“ naudojimas - Page 71

71 LT „OLYMPUS Master 2“ naudojimas Reikalavimai sistemai ir „OLYMPUS Master 2“ diegimas Pagal pateikiamo diegimo žinyno nurodymus įdiekite programą „OLYMPUS Master 2“. Fotoaparato jungimas prie kompiuterio 1 Patikrinkite, ar fotoaparatas išjungtas. Ekranas išjungtas. • Objektyvas įtrauktas. • 2 Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio. Fotoaparatas automatiškai įsijungia. • Informacija apie USB jungties vietą pateikiama kompiuterio instrukcijoje. 3 Mygtukais 78 pasirinkite [PC] ir spustelėkite mygtuką o . Pirmą kartą prijungus, kompiuteris automatiškai • a..

Sisteminiai reikalavimai - Page 72

72 LT „OLYMPUS Master 2“ naudojimas Paleidus programą „OLYMPUS Master 2“, ekrane rodomas greitos pradžios žinynas, padedantis lengvai naudotis fotoaparatu. Jeigu greitos pradžios žinynas nerodomas, įrankių juostoje, spustelėdami mygtuką , paleiskite žinyną. Kaip naudotis programa, išsamiai aprašoma jos žinyne. Nuotraukų perkėlimas ir įrašymas nenaudojant „OLYMPUS Master“ 2 Šis fotoaparatas suderinamas su USB duomenų saugyklos klasės standartu. Prijungę fotoaparatą prie kompiuterio, galite į kompiuterį perkelti ir jame įrašyti nuotraukų duomenis. Siste..

Jeigu fotoaparatas tinkamai neveikia arba ekrane - Page 73

73 LT ---- -- -- -- -- X Y M Y M D D TIME MENU CANCEL Naudojimo patarimai Jeigu fotoaparatas tinkamai neveikia arba ekrane rodomas klaidos pranešimas, perskaitykite toliau aprašomus problemų sprendimo būdus. Problemų sprendimas Baterija „Fotoaparatas neveikia net ir įdėjus baterijas“ Tinkama kryptimi įdėkite naujas ar įkrautas • baterijas. „Baterijų dėjimas“ (11 psl.) Esant žemai temperatūrai, baterijos veikla gali • pablogėti. Išimkite baterijas iš fotoaparato ir sušildykite, trumpam palaikydami kišenėje. Kortelė / Vidinė atmintinė „Rodomas klaidos pran..

„Išjungus maitinimą neįrašomi nustatymai“ - Page 74

74 LT Nustatymų įrašymas „Išjungus maitinimą neįrašomi nustatymai“ Jei režimų perjungiklis nustatytas ties • P , A , S , M arba A , nustatymai įrašomi netgi kai fotoaparatas yra išjungtas (išskyrus laikmačio, [PANORAMA] ir [TIMELAPSE]). Jei režimų perjungiklis nustatytas ties • h arba s , išjungus maitinimą, atstatomos numatytosios nustatymų reikšmės (išskyrus [ D IMAGE QUALITY]). Pranešimas apie klaidą Ekrane pamatę vieną iš toliau išvardytų pranešimų, žr. toliau aprašomus klaidos šalinimo veiksmus. Pranešimas apie klaidą Reikalingi veiksmai q CA..

Jeigu nežinote, kaip geriausiai fotografuoti - Page 75

75 LT Fotografavimo patarimai Jeigu nežinote, kaip geriausiai fotografuoti norimą nuotrauką, Jums gali padėti toliau pateikiama informacija. Fokusavimas „Objekto fokusavimas“. Ne ekrano viduryje esančio objekto • fotografavimas Sufokusavę pagal kitą objektą, esantį tuo pačiu atstumu kaip ir fotografuojamas objektas, komponuokite ir padarykite nuotrauką. Iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką (15 psl.) AF fiksavimas (27 psl.) Parinkite vietą, kuri bus fokusuojama preliminariai sukomponavus. [AREA] (37 psl.) Prastai apšviesto objekto fotografavimas • Naudojant AF apšv..

Vaizdo nuskaitymo įrenginys, sugeriantis - Page 76

76 LT Judantis fotoaparatas „Fotografavimas nejudinant fotoaparato“ Fotografavimas naudojantis • [IMAGE STABILIZER] (38 psl.) Netgi nepadidinus ISO jautrio, CCD *1 poslinkiu kompensuojamas fotoaparato judėjimas. Ši funkcija taip pat veiksminga, transfokatoriumi labai išdidinus fotografuojamą vaizdą. *1 Vaizdo nuskaitymo įrenginys, sugeriantis ir į elektroninius signalus verčiantis per objektyvą krintančią šviesą. Fotografavimo režimu įjunkite • S arba [ C SPORT] režimą. Galima fotografuoti trumpu išlaikymu; tai veiksminga netgi objektams judant. S režimas (19 psl...

Peržiūros / redagavimo patarimai - Page 77

77 LT Vaizdo kokybė „Ryškesnių nuotraukų darymas“ Fotografavimas su optiniu transfokatoriumi • Nerekomenduojama fotografuojant naudotis [DIGITAL ZOOM] (36 psl.) . Fotografavimas mažu ISO jautriu • Dideliu ISO jautriu padarytoje nuotraukoje gali būti trikdžių (spalvotų dėmelių ir netolygių spalvų, nesančių originaliame vaizde) arba ji gali atrodyti grūdėta. Fotoaparate įdiegta funkcija [NOISE REDUCT.] (41 psl.) , tačiau kuo didesnis ISO jautris, tuo grūdėtesnis galutinis vaizdas. [ISO] (34 psl.) Panorama „Nuotraukų darymas tiksliai sujungiant kadrus“ Panoram..

Priedas - Page 78

78 LT Priedas Atsargumo priemonės naudojant baterijas Be baterijų, komplektuojamų su fotoaparatu, • galima naudoti toliau nurodyto tipo baterijas. Pasirinkite geriausiai konkrečią situaciją atitinkantį maitinimo šaltinį. AA šarminės baterijos Galimas padaryti nuotraukų skaičius labai priklauso nuo baterijų gamintojo ir fotografavimo aplinkybių. AA NiMH baterijos (įkraunamosios) „Olympus“ NiMH baterijos yra įkraunamosios ir ekonomiškos. Išsamesnės informacijos galima rasti kroviklio naudojimo instrukcijoje. Toliau išvardytos baterijos, kurių negalima • naudoti. ..

Su šiuo fotoaparatu suderinamos kortelės - Page 79

79 LT Elektros tinklo adapterio naudojimas Ilgiau trunkantiems veiksmams atlikti, pvz., nuotraukoms perkelti į kompiuterį ar ilgesnei skaidrių peržiūrai, pravartu naudotis kintamosios srovės adapteriu. Nenaudokite šiam aparatui jokio kito kintamosios srovės adapterio. Kintamosios srovės adapterio naudojimas užsienyje Elektros tinklo adapteris gali būti naudojamas • beveik visuose buitiniuose elektros šaltiniuose, 100 V–240 V AC (50/60 Hz) diapazonu visame pasaulyje. Tačiau priklausomai nuo šalies ar vietovės kintamosios srovės tinklo lizdo forma gali skirtis. Kintamosios..

80 - Page 80

80 LT Kortelės skaitymo / rašymo procesas Fotoaparatui skaitant ar rašant duomenis (tuo metu blyksi kortelės prieigos lemputė) neatidarykite baterijų ar kortelės skyrelio dangtelio, nes kitaip gali būti ne tik sugadinti vaizdo duomenys, tačiau sugadinta ir vidinė atmintinė arba kortelė. Į vidinę atmintinę ir „xD-Picture Card“ telpančių nuotraukų skaičius / filmavimo trukmė Nuotraukos VAIZDO DYDIS SUSPAUDIMAS Į atmintį telpančių nuotraukų skaičius Vidinė atmintis Naudojant 1 GB „xD-Picture Card“ Su garsu Be garso Su garsu Be garso RAW 3648×2736 Nesuspaust..

Su šiuo fotoaparatu suderinamos kortelės - Page 81

81 LT „microSD“ adapterio naudojimas Adapterio negalima naudoti su šiuo „microSD“ adapteriu nesuderinamais „Olympus“ skaitmeniniais fotoaparatais, kitų gamintojų skaitmeniniais aparatais, kompiuteriais, spausdintuvais ir kitais prietaisais, suderinamais su „xD-Picture Card“. Nesilaikant šio nurodymo, gali būti sugadintos ne tik daromos nuotraukos, bet ir sutrikti prietaiso veikla. Jei nepavyksta išimti „microSD“ kortelės, nebandykite to padaryti jėga. Kreipkitės į įgaliotuosius atstovus ar techninės priežiūros centrus. Su šiuo fotoaparatu suderinamos korte..

Bendros saugos priemonės - Page 82

82 LT 6 Pasirinkite blykstės režimą. „ Blykstės naudojimas “ (23 psl.) [ ! RED EYE] neveikia, jei pasirinkta [ # RC]. 7 Kad patikrintumėte blykstės veiklą ir gautą nuotrauką, padarykite bandomąjį kadrą. Prieš fotografuodami nepamirškite patikrinti fotoaparato ir belaidės blykstės baterijų įkrovos. Nors galima naudoti neribotą belaidžių blyksčių skaičių, rekomenduojama naudoti ne daugiau trijų blyksčių, siekiant išvengti veiklos nesklandumų dėl tarpusavio trikdžių. Jei nustatytas fotoaparato blykstės režimas [ # RC], fotoaparate įmontuota blykstė naud..

Fotoaparato naudojimas - Page 83

83 LT Fotoaparato naudojimas ĮSPĖJIMAS Nenaudokite fotoaparato greta degių arba • sprogstamųjų dujų. Nenaudokite blykstės ir LED fotografuodami • žmones (kūdikius, mažus vaikus ir pan.) iš arti. Naudojant blykstę, nuo fotografuojamo • žmogaus veido būtina laikytis mažiausiai 1 m atstumo. Per arti blykstelėjus, žmogų galima trumpam apakinti. Saugokite fotoaparatą nuo kūdikių • ir mažamečių vaikų. Fotoaparatu naudokitės ir jį laikykite vaikams • nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte šių pavojingų situacijų, kurioms susidarius galima sunkiai susiž..

AA (R6) tipo baterijos, kurių negalima - Page 84

84 LT Atsargumo priemonės naudojant baterijas Vadovaukitės šiais svarbiais nurodymais, kad išvengtumėte baterijų ištekėjimo, perkaitimo, užsidegimo, sprogimo, elektros smūgio arba nudegimo. PAVOJUS Naudokite tik „Olympus“ NiMH baterijas • ir joms tinkantį kroviklį. Baterijų jokiu būdu negalima kaitinti arba • deginti. Nešiodami arba saugodami baterijas • stenkitės, kad jos nesusiliestų su metaliniais daiktais – papuošalais, smeigtukais, sąvaržėlėmis ir pan. Nelaikykite baterijų ten, kur krinta tiesioginiai • saulės spinduliai, arba aukštoje temperatūr..

85 - Page 85

85 LT Perspėjimai dėl naudojimo aplinkos Norėdami apsaugoti ypač tikslias • technologijas, esančias šiame gaminyje, niekada nenaudokite ir nepalikite fotoaparato. Vietose, kur aukšta temperatūra ar • didelis drėgnumas, taip pat vietose, kur temperatūra ir drėgnumas ypač svyruoja. Ten, kur krinta tiesioginiai saulės spinduliai, paplūdimyje, automobilyje ar šalia šildymo šaltinių (radiatorių, viryklių ir pan.), taip pat prie oro drėkintuvų. Smėlėtoje ar dulkėtoje aplinkoje. • Šalia įsiliepsnojančių daiktų ar sprogmenų. • Drėgnose vietose, pvz., vonios k..

86 - Page 86

86 LT Skystųjų kristalų ekranas Nespauskite ekrano jėga, kitaip vaizdas gali • pasidaryti neaiškus, galimi peržiūros režimo sutrikimai ar ekrano pažeidimai. Ekrano viršuje ar apačioje gali atsirasti linijų, • primenančių šviesos spindulius. Tai nėra gedimas. Kai fotoaparate objektas matomas įstrižas, • vaizdo kampai ekrane gali atrodyti zigzaginiai. Tai nėra sutrikimas ir jis bus mažiau pastebimas peržiūros režimu. Esant žemai temperatūrai, skystųjų kristalų • ekranas gali įsijungti ne iš karto, be to, laikinai gali pakisti jo spalva. Kai fotoaparatu na..

Garantijos sąlygos - Page 87

87 LT Klientams Europoje Ženklas „CE“ rodo, kad šis gaminys atitinka Europos saugos, sveikatos, aplinkos ir vartotojo apsaugos reikalavimus. Fotoaparatai, pažymėti ženklu „CE“, skirti parduoti Europoje. Šis simbolis [perbrauktas konteineris ant ratų WEEE, IV priedas] nurodo elektrinių ir elektroninių įrenginių atliekas, kurios Europos Sąjungos šalyse surenkamos atskirai. Prašome nemesti įrenginio į buitinių atliekų konteinerius. Prašome atiduoti netinkamą, nereikalingą gaminį šios rūšies atliekų surinkėjams, esantiems Jūsų šalyje. Šis simbolis [perbrau..

Pastabos dėl garantijos galiojimo - Page 88

88 LT Pastabos dėl garantijos galiojimo 1 Ši garantija galioja tik tuomet, kai garantijos liudijimas reikiamai užpildytas „Olympus“ ar jo įgaliotojo atstovo, arba kai pakankamai patvirtinančių duomenų galima rasti kituose dokumentuose. Todėl prašome pasitikrinti, ar šiame garantijos liudijime nurodytas Jūsų vardas ir pavardė (pavadinimas), platintojo pavadinimas, serijos numeris bei pirkimo metai, mėnuo ir diena, ar prie jo pridėtas pirkimo kvito originalas (kuriame nurodytas platintojo pavadinimas, pirkimo data ir gaminio tipas). „Olympus“ pasilieka teisę atsisakyti..

TECHNINIAI DUOMENYS - Page 89

89 LT TECHNINIAI DUOMENYS Fotoaparatas Gaminio tipas : Skaitmeninis fotoaparatas (skirtas fotografavimui ir peržiūrai) Įrašymo sistema Nuotraukos : Skaitmeninis įrašymas, JPEG (pagal fotoaparatų rinkmenų konstravimo sistemą [DCF)], RAW duomenys Taikomi standartai : „Exif 2.2“, skaitmeninio spausdinimo tvarkos formatas (DPOF), „PRINT Image Matching III“, „PictBridge“ Garsas su nuotraukomis : „Wave“ formatas Filmuota medžiaga : „AVI Motion JPEG“ formatas Atmintis : Vidinė atmintis „xD-Picture Card“ atminties kortelė (nuo 16 MB iki 2 GB) (tipas H/M/M+, stand..

Abėcėlinė rodyklė - Page 90

90 LT Abėcėlinė rodyklė BGM (SLIDESHOW) .............................. 49 BKT ....................................................... 35 Blykstė išjungta $ ............................... 24 Blykstė, mažinanti raudonų akių efektą ! ..................................... 24 Blykstės intensyvumo kontrolė w ....... 39 Blykstės režimas # .............................. 23 C CALENDAR ........................................... 50 CALENDAR (redagavimas) ................... 51 CAMERA MENU ................................... 32 COLOR EDIT ........................................ 51 COM..

c d - Page 91

91 LT F FACE DETECT ...................................... 37 FACE FOCUS ....................................... 52 FILE NAME ..................................... 59, 67 Filmavimas n ...................................... 21 Filmuotos medžiagos įrašo trukmė ...... 80 FINE L ................................................ 32 FINE ZOOM .......................................... 36 FLASH AUTO ........................................ 24 Fluorescencinė lempa 1/2/3 w x y ......................... 33 FOCUS MODE ...................................... 37 FORMAT .................................

92 - Page 92

92 LT O „OLYMPUS Master 2“ .......................... 71 „Olympus wireless RC“ blyksčių sistema ................................... 81 Optinis transfokavimas ......................... 22 P Pagrindinis meniu ............................... 5, 6 PAL ....................................................... 61 PANORAMA ......................................... 46 Panoramos peržiūra ............................ 31 Pasyvusis režimas .......................... 64, 73 Pavienių kadrų fotografavimas o ....... 35 Pavienių kadrų spausdinimo rezervavimas < ..............................

Pastabos - Page 93

93 LT Pastabos

..

Pastabos - Page 94

94 LT Pastabos

..

Pastabos - Page 95

95 LT Pastabos

..

Lithuania: - Page 96

© 2008 http://www.olympus.com/ Buveinė: Wendenstrasse 14–18, 20097 Hamburgas, Vokietija Tel. +49 40 - 23 77 3-0; faks. +49 40 - 23 07 61 Prekių pristatymas: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburgas, Vokietija Pašto adresas: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburgas, Vokietija Europos klientų aptarnavimo techninis skyrius Apsilankykite mūsų interneto svetainėje http://www.olympus-europa.com arba paskambinkite NEMOKAMU NUMERIU* 00800 - 67 10 83 00 Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Norvegijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Švedijoje..

Sponsored links

Latest Update